Mexico Vandaag. 07/2015

of 8 /8
Ambassade van Mexico voor het koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg Missie van Mexico voor de Europese Unie MEXICO VANDAAG DE MEXICAANSE ECONOMIE VERTOONT POSITIEVE SIGNALEN EN GROEIT: PRESIDENT VAN MEXICO DE MEXICAANSE PRESIDENT, ENRIQUE PEÑA NIETO, VERGADERT IN BRUSSEL MET DE DUITSE KANSELIER, ANGELA MERKEL CULTURELE AGENDA JULI 2015 De Mexicaanse president, Enrique Peña Nieto leidde het evenement waarin de onderneming Constellaon Brands investeringen aankondigde in Mexico voor meer dan 2,2 miljard dollar. Het betreſt de belangrijkste investering in de afgelopen 25 jaar voor de staat van Coahuila: Ruben Moreira Valdez. De Mexicaanse president, Enrique Peña Nieto, had woensdag in Brussel een ontmoeng met de Duitse kanselier Angela Merkel, met wie hij de vooruitgang besprak van het verdiepingsproces van de betrekkingen tussen Mexico en de Europese nae. INHOUD Venster naar Mexico Bilaterale betrekkingen: Mexico- EU 05-06 02 -03 04 NUMMER 10 JULI 2015 In juli biedt de culturele agenda van Mexico de diversiteit en rijkdom die onze cultuur karakteriseren. Films, kunst, wetenschap, muziek en meer. Mis de interessante culturele evenementen die deze maand georganiseerd worden niet. Meer+ CONCLUYE TIANGUIS TURÍSTICO 2015 EN ACAPULCO: MÉXICO SE UBICA NUEVAMENTE ENTRE LAS DIEZ NACIONES MÁS VISITADAS DEL MUNDO Bilaterale betrekkingen: Mexico-België VII TOP MEXICO - EUROPESE UNIE Meer+ Meer

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Mexico Vandaag. 07/2015

 • Ambassade van Mexico voor het koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg

  Missie van Mexico voor de Europese Unie

  MEXICO VANDAAG

  DE MEXICAANSE ECONOMIE

  VERTOONT POSITIEVE SIGNALEN EN

  GROEIT: PRESIDENT VAN MEXICO

  DE MEXICAANSE PRESIDENT,

  ENRIQUE PEA NIETO, VERGADERT

  IN BRUSSEL MET DE DUITSE

  KANSELIER, ANGELA MERKEL

  CULTURELE AGENDA JULI 2015

  De Mexicaanse president, Enrique

  Pea Nieto leidde het evenement

  waarin de onderneming

  Constellation Brands investeringen

  aankondigde in Mexico voor meer

  dan 2,2 miljard dollar. Het betreft de

  belangrijkste investering in de

  afgelopen 25 jaar voor de staat van

  Coahuila: Ruben Moreira Valdez.

  De Mexicaanse president,

  Enrique Pea Nieto, had woensdag in

  Brussel een ontmoeting met de

  Duitse kanselier Angela Merkel, met

  wie hij de vooruitgang besprak van

  het verdiepingsproces van de

  betrekkingen tussen Mexico en de

  Europese natie.

  INHOUD

  Venster naar Mexico Bilaterale betrekkingen: Mexico-EU 05-06 02 -03 04

  NUMMER 10

  JULI 2015

  In juli biedt de culturele

  agenda van Mexico de diversiteit

  en rijkdom die onze cultuur

  karakteriseren. Films, kunst,

  wetenschap, muziek en meer.

  Mis de interessante culturele

  evenementen die deze maand

  georganiseerd worden niet.

