Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

3
Kort nieuws Kees Aleman, kinderarts: ‘Bij behandeling van ADHD is psycho- educatie erg belangrijk’ Jaargang 2 Nummer 3 Winter 2011 Stroke Service in Ikazia Het Ikazia Ziekenhuis participeert in de Rotterdam Stroke Service(RSS). De RSS bevordert ketenzorg bij de behandeling van CVA-patiënten. Bij een CVA is het belangrijk om zo snel mogelijk een trombolyse uit te voeren. Als kwaliteitsparameter geldt een door-to-needle-time van maximaal een uur. Wanneer de trombolyse slaagt, geeft deze een spectaculaire verbe- Promotie! Op woensdag 16 november 2011 promo- veerden twee specialisten van het Ikazia Ziekenhuis. Radioloog Mark Stoutjesdijk promo- veerde op het onderwerp Automated Analysis of Contrast Enhancement in Magnetic Resonance Imaging of the Breast. Chirurg Boudewijn Toorenvliet pro- moveerde op het onderwerp Acute Abdominal Pain, Considerations on diagnosis and management. tering. Ikazia heeft hiermee dit jaar al meer dan dertig patiënten behandeld. Daarnaast verrichten de vaatchirurgen in Ikazia carotis end arteriëctomieën. Deze ingreep dient binnen twee weken na een beroerte plaats te vinden. In Ikazia is dat dit jaar bij iedereen die hiervoor in aanmerking kwam, gelukt. Kortom: Time is Brain! Dit geldt à priori voor het starten met trombo- cytenaggregatieremmers, ook in de thuissituatie. Bron: Laus Mulder, neuroloog

description

Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

Transcript of Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

Page 1: Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

Kort nieuws

Kees Aleman, kinderarts:

‘Bij behandeling van

ADHD is psycho-

educatie erg

belangrijk’

Jaargang 2 Nummer 3 Winter 2011

Stroke Service in Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis participeert in de Rotterdam Stroke Service(RSS). De RSS bevordert ketenzorg bij de behandeling van CVA-patiënten. Bij een CVA is het belangrijk om zo snel mogelijk een trombolyse uit te voeren. Als kwaliteitsparameter geldt een door-to-needle-time van maximaal een uur. Wanneer de trombolyse slaagt, geeft deze een spectaculaire verbe-

Promotie!

Op woensdag 16 november 2011 promo-veerden twee specialisten van het Ikazia Ziekenhuis.

Radioloog Mark Stoutjesdijk promo-veerde op het onderwerp Automated Analysis of Contrast Enhancement in Magnetic Resonance Imaging of the Breast. Chirurg Boudewijn Toorenvliet pro-moveerde op het onderwerp Acute Abdominal Pain, Considerations on diagnosis and management.

tering. Ikazia heeft hiermee dit jaar al meer dan dertig patiënten behandeld. Daarnaast verrichten de vaatchirurgen in Ikazia carotis end arteriëctomieën. Deze ingreep dient binnen twee weken na een beroerte plaats te vinden. In Ikazia is dat dit jaar bij iedereen die hiervoor in aanmerking kwam, gelukt. Kortom: Time is Brain! Dit geldt à priori voor het starten met trombo-cytenaggregatieremmers, ook in de thuissituatie.

Bron: Laus Mulder, neuroloog

Page 2: Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

Beste huisarts, Reumatologen Maasstad Ziekenhuis actief in Ikazia

Kinderarts Kees Aleman:

‘Kinderneurologie zou ik bijna mijn hobby kunnen noemen’

‘De Triage polikliniek Reumato-logie is bedoeld om met een

zo kort mogelijke wachttijd nieuwe patiënten te kunnen helpen. We doen onderzoek, stellen een diagnose en bespreken een behandelplan’, licht Bonte toe. ‘De meeste patiënten zijn hiermee goed geholpen en kunnen verder begeleid worden door hun eigen huisarts. Indien nodig verwijzen wij ze naar een andere specialist bij Ikazia voor verdere behandeling. Patiënten met een chronische reumatische aandoening kunnen begeleid worden op de poli-kliniek Reumatologie van het Maasstad

Toen in oktober 2010 Ikazia’s reumatoloog - Ton Swaak - met pensioen ging, was er niet direct een goede opvolger beschikbaar.

Gelukkig bleken reumatologen van het Maasstad Ziekenhuis bereid om de zorg voor de reumapatiënten over te nemen en een

Triage polikliniek Reumatologie op te zetten in Ikazia. Femke Bonte-Mineur en Marc Kok zijn beiden internist/reumatoloog en

bemensen ieder één dag per week deze polikliniek. Femke Bonte op maandag en Marc Kok op woensdag.

‘Kinderneurologie zou ik bijna mijn hobby kunnen noemen. Tijdens mijn opleiding in het Wilhelmina Kinder-ziekenhuis in Utrecht werkte ik op de afdeling Dolfijn, voor stofwisselings-ziekten en neurologie. Ik zag steeds meer over het onderwerp en begon het steeds boeiender te vinden. Toen ik in Ikazia kwam werken, vonden de neurologen (Mulder en Zuidgeest) het een goed idee om de kinderen naar mij door te sturen.’

