New Bewust-zijn - Leonardus · 2017. 8. 15. · 2 Bewust-zijn Ken jezelf 3 Voorwoord 4 Inleiding 5...

of 33 /33

Embed Size (px)

Transcript of New Bewust-zijn - Leonardus · 2017. 8. 15. · 2 Bewust-zijn Ken jezelf 3 Voorwoord 4 Inleiding 5...

 • 1Bewust-zijn Ken jezelf

 • 2 3Bewust-zijn Ken jezelf

  Voorwoord 4

  Inleiding 5

  Het moet anders 9

  Jin Shin Jyutsu 11

  In je eigen kracht 18

  Oude en nieuwe levenslessen 23

  De drie gebroeders 26

  Gezonde voeding, gezonde cellen 32

  Wat bepaalt het succes van de

  behandeling 35

  Behandelplan en zelfhulp-tips 37

  Anamnese 38

  Behandelplan 40

  Zelfhulp-tips en oefeningen

  Ademhalen 42

  Handen 44

  Notities 50

  Nawoord 62

  Inhoud

 • 4 5Bewust-zijn Ken jezelf

  Voorwoord

  Als ik onder woorden tracht te brengen, wat Leon

  Bemelmans tot nu toe in mijn leven heeft betekend,

  sta ik achteraf versteld van de argeloosheid waarmee

  onze eerste ontmoeting verliep. Toen ik Leon ontmoette,

  had ik geen idee van wat mij te wachten stond. Ik

  zag een goedmoedige Limburger voor mij, die op zijn

  postuur na een onopvallende indruk maakte. Achter

  zijn goedmoedigheid school en schuilt nog steeds een

  autoriteit, die met een voor mij soms onverklaarbaar

  gezag uitspraken over zichzelf en anderen doet. Zo

  voorspelde hij in 2006, dat Mark Rutte premier van

  Nederland zou worden, terwijl ik dat voor 100%

  onmogelijk hield.

  Wat hem zeer bijzonder maakt, is zijn aardse insteek bij

  alles wat hij zegt of doet: hij mag dan een paranormaal

  begaafd medium zijn, tegelijk is hij een beoefenaar van

  Jin Shin Jyutsu, een vorm van Japanse geneeskunst die,

  zoals Alice Burmeister en Tom Monte het formuleren, ‘de

  sleutel tot een gezonde energiebalans’ bieden. In mijn

  eigen woorden is hij letterlijk een strijker, die zonder

  geestelijke poespas zijn waarde als therapeut allang heeft

  bewezen. Spreekt hijzelf over ‘energie’, waaronder in de

  moderne fysica een complexe relatie met massa wordt

  verstaan, dan krijgt dat woord iets dubbelzinnigs. Zoals

  met licht golven en deeltjes kunnen worden bedoeld,

  slaat energie niet alleen op een fysieke krachtbron, maar

  ook op een onlosmakelijk daarmee verbonden geestelijke

  weerbaarheid.

  Als therapeut en coach houdt Leon er een holistische

  visie op na, dat wil zeggen hij isoleert lichamelijke

  mankementen niet van het organisch geheel dat lichaam

  en geest vormen. Daarom is hij niet alleen letterlijk een

  strijker -een veredelde fysiotherapeut- maar ook een heler.

  Gerard Leliefeld, dichter

  InleidingMijn kindertijd was allesbehalve rooskleurig. Zo jong

  als ik was, zocht ik toen al naar wegen om me goed te

  voelen. Zo ging ik vaak naar de boerderij van mijn oma

  en opa, waar ik vooral troost vond bij de paarden. In hun

  aanwezigheid kon ik helemaal mezelf zijn. De dieren

  waren mijn vrienden en ze werden zelfs mijn passie, toen

  ik als tiener een baantje kreeg in een renpaardenstoeterij.

  Ik mocht de paarden verzorgen en trainen en zo ontstond

  er tot mijn grote geluk een hechte vertrouwensband met

  de dieren. Daardoor kon ik, toen nog onbewust, veel

  voor ze betekenen. Zo was er Delicieus, een paard dat

  officieel was afgeschreven. Ten onrechte, wist ik. Delicieus

  vertrouwde mij 100% en daardoor kon ik hem intuïtief

  ‘behandelen’. Wonder boven wonder knapte het dier zo

  goed op, dat hij alsnog de baan op ging en zelfs vier van

  de belangrijkste wedstrijden in België won.

  In 1982 werd een van ‘mijn’ andere paarden kreupel.

  Een prachtdier. De diagnose van de dierenarts luidde:

  “Het zit in het linker voorbeen”, maar een oplossing bleef

  uit. Het been wilde maar niet genezen. Talloze mensen

  werden ingeroepen voor hulp. Iedereen was het erover

  eens dat het probleem in dat been zat, maar niemand kon

  het oplossen. Totdat een paranormaal begaafde vrouw,

  die ook Jin Shin Jyutsu beoefende mijn pad kruiste.

  Zij ‘zag’ en voelde intuïtief meteen dat er sprake was

  van een energieblokkade in de rug. Drie energetische

  behandelingen later galoppeerde Double Dutch alweer

  vrolijk door de wei. Ik was gefascineerd. Vooral omdat deze

  vrouw niet keek naar de symptomen, het kreupel lopen

  met het linker been, maar omdat ze op zoek ging naar

  de onderliggende oorzaak. Dat was het moment waarop

  ik begreep, dat de werkelijke oorzaak van problemen

  vaak op een ander en veel dieper niveau te vinden zijn.

  Maar hoe werkt dat dan? Mijn nieuwsgierigheid was

  gewekt. Deze bijzondere ervaring was het begin van mijn

  persoonlijke zoektocht naar het antwoord op deze en

  andere levensvragen.

  In de jaren die volgden, passeerde een breed scala aan

  technieken en theorieën over energie en energetische

  behandelmethoden de revue. Mijn liefde, overtuiging en

  passie lagen echter van meet af aan bij de aloude Japanse

  geneeskunst Jin Shin Jyutsu als sleutel tot een gezonde(re)

  energiebalans. Simpelweg omdat ik overtuigd was en

  nog steeds ben van de verbazingwekkende resultaten die

  hiermee te behalen zijn. Niettemin volgde ik, behalve een

  opleiding in Jin Shin Jyutsu, ook andere opleidingen die

 • 6 7Bewust-zijn Ken jezelf

  een raakvlak hebben met energetisch behandelen om

  een goede mix aan kennis te vergaren en zodoende veel

  verschillende inzichten rijker te worden.

  De beste leermeesters zijn uiteindelijk de honderden

  patiënten geweest, die ik gedurende mijn leerproces heb

  mogen behandelen. Tijdens de Jin Shin Jyutsu-opleiding

  maakte ik al snel deel uit van een hechte groep mede-

  studenten die net zo gemotiveerd waren als ik. Samen

  richtten wij onze eigen studieclub op en organiseerden

  wij talloze trainingssessies. Twee keer per week kwamen

  we bijeen om te oefenen. We behandelden elkaar, maar

  nodigden later ook steeds vaker mensen met ‘echte’

  klachten uit. Zo konden we onze techniek steeds verder

  verbeteren en verfijnen. Maar bovenal heeft het mij

  de kans geboden om me intuïtief steeds beter af te

  stemmen op de frequenties en trillingen van andere

  mensen.

  Door het mogen behandelen van heel veel mensen

  met de meest uiteenlopende lichamelijke en

  mentale problemen, heb ik me in de loop der jaren

  kunnen bekwamen in de kunst van het energetisch

  behandelen en heb ik mijn intuïtieve gave verder

  kunnen vervolmaken. Ook toen ik eenmaal mijn eigen

  praktijk had opgericht, ben ik mensen kosteloos blijven

  behandelen. Vooral als het ging om serieuze problemen,

  zoals een aantal volwassenen en kinderen met kanker.

  Dit maakte deel uit van mijn persoonlijk groeiproces

  en deze ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat ik nu

  weet dat ik ook deze patiënten kan helpen. Ik kan de

  kanker weliswaar niet genezen, maar ik kan wel mensen

  helpen om hun angst kwijt te raken en tot rust te komen.

  Daardoor worden ze geestelijk weer sterk en weerbaar

  en vinden ze hun vertrouwen terug, waardoor ze het

  levensproces weer aan kunnen.

  Mijn groeiproces is overigens nog lang niet afgerond.

  Ook ik leer nog iedere dag bij en daar ben ik blij

  om. Ik zoek die uitdaging heel bewust op, ik wil me

  blijven ontwikkelen. Ambities heb ik ook nog. Eén

  daarvan is ooit een bijdrage te mogen leveren aan

  het wetenschappelijke bewijs dat je met energetische

  behandelmethoden de oorzaak van lichamelijke en

  mentale problemen succesvol kunt aanpakken. Dat

  energie daadwerkelijk een grote invloed heeft op het

  functioneren van lichaamscellen en dus op de gezondheid

  en het welbevinden van de mens.

  Ik heb het grote geluk dat ik van mijn passie en hobby

  mijn beroep heb kunnen maken. Daardoor kan ik doen

  wat ik het allerliefste doe en waar ik het allerbeste in ben:

  mensen helpen.

  De opleidingen, de verschillende cursussen, de theorieën,

  de vele mensen die ik heb mogen behandelen en mijn

  eigen levenservaringen hebben samen geleid tot mijn

  persoonlijke manier van energetisch behandelen en mijn

  visie daarop. Het is deze visie die u in dit boekje kunt

  terugvinden. Het is een persoonlijk naslagwerk voor u,

  waarin u enerzijds leest over de overtuigingen die aan

  mijn behandelmethode ten grondslag liggen en waarin u

  anderzijds de mogelijkheid heeft uw eigen ervaringen bij

  wijze van dagboek bij te houden. We gebruiken dit boekje

  tevens als uw persoonlijk behandelplan. Daarin formuleren

  we uw hulpvraag en de wijze waarop we hier samen mee

  aan de slag gaan.

  Ik ben er trots op dat ik u een stukje op uw levenspad mag

  begeleiden.

  Leon BemelmansEnergetisch Centrum Leonardus

  www.leonardus.nl

 • 8 9Bewust-zijn Ken jezelf

  The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is

  a faithful servant. We have created a society that

  honors the servant and has forgotten the gift.