  Meer+

  CONCLUYE TIANGUIS TURSTICO 2015 EN ACAPULCO: MXICO SE UBICA NUEVAMENTE ENTRE LAS

  DIEZ NACIONES MS VISITADAS DEL MUNDO

  Bilaterale betrekkingen: Mexico-Belgi

  VII TOP MEXICO - EUROPESE UNIE

  Meer+

  M e e r

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie | Julio 2015

  MEXICO EN DE EUROPESE UNIE SPREKEN AF OM HET GLOBAAL AKKOORD

  TE ACTUALISEREN

  BILATERALE BETREKKINGEN: MEXICO-EUROPESE UNIE

  Meer+

  Mexico en de Europese Unie spraken af om actie te ondernemen om het economisch partnerschap, de politieke cordi-natie en samenwerking waarmee de economische betrekkingen tussen Mexico en de EU worden geleid te actualiseren, zei president Enrique Pea Nieto samen met Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie in de media. In het bericht na de vergadering in het kader van de zevende top Mexico-EU in de Europese Raad, zei de Mexicaanse president dat met de actualisatie van de algemene overeenkomst, die 15 jaar oud is, drie pijlers van de bilaterale betrekkingen worden vernieuwd, "politiek overleg, samenwerking, en vooral de handels- en investeringsvoorwaarden." Hij meldde dat "het verslag van gezamenlijke visie afgerond werd met daarin de te volgen actielijnen, uitgaande van de gelijktijdige wil om de Algemene Overeenkomst te moderniseren, met nieuwe kwesties zoals de elektronische handel, de vers-trekking van handel, energie en duurzame ontwikkeling ". President Pea Nieto zei dat het voor verschillende redenen belangrijk was om de relatie tussen Mexico en de Europese Unie te herzien: EEN: Om het gewicht van de Europese Unie als leidende economische wereldmacht en de opkomst en evolutie van Mexico als opkomende macht te weerspiegelen. TWEE: Om ons te projecteren als strategische partners in regionale en multilaterale fora met de mogelijkheid om wereldwijde verantwoordelijkheid te nemen. Een gezamenlijke visie consolideren over kwesties zoals klimaatverandering, regionale ontwik-keling, vrede, mensenrechten, veiligheid en migratie. DRIE: Onze banden aanpassen aan de realiteit van de wereldeconomie en daarmee de bilaterale handel en investeringsstro-men verhogen. Gebruik maken van de mogelijkheden die voortvloeien uit de structurele hervormingen van Mexico. VIER: De ontwikkelingssamenwerking versterken en uitbreiden. Er zijn belangrijke gebieden als energie, werkgelegenheid, steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, gezondheid, onderwijs, technologie, innovatie, de digitale agenda en cul-tuur.

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie

  BILATERALE BETREKKING: MEXICO-EUROPESE UNIE

  DE MEXICAANSE PARTICIPATIE IN DE EU-CELAC-TOP ZAL BIJDRAGEN TOT HET VERSTEVIGEN VAN

  BANDEN T.O.V. DE UITDAGINGEN VAN DE HUIDIGE WERELD: PRESIDENT VAN MEXICO

  Tijdens zijn deelname aan de besloten vergadering "dialoog

  over internationale zaken en ontwikkeling", gaf de Mexicaanse pre-

  sident, Enrique Pea Nieto, aan de leiders van de Europese Unie,

  Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn mening over klimaatve-

  randering, migratie en drugs; mondiale uitdagingen, die volgens

  hem op verantwoordelijke wijzen moeten worden aangepakt.

  Hij wees erop dat in 2013 alleen al 231 miljoen mensen van

  het ene naar het andere land migreerden, en merkte op dat er in

  Mexico "stappen werden ondernomen voor waardige, veilige en

  ordelijke terugkeer en om volledige en productieve re-integratie te

  vergemakkelijken".

  | Julio 2015

  Voor Mexico is de bestrijding en verzachting van de effecten van de klimaatverandering een verbintenis van

  het land; de inactiviteitskosten kunnen tot 20 procent van het bruto wereldproduct vertegenwoordigen.

  Geconfronteerd met de uitdaging van drugs richten we ons op de wederopbouw en het versterken van het

  sociale netwerk, de maatschappelijke samenhang en het gevoel van verbondenheid.

  De Mexicaanse president nam deel aan de tweede plenaire zitting van de tweede EU-CELAC-top

  "gemeenschappelijke uitdagingen: post-2015-ontwikkelingsagenda; klimaatsverandering en het wereldwijde drugs-

  probleem".

