Magazine lente 2010

of 60 /60
arch educ Vormingplus Halle - Vilvoorde lente 2010 Driemaandelijks magazine - jaargang 3 - nr. 8 CURSUSSEN WORKSHOPS PROJECTEN LEZINGEN UITSTAPPEN HET VOLLEDIGE VORMINGSAANBOD VAN HALLE-VILVOORDE OP WWW.ARCHEDUC.BE

description

Het magazine van Arch'educ

Transcript of Magazine lente 2010

arch educ‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

lente 2010

Driemaandelijks magazine - jaargang 3 - nr. 8

cursussen

workshops

projecten

lezingen

uitstappen

het volledige vormingsaanbod van halle-vilvoorde op www.archeduc.be

uitgesproken

soep op de stoep

arch’eDuc droeg eind 2009 haar steentje bij aan ‘Soep op de Stoep’, een actie

van Welzijnsschakels. Een 150-tal kopjes soep werd verkocht, en dat was samen

goed voor 450 euro. Dat bedrag ging integraal naar projecten tegen armoede in

Vlaanderen en Brussel.

snoeien doet groeien

leo Quintelier (Velt): “Ik heb het geluk dat ik al tientallen jaren kan snoeien.

Ik stel nog iedere dag vast dat geen twee struiken of bomen gelijk zijn, ook al

behoren ze tot dezelfde familie.”

> Rozen en zomerbloeiers snoeien, vanaf 20.03.2010 in Asse, p.38

Vier paar grootouders

ellen ruys (meDewerker eDucatie arch’eDuc): “Na een scheiding word je

als grootouder vaak vergeten. Wanneer twee ouders uit elkaar gaan kan je als

grootouder nochtans een grote rol spelen als steun voor de kinderen.”

> Reeks informatieavonden over ouderschap en scheiding, in Asse, Dilbeek

en Halle, p.13

VoorwoorD

Goed kiezen Geeft kracht!

Dat is één van de vele vormingsactiviteiten die we dit

voorjaar aankondigen. Kiezen is een vaardigheid die je kan

leren. Je kan pas goede keuzes maken als je goed aanvoelt

waar je voorkeur naar uitgaat. In feite heeft iedereen wel

een vrij goed inzicht in wat hij of zij wil. Gevoelsmatig voel

je dikwijls aan wat de beste keuze zou zijn. Maar soms

raakt dit gevoel bedolven onder invloed van buitenaf.

O.a. internet, Facebook en human interest-programma’s

op televisie bepalen de normen en waarden van onze

samenleving. Dat zijn allemaal invloeden die ervoor

kunnen zorgen dat je op den duur niet goed meer kan

kiezen. Daar bovenop komen dan ook nog eens de eisen

die je jezelf oplegt vanuit je eigen persoonlijkheid.

Toch durven we weer eens een uitgebreid en gevarieerd

vormingsaanbod aan jou voor te stellen. Een aanbod waar-

uit je graag zal kiezen. Het is fris, eigentijds, toegankelijk.

Het gaat van het streekeigene met de “Week van het Pajot-

tenland” over Europa, van actief klussen naar zingeving,

van natuur en milieu tot cultuur, …

werner godfroiddirecteur

inhouD06 interView

WEEK VAN HET PAJOTTENLAND ‘06

Tijdens de Week van het Pajottenland kan je een week lang ge-nieten van het Pajottenland en zijn producten. Lien Standaert van Pajottenland+ vertelt ons waar we ons aan mogen verwachten.

EUROPA IN JOUW LEVEN ‘08

Voor veel mensen is Europa een ver-van-mijn-bed-show, hoewel we er iedere dag onbewust mee te maken krijgen. We gingen langs bij Inès Verplancke van Ryckevelde, en kwamen vol weet-jes over Europa terug.

10 leren Van elkaar

GEEF JE KENNIS DOOR! ‘10Bij Arch’educ kan je ook bijleren op de digitale snelweg. Op onze website vind je vanaf nu ook ‘Leren van Elkaar’: een rubriek waar je zelf je tips en technieken kan delen met andere leergierige websitebezoekers.