  Intuïtie is een heilig geschenk en (het) verstand

  een trouwe dienaar. We hebben echter samen een

  maatschappij gecreëerd, die de dienaar eert en het

  geschenk uit het oog verloren is.

  Albert Einstein

  Met denken (ratio) kom je van A naar B.

  Met intuïtie, het niet-denken, kom je overal.

  Albert Einstein

  Het moet andersWaarom? Waar gaat het mis?

  Het loopt spaak op het moment dat je je verstand de

  volledige macht geeft om je intuïtie te sturen. Veel te veel

  mensen denken of beredeneren wat ze voelen. Terwijl het

  juist omgekeerd moet zijn. Je moet je verstand voeden

  vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel: je voelt, je begrijpt dat

  gevoel en je handelt daarnaar.

  Wij hebben in het westen een maatschappij gecreëerd

  waarin de ratio, het verstand, de boventoon voert en

  waarin de intuïtie, het gevoel, een ondergeschikte rol

  speelt. Of nog erger: wordt genegeerd.

  Als je de ratio (je verstand) het volledig laat overnemen

  van het gevoel, stuit je vanzelf op je allergrootste vijand:

  angst. Angst is de ergste boosdoener aller tijden. Die

  bewerkt, dat mensen zich nodeloos zorgen gaan maken.

  Angst roept allerlei negatieve emoties op, zoals intense

  woede of verdriet. Maar bovenal zorgt angst er voor

  dat mensen bevattelijk worden voor ziektes. Angst

  verstoort je balans. Als je maar lang genoeg uit evenwicht

  bent, gaat het gegarandeerd mis. Angst en alle daaruit

  voortvloeiende emoties zorgen namelijk voor emotionele

  en/of lichamelijke blokkades. Zodra dat het geval is,

  krijg je meestal een of meer klachten. Dat is het slimme

  alarmsysteem van ons lichaam. In het klein kan dat

  hoofdpijn of keelpijn zijn, of bijvoorbeeld een vorm van

  uitslag op je huid. Bij grote waarschuwingen kun je denken

  aan een hartkwaal of zelfs een tumor.

  De oplossing moet bijna altijd op een dieper niveau

  worden gezocht: wat is de werkelijke oorzaak van die

  blokkade? De symptomen bestrijden met geneesmiddelen

  en medische behandelingen is één, maar voor het effectief

  aanpakken van de oorzaak zul je terug naar de basis

  moeten. Terug naar je gevoel dus. Je moet vanuit je intuïtie

  een antwoord zien te vinden op de vraag: wat heeft mijn

  evenwicht dermate verstoord, waardoor ben ik zodanig

  uit balans geraakt, dat er een of meer blokkades en dus

  klachten zijn ontstaan? Alleen door écht naar je gevoel te

  luisteren kun je tot inzicht komen, kun je de oorzaak van

  je probleem (leren) begrijpen en kun je het ook in de kern

  aanpakken. Dat betekent niet dat je in je verleden moet

  blijven hangen, maar juist dat je in beweging moet komen.

  Bewust-ZIJN en een stap naar voren zetten. Het roer

  omgooien. Jin Shin Jyutsu is in mijn optiek de aangewezen

  methode die je helpt om terug te gaan naar de basis, terug

  naar het gevoel.

  Hoe kom je in beweging?

  Waaruit bestaat het menselijk lichaam? Wat drijft het

  voort? Wat is de benzine die de motor draaiende houdt?

  Jin Shin Jyutsu gaat uit van het bestaan van een universele

 • 1 0 1 1Bewust-zijn Ken jezelf

  levensenergie. Dát is de aandrijfkracht voor ons lichaam.

  De belangrijkste voedingsbron voor onze levensenergie

  is zuurstof: onze adem. Simpel gezegd: als je stopt

  met ademen, stopt je leven. Elke keer dat je inademt,

  ontvang je verse zuivere levensenergie. Met elke

  uitademing kan de opgebouwde spanning zich ontladen.

  De levensenergie, die permanent door je lijf stroomt, is

  letterlijk van levensbelang voor je lichaam, voor je geest

  en voor je hoofd. Zolang de energie constant en normaal

  kan doorstromen, ben je in balans, in harmonie.

  Duiken er in je leven spanningen, negatieve emoties of

  stress op, dan kan de energiestroom verstoord raken.

  Er kunnen blokkades ontstaan, die kwalen, een ziekte

  of psychische problemen veroorzaken. Het lichaam

  geeft een reactie en die willen we proberen in goede

  banen te leiden. Beter nog is het ziekte te voorkomen.

  Uiteraard lijkt de kennis en de ervaring van de medische

  wereld dan het meest voor de hand liggend. Mijn

  ervaring leert echter, dat hier meestal alleen ruimte is

  voor het behandelen van de kwaal. Voor het werkelijke

  probleem, de oorzaak, is slechts zelden aandacht. De

  oorzaak van problemen is volgens mij bijna altijd te

  wijten aan de haperende energiestroom. Energetische

  behandelingen zijn dan essentieel en van onschatbare

  waarde als aanvulling op de medische behandeling. Je

  moet beseffen, dat de onderliggende problemen van

  de mens, die onbalans veroorzaken in de energie of

  het persoonlijke trillingsniveau, de echte veroorzakers

  van klachten en ziektes zijn. Het is mijn doel zoveel

  mogelijk mensen tot inzicht te laten komen, hen met

  mijn intuïtieve gave en met behulp van energetische

  behandelingen te helpen, hen te verlichten en misschien

  zelfs te genezen.

  Jin Shin Jyutsu Jin Shin Jyutsu betekent letterlijk ‘de Kunst (Jyutsu) van

  de Schepper (Shin) via een compassievol persoon (Jin)’.

  Deze aloude Japanse geneeskunst is gebaseerd op ieders

  aangeboren vermogen om zichzelf in balans te brengen

  en te houden. Eeuwenlang hebben mensen deze wijsheid

  gebruikt om zichzelf en anderen te genezen. Maar

  mettertijd werd er steeds minder gebruik van dit natuurlijk

  vermogen gemaakt en uiteindelijk werd het zelfs vergeten.

  In het begin van de 20e eeuw werd Jin Shin Jyutsu

  ‘herontdekt’ door de Japanse Meester Jiro Murai (1886-

  1961). Zijn leerling Mary Burmeister is sinds het overlijden

  van Jiro Murai de meest vooraanstaande Jin Shin Jyutsu-

  docente ter wereld geweest. Zij verwoordt de kern van

  Jin Shin Jyutsu als: “Ken (help) uzelf”. “Door Jin Shin

  Jyutsu ontwaakt in ons het besef dat alles wat de dingen

  in harmonie en balans houdt in het universum – fysiek,

  emotioneel en spiritueel – in onszelf aanwezig is. Door dit

  besef worden wij de volledige rust, sereniteit, beschutting

  en eenheid in onszelf gewaar. Geen enkele persoon,

  situatie of object kan mij dit besef ontnemen.”

  Jin Shin Jyutsu is een vorm van filosofie, psychologie en

  fysiologie in één. Jin Shin Jyutsu laat ons een manier zien

  om onszelf te leren kennen en helpen. Het is in feite een

  levenslange reis naar zelfkennis en harmonie.

  Er zijn ontelbaar veel voorbeelden van mensen wier

  levenskwaliteit aanzienlijk is verbeterd, nadat ze met Jin

  Shin Jyutsu in aanraking zijn gekomen. Velen, zo niet de

  meesten waren in eerste instantie vooral sceptisch over de

  werking ervan. Want deze geneeskunst is zo ontwapenend

  eenvoudig en zachtaardig, dat velen zich afvragen, hoe

  zij nu geneeskracht kan hebben. Maar juist haar subtiele

  aard is essentieel voor de werking. Omdat Jin Shin Jyutsu

  zo’n zachtaardige en niet-invasieve geneeskunst is, kan

  de ontvanger ervan zich op zijn gemak voelen en zich

  openstellen voor het genezingsproces.

  De onderliggende principes en praktijk van Jin Shin

  Jyutsu hebben hun wortels in eeuwenoude heelkundige

  tradities. Deze geneeskunst werd herontdekt na jaren van

  Life is like riding a bicycle. To keep your balance

  you must keep moving.

  Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren,

  moet je blijven bewegen.

  Albert Einstein

 • 1 2 1 3Bewust-zijn Ken jezelf

  nauwgezet, systematisch onderzoek door één wijze

  Meester: Jiro Murai. Zijn onvermoeibare onderzoek heeft

  hem een diep inzicht verschaft in de mechanismen

  en werkingen van het menselijk lichaam. Hij besefte

  dat iedereen die dat wilde, deze kunst zou kunnen

  beheersen en gebruiken voor zijn eigen gezondheid en

  die van anderen.

  De grondprincipes van Jin Shin Jyutsu

  De moderne mens is in het snelle informatietijdperk

  van de 21e eeuw het contact kwijtgeraakt met een

  eenvoudige aangeboren wijsheid die wij al eeuwen

  bezitten: het inzicht in onszelf en hoe wij gelukkig en

  gezond kunnen leven. Intuïtie.

  Jin Shin Jyutsu stelt de mens in staat deze wijsheid

  opnieuw te ervaren. Het brengt je namelijk terug naar

  de ‘basis’; je gevoel. Bovendien leert deze geneeskunst,

  hoe je deze wijsheid kunt gebruiken om je lichamelijk,

  mentaal en spiritueel beter te voelen.

  In oude culturen maakten de mensen geen onderscheid

  tussen het lichaam, het verstand en de geest. Hun

  geneeskunst was dan ook als vanzelf gericht op het

  geheel en de eenheid van deze drie aspecten (de

  zogenaamde ‘holistische’ benadering). Bovendien zagen

  de mensen hun gezondheid of ‘harmonie’ als iets dat

  afhankelijk was van het in evenwicht brengen van deze

  drie elementen.

  Jin Shin Jyutsu roept in ons de herinnering wakker,

  dat wij allen op heel eenvoudige wijze ons evenwicht

  kunnen herstellen, namelijk met onze ademhaling en

  onze handen. We hebben alleen deze twee instrumenten

  nodig om onze lichamelijke en psychische vitaliteit te

  verbeteren.

