Co-creatie wordt groot! creatie...¢  2006. 9. 22.¢  Co- creatie wordt groot! 2...

download Co-creatie wordt groot! creatie...¢  2006. 9. 22.¢  Co- creatie wordt groot! 2 Co creatie wordt groot!

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Co-creatie wordt groot! creatie...¢  2006. 9. 22.¢  Co- creatie wordt groot! 2...

 • Co- creatie wordt groot! 1

 • Co- creatie wordt groot! 2

  Co creatie wordt groot! �

  Van toekijken naar meedoen met zelfontplooiing als hoogtepunt �

  ������� �� ��� ����� ��������

  ��������� ���

  � �����

  ������ ���� ����� �������������

  ����������� � ������

  ���������������� ��!"�#���� ������� �

  $����%���&���

 • Co- creatie wordt groot! 3

  '�$(�������)�

  ������������������� ��������� ���� �������������������� � ���� � ���������������

  ����� ������������������ �!��������� ���� � ����� ��������������������������� ������

  ��������� �������������������� ������������������������������������ �"������������ �����������������

  �������������������������������������������������� ������������ � ��� �

  #�����������$�������������������� ������������������� ��� �������� �������� �%���� ��������������

  �������������������� ��� ���������������� �������� ������� &��� �������������������������������

  ����������������� ������� �� �%������������������������� ����������$��� �' ������ ��������������

  ��������������������(�������� ��� ������������������ ��

  )� ��� �������������������� ��������������������������� ��� ���������������������

  ��������(�

  ������� �%������ ��� ����������������������������� ����������������������� ������ �*�(���������

  ������������������������� ��������

  �������� �� �����������������������������������

  ������� �������������������������������������������������� ������������ ����� ���������������������

  ������������������������������������������� ��� ������ �� �������������������������������� ������ ��

  +��������� ��� �����������������(������������������������� ����������������������������� ������� �

  ������� �� ��� ����� ��������������� ������������ ����� ������������������������������ ���������������

  ��� ������� ��������� ���������� ����� ������������������������ ���������� ��������������� �������

  ����������� �� ������������������������ �,�

  ������ ���� ������ � ��������������� �

  ��������������� �������� �%��� �� ����������������������������������������������� ����������

  ��������������������������������� ����������� �"���������������������������������������������

  �������������������� ���������������������������������������������������� �#��������� �� ����

  ������� ��������� ��������������������������(��������� ��������������������� ���� ��������������

  ����� �%���� �������������������������������������� �������������������� ������������ ��������������

  ������������ �

 • Co- creatie wordt groot! 4

  ���*+�'*,)��(�

  �- ��#(����)....................................... /

  - !���*��#( ...................................... 0 � - #���� ������� ............................................................. / � � ������������������ ������������ .............................................. 0

  � � - 1��������� .................................................................... 0 � � � ' ���������� �����������������

  ����������� ����������������������....................... -�

  � 2 !� ������������������� ��� ���� ............................................. -- � 2 - !� ����������� ................................................................ -- � 2 � ,��� ��� ���� ................................................................ --

  � 3 4 ��................................................................... -- � 3 - 1��������� ................................................................... -- � 3 � ' ���������� ������������������ �

  �� .............................................. -�

  � 5 *�(�������� ............................................................. -� � 5 - 1��������� ................................................................... -� � 5 � ' ���������� ������������������ �*�(�������� ......................................... -2

  �- ��(*!�(������(�1(#(���)......................... �2 2 - 6��� ��������������������������� ........................................... -3

  2 - - *� ������������������������ .................................................. -3 2 � � ' �� ������������� �������� ...................................................... -3 2 � 2 6������������� � ��������� ....................................................... -�

  2 2 7����� ������������� ..................................................... -8 2 3 *����� ��............................................................... -8

  2- �(����'�!+$(���',(#............................ �0 3 - 4 ������*������ ..........................................