OnCon 2011 - Co-creatie

of 52 /52
De kracht van kinderen

Embed Size (px)

description

Door Annelies Meijer van Tam Tam

Transcript of OnCon 2011 - Co-creatie

  • 1. De kracht van kinderen

2. Wie van jullie zit er bij een organisatie die ...?
3. ... geld inzamelt voorkinderen?
4. ... kinderen ziet als doelgroep?
5. ... kinderen online benadert?
6. ... kinderen betrekt
in creatief proces?
7. Wie houdt er van kinderen?
8. Interactie ontwerper
[email protected]
9. 10. 11. Resultaat
350.000uitnodigingen
40.000bananen
30.000Hyves leden
10.0006 opdrachten
12. 13. Kinderen zijn een interessante ONLINEdoelgroep
14. 0 - 1 jaar
0 - 1 jaar
15. 1 - 6 jaar
16. 1 - 6 jaar
17. 1 - 6 jaar
18. 1 - 6 jaar
19. 1 - 6 jaar
20. 1 - 6 jaar
21. Waar op inspelen?
1 - 6 jaar
Gevoel voor helden en merken
Ontdekken
Samen: ouders doen ook mee
22. 6 - 12 jaar
23. 6 - 12 jaar
24. 6 - 12 jaar
25. 26. 6 - 12 jaar
27. 6 - 12 jaar
28. 6 - 12 jaar
29. Waar op inspelen?
6 - 12 jaar
Gevoelig voor goed/fout en eerlijk
Invloed: spreken ouders aan
actief
(Toegang tot) geld
30. 12-18 jaar
31. 12-18 jaar
32. 12-18 jaar
33. 12-18 jaar
34. 12-18 jaar
35. 6 - 12 jaar
36. Waar op inspelen?
12 - 18 jaar
Casting cultuur
Alles tegelijk
Hier & nu
37. Kinderen zijn een interessante ONLINE doelgroep
Vooral voor goede doelen
38. Kinderen zijn EXPERTS van de online wereld
39. 40. Kinderen zijn de INNOVATORS van nu
41. En daarom moeten we ze betrekken!
42. Hoe?
betrek je kinderen
in creatief proces?
43. Kids club !!
44. Ja maar...
45. Kinderen
Jongeren
Open & alert
Duidelijk doel
Flexibel
Meer, meer
Beeld
Its all about me
Verhaal
Wat vinden we?
Het is niet af !
46. Wat levert dat op?
47. Ideen
48. 49. Uw naam
50. 51. Wie doet er mee ?
52. Wie doet er mee ?
[email protected]