  Meer+

  KLIMAATSVERANDERING, MIGRATIE EN DRUGS, WERELDWIJDE UITDAGINGEN DIE VERANTWOOR-

  DELIJK MOETEN WORDEN AANGEPAKT: PRESIDENT VAN MEXICO

  Meer+

  WE VERGADEREN IN BRUSSEL

  MET DE LIDSTATEN VAN DE EU

  OM DE BANDEN TE VERSTERKEN

  EN OM SAMEN HET HOOFD TE

  BIEDEN AAN DE UITDAGINGEN

  VAN DE HUIDIGE WERELD, PRE-

  SIDENT ENRIQUE PEA NIETO

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie

  BILATERALE BETREKKINGEN: MEXICO-EUROPESE UNIE

  COLUMN #MXICOGLOBAL:

  MEXICO EN DE EU, BLOEIENDE RELATIE TEN VOORDELE VAN LATIJNS-AMERIKA

  | Julio 2015

  Deze week (08-12 juni 2015) heeft een Latijns-Amerikaans accent in

  Brussel. Ten eerste zal de Europese Unie (EU) worden herenigd met haar

  trans-Atlantische partners in de tweede top van de Gemeenschap van

  Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CELAC) en de EU, het politieke

  dialoogmechanisme van het bi-regionale strategische partnerschap. Na-

  dien vindt de VII-top Mexico-EU plaats, een politieke dialoog op het hoo-

  gste niveau, met de strategische partners van de EU.

  Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is een belangrijke regio,

  niet alleen door zijn jonge en levendige bevolking, maar ook dankzij de

  economische stabiliteit waardoor ze de recente crisis doorstond. Dit is

  natuurlijk aantrekkelijk voor de EU, een van de belangrijkste economische

  partners wat betreft handel (gewaardeerd op 200 miljard euro) en inves-

  teringen. Maar naast de economie zijn Latijns-Amerika en Europa ook ve-

  renigd door hun historische banden, gemeenschappelijke waarden en be-

  langen.

  De uitdaging van de II CELAC-EU-top is om deze gemeenschappelijke banden uit te breiden en te versterken om wel-

  vaart te genereren voor onze bevolking. In dit forum werkt Mexico aan concrete resultaten op het gebied van klimaatverande-

  ring, efficintie in het beheer van natuurrampen, hulp aan kwetsbare klimatologische gebieden en modernisering van de

  uitwisselingsregelingen in wetenschap en technologie, enz.

  Meer+

  Op 8 en 9 juni vond de II Academische EU-CELAC-top plaats in Brussel. Meer dan 500 vertegenwoordigers van de

  overheid en academische instellingen van de Gemeenschap

  van de Amerikaanse en Caribische staten (CELAC) en de Euro-

  pese Unie (EU) bespraken de aspecten van de bi-regionale

  samenwerking in het hoger onderwijs. Er waren vijf verschi-

  llende paneldiscussies: 1. Versterking van de integratie van

  de hogere onderwijsstelsels; 2. bi-regionale integratie van de

  systemen voor wetenschappelijk, technologisch en innovatief

  onderzoek; 3. bi-regionale samenwerking tussen hogere on-

  derwijsinstellingen en hun relaties met de samenleving en de

  productieve sector; 4. Banden van de academische gemeens-

  chap met de openbare orde; en 5. Intergenerationele EU-LAC

  -ontmoeting.

  II ACADEMISCHE TOP CELAC-EU VIII VERGADERING EUROLAT

  Van 2 tot 5 juni 2015 vond de achtste gewone plenai-re zitting van de Euro-Latijns-Amerikaanse (Eurolat) Parle-

  mentaire Assemblee plaats in Brussel met als doel om de

  relatie tussen de parlementarirs uit de Europese Unie en

  Latijns-Amerika te versterken. In deze context hebben de

  wetgevers ingestemd met de resoluties over de "positie van

  Europa en Latijns-Amerika op gebied van klimaat en kli-

  maatverandering in het kader van de cop21 in Parijs" en "de

  mijnbouw in de XXI eeuw, gebaseerd op verantwoordelijke

  en duurzame ontwikkeling ". Op de vergadering die werd

  gehouden met het maatschappelijk middenveld, drongen de

  parlementarirs er bij de staatshoofden en regeringsleiders

  op aan om zich in het kader van de EU-CELAC-top harder in

  te zetten om alle vormen van geweld tegen vrouwen uit te

  bannen.

