Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen...

41
Najaar 2019 / Non-fictie

Transcript of Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen...

Page 1: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Najaar 2019 / Non-fictie

Page 2: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

64 Remieg Aerts

Denkend aan Nederland

48 Lieke Asma

Vrije wil: wie heeft het voor

het zeggen?

30 Thomas Beijer

Zonder muziek is het leven

een vergissing

34 Frits Berends en

Dirk van Delft

Lorentz

26 Wim Blockmans

Mede-zeggenschap

56 Anna van den Breemer

Alle ouders klungelen maar

wat aan

62 Gabriël van den Brink

Ruw ontwaken uit de

neoliberale droom

72 Luuk Brouns, Veronique

Scharwächter en Daniel

van Wyngaarden

Studentendenken

60 Martin ten Cate

Waar blijft mijn pensioen?

22 Caroline Criado Perez

Onzichtbare vrouwen

76 Martijn van Empel

Ivo Samkalden

52 Coos Huijsen

Ode aan het klootjesvolk

58 Charles Huijskens

Overleven in crisistijd

38 Hans Kaldenbach

Lastige ouders, moeilijke

leerlingen

74 Pieter C. van der Kruit

Horizonnen

41 Thijs Lijster

Verenigt u!

28 Willy Lindwer

Wolf en Ryfka

78 Gerry van der List

Liberale lessen

42 Maarten Meester

De Meester-methode

44 Peter Hein van Mulligen

Met ons gaat het goed

46 Mohamed Ouaamari

Groetjes uit Vlaanderen

20 Jordan B. Peterson

De controle voorbij

10 Herman Pleij

Oefeningen in genot

50 Maarten Prak

Stadsburgers

32 Frans-Paul van der Putten

De wederopstanding van

China

43 Daan Roovers

Mensen maken

54 Tamara Seur

De wereld van de witte

pakken

36 Margriet Sitskoorn

Lang leven de hersenen

6 Jeroen Smit

Het Grote Gevecht

68 Fred Teeven

Meer dan boeven vangen

70 Bart Verheggen

Wat iedereen zou moeten

weten over klimaat-

verandering

40 Paul Verhaeghe

Over normaliteit

14 Rian Verhoeven

Anne Frank was niet alleen

66 Peter Vermaas

Franse revoluties

Non-fictieNajaar 2019

Page 3: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit
Page 4: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

ILJ

A K

EIZ

ER

Na Het drama Ahold en De Prooi nu

Het Grote GevechtHet nieuwe, grote boek

van Jeroen Smit

Page 5: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Robbie Smits

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 400 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 3471 6

ISBN e-boek 978 90 446 3472 3

NUR 320

Verschijnt oktober

• Televisie- en radio-interviews

∙ Besprekingen

∙ Advertenties in kranten en

bladen

∙ Online marketing

∙ POS-materiaal voor in

de winkels

∙ Beschikbaar voor lezingen

Bedrijven die niet bijdragen aan een betere wereld hebben geen bestaans-

recht. Ze moeten zich op het goede richten, de wereld beter maken, het

geld komt dan vanzelf. Na de door hebzucht en overmoed gekenmerkte

crisis van 2008 wordt deze boodschap van de nieuwe CEO van Unilever

met gejuich ontvangen. Onverbiddelijk en onvermoeibaar legt Paul Pol-

man uit: multinationals als Unilever spelen een hoofdrol in het uitbannen

van armoede en het aanpakken van het klimaatprobleem. Dit is het grote

gevecht om de ziel van het kapitalisme.

Maar de moedige pionier loopt zo ver voor de troepen uit dat ‘zijn’ duur-

zame Unilever in 2017 dreigt te worden opgeslokt door concurrent Kraft-

Heinz. Na deze ‘bijna-doodervaring’ gaat Polman op zoek naar een veilige

haven voor zijn experiment.

Door dagkoersen geregeerde Britse aandeelhouders en Nederlandse

politici versperren de slecht luisterende ‘CEO-priester’ de weg. Zijn poging

om er eindelijk echt één bedrijf van te maken met één hoofdkantoor in

Nederland, mislukt op dramatische wijze.

In de bestsellers Het drama Ahold (2004) en De Prooi (2008) reconstru-

eerde Jeroen Smit hoe falend leiderschap, opgejaagd door op snelle winst

gerichte aandeelhouders, veel waarde vernietigde.

De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich over de grote vraagstuk-

ken van deze tijd ontfermt. In Het Grote Gevecht laat Smit op meeslepende

wijze zien dat we daarvoor allemaal, als consumenten, werknemers en

vooral ook als beleggers, een grote draai moeten maken.

Het Grote Gevecht

J E R O E N S M I T

Moed, overmoed en onvermogen bij Unilever

Van Het drama Ahold en De Prooi werden 350.000

exemplaren verkocht

Page 6: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Herman Pleij vertelt het

fascinerende verhaal van liefde

en lust in de Middeleeuwen

Page 7: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 464 blz.

Prijs ca. € 29,99

ISBN 978 90 446 4280 3

NUR 680

Verschijnt januari

• Televisieoptredens

∙ Interviews

∙ Besprekingen

∙ POS-materiaal beschikbaar

∙ Online marketing

∙ Advertenties in kranten en

tijdschriften

∙ Beschikbaar voor lezingen

HERMAN PLEIJ (1943), emeritus hoog-

leraar middeleeuwse letterkunde aan

de Universiteit van Amsterdam, houdt

zich vooral bezig met de cultuurhis-

torische betekenis van literatuur, de

ontwikkeling van een burgermoraal

en van Nederlandse identiteiten in het

algemeen.

Over Anna Bijns, van Antwerpen:‘Hoe schrijf je een meeslepende biografie van een even vinnige als hartstochtelijke dichteres uit de 16de eeuw?

Zo dus!’

NRC HANDELSBLAD, VERKOZEN TOT EEN VAN DE BESTE BOEKEN VAN 2011

‘Dankzij de grote verbeeldingskracht van Pleij en zijn vermogen om van brokstukken, met behulp van

historische context, een verhaal te maken, rijst Anna Bijns hier springlevend op.’

DE VOLKSKRANT

J A N U A R I / 1 3 / G E S C HIE D E NI S

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor

de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was uit den boze. Maar

beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot

ontstak? En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor?

Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was litera-

tuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan. Eerst

projecteerde men onder het mom van morele verontwaardiging woeste

seks op karikaturale boeren. Maar rond 1500 schiepen rederijkers een

moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna

schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde

vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrijwor-

ding leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst

behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden? Daarop volgde een

repressie in de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen

van Maria’s blote borst, de Hervorming dwong genot weer in het gelid van

de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd. Verlopen alle sek-

suele revoluties dan op dezelfde manier?

Oefeningen in genot

H E R M A N P L E I J

Liefde en lust in de late Middeleeuwen

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 8: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback, geïllustreerd

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 300 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 97 890 446 3041 1

NUR 680

Verschijnt november

• Interviews

∙ Besprekingen

∙ POS-materiaal beschikbaar

∙ Beschikbaar voor lezingen

RIAN VERHOEVEN (1959) studeerde

geschiedenis aan de Vrije Universi-

teit, schreef diverse boeken over de

Tweede Wereldoorlog en Anne Frank,

en woont sinds jaar en dag op het

Merwedeplein.

N O V E M B E R / 1 5 / G E S C HIE D E NI S

Nadat de familie Frank in 1933 vanuit Duitsland op het Merwedeplein was

neergestreken, volgden vele andere joodse vluchtelingen. De woningen

waren toen net opgeleverd (mét centrale verwarming!), met als blikvanger

de ‘wolkenkrabber’, destijds de hoogste woontoren van Nederland. Bewo-

ners met een verschillende achtergrond leefden er rustig en gemoedelijk

samen. Kinderen speelden tot laat buiten en volwassenen wisselden de

laatste nieuwtjes uit.

Maar na de Duitse inval keerde het tij en raakten de joodse bewoners

steeds meer geïsoleerd. In juli 1942 liepen de eerste bepakte joden in het

aardedonker naar het Centraal Station. Joden die besloten onder te duiken

gingen behoedzaam te werk, zodat de NSB’ers op het plein niets merkten.

Sommigen bouwden een schuilplek in hun eigen huis en stonden doods-

angsten uit als de overvalwagens het Merwedeplein op reden.

Op basis van interviews met voormalige bewoners en uitgebreid

archiefonderzoek schrijft Rian Verhoeven over het dagelijks leven, vervol-

ging, verraad en verzet dat zich op het Merwedeplein afspeelde.

Anne Frank was niet alleen vertelt het ontroerende verhaal van een kleine

gemeenschap die de grote geschiedenis van 1933-1945 weerspiegelt.

Anne Frank was niet alleen

R I A N V E R H O E V E N

Het Merwedeplein, 1933-1945

BO

B B

RO

NS

HO

FF

Page 9: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Het MerwedepleinActrice Mary Dresselhuys voor haar woning op het Merwedeplein

met haar dochtertje Merel, begin 1935

‘Je hebt het voor het uitkiezen,’ zei de verhuurder tegen Mary Dres-

selhuys. Er waren op het Merwedeplein pas een paar woningen

verhuurd en de wolkenkrabber stond nog in de steigers. Niet dat

Mary daar zo van onder de indruk was. Het ging haar vooral om

de centrale verwarming. Als actrice stond ze zes dagen per week

op de planken en thuiskomen in een warm huis was voor haar een

sprookje.

Ursula Jacob-Strelitz voor haar huis op het Merwedeplein in 1936

‘Eet en drink goed, ik doe dat ook zodat ik er altijd voor jou kan

zijn en jou kan helpen. Met ons kind gaat het goed. Ik zeg hem

altijd dat papa op reis is,’ schreef Ursula Jacob aan haar echtge-

noot Rudolf, die op 11 juni 1941 tijdens een razzia op het Merwe-

deplein was opgepakt. Een paar weken later kreeg ze bericht dat

Rudolf naar het concentratiekamp Mauthausen was gedepor-

teerd.

