Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca

27
WWW.KOCA.BE wie of waar je ook bent, wij staan naast je, opdat je op eigen krachten verder kan

Transcript of Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca

WWW.KOCA.BE

wie of waar je ook bent,wij staan naast je,opdat je op eigen krachten verder kan

WWW.ISPFORUM.COM

Ter inleiding…

Inclusie?!?!

DE GOEDE RICHTING?

… de goede richting

Segregatie Normalisatie Integratie Inclusie

… de goede richting?

Segregatie Normalisatie Integratie Inclusie Consumen

tisme

of?

… de goede richting?Defectpara-digma Ontwikkelings-

paradigmaBurgerschaps-paradigma

Economisch paradigma

Mensvisie Mens met beperkingen

Mens met mogelijkheden Mede-mens Consument (neo-

liberalisme)

Status Patiënt Leerling Burger Cliënt

Hulpverleners Arts, verpleging Orthoped., psycho Orthoped., psycho, ondersteuner Dienstverlener

Hulpverlening Verzorging / behandeling Ontwikkeling, training Ondersteuning Service, zelf te

verwerven

Doel(en) Goede zorg Competentie, zelfstandigheid

Kwaliteit v bestaan, zelfbepaling Onafhankelijkheid

Middel Zorgplan Ontwikkelingsplan Ondersteuningsplan Hulp inkopen

Instelling Instituut Speciale voorz. in de samenleving

Gewone voorz. in de samenleving

‘Winkels’ met deskundig aanbod

Maatschappelijk Segregatie Normalisatie Inclusie Meritocratie

Ad van Gennep, Waardig leven met beperkingen, p 34.

… de goede richting?1. De grote risico’s van een doorgedreven vermarkting

2. De verbinding – m.a.w. de wederkerigheid van de relatie en de gelijkwaardigheid van de partners – komt in het gedrang

3. De individuele vraagstelling en de daaropvolgende ‘onderhandeling’ dreigt de gemeenschappelijke solidariteit te verdringen

… de goede richting?1. Grote vraag is of we maatschappelijk al wel aan het

burgerschapsparadigma toe zijn

2. Grote risico van meritocratie:

1. Sterke groep: kan wel voor zichzelf opkomen

2. Ernstige beperkingen: duidelijk dat hulp moet

3. Grote tussengroep: zal altijd onderaan de wachtlijst bungelen

… opnieuw inclusie

Segregatie Normalisatie Integratie Inclusie Consumen

tisme Inclusie +

of?

… opnieuw inclusieDefectpara-digma

Ontwikkelings-paradigma

Burgerschaps-paradigma

Economisch paradigma

Burgerschaps-paradigma +

Mensvisie Mens met beperkingen

Mens met mogelijkheden Mede-mens Consument (neo-

liberalisme) Mede-mens

Status Patiënt Leerling Burger Cliënt Burger / ‘Genoot’

Hulpverleners Arts, verpleging Orthoped., psycho Orthoped., psycho, ondersteuner Dienstverlener Dagelijkse omgeving +

ondersteuners

Hulpverlening Verzorging / behandeling Ontwikkeling, training Ondersteuning Service, zelf te

verwervenVerbinding en ondersteuning

Doel(en) Goede zorg Competentie, zelfstandigheid

Kwaliteit v bestaan, zelfbepaling Onafhankelijk-heid Kwaliteit v. bestaan,

verantwoordelijkheid

Middel Zorgplan Ontwikkelingsplan Ondersteuningsplan Hulp inkopen Gezamenlijk project

Instelling Instituut Speciale voorz. in de samenleving

Gewone voorz. in de samenleving

‘Winkels’ met deskundig aanbod

Reguliere én specifieke voorz’n

Maatschappelijk Segregatie Normalisatie Inclusie Meritocratie Inclusie +

Ad van Gennep, Waardig leven met beperkingen, p 34.

Inclusie• Inclusie = aanpassing van onderwijs, om zo

tegemoet te komen aan de mogelijkheden en noden van ALLE leerlingen (ook die met een handicap) – (Ainscow-1995)

• “Gelijke kansen bieden aan kinderen in al hun verscheidenheid betekent iets verschillend bieden, hun fundamenteel anders benaderen om recht te doen aan deze verscheidenheid!” (VVKBuO – 1998)

Inclusie• Krijgt in onze samenleving elk mens gelijkwaardige

kansen om op een volwaardige manier te ontwikkelen en blijvend een plaats te krijgen in deze samenleving.

• Organiseert de samenleving zich hiertoe?

WWW.ISPFORUM.COM

Onderwijs binnen/voor

een inclusieve samenleving

Recht op onderwijs

• Onderwijs als uitgangspunt: ELK kind/jongere heeft recht op onderwijs!

Recht op gelijke kansen

• Elk kind/jongere heeft recht op gelijke kansen om op een volwaardige manier te ontwikkelen!

Recht op een plaats in de samenleving

• Elk kind/jongere heeft recht om blijvend een plaats te krijgen in de samenleving!

Opdracht voor de samenleving

• Recht op onderwijs, gelijke kansen, plaats in de samenleving!

• Organiseert onze samenleving zich hiertoe?

Onderwijs en ondersteuningsmodel• Vertrek vanuit de kern: de leerling met zijn/haar

talenten en ondersteuningsbehoeften!• Doel van onderwijs = leerlingen ondersteunen in hun

totale ontwikkeling• Omring deze leerling met zoveel zorg en

ondersteuning als nodig om RECHT te doen aan een volwaardige ontwikkeling met oog op een VOLWAARDIGE plaats in de samenleving!

Omring …

… een leerling in onderwijs

… met ondersteuning/dienstverlening (vb. RTH, DUOO, GON, REVA, …)

… met bijkomende ondersteuning vanuit welzijn (vb. MFC internaat/verblijf, opvang, …), justitie, reva, …

… binnen een specifieke leeromgeving

… binnen een specifieke leefomgeving(vb. thuis, residentiële setting, …)

Omring …

… een leerling in onderwijs

… met ondersteuning/dienstverlening (vb. RTH, DUOO, GON, REVA, …)

… met bijkomende ondersteuning vanuit welzijn (MFC internaat/verblijf, opvang, …), justitie, reva, …

… binnen een specifieke leeromgeving

… binnen een specifieke leefomgeving(vb. thuis, residentiële setting, …)

Onderwijs ipv GO en BuO

dienstverleninggon

duoo

pbd

onderwijs

rth

TBCompbegel

reva…….

les

les DV

leef

lesDV

les

les

lesles

les

les

les DV

MFCles

les

les DV

les

• School stelt een vraag aan DV • DV antwoordt met

• Vraagverheldering• Wat heeft deze

leerling/leerkracht/team op dit moment in deze situatie nodig?

• Afhankelijk van vraagverheldering en dialoog start DV in bepaalde vorm:

les DV

leef

lesDV

les

les

les

MFC

Tot slot• Randbemerkingen

◦ Naast DV zijn er dus DV+ voor doelgroepen met lage prevalentie

• Niche binnen T4 – T6 – T7 én niche binnen TBA - T9 – T3 – T2

• Intersectorale samenwerking is binnen deze DV+ eerder de regel dan de uitzondering

◦ Structuur is ondergeschikt aan de inhoud

Vragen?