11 VormingsgiDs

persoonlijkheiD en ontplooiing ‘11

computer en techniek ‘19

kunst ‘28

actief en creatief ‘33

natuur en milieu ‘37

samenleVing en cultuur ‘43

zingeVing ‘49

50 actiViteitenkalenDer

54 praktische informatie

06

interView

week van het pajottenland van 7 tot 16 meieen streek om te koesteren en te proeVen

De zeven meest landelijke gemeenten van het Pajottenland namen verleden jaar het

initiatief om de plattelandseconomie van de regio in de aandacht te brengen. Gooik,

Roosdaal, Lennik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen behoren tot de werking van

Pajottenland+, die met het versterken van de streekidentiteit de lokale producten wil

promoten. Maar het initiatief beperkt zich niet tot deze gemeenten! In totaal worden

er 17 gemeenten betrokken, ook de gemeenten uit de Zennevallei.

Deze levendige streek moet gekoesterd... en geproefd worden!

Het vruchtbare Pajottenland staat bekend voor de goede produc-

ten die er worden gemaakt. Kleine familiebedrijven die op een

artisanale manier werken en die wel een duwtje in de rug kunnen

gebruiken. Het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk te moeten

opboksen tegen grotere spelers op de markt.

Waarom moeten we zeker uitkijken naar de Week van het Pajottenland?lien stanDaert (pajottenlanD+): Met de Week van het

Pajottenland spelen we in op een groeiende trend, namelijk

authenticiteit. Mensen weten graag wat ze eten. Het Pajottenland

is een authentieke en gezonde streek waar mooie producten

worden gemaakt. Het aspect duurzaamheid speelt ook mee:

waarom vlees en groenten van de andere kant van de wereld kopen

als je dezelfde producten kan kopen bij de producent of kruidenier

om de hoek. Deze trend wordt al in beperkte mate overgenomen

door grote spelers op de markt, zoals Prima of Delhaize. De

plaatselijke Delhaize van Gooik en de Prima in Herne hebben

bijvoorbeeld al een uitgebreid gamma aan streekproducten:

een absoluut voorbeeld om te volgen. Er is wel degelijk een link

07Week van het Pajottenland - interView

tussen ‘goede producten’ en een ‘goede streek’. Als je spreekt

over wijn, stokbrood en kaas weet toch ook iedereen over welk

land het gaat. We willen dezelfde mentale klik teweegbrengen bij

de artisanale producten van het Pajottenland.

Ook voor de doordeweekse lekkerbek is er heel wat om te water-

tanden: verschillende restaurants in de regio zetten een speciaal

Pajottenlands menu op hun kaart. Dat wordt genieten van streek-

producten op culinair hoog niveau!

Het wordt dus een week om niet te missen!lien stanDaert: Inderdaad! Met de ‘Dag van de aardbei’ startte

de week in 2009 in ieder geval erg krachtig. Deze trend zetten we

in 2010 verder. In Galmaarden gaat op 9 mei de ‘Pajotternijen’ van

start. Je kan er genieten van tientallen typische streek- en hoeve-

producten uit het Pajottenland. Elke producent zal ook aanwezig

zijn en geeft graag uitleg over de authenticiteit, bereidingswijze en

karakter van zijn product.

Draait alles om eten en drinken?lien stanDaert: We bieden een heel divers programma aan:

wandelingen, het kunstenfestival ‘Feest in de luwte’, een open-

bedrijvendag, een infomoment rond de opstart van toeristische

verblijven,… De rode draad binnen al deze activiteiten is dat er

telkens producten uit de streek worden aangeboden.

Wat valt er nog te beleven?lien stanDaert: Tijdens de Week van het Pajottenland worden

er ook inspanningen gedaan om een ruim publiek te berei-

ken. Zo brengt de vzw het Grote Plein, een vormingsinstelling

voor mensen met een verstandelijke handicap, een interactief

bezoek aan het natuureducatief centrum de Paddenbroek.

> Meer informatie vind je vanaf april op www.weekvanhet-

pajottenland.be .

een week lang genieten van het pajottenland en zijn producten!

Met Arch’educ kan je tijdens de Week van het Pajotten-

land een duik nemen in de wereld van de Pajotse poëzie.