  Jin Shin Jyutsu gaat ervan uit dat het universum

  doortrokken is van een levensenergie die alles tot

  leven wekt. Voor veel mensen is dit een vreemd idee.

  De westerse wereld ziet het leven vooral als slechts

  een optelsom van chemische processen, waardoor

  energie wordt opgewekt en zaken als stofwisseling,

  groei en voortplanting mogelijk zijn. Hier ligt de nadruk

  op de biologische kant van het leven. Jin Shin Jyutsu-

  beoefenaren (en traditioneel levende volkeren waar

  ook ter wereld) vragen zich af: wat zorgt ervoor dat

  deze chemische reacties plaatsvinden? Wat brengt onze

  organen en lichaamsstelsels tot leven? Welke kracht

  brengt het lichaam tot leven?

  In hun zoektocht naar antwoord op deze vragen

  ontdekten zij de onderliggende energie die het fysieke

  lichaam tot leven wekt. Zo kwamen zij tot de overtuiging,

  dat er een levenskracht is die alles tot leven wekt en

  werkzaam is in alle organismen: in planten, insecten,

  dieren en mensen. De oude Grieken noemden dit pneuma,

  de Hindoes noemen het prana, de Chinezen kennen het als

  chi en in Japan heet het ki. Deze overtuiging is meer dan een mooie filosofische

  gedachte. Het heeft praktische gevolgen voor de manier

  van leven en kijk op gezondheid. Sterker nog, vrijwel

  alle traditionele geneeswijzen zijn gebaseerd op het

  principe dat het lichaam te genezen valt door de stroom

  van de levensenergie in het lichaam te bevorderen en

  in evenwicht te brengen. De werkzaamheid van zowel

  acupunctuur als acupressuur en de Chinese kruidenleer is

  hier ook op gebaseerd.

  Mary Burmeister illustreert het belang van de

  levensenergie aan de hand van een even eenvoudig als

  mooi voorbeeld: “Wat zorgt ervoor dat de auto start, als je

  het contactsleuteltje omdraait? De accu van de auto. Want

  de accu is de noodzakelijke energiebron voor de diverse

  functies van de auto. Welnu, wat maakt dat het hart klopt?

  Wat zorgt voor de ademhaling? Wat maakt de spijsvertering

  mogelijk? De accu van het leven. Er is een energiebron

  nodig om het lichaam te laten functioneren. Die bron

  wordt gevormd door de accu van het leven: de universele

  levensenergie.”

  Onze gezondheid of harmonie hangt af van de vrije

  doorstroom en gelijkmatige verdeling van deze

  levensenergie in ons lichaam, ons hoofd en onze geest.

  Als de spanning en de stress van het dagelijks leven de

  doorstroming van de levensenergie ontwrichten, heeft dat

  invloed op ons denken, op ons lichaam en op onze geest.

  We zullen dan niet alleen worden overvallen door zorgen,

  angst, boosheid, verdriet en de drang de schijn op te

  houden, we worden hierdoor ook bevattelijk voor ziektes.

  Met andere woorden: we raken eerder uit balans.

  Eenvoudig gezegd vormt Jin Shin Jyutsu een manier om

  de levensenergie in evenwicht te brengen. Je kunt door

  eenvoudige handgrepen het emotionele evenwicht

  herstellen, pijn verlichten en de oorzaken van zowel acute

  als chronische klachten verminderen. Deze methode kan

  zonder risico in combinatie met andere geneeswijzen of

  medicijnen worden gebruikt. Bovendien werkt Jin Shin

  Jyutsu steeds sterker, naarmate je het regelmatiger en

  langduriger toepast. Zo word je steeds vitaler en krijg je

  steeds meer zelfkennis.

  Veiligheidsenergiesloten

  Jin Shin Jyutsu is gebaseerd op een aantal uitgangspunten

  die samen het fundament voor de geneeskunst vormen.

  Het bestaan van de universele levensenergie is het

 • 1 4 1 5Bewust-zijn Ken jezelf

  allerbelangrijkste. Daarnaast wordt onder meer uitgegaan

  van het bestaan van 26 specifieke punten in het lichaam,

  die ‘veiligheidsenergiesloten’ worden genoemd. Ze

  liggen aan beide kanten van het lichaam. Wanneer de

  energiestroom ergens hapert, sluit het vlakbij gelegen

  energieslot zich. De mens voelt dan een klacht in het

  lichaamsdeel, dat met het slot verbonden is. Je zou dat

  een waarschuwing kunnen noemen, er gaat ergens

  in ons lijf een alarm af. Deze punten fungeren dus als

  stroomonderbrekers, zodat het lichaam wordt beschermd

  als de energiestroom hapert.

  Verder is het goed om te weten, dat de energie zich van

  de voorkant van het lichaam naar beneden beweegt en

  langs de rug weer omhoog. Dit gebeurt via duidelijke

  banen, die stromen worden genoemd. Deze (energie)

  stromen zorgen voor de samenhang van het lichaam.

  Jin Shin Jyutsu wordt beoefend met de handen. Door

  eenvoudigweg de handen op de aangewezen plaatsen

  te leggen, kan de levensenergie via de handen naar een

  ander lichaamsdeel stromen. De universele levensenergie

  gaat dwars door kleding, gips, verband of wat dan ook

  heen. Niets kan de stroom van levensenergie uit de

  handen van de beoefenaar belemmeren om naar de

  ontvanger te vloeien.

  De handen fungeren als een soort ‘startkabels’. Vergeet

  niet, Jin Shin Jyutsu is geen techniek, het is een kunst.

  Een techniek heeft meer te maken met uit het hoofd

  kennen van bepaalde regels en toepassing van een

  precieze ‘mechanische’ methode. Een kunst vergt een

  meer diepgaand inzicht en een meer flexibele, creatieve

  benadering.

  ‘ Elke dag ontspannen gaan zitten of liggen en bewust vier

  maal achter elkaar negen keer in- en uitademen is om te

  beginnen een goede oefening voor iedereen.’

  In blijde verwachting

  Een vrouw van 26 jaar was wanhopig, omdat het maar niet lukte om zwanger te worden. Ze had in het ziekenhuis alle

  onderzoeken en procedures doorlopen en stond ingepland voor een IVF-behandeling (In Vitro Fertilisatie). Voordat het

  zover was, besloot ze mij te consulteren. Ik kon haar meteen geruststellen, omdat ik voelde dat alles goed zou gaan en ze

  binnen een half jaar zwanger zou zijn, mits ze haar energetische balans zou terugvinden. Met behulp van Jin Shin Jyutsu

  konden alle relevante blokkades worden opgelost en na de eerste IVF-behandeling was het meteen raak. Onnodig om te

  zeggen, dat de vrouw en haar partner dolgelukkig waren.

 • 1 6 1 7Bewust-zijn Ken jezelf

  26 Veiligheidsenergiesloten

  20

  21

  22

  13

  15

  19

  18

  1

  5

  624

  16

  6

  7

  412

  113

  8

  23

  2

  9

  2610

  17

  25

  Linker voet Rechter voet

  Linkervoetzool

  Rechtervoetzool

  Stijgende energie Dalende energie

  1 Duim De eerste beweger, Verbinding tussen extreme hoogte en extreme diepte

  2 Ringvinger Levenskracht voor alle schepels, Wijsheid

  3 Middelvinger Begrip, “De Deur”, Verdediging tegen problemen en ongemakken

  4 Ringvinger Metende Intelligentie, “Het Raam”

  5 Wijsvinger Regeneratie, Het oude afleggen en het nieuwe aandoen

  6 Middelvinger Balans, Onderscheidingsvermogen

  7 Ringvinger “Overwinning”, Perfecte levenskracht

  8 Wijsvinger Ritme, Kracht, Vrede

  9 Duim Einde van een cyclus is het begin van een andere, ieder einde is het zaad voor een nieuw begin

  10 Wijsvinger Lucht, Uitstroom van grenzeloze levenskracht

  11 Wijsvinger Rechtvaardigheid, Ontladen van “overtollige bagage”, De naaf

  12 Middelvinger “Niet mijn wil maar Uw wil”, onderwering van het persoonlijk bewustzijn aan de leiding van

  de Universele Geest

  13 Middelvinger Vruchtbaarheid, “Heb je vijanden lief”

  14 Ringvinger Evenwicht, Levensonderhoud

  15 Pink Vreugde en Lachen, “Was onze harten met lachen”

  16 Duim De basis van alle menselijke activiteiten, Transformatie, Bestaande vormen afbreken voor nieuwe

  17 Ringvinger Voortplantingsenergie, Ontspanning van de geest en de zenuwen

  18 Pink Lichaamsbewustzijn, Functies die betrekking hebben op de menselijke persoonlijkheid

  19 Duim Autoriteit en leiderschap, Perfect evenwicht

  20 Pink Eeuwig-durend, Eeuwigheid

  21 Duim Diepgaande veiligheid, Ontspanning aan mentale onderwerping

  22 Wijsvinger Volledig, Verzameling en Verspreiding

  23 Pink Goed circulatie onderhoud, Meester van het Menselijk lot

  24 Pink Begrip, Harmoniseren van chaos

  25 Middelvinger Rustig regenereren

  26 Palm Volledig (Dat was was, is, en zal zijn)

 • 1 8 1 9Bewust-zijn Ken jezelf

  In je eigen krachtWe weten nu dat in de Jin Shin Jyutsu-filosofie alles draait

  om de levensenergie. Nog één keer ter herinnering:

  de vrije doorstroom en gelijkmatige verdeling van de

  levensenergie in je lichaam, in je hoofd en in je geest

  is bepalend voor je gezondheid (je harmonie) en voor

  je geluk. Wordt de circulatie van de levensenergie

  ontwricht, dan heeft dat dus invloed op je lichaam, op je

  denken en op je geest. Je raakt uit balans.

  In het begin heb ik al gezegd, dat veel mensen helaas

  de neiging hebben om hun verstand een veel te grote

  rol toe te kennen. Met als gevolg dat ze alsmaar in

  het denken blijven hangen. Ons hoofd heeft letterlijk

  en figuurlijk slechts een beperkt volume. Vol is vol. De

  ellende is dat er ook nog eens heel veel overbodige

  ballast op die harde schijf wordt opgeslagen in de vorm

  van allerlei vaste aangeleerde denk- en gedragspatronen.