  Column van Amb. Juan Jos Gmez Camacho gepubliceerd op

  8 juni 2015, in de krant Exclsior

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie

  BILATERALE BETREKKINGEN: MEXICO-EUROPESE UNIE

  EU-CELACONDERNEMERSTOP

  | Julio 2015

  De ondernemerstop 2015 vond op 10 juni plaats in Brussel en

  maakte deel uit van de parallelle activiteiten van de II EU-CELAC-top op 10

  en 11 juni.

  Deze top verenigde experten van de betrekkingen tussen de Euro-

  pese Unie en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zowel op het niveau

  van de overheid, als van de particuliere en zakelijke sector. Er vonden drie

  parallelle thematische workshops plaats:

  "KMO's: hoe ze op een betere manier integreren voor handel- en

  investeringsmogelijkheden;

  "Duurzame ondernemerssamenwerking";

  "Toegang tot financiering en financile instrumenten".

  De openingsceremonie van de Business Summit werd geleid door de hoge

  vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids-

  beleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini

  en de president van Ecuador, Rafael Correa, als Pro-Temporevoorzitter

  van CELAC .

  De Minister van Buitenlandse Zaken, Jos Antonio Meade, nam deel aan de ministerile bijeenkomst van de top

  van de Europese Unie en de Gemeenschap van de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (EU-CELAC), waarin de belan-

  grijkste agendapunten werden besproken die zij zouden verlichten van de leiders op de top.

  In zijn interventie voor de vertegenwoordigers van de 61 landen van beide regios herinnerde de Minister van Bui-

  tenlandse Zaken eraan dat Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Europese Unie door diverse omstandigheden

  getest werden, wat een verrijkte dialoog genereert.

  Meade Kuribrea zei dat "Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een regio is die tegen armoede en ongelijkheid

  heeft gevochten en waarin de democratie wordt versterkt."

  MINISTERILE VERGADERING: MEXICO BENADRUKT DE RELEVANTIE VAN DE EU-CELAC-TOP

  Meer+

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie

  BILATERALE BETREKKINGEN: MEXICO-BELGI EN LUXEMBURG

  DE MEXICAANSE PRESIDENT ONTMOET KONING FILIP VAN BELGI EN DE EERSTE

  MINISTERS VAN BELGI EN LUXEMBURG.

  In het kader van de II EU-CELAC-Top ontmoette president Enrique Pea Nieto de premiers Charles Michel van Belgi en Xavier Bettel van Luxemburg, met wie hij de belangrijkste the-mas van de bilaterale agenda kon doornemen.

  President Enrique Pea Nieto en de Minister van Buiten-landse Zaken Jos Antonio Meade werden tevens ontvangen door koning Philip van Belgi op een receptie in het Koninklijk Paleis aangeboden aan de staatshoofden en regeringsleiders die deelnamen aan de tweede EU-CELAC-Top.

  | Julio 2015

  CONACYT, BANK SANTANDER EN DE OEI BIEDEN BEURZEN AAN 500 LATIJNS-AMERIKAANSE

  STUDENTEN VOOR POSTGRADOS IN MEXICO

  De Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie (CONACYT), de Organisatie van Latijns-Amerikaanse Staten voor onderwijs, wetenschap en cultuur (OEI) en de Santandergroep tekenden een samenwerkingsovereenkomst om 500 beurzen aan te bieden aan studenten afkomstig uit de 22 OEI-lidstaten voor posgrado-studies in Mexico.