> Een nieuw paar ogen. Poëzie als blikopener. vanaf

12.05.2010 in Sint-Pieters-Leeuw, p. 31

08

interView

europa in jouw levenDuik in europa met ryckeVelDe en grunDtVig

We wonen er allemaal, maar weinigen weten echt waar Europa voor staat. In samen-

werking met Ryckevelde helpt Arch’educ je op weg doorheen Europa. Je kan het alle-

maal zelf meemaken tijdens een bezoek aan het Europees Parlement. Inés Verplancke

zet ons alvast op weg.

Wat doet Ryckevelde?inés Verplancke (rycke-

VelDe): Ryckevelde is een

beweging voor Europees

burgerschap. We zorgen

ervoor dat mensen zich

ervan bewust worden wat

Europa doet in onze sa-

menleving. Onze werking

rust op twee pijlers: Europa

en internationalisering. We

proberen Europa uit te leg-

gen op mensenmaat: Wat

doet de Europese Unie? Wat kan Europa voor jou betekenen? Dat

gebeurt o.a. door vorming, evenementen en simulaties. De tweede

pijler is internationalisering. Hiermee kan iedereen aan de lijve

ondervinden wat het is om Europees samen te werken. Ryckevelde

is een onafhankelijke organisatie. Zo kunnen we op een kritische

manier naar Europa kijken.

Klopt het dat jongeren het minst overtuigd zijn van het nut van Europa?inés Verplancke: Eigenlijk is dat een groot misverstand. De

minst overtuigde Europeanen zijn medioren en senioren. De

meeste jongeren staan redelijk positief tegenover de Europese

samenwerking. Over het algemeen voelen mensen zich weinig be-

trokken met alles wat Europa doet. Pas als men zich bewust wordt

van alledaagse dingen die Europese wortels hebben, dan wordt

de invloed van Europa duidelijk. Vanaf dan wordt het allemaal

erg boeiend. Wanneer je ziet dat men, ondanks alle afzonderlijke

nationale gevoeligheden, erin slaagt met een gemeenschappelijk

standpunt naar buiten te komen, dan beseft men dat Europa erg

interessant kan zijn.

Hoe komt het dat er zoveel vooroordelen zijn over Europa?inés Verplancke: Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit

dat men Europa niet kent. “Onbekend maakt onbemind” luidt het

spreekwoord, en dat klopt in dit geval zeker. Je hoort ook niet zoveel

nieuws van Europese politici. Hierdoor krijgt men al gauw het gevoel

dat Belgische politiekers na hun binnenlandse loopbaan een postje

krijgen aangeboden in het Europees parlement, om daar rustig ‘uit

te bollen’. Niets is minder waar. Wanneer we tijdens bezoeken aan

het Europees Parlement de kans hebben om te spreken met een

Europarlementariër, dan blijkt telkens weer dat ze erg begaan zijn

met de Europese zaak, en er zich dag en nacht voor inzetten.

Veel Europese initiatieven geraken ook niet als dusdanig tot bij

de Belgische burgers. Veel nieuwe Vlaamse of Belgische regels

worden voorgesteld als het werk van onze eigen ministers, maar

vaak zijn het gewoon uitgewerkte Europese wetten. We beseffen

van een heleboel dingen niet dat ze van Europa komen.

09Europa in jouw leven - interView

Waar kom je Europa tegen?Dit zijn voorbeelden van acties en reglementen die voort-

vloeien uit de Europese Unie:

• Je kan zonder problemen op reis naar Frankrijk,

want de Europese grenzen zijn open.

• Je nieuwe koffiezet heeft twee jaar garantie, en

ook dat vloeit voort uit een Europese wet.

• Op levensmiddelen vind je nu altijd de voedings-

waarde terug.

Op stap in Europa met GrundtvigEuropa wil dat we een leven lang leren. Dankzij het Grundt-

vig-programma van de Europese Unie kunnen volwasse-

nen overal in Europa gaan bijleren. Wil je een cursus of een

workshop volgen in Cyprus, Estland of Polen? Betaald door

de Europese Unie? Het kan met Grundtvig!

Er bestaan verschillende formules om naar het buitenland

te gaan:

- workshops: Er zijn workshops over werkelijk alle onder-

werpen. Wil je met een twintigtal mensen uit verschil-

lende landen kennis maken met Europees cultureel

erfgoed en Europese talen en culturen? Dan is dit mis-

schien iets voor jou.

