Malengo: Social Intranet

of 33 /33

Embed Size (px)

Transcript of Malengo: Social Intranet

PowerPoint-presentatie

Als je kijkt naar de grote ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar. Ontwikkelingen die ons bestaan, de manier waarop we leven en werken ingrijpend veranderd hebben, valt je al snel iets op.3

De wereldbevolking is gegroeid van 1,5 miljard naar 8 miljard wereldburgers in 2020. 4

Maar ook als je kijkt naar het aantal Amerikanen met een middelbare school diploma.5

Of de snelheid waarmee grote innovaties geaccepteerd worden door een belangrijke deel (1/4) van de Amerikaanse bevolking6

Of het aantal computergestuurde apparaten per huishouden.

Je ziet eigenlijk telkens dezelfde exponentile groeicurve.

7

Een ander voorbeeld hiervan is de wet van Moore. Gordon Moore is n van de oprichters van Intel en hij voorspelde rond 1960 dat de rekenkracht van computers exponentieel zou groeien. Omstreeks nu hebben computers volgens deze voorspelling de denkkracht van een muis. Rond 2045 hebben computers de rekenkracht van de totale mensheid.

Mijn punt is niet zozeer dat dit goed of slecht is. Maar wat telkens opvalt is de enorme snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen en dus ook de snelheid waarmee de complexiteit van de wereld om ons heen toeneemt.8

Dit is Eddie Obeng. Eddie Obeng is een Britse professor die lesgeeft in innovatie en onderschap.9

Martijn Weesjes (MW) - Dit is Eddie Obeng. Eddie Obeng is bekend geworden met het fenomeen 'New World Management'.

Eddie Obeng presenteert in zijn verhalen een soortgelijke grafiek.10

Martijn Weesjes (MW) - En wat zijn theorie over New World Management zegt is dat we in de oude wereld sneller konden leren dan de wereld veranderde.

Met een soort gelijke curve als het gaat om het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen.11

Martijn Weesjes (MW) - Obeng's theorie zegt dat veranderingen steeds sneller gaan.

Zijn probleemstelling is echter dat veranderingen elkaar wel sneller opvolgen, maar dat ons eigen vermogen om te veranderen een redelijk vlakke lijn is.

Dit betekent dus ook dat deze lijnen elkaar ergens hebben gekruist. Volgens Eddie Obeng was dit ongeveer 15 jaar geleden. Hij noemt dit moment Midnight en hij heeft het dus ook over de World before Midnight en de World after Midnight.

12

Martijn Weesjes (MW) - Maar dat ons vermogen om te leren of te veranderen ongeveer gelijk is gebleven.

Het grote verschil is dat in de oude wereld we veranderingen nog zagen aankomen en ons konden voorbereiden op de nieuwe situatie door plannen te maken en door een traditionele manier van leren. In de nieuwe wereld zijn deze methodes te traag. M.a.w. plannen zijn verouderd voordat ze uit de printer rollen.

Toch zijn veel organisaties zich nog niet voldoende bewust van deze World after Midnight en gebruiken nog steeds de oude hirarchische en bureaucratische manier van organiseren.

Wij geloven dat Social Technologies een organisaties kan helpen om in deze nieuwe tijd om te gaan met de toegenomen complexiteit van de wereld en de enorme snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen.13

Martijn Weesjes (MW) - Maar dat ons vermogen om te leren of te veranderen ongeveer gelijk is gebleven.grootschalige interactie en samenwerkingsnel mobiliseren en structureren van kennisdirecte, snelle en laagdrempelige communicatie tussenmedewerkers onderling, klanten en partners

Social kan organisaties helpen door een platform te bieden voor:

grootschalige interactie en samenwerkingsnel mobiliseren en structureren van kennisdirecte, snelle en laagdrempelige communicatie tussenmedewerkers onderling, klanten en partners14

Anders gezegd biedt social binnen organisaties een platform dat professionals ondersteunt in hun dagelijks werk. Een platform dat ze bevrijdt van hirarchie en bureaucratie en wat ze verbindt met collegas, klanten en partners.

