Management Drives Individuele Profielen

Click here to load reader

download Management Drives Individuele Profielen

of 74

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  0

Embed Size (px)

description

6 drijfveren, de basis. Management Drives Individuele Profielen. Een plek waar iedereen in harmonie moet kunnen wonen. de wereld is een lekker complexe puzzel. De wereld zit vol kansen. Grijp deze!. WERELDBEELDEN. We vormen allemaal een schakeltje in een groter geheel. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Management Drives Individuele Profielen

 • Management Drives Individuele Profielen 6 drijfveren, de basis

 • * WERELDBEELDENWe vormen allemaal een schakeltje in een groter geheelDe wereld is een jungleDe wereld wordt een chaos zonder regels en afsprakenDe wereld zit vol kansen. Grijp deze!de wereld is een lekker complexe puzzelEen plek waar iedereen in harmonie moet kunnen wonen

 • *Groende drijfveer die mensen en sociale verbandenvoorop steltOranjede drijfveer die vooruitgang, resultaten en prestaties wil laten zien!Geelde drijfveer die wil analyseren, begrijpen en doorgrondenBlauwde drijfveer die zekerheid en duidelijkheid wil crerenRoodde drijfveer diestaat voor kracht,durf en tempoPaarsde drijfveer dieveiligheid en thuisgevoel zoekt

 • *

  Management Drives meet de drijfveren in ons werk

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; Paars Geborgenheids drijfveer(0- 1,5 jaar)Fase 1: Veiligheid en GeborgenheidBeslotenheid, angstreductie, moederbinding, basisidentiteit

 • *EN VERDER omgang met pijn door deze te dragen en te doorleven ziet dienstbaarheid als een groot goed niet bezig met vergroten van genot en verlangen ontleent de identiteit soms aan de organisatie of de familie heeft behoefte aan een klein hecht team dat elkaar aanvoelt kruipt in de huid van de organisatie om aan te voelen wat nodig is komt wat (bij)gelovig over het lot is een belangrijke factor, voor het nu en de toekomst zal niet snel willen veranderen van werkomgeving in een Paars systeem hebben mensen bijnamen die alleen intimi gebruiken afkortingen zijn paars humor: over de uitwerking van ongeschreven regels

 • veiligheidbescheidenheidsymbolentraditieBlut und Bodengeborgenheidongeschreven regelsbeslotenheidfamiliebandengeborgenheidcycli en rituelenhet natuurlijkaccepterenvertrouwdheidbindinggelovenFamilie-eerdienstbaarheidbeschermen

 • Perceptie, emotie en gedrag*PaarsVeiligheidClan-achtige (stammen of families drijfveer/rituele drijfveer)Identiteit, passieVerbinding mens en organisatieSymboliek en rituelen

  Betoverd woudLeefomstandigheid, waarin>>>Zoeken van veiligheid en geborgenheidWe zijn een familiePerceptie:Waargenomen onderlinge bandIeder voor zichVeilig, geborgenEmotieAngstig, eenzaamDienstbaarheid Vertrouwen, binding en veiligheid crerenGedragingenWantrouwen, argwaan

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; Rood Machtsdrijfveer(1- 5jaar)Fase 2: Ego(wil) maakt zich los, Respect en DomeinHier en nu/ongeduld, agressie, controle(macht)

 • * ziet regels als vorm van controle door zwakkeren soms disproportioneel in het gebruik van de eigen kracht alles of niets, zwart-wit omgang met pijn door deze te verbijten, niet zeuren maar doorgaan niet gericht op vergroten van verlangen actie volgt vooral als er ergens last van is ziet abstraheren als vage afleidingsmanoeuvre neiging om iemand priemend aan te kijken non verbaal vaak duidelijk aanwezig gericht op zelfverdediging, voelt zich snel tekort gedaan humor: vaak fysiek

 • hier en nuongeduldalertconfronterendkrachtonverschrokkenRESPECTtempobesluitvaardigheidimpulsieflefmijndomeinControleInstinctiefActie

 • Perceptie, emotie en gedrag*RoodMachtEgocentrische drijfveer/ MachtsdrijfveerHeerschappijBesluitkrachtControle & MachtStraffen & belonenOverlevingsdriftConflictbereidheid

  JungleLeefomstandigheid, waarin>>>Vechten voor domein, macht, respect en reputatieIedereen respecteert mijn domeinPerceptie:Waargenomen respect uit omgevingZe beschouwen mij als een soort slaafIn controle, machtig, zelfvertrouwenEmotieBoos, machteloosTempo maken, beslissen, Actie GedragDomein verdedigen

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; Blauw Ordeningsdrijfveer(5-8 jaar)Fase 3: Behoefte aan zekerheid (angstreductie),rationaliteit, structuur en ordeverantwoordelijkheid en schaamte

 • *EN VERDER blijft verkeerde routine herhalen bij emotionele druk kiest geen partij voor een persoon maar voor een werkwijze schuift beslissingen uit als alles nog niet helder is wil geen ruimte voor twijfel doet wat nodig is om pijn te voorkomen of bestrijden niet gericht op verlangen zal zelf niet snel zelf handhaven, dat wordt te persoonlijk vaak goed in aangeven wat de fouten zijn, minder in wat beter kan is vooral een doener; denkers en praters zijn lui neiging om vaak naar beneden te kijken humor: droog. Vaak niet op de werkvloer bij serieus onderwerp.

