Netwerkleren Maarten De Laat Noord Holland

download Netwerkleren Maarten De Laat Noord Holland

of 30

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Travel

 • view

  1.385
 • download

  0

Embed Size (px)

description

netwerkleren

Transcript of Netwerkleren Maarten De Laat Noord Holland

 • 1. N etwerkleren Maarten de Laat IVLOS, Universiteit Utrecht RdMC, Open Universiteit [email_address]

2. 3. N etwerken 4. 5. A B C D E F 6. A B C D E F 7. A B C D E F 8. A B C D E F 9.

 • Voordelen netwerken
 • Relaties helpen je met problemen
 • Op de hoogte zijn
 • Aan dingen komen
 • Meningen peilen
 • Vangnet
 • Voordeeltjes
 • Etc.

A B C D E F 10. O nderzoek

 • Sociale Netwerk Analyse
 • Informatiestromen
 • Kernen periferie
 • Centrale figuren
 • Buitenstaanders
 • Inhoudelijke Netwerk Analyse
 • Themas
 • Experts
 • Vernieuwing
 • Creativiteit

11. M aatschappelijke ontwikkelingen 12. M aatschappelijke ontwikkelingen

 • Ontwikkelingen in het onderwijs
  • Wet BIO en invoering Integraal PersoneelsBeleid (IBP)
   • Nieuwe eisen gesteld aan de bekwaamheden van leraren
   • professionele ontwikkeling meer nadruk
  • Scholen bepaleneigen beleid
   • Terugtrekkende overheid (decentralisering) beleid ontwikkeld in samenspraak met de scholen
   • Notitie Governance (OCW, 2005) stimuleert de betrokkenheid van professionals bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid van de eigen school
  • Lerende organisatie
   • Externe cursussen vaaknietmeer toereikend
   • Toenemendeerkenning voor persoonsgebonden en impliciete kennisvan werknemer
   • Sterke focus opkennisdeling en kenniscreatie in netwerken
   • Belang vanexterne relaties(vernieuwingsimpulsen)
   • Laat vertrouwde autonomie loseen hoge mate van autonomie staat professionele ontwikkeling in de weg.
  • Bied een professionele leeromgeving voor leraren en geef ruimte aan de onderzoekende docent
   • Professionele leraar is een lerende leraar
   • Professionele leraar is een onderzoekende leraar

13. N etwerkleren 14. 15. A B C D E F 16. A B C D E F 17. A B C D E F 18. 19. N etwerkleren

 • Netwerktheorie:
  • Een netwerk is een verzameling knooppunten (nodes) die zijn verbonden met links (relaties)

NL = Ontstaan van netwerken tussen lerenden waar ervaring- en kennisuitwisseling plaats heeft obv praktijkleren NL = activiteit waarbij je je openstelt om kennis met anderen te delen en op een netwerkmanier verzamelt NL = deskundigheidsbevordering in een team dmv ervarings- en kennisuitwisseling NL = een manier van leren waarbij connectedness en collective learning een belangrijke rol spelen 20. N etwerkleren

 • Participatie aan bovenschoolse netwerken leverde een belangrijke bijdrage aan veranderingen in de dagelijkse lespraktijk en hogere resultaten bij de leerlingen (Lorna et al., 2006)
 • School-based networks en peer-networks zijn een effectieve manier om leraren te ondersteunen bij het implementeren van vernieuwingstrajecten (Dresner & Starvel, 2004)
 • Collectieve netwerken helpen like-minded leraren bij het oplossen van vragen dmv delen van ervaringen en vragen (Vandeberghe, 2001)
 • Leraren leren veel meer van wat ze tegen elkaar vertellen dan van wat ze horen van een expert (Dang 2005):
  • Belangrijk is om op die impliciete praktijkkennis te reflecteren om zo de kennisbasis te verbeteren.
  • Belangrijk is dat deze reflectie gebeurt in dialoog met collegas
 • Netwerkleren gebeurt veelal spontaan, informeel en blijft uit het zicht van managers, bestuurders.
  • Meerwaarde en opbrengsten blijven buiten beeld
  • Professionaliseren blijft daardoor vaak opleiden ipv (werkplek)leren

21. N etwerkleren

 • Ruud de Moor Centrum
 • Professionalisering van onderwijsgevenden
 • Professionalisering op de (online)werkplek
 • Netwerk academie
 • Projecten: Nieuwe aanvraagronde in mei
 • Programmalijn netwerkleren
 • Basisdeel
  • conceptueel en fundamenteel
 • Vraagsturingsprojecten (12)
  • Lopend onderzoek naar informeel leren
   • Netwerkspiegel (change mirror)
   • The Brain
   • Professionaliseringseconomie

22. 1. N etwerkspiegel Bron: Changemirror (Homan) 23. M aatschappelijke stage

     • Voorbeelden stap 1: detecteren informele netwerken

24. Met wie spreek je regelmatig informeel over de wenselijkheid van de maatschappelijke stage? 25. 2. T he Brain 26. 3. P rofessionaliseringseconomie

 • Prof. marktplaats organiseren met eigen waardesysteem (credits)
  • Online platform voor vraag en aanbod

27. 28. 3. P rofessionaliseringseconomie

 • Spelregels bediscussiren
  • Beloning en verdienen van credits
   • Aanbod van producten
   • Afname van je product
  • Samenwerking gericht op belonen van netwerkleren
   • Binnenschoolse groepsproducten meer dan individuele producten
   • Bovenschoolse groepsproducten meer dan binnenschoolse producten
  • Succes kan een sabbatical-dag opleveren
   • Tijd om nieuw product te ontwikkelen
   • Conferentie
 • Wat levert het op?
  • Leraren aan zet
  • Goede producten komen bovendrijven
  • Bestuurders krijgen zicht op professionaliseringsbehoefte
  • Elkaar leren ipv externe cursussen inkopen
  • Carrierekansen

29. P rofessionaliseringseconomie

 • Context achterliggende principes en trends
 • De nieuwe docent meer inspraak, meer eigen inbreng
 • Bottom-up beleid docenten moeten zich actief met de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs kunnen bemoeien
 • Peer-2-peer in netwerken zijn peers onderling aan zet waarbinnen ideen en talenten op basis van elkaars expertise snel en doeltreffend kunnen worden herkent
 • Crowd behaviour -de peergroup als doelgroep weet wat het wil en kan er richting aan geven
 • Internet toenemende gewoonte om interacties via het internet (communities) en social networking sites te onderhouden (linked-in), maar ook ebay, amazon, vluchten boeken, etc
 • Gaming op huidige online gaming principes gebasseerde aanpak van wederwijdse afhankelijkheid en beloning gericht op het samen beter worden

30. D iscussievragen

 • Wat zijn nu de kansen voor zon professionaliseringseconomie?
 • Hoe wordt er nu omgegaan met professionele ontwikkeling?
 • Welke kansen liggen hier voor ontwikkelingen als de onderzoekende docent?
 • Welke ruimte en zeggenschap hebben docenten?
 • Wat is de verhouding formeel en informeel leren?
 • In hoeverre wordt de werkplek als leerplek gesimuleerd?