Hoofdpijn Aleman vertelt verder: ‘Wat ik het meest zie is epilepsie, retardatie, gedragsprobleem en hoofdpijn. Wanneer kinderen last hebben van hoofdpijn, is er vaak angst dat het

Tijdens de zes jaar dat Kees Aleman

als kinderarts werkzaam is bij Ikazia,

is de Vakgroep Kinder geneeskunde

gegroeid van vijf naar elf artsen.

Iedere arts heeft een aantal aan-

dachtspunten. Voor Aleman is

kinderneurologie het hoofdaandachts-

punt en daarnaast is hij betrokken bij

het Moeder en Kind Centrum en de

behandeling van ADHD.

iets erg is bijvoorbeeld een tumor. Meestal valt dat heel erg mee en is er een heel andere oorzaak voor de hoofdpijn, migraine bijvoorbeeld. Migraine op de kinderleeftijd komt frequent voor en reageert vaak goed op therapie, op zulke momenten kun-nen we echt iets betekenen voor een kind.’

Moeder en Kind CentrumIn Ikazia wordt gebouwd aan een nieuw Moeder en Kind Centrum. Uiteraard is de Vakgroep Kinder-geneeskunde betrokken bij deze ontwikkelingen. Aleman: ‘De kinder-artsen zijn er voorstander van om het kind binnen het gezin te zien. Wij geloven dat wanneer moeder en kind voortdurend samen zijn, dat heilzame effecten heeft. Minder stress en een vlotter herstel.’

ADHD-behandelingEen ziek kind heeft gevolgen voor het hele gezin. Niet alleen in het Moeder en Kind Centrum is daar aandacht voor, ook bij de behandeling van ADHD. Samen met collega’s Heemstra en Paizano houdt Aleman zich bezig met ADHD behandeling: ‘Vaak wordt de behandeling van ADHD gezien als alleen maar pilletjes voorschrijven. Dat vinden wij niet juist. Behandeling van ADHD is een en-en-verhaal, waar-bij psycho-educatie belangrijk is. We zijn bezig om ouderavonden te gaan organiseren. De avonden zijn bedoeld om ouders te helpen omgaan met een kind dat ADHD heeft.’ •

Ziekenhuis.’ ‘Het voordeel is dat de dokter meeverhuist’, vult collega Kok aan. ‘Ze blijven daar gewoon bij ons onder controle.’

Ondanks het feit dat de reumatologen verbonden zijn aan een ander zieken-huis, zitten ze in Ikazia bepaald niet op een eilandje. ‘We onderhouden intensief contact met de internisten in Ikazia’, vertelt Bonte. ‘Er is regelmatig overleg en we worden geregeld gevraagd voor een consult in het ziekenhuis bij opname van patiënten met een inflammatoir beeld. Bij acute problemen zijn we oproepbaar via de polikliniek Interne of via de SEH. Uiteraard zijn we beschikbaar voor telefonisch overleg. Zowel voor de huisartsen als voor de medisch specialisten in Ikazia.’

Huisartsen die een patiënt door de reumatoloog wil laten beoordelen, kunnen dus gewoon naar Ikazia doorverwijzen. Aanmelding kan telefonisch of digitaal via ZorgDomein. De polikliniek is op maandag en woensdag geopend en telefonisch bereikbaar.

Femke Bonte en Marc Kok adviseren huisartsen om patiënten met ontstoken

3.2.

Het jaar loopt weer ten einde. Het was een roerig jaar waarin de druk vanuit de overheid op de eerste en tweede lijn wederom is toegenomen. Dwingende wet- en regelgeving betreffende pro-ductieplafonds, indicatoren, ketenzorg, transparantie en honorering. Voor Ikazia stond 2011 ook in het teken van een strak nieuwbouw- en renovatieprogramma. Met een door bouwactiviteiten veroorzaakte overlast voor patiënten, specialisten en mede-werkers. Ondertussen zijn onze nieuwe hoofdingang en SEH in gebruik geno-men. Ook de nieuwe poliklinieken van de KNO en Oogheelkunde zijn gereed. Vanaf begin januari start ons nieuwe MDL-centrum.

Ondanks de bouw is de productie in Ikazia het afgelopen jaar wederom gestegen. Dat heeft alles te maken met het vertrouwen van u en uw patiënten in Ikazia. Dank voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. Als blijk van waar-dering sturen wij u een Ikazia-kalender met mooie plaatjes en nuttige informa-tie over ons ziekenhuis. In het Nieuws voor huisartsen treft u weer een aantal wetenswaardigheden van ons ziekenhuis. Veel leesplezier.Allen goede en gezegende feestdagen gewenst. Voor hen die de feestdagen werkzaam zullen zijn in de huisartsen-post: goede, rustige dagen en sterkte bij het werk.