Eva Geiringer (r) met twee vrienden op het Merwedeplein

Eva Geiringer, die met haar familie uit Wenen was gevlucht,

merkte dat de kinderen van haar leeftijd op het plein vaak in

groepjes samenklitten. Ze keek in het begin verlegen toe, ter-

wijl ze aan de leuning van het bordes kunstjes deed. Maar lang

duurde het niet voordat ze met anderen over het gras rende en ze

het gevoel had er op het Merwedeplein helemaal bij te horen.

De Hongaars-joodse László Váhl (r) met zijn echtgenote

Roosje en zoontje Jan op het Merwedeplein in 1938

‘Nieuw land, wij zullen elkaar goed begrijpen!’ zei László

Váhl toen hij eind 1936 op het Merwedeplein uit de taxi

stapte en om zich heen keek. Zijn echtgenote Roosje was

hem uit Boedapest vooruit gegaan, omdat ze in de Hon-

gaarse hoofdstad niet kon wennen. Met hun bovenburen,

de familie Frank, konden ze algauw goed overweg.

Bevrijdingsfeest op het Merwedeplein, eind juni 1945

Terwijl er wekenlang gefeest werd verkeerden Otto Frank en

een kleine groep andere joodse overlevenden van het Merwe-

deplein in grote onzekerheid over het lot van hun familie en

vrienden.

Rudi Gerson in zijn winkel in Berlijn, 1935-1936

Nadat zijn typemachinewinkel tijdens de Kristallnacht in

1938 werd vernield, vluchtte de Duits-joodse Rudi Gerson

halsoverkop naar Amsterdam. Samen met andere verzets-

mensen op het Merwedeplein vervalste hij documenten,

waarmee hij onder anderen zijn broer uit kamp Westerbork

probeerde te redden.

Boekhandelaar Gerrit Blankevoort achter de toonbank van

zijn winkel in 1935, om de hoek van het Merwedeplein

Hier werd in de zomer van 1942 het beroemd geworden rood-

geruite dagboek van Anne Frank gekocht.

Pieter Kohnstam met zijn moeder Ruth en oma Clara Haber-

mann in hun huiskamer op het Merwedeplein

De Duits-joodse familie Kohnstam kreeg, net als Margot

Frank, op 5 juli 1942 een oproep om in Duitsland te gaan

‘werken’. ‘Jullie moeten vluchten,’ drong Clara aan, ‘dan heb

je een kans om te overleven, hier blijven betekent een zekere

dood.’

1933 - 1945

Page 10: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang 328 blz.

Prijs ca. € 27,50

ISBN 978 90 446 2962 0

ISBN e-boek 978 90 351 3537 6

NUR 321

Verschijnt reeds verschenen

Prachtige, luxe uitgave van een mustread

Een ode aan het dagboek van Anne Frank

‘Eens zal deze verschrikkelijke oorlog toch wel aflopen, eens zullen wij

toch weer mensen en niet alleen joden zijn,’ schreef Anne Frank op 9

april 1944 in haar dagboek. Maar in maart 1945 stierf zij op vijftien-

jarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Met haar dagboe-

ken brengt Anne Frank de realiteit van de jodenvervolging heel dicht-

bij. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat

het verhaal van zijn dochter gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het

Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld.

Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien

miljoen exemplaren van verkocht.

De wereldwijde everseller in luxe editie

Page 11: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Oorspronkelijke titel Beyond Mere

Order

Vertaling Mario Molegraaf

Omslag Sander Patelski

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 464 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 4299 5

ISBN e-boek 978 90 446 4300 8

NUR 770

Verschijnt januari

• Auteursbezoek

∙ Interviews

∙ Besprekingen

∙ Advertenties in kranten

∙ Consumentenmailing

∙ Online advertenties

Dr. JORDAN B. PETERSON (1962) is

psycholoog, cultuurcriticus en hoog-

leraar psychologie aan de Universiteit

van Toronto. Zijn wetenschappelijke

artikelen hebben de moderne kijk

op persoonlijkheid en creativiteit

voorgoed veranderd. Peterson heeft

honderdduizenden volgers op social

media en zijn YouTube-video's zijn

meer dan 27 miljoen keer bekeken. Zijn

in 2018 verschenen 12 regels voor het

leven werd een wereldwijde bestseller.

Het boek waar al Petersons lezers op gewacht hebben: het vervolg op de megabestseller

12 regels voor het leven

Over 12 regels voor het leven:‘Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven

is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.’

THE TIMES

‘Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote

maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er

vol mee.’

LOUISE O. FRESCO

‘Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.’

TROUW

J A N U A R I / 2 1 / P S Y C H O L O G IE

Met 12 regels voor het leven leerde Jordan B. Peterson miljoenen mensen

van over de hele wereld wat de beste remedie is tegen de alom aanwezige

chaos in ons leven: eeuwige waarheden toegepast op hedendaagse ang-

sten. Hij ontketende daarmee een heuse mediastorm en werd door velen

op het schild gehesen. Zijn onomwonden boodschap over de waarde van

ieders individuele verantwoordelijkheid en het belang van betekenis boven

geluk vond wereldwijd weerklank.

Gelukkig hoeven zijn volgers niet langer te wachten op meer duiding en

sturing: Peterson voegt nieuwe ingrediënten toe aan zijn succesvolle

recept. Met De controle voorbij biedt hij zijn lezers nog eens 12 regels voor

het leven, die opnieuw houvast verschaffen aan eenieder die op zoek is

naar controle over zijn of haar bestaan. Peterson put uit oude wijsheden,

moderne psychologie en verhalen uit zijn eigen praktijk en vormt die tot

universele wetten, waarmee hij zijn enorme schare lezers naar een beteke-

nisvoller en verantwoordelijker leven leidt.

De controle voorbij

J O R DA N B . P E T E R S O N

12 nieuwe regels voor het leven

DA

NIE

L E

HR

EN

WO

RT

H

Prijs € 15,-

ISBN 978 90 446 4229 2

Page 12: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Het veelbesproken boek dat bewijst dat we in een voor

mannen ontworpen wereld leven

Vrouwen hebben 47 procent meer kans op zwaar letsel in een auto-ongeluk

Vrouwen lopen 50 procent meer risico op een verkeerde diagnose na een

hartaanval

De standaardkantoortemperatuur is voor een jonge vrouw gemiddeld

5 graden te koud

Dat vrouwen tot 2,3 keer zo lang op het toilet zitten wordt niet meegenomen in het ontwerpen van toiletvoorzieningen

De gemiddelde smartphone (14 cm) is te groot voor de gemiddelde vrouwenhand

Software voor stemherkenning is getraind op mannen: Googles variant herkent mannenstemmen 70 procent

beter dan die van vrouwen

Page 13: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Oorspronkelijke titel Invisible Women

Vertaling Ton Heuvelmans, Sjaak de

Jong, Mario Molegraaf en Susan Ridder

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 432 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4271 1

ISBN e-boek 978 90 446 4272 8

NUR 756

Verschijnt september

CAROLINE CRIADO PEREZ (1984) is

journalist en gelauwerd activist. Zij

werd in 2017 beroemd doordat er

dankzij haar oproep een beeld van

Jane Austen op het Engelse

10 pond-biljet werd geplaatst. Zo

voorkwam zij dat er, naast de koningin,

alleen mannen op de biljetten zouden

staan. Criado Perez woont in Londen.

S P E T E M B E R / 2 5 / S O C I O L O G IE

Stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een

voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze

uren die je elke week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt iets

hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent.

Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die grotendeels voor mannen

is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek

onthult de ‘genderdatakloof’ die wordt veroorzaakt door eeuwige, conse-

quente discriminatie van vrouwen.

Caroline Criado Perez brengt voor het eerst een indrukwekkend aantal

wereldwijde casestudy’s, verhalen en nieuw onderzoek samen. Van over-

heidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken, stads-

planning en de media – Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manie-

ren waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op

hun gezondheid en welzijn. Een krachtig en prikkelend boek dat je kijk op

de wereld voorgoed verandert.

Onzichtbare vrouwen

C A R O L I N E C R I A D O P E R E Z

Waarom we leven in een wereld ontworpen voor en door mannen

‘Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos bombardement van droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een onweerlegbare zaak aanspant. (…) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere

beleidsmaker, politicus en manager moeten liggen.’

THE TIMES

RA

CH

EL

LOU

ISE

BR

OW

N

Page 14: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 400 blz.

Prijs ca. € 44,99

ISBN 978 90 446 3521 8

NUR 680

Verschijnt januari

WIM BLOCKMANS (1945) is emeritus

hoogleraar middeleeuwse geschiede-

nis aan de Universiteit Leiden. In zijn

onderzoek richtte hij zich herhaaldelijk

op vormen van volksvertegenwoor-

diging, ook de hedendaagse. Van

hem verschenen eerder bij Prome-

theus Metropolen aan de Noordzee en

Eeuwen des onderscheids (met Peter

Hoppenbrouwers).

Over Eeuwen des onderscheids:‘De schrijvers proberen alle aspecten van het middeleeuwse

leven te laten zien. Die breedheid is een van de grote verdiensten van dit werk.’

DE VOLKSKRANT

Over Metropolen aan de Noordzee:'Een meeslepend werk.'

NRC HANDELSBLAD

J A N U A R I / 2 7 / G E S C HIE D E NI S

Nooit eerder in de Europese geschiedenis bereikten zovelen een zo hoge

levensstandaard en levensverwachting, een zo hoog opleidingsniveau, zo

veel vrijheid en toegang tot zo veel informatie en communicatiemogelijk-

heden als nu. Toch woedt er een debat over de ‘crisis van de democratie’ en

heerst er onbehagen over het politieke immobilisme.

Acht eeuwen lang is in Europa gevochten voor (mede)zeggenschap in

het bestuur van dorpen, steden en vorstendommen. De democratische

rechtsstaat is hier pas in de loop van de twintigste eeuw ten volle gerea-

liseerd, maar zeker nog niet overal ingeburgerd. Politieke participatie is

sinds 1200 onder impuls van emancipatiebewegingen in golven verruimd

en telkens opnieuw onderdrukt. Steeds trachten gevestigde elites, ook de

nieuwe, zich met alle middelen vast te klampen aan hun posities. Opname

van emancipatiebewegingen in raden en parlementen houdt het gevaar in

van inkapseling in de heersende routines en verstarring. Daardoor treedt

vervreemding op ten opzichte van de sociale basis. ‘Bottom-up’-vertegen-

woordiging ontaardt makkelijk in ‘top-down’-machtsvertoon. Dit boek

bekijkt de geschiedenis van Europese staten vanuit de opeenvolgende

emancipatiebewegingen en onderzoekt waarom ze telkens weer vastlie-

pen. Dat helpt om de huidige malaise te begrijpen.

