Mens & Natuur herfst 2006

Click here to load reader

 • date post

  03-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Mens & Natuur is het kwartaalmagazine voor leden en relaties van IVN Natuur- en mileueducatie. Het bericht over natuur in onze omgeving, IVN en IVN'ers, educatie en activiteiten voor en door jeugd en jongeren. In elk nummer leest u nieuws, weetjes, praktische educatieve tips, interviews en reportages uit de praktijk.

Transcript of Mens & Natuur herfst 2006

 • Mens en Natuur

  Geld en groen voor grind bij Grensmaas

  Marjon de Hond: Klimaat niet van later zorg

  Balkenende ontvangt Duurzaam Koffertje

  Bij ons in Muntendam57ste jaargang - nummer 3, Najaar 2006

  Magazine voor leden en relaties van IVN

  Groene Maand:Ontdek Nederland-Waterland!

  www.ivn.nl

 • 2

  De zomer, zo laten de media weten, moet vooral zon bren-gen en warm zijn. Veel mensen delen die mening. Voldoet de zomer niet aan dit verwachtingspatroon, dan zijn ze teleurgesteld.Maar ik ben verontwaardigd als de weerman zegt dat de zomer jammer genoeg is afgelopen.Geef mij maar de herfst. Op de herfst ligt niet zon druk. Je kunt in dit jaargetijde van alles verwachten. Schijnt de zon, heerlijk! Regent het een halve dag, het zij zo. Het is tenslotte najaar.Na de warmte en droogte afgelopen zomer groeit misschien wel het aantal fans van dit jaargetijde. Voor wie van kleur, wolken en water houdt is dit seizoen verwennerij. Geel, rood, oranje en bruin waar eerst het groen overheerste. Regenwater blijft staan op de paden. Druppels glinsteren als parels op de bladeren. En dan de geur die vrijkomt in een najaarsbos. Heerlijk!Maar het wordt pas echt genieten als felle zon en don-kere wolken elkaar afwisselen. Vooral boven water is dat prachtig.

  Rob van de Bor(lid IVN Ede) Foto: Rob van de Bor

  Herfstgevoel

  Wat geeft u een herfstgevoel?Vertel het en laat het zien aan: mensennatuur@ivn.nl

 • 3

  Water in overvloed?Nederland staat wereldwijd bekend als waterland. Velen vinden op en rond het water ruimte voor ontspanning en ver-maak, en ook onze dijken en deltawerken zijn toeristische trekpleisters.Nieuw is, dat er enerzijds door het veranderende klimaat steeds meer regen valt, terwijl anderzijds door ingrepen het grondwaterpeil daalt waardoor de voor trekvogels belangrijke natte gebieden verdrogen. Het is van groot belang dat ook in de toekomst bedreigde trekvogels hier op krachten kunnen komen. Daarom ben ik zeer verheugd met de gunstige ontwikkelingen rondom het Naardermeer. Vele mensen - waaronder mijn persoon, als natuurliefhebber en streekbewoner -verzetten zich tegen de plannen om een tunnel onder ons oudste beschermde natuurgebied aan te leggen. En met resultaat, de plannen gaan waarschijnlijk niet door!

  Het veelzijdige onderwerp water leent zich goed als thema om een Groene Maand lang onder de aandacht van een breed publiek te brengen, met meer dan 400 activiteiten. IVNers laten daarbij vooral ook het spannende en avontuur-lijke van water ontdekken n beleven. Ik ben trots dat zoveel IVN-afdelingen hun bijdrage leveren, want daarmee laat het IVN aan velen zien wat het te bieden heeft: een plezierige, actieve bijdrage aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap! Vooral in september, een maand om volop te genieten van onze rijke waternatuur.

  Peter RomboutsVoorzitter IVN

  > NATUUR EN LEEFOMGEVING

  Grensmaas: geld en groen voor grindLimburgse IVNers zijn kritisch over het Grensmaasproject (groen voor grind). Geld is toch de sturende factor. Ecologisch zou er veel meer haalbaar zijn.

  Veel mensen vinden teken enge beesten De beet van een teek kan verstrekkende gevolgen hebben. In Nederland komen steeds meer teken voor. Wageningen Universiteit en IVNers doen er onderzoek naar.

  > EDUC ATIE EN COMMUNIC AT IE

  Zeegidsen betrekken mensen bij zee-natuur De redenen om deel te nemen aan de zeegidsencursus lopen uiteen. Gemeenschappelijk is het enthousiasme om mensen te betrekken bij zee-natuur. Vier deelnemers vertellen.

  Watergids: brug tussen instanties en publiekWatergidsen. Brabant telt er binnenkort dertig. Ook andere provincies zijn begonnen met de opleiding van watergid-sen. Want water is actueel.

  Klimaat: waar steek jij je energie in?Op Duurzame Dinsdag (5 september) vragen maatschap-pelijke organisaties politieke aandacht voor duurzame ontwikkeling. Minister-president Balkenende neemt het Duurzame Koffertje in ontvangst, dit jaar vol klimaatvrien-delijke initiatieven, wensen en statements van burgers.

  > V ERENIGING EN V RIJWILLIGER S

  Groene Maand: ontdek Nederland-Waterland!Al eeuwen houdt Nederland zich bezig met watermanage-ment. Tijdens de Groene Maand-activiteiten ervaart iedere deelnemer hoe we in Nederland omgaan met water en waterbeheer.

  IVN-ambassadeur Funda Mjde IVN-ambassadeur Funda Mjde wil dat allochtonen n au-tochtonen de schoonheid van het Nederlandse landschap leren kennen. Je moet allochtonen niet betuttelen, maar meteen inzetten als natuurgids!

  Inhoud

  Mens en Natuur57ste jaargang - nummer 3, Najaar 2006

  14

  16

  Vaste rubrieken

  4 Uit het veld13 Thuis in de natuur Marjon de Hond: Klimaat niet van later zorg 19 WoesteLand23 De stelling van Amsterdam Landbouw kan niet zonder ont- en afwatering

  24 Agenda 27 Gesignaleerd 28 Jubilea / Geslaagden 29 Lezersaanbiedingen31 Bij ons in... Muntendam

  21

  10

  26

  14

  15

  22

  16

  21

  10

  Foto omslag: Alexandra Brouwer (IVN)

 • 4

  IVN-dag: vernieuwende educatieOp 11 november in Burgers Zoo in Arnhem: de lande-lijke IVN-dag, met als thema Vernieuwende educatie. Inspirerende workshops, uitdagende debatten, een interessante informatiemarkt, spannende rondleidin-gen en leuke ontmoetingen met IVNers uit het hele land. Een dag voor lle IVNers: beroepskrachten en leden, landelijk, provinciaal en lokaal actief en soms wat meer recreatief. IVN-leden ontvangen een gratis toegangsbewijs voor Burgers Zoo en een bon voor een gratis lunch. Introducs zijn welkom. Speciaal voor kinderen zijn er spannende en leerzame activiteiten. Meer dan 500 IVNers hebben zich al aangemeld. Aanmelden kan tot de eerste week van september.Informatie: IVN Nederland, tel. (020) 6228115.

  Uit het veld

  Natuurwerkdag 4 novemberOp de zesde editie van de Landelijke Natuurwerkdag gaan weer duizenden mensen tegelijk aan het werk in natuur en landschap. Op ruim 260 locaties is er voor jong en oud van alles te doen. Bomen knotten, takken zagen, vennen schoonmaken, heide plaggen, maar ook kunstwerken van hout bouwen of knutselen met natuurlijke materialen. Kom ook, werk mee en help de natuur een handje!Informatie: www.natuurwerkdag.nl

  Nacht van de Nacht Op 28 oktober 2006 vindt voor de tweede maal de Nacht van de Nacht plaats. Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties zijn initiatiefnemers van de nachtactiviteiten, die vorig jaar zon tienduizend bezoekers trokken. Tijdens de Nacht van de Nacht zijn in alle provincies tiental-len activiteiten die de duisternis in het zonnetje zetten. Zo openen sterrenwachten hun deuren voor bezoekers die de sterrenhemel willen bewonderen, biedt Natuurmonumenten avondwandelingen in na-tuurgebieden aan en organiseert Staatsbosbeheer avondexcursies per boot. Ook dierentuinen, aquaria en duikverenigingen zijn benaderd om mee te doen met de avondopenstellingen. IVN werkt ook op veel plaatsen mee.

  Met deze nacht vragen de initiatiefnemers aan-dacht voor de schoonheid van de duisternis en de bedreiging ervan door de toenemende verlichting in Nederland. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Te veel licht is hinderlijk voor mensen en verstoort het dag-nachtritme van dieren. De organisatoren roepen steden op om op 28 ok-tober de verlichting van n of meerdere symbolen uit te zetten. Verder roepen ze zo veel mogelijk andere organisaties op de Nacht van de Nacht te ondersteunen door ook nacht- en avondactiviteiten te organiseren. Informatie: www.nachtvandenacht.nl

  Berichten uit IVN, natuur, leef-omgeving, educatie en communicatie

  Burgers hechten belang aan NMEAcht van de tien Nederlanders vinden het belangrijk om bezig te zijn met en te leren van natuur en milieu. Zij zijn het eens met de stelling: De overheid heeft de taak organisaties te ondersteunen die activiteiten organiseren waar je dingen over natuur en milieu leert. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ministeries van VROM en LNV dit voorjaar lieten uitvoeren onder burgers.Informatie: www.vrom.nl

  Foto: Martine Sprangers

  Foto: Natuurwerkdag

 • 5

  > OV ERIJSSEL

  Strijd om schoon water, Vecht!Welke onbedoelde effecten heeft de recreatie op de kwaliteit van de Overijsselse Vecht en het landschap eromheen? In Overijssel gaat de Groene Maand op 1 september van start met een forumdiscussie over de Overijsselse Vecht en de ge-volgen die de veranderde functie van de rivier heeft beleid en beheer van de omliggende gebieden. Bij de oprichting van het toenmalige Zuiveringsschap West-Overijssel in 1972 kreeg de bevolking van Hardenberg de belofte dat de destijds zwaar vervuilde Vecht weer als een zilveren lint door het landschap zou stromen. Dat is gelukt. Van een rivier voor transport en de afvoer van industrieel water is de Vecht veranderd in een waardevol landschapselement, dat veel recreanten trekt naar plaatsen als Dalfsen, Ommen en Hardenberg. De forumdiscussie wordt gehouden op 1 september om 10.00 uur in Natuuractiviteitencentrum de Koppel. De Koppel vindt u aan de oever van de Vecht, Vechtstraat 8 in Hardenberg.

  > GRO NINGEN

  Toppers van Noord-Groningen Ruim 65 Groningse vrijwilligers genoten op 17 juni van de jaarlijkse Regiodag. De organiserende afdeling presenteerde traditiegetrouw de mooiste stekjes in het eigen gebied aan collega-vrijwilligers. Die verzamelden zich onder een stralende hemel bij het Schathoes van de Menkemaborg in Uithui-zen. Na de kovvie mit kouke - koffi e met koek - keken ze rond in de prachtige, volgens historische tekeningen aangelegde tuin en in het huis van de Menkemaborg. Daarna stapten ze op de fi ets voor een rondleiding langs de mooiste plekjes van het Hoge Noorden. Een lange rij fi etsers slingerde als een kleurig lint langs cultuurhistorisch interes