Rob Kievit, arts algemeen directeur

gewrichten laagdrempelig door te verwijzen. Kok: ‘Onderzoek van gewrich-ten is lastig. Als reumatoloog heb je daar veel ervaring mee en zie je minder snel signalen over het hoofd.’ Hetzelfde geldt voor jonge mensen met rugklachten en voor mogelijke systeemklachten. ‘Vaak gaat het hierbij om een verzameling moeilijk te duiden klachten die niet altijd bij elkaar lijken te passen,’ zegt Bonte. ‘Reumatologen zijn opgeleid om de verbanden te zien. Dat leidt tot snellere diagnostiek en behandeling. En bij reumatologische ziekten geldt: hoe eerder je start met behandelen, hoe meer schade je kunt voorkomen.’ •

Prestigieus onderzoek begon in Ikazia

Sinds 25 oktober 2011 vindt u op de website van the Lancet een publicatie over het PROBAAT-onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van een balloncatheter bij het inleiden van bevallingen. Deze methode wordt vergeleken met het gebruik van vaginale gel met Prosta-glandine, de meest gangbare vorm van inleiden. Het onderzoek werd indertijd

Nieuwe Entree

opgestart in Ikazia door Marta Jozwiak (toen werkzaam als AIOS) onder begeleiding van Marja Dijksterhuis (inmiddels vertrokken) en Jan Willem de Leeuw.

Het inleiden met behulp van een bal-loncatheter is in het Ikazia Ziekenhuis al decennia lang in gebruik. Uit het onderzoek bleek dat een balloncatheter net zo effectief is voor het inleiden van de bevalling als vaginale gel met Prostaglandine.

Het percentage bevallingen via een sectio caesarea is in beide groepen vergelijkbaar. Wel bleek het aantal keizersneden, omdat de baby in nood was, in de balloncatheter-groep duide-lijk lager te zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal keren dat de moeder anti biotica moest krijgen wegens verdenking op infectie en het aantal kinderen dat op de Kinderafdeling moest worden opgenomen.

Bron: Jan Willem de Leeuw, gyneacoloog

Page 3: Nieuws voor de huisartsen: Winter 2011

Contact

Roxane (R.)

Heller-Baan,

longarts per

01-10-2011

Bianca (B.C.C.)

Heinerman,

kinderarts per

01-10-2011

Relatiebeheer

Nieuwe specialisten bij Ikazia

Beste huisartsen,In het vorige nummer heb ik mezelf

aan u voorgesteld. Met regelmaat zal ik u via Nieuws voor de huisartsen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Ikazia die voor u belangrijk zijn.

ZorgDomeinVaak hoor ik de vraag wanneer huisartsen via ZorgDomein online afspraken kunnen maken. Ik kan u melden dat de eerste poliklinieken hier medio 2012 mee gaan werken. Online afspraken maken op de poli-klinieken is voor patiënten al mogelijk.

4.

Ikazia Ziekenhuis

Montessoriweg 13083 AN Rotterdam Postbus 50093008 AA RotterdamT 010 29 75 000I www.ikazia.nlE [email protected] Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande

Middeldijkerplein 362993 DL Barendrecht-CarnisselandeT 0180 64 22 22E [email protected]

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal

Kerkstraat 203286 AK KlaaswaalT 0186 57 11 11E [email protected]

Spoedeisende Hulp (SEH)

Ikazia ZiekenhuisMontessoriweg 13083 AN RotterdamT 010 29 75 300

Contactpersonen voor de huisarts

Ombudsspecialist Rob Ouwendijk, MDL-artsT 010 297 57 25 E [email protected]

Relatiebeheerder huisartsen/eerstelijn en coördinator ZorgDomein Daan van der Leer T 010 297 52 94 E [email protected]

Colofon Nieuws voor de huisartsen verschijnt vier keer per jaar en wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio.

Tekst/coördinatie: De Nieuwe LijnVormgeving: De Zaak Launspach

Nieuwe SEH

HuisartsentevredenheidonderzoekIn Ikazia zijn we bezig met de voorbereiding van een huisartsen-tevredenheidonderzoek. We willen graag van u weten hoe u de samenwer-king met ons ervaart. In 2012 willen we u vragen om hieraan mee te werken. De bedoeling is dat we het u daarbij zo gemakkelijk mogelijk maken.

Ik zou u graag allemaal persoonlijk een keer bezoeken om kennis te maken. Helaas is dit gezien de tijdsinvestering momenteel niet mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan een bezoek of een gesprek? Of heeft u een tip of sugges-ties? Dan hoor ik dat graag van u.

Vriendelijke groet,Daan van der Leer

Wist u dat Nieuws voor de huisartsen ook op de website van Ikazia staat? Kijkt u daarvoor onder het kopje verwijzers. Hier vindt u bovendien andere nieuwsfeiten en de opleidingsagenda voor u en de POH-ers.