-vrijwilligersprojecten voor senioren. Ben je senior-vrij-

williger en wil je weten hoe het eraan toe gaat in een

buitenlandse vereniging? Met Grundtvig kan je vrijwil-

ligerswerk gaan doen in het buitenland.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en je moet

een aanvraag voor een Grundtvig-beurs indienen bij

EPOS. Ryckevelde helpt je graag met het invullen van die

aanvraagformulieren.

> Meer uitleg over Grundtvig op www.epos-vlaanderen.be

> www.ryckevelde.be

Veel mensen associëren Europa met economische belangen. Zorgt liberalisering er niet voor dat de armen nog armer worden?inés Verplancke: Europa heeft zeker ook een sociaal luik. Het

grote idee achter Europa was het creëren van vrede. In de jaren

’50 was de herinnering aan de oorlogen nog erg levendig. In een

vredessituatie kon men beginnen werken aan welvaart. Dat zijn

dan ook twee basisprincipes van de Europese Unie. Een derde

principe is wel degelijk solidariteit. Een mooi voorbeeld daarvan

is Ierland, dat in 1973 toetrad tot de Unie. In die tijd was Ierland

erg arm, en stond het zelfs op de lijst met ontwikkelingslanden.

Nu, 30 jaar later, is het land één van de meest welvarende van Eu-

ropa. Op deze manier is de welvaart van de hele Unie herverdeeld

geworden, en is Ierland er terug bovenop kunnen geraken.

Wanneer we zélf op ontdekking willen gaan in Europa, dan kunnen jullie ook helpen?inés Verplancke: Inderdaad, Ryckevelde helpt je met de aanvraag

voor een Grundtvig-beurs. Dit kan je vergelijken met de Erasmus-

beurs voor studenten, maar dan voor mensen en organisaties in

het volwassenenonderwijs. Als je bijvoorbeeld een expertise- en

kennisuitwisseling wil organiseren met een partnerorganisatie

in Italië, dan kan je je inschrijven voor een Grundtvig-beurs. Die

aanvraag doe je bij EPOS, maar Ryckevelde helpt je vooraf bij het

concretiseren van je project, helemaal gratis.

> Europaprof Hendrik Vos neemt je graag mee op reis door

de Europese Unie. Hij schreef samen met Rob Heirbaut het

boek ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’, en kreeg hiervoor de

Wablieft-prijs voor zijn klare taal. Op 28.04.2010 in Dilbeek,

p.47

> Ga op wandel in het Europees Parlement en in de Euro-

pese wijk, op 04.06.2010 in Brussel, p.47

10

leren Van elkaar

geef je kennis door

De trouwe bezoekers van onze website hebben het zeker al opgemerkt. Er zijn een

aantal pagina’s bijgekomen waarop je, van bij je thuis, allerlei zaken kan bijleren. We

noemen dit ‘Leren van Elkaar’. Hoe bepaalde computerprogramma’s werken, waar je

gratis muziek kan vinden op het internet maar ook hoe je best een lekkende kraan

herstelt, wat groene energie is, hoe je je BMI (Body Mass Index) berekent en veel,

veel meer. Ben je nog geen kijkje gaan nemen, volg dan op de website gewoon het

logo dat je hiernaast ziet.leren...van elkaar!

Bij ‘Leren van Elkaar’ ligt de nadruk op wat jij, als bezoeker of cur-

sist, aan ons (en de anderen) kan leren. Want leren is niet enkel

luisteren naar een leraar, oefenen in een leslokaal of instuderen

vanuit een boek. Leren kan op allerlei manieren! Het meeste leer

je nog van elkaar.

Daarom nodigen we jou uit om deel te nemen en op die manier

ons, en de andere bezoekers, iets bij te leren. Vind je dat op de

‘Leren van Elkaar’-pagina’s iets ontbreekt? Kan jij iets wat je zelf

handig vindt? Weet jij iets dat je graag wil delen met anderen? En

leer je ons dat graag? Ja?

Stuur dan je idee door via de website en wij maken er iets moois

van … Arch’educ komt naar jou toe en we zorgen ervoor dat je die

handige truc, die fijne leertip, die speciale techniek of dat weetje

met alle bezoekers van onze website kan delen. Zo help je ons, en

elkaar! Want iedereen kan leren van elkaar!