Mede-zeggenschap

W I M B L O C K M A N S

Politieke participatie in Europa vóór 1800

KO

EN

BR

OO

S

Page 15: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering luxe paperback,

geïllustreerd

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 264 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4350 3

ISBN e-boek 978 90 446 4351 0

NUR 680

Verschijnt oktober

WILLY LINDWER (1946) is fotograaf,

documentairefilmer en auteur. Hij

verwierf internationale bekendheid

met onder andere De laatste zeven

maanden van Anne Frank. Lindwer

heeft veel films en boeken over de

Tweede Wereldoorlog en de Joden-

vervolging op zijn naam staan en

ontving voor zijn werk diverse prijzen,

waaronder een Gouden Kalf en een

Emmy Award.

In het najaar van 2019 opent het Nationaal Holocaust Museum Amsterdam (JKC/JHM) een tentoonstelling over de familiegeschiedenis van Willy Lindwer in het kader van

75 jaar einde oorlog

‘Schitterend, schrijnend, aangrijpend. (…) Mooi hoe de

schrijver op zijn eigen filmwerk terugkomt, heel zinvol.’

GUUS LUIJTERS

O K T O B E R / 2 9 / G E S C HIE D E NI S

De Jodenvervolging in Nederland wordt voor een belangrijk deel geassoci-

eerd met nazivernietigingskampen en gaskamers. Namen als Auschwitz

en Sobibor zeggen genoeg, het betekent Shoah. Maar de grote Joodse leef-

gemeenschappen en de moord op de joden in Oost-Europa kennen we veel

minder. Die wordt tegenwoordig ‘Shoah door kogels’ genoemd. Die begon

al voordat de gaskamers hun vernietigende werk aanvingen. Er waren toen

al ruim een miljoen joden in Oost-Europa door kogels vermoord.

Wolf en Ryfka vertelt het verhaal van een verloren Joodse cultuur in

Oost-Europa en over Amsterdam als toevluchtsoord. Een groot deel van

Willy Lindwers familie werd in Oekraïne met de kogel vermoord, een

ander deel kwam om in de gaskamers van Auschwitz. Zijn verhaal en zijn

ervaringen van na de oorlog zijn onlosmakelijk verbonden met de geschie-

denis van zijn Oost-Europees-Joodse familie.

De lange afscheidsbrief van zijn opa Wolf, geschreven in het Jiddisch

tijdens de onderduik in Varsseveld, waarin hij verhaalt over de lotgeval-

len van de familie en het Joodse volk, en de recent ontdekte, onthutsende

vondsten in Oekraïne bij de moordplek van zijn oma Ryfka, deden hem

besluiten het verhaal van Wolf en Ryfka te reconstrueren en daarmee zijn

eigen familiegeschiedenis te ontdekken. Deze kroniek verbindt beide

Shoahs met één familie. Het is een testament dat samenkomt bij Lindwers

Amsterdams-Joodse familie.

Wolf en Ryfka

W I L LY L I N D W E R

Kroniek van een Joodse familie

Page 16: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Roald Triebels

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 3959 9

ISBN e-boek 978 90 446 3960 5

NUR 665

Verschijnt november

• Televisieoptredens

∙ Interviews

∙ Besprekingen

∙ Advertenties in kranten

∙ Online advertenties

∙ Consumentenmailing

∙ Beschikbaar voor lezingen

THOMAS BEIJER (1988) wordt

beschouwd als een van de meest

vooraanstaande Nederlandse pianis-

ten. Naast muziek is literatuur altijd

zijn tweede grote liefde geweest.

In 2017 debuteerde hij bij Uitgeverij

Prometheus met de roman Geen jala-

peños. In zijn tweede boek combineert

Beijer zijn twee liefdes.

N O V E M B E R / 3 1 / M U Z IE K

Stel je eens een wereld voor zonder muziek. Dat zou toch hoogst gruwe-

lijk zijn? Pianist, componist en schrijver Thomas Beijer laat in zijn boek

Zonder muziek is het leven een vergissing zien waarom. Met grote kennis van

zaken en een voorliefde voor absurdistische humor neemt hij de lezer aan

de hand door zijn muzikale universum, beginnend bij de uitvinder van de

muziek – een slechtgehumeurde holbewoner genaamd Worgh – en eindi-

gend bij Frank Zappa en filmmuziek uit Hollywood. Beijers pen is even

zwierig als scherp. Waarvan hij houdt bezingt hij lyrisch, van wat hem

tegenstaat laat hij geen spaander heel.

Zonder muziek is het leven een vergissing is een must-read voor iedereen die

zich, net als Thomas Beijer, geen leven zonder muziek kan voorstellen.

Beijers onorthodoxe boek is een handreiking naar nieuwelingen in de

wereld van de klassieke muziek, maar ook voor doorgewinterde muziek-

aanbidders valt er veel te beleven, te lachen, te fronsen, te ontdekken.

Zonder muziek is het leven een vergissing

T H O M A S B E I J E R

FR

ISO

KE

UR

IS

Over Thomas Beijer:‘Beijer overtuigt en imponeert.’

HET PAROOL

‘Sprankelende en integere muzikale spontaniteit.’

DE NIEUWE MUZE

‘Briljante pianist. Een voltreffer.’

KLASSIEKE ZAKEN

‘Beijer gidste je mee, het verhaal achter de noten in.’

DE VOLKSKRANT

‘Het was moeilijk stilzitten bij de flamencoklanken die Beijer tevoorschijn toverde.’

TROUW

Over Geen jalapeños:‘Een buitengewoon schrijftalent.’

BAS HEIJNE

Met vlijmscherpe humor en buitengewoon enthousiasme gidst

meesterpianist Thomas Beijer ons door de wereld van de klassieke muziek

Page 17: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4136 3

ISBN e-boek 978 90 446 4137 0

NUR 740

Verschijnt oktober

FRANS-PAUL VAN DER PUTTEN (1970)

is verbonden aan het Clingendael

China Centre, onderdeel van het

Nederlandse Instituut voor Interna-

tionale Betrekkingen ‘Clingendael’.

Eerder was hij onderzoeker aan

Nyenrode Business Universiteit en

hoofdredacteur van het historische

tijdschrift Itinerario.

‘Sinds 1840 hebben we voortdurend moeten strijden. Nu doet zich op Chinese bodem het schitterend vooruitzicht voor van

de grandioze heropleving van de Chinese natie. We voelen allemaal dat dit doel nu dichterbij is dan op elk ander tijdstip in de

geschiedenis, en we hebben nu meer vertrouwen en capaciteit dan ooit om dit doel te realiseren. Met het oog op het verleden

moeten alle Partijkameraden goed onthouden: als we achterop raken krijgen we een pak slaag; alleen door ontwikkeling kunnen we onszelf sterk maken. (...) Onze historische taak om te strijden

voor de grandioze heropleving van de Chinese natie is eervol maar zwaar, en vereist dat het Chinese volk zich standvastig

generatie op generatie inzet voor dit gemeenschappelijke doel.’

XI JINPING, PRESIDENT VAN CHINA

O K T O B E R / 3 3 / P O L I T IE K

F R A N S - PAU L VA N D E R P U T T E N

De wederopstanding van China

Geen enkel land ter wereld staat de laatste jaren zozeer in de belangstel-

ling als China. De groeiende economische en politieke invloed van China

betekent een terugkeer van het land als grootste economie ter wereld.

Maar tegelijkertijd is de rol van China in de moderne wereld fundamenteel

anders dan ooit tevoren.

De wederopstanding van China volgt de ontwikkeling van China’s rol op

het wereldtoneel, vanaf de Opiumoorlog tot nu. Wat begon als een reactie

op Europa’s koloniale invloed is geleidelijk veranderd in een streven van

China om een leidende rol te spelen in de wereld.

China is steeds beter in staat de wereldorde te vormen, maar wordt zelf

ook gevormd door de wereldorde. Frans-Paul van der Putten beschrijft hoe

diepgeworteld en verreikend China’s ambitie is om mondiaal meer invloed

te krijgen. Hij laat zien waar China’s prioriteiten en beperkingen liggen, en

dat het land pragmatisch genoeg is om compromissen te sluiten wanneer

dat nodig is. Het boek gaat ook in op de vraag wat dit alles betekent voor

Europa, en hoe het kan reageren op de opkomst van China.

Van prooi tot wereldmacht

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 18: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

DIRK VAN DELFT (1951) is oud-direc-

teur van Rijksmuseum Boerhaave en

won met zijn biografie/proefschrift

over Heike Kamerlingh Onnes in 2005

de NWO-Eurekaprijs voor weten-

schapscommunicatie.

FRITS BERENDS (1938) is emeritus

hoogleraar theoretische natuurkunde

in Leiden en heeft diverse publicaties

over Lorentz op zijn naam staan.

Een monumentale biografie van een grootse

wetenschapper

Over Heike Kamerlingh Onnes:‘Het is een zeer leesbaar monument voor een van de grote

mannen van de Nederlandse wetenschap.’

DE VOLKSKRANT

‘Zijn ambitie de wetenschapsgeschiedenis vooruit te helpen en tegelijk een groot publiek aan te spreken, maakt Van Delft

volledig waar.’

NRC HANDELSBLAD

‘Deze biografie is rijk aan mooie passages en fraaie anekdotes.’

