Managing Succesfull Programmes Programma Management 12 januari 2005.

download Managing Succesfull Programmes Programma Management 12 januari 2005.

of 68

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Managing Succesfull Programmes Programma Management 12 januari 2005.

 • Dia 1
 • Managing Succesfull Programmes Programma Management 12 januari 2005
 • Dia 2
 • 1 Programma De veranderende omgeving van organisaties Relatie tussen projecten en programmas Logische verbanden, verschillen Standaard wijze van werken Methode MSP Managing Succesfull Programmes Referentiemodel & principes MSP fasering en producten
 • Dia 3
 • 2 Inleiding Projectmanagement: manier van werken -bouw piramides -Romeinse wegennet Vanaf WO II wetenschappelijk aangepakt -technieken voor planning en projectbesturing -KPN kent PROBAAT en TeleTURN Vanaf 1980: people site of project management - skillmix - competenties en benvloeding Nu: concreet en tastbaar veranderresultaat in complexe en snel veranderende omgeving
 • Dia 4
 • 3 Inleiding: verandering als context Omgevingsinvloeden, verandering heeft veelal (forse) gevolgen VeranderingImpact Economie Relatie met belanghebbenden Globalisering Cultuur Markten Samenwerkingsverbanden Verkoopkanalen Logistieke keten Politieke initiatieven Organisatiestructuur Concurrentiepositie Processen en Systemen Techn. ontwikkelingen Informatiebehoeften Kwaliteit procesTechniek Functies Verandering meestal strategisch: moeilijk vast te leggen
 • Dia 5
 • 4 Inleiding: verandering als context Risico Verlies grip Aansluiting bij visie en strategie Wens Effectief gebruik competenties en budget Duidelijke rollen Besturen en beheersen risicos Programmamanagement: vertalen van strategische verandering naar meetbare criteria
 • Dia 6
 • 5 Wat is een programma? Ondersteuning strategische verandering organisatie Samenhangend portfolio project en lijnactiviteiten Gerealiseerde baten en bijdragen Kenmerken Aansluiting visie en strategie Verankering bestaande organisatie Niet strak vastgestelde doorlooptijd
 • Dia 7
 • 6 Wat is Programma Management? Programmamanagement is een gecordineerd managen van een portfolio van projecten die de organisatie veranderen om voordelen te behalen van strategische belang Niet Vaste tijdsduur Bepaald budget en kwaliteit Concreet en tastbaar HUIDIGE DOELEN Wel Strategische verandering Wat opleveren Wanneer succesvol TOEKOMSTIGE DOELEN
 • Dia 8
 • 7 De omgeving van programmamanagement Interne of externe business omgeving (politiek, economisch, sociaal, technologisch) Strategie, policies, initiatieven en targets Programmas Projecten en gerelateerde lijnactiviteiten Nieuwe of veranderde business organisatie, diensten en bekwaamheden Doelen bereikt en benefits gerealiseerd Benvloeden en creren Definitie, scope and prioriteiten Initiren, monitoren and samenhang Opleveren en implementeren
 • Dia 9
 • 8 Programma Management - context
 • Dia 10
 • 9 Programma Management - verbanden Operatioele omgeving A Vision Statement Blueprint Benefits projecten Programmamangement Produkten, diensten, trainingen, processen, methoden, vaardigheden gecordineerde activiteiten Operatioele omgeving A performance indicatoren Visie, missie en strategie Operationele omgeving A Vision Statement Blueprint Benefits projecten Programmamanagement Produkten, diensten, trainingen, processen, methoden, vaardigheden gecordineerde activiteiten Operationele omgeving A performance indicatoren Visie, missie en strategie
 • Dia 11
 • 10 ProgrammaMulti-projectProject Waarom Bereiken van doelen. Sturen op samenhang (doelen, inspanningen, middelen) Sturen op middelen (mensen, middelen, energie, motivatie, support) Bereiken van vooraf overeengekomen resultaten. Sturing op tijd, geld en kwaliteit. Tijds- horizon Tijdelijk, stoppen wanneer mogelijk en noodzakelijk Oneindig in haar bedoeling Eindig, vooraf overeengekomen Besluit- vorming Op vooraf overeen- gekomen momenten, gebaseerd op programma plan Vaste momenten (cyclus van de per- manente organisatie is dominant) Per fase overgang, gebaseerd op beslis- documenten Relatie tussen programma en project (1)
 • Dia 12
 • 11 Programma mgtMulti-project mgtProject mgt Bedoeld Realiseren unieke doelen Optimaliseren sa- menhang projecten (middelen, relaties) Realiseren unieke resultaten Proces Programmeren, initiren, controleren, aanpassen Plannen, informeren, monitoren Afbakenen, faseren, controleren Gereed Bereikte doelenProjecten zijn klaarResultaat is aanwezig Sturing Tijd, support, samen- hang, bijdrage aan Middelen en relatiesTijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie Relatie tussen programma en project (2)
 • Dia 13
 • 12 Relatie tussen programma en project (3) Met een programma verander je de organisatie en bereik je strategische doelen Programma: is gecordineerde organisatie, aansturing en implementatie van portfolio van projecten en activiteiten die tezamen resultaten opleveren en benefits realiseren die van strategisch belang zijn Met een project haal je de verandering uit de organisatie Project: managementomgeving die is gecreerd met het doel om een of meer business producten op te leveren volgens een gespecificeerde business case
 • Dia 14
 • 13 Waarom een methode? standaardisering gemeenschappelijke manier van werken en begrippenkader beheersing complexe omgevingen (multi)projecten cordinatie activiteiten verandering lijnorganisatie structuur, taal, cultuur en proces
 • Dia 15
 • 14 Waarom een methode? Een methode is een goed instrument in de handen van competente mensen A fool with a tool remains a fool
 • Dia 16
 • 15 Managing Successful Programmes Best practices, Office Government Commerce (OGC) Generieke leidraad strategische veranderingen Kenmerken Van visie naar precisie Sturen op visie, benefits, blue print Organisatorische model met gedefinieerde rollen en procesmodel met opleveringen Praktisch raamwerk, procesmodel Business zelf verantwoordelijk op basis van benefits Verbeteren prestatie en efficiency verandering Reduceren kosten verandering
 • Dia 17
 • 16 Identify a programme Defining a programme Establishing a programme Closing a programme Managing the portfolio Delivery Benefits Running a programme in tranches Programme Brief Vision Statement Blue Print (outline) Programme Mandate Programme Plan Programme organization Programme Benefits Review Project reports Programme Plan Log Benefits Delivery Procedures Tools Standards Delivery BluePrint Project documentation MSP proces model
 • Dia 18
 • 17 MSP biedt raamwerk voor beheersing complexiteit en risicos Doel: het verwezenlijken van Vision Statement, Blueprint en Benefits Organisation & Leadership Benefits Management Stakeholder Management & Communications Issue Resolution & Risk management Quality management Business Case Management Programme Planning & Control Programma management MSP principles
 • Dia 19
 • 18 MSP producten Programme mandate Programme brief Vision statement Benefit profile benefit management strategy Blueprint Business case communications plan Issue log issue resolution strategy programme plan Project portfolio quality management strategy resource management strategy Risk register risk management strategy Stake holder map stake holder strategy
 • Dia 20
 • 19 Rollen MSP Overall leiderschap en verantwoordelijk, benoemd vanuit Sponsoring Group Sponsoring Group Senior Responsible Owner Programme Manager Business Change Manager Onderschrijven en bekrachtigen van de Business Case (TOTO) Dagelijks management, opleveren nieuwe mogelijkheden Verkrijgen van benefits uit de nieuwe mogelijkheden
 • Dia 21
 • 20 Programma organisatie Senior Responsible Owner Programme Manager Business Change Manager Programme Office Delivering capability Embedding change Sponsoring Group
 • Dia 22
 • 21 Identify a programme Defining a programme Governing a programme Closing a programme Managing the portfolio maanging Benefits Running a programme in tranches Programme Brief Vision Statement Blue Print (outline) Programme Mandate Programme Plan Programme organization Programme Benefits Review Project reports Programme Plan Log Benefits Delivery Procedures Tools Standards Delivery Bleu Print Project documentation Identify a Program
 • Dia 23
 • 22 Doel Identify a program Structureer en formaliseer ideen voor programma Identificeer wat moet worden bereikt en welke benefits dit oplevert voor de organisatie ( => klant) bewustwording management team rechtvaardiging start (wenselijk en haalbaar) koppeling visie, missie & strategie aan verandering
 • Dia 24
 • 23 Activiteiten Identify a program Onderzoek Programme Mandate Verkrijgen Programme Sponsorship Aanstellen Senior Responsible Owner (programmadirecteur) Maak een Programme Brief Stel Terms of Reference op Neem GO of NO GO-besluit
 • Dia 25
 • 24 Input Identify a program PROGRAMME MANDATE INHOUD Resultaat Verbeteringen Relatie met bedrijfsstrategie OMSCHRIJVING welke nieuwe diensten, producten, doelen worden gerealiseerd welke veranderingen / verbeteringen in het bedrijfsproces zullen worden behaald door genoemde resultaten hoe sluit een programma aan bij de missie, strategie, visie van het bedrijf
 • Dia 26
 • 25 Output Identify a program PROGRAMME BRIEF INHOUD Vision Statement Benefits Risks en Issues Geschatte kosten, opbrengsten, (en risks) OMSCHRIJVING Beschrijft einddoel en capabilities Beschrijving te bereiken bijdragen; prioriteit bepalen voor optimaal resultaat delen over verschillende organisaties Welke zijn nu te identificeren? Maak een zo goed mogelijke schatting als