Weet je hoe je ajuinen pelt zonder tranen in je ogen

te krijgen? Hoe composteer je het beste? Ken je een

geweldige goocheltruc? Weet je hoe je je ramen wast

zonder strepen achter te laten? Ken je een website die

je aan iedereen wil tonen? De ultieme strijktrucks? Tips

waarmee je energie kan besparen? Een goede vervanger

voor duur wasproduct? Hoe je best je planten verzorgt?

Hoe jij je wapent tegen stress? Hoe je je foto’s steeds goed

belicht? Hoe je je wagen in topconditie houdt? …

Je kan het zo gek niet bedenken: werkelijk alles waarvan

je vindt dat anderen er iets aan zouden kunnen hebben

kan je met ons delen! En via de pagina’s van ‘Leren van

Elkaar’ op de Arch’educ-website deel je het met iedereen.

> Surf naar www.archeduc.be/lerenvanelkaar

persoonlijkheiD en ontplooiing

di 16.03 informatieaVonD: leVen in een nieuw samengestelD gezin ‘12

za 20.03 anDers omgaan met spanning en conflicten ‘14

di 20.04 postnatale gym ‘15

di 20.04 stress: ontspannings- en relaxatieoefeningen, De inVloeD Van leefgewoonten ‘14

wo 28.04 informatieaVonD: grootouDer zijn na De scheiDing Van je kinD ‘12

ma 03.05 lezing: goeD kiezen geeft kracht ‘15

wo 05.05 mijn leVenskracht en wat ze belemmert. zelfkennis Door creatieVe expressie ‘15

wo 05.05 informatieaVonD: palliatieVe zorg, ook jouw zorg? ‘16

wo 05.05 lezing: slaapproblemen bij kinDeren ‘18

do 06.05 infosessie osteopathie ‘17

wo 19.05 informatieaVonD: co-ouDerschap: leVen in twee huizen ‘13

wo 02.06 informatieaVonD: leVen in een éénouDergezin ‘13

wo 08.06 assertief zijn ‘17

persoonlijkheiD en ontplooiing

12

PrakTISche InfO

data di16maa2010

UUr 20u00tot22u00

code oo21/01

prijs 3euro

beGeleidinG Vanessamaes,klinischpsycholoog,

alianza

locatie nieuwstadhuishalle,

oudstrijdersplein18,1500halle

i.s.m. cawzenneenzoniën,stadhalle,

steunpuntalgemeenwelzijnswerk

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info jekanookterplekkecashbetalen.

inschrijVenisgewenst.

informatieaVonD: leVen in een nieuw samengestelD gezinJe hebt ouders, stiefouders, broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen.

Denk daar nog eens vier paar grootouders bij en een groot huis. Som-

mige dagen is er veel lawaai, een huis vol leven, andere dagen is het

er stil. Dit noemen we een nieuw samengesteld gezin. Deze nieuwe

gezinsconstructie roept een aantal vragen op. Hoe stel je je nieuwe

partner voor aan je kinderen? Welke rol kan de nieuwe partner in het

gezin opnemen? Word je stiefouder of zorgouder? Tijdens deze infor-

matieavond nemen we deze unieke gezinsvorm onder de loep. Na de

voordracht is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

PrakTISche InfO

data wo28apr2010

UUr 20u00tot22u00

code oo22/01

prijs 3euro

beGeleidinG Vanessamaes,klinischpsycholoog,

alianza

locatie ccasse(oudgasthuis),

gemeenteplein26,1730asse

i.s.m cawdelta,

steunpuntalgemeenwelzijnswerk

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info jekanookterplekkecashbetalen.

inschrijVenisgewenst.

informatieaVonD: grootouDer zijn na De scheiDing Van je kinDJe wordt als grootouder vaak vergeten bij de scheiding van je kind.

Toch kan je als grootouder erg lijden onder een scheiding en onder

het veranderde contact met je kleinkinderen. Tijdens deze informa-

tieavond nemen we de specifieke rol en positie van grootouders

onder de loep. Wanneer ouders uit elkaar gaan kunnen grootouders

immers een belangrijke bron van steun zijn voor kinderen. Hoe kan

je dit aanpakken? Hoe kan je je kleinkinderen door deze moeilijke

periode helpen? Je krijgt hierover een aantal tips. We staan ook stil

bij de wettelijke bepalingen die grootouders hebben na scheiding.