VRIJ NEDERLAND

N O V E M B E R / 3 5 / B I O G R A F IE

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is, samen met Christiaan Huygens,

Nederlands grootste natuurkundige. Geboren in Arnhem, waar hij in

splendid isolation het elektron bedacht, werd hij op 24-jarige leeftijd

hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden. Na zijn Nobelprijs van

1902 groeide Lorentz uit tot internationale coryfee. Zijn elektronentheorie

stond op gelijke hoogte met Einsteins relativiteitstheorie. Met zijn diepe

inzicht, innemende karakter, tact en talenkennis was Lorentz de ideale

voorzitter van de wereldberoemde Solvay Raden in Brussel. Diezelfde

gaven benutte hij in en na de Eerste Wereldoorlog als onvermoeibaar

verzoener. Lorentz, begenadigd popularisator, was getuige van de revoluti-

onaire overgang van klassieke naar moderne natuurkunde. Als voorzitter

van de Zuiderzeecommissie rekende hij persoonlijk de loop van de Afsluit-

dijk uit. En in de internationale commissie voor intellectuele samenwer-

king, de voorloper van Unesco, diende hij de wereldvrede. Lorentz. Gevierd

fysicus, geboren verzoener brengt een groots en rijk leven – ‘een kunstwerk’,

vond Einstein – op toegankelijke wijze in beeld. Een leven dat eindigde

met een meer dan indrukwekkende uitvaart in Haarlem, als ware het een

staatsbegrafenis.

F R I T S B E R E N D S E N D I R K VA N D E L F T

Lorentz

Gevierd fysicus, geboren verzoener

BO

B B

RO

NS

HO

FF

Omslag CMRB

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 576 blz.

Prijs ca. € 29,99

ISBN 978 90 446 4266 7

NUR 681

Verschijnt november

Page 19: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 128 blz.

Prijs ca. € 15,-

ISBN 978 90 446 4252 0

ISBN e-boek 978 90 446 4253 7

NUR 770

Verschijnt oktober

• Interviews

∙ POS-materiaal

∙ Beschikbaar voor lezingen

MARGRIET SITSKOORN is hoogle-

raar klinische neuropsychologie aan

Tilburg University en BIG-geregis-

treerd neuropsycholoog. Naast haar

wetenschappelijk werk publiceert zij in

verschillende bladen, is zij een graag

geziene gast bij tv-programma’s en

een veelgevraagd (internationaal)

spreker. Eerder verschenen van haar

hand Het maakbare brein, Passies van

het brein, Ik wil iets van jou, jij wilt iets

van mij, Ik2 en HersenHack.

Van de boeken van

Margriet Sitskoorn

werden reeds

150.000 exx. verkocht

O K T O B E R / 3 7 / P S Y C H O L O G IE

Wat verandert er in de hersenen als we ouder worden? Hoe maken we

optimaal gebruik van de voordelen daarvan en hoe voorkomen we moge-

lijke problemen die ontstaan door de nadelen? In deze herziene en uitge-

breide versie van Lang leven de hersenen combineert Margriet Sitskoorn

nieuwe met eerder beschreven wetenschappelijke inzichten over de ouder

wordende hersenen. Zij koppelt deze kennis aan de hedendaagse maat-

schappij van langer doorwerken, digitalisering, steeds meer zelf moeten

doen en zo lang mogelijk genieten. We spreken van een babybrein en een

puberbrein, en hebben het idee dat er niet veel meer verandert als mensen

eenmaal volwassen zijn. Tijdens het ouder worden treden er echter wel

degelijk allerlei specifieke veranderingen op in de hersenen die zorgen

voor veranderingen in denken, voelen en doen. We kunnen daarom ook

spreken van een geronbrein. Lang leven de hersenen is actueler dan ooit.

Want met kennis van het geronbrein kunnen we onbenutte mogelijkhe-

den gebruiken, dogma’s doorbreken en de kwaliteit van werk en leven van

velen verbeteren.

Lang leven de hersenen

M A R G R I E T S I T S KO O R N

Ouder wordende hersenen in de moderne maatschappij

UITGEBREIDE EDITIE MET DE

ALLERNIEUWSTE INZICHTEN

IRE

NE

SIT

SK

O0

RN

Over Lang leven de hersenen:`Voor ouderen die bang zijn dat

hun hersenen in verval raken, is Lang leven de hersenen één grote opsteker en dat is de verdienste van Sitskoorn. Wie ouder is dan vijftig kan zichzelf op de borst

kloppen en zich gelukkig prijzen met al die onderzoeken waarin de oudjes toch maar mooi de jonkies

verslaan.’

DE VOLKSRANT

Page 20: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Erik Prinsen

Uitvoering paperback

Formaat 11,5 x 20 cm

Omvang ca. 160 blz.

Prijs ca. € 15,-

ISBN 978 90 446 4294 0

ISBN e-boek 978 90 446 4295 7

NUR 740

Verschijnt oktober

• Interviews

∙ Beschikbaar voor lezingen

HANS KALDENBACH is zijn hele leven

verbonden geweest aan de Hoge-

school Utrecht en werkt nu vanuit

ACTA-Kaldenbach in Zeist. Hij geeft

trainingen en lezingen over straatcul-

tuur, korte lontjes, hangjongeren en

cultuurverschillen.

Hij geeft trainingen en

lezingen, ook bij u op school

O K T O B E R / 3 9 / O P V O E D IN G

U hebt als leraar steeds vaker last van veeleisende ouders. Ze kiezen blind

partij voor hun kind. Ze verwachten dat u meteen tijd voor ze hebt en ze

willen dat u onmiddellijk in actie komt. Uw vakmanschap bepaalt of het

contact met dat type ouders gaat escaleren. U gaat in dit boek veel valkui-

len herkennen en u krijgt tientallen helpende tips.

Een vader komt boos de school binnen. Ik steek mijn hand uit: ‘Ik zie dat er

iets belangrijks is, gaat u zitten, wilt u koffie? Suiker en melk?’

De tweede helft van dit boek beschrijft de paniek van uitstekende leraren

die ‘het opeens niet meer kunnen’.

Meisje: ‘Als u niet met kinderen kunt omgaan, dan had u geen leraar moe-

ten worden.’

Hoe gaat u om met verwende, ontregelde en brutale leerlingen? Wat doet u

als u méérdere druktemakers in de klas hebt?

Laat u verrassen, dit is een smulboek.

Lastige ouders, moeilijke leerlingen

H A N S K A L D E N B AC H

99 tips

HA

RR

Y V

ER

KU

YL

EN

(A

D)

Van de boeken van Kaldenbach werden reeds

200.000 exx. verkocht!

Page 21: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

N O V E M B E R / 4 1 / F IL O S O F IER E E D S V E R S C H E N E N / 4 0 / F IL O S O F IE

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 104 blz.

Prijs € 12,99

ISBN 978 90 446 4319 0

ISBN e-boek 978 90 446 4320 6

NUR 740

Verschijnt november

THIJS LIJSTER (1981) is schrijver en

kunst- en cultuurfilosoof, verbonden

aan de universiteiten van Gronin-

gen en Antwerpen. Hij publiceerde

onder meer De grote vlucht inwaarts

(Essayprijs Koninklijke Academie voor

Nederlandse Taal- en Letterkunde),

waarover Bas Heijne schreef ‘scherpe,

uitdagende essays’, en Kijken, proe-

ven, denken.

De geschiedenis is, aldus Karl Marx, geschiedenis van de klassenstrijd:

de strijd tussen de klasse die bezit en de klasse die niets anders heeft dan

zijn eigen arbeidskracht. In de Oudheid had je de patriciërs tegenover de

plebejers en slaven, in de Middeleeuwen de heren tegenover de horigen,

en na de val van het ancien régime de kapitalisten tegenover het proleta-

riaat. Sinds Marx en Engels in 1848 in hun roemruchte Communistisch

Manifest de ‘proletariërs aller landen’ opriepen zich te verenigen, is de

groep die niets heeft heel veel groter geworden, maar ook steeds minder

solidair. Hoger- en lageropgeleiden, hoofd- en handarbeiders, lageloners

en flexwerkers, arbeidsmigranten en boze witte mannen, pensioengerech-

tigden en studenten; ze trekken allen aan het kortste eind en toch worden

ze eenvoudig tegen elkaar uitgespeeld. Thijs Lijster voorziet desondanks

een grote omwenteling, die aan veel een einde maakt, maar niet aan de

geschiedenis.

Verenigt u!

T H I J S L I J S T E R

Arbeid in de eenentwintigste eeuw

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 96 blz.

Prijs € 12,99

ISBN 978 90 446 4322 0

ISBN e-boek 978 90 446 4323 7

NUR 730

Verschijnt reeds verschenen

PAUL VERHAEGHE (1955) is klinisch

psycholoog, psychoanalyticus en

hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Met Liefde in tijden van eenzaamheid

(1998) bereikte hij het grote publiek.

Het einde van de psychotherapie

(2009), Identiteit (2012) en Autori-

teit (2015) werden eveneens grote

internationale successen. ‘Om te

begrijpen hoe vervreemding werkt,

richt Verhaeghe zich niet alleen op

de geneeskunde, maar ook op de

filosofie, politiek en technologie. Al die

verhalen grijpen in elkaar en bepalen

mede hoe we in onze samenleving ziek

zijn en gezond,’ aldus NRC Handels-

blad over het recente Intimiteit. ‘Een

sublieme vertelling.’

Zodra er een ‘verwarde man’ in het nieuws opduikt staat er een leger aan

journalisten en deskundigen klaar om hem psychologisch te duiden. Maar

gaat het de tv-psychologen en -psychiaters eigenlijk om de verwarde, of om

de ‘gewone man’? Ik ben toch niet gek?!

Waar komt de angst voor het abnormale en irrationele vandaan? Vrezen

we de ander, of worden we onzeker over hoe normaal we zelf eigenlijk zijn?

In Geschiedenis van de waanzin (1961) wijst de Franse filosoof Michel

Foucault de zeventiende en achttiende eeuw aan als het begin van de sys-

tematische bestudering van de waanzin. Het denken over de mens wordt

een denken in termen van aandoeningen. Steeds meer gedrag krijgt een

pathologisch etiket. Want zodra gekte een naam heeft, is het weer gewoon.

Paul Verhaeghe meent dat we ons niet gek moeten laten maken door deze

pathologiserende trend en herschrijft onze geschiedenis van de waanzin.

Over normaliteit

PAU L V E R H A E G H E

En andere afwijkingen

Page 22: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 80 blz.