  De programmas waarvoor steun kan worden gevraagd, moeten deel uitmaken van het Nationaal Pro-gramma voor kwaliteits-posgrados van Conacyt. Dit is tevens de instantie om de beurzen te kanaliseren. Met de steun van Banco Santander zal ze tevens de ver-plaatsings- en installatiekosten van de begunstigden van het programma dekken.

  Meer+

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie

  MEXICAANSE GEMEENSCHAP

  DE APOSTILLE-VEREISTE WORDT GELIMINEERD VOOR DOCUMENTEN VAN ALLOCHTONE

  KINDEREN EN JONGEREN DIE HUN STUDIE WENSEN TE LATEN ERKENNEN.

  De vereisten om studies te laten erkennen voor alloch-tone kinderen en jongeren werden gewijzigd, zodat hun identi-teitsdocumenten en academische papieren geen apostille meer moeten hebben, om op die manier de toegang tot het nationale onderwijsstelsel te vergemakkelijken. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren toegang tot het basisonderwijs en het lager secun-dair onderwijs zonder de apostille. En van de grootste problemen waarmee migranten geconfronteerd worden bij het veranderen van schoolsystemen is het gebrek aan correcte documenten en eventueel de vereiste apostille daarvan. Dit was te wijten aan onwetendheid van de regels van het land. Bovendien werd de eis dat de documenten vergezeld moeten worden van een bedigde vertaling eveneens gelimi-neerd, gezien de ontoegankelijkheid van deze vereiste voor ex-pat-migranten.

  CONVOCATATIE TEKENWEDSTRIJD VOOR

  KINDEREN ESTE ES MI MXICO KOM JE AKTE HALEN!

  Meer+

  | Julio 2015

  Meer+

  Vanaf 15 januari 2015 kunnen Mexicanen een gecer-tificeerde kopie ontvangen van hun geboorteakte bij de con-sulaire dienst van de Ambassade. De prijs hiervan bedraagt het equivalent van 13 dollar per akte. Volg de volgende stap-pen om ze te ontvangen:

 • Secretara de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados 2010 - Polticas de Privacidad

  Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ambassade van Mexico voor het Koninkrijk Belgi en het Groothertogdom Luxemburg / Missie van Mexico voor de Europese Unie | Julio 2015

  VENSTER NAAR MEXICO

  PEMEX KONDIGT NIEUWE OLIEVELDEN AAN IN DE GOLF VAN MEXICO

  De algemeen directeur van Pemex, Emilio Lozoya, kondigde de eerste koolwaterstofontdekkingen aan die gebruik ma-ken van de nieuwe middelen van de energiehervorming. Dit is het eerste tastbare resultaat inzake exploratie na de goedkeu-ring van deze belangrijke hervorming in augustus 2014. Gezien de korte termijn voor de ontwikkeling en de grootte van het gevonden veld, vertegenwoordigen deze ontdekkin-gen het belangrijkste Pemex-exploratiesucces in de laatste vijf jaar na de Tsimin-Xux en Ayatsil sites. Bij de opening van het Mexicaanse Petroleumcongres zei Lozoya dat het vier nieuwe velden betreft met belangrijk koolwaterstofpotentieel in de ondiepe wateren van het gebied dat bekend staat als Litoral de Tabasco en van een structuur in de buurt van het Cantarell-complex om de productie binnen ongeveer 16 maanden op te starten en om twintig maanden later een stabiel productieplatform te bereiken.

  Meer+

  DE DEMOCRATIE IN MEXICO EVOLUEERT: PRESIDENT VAN MEXICO

  Na de verkiezingen van 7 juni gaf de Mexicaanse presi-dent, Enrique Pea Nieto, de volgende boodschap op nationale radio en televisie:

  "Goedenavond aan alle Mexicanen.

  De democratie in Mexico evolueert positief.

  Zondag hebben de burgers hun recht uitgeoefend om op meer dan tweeduizend vertegenwoordigers te stemmen, waaronder negen gouverneurs en 500 federale afgevaar-digden.

  Door deze eenvoudige maar belangrijke handeling om naar de stembus te gaan, bevestigen wij onze wens om in een land van rechten en vrijheden, democratie en plura-lisme te leven. "

  Meer+