13 VormingsgiDs

Steu

npun

t Alg

emee

n W

elzi

jnsw

erk

informatieaVonD: co-ouDerschap: leVen in twee huizenLeven in twee huizen betekent dat kinderen een tijdje bij de ene

ouder en enkele dagen bij de andere ouder zijn. Steeds meer ou-

ders kiezen voor deze regeling na een scheiding. Het lijkt simpel.

Geen van beide ouders ‘verliest’ zijn kinderen. Eerlijk toch? Hoe

voelt het als kind om in twee huizen te leven? Is het zwaar voor

hen om wekelijks te wisselen van huis? Kunnen ze daaraan wen-

nen? Kan je je in twee huizen thuis voelen? We staan stil bij deze

specifieke manier van ‘ouderschap na scheiding’, ook co-ouder-

schap genoemd. We bekijken de invalshoeken van de kinderen en

van de ouders.

informatieaVonD: leVen in een éénouDergezinKinderen opvoeden, daarvoor geeft men je geen handleiding

mee. Als je na een echtscheiding alleen komt te staan voor de

opvoeding van je kinderen komen er een heleboel vragen op je

af. Dit kan zwaar doorwegen als je alleen beslissingen moet ne-

men. Alles wordt ingewikkelder wanneer je alleen bent, en je ook

rekening moet houden met de andere ouder. Over welke beslis-

singen moet je met elkaar praten? Hoe begin je daaraan? Welke

informatie moet de andere ouder krijgen en welke niet? Deze

informatieavond neemt “opvoeden door alleenstaande ouders”

onder de loep.

PrakTISche InfO

data wo19mei2010

UUr 20u00tot22u00

code oo23/01

prijs 3euro

beGeleidinG Vanessamaes,klinischpsycholoog,

alianza

locatie ccdewestrand,

kamerrijklaan,1700dilbeek

i.s.m. cawdelta,

steunpuntalgemeenwelzijnswerk

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info jekanookterplekkecashbetalen.

inschrijVenisgewenst.

PrakTISche InfO

data wo2juni2010

UUr 20u00tot22u00

code oo24/01

prijs 3euro

beGeleidinG Vanessamaes,klinischpsycholoog,

alianza

locatie nieuwstadhuishalle,

oudstrijdersplein18,1500halle

i.s.m. cawzenneenzoniën,stadhalle,

steunpuntalgemeenwelzijnswerk

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info jekanookterplekkecashbetalen.

inschrijVenisgewenst.

14 persoonlijkheiD en ontplooing

anDers omgaan met spanning en conflictenMensen gaan op verschillende manieren met spanningen en

conflicten om: macht gebruiken, capituleren en de ander of de

situatie vermijden, naar de politie of de vakbond gaan om anderen

in te zetten en het probleem op te lossen. Zonder deze wegen uit

te sluiten, gaan we in deze cursus op zoek naar oplossingen die in

de lijn liggen van: de situatie onder ogen zien, het contact met de

ander niet verbreken maar de dialoog aangaan, de spanning leren

verminderen en een oplossing voor het conflict leren zoeken. We

willen je in deze cursus leren afstand te nemen, je helpen om niet

in de feiten te blijven hangen en in de manier waarop die bekeken

en geïnterpreteerd worden. Daardoor zal je beter begrijpen welke

moeilijkheden zich juist voordoen en hoe je daar meer oplossend

kan op inspelen.

stress: ontspannings- en relaxatieoefenin-gen, De inVloeD Van leefgewoontenVeel mensen zijn gevoelig voor stress. Dat is vaak een hinderpaal

om van het leven te genieten. Toch kan je dit voor een groot deel zelf

in handen nemen. Een aantal kleine ‘ingrepen’ maken het mogelijk

bepaalde situaties minder stressvol te maken. In deze cursus krijg

je praktische tips om met stress om te gaan. Je leert je er beter

tegen verweren door ademhalingstechnieken, zelfmassage, ... Je

krijgt informatie over de invloed van voeding en slaap op stress. Je

leert ook hoe je jezelf terug ontspant na een belastende situatie.

PrakTISche InfO

data za20en27maart2010

UUr 9u30tot17u00

code pV28/01

prijs 25euro

beGeleidinG patrickjossa,prh

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. ccdenblank

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info neemeenlunchpakketmee.