Prijs € 12,99

ISBN 978 90 446 4285 8

ISBN e-boek 978 90 446 4298 8

NUR 730

Verschijnt reeds verschenen

DAAN ROOVERS (1970) is docent

publieksfilosofie aan de Universiteit

van Amsterdam, programmamaker

bij omroep Human, debatvoorzit-

ter van de Rode Hoed en trainer bij

de Denkacademie. Ze is voormalig

hoofdredacteur van Filosofie Maga-

zine. Samen met René Gude schreef

zij Kleine geschiedenis van de filosofie

en samen met Marc van Dijk Wij zijn

de politiek. Ze studeerde geneeskunde

en filosofie in Nijmegen. Sinds maart

2019 is zij Denker des Vaderlands.

R E E D S V E R S C H E N E N / 4 3 / F IL O S O F IE

‘Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt, alles raakt ver-

dorven in de handen van de mens,’ schreef Rousseau in zijn Emile, of Over

de opvoeding uit 1762, waarschijnlijk het beroemdste boek over opvoeding

ooit. Laat het kind vooral kind zijn, en bescherm het zoveel mogelijk tegen

de grotemensenwereld, is zijn boodschap.

Probeer dat maar eens in onze tijd, schrijft filosoof Daan Roovers. Ook

kinderen ontkomen niet aan de voortdurende informatiestroom. Dage-

lijks worden ze door sociale media en het Jeugdjournaal bijgepraat over

oorlogen, crises en het klimaat. In plaats van ze met hun rug naar de

wereld groot te brengen of ze alleen maar toe te rusten met doelgerichte

vaardigheden voor de arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op alge-

mene vorming, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog níet

is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn.

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 104 blz.

Prijs € 12,99

ISBN 978 90 446 3978 0

ISBN e-boek 978 90 446 3979 7

NUR 730

Verschijnt oktober

MAARTEN MEESTER (1966) is publicist

en spreker. Hij studeerde algemene

literatuurwetenschap, journalistiek en

filosofie (cum laude). Hij stopte eerst

met roken en daarna met vervuilen.

O K T O B E R / 4 2 / F IL O S O F IE

Waarschijnlijk ben je een bovengemiddeld betrokken burger – anders zou

je geen essays lezen. Complimenten!

Tegelijkertijd is de kans groot dat je autorijdt, vliegt, vlees eet, te veel

consumeert of op andere manieren het milieu de vernieling in helpt. Geen

enkel punt!

In de tijd dat je dit essay leest, kun je ouderwets blijven vervuilen. Niets

geen rij-, vlieg-, vlees- of koopschaamte. Geniet ervan!

Maar als je dit boek uit hebt, zul je met verbazing naar je vroegere zelf

kijken. Je bent namelijk op weg om, zoals Aristoteles zou zeggen, de deugd

die je al in je had te actualiseren.

Nu begint het groene leven pas echt!

De Meester-methode

M A A R T E N M E E S T E R

De beste manier om te stoppen met milieuvervuilen

Mensen maken

DA A N R O OV E R S

Opvoeden in een tijd waarin niets meer zeker is

DENKER DESVADERLANDS

Page 23: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90446 4345 9

ISBN e-boek 978 90 446 4344 2

NUR 130

Verschijnt november

PETER HEIN VAN MULLIGEN (1974) is

sinds 2012 hoofdeconoom van het

Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS). Hij laat regelmatig zijn licht

schijnen over economische ontwik-

kelingen in Nederland in de krant, op

radio en tv en via Twitter. Begin 2019

won hij het tv-programma De Slimste

Mens.

Hoe gaat het nu écht met Nederland?

N O V E M B E R / 4 5 / M A AT S C H A P P I J

P E T E R H E I N VA N M U L L I G E N

‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht,’ luidt een gevleugelde

uitspraak van directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul

Schnabel. Het vat in één zin samen hoe veel Nederlanders tegen hun land

aankijken. Ze hebben een prima leven en weinig te klagen, maar zijn

somber over de staat van het land. We plukken maar niet de vruchten van

economische vooruitgang, de ongelijkheid neemt toe, Nederland wordt

alleen maar onveiliger en de multiculturele samenleving is uitgelopen

op een dramatische mislukking. Onze kinderen en kleinkinderen zullen

het onherroepelijk slechter krijgen dan wij. Komt het ooit nog goed met

Nederland?

In Met ons gaat het goed laat Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van

het Centraal Bureau voor de Statistiek, zien dat deze emoties niet op feiten

gebaseerd zijn. Met statistieken verwijst hij één voor één verschillende

mythes waarom het zo slecht zou gaan naar het rijk der fabelen. Na het

lezen van dit boek kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen

leven, maar niemand kan beweren dat het met ‘ons’ als geheel slecht gaat.

Integendeel: het ging nog nooit zo goed.

Met ons gaat het goed

8 sombere mythes over Nederland ontrafeld

Page 24: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Mohamed Ouaamari

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 256 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4158 5

ISBN e-boek 978 90 446 4159 2

NUR 320

Verschijnt oktober

• Interviews

∙ Online marketing

MOHAMED OUAAMARI (1991) is een

Antwerpenaar met Marokkaanse

grootouders. Hij werkt als social-

mediastrateeg en online redacteur en

heeft grote interesse voor nieuws en

actualiteit. Of dat nou in 280 tekens

op Twitter is, of een stuk uitgebreider

in de vorm van blogposts: Ouaamari

becommentarieert de actualiteit

direct en scherp, maar altijd in humor

verpakt. In de zomer van 2019 volgt

Ouaamari de schrijfresidentie van

deBuren in Parijs.

O K T O B E R / 4 7 / L I T E R A IR E N O N - F I C T IE

In Groetjes uit Vlaanderen beschrijft Mohamed Ouaamari hoe het is om in

Vlaanderen te wonen als Marokkaanse Vlaming – of Vlaamse Marokkaan,

hij is er zelf nog niet uit. Hij richt zich tot zijn overleden Marokkaanse

grootouders, die hij nooit gekend heeft en die nooit in Vlaanderen geweest

zijn. Via Ouaamari’s woorden kunnen zij kennismaken met de exotische

cultuur van de klassieke Vlamingen, een gesloten maar warm volk.

Niet alleen zijn grootouders heeft hij echter iets te vertellen. Ouaamari

houdt heel Vlaanderen – en zichzelf – een spiegel voor en gaat op zoek naar

ongemakkelijke waarheden.

Groetjes uit Vlaanderen is een goudeerlijk verhaal over opgroeien tussen

twee werelden, door Ouaamari doorspekt met persoonlijke anekdotes, iro-

nische humor en vlijmscherpe analyses. Soms grappig, soms ontroerend

– maar altijd toegankelijk, direct en nuchter.

Groetjes uit Vlaanderen

M O H A M E D O UA A M A R I

JE

RO

EN

GIJ

SE

LIN

CK

X

Marokkaanse Vlaming of

Vlaamse Marokkaan? Een grappig

en ontroerend verhaal over opgroeien

tussen twee werelden

Page 25: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag CMRB

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 280 blz.

Prijs ca. € 21,99

ISBN 978 90 446 4002 1

ISBN e-boek 978 90 446 4261 2

NUR 730

Verschijnt oktober

LIEKE ASMA (1984) studeerde cogni-

tieve psychologie en filosofie van de

gedragswetenschappen. In juni 2018

promoveerde ze aan de Vrije Universi-

teit Amsterdam op haar proefschrift

Consciousness in Intentional Action,

over wetenschappelijk onderzoek naar

de vrije wil. Sinds april 2018 werkt

ze als postdoc aan de Munich School

of Philosophy, waar ze onderzoek

doet naar de relatie tussen impliciete

motieven, handelen en zelfontplooiing.

Een jonge filosofe laat zien waarom vrije wil niet

ontkracht kan worden door wetenschap

O K T O B E R / 4 9 / F IL O S O F IE

Wat is vrije wil, en bestaat die? En hoe kunnen we dit vaststellen? Filo-

sofen en wetenschappers zijn het er veelal over eens dat het tot dusver

uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek niet de doodsteek is voor de vrije

wil. De rol die wetenschappelijk onderzoek überhaupt kan spelen in de

beantwoording van deze vragen wordt echter veel minder ter discussie

gesteld. Is wetenschappelijk onderzoek immers uiteindelijk niet de beste,

en misschien wel de enige, manier om iets te weten te komen over hoe de

wereld en wij mensen in elkaar zitten? En is ons eigen perspectief op onze

keuzes en handelingen niet omgeven door illusies?

In Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? bekritiseert Lieke Asma deze

prominente visie. Ze beargumenteert dat filosofisch onderzoek en het in

ogenschouw nemen van het perspectief van de handelende persoon essen-

tieel zijn voor ons begrip van de vrije wil.

Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? biedt een onontbeerlijke visie op de

grenzen en mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek naar de vrije

wil. In dit baanbrekende boek legt Asma nauwgezet uit hoe we over de

vrijheid van onze eigen keuzes en handelingen moeten nadenken.

Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen?

L I E K E A S M A

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 26: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 384 blz.

Prijs ca. € 29,99

ISBN 978 90 446 4141 7

NUR 680

Verschijnt november

MAARTEN PRAK (1955) is een van

Nederlands bekendste historici, onder

andere dankzij zijn boeken over de

geschiedenis van Nederland, zoals

Gouden Eeuw en Nederland en het

Poldermodel, en zijn bijdragen aan de

televisieseries De Gouden Eeuw (2013)

en 80 Jaar Oorlog (2018).

‘Dit boek laat zien dat burgerschap eeuwen vóór het ontstaan van nationale staten al een zeer vruchtbare praktijk was. Dat

is inspirerend en hoopgevend.’

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

N O V E M B E R / 5 1 / G E S C HIE D E NI S

Burgers grepen de macht in de Franse Revolutie en legden zo de basis voor

onze moderne democratie. Of zat het toch anders? In Stadsburgers presen-

teert Maarten Prak een prikkelende, nieuwe visie op dit gangbare beeld.

Al ver vóór 1800 was er sprake van lokaal verankerd burgerschap, in een

formele status van stadsburger, maar vooral in talrijke organisaties van

stedelijke burgers zoals gebuurten, gilden, broederschappen en schutte-

rijen.