Hierdoor verliezen organisaties wellicht wat grip, maar ze worden wel wendbaarder.

En die wendbaarheid is nodig om om te gaan met de complexiteit van deze wereld en de snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen.15

Wat is dan zon social platform of social intranet? Volgens ons bestaat een social intranet uit drie lagen:

Alles wat er al staat op je oude intranetPlus een soort van facebook internPlus integratie van toepassingen die primaire processen ondersteunen16

Als we een aantal social intranet pakketten vergelijken valt iets op. Op volgorde zijn dit:PodioYammerSalesforce/ ChatterEmbrace (ons eigen product)En socialcast

Deze pakketten lijken verschrikkelijk veel op elkaar. Een succesvol social intranet kan dus niet worden bereikt door te kiezen voor bepaalde software.17

integratie van de 3 lagenverandering van cultuur en gedragde participatieladder

Wij geloven dat implementatie het verschil maakt.

Onder implementatie verstaan wij enerzijds het integreren van de hiervoor genoemde 3 lagen.

Anderzijds zien we implementatie vooral als het begeleiden van de verandering van cultuur en gedrag die een organisatie moet doormaken.18

Als we het model van Eddie Obeng erbij pakken zien we namelijk dat de software op zich organisaties wel kan ondersteunen in de nieuwe wereld. 19

Martijn Weesjes (MW) - Maar dat ons vermogen om te leren of te veranderen ongeveer gelijk is gebleven.

Maar tegelijkertijd zullen organisaties qua cultuur moeten veranderen van de oude realiteit naar de nieuwe realiteit van improviseren en experimenteren. Datzelfde geldt voor het gedrag van de medewerkers de professionals binnen deze organisaties.

En over dit implementatietraject gaan we het hebben in de volgende zeven stappen.20

Martijn Weesjes (MW) - Maar dat ons vermogen om te leren of te veranderen ongeveer gelijk is gebleven.

geen it/ communicatie feestjestop met pves van 300 vragen: schrijf scenarios en doe pocs ga bij anderen kijkenga aan de slag met de testomgeving

Een Friese woningcorporatie deed een leveranciersselectie niet door het opstellen van enorme vragenlijsten, maar door het beschrijven van een dag uit het leven van een medewerker. Vervolgens vroegen ze leveranciers hoe ze deze medewerker in dit scenario maximaal zouden ondersteunen vanuit hun oplossing.22

why, how, whatvraag 5 keer waaromkennisdelen is geen doel

Why, how, what is de bekende Golden Circle van Simon Sinek. In deze video geeft hij een geweldige uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=nokBj14p4Mc

23

werk met personaskunnen/ willen/ durven/ moetengerry mcgovern: top-takenniet vergeten: directie, bestuur en managers

We adviseren om net als bij het ontwerpen en bedenken van een website gebruik te maken van personas. Met deze personas breng je de toekomstige gebruikers van je social intranet in kaart. Denk hierbij ook al na over toekomstige belemmeringen bij gebruik door medewerkers. Wij denken dat er vier manieren zijn om met deze belemmeringen te categoriseren, namelijk: kunnen, willen, durven en moeten. Denk na over wat geldt voor jouw organisatie en collegas en probeer hierop te anticiperen.24

er zijn altijd verrassingen(citrix, performance, schermresoluties)niet wachten op testfase

Wacht niet op de testfase met het onderzoeken van de IT-omgeving binnen je organisatie. Gebruik de test-omgeving om te onderzoeken of het toekomstige intranet op alle werkplekken goed bereikbaar is, er goed uitziet en of het goed performed.25

Think Big! act smallinnovation, not instant perfectionlaat vaak, veel zienruimte voor meningen