PrakTISche InfO

data di20,27apr,4en11mei2010

UUr 19u30tot22u00

code pV30/01

prijs 15euro

beGeleidinG jeanmariealbert

locatie baljuwhuis,

kammeersweg2,1570galmaarden

i.s.m. gemeentegalmaarden

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info brengeenmatjemee

endraaggemakkelijkekledij.

Arch

educ

15 VormingsgiDs

postnatale gymIn groep op een leuke manier werken aan je bekkenbodemspie-

ren, buikspieren en je algemene conditie. Voor mama’s vanaf 6

weken na de bevalling tot...

PrakTISche InfO

data di20apr2010

UUr 19u30tot20u30

code pV28/01

prijs 5europerles

locatie huisVanhetkind,

Vollezelestraat2ab1,1755oetingen

i.s.m. ccdenblank

inschrijven huisVanhetkind,054323953,

www.landelijkethuiszorg.be

info brengeenhanddoekmee.

PrakTISche InfO

data ma3mei2010

UUr 20u00tot22u00

code pV32/01

prijs 5euro

beGeleidinG theabombeek,prh

locatie gemeenschapscentrumdezandloper,

kaasmarkt75,1780wemmel

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.bePrakTISche InfO

data wo5,do6,Vr7,za8,zo9mei2010

UUr 9u00tot17u30

code pV33/01

prijs 100euro

beGeleidinG josVandenbergh,prh

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. ccdenblank

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

info neemeenlunchpakketmee.

koffieenwaterbeschikbaar.

ditiseencursusengeentherapie.

lezing: goeD kiezen geeft krachtDe hele dag door maak je bewust en onbewust keuzes. Sommige

beslissingen geven je een goed gevoel. Andere keuzes doen je

steeds twijfelen. Maar goed kiezen kan je leren! In deze lezing leer

je waarmee goed kiezen te maken heeft. Er wordt samen gereflec-

teerd over het hoe en waarom van beslissingen nemen. Je krijgt

een theoretisch kader aangeboden. Aan de hand van uitgewerkte

voorbeelden krijg je een overzicht van wat goed kiezen inhoudt. Je

leert ook waarmee je rekening moet houden als je goede beslis-

singen wil nemen. Verder worden er concrete handvaten aange-

reikt zodat je na de lezing in dagelijkse situaties kunt oefenen.

mijn leVenskracht en wat ze belemmert. zelfkennis Door creatieVe expressieWelke kracht leeft er in jou? Wat houdt je tegen om die kracht ten

volle naar buiten te laten komen? En hoe kan je hier verandering in

brengen? In deze cursus ontdek je jouw antwoorden op deze vra-

gen. Het werken met kleuren en vormen biedt je een eenvoudige

methode om je beleving te analyseren. Daarna wordt deze ana-

lyse schriftelijk verder gezet. Je bepaalt grotendeels zelf het ritme

van de dag. Je krijgt de kans om in een respectvolle sfeer met het

resultaat van je werk naar voor te komen in de groep. Om deze cur-

sus met creatieve zelfexpressie te volgen is geen artistieke aanleg

of achtergrond vereist. Dit is een cursus met creatieve middelen.

16 persoonlijkheiD en ontplooing

informatieaVonD: palliatieVe zorg, ook jouw zorg?Palliatieve zorg is gericht is op mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Genezen kan niet meer, maar palliatieve zorg helpt om zo goed

mogelijk te leven tot aan het levenseinde. Het is een moeilijke tijd,

maar er kan nog veel gebeuren. Palliatieve zorg heeft aandacht

voor fysische, psychische, sociale en spirituele aspecten. Tijdens

deze informatieavond krijg je meer informatie over de verschil-

lende diensten die rond palliatieve zorg bestaan. Na de voorstel-

ling kan je vragen stellen. Meer gedetailleerde info vind je op de

website van Arch’educ.

PrakTISche InfO

data wo5mei2010

UUr 20u00tot22u00

code gzs18/01

prijs 3euro

beGeleidinG Verschillendedeskundigesprekers

locatie gemeenschapscentrumhetkoetshuis,

strijtemplein15,1760roosdaal

i.s.m. selzorgnetwerkzenneland,dienstwelzijn

gemeenteroosdaal,netwerkpalliatieVezorg

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

ofnetwerkpalliatieVezorg,netwerk.