De Franse Revolutie maakte een radicaal einde aan het stedelijk burger-

schap en verving het door een nationaal burgerschap. Dat had allerlei voor-

delen, zoals grotere gelijkheid en democratie, al duurde het ongeveer een

eeuw voordat die voordelen duidelijk werden. Maar intussen blijkt natio-

naal burgerschap ook zo zijn nadelen te hebben: bureaucratie en vreemde-

lingenhaat hechten zich er ongemerkt aan.

Hoog tijd kortom om na te denken over een herijking van de verhouding

tussen landelijk, Europees en stedelijk burgerschap. Daarbij kan Stads-

burgers een rijk arsenaal aan stimulerende en inspirerende voorbeelden

bieden. Stadsburgers is een bewerking van het in 2018 verschenen Citizens

without Nations.

Stadsburgers

M A A R T E N P R A K

Stedelijk burgerschap vóór de Franse Revolutie

WIE

KE

EE

FT

ING

Page 27: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 208 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4276 6

ISBN e-boek 978 90 446 4277 3

NUR 740

Verschijnt januari

COOS HUIJSEN (1939) is historicus,

homo-emancipator en was in de jaren

zeventig actief als Kamerlid voor de

CHU en op eigen titel. Als zodanig was

hij de eerste homo ter wereld die als

parlementariër uit de kast kwam. Hij

schreef boeken over verschillende

aspecten van de democratie, zoals

haar culturele inbedding, en levert

regelmatig commentaar in de media

bij actuele politieke gebeurtenissen.

J A N U A R I / 5 3 / M A AT S C H A P P I J

Het populisme, een gevaar? In Nederland wordt dat schromelijk overdre-

ven. Een progressieve elite gebruikt de opmars van nieuwrechtse politici

als smoesje om haar eigen falen te camoufleren. Om te maskeren hoe

weinig gevoel zij nog heeft voor de belevingswereld van gewone mensen.

Sinds de Provobeweging in de jaren zestig als avant-garde van links de

term ‘klootjesvolk’ herintroduceerde, heeft die elite voortdurend het

narcistische genoegen gecultiveerd om zich van gewone mensen te onder-

scheiden.

Nadat Coos Huijsen al decennialang hiertegen heeft gewaarschuwd, is het

nu tijd voor harde woorden en pijnlijke waarheden. Over hoe onnozel de

intelligentsia is. Over hoe zij haar eigen theoretische kennis overschat, ten

koste van de wijsheid van gewone mensen en hun dagelijkse ervaringen.

Over haar technocratische gelijk en de zogenaamde morele onfeilbaarheid

daarvan. Over hoe zij het gezonde verstand buiten de orde van het poli-

tieke debat plaatst. In Ode aan het klootjesvolk legt Huijsen het verziekte

politieke klimaat in Nederland genadeloos op de snijtafel en zoekt hij een

oplossing in een radicaal nieuwe definitie van het begrip ‘solidariteit’.

Ode aan het klootjesvolk

C O O S H U I J S E N

Populisme als smoesje van een falende elite

ILJ

A K

EIZ

ER

Een pleidooi voor een herwaardering van het

gezonde verstand

Page 28: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 232 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4039 7

ISBN e-boek 978 90 446 4284 1

NUR 320

Verschijnt november

• Beschikbaar voor lezingen

∙ Interviews

TAMARA SEUR (1974) is presentator en

verslaggever van het NOS Jeugdjour-

naal, maar heeft haar hele leven al een

fascinatie gehad voor de recherche.

N O V E M B E R / 5 5 / M A AT S C H A P P I J

Zitten er vrouwen op hoge hakken in, die net van een cocktailparty komen,

zoals sommige Amerikaanse dramaseries ons doen geloven? Zijn het

sciencenerds, of juist hardwerkende alleenstaande moeders? Zijn het

breedgeschouderde, melancholische politiemannen met een drankverle-

den? En hoe glamoureus of sci-fi is hun werk?

Tamara Seur neemt je mee naar de wereld van de witte pakken. Zij deed in

samenwerking met het wetenschappelijk instituut van de Politie Acade-

mie onderzoek bij de Forensische Opsporing Rotterdam en toont ons de

gezichten achter de verhalen.

De werkdruk blijkt hoog, de budgetten vaak laag. Medewerkers balan-

ceren tussen de menselijke maat en de gruwelijkheden die ze elke dag

weer tegenkomen: een zedenzaak met een negentienjarig slachtoffer, een

gewelddadige overval op een oude vrouw.

Seur schetst eerlijke portretten en weet precies de juiste vragen te stellen.

De wereld van de witte pakken biedt hét kijkje achter de schermen voor

doorgewinterde CSI-fanaten, maar ook voor hen die voorzichtig hun eerste

stappen willen zetten voorbij het rood-witte lint.

De wereld van de witte pakken

TA M A R A S E U R

Mijn jaar bij de forensische recherche

STE

FA

N H

EIJ

DE

ND

AE

L

Page 29: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag DPS Design & prepress studio

Illustraties Claudie de Cleen

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 200 blz.

Prijs ca. € 17,99

ISBN 978 90 446 4338 1

ISBN e-boek 978 90 446 4339 8

NUR 854

Verschijnt oktober

ANNA VAN DEN BREEMER (1984) werkt

als journalist voor de Volkskrant. Ze

studeerde Liberal Arts and Sciences in

Utrecht en deed een master journalis-

tiek in Amsterdam. In 2018 verscheen

haar veelbesproken boek Ivanka. De

echte first lady. Samen met haar man

Özcan, dochter Mia (3) en zoon Baran

(2) woont ze in Deventer.

O K T O B E R / 5 7 / O P V O E D IN G

Hoe houd je je relatie leuk tijdens de tropenjaren? Wat doe je als je peuter

een driftbui heeft in de supermarkt? Hoe krijg je moeilijke eters tóch aan

de wortels en broccoli? In de populaire opvoedrubriek ‘Iedereen doet maar

wat’ in de Volkskrant behandelt journalist Anna van den Breemer wekelijks

kwesties waar ouders vandaag de dag mee worstelen. En dat zijn er nogal

wat. Opvoeden kan een mijnenveld zijn: zo veel meningen, zo veel twijfels.

In Alle ouders klungelen maar wat aan beschrijft Van den Breemer op gees-

tige wijze de grote en kleine problemen waar ouders dagelijks tegenaan

lopen. Ze put daarbij uit haar eigen – bepaald niet perfecte – gezinsleven,

gaat te rade bij deskundigen voor advies en vraagt andere ouders naar hun

ultieme tips. Een onmisbaar boek voor alle worstelende ouders die wel een

steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Alle ouders klungelen maar wat aan

A N N A VA N D E N B R E E M E R

De ontspannen opvoedgids

BA

RB

AR

A T

RIE

NE

N

VERSCHIJNT VOOR DE WEEK VAN DE

OPVOEDING

Herkenbare opvoedkwesties en geruststellende tips voor alle

ouders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Page 30: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Sander Patelski

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4301 5

ISBN e-boek 978 90 446 4302 2

NUR 810

Verschijnt november

CHARLES HUIJSKENS (1953) begon

zijn journalistieke carrière als politiek

verslaggever bij De Telegraaf en het

NOS Journaal. Sinds 1992 heeft hij een

gerenommeerd adviesbureau, gespe-

cialiseerd in de communicatie rondom

zeer lastige situaties. Hij ontwikkelde

zich tot een van de bekendste crisis-

managers van ons land en publiceerde

diverse artikelen en communicatie-

handboeken.

Een onmisbaar boek voor iedereen die een volgende

crisis wil overleven

Over Het Media Handboek:‘Als u in de problemen zit, bel Huijskens.’

VRIJ NEDERLAND

N O V E M B E R / 5 9 / C O MM U NI C AT IE

We leven in een crisistijdperk. Nooit eerder was de mens afhankelijk van

zo veel uiterst complexe technologie als vandaag de dag. We zijn in korte

tijd volledig afhankelijk geworden van talloze zeer ingewikkelde systemen,

die alle facetten van ons bestaan en onze veiligheid beïnvloeden. De kans

op een ernstige crisis in jouw leven, of de dreiging daarvan, groeit hierdoor

met de dag. Zowel in het persoonlijke als in het zakelijke leven ligt de crisis

op de loer.

Overleven in crisistijd toont aan de hand van bijzondere anekdotes, prakti-

sche tips, ervaringen en ideeën de tien gouden regels voor crisiscommuni-

catie. Geen boek voor doemdenkers, maar een onmisbaar en constructief

handboek voor iedereen die zowel zakelijk als privé voorbereid wil zijn

op een mogelijke crisis. Want de volgende crisis overleven, wie wil dat nu

niet?

Overleven in crisistijd

C H A R L E S H U I J S K E N S

De tien gouden regels voor crisiscommunicatie

Page 31: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 152 blz.

Prijs ca. € 18,99

ISBN 978 90 446 4140 0

ISBN e-boek 978 90 446 4281 0

NUR 740

Verschijnt oktober

MARTIN TEN CATE heeft bijna dertig

jaar gewerkt in de financiële sector en

publiceerde eerder onder andere het

boek Een rijk land moet rijk leven.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt op 2 oktober 2019 het

eerste exemplaar

O K T O B E R / 6 1 / M A AT S C H A P P I J

In Nederland sparen wij voor onze pensioenen. Hoe logisch dat ook lijkt,

dat is het niet. Er is geen land ter wereld waar zoveel wordt gespaard voor

pensioenen en nog steeds is het niet genoeg.

In Waar blijft mijn pensioen? zet Martin ten Cate op heldere wijze uiteen

waarom sparen voor pensioenen een doodlopende weg is. In Nederland

willen we graag vorderingen hebben en geen schulden. Dat is begrijpelijk,

maar op logische gronden onmogelijk en onhoudbaar. Daarom is het pen-

sioenakkoord mislukt: het is zoeken naar de hoek in een ronde kamer.

Waarom willen de pensioensector, de wetenschap en de politiek niet naar

oplossingen kijken? Conflicts of interest, tunnelvisie en onbegrip ondermij-

nen uiteindelijk uw pensioen. Ten Cate schetst in Waar blijft mijn pensi-

oen? een alternatief.

Waar blijft mijn pensioen?