Als het goed is heb je in stap 2 grote doelen en ambities geformuleerd voor het project. Ons advies is wel om hier in zo klein mogelijke stappen naar toe te ontwikkelen. Op deze manier houd je het project compact en kun je zo snel mogelijk aan de gang met feedback van de gebruikers. Probeer tijdens de ontwikkelfase gebruikers al zoveel mogelijk te betrekken bij wat je aan het doen bent. Laat ze dingen zien en laat ze bijvoorbeeld meebeslissen over zaken als vormgeving of prioritering van functionaliteit. Ook hiervoor kun je weer de testomgeving gebruiken uit stap 1.26

eerste kennismaking: focus op waarom, niet op wat

Zorg bij de lancering voor een goede introductiewizard. Vaak kun je door bijvoorbeeld organisatiegrootte niet elke gebruiker persoonlijk uitleggen waarom het nieuwe intranet er is en wat zijn of haar bijdrage moet zijn. Een goede wizard kan gebruikers op weg helpen en als het goed is hoef je niet zozeer uit te leggen hoe het intranet werkt (want dat is natuurlijk erg gebruiksvriendelijk), maar kun je de wizard wel gebruiken om de doelen van het intranet uit te leggen.27

Bijvoorbeeld met een goede video zoals is uitgewerkt in dit concept voor de gemeente Groningen.28

eerste kennismaking: focus op waarom, niet op watplan community managementvoorbeeldgedrag

Doordat in het nieuwe social intranet veel content zal worden gecreerd door de gebruikers en niet meer door de afdeling Communicatie, zal de rol van communicatieadviseurs veranderen van content manager naar community manager. Dit betekent het sturen en begeleiden van de dialoog. Zorg dat je als communitymanager vanaf de lancering voldoende aandacht hebt voor gebruikers en de dialogen die plaatsvinden op het platform. Maak desnoods een rooster zodat er elke dag iemand bezig is met gebruikersvragen en met bijvoorbeeld e-mails die eigenlijk niet verstuurd hadden moeten worden, maar gedeeld hadden moeten zijn op het nieuwe intranet.

29

meten is wetenkoppel aan de business: #ehbosturen op dialoogomgaan met wensen

Zodra participatie op gang is gekomen kun je werken aan de doelen van het intranet. Belangrijk hiervoor is dat je inzicht hebt in wat gebruikers doen, welke onderwerpen veel besproken worden en welke gebruikers en teams zijn afgehaakt. Hiervoor kun je in de meeste gevallen gebruik maken van zogenaamde social analytics. Deze geven inzicht in de participatieladder binnen je organisatie. 30

social helpt om organisaties wendbaarder te maken in eencomplexe wereld waar veranderingen elkaar snel opvolgensoftware maakt het verschil niet, implementatie weldenk na over doelenThink Big! maar act small

bedankt voor jullie aandacht: vragen en reacties

31

lezen:Tim Harford - Adapt (http://www.bol.com/nl/p/adapt/1001004011259066/)Daniel Kahneman - Thinking fast and slow (http://www.bol.com/nl/p/ons-feilbare-denken/9200000011254755/)

8 Mistakes our Brains make (http://www.businessinsider.com/8-common-thinking-mistakes-our-brains-make-every-day-and-how-to-prevent-them-2013-10)James Howard Kunstler - The long Emergency (http://www.bol.com/nl/p/the-long-emergency/1001004002846041/)Gerry McGovern - The Strangers Long Neck (http://www.bol.com/nl/p/the-stranger-s-long-neck/1001004008258493/)

32

kijken:Kathryn Schultz - On Being Wrong (http://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong.html)Simon Sinek - Start with Why (http://www.youtube.com/watch?v=nokBj14p4Mc)Mobiele telefonie in 1999 (http://www.youtube.com/watch?v=0u0RQk2Z1-o)Tim Harford - Make more Mistakes (http://www.youtube.com/watch?v=CMjSP1XB0rs)Gary Hamel - Reinventing the Technology of Human Accomplishment (http://www.youtube.com/watch?v=aodjgkv65MM)Eddie Obeng - Smart Failure for a fast changing World (http://www.ted.com/talks/eddie_obeng_smart_failure_for_a_fast_changing_world.html)

33