 • *zekerheidduidelijkheidbetrouwbaarheidloyaliteitafsprakenvolgordelijkheidverantwoordelijkheidconsequentoog voor detaildegelijkheiddegelijkrechtvaardigheidstabieltransparantdisciplinePlicht

 • Perceptie, emotie en gedragBlauwOrde en stabiliteitZingevende drijfveer/ Orde drijfveerAutoritaire structuurPlichtKwaliteit door herhalingStabiliteit van processen

  Een deugdelijk en spaar-zaam leven leiden

  Opkomst van de agrarische maatschappij, Zingeving ontstaatLeefomstandigheid,waarin>>>Breng orde in chaos, structuur in anarchieMen waardeert mijn bijdrage en loyaliteitPerceptie:Waargenomen waardering voor plichtsbetrachtingMijn inspanning wordt niet gewaardeerdEigenwaarde, competent, trots, zeker, rechtvaardigEmotieTwijfel, schaamte, verkramping, onzeker, teleurgesteldOrganiseren, bijdragen, dienen structuur brengenGedragTerugvallen op eigen taak

 • LOYALITEIT, BETROUWBAARHEID, STRUCTUUR, PRECISIE, DETAIL

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; OranjeCompetitie drijfveer(8-12 jaar)Fase 4: Bewondering, verbetering, competitie,Winnen, Prestaties laten zien

 • * houdt graag alle opties zo lang mogelijk open gericht op vergroten van genot, vermijden van pijn gebruikt zijn charme om zaken voor elkaar te krijgen wordt wat nonchalant als hij denkt de zaken te beheersen zelfbeeld wordt versterkt door uiterlijkheden in stijl en luxe gaat strijd uit de weg als het (gezichts)verlies op lijkt te leveren laat innerlijke zelftwijfel zelden zien bang voor misbruik van een situatie door anderen past zich aan allerlei situaties aan, mits het resultaat oplevert kopieert makkelijk wat belangrijk lijkt in een bepaalde situatie kan een rol spelen zal zich sterker voelen als iemand zich als zondebok opwerpt werkt sterk en bewust met nonverbaal gedrag humor: uitdagend

 • *succesresultaatflexibelvooruitgangpositieuitkomst staat centraalserieus nemencompetitieeffectapplausuitdagingambitiehandigpragmatischbewonderingExterne positionering

 • Perceptie, emotie en gedrag*

  Oranje SuccesStrategische drijfveer/ Competitie drijfveerAmbitieResultaat- gerichtheidExterne positionering, wat wil je uitstralenonderneming

  MarktLeefomstandigheidHet leven is een reeks uitdagingen en biedt kansen om het steeds beter te doenZe zien hoe goed ik ben, ik maak het verschil!Perceptie:Waargenomen succesZe vinden me een sukkelWinnaarsgevoel, SuccesgevoelEmotieVerliezersgevoel, lozer, frustatie door ingehouden boosheidActief en zelfverzekerd gaan voor resultaat en uitdagingGedragPassief en voorzichtig zelfbescherming, duiken

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; Groen Sociale drijfveer (11-18 jaar)Fase 5: Liefde en Verbondenheid, sociale gevoelens, hernieuwde emotionaliteit, liefde en seksualiteit ontstaat, (sociale) kritiek

 • * ziet wat anderen bij kunnen dragen hoopt dat anderen dat ook van hen zien gericht op vergroten van genot, vooral van anderen zoekt acceptatie van en door anderen past zich met liefde aan de wensen van anderen aan verwacht daar wel waardering voor wil aardig gevonden worden, is blij als hij hard nodig is onderdrukt soms de eigen behoeften, dat kan later leiden tot verbittering richt de aandacht dan volledig op de zwaksten in de maatschappij gevoelig voor non-verbaal gedrag, verwacht ook dat de ander dat is werkt sterk met gezichtsuitdrukkingen mailt regelmatig aan allen humor: surprise party

 • *harmonieCommuniceren om teverbindenIntenties staancentraaloog voor zwakkerenMede-zeggenschapgroepsgevoelsamenwerkenbetrokkenheidopen voor iedereenwil helpenmensen verbindendelenGeven en nemeninclusiegelijkwaardigheidConsensus

 • Perceptie, emotie en gedrag*

  Groen GemeenschapRelationele drijfveer/ Sociale drijfveerOnderlinge bindingCommunicatieTeamgevoelSociaal denkenNetwerken

  Gemeenschap, daar waar mensen zijnLeefomstandigheid,Waarin>>>Gemeenschappelijkheid staat voorop, harmonie en acceptatie sturen besluitvorming/ consensusIk beteken iets voor anderenPerceptie:Waargenomen sociale acceptatieZe zien mij niet staanVreugde over bijdrage aan harmonie, en plezierig contactEmotieVerstoten, teleurstelling, VerdrietActief anderen betrekken en communicerenGedragProtesteren en zwartmaken

 • *

  De aanleg van drijfveren bij het individu; Geel Intellectuele drijfveer (17-24 jaar)Fase 6: Willen begrijpen (angstreductie), vrijheid, ongebonden rationaliteit, zoekt kennis, idee, visie & richting. Intellectuele kritiek,

 • * trekt zich terug als het emotioneel wordt behoefte aan privacy wordt sterker na intensief contact blijft niet vaak hangen na een bijeenkomst of sessie let niet op het eigen nonverbale gedrag gericht op vergroten van geestelijk genot en negeren van fysieke pijn vraagt niet snel om hulp heeft weinig nodig om te werken, vooral gericht op kennis wordt blij van kennis en heldere verklaringen heeft de neiging zich te richten op wat er NIET goed gaat humor: metaforen en woordgrappen

 • *begrijpentheoriekennisprincipieelconsistentievrijheidwaarheidanalyserentoekomsthoofdlijnencomplexiteitstrategiecreativiteitongebondenheid