M A R T I N T E N C AT E

Hoe ons pensioenstelsel uw pensioen ondermijnt

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 32: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 200 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4278 0

ISBN e-boek 978 90 446 4279 7

NUR 740

Verschijnt november

GABRIËL VAN DEN BRINK (1950) was

tot 2016 hoogleraar maatschappelijke

bestuurskunde aan Tilburg University

en werkt sindsdien als hoogleraar

wijsbegeerte bij Centrum Ethos aan de

Vrije Universiteit in Amsterdam. Ken-

merkend is dat hij empirisch onder-

zoek en filosofisch nadenken over de

meer algemene vragen van het leven

combineert.

N O V E M B E R / 6 3 / M A AT S C H A P P I J

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in veel westerse landen

het liberale denken dominant. Ook in Nederland koos de overheid als het

maar even kon voor deregulering, privatisering en marktwerking. Boven-

dien zette het Westen na het vallen van de Berlijnse Muur vol enthousi-

asme in op wereldwijde vrijhandel. Hoewel die agenda ontegenzeggelijk

voordelen had, bracht ze ook problemen met zich mee, zoals een groeiende

ongelijkheid tussen rijk en arm, de flexibilisering van de vaste baan, meer

asociaal gedrag en een breed gedeeld gevoel dat de nationale gemeen-

schap erodeerde. Een overtuigend antwoord vanuit de bestuurlijke elite

ontbreekt vooralsnog. Zowel links als rechts van het politieke midden

hield men aan een liberale denkwijze vast. Vroeg of laat moest een politi-

cus van het bestaande onbehagen gaan profiteren. In maart 2019 was het

zover. Hoewel de verkiezingsuitslag een golf van boze reacties losmaakte,

hebben slechts weinigen een helder antwoord op de vraag wat er met de

Nederlandse samenleving is gebeurd. Die vraag komt in dit boek op genu-

anceerde wijze aan bod, waarbij tevens duidelijk wordt in welke richting

we de huidige problemen kunnen oplossen.

Ruw ontwaken uit de neoliberale droom

G A B R I Ë L VA N D E N B R I N K

Pogingen om de tijdgeest te verstaan

BO

B B

RO

NS

HO

FF

Page 33: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 300 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 4111 0

ISBN e-boek 978 90 446 4112 7

NUR 680

Verschijnt november

• Interviews

∙ Besprekingen

∙ Advertenties in kranten

∙ Online marketing

∙ Beschikbaar voor lezingen

REMIEG AERTS (1957) is hoogleraar

Nederlandse geschiedenis aan de

Universiteit van Amsterdam. In 2018

verscheen zijn gelauwerde biografie

Thorbecke wil het.

Over Thorbecke wil het:‘Een voortreffelijke biografie over

een grote staatsman met daden- en vernieuwingsdrang.’

NRC HANDELSBLAD ∙∙∙∙∙

‘Eindelijk een prachtbiografie die ook de mens laat zien.’

TROUW

N O V E M B E R / 6 5 / G E S C HIE D E NI S

Denkend aan Holland zag de dichter Marsman brede rivieren door onein-

dig laagland gaan. Voor zijn oog verschenen populieren, boerderijen,

kerktorens en hoge luchten. Het zijn iconische beelden van dit land. Het is

ook een beperkt beeld, want Holland is Nederland niet. Voor veel nationale

voorstellingen en herinneringstrajecten zijn historici verantwoordelijk.

Maar historici zijn er tevens om vragen te stellen aan die ingeprente beel-

den van geschiedenis, nationaliteit en politiek. Wat is eigenlijk de Neder-

landse geschiedenis? Wie horen daarbij en waarom? Wat klopt er van de

voorstellingen van Nederland als tolerant, burgerlijk en democratisch

land? Hoe nationaal is het parlement als vertegenwoordigend instituut?

Welke plaats is er voor emotie in de politiek? Het zijn actuele kwesties, met

een historisch antwoord.

Remieg Aerts neemt de lezer mee in deze overdenkingen van de nationale

geschiedenis en politiek, over een periode van twee, drie, vier eeuwen. Hij

laat zien dat geschiedenis niet alleen gaat over het verleden, maar vooral

over de manier waarop wij geschiedenis maken.

Denkend aan Nederland

R E M I E G A E R T S

Over geschiedenis, nationaliteit en politiek

DIR

K G

ILL

ISS

EN

‘Een boeiend portret van een intellectuele reus én onbuigzame vechtersbaas.’

DE VOLKSKRANT ****

‘In Thorbecke wil het brengt historicus Remieg Aerts de politieke betekenis van Johan

Rudolph Thorbecke op een schitterende wijze in verband met zijn persoonlijke leven.’

HET PAROOL

Page 34: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4245 2

ISBN e-boek 978 90 446 4246 9

NUR 320

Verschijnt november

PETER VERMAAS (1975) is correspon-

dent in Frankrijk voor NRC Handels-

blad en nrc.next. Hij schreef eerder

het boek In God We Trust. Geloven in

Amerika.

N O V E M B E R / 6 7 / P O L I T IE K

De verkiezing van Emmanuel Macron tot president was een overwinning

van het moderne Frankrijk. De jonge president personifieert een land

dat vooruit wil, over de grenzen kijkt en de vruchten plukt van de globa-

lisering. Na decennia zwelgen in nostalgie naar de Trente Glorieuses – de

dertig culturele en economische gloriejaren na de oorlog – sloeg een

optimistisch Frankrijk terug. Maar een revolutie zit, als altijd, in een klein

hoekje. Na maandenlang verzet van ‘gele hesjes’ moest Macron alle zeilen

bijzetten. Zal Frankrijk toch ooit een gewoon land worden? Of is het dat

misschien al?

Journalist Peter Vermaas doorkruist het land op zoek naar hedendaags

Frankrijk, naar plekken waar verlangen naar vroeger botst met vooruit-

gang, of waar republikeinse waarden als ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ holle

frasen zijn geworden. Hij stopt waar vakantiegangers liever doorrijden

en ontmoet Fransen die Aznavour al lang geleden hebben ingeruild voor

rapmuziek, die investeren in start-ups of dolend door de hypermarché

mopperen over een leeglopend platteland.

Franse revoluties

P E T E R V E R M A A S

Het land van Macron

BO

B B

RO

NS

HO

FF

Page 35: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 18,99

ISBN 978 90 446 4312 1

ISBN e-boek 978 90 446 4313 8

NUR 697

Verschijnt januari

Fred Teeven vertelt eindelijk zijn verhaal

J A N U A R I / 6 9 / P O L I T IE K

Voordat Fred Teeven in 2015 aftrad als staatssecretaris van Veiligheid en

Justitie vanwege de ‘bonnetjesaffaire’ – een geruchtmakende schikking

met topcrimineel Cees H. – , domineerde hij als crimefighter jarenlang de

voorpagina’s. Dat Teeven tot dusver niet heeft willen spreken over gevoe-

lige kwesties, droeg bij tot mythevorming en een vertekend beeld. In Meer

dan boeven vangen vertelt hij zijn verhaal. Hij geeft voluit zijn visie op grote

onderzoeken die hij als officier van justitie leidde naar de georganiseerde

misdaad en oorlogsmisdrijven.

Hij blikt terug op zijn jeugd in Haarlem, zijn turbulente jaren als recher-

cheur bij de FIOD en zijn overstap naar Justitie. Pim Fortuyn haalde hem

bij Leefbaar Nederland, voor welke partij hij een jaar in de Tweede Kamer

zat, en vervolgens keerde hij terug bij de rechterlijke macht en de VVD

(waar hij eerder lid van was geweest). Na zijn afscheid van politiek Den

Haag werd Teeven ondernemer en buschauffeur. Wat beweegt deze intri-

gerende man?

Meer dan boeven vangen

F R E D T E E V E N

Kroniek van een crimefighter

Page 36: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 176 blz.

Prijs ca. € 15,-

ISBN 978 90 446 4304 6

ISBN e-boek 978 90 446 4303 9

NUR 910

Verschijnt oktober

• Interviews

∙ Besprekingen

∙ Online marketing

∙ Beschikbaar voor lezingen

BART VERHEGGEN (1972) is klimaat-

wetenschapper en docent aan

Amsterdam University College. Hij

neemt al jaren actief deel aan het

Nederlandse klimaatdebat, dat vooral

op internet welig tiert. Middels zijn

blog, dat Verheggen meer dan tien jaar

geleden begon en dat hij nu onder-

houdt met Jos Hagelaars en Hans

Custers, biedt hij regelmatig weten-

schappelijke context bij controverses

in het klimaatdebat.

Een begrijpelijke wegwijzer voor het informatiedoolhof

van het klimaatdebat

‘Of het nu gaat om bedrieglijke beweringen van politici, verwarrende berichtgeving in de kranten of willekeurige

twitteraars die met drogredeneringen strooien, Verheggen is niet te beroerd voor een factcheck.

Onvermoeibaar herhaalt hij de wetenschappelijke feiten en ontkracht hij misleidende mythes.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

O K T O B E R / 7 1 / K L IM A AT W E T E N S C H A P

Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde.

De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt

te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder

dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork nu in de steel

zit.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk

uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder

zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend

effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk

om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder baga-

tellisering en zonder overdrijving.

Met dit boek wil klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid

scheppen in de veelheid aan (soms tegenstrijdige) informatie. Met mede-

werking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en

begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe

en waarom verandert het klimaat, en welke risico’s kleven daaraan? En

wellicht nog belangrijker: hoe weten we dat eigenlijk?

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering

B A R T V E R H E G G E N

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 37: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Annabel Keizer

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 200 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 4270 4

ISBN e-boek 978 90 446 4330 5

NUR 730

Verschijnt november

LUUK BROUNS (1993) studeert Liberal

Arts and Sciences met een specia-

lisatie in analytische filosofie. Hij is

een liefhebber van musea, volgt graag

politieke discussies en hecht veel

waarde aan avonden uit met vrienden.

DANIEL VAN WYNGAARDEN (1998)

studeert Liberal Arts and Sciences

met een specialisatie in praktische

filosofie en ethiek. Hij zet zich in voor

maatschappelijke doelen en ziet zich-

zelf als hardwerkend levensgenieter.