  Ik zeg ‘aangeleerd’, omdat dit soort denken en gedrag

  meestal niet is ingegeven door je eigen ik, door je eigen

  gevoel. Het is gekopieerd denken en doen van anderen.

  Van mensen in je omgeving die een grote rol spelen of

  hebben gespeeld, zoals je ouders, familie of vrienden.

  Maar ook de maatschappij zet menigeen onder hoge

  druk. Mensen denken te moeten presteren, waardoor

  ze hun denken en gedrag aanpassen vanuit de rationele

  overtuiging dat ze dit wel móeten om te kunnen

  ‘overleven’ in die maatschappij.

  Blijf je dat toch al overvolle hoofd alsmaar voeden met

  nieuwe gedachten, dan ga je vroeg of laat de mist in.

  Want, ik heb het al eerder gezegd, geef je je verstand

  de macht in handen en negeer je je gevoel, dan stuit je

  vanzelf op je grootste vijand: angst. Ongezonde angst is

  altijd gebaseerd op een zelfbedachte realiteit in de nabije

  of verre toekomst. Je bedenkt allerlei scenario’s die

  eventueel zouden kunnen gaan gebeuren en je koppelt

  daar bij voorbaat al allerlei negatieve emoties aan. Met

  alle gevolgen van dien voor je energetisch evenwicht,

  voor je balans.

  Het moet dus anders. Terug naar het gevoel. Terug naar

  de basis. Met Jin Shin Jyutsu. Dat maakt het mogelijk om

  ongewenste gedrags- en denkpatronen te doorbreken.

  Jin Shin Jyutsu laat dat wat zich in jouw hoofd heeft

  geworteld en wat jou niet dient, met de universele energie

  wegstromen, zodat er rust en ruimte ontstaan. Je hoofd op

  deze manier vrijmaken is soms al voldoende om tot rust en

  tot inzicht te komen, waardoor je nieuwe uitdagingen leert

  herkennen en durft aan te gaan.

  De levensenergie stroomt continu rond in het lichaam.

  Het bovenste deel van het lichaam (het hoofd)

  vertegenwoordigt de ratio, het middelste deel (de streek

  rondom het hart) staat voor de emotie en in het onderste

  deel (de buik) vindt de vertering plaats. Rationele en

  emotionele bagage worden in de buik verteerd. Zolang dit

  een vloeiend traject is, is er geen probleem. Complicaties

  ontstaan pas op het moment dat iemand iets niet kan

  verwerken, letterlijk dus niet kan verteren.

  Om gedachten te kunnen verteren, moet je de

  bijbehorende emotie(s) loslaten. Alleen zo kan een

  betere doorstroming van de energie worden gecreëerd,

  omdat deze gedachten en gevoelens je dan niet meer

  beheersen. Je kunt er mee omgaan.

  Om dit te bereiken hoef je niet steeds opnieuw met je

  verleden te worden geconfronteerd. Het bepalen van

  de plaats van de blokkade(s) is al voldoende om Jin Shin

  Jyutsu effectief te laten zijn. Jin Shin Jyutsu kijkt naar de

  toekomst. Het graven in het verleden zou er alleen maar

  voor zorgen, dat je in die verleden tijd, in je probleemzone

  met de bijbehorende gedachtes en emoties blijft hangen.

  En zolang je dat doet, blijft het probleem ook bestaan;

  onderschat nooit of te nimmer de enorme kracht van je

  denken.

  Alleen het verstand aanspreken, lost de blokkade en

  de emotionele problemen dus niet op. Jin Shin Jyutsu

  kan ervoor zorgen dat de blokkade wordt opgeheven,

  waardoor je de problematiek letterlijk kunt verteren en

  laten afvloeien. Je komt dan op een hoger energetisch

  trillingsniveau terecht. Dit stelt je in staat het heft in eigen

  hand te nemen en verder te gaan met je leven. Je leert

  weer open te staan voor nieuwe inzichten en uitdagingen.

  Je leert bewust te ZIJN.

  Als je energetisch in balans bent, heb je er geen moeite

  mee dat je bent zoals je bent; dan sta je volledig in je

  Alleen jij kunt iets veranderen!

  Als lichamelijke en geestelijke klachten voortkomen

  uit de verstoring van je eigen levensenergie en je kunt

  deze energie voor een groot deel zelf beïnvloeden,

  dan ben je dus ook zelf verantwoordelijk voor je eigen

  geluk en welbevinden.

  Not in our heads but in our hearts lies the power,

  that leads us to great deeds.

  Niet in ons hoofd, doch in ons hart ligt de kracht,

  die tot grote daden voert.

  Charles Dickens

 • 2 0 2 1Bewust-zijn Ken jezelf

  eigen kracht. Dan accepteer je dat alles is zoals het is.

  In alle rust. Dat straal je uit en volgens de wet van de

  aantrekkingskracht trek je automatisch mensen met

  dezelfde energie aan.

  Als je energetisch in balans bent en je voelt je goed,

  trek je dus mensen aan die ook in balans zijn. Is

  je energetisch evenwicht verstoord, dan kom je

  gegarandeerd in aanraking met mensen die soortgelijke

  problemen hebben als jij. Het draait allemaal om de

  trillingen van de energie. De uitdrukking ‘soort zoekt

  soort’ komt echt niet uit de lucht vallen. Mensen met

  dezelfde trillingen zoeken elkaar op of komen elkaar

  tegen, omdat ze uit zichzelf elkaar aantrekken.

  Ieders leven is bezaaid met kansen, passend bij ieders

  persoonlijk trillingsniveau. Of je een kans wel of niet

  grijpt, is altijd jouw beslissing. Het gevolg van een keuze

  die je maakt.

  Een kans vindt niet zomaar plaats. Je roept (of dwingt) je

  kansen, je mogelijkheden helemaal zelf af. Door open te

  staan voor het juiste trillingsniveau bewerkstellig je, dat

  er een bepaalde kans kan ontstaan. Dit is de kracht van

  de overtuiging van het bestaan van en het vertrouwen

  in je eigen trillingsniveau. Maar bovenal ook de kracht

  van het denken. Met jouw (bewuste of onbewuste)

  gedachten creëer je namelijk je eigen werkelijkheid.

  Jouw denken zorgt ervoor, dat je in bepaalde situaties

  terechtkomt. De beslissing die je dan neemt, is

  afhankelijk van jouw energie, jouw trillingsniveau. Als

  je dat begrijpt en inziet, kun je voor jezelf helderheid

  scheppen en kun je bewust ZIJN. Pas dan kun je in

  beweging komen en dingen veranderen.

  Helaas zijn er nog altijd heel veel mensen die onbewust

  hun eigen realiteit scheppen. Die dus niet open staan

  voor noch zich bewust zijn van het feit dat iedereen op

  een bepaald trillingsniveau of energielevel functioneert.

  Die niet in contact staan met hun gevoel. Zij geven de

  ratio, het verstand, de regie in handen en zijn niet in staat

  hun gevoel te volgen. Simpelweg omdat ze de band met

  dit ware gevoel zijn kwijtgeraakt. Met als gevolg dat zij

  ook niet in staat zijn om intuïtieve beslissingen te nemen.

  Niet gegrepen kansen leiden altijd tot nieuwe kansen op

  een ander moment. Als je energie in balans is, matchen

  je trillingen met je eigen ik en krijg je steeds nieuwe

  kansen voorgeschoteld, die je verder brengen op het

  pad waar jij bewust voor kiest. Mensen die beweren

  altijd alleen maar pech te hebben, zitten in een

  verkeerd of laag trillingsniveau, waardoor ze kansen

  niet herkennen en dus enkel negatieve situaties

  aantrekken (of beter gezegd: zelf creëren).

  De frequentie van jouw energie of trillingen kan

  negatief worden beïnvloed door je eigen angst(en).

  Je bent dan niet in staat tot zelfreflectie. Negatieve

  kritieken van anderen kunnen daar nog eens een

  schepje bovenop doen. Je trillingsniveau kan dan nog

  verder dalen; je wordt als het ware meegezogen in de

  negatieve energiespiraal van een ander.

  Wil je dat er iets in je leven verandert, dan moet

  er dus als allereerste op energetisch vlak iets

  veranderen. Als het trillingsniveau stijgt, kun je

  tot inzicht of zelfs tot nieuwe inzichten komen.

  Oude ideeën mogen namelijk overboord. Je mag je

  visie en overtuigingen altijd bijstellen. Een hoger

  trillingsniveau zorgt automatisch voor nieuwe

  ingevingen. Je komt weer in contact met je intuïtie,

  met je gevoel, en zo kom je langzaam weer terug in

  je eigen kracht.Angst verlamt je, terwijl bewust-zijn je in beweging zet.

  Mijn devies is dan ook: blijf altijd in beweging, laat

  je niet verlammen.

  Bewust-zijn

  In een ideale wereld is iedereen maximaal bewust.

  Weet iedereen wat zijn of haar ‘missie’ in het leven

  is, welke levenslessen er te leren zijn. Is iedereen zich

  bewust van zijn positieve kracht. Maar ook van zijn

  zwaktes en tekortkomingen. Waardoor iedereen in

  een constante opwaartse spiraal van bewust-zijn leeft.

  Helaas bestaat deze ideale wereld niet.

  Ieder mens is anders, staat anders in het leven;

  sommigen met een open blik, anderen met ‘gesloten

  ogen’. Elke levensles is anders. Ieders levenspad is

  bezaaid met (val)kuilen. Die dwingen ons de ogen

  te openen, oplossingen te zoeken, nieuwe wegen te

  verkennen, nieuwe paden in te slaan. In beweging te

  blijven.

  De een lukt dit beter dan de ander. Hoe ga je met

  positieve en negatieve situaties om, welke keuzes

  maak je in het leven? Dit is afhankelijk van allerlei

  factoren en díe zijn individueel bepaald.