[email protected],024568207

info jekanookterplekkecashbetalen.

inschrijVenisgewenst.

www.flickr.com, iypsygen creative communs

VormingsgiDs 17

assertief zijnVeel mensen willen graag assertief kunnen zijn wanneer dat nodig

is. Dit is niet zo gemakkelijk. Soms zeg je iets te brutaal. Soms laat

je onvoldoende zien wat je wilt of waar je grenzen liggen. Hoe kan

je jezelf blijven tegenover een buur of een baas die je overdondert?

Hoe leer je je zo uitdrukken dat mensen je duidelijk verstaan? Hoe

laat je ook je lichaam spreken? Met zeven bouwstenen leer je in

deze cursus assertief te zijn en zelfverzekerd naar voren te komen.

PrakTISche InfO

data di8,15en22juni2010

UUr 19u00tot22u15

code pV31/01

prijs 15euro

beGeleidinG patrickjossa,prh

locatie gemeenschapscentrumdecam,

dorpsstraat67,1755gooik

i.s.m. cultuurdienstgooik

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

infosessie osteopathieTijdens deze infosessie krijg je uitleg over het werkterrein van de

osteopaat, de klachten die deze geneeskundige kan behandelen

en de methoden die hij daarbij toepast. Er volgt ook een korte

demonstratie.

PrakTISche InfO

data do6mei2010

UUr 13u45

prijs gratis

beGeleidinG tonyVanderzand

locatie liberalemutualiteit-Vlaamsgewest,

prieelstraat22,1730asse

inschrijven liberalemutualiteit-Vlaamsgewest,

024540678,www.lmVlg.be

Arch’educ

lezing: slaapproblemen bij kinDeren“Mama, ik kan niet slapen!” Die uitspraak klinkt een aantal ouders

wellicht bekend in de oren. Velen worden ermee geconfronteerd,

maar weinigen beseffen dat er ook iets mis kan zijn met het slaap-

patroon van hun kind. Tijdens deze info-avond gaat dr. Karlien

D’Hondt in op de betekenis van de slaap voor de ontwikkeling van

het opgroeiende kind. Welke zijn de oorzaken van slaapproblemen?

Kan je er als ouder iets aan doen? Wanneer is onderzoek noodza-

kelijk? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Dr. Karlien D’Hondt

is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het Slaapcentrum

Pediatrie UZ Gent en is gekend van het programma ‘Ook getest op

mensen’. Na de uiteenzetting kan je vragen stellen.

PrakTISche InfO

data wo5mei2010

UUr 20u00tot22u00

code oo28/01

prijs gratis

beGeleidinG dr.karoliend’hondt,

kinder-enjeugdpsychiater

locatie nieuwstadhuishalle,

oudstrijdersplein18,1500halle

i.s.m. stadhalle,huisVanhetkind

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

ww

w.s

xc.h

u, C

PERO

NI

di 23.03 klussen in huis: fietsonDerhouD ‘26

di 06.04 samen op De foto! op een eenVouDige manier een fotoboek leren maken ‘20

ma 12.04 samen op De foto! op een eenVouDige manier een fotoboek leren maken ‘20

ma 12.04 facebook Voor beginners ‘22

di 13.04 facebook Voor geVorDerDen ‘23

wo 14.04 kopen en Verkopen op het internet ‘24

do 15.04 informatie zoeken op het internet ‘25

ma 19.04 facebook Voor beginners ‘22

ma 19.04 klussen in huis: elektriciteit ‘26

di 20.04 facebook Voor geVorDerDen ‘23

wo 21.04 kopen en Verkopen op het internet ‘24

wo 21.04 instapcursus Digitale fotografie ‘21

wo 21.04 klussen in huis: fietsonDerhouD ‘25

do 22.04 informatie zoeken op het internet ‘25

ma 26.04 facebook Voor beginners ‘22

di 27.04 facebook Voor geVorDerDen ‘23

wo 28.04 kopen en Verkopen op het internet ‘24

do 29.04 informatie zoeken op het internet ‘25

ma 03.05 klussen in huis: sanitair ‘28

di 04.05 basiscursus Digitale fotografie ‘21

computer en techniek

computer en techniek

20

samen op De foto! op een eenVouDige ma-nier een fotