Profielen 59

Click here to load reader

download Profielen 59

of 17

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Profielen 59

 • 1

  DE HOGESCHOOLEN DE HAVEN

  DE HOGESCHOOLEN DE HAVEN

  PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAMPROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM

  INTERVIEWSLEE TOWERS

  HANS SMITSpresident-directeurHavenbedrijf Rotterdam

  INTERVIEWSLEE TOWERS

  HANS SMITSpresident-directeurHavenbedrijf Rotterdam

 • 3

  Redactioneel

  Onderwijs

  Rubrieken

  Uitgaan en recensies

  ColumnsNieuws HR

  6 Interview: Lee TowersKraanmachinist wordt artiest dat is het succesverhaal vanLee Towers. Een levensverhaal dat begon in de Rotterdamse haven:Vanuit ons huis keken we tegen de konten van de schepen op dehellingen aan. Alles was haven. Profielen sprak met deze ras-Rotterdammer over de stad, de haven en zijn muziek.

  10 De inspirator: Hans SmitsEerder was hij president-directeur van luchthavenSchiphol, nu is hij alweer sinds drie jaar president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam NV. In diefunctie loodst Hans Smits de Rotterdamse havendoor grote innovaties, zoals de aanleg vanMaasvlakte 2, en spant hij zich in om de relatietussen haven en hoger opgeleiden te versterken.

  26 Achtergrond: Rotterdamse havenMet onze kennis over de Rotterdamse haven is het over het algemeen niet

  al te florissant gesteld. Profielen geeft een korte opfriscursus over onzeregionale en nationale trots: Mainport Rotterdam.

  8 Bij de lesOp schoolreis door de haven

  9 Onderwijs ActueelTaal- en rekentoets pabo

  24 (Bijna) Klaar!Afstudeerproject rond havenbedrijventerrein

  25 Afgestudeerd

  28 UitgaanWaar gaat de zeeman heen als hij aanRotterdamse wal is? Profielen ging op zoek naarhet havenuitgaansleven.

  30 Recensieso.a. Koning van de Maas, Blijdorp en hetShantykoor Rotterdam

  8 Ren van KralingenOnze Wouter

  29 Inge van der WelWorstje in te strakke verpakking

  4 Ingezonden, wat vind jij?5 Wie ben jij dan?32 Arbeid adelt33 Colofon33 (zaken)profijtjes

  5922 mei 2008

  I work in the heavenElk jaar maakt de redactie van Profielen eenthemanummer. Drie jaar geleden, toen Beatrix25 jaar op de troon zat, was dat een Oranje-special. Twee jaar geleden, tijdens het WKvoetbal, een WK-special. Vorig jaar eenthemanummmer over China en nu over deRotterdamse haven. De Hogeschool Rotterdamleidt op voor Rotterdam en de regio, dat ishaar missie. En daarin speelt de Rotterdamsehaven een grote rol. Met het thema haven inde hand, hebben we de hogeschooldoorgeploegd op activiteiten in, met of voorde haven. En bijna alle instituten doen wel ietsmet de haven, zo blijkt, van een studie naarde mogelijkheden van openbaar vervoer naarhet haventerrein, tot de toepassing vanalternatieve brandstoffen, hrm-opdrachtenvoor bedrijven in de haven en het ontwerpenvan een glazen pier die je de indruk moetgeven dat je op het water kunt lopen.Centraal in dit nummer staat de relatie tussende haven en hoger onderwijs. De Rotterdamsehaven wil de beste haven van de wereld zijnen blijven en dat is mogelijk door constantmet vernieuwing bezig te zijn. En de haven isbij uitstek het gebied waar grote innovatiesplaatsvinden, denk aan de ontwikkeling vanMaasvlakte 2. Daar moet het hoger onderwijszn voordeel mee doen. President-directeurHans Smits van het Havenbedrijf Rotterdamformuleert het zo: De haven kan fysiek nietmeer tweemaal zo groot worden. Je met hethebben van schoner en slimmer. Je krijgt eenhoogwaardiger logistiek proces, met noghoogwaardiger banen dan we nu al hebben.Haven en hoger onderwijs worden steedsbelangrijker voor elkaar.Wellicht zullen dan ook studenten van dezehogeschool, net als een havenarbeider in deinspirerende documentaire Rotterdam 24/7,ooit verzuchten: I work in the heaven.

  Dorine van NamenHoofdredacteur Profielen

  12 RDM Campus, lectoraat Ideale Haven, instituuts-portret Instituut voor Verpleegkunde, HR & dehaven, publicaties

  34 adressen en infobalk HogeschoolRotterdam

  advertenties

  NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

  KOM NA AR DE OPEN DAG OP 7 JUNI OP UNIVERSITEIT NYENRODE

  Bij de universitaire deeltijdopleidingen van NIVRA-Nyenrode gaan beroep en studie hand in hand. Je werkt als assistent-accountant of -controller en daarnaast ben je gemiddeld n dag per week student. Je werkgever betaalt je studie en na de opleiding liggen de carrirekansen voor het oprapen. Meer weten over Managerial Controlling en onze Masters of Science in Accountancy en Controlling? Meld je dan aan voor onze open dag op zaterdag 7 juni op Universiteit Nyenrode, waar een grote bedrijvenmarkt aanwezig zal zijn voor functies binnen accountancy en controlling, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

  ZCN Totaalvervoer zoekt

  Oproeptelefonisten (m/v)en een

  Oproepkracht ICT (m/v)en een

  Oproepkracht Administratie (m/v)

  De telefonisten behandelen rittenaanvragenvoor het zittend ziekenvervoer.

  De oproepkracht ICT ondersteunt de afdeling ICTbij diverse onderhoudswerkzaamheden.

  De oproepkracht administratie ondersteunt de vastemedewerkers bij de facturatie.

  Interesse? Mail dan je CV naar pz@biosgroep.nlInfo: www.zcn-totaalvervoer.nl of 010-2808141

  Ook zo iemand die graag belt?

  Telefoneer 12 uur per week en verdien goud geld!

  Leuk: bellen in je vrije tijd. Nog leuker: bellen en geld verdienen. En goed

  ook. Als Business Development Representative bij W+R.

  Je werk? Je belt naar bedrijven om te kijken waar onze controllers,

  boekhouders en administrateurs aan de slag kunnen.

  Een job waarbij het loont om te vroemen. Vroemen? Ja vroemen!

  Want dankzij het bonussysteem loopt je salaris al snel op naar 18,-

  per uur. Bovendien bepaal je zelf je werktijden en ontmoet je veel

  studenten at the offi ce. Kortom, de ideale bijbaan voor studenten in

  Rotterdam die tussen het studeren door goed willen bijverdienen.

  Snel beginnen? Stuur een mail met je cv naar Pieter: pieter@wr.nl

  W+R is de grootste pure fi nancile detacheerder van Nederland en

  werkt voor toonaangevende bedrijven in de Randstad.

 • Het redactioneel commentaar in Profielen 58 doetme naar het toetsenbord grijpen. Het gaat om deinzet van de Hogeschool Rotterdam bij de taal- enrekentoets bij de pabo. In het commentaar wordteen scheve voorstelling van zaken gekoppeld aaneen miskenning van de situatie in onze stad.Ten eerste wordt de indruk gewekt dat deHogeschool Rotterdam het niet zo nauw zounemen met het niveau van taal- en rekenvaardig-heid van de juffen en meesters die we opleiden.Ten onrechte: zoals ook uit het artikel elders in hetblad blijkt, wil de hogeschool daar zonder meergarant voor staan. Wie de verplichte toets niethaalt, kan ook zijn propedeusediploma niet halen.Het enige punt is dat we inmiddels weten dat weeen aantal van onze studenten wat meer tijd enruimte moeten geven om aan die eis te voldoen.Is dat een aantasting van de kwaliteit van onzeopleiding?Het lijkt de laatste tijd wel of het verschil tussengoede en slechte leraren in de eerste plaats eenkwestie is van spellen en rekenen. Ieder van onsweet (terugkijkend naar eigen schoolervaringen)wel dat goede docenten zich op heel anderevlakken onderscheiden: die zijn in staat kinderenzelfvertrouwen mee te geven, hun nieuwsgierig-heid aan te wakkeren en ze ertoe te brengen huntalenten optimaal te ontplooien. In een cultureel di-verse samenleving als de onze is ook een diversepopulatie leerkrachten nodig die als rolmodel kandienen. Daar wil de hogeschool voor zorgen:opleiden van een generatie leraren die een af-spiegeling is van de diversiteit die zo kenmerkendis voor onze omgeving, en die natuurlijk voldoetaan alle eisen die je aan goede leraren stellen mag,ook op het gebied van taal en rekenen. Maar deuitdagingen waar die leraren voor komen te staanliggen echt niet primair op dat gebied. Loop maareens rond in een basisschool of vmbo in de stad.Wie daar zijn ogen voor sluit, is inderdaad maat-schappelijk onaanvaardbaar bezig.Nog n anekdote. Het beeld dat het vroeger metdie vakkennis van de leerkrachten allemaal veelbeter was, berust op historische vertekening.Tijdens de bijeenkomst rond Rotterdams Talent inde Pijplijn vertelde Piet Boekhoud, voorzitter vanhet cvb van het Albeda College, dat hij indertijd deKweekschool met de Bijbel had afgerond zonderdat hij de zinsontleding al goed onder de knie had.Dat heeft hij nadien in de praktijk geleerd.Gelukkig kunnen ze tegenwoordig al vooraf vast-stellen dat ik eigenlijk geen leraar had kunnenworden, zo zei hij ironisch.

  Johan SevenhuijsenDirecteur dienst onderwijs&kwaliteit

  Maatschappelijkonaanvaardbaar

  Ingezonden

  Korte en lange termijnMet instemming las ik het redactionele commentaar d.d. 9 april jl. overhet besluit van het cvb pabo-studenten een tweede jaar in staat te stellende taal- en rekentoets af te ronden een besluit dat de langetermijn-belangen van groepen studenten (en de leerlingen die het van hun inzetn kundigheid moeten hebben) weleens ernstiger zou kunnen benadelendan de voordelen die op korte termijn geboekt worden.In plaats van selectie te verschuiven naar het midden van de opleidings-duur ligt het meer voor de hand zodanige extra maatregelen vooraf-gaand en tijdens het eerste cursusjaar te nemen dat de taal- en reken-capaciteiten van studenten aan het slot van het eerste jaar van voldoendeniveau zijn om een succesvolle studie waarschijnlijk te maken. Niet deselectie verlaten maar de inspanningen vervroegen.Gelet op de verhoudingen binnen deze hogeschool verdient julliestellingname een compliment. Temeer daar hieruit blijkt dat de redactiein deze staat voor het verdedigen van een onafhankelijke positie vaninstituutsgebonden journalistiek.Brood- en broodnodig omdat de politiek van goede bedoelingen waardeze hogeschool in grossiert (en dat siert haar) met regelmaat moetworden gecorrigeerd door aandacht voor de we