  Inzicht krijgen in en omgaan met deze factoren of

  ‘krachten’ is de sleutel voor succes. Met inzicht bedoel

  ik: begrijpen wat je levensdoel is. Jezelf helderheid

  verschaffen over onbewuste denk- of gedragspatronen

  of opgeslagen ervaringen die je belemmeren in je

  groei. Over dieper liggende oorzaken voor je mentale

  of lichamelijke klachten. Iedereen die tot dit inzicht

  komt en zich hiervan bewust is, krijgt de kans om

  vooruit te komen in het leven, om dingen anders aan

  te pakken, klachten te doen verminderen, in beweging

  te komen en te blijven. Hetzij via de snelweg óf over

  een landweggetje; het tempo en de route bepaal je

  altijd zelf.

 • 2 2 2 3Bewust-zijn Ken jezelf

  De spirituele wijsheid van Albert Einstein

  Albert Einstein, een groot natuurkundige, maar bovenal een

  groot filosoof en spiritueel denker die veel wijze dingen

  over de menselijke aard heeft gezegd: “Een menselijk

  wezen is deel van het geheel dat wij universum noemen,

  een deel dat beperkt wordt in tijd en ruimte. We ervaren

  onszelf, onze gedachten en gevoelens, als iets wat los

  staat van de rest. Dit is een soort optische misleiding van

  het bewustzijn. Dit zelfbedrog fungeert als een soort van

  gevangenis voor onszelf, en maakt dat we ons beperken tot

  een paar persoonlijke wensen en alleen maar genegenheid

  kunnen voelen voor een paar mensen die ons na staan.

  Onze taak is onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door

  verbreding van ons gevoel van compassie en mededogen

  voor alle levende wezens en de hele natuur in al haar

  schoonheid. De werkelijke waarde van een menselijk

  wezen wordt bepaald door de mate waarin de mens het

  zelf (ego) is ontstegen, zich heeft kunnen bevrijden van

  het zelf (ego). Wil de mensheid overleven, dan zal er een

  totaal nieuwe manier van denken moeten ontstaan.”

  Oude en nieuwe levenslessenZodra je op aarde ‘landt’, is het draaiboek voor jouw

  leven al geschreven. Dat wil zeggen, de coördinaten zijn

  vastgelegd. De route hoe je van a naar b komt, stippel

  je zelf uit. Je kunt linksom gaan of rechtsom. Je kunt

  kiezen voor geplaveide wegen of voor nauwe steegjes,

  voor een pad over bergen en door dalen of voor de

  snelweg eromheen. Welke weg je ook kiest, uiteindelijk

  kom je steeds op het volgende van tevoren vastgelegde

  coördinaat of oriëntatiepunt uit. Om van daaruit verder te

  gaan. Om je verder te ontwikkelen. Je moet immers steeds

  je lessen leren alvorens een nieuwe stap te kunnen zetten.

  In feite word je vanuit je intuïtie steeds naar het volgende

  oriëntatiepunt geduwd. Daadkracht en het maken van

  eigen keuzes, ingegeven door je eigen vertrouwen en

  overtuiging, zijn voorwaarden voor het slagen van een

  levensles. Zolang je daaraan niet voldoet, blijf je dralen op

  je pad en zul je steeds weer met soortgelijke problemen

  of situaties worden geconfronteerd. Totdat je je les hebt

  geleerd en door mag naar de volgende ronde (de volgende

  deur mag open). En zo bewandelt in mijn optiek iedereen

  zijn of haar persoonlijke levenspad.

  Het belangrijkste antwoord waar uiteindelijk iedereen naar

  op zoek is: wie ben ik, waarom ben ik op aarde en wat

  moet of mag ik leren? Het ‘spel’ is eigenlijk heel simpel. Je

  moet je herinneren, wie je bent. Bij dit herontdekken, mag

  ik soms een begeleidende rol spelen.

  Over reïncarnatie zijn de meningen verdeeld, maar dankzij

  de ervaringen die ik via regressietherapie heb mogen

  opdoen, weet ik zeker, dat er meer is dan alleen dit leven.

  Zo heb ik al diverse mensen mogen informeren over een

  vorig leven. We ontdekten hoe ze heetten, waar ze hebben

  gewoond en wat ze deden in het dagelijks leven.

  Het leven is eeuwigdurend;

  en de liefde is eeuwigdurend;

  en de dood is slechts een horizon;

  en een horizon is niets behalve de begrenzing

  van onze waarneming.

  Rossiter W. Raymond 1840-1918

 • 2 4 2 5Bewust-zijn Ken jezelf

  Zelfs huizen hebben we werkelijk teruggevonden,

  evenals de graven.

  Mijn overtuiging is daarom dat je altijd weer de kans

  krijgt om een nieuw leven te leven. De ziel, bestaande

  uit jouw persoonlijke energieveld, maakt dan een nieuwe

  reis. Die energie neem je altijd mee. Of de energie

  neemt jou mee - het is maar hoe je het bekijkt, of wilt

  zien. Het betekent echter ook, dat je via die energie

  bepaalde angsten of diep ingewortelde denkpatronen

  uit een vorig leven kunt meenemen. Ook deze patronen

  kunnen worden aangepakt en doorbroken. Anders

  loop je het gevaar om in dezelfde valkuilen te (blijven)

  lopen. Elke vorm van disfunctionele angst belemmert

  je namelijk om het heft in eigen hand te nemen. En dat

  is juist wél de bedoeling. Zelf je eigen weg bepalen,

  verder komen, jezelf ontwikkelen en je lessen leren.

  Op weg naar transformatie, onderweg naar een hoger

  trillingsniveau.

  Het sprookje van de dood

  Ik durf met overtuiging te zeggen, dat doodgaan allesbehalve angstwekkend is. Integendeel, je mag ‘naar huis’. Ik heb

  al verschillende mensen tijdens dat allerlaatste moment op aarde mogen begeleiden en ik zie meestal dat iemand kort

  voor het moment van overlijden wordt ‘opgehaald’. De energie is dan zo sterk en zo mooi, daar hoeft niemand bang

  voor te zijn. Mijn leestip is ‘Het sprookje van de dood’ van Marie-Claire van der Bruggen. Een inspirerend verhaal over

  Zieltje die voor de eerste keer de reis naar de aarde maakt.

  In ieder leven blijf je altijd verbonden met je

  ‘basisstation’. De energie van jouw ziel is namelijk

  veel te groot voor je aardse lichaam. Een deel van

  die energie blijft ‘boven’ of in het universum, op haar

  allerhoogste trillingsniveau aanwezig. Noem het je

  hogere zelf. Dat is dat deel van jouw energie waar je

  altijd naar kunt terugkeren en waar je antwoorden

  kunt vinden (bijvoorbeeld tijdens je slaap).

  Hagelslag

  Een jongetje van 4 jaar weigerde pertinent om een boterhammetje met hagelslag te eten. Steeds als zijn moeder het weer

  een keer probeerde, antwoordde hij bloedserieus en vol angst: “Als ik dat eet, word ik vergiftigd en ga ik dood.” De moeder

  moest er in eerste instantie om lachen, maar haar zoontje bleef maandenlang standvastig volhouden, dat het eten van

  hagelslag gelijkstond met vergiftiging. De moeder vroeg mij om opheldering. Zo kwam ik erachter, dat het kind in een vorig

  leven als volwassene inderdaad was gestorven aan de gevolgen van vergiftiging. Zijn angstgevoelens had hij meegenomen

  naar dit leven. Ik heb die met behulp van Jin Shin Jyutsu kunnen laten wegstromen, waardoor het kind tegenwoordig zonder

  angst of tegenzin weer van een heerlijke boterham met hagelslag kan genieten.

 • 2 6 2 7Bewust-zijn Ken jezelf

  De drie gebroeders

  Ooit heb ik mijn oom iets buitengewoon eigenaardigs

  horen zeggen: “Ik heb vorig jaar aan mijn eigen graf

  gestaan.” Hoe een rationalist en intelligent iemand

  zoiets over zijn lippen kon krijgen, begreep ik niet. Ik was

  geschokt en gefascineerd tegelijk. In het vervolg op mijn

  vraag hiernaar, besloot mijn oom mij zijn levensverhaal

  te vertellen. Als kind was hij in Amersfoort opgegroeid,

  waar hij op keerpunten in zijn jonge leven was ‘geholpen’

  door een zekere Piet Kuipers. Waaruit de hulp van Piet

  bestond, weet ik niet precies. Hij was paranormaal

  begaafd en kwam bij mijn oom over de vloer om met

  name diens moeder geestelijke bijstand te verlenen. Na

  zijn dood manifesteerde Piet zich bij een door mijn oom

  geraadpleegd medium, aan wie hij tal van details uit zijn

  vorig leven onthulde. De kern van zijn mededelingen was,

  dat er op een kerkhof te Tarascon drie gebroeders Picard

  begraven moesten liggen, van wie hij er één was. Een

  andere broer heette Emile, die was in zijn leven rechter

  of openbaar aanklager geweest en de derde broer was

  mijn gesprekspartner. Allen waren in de tweede helft van

  de negentiende eeuw gestorven. Tegen het einde van

  zijn (huidige) leven zou mijn oom met zijn broer Emile uit

  zijn vorig leven worden herenigd. Het verhaal van Piet

  bevatte tal van details, die vatbaar voor controle waren.

  Een sceptische geest wist dus wat hem te doen stond. Mijn

  reactie bestond voornamelijk uit een verzuchting. Zelfs

  als twee mediums mij onafhankelijk van elkaar zouden

  verzekeren, dat ik in een vorig leven stenen heb gesjouwd

  om de piramide van Cheops te helpen bouwen, zou ik dat

  niet geloven.

  Intussen was mijn oom op aanraden van het medium

  met Leon in contact gekomen: mijn oom was er fysiek

  slecht aan toe en werd door middel van Jin Shin Jyutsu

  (dat op mij de indruk van een Japanse vechtsport maakt,

  al heb ik Leon kunstgrepen zien toepassen die geen

  enkele gelijkenis vertonen met een houdgreep) weer op

  de been geholpen. Uiteraard kwam het verhaal van de

  drie gebroeders ter sprake, waarna Leon met de kalme

  zekerheid hem eigen verklaarde, dat hij in een vorig

  leven Emile Picard had geheten en de functie van rechter

  of openbaar aanklager had uitgeoefend. De voorspelde

  hereniging van twee van de drie broers zou daarmee een

  feit zijn. Hij gaf nog wat aanwijzingen om het graf van

  de drie gebroeders te vinden, waarna mijn oom met zijn

  vrouw naar Tarascon afreisde. Zij vonden het bedoelde

  kerkhof, dat in een ouder gedeelte van die stad gelegen

  is en een weidse sfeer ademt. Zij troffen er het graf van

  Emile Picard aan, een familiegraf, waarin als ik het mij

  goed herinner ook de vader van de drie gebroeders ligt

  begraven. Maar van de Picard die mijn oom in een vorig

  leven geweest zou zijn, viel geen spoor te bekennen. Nu

  vond ik dit resultaat al wonderbaarlijk, want hoe kon Leon

  weten, dat er op een groot kerkhof in Tarascon een zekere

  Emile Picard was begraven? Hij kende Frankrijk slechts van

  een bezoekje met zijn zoon Yourie aan Disneyland bij Parijs.

  Toen hij over de wederwaardigheden in Tarascon hoorde,

  hield hij tegenover mijn oom vol: “En toch liggen jouw

  lichamelijke resten uit een vorig leven ook in dat familiegraf

  begraven.”

  Opnieuw toog mijn oom met zijn vrouw naar Tarascon, waar

  zij de hitte op het kerkhof trotseerden om het graf te vinden.

  Door een wonderlijk toeval raakten zij met een oudere

  bewaker van het kerkhof aan de praat. In hun beste Frans

  legden zij hem hun moeilijkheid uit, waarna hij over een

  oud register bleek te beschikken waarin alle op het kerkhof

  begraven doden waren terug te vinden. Inderdaad was er

  een jonggestorven broer van Emile Picard in het familiegraf

  begraven, maar dat moest ‘sans plaque’ zijn gebeurd.

  Precies zoals Leon voorzegd had, was deze broer geen beste

  geweest: als stationschef van Tarascon had hij meer met

  drank dan met zijn eigen vrouw opgehad. Omdat hij al te

  jong in een dronken bui van een trap gevallen was, waarna

  hij aan de gevolgen daarvan was overleden, wilde zijn

  familie hem niet met naam en toenaam in het familiegraf

  laten liggen.

  Ik was diep onder de indruk van het verhaal over de drie

  gebroeders en begreep nu, hoe mijn oom had kunnen

  beweren aan zijn eigen graf gestaan te hebben. Ik vroeg

  me af, of Leon ook iets over het overlijden van mijn vader

  en mijn schoonzus zou kunnen zeggen, dat mij en mijn

  vrouw inzicht in hun situatie zou kunnen geven en troost

  bieden, want verzoend met hun dood waren wij niet. Tot

  mijn verbazing gaf Leon een zeer gedetailleerd beeld van

  het leven van mijn vader, van wie ik hem een jeugdfoto had

  overhandigd. Met zijn duim en vingers over de foto strijkend

  bevestigde hij ook, dat mijn vader vaak in mijn nabijheid

  was. Mijn vrouw troostte hij door te benadrukken dat het

  voor mijn schoonzus tijd was geweest om haar aardse

  leven elders voort te zetten. Ook daarvoor gaf hij concrete

  aanwijzingen, die blijk gaven van een uitzonderlijk inzicht in

  haar leven. Hoe kon hij dat allemaal weten?

  Leon beweerde ook, dat ik in een vorig leven wijnboer

  in de buurt van Avignon was geweest. Ik had gewoond

  en gewerkt in een klein plaatsje, niet ver van Le Pontet,

  waar mijn stoffelijke resten nog te vinden moesten zijn.

  Zeer gedetailleerd vertelde hij over mijn bedrijfsvoering,

  commerciële aanleg, sociale instelling tegenover

  werknemers, over mensen die ik toen en in mijn huidige

  leven had gekend, onder wie mijn eigen vrouw, over mijn

  gezinssamenstelling, grote liefde voor de natuur en voor

 • 2 8 2 9Bewust-zijn Ken jezelf

  de Mont-Ventoux in het bijzonder, en over mijn woning,

  waarin op de eerste verdieping mijn studeerkamer lag. Ik

  had een grote behoefte aan reflectie gehad, trok mij graag

  in die studeerkamer terug, van waaruit een raam uitzicht

  op de Mont-Ventoux bood. Er was één opvallend detail

  aan mijn woning, dat Leon niet goed kon thuisbrengen. De

  overgang van de lange en hoge voorgevel naar het dak

  verliep op een eigenaardige manier, het kon zijn dat er

  kantelen op de buitenmuur stonden, maar wat daartegen

  pleitte was de golvende beweging langs de rand van het

  dak. Op mijn vraag hoe ik had geheten, antwoordde Leon

  enigszins aarzelend: “Michel.” Op mijn volgende vraag,

  hoe mijn achternaam had geluid, kon hij geen antwoord

  geven.

  Van de rationalist die ik meende te zijn, was op dat

  moment niet veel meer overgebleven. Ik meende

  constanten in mijn vorige en huidige leven te onderkennen

  en begreep beter dan voorheen, waarom ik als jongeman

  zeker wist niet mijn beroep in de commerciële sector te

  moeten zoeken: dat had ik in een vorig leven al gedaan.

  Mijn ‘karma’ had minder met de verwerking van zonden,

  fouten en gebreken uit een ver verleden te maken dan

  met uitbreiding en verkenning van nieuwe mogelijkheden

  op het gebied van kunst en wetenschappen. Dat heb ik

  onverschrokken en zonder de minste twijfel aan mijn

  innerlijke opdracht gedaan, voor zover mij dat was

  gegeven. Overigens bracht de uitvoering daarvan genoeg

  rationaliteit met zich mee, om mij na wat ik van Leon

  gehoord had, een voornemen te doen maken. Moest ik

  niet nagaan, of zijn verhaal klopte? Hoewel ik eerder had

  geschreven: ’Zelfs als twee mediums mij onafhankelijk van

  elkaar zouden verzekeren, dat ik in een vorig leven stenen

  heb gesjouwd om de piramide van Cheops te helpen

  bouwen, zou ik dat niet geloven’, besloot ik een tweede

  medium te raadplegen. Van alle mogelijkheden waarvan

  paragnosten zich bedienen leek de numerologie mij altijd

  het onwaarschijnlijkst en onbetrouwbaarst. Zo kwam ik

  ertoe via het internet een Rotterdamse numeroloog te

  raadplegen, van wie ik zeker meende te weten, dat hij

  Leon niet kende. Ik verstrekte hem mijn geboortedatum,

  officiële voor- en achternaam en stelde hem vier vragen:

  wat was mijn beroep in een vorig leven geweest, waar

  had ik dat uitgeoefend, wanneer had ik geleefd en onder

  welke naam? Verbijsterd las ik een paar dagen later zijn

  antwoord: ik was wijnboer in een klein dorpje in het Zuiden

  van Frankrijk geweest, de naam van het dorpje kon hij niet

  nader preciseren, evenals hij niet wist wat mijn naam was

  geweest, maar in de tweede helft van de negentiende

  eeuw was ik daar gestorven. Zijn onvolledig antwoord was

  concreet genoeg om mij van het bestaan van reïncarnatie

  te overtuigen, want ik achtte het uitgesloten dat de

  overeenkomsten tussen Leons verhaal en het antwoord van

  de numeroloog op toeval zouden berusten.

  In 2007 stelde mijn oom voor om samen met onze vrouwen

  en Leon op vakantie te gaan naar Le Pontet. Hij wilde die

  zomer opnieuw Tarascon bezoeken om Leon het kerkhof

  te laten zien, waar zij beiden hun vorig leven hadden

  beëindigd. Bovendien zou Leon proberen ‘mijn’ woonhuis

  en graf te traceren, dat niet al te ver daarvandaan gelegen

  moest zijn in een vooralsnog naamloos bergdorpje. In Le

  Pontet, een plaatsje bij Avignon, was een prachtige herberg

  gelegen, waar we gezamenlijk onze intrek zouden nemen.

  Het was de merkwaardigste vakantie van mijn leven, al

  ben ik nadien nog een paar keer in Avignon en omgeving

  geweest.

  Gezamenlijk reisden we naar Tarascon, waar we het graf

  van mijn oom en Leon uit een vorig leven bezochten. Op de

  grafzerk in kwestie viel duidelijk de naam van Emile Picard

  te lezen. Deze bleek geen rechter of openbaar aanklager

  geweest te zijn, maar een rechter van instructie. Hierna

  togen we op weg in de richting van Beaucaire om in het

  oudste gedeelte van Tarascon het gebouw te achterhalen,

  waarin mijn oom van de trap was gevallen. Het moest

  iets met de Franse Revolutie te maken hebben gehad,

  toen het als vergaderruimte dienst had gedaan, en bleek

  het clubgebouw van de Cordeliers geweest te zijn. Nog

  waren daarmee alle bijzondere gebeurtenissen van deze

  reis niet ten einde, want een paar dagen later reed ik met

  Leon naast mij in de auto op weg naar een bergdorpje,

  dat in mijn herinnering nog geen tien kilometer van Le

  Pontet is gelegen. Via allerlei kronkelwegen, die ons langs

  vervallen landhuizen met roestende hekken en daarachter

  gelegen overwoekerde tuinen voerden, klommen we een

  heuvel omhoog. Op een naambord van het dorpje zag ik

  ‘Jonquerettes’ staan. Alsof er een magnetisch kompas in

  zijn hoofd zat, leidde Leon mij naar een terzijde van de

  dorpskern gelegen kerkhof, dat van de weg af niet te zien

  was. Achter een netjes onderhouden voortuin viel er een

  via een afzonderlijk hek afgesloten kerkhofje te betreden.

  Daar waren naar mijn ruwe schatting hooguit vijftig

  mensen begraven. Zonder enige aarzeling bracht Leon mij

  bij een familiegraf, waarvan de platte steen onlangs was

  vernieuwd. Verbaasd las ik de in het marmer uitgebeitelde

  letters: ‘FAMILLE MICHEL’. Ineens begreep ik, waarom Leon

  mijn achternaam niet had kunnen noemen. Ten onrechte

  had ik aangenomen, dat ‘Michel’ een voornaam was! Zonder

  ook maar het minste blijk van een déjà vu te krijgen, stond

  ik daar op dat kerkhof. Hoe klein was de kans, dat een

  toevalstreffer mij op diezelfde plek zou hebben gebracht?

  Dat ging er door mijn hoofd, terwijl ik geen enkele emotie

  om de overleden Michel voelde.

 • 3 0 3 1Bewust-zijn Ken jezelf

  Hierna reden we de heuvel hoger op, totdat wij op de Rue

  du Vieux Village aankwamen. Daar stapten wij uit, waarna

  Leon mij het huis van Michel aanwees. Wat hij over de

  positie van de ramen op de eerste verdieping had gezegd,

  klopte en ja, het raam waarachter ik mij in een vorig leven

  zo graag had teruggetrokken, viel niet moeilijk te midden

  van andere ramen te ontdekken.

  Tussen de hoog opgeschoten bosjes aan de overkant van

  de weg ontdekte ik zowaar de Mont-Ventoux en waarom

  Leon had geaarzeld van kantelen te spreken om de

  overgang van de hoge voorgevel naar het dak te typeren,

  werd me nu ook duidelijk. In het gebied van de Var en

  Vaucluse worden dakgoten vaak vervangen door een

  minstens dubbele rij op elkaar liggende dakpannen om de

  regenafvoer zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat zorgt

  inderdaad voor een golvende beweging.

  Ik ben Leon dankbaar voor het inzicht, dat hij mij met zijn

  gaven heeft geschonken. Hij diende mij, voorzichtig, een

  aantal schokken toe, waardoor ik in spiritueel opzicht na

  mijn zestigste levensjaar een groei heb doorgemaakt.

  Gerard Leliefeld, 16 juli 2011

  (ingekorte versie)

  Kinderverdriet

  Een kind van zeven jaar had te kampen met een

  hardnekkige vorm van eczeem. De zalf die de

  dermatoloog had voorgeschreven, had geen enkel

  verbeterend effect op de jeukende huiduitslag. Sterker

  nog, het kwam steeds opnieuw terug. Tijdens het

  eerste contact met het kind voelde ik meteen dat

  onderliggende stress de oorzaak van de allergische

  ontstekingsreactie van de huid was. Dit had alles te

  maken met de echtscheiding van de ouders. Zo kon

  ik heel gericht de bijbehorende emotionele blokkade

  te lijf gaan. Zeven behandelingen later was het

  eczeem verdwenen en tot nu toe is het ook niet meer

  teruggekomen.

  Weer op één lijn

  Op een dag kwam een man met zijn ziel onder de arm bij mij binnen, omdat zijn vrouw hem had verlaten. Ze was bij

  een andere man ingetrokken en liet niets meer van zich horen. Ik ‘voelde’ dat er een kans was, dat zijn vrouw terug

  zou komen, maar dat het belangrijk was dat het energetisch trillingsniveau van de man zou veranderen. In de eerste

  week dat ik hem behandelde, belde zijn vrouw om te vragen, hoe het met hem was. Drie maanden later woonden ze

  weer samen. De energie klopte weer, de balans was hersteld en het oude gevoel was weer terug.

 • 3 2 3 3Bewust-zijn Ken jezelf

  Gezonde voeding,gezonde cellenNatuurlijk weten we allemaal dat het belangrijk is om

  gezond te eten. Niet te vet, niet te veel, niet te zoet, veel

  fruit, veel groente, weinig rood vlees etc. Je kunt geen

  tijdschrift of krant openslaan, of je komt wel een artikel

  tegen dat gaat over het belang van gezonde voeding.

  Maar heb je er wel eens bij stilgestaan, waarom dat zo

  belangrijk is? Omdat het je gezondheid ten goede komt,

  natuurlijk. Maar waarom dan? Je moet je realiseren,

  dat je lichaam, elk orgaan, elk onderdeeltje uit cellen

  bestaat. Je hele organisme bestaat louter uit minuscule

  cellen. Een gezond lichaam is een lichaam dat goed

  functioneert en dat wil zeggen dat het een goede afweer

  - of een goed immuunsysteem - heeft. Want een gezond

  lichaam, bestaande uit gezonde cellen kan ongezonde

  cellen repareren, of zelfs bestrijden en verwijderen.

  Een groot deel van alle cellen wordt voortdurend

  vernieuwd. Bij de ene cel gaat dat sneller dan bij de

  andere. Sommige cellen gaan een leven lang mee, zoals

  zenuwcellen. Huidcellen daarentegen worden elke drie

  weken vernieuwd. Een bloedcel gaat gemiddeld 7 tot 8

  dagen mee. In die tijd worden verouderde en niet meer

  functionele bloedcellen afgebroken en worden nieuwe

  cellen door het beenmerg in de lange pijpbeenderen (in

  de armen en benen) aangemaakt.

  Elke cel bevat erfelijke informatie, waarin onder meer de

  levenscyclus van die betreffende cel is geprogrammeerd,

  maar ook wat de functie van die cel is. Elke cel heeft

  dus een taak én een geheugen. Elke cel weet wat hem

  tijdens zijn korte of lange leven te doen staat. Hoe

  gezonder de cel, hoe beter hij zijn werk kan doen. Hoe

  gezonder alle cellen, hoe beter jij je voelt.

  Om goed te kunnen functioneren, moeten alle cellen

  worden voorzien van de juiste voedingsstoffen. De

  primaire energiebron voor cellen zijn koolhydraten (de

  verzamelnaam voor zetmeel en suikers). Koolhydraten

  zijn samen met eiwitten en vetten de belangrijkste

  energieleveranciers in ons lichaam. Daarnaast zit

  er nog een aantal hulpstoffen, zoals vitamines en

  sporenelementen, in voedsel die nodig zijn voor diverse

  chemische processen in je lichaam, zoals celdelingen,

  We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen.

  Het denken bevindt zich in elke cel van ons lichaam.

  Deepak Chopra

  dus het vormen van nieuwe cellen, maar ook voor het

  repareren van cellen. Dit is maar een tipje van de sluier

  over wat cellen nodig hebben en hoe ze werken. Wat

  ik hier vooral duidelijk wil maken, is dat ons lichaam de

  meest intelligente en ingewikkelde chemische fabriek is,

  die je je maar kunt voorstellen. Om dat allemaal vlekkeloos

  te laten functioneren, is het zaak dat jij ervoor zorgt dat

  je de juiste brandstoffen levert en dat doe je door het

  eten van goede voeding. Maar daarmee alleen kom je er

  niet. Voedingssupplementen zijn tegenwoordig een must.

  Onze landbouwgronden zijn deels zo arm geworden, dat

  gewassen steeds minder voedingsstoffen bevatten. En

  wat te denken van de invloed van de uitstoot van allerlei

  gassen op de gewassen die buiten worden gekweekt, of

  op het gras dat onze koeien eten? Misstanden alom. En

  alsof dat nog niet genoeg is, brengen we onszelf ook nog

  eens een flinke portie schade toe door stress én de daarbij

  behorende negatieve gedachten en emoties, die onze

  cellen letterlijk kunnen verzuren. Kortom: werk aan de

  winkel. Bewust-ZIJN betekent ook bewust eten. Weten wat

  je nodig hebt en weten wat je je lichaam toestopt.

  Goede voeding is dus belangrijk voor het bereiken van

  een goede energetische balans. Hoe beter en positiever

  de energietoevoer in je cellen is, hoe beter die hun werk

  kunnen doen. En dit draagt op zijn beurt bij aan jouw

  algehele welbevinden en geluksgevoel. Ik ben dan ook

  een aanhanger van wat ‘orthomoleculaire voeding’ wordt

  genoemd. Wat dat is, wordt hieronder kort uitgelegd.

  Iedereen die hier meer over wil weten, raad ik aan eens in

  de boeken van Dr. Gert Schuitemaker te duiken.

  Wat is orthomoleculaire voeding?

  ‘Orthos’ betekent in het Grieks ‘juist’, ‘recht’, ‘gezond’.

  ‘Moleculair’ betekent ‘de moleculen betreffende’. Met

  de term ‘orthomoleculaire voeding’ wordt dus voeding

  bedoeld, die lichaamscellen de voedingsstoffen geeft

  die zij nodig hebben en dat in optimale hoeveelheden.

  Dat is althans het streven. Orthomoleculaire voeding

  is een aanvulling op de normale dagelijkse voeding.

  De kwaliteit hiervan is van groot belang. Maar de

  basisvoeding alleen is niet voldoende; volgens de leer

  van de orthomoleculaire voeding ontkom je niet aan

  het nemen van voedingssupplementen. Dit is onder

  meer te wijten aan het gebruik van chemicaliën in de

  landbouw en het toevoegen van lichaamsvreemde,

  chemische kleur-, smaak- en conserveringsstoffen aan

  voedingsmiddelen. Bij het bereiden van voedsel (koken,

  bakken, braden of frituren) gaan vaak ook nog eens grote

  hoeveelheden vitale voedingsstoffen verloren. De behoefte

  aan essentiële voedingsstoffen wordt tenslotte sterk

  vergroot door stresssituaties en door de overal aanwezige

  milieuvervuiling.

 • 3 4 3 5Bewust-zijn Ken jezelf

  Wat bepaalt het succes van de behandeling? Om je spiritueel te kunnen ontwikkelen, moet je

  energieveld of trillingsniveau in de eerste plaats in balans

  zijn. Daarnaast is de juiste frequentie vereist om de energie

  op de juiste plaats aan te boren en zodoende op de juiste

  manier en op de juiste diepte te kunnen gebruiken en door

  te geven. Hoe hoger het trillingsniveau, hoe meer kracht

  en voeding er beschikbaar is om de juiste energie met de

  juiste intensiteit door te sluizen naar een ander.

  Iedereen kan Jin Shin Jyutsu beoefenen. De diepgang

  verschilt echter per persoon. Ik vergelijk het graag met

  voetballen: iedereen kan het leren, maar niet iedereen

  is goed genoeg om bij het nationale elftal te spelen. Je

  diepgang wordt bepaald door je eigen gevoeligheid; de

  een is nu eenmaal beter afgestemd dan de ander. De een

  voelt meer bij energie dan de ander en daarin zitten de

  verschillen. Maar er verandert altijd iets bij degene die

  wordt behandeld.

  Enkel de grepen uitvoeren volgens een bepaald

  stappenplan is iets anders dan diepgang kunnen bieden.

  De mate van spirituele ontwikkeling van de beoefenaar

  is daarom mede bepalend voor de effectiviteit van de

  behandelingen. Maar ook voor het antwoord op de

  vraag, of je als therapeut in staat bent om de juiste

  ‘diagnose’ te stellen. Ik durf te beweren dat het mijn

  kracht is om het onderliggende probleem of beter gezegd

  de daadwerkelijke oorzaak goed en snel te kunnen

  analyseren. Dankzij mijn intuïtieve gave en het voelen

  van de energie en de blokkades, kan ik rap de vinger op

  de zere plek leggen. Letterlijk en figuurlijk. Het voordeel

  daarvan is, dat de cliënt zich meestal snel bewust wordt

  van de ware problematiek en daardoor als het ware

  wakker wordt geschud. Dat komt de effectiviteit van de

  energetische behandeling alleen maar ten goede.

  De zogenaamde 9-stroom, oftewel negen behandelingen

  op 9 achtereenvolgende dagen, is ideaal als start van het

  behandeltraject. Hiermee kunnen de ergste blokkades

  worden opgeheven en kunnen vaste patronen worden

  doorbroken. Daarna is het zaak de stroom verder op gang

  te houden en onderhoud te verrichten.

  Gewoon (bijzonder) zijn

  Een jongetje met het Syndroom van Down toonde erg veel verzet en weerstand tegen zijn moeder. Bij andere

  zorgverleners, overdag in het kinderdagcentrum en tijdens weekenden bij zijn vaste oppas of in het logeerhuis, was

  hij altijd juist erg meegaand. Het verzet dreef de moeder bijna tot waanzin, maar boven alles werd ze er heel erg

  verdrietig van. Beiden ondergingen tegelijkertijd als start van de behandeling een zogenaamde 9-stroom. Negen dagen

  lang werden zij iedere dag intensief behandeld. Hierdoor konden de grootste blokkades bij beiden worden doorbroken.

  Het jongetje bleek onder meer veel woede, frustratie en verdriet te hebben over het feit dat hij door de belangrijkste

  mannen in zijn directe familiekring niet werd geaccepteerd, zoals hij is. Hier heeft het knulletje niet om gevraagd, dus

  het was zaak hem zo snel mogelijk van deze ballast te bevrijden. Na afloop van de eerste negen behandelingen zagen

  we een ventje met veel meer zelfvertrouwen en een open blik op de wereld. Inmiddels heeft hij met veel furore de

  overstap van het kinderdagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen (waar hij dus helemaal niet op zijn plek

  zat) naar het speciaal onderwijs gemaakt. En hij doet het daar geweldig. Hij ontwikkelt zich sneller dan ooit tevoren. Zijn

  moeder heeft nu nog meer vertrouwen in haar mannetje en is zelf dankzij de 9-stroom tot rust gekomen en laat zich

  niet meer beïnvloeden door de meningen van anderen over haar aanpak. De levenskwaliteit van beiden heeft dankzij de

  energetische behandeling een enorme impuls gekregen. De aanpak is nu beperkt tot onderhoud van de balans en het

  aanpakken van beginnende knelpunten als dat nodig is.

 • 3 6 3 7Bewust-zijn Ken jezelf

  Dit is het persoonlijke behandelplan van:

  Datum:

  Behandelplanen zelfhulp-tips

  Weer zin in het leven

  Een vrouw die op haar tweede jaar kinderverlamming had gekregen, besloot op een gegeven moment tot een derde

  zogenaamde ‘hersteloperatie’. Opnieuw zou haar rug met een staaf worden gefixeerd met als doel dat ze er weer een

  jaar of tien tegenaan kon. In tegenstelling tot de eerste twee operaties, waarbij de wervels bovenin de rug werden

  vastgezet, werd deze keer besloten om de onderrug te fixeren. Kort na de operatie bleek al, dat er iets mis was gegaan.

  De vrouw was aan één zijde vanaf haar bil volledig gevoelloos en ze kon niet meer naar toilet. Wat nog veel erger

  was, was dat ze vanaf dat moment constant pijn leed. Uiteindelijk besloot de vrouw, die niet graag klaagt over haar wel

  en wee, de weg naar mij te bewandelen. Enigszins sceptisch hoorde ze mijn verhaal aan. Ik wist dat dit een lang en

  intensief traject zou worden, maar ik was er ook zeker van, dat ik haar voor een deel van de pijn zou kunnen verlossen.

  De geraakte zenuw repareren of weer tot leven wekken, kan ik niet, pijnverlichting is wel een optie. Inmiddels is deze

  dame anderhalf jaar bij mij in behandeling en we zijn zover, dat ze na één sessie gemiddeld een dag of vijf nergens

  last van heeft. Dit heeft ertoe geleid, dat haar levenskwaliteit enorm is gestegen. Ze ziet het leven weer zitten en gaat

  zo vaak mogelijk op pad met haar scootmobiel. Het liefste met het hondje van haar zoon. En dan te bedenken, dat

  ze voor die tijd de deur niet meer uitkwam en, verdoofd door de methadon, soms dagenlang in bed doorbracht. Haar

  levensvreugde is teruggekeerd en dat is een enorme winst.

 • 3 8 3 9Bewust-zijn Ken jezelf

  Anamnese

  Anamnese

 • 4 0 4 1Bewust-zijn Ken jezelf

  Behandelplan

  Behandelplan

 • 4 2 4 3Bewust-zijn Ken jezelf

  Ademhalen

  Ademhalen biedt je de eerste mogelijkheid om

  je lichaam te ontspannen en zelf blokkades in de

  energiestroom op te heffen. Het enige wat je hoeft te

  doen, is diep uitademen en vervolgens heel natuurlijk

  opnieuw inademen. Elke keer als je uitademt, ontlaad je

  stress, fysieke spanning en angst. Dan laat je die letterlijk

  wegstromen en maak je jezelf leeg. Daardoor kun je

  steeds beter en dieper inademen en kun je de nieuwe

  levensenergie beter ontvangen. De levensenergie kan

  dan ook steeds vloeiender door je lichaam stromen.

  Visualiseer elke keer als je uitademt, dat je energie aan

  de voorkant van je lichaam omlaag ‘valt’. En stel je voor,

  elke keer als je inademt, dat de energie vanaf je stuitje

  naar het puntje van je hoofd stroomt.

  Oefening: 36 ademhalingen

  Probeer iedere dag tenminste één keer (liefst vaker)

  heel bewust 36 keer adem te halen. Hiermee herstel je

  namelijk het evenwicht van al je lichaamsfuncties.

  Zelfhulp-tips en oefeningen Oefeningen

 • 4 4 4 5Bewust-zijn Ken jezelf

  Oefeningen

  Handen

  Iedereen kan Jin Shin Jyutsu beoefenen. Heel eenvoudig

  met je handen. Je hoeft ze alleen maar op de

  aangewezen punten neer te leggen, zonder druk uit te

  oefenen. Je hoeft niet te masseren of te wrijven.

  Het gebruik van je handen als ‘startkabels’ is verrassend

  simpel. Je kunt al goede resultaten boeken door iedere

  dag je eigen vingers vast te houden. Iedere vinger

  vertegenwoordigt namelijk een bepaalde emotie. Door

  je vinger een paar minuten vast te houden, kun je de

  bijbehorende emotie harmoniseren en loslaten. Het zijn

  immers deze emoties die ervoor zorgen, dat je energie

  niet meer vloeiend stroomt.

  5

  43

  2

  1

  6

  Vinger Element Emotie Oplossing

  1. Duim Aarde Zorgen Rust

  2. Wijsvinger Water Angst Vertrouwen

  3. Middelvinger Bewustzijn Woede Levenskunst

  4. Ringvinger Lucht Verdriet Denken - gevoelsverbinding

  5. Pink Vuur Doen alsof Passie

  6. Middenpalm Ether Afwachting Volledigheid - eenheid

 • 4 6 4 7Bewust-zijn Ken jezelf

  Oefeningen

  Oefeningen

 • 4 8 4 9Bewust-zijn Ken jezelf

  Oefeningen

  Oefeningen

 • 5 0 5 1Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 5 2 5 3Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 5 4 5 5Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 5 6 5 7Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 5 8 5 9Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 6 0 6 1Bewust-zijn Ken jezelf

  Notities

  Notities

 • 6 2 6 3Bewust-zijn Ken jezelf

  Nawoord

  Ik werk volgens, voor velen nogal ongrijpbare, principes.

  Zowel het in balans brengen van lichaamsenergie, als de

  intuïtieve waarneming onttrekken zich helaas nog steeds

  grotendeels aan het westerse rationeel-wetenschappelijke

  wereldbeeld. Als ik het over verlichting heb, gaat het over

  het wegnemen van geestelijke of lichamelijke pijn en niet

  over het bereiken van het nirvana. Als ik een energetische

  behandeling uitvoer, beoog ik slechts de balans te

  herstellen. Als ik zakenmensen adviseer, gaat het over

  uiterst concrete projecten, als ik bemiddel in een conflict,

  zet ik iedereen met beide benen op de grond.

  Ik probeer altijd vanuit het simpele de oplossing te zoeken.

  Ik adviseer wat naar mijn inzicht de beste manier van

  handelen is. Dat doe ik puur vanuit mijn intuïtie. Iedere

  persoon is anders, iedere situatie is anders, en dus is mijn

  benadering telkens anders.

  Ik schep helderheid. Daardoor ontstaat inzicht en

  verdwijnen blokkades. Ik ben energetisch genezer, coach

  bij levensvragen en adviseur bij (zakelijke) beslissingen.

  Gebruik oude en nieuwe technieken en vertrouw daarbij

  op wat zich intuïtief aan mij voordoet. Zo help ik mensen

  verder.

  Het allerlaatste (en voornaamste) wat ik iedereen wil

  meegeven: wees tevreden met wat je hebt. Het is, zoals

  het is. Stel je daarvoor open en glimlach. Genoeg is beter

  dan te veel. Want als je tevreden bent met hoe je leven

  verloopt en innerlijke rust hebt gevonden, wat wil je dan

  nog meer?

  Leon Bemelmans

  Mei 2016 (3e druk)

 • 6 4