VERONIQUE SCHARWÄCHTER (1998)

studeert Taal- en Cultuurstudies met

een specialisatie in (analytische)

filosofie. Ze probeert de illusie van

zinvolheid in het leven te creëren door

boeken te lezen, te debatteren, films

te kijken en herinneringen te maken

met vrienden.

Persoonlijke zoektochten naar antwoorden op de grote vragen

van het studentenleven

N O V E M B E R / 7 3 / F IL O S O F IE

Het studentenleven is een fase van onafhankelijkheid, overgang en

ontwikkeling. De nieuwe ervaringen gaan vaak gepaard met grote levens-

vragen. Bezit ik genoeg motivatie en passie voor mijn studie? Zoek ik te

veel erkenning van anderen? Zijn mijn vrienden wel mijn echte vrienden?

Ben ik gelukkig? Kan ik gelukkig worden? Hoe ga ik met het leven om? En

heeft het leven wel zin?

In Studentendenken nemen filosofiestudenten Daniel, Luuk en Veronique

de lezer mee in hun persoonlijke zoektocht en ervaringen aan de hand

van de filosofische theorieën die hun nieuwe inzichten hebben verschaft.

Hierbij schuwen zij de grote onderwerpen niet, en gaan zij de dialoog aan

over eenzaamheid, onzekerheid, prestatiedruk en liefde.

Zelf bevinden de auteurs zich midden in het studentenleven, en vanuit hun

eigen zoektocht naar antwoorden hopen zij de lezer inzicht en houvast te

bieden. Studentendenken is een onmisbaar boek voor iedereen die meer

wil weten over de dynamische belevingswereld van studenten.

L U U K B R O U N S , V E R O N I Q U E S C H A R WÄC H T E R E N

DA N I E L VA N W Y N G A A R D E N

Studentendenken

De filosofische levensgids

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 38: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag CMRB

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 280 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 4144 8

ISBN e-boek 978 90 446 4275 9

NUR 917

Verschijnt november

Prof. dr. P.C. VAN DER KRUIT (1944)

is emeritus hoogleraar sterrenkunde

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij publiceerde eerder onder meer het

gezaghebbende De inrichting van de

hemel. Een biografie van astronoom

Jacobus C. Kapteyn.

N O V E M B E R / 7 5 / B I O G R A F IE

Jan Hendrik Oort (1900-1992) was een van de giganten van de Nederlandse

wetenschap in de twintigste eeuw. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan

ons inzicht in vele aspecten van de sterrenkunde; van de oorsprong van

kometen en supernovasterren tot het heelal op grote schaal. Oort legde de

basis van de studie van de structuur en dynamica van ons Melkwegstelsel,

voortbouwend op het werk van zijn grote leermeester Jacobus C. Kapteyn.

Hij was de initiator van de radioastronomie en grondlegger van de Euro-

pese Sterrenwacht in Chili.

Horizonnen, met veel vakkennis geschreven door astronoom en hoogleraar

Pieter C. van der Kruit, is gebaseerd op een diepgaande studie van Oorts

uitgebreide archieven. Het plaatst zijn werk in tegen achtergrond van zijn

persoon.

Horizonnen

P I E T E R C . VA N D E R K RU I T

Een biografie van astronoom Jan Hendrik Oort

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 39: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 272 blz.

Prijs ca. € 21,99

ISBN 978 90 351 4486 6

ISBN e-boek 978 90 351 4487 3

NUR 680

Verschijnt oktober

MARTIJN VAN EMPEL (1941) combi-

neerde als specialist Europees recht

praktijk en universiteit. Hij schreef

onder meer een standaardwerk over

het Europees Octrooi.

'Een biografie schrijven is als vertalen. Er is levenservaring voor nodig, en tact. Martijn van Empel heeft ze beide, in

overdaad.'

WILLEM OTTERSPEER

O K T O B E R / 7 7 / B I O G R A F IE

Samkalden: burgemeester van Amsterdam. Dat is het etiket dat hem

door de meeste lezers anno 2019, áls zij zich hem nog herinneren, wordt

opgeplakt. Maar achter dat etiket gaat een leven schuil van een intense

beroering op vele fronten. Door iedereen beschouwd als jurist pur sang

was hij geen meester, maar Indoloog (omdat de rechtenstudie voor hem te

duur was). Als ambtenaar van Nederlands-Indië was hij achtereenvolgens

de gevangene van de Japanners en, in 1945, van de Indonesische vrijheids-

strijders, met steeds weer de dood als nabije mogelijkheid. Al tijdens zijn

Japanse gevangenschap werd hij overtuigd voorstander van een Indonesi-

sche onafhankelijkheid en werkte daar na de oorlog van Nederlandse zijde

actief aan mee. De daaropvolgende nauwe samenwerking met landbouw-

minister Mansholt bracht hem tot een diepgaande Europese overtuiging,

die hij kon uitdragen als hoogleraar in Wageningen en later Leiden, maar

ook als minister van Justitie (in het laatste kabinet-Drees en later het kabi-

net-Cals). Hij was de eerste joodse burgemeester van Amsterdam, maar

ook de minister, die vanuit een diep respect voor de Nederlandse rechts-

staat besloot tot het afvoeren van de oorlogsmisdadiger Lages. Zijn leven:

hij zocht de verantwoordelijkheid en vond het avontuur.

Ivo Samkalden

M A R T I J N VA N E M P E L

Een rechtlijnig democraat

ILJ

A K

EIZ

ER

Page 40: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 21,99

ISBN 978 90 446 4290 2

ISBN e-boek 978 90 446 4291 9

NUR 754

Verschijnt oktober

GERRY VAN DER LIST (1961) is

redacteur van Elsevier Weekblad. Hij

werkte bij de Teldersstichting, het

wetenschappelijk bureau van de VVD,

en promoveerde op een studie over de

partij, De macht van het idee.

O K T O B E R / 7 9 / P O L I T IE K

In 2009 scoorde de VVD dramatisch slecht in de peilingen en leek het

einde van de politieke loopbaan van de leider in zicht. Een jaar later mocht

deze Mark Rutte zich de eerste liberale premier sinds een eeuw noemen.

Gerry van der List beschrijft, op basis van vele gesprekken, reportages,

archiefonderzoek en persoonlijke impressies, de opmerkelijke opmars van

de VVD, die zich snel ontwikkelde tot een goed geoliede campagnema-

chine met een grote bestuurlijke macht.

Uiteraard gaat Liberale lessen ook in op de schaduwzijden van het succes:

de talrijke integriteitsproblemen, het verstommen van het interne debat,

de verbleking van het liberale profiel door bestuurlijk opportunisme. Zo

ontstaat een uiterst levendig beeld van de kracht en zwaktes van de partij

die al bijna een decennium de Nederlandse politiek domineert.

Liberale lessen

G E R R Y VA N D E R L I S T

Macht en onmacht van de VVD

TE

SS

A P

OS

TH

UM

A D

E B

OE

R

Page 41: Najaar 2019 / Non-fictie - Uitgeverij Prometheus€¦ · Meer dan boeven vangen 70 Bart Verheggen Wat iedereen zou moeten weten over klimaat-verandering 40 Paul Verhaeghe Over normaliteit

Caroline Criado Perez

Daan Roovers

Paul Verhaeghe

Lieke Asma

Anna van den Breemer

Martin ten Cate

Martijn van Empel

Hans Kaldenbach

Willy Lindwer

Gerry van der List

Maarten Meester

Mohamed Ouaamari

Frans-Paul van der Putten

Margriet Sitskoorn

Jeroen Smit

Bart Verheggen

Remieg Aerts

Thomas Beijer

Frits Berends en Dirk van Delft

Gabriël van den Brink

Charles Huijskens

Pieter C. van der Kruit

Thijs Lijster

Maarten Prak

Peter Hein van Mulligen

Tamara Seur

Rian Verhoeven

Peter Vermaas

Luuk Brouns, Veronique Scharwächter

en Daniel van Wyngaarden

Wim Blockmans

Coos Huijsen

Jordan B. Peterson

Herman Pleij

Fred Teeven

Onzichtbare vrouwen

Mensen maken

Over normaliteit

Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen?

Alle ouders klungelen maar wat aan

Waar blijft mijn pensioen?

Ivo Samkalden

Lastige ouders, moeilijke leerlingen

Wolf en Ryfka

Liberale lessen

De Meester-methode

Groetjes uit Vlaanderen

De wederopstanding van China

Lang leven de hersenen

Het Grote Gevecht

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering

Denkend aan Nederland

Zonder muziek is het leven een vergissing

Lorentz

Ruw ontwaken uit de neoliberale droom

Overleven in crisistijd

Horizonnen

Verenigt u!

Stadsburgers

Met ons gaat het goed

De wereld van de witte pakken

Anne Frank was niet alleen

Franse revoluties

Studentendenken

Mede-zeggenschap

Ode aan het klootjesvolk

De controle voorbij

Oefeningen in genot

Meer dan boeven vangen

JANUARI

NOVEMBER

OKTOBER

REEDS VERSCHENEN

Alle genoemde verschijningsdata

zijn indicatief

De fondslijst van Prometheus

is eenvoudig te raadplegen via

www.uitgeverijprometheus.nl

NEDERLAND

Verkoop

Herengracht 48

1015 BN Amsterdam

Postbus 1662

1000 BR Amsterdam

T (020) 624 19 34

F (020) 622 54 61

E [email protected]

www.uitgeverijprometheus.nl

Hoofd verkoop

Romy van den Nieuwenhof

T (020) 521 05 15 / 06 47 02 72 90

E [email protected]

Verkoop binnendienst

T (020) 624 19 34

E [email protected]

Verkoop buitendienst

Nina Kuin

T 06 46 76 39 24

E [email protected]

Hoofd publiciteit

Jan van Helden

T (020) 624 19 34

E [email protected]

Bestellingen

Alle fondsen: Centraal Boekhuis

BELGIË

Verkoop

Pelckmans Distributie

Brasschaatsteenweg 308

2920 Kalmthout

T +32 3 660 27 00

E [email protected]

www.pelckmansuitgevers.be

Verkoop binnendienst

T +32 3 660 27 20

E [email protected]

Vertegenwoordiging

Linda Vandermeulen

T +32 478 22 67 90

E [email protected]

Pr en marketing

Kristel Goffin

T +32 475 81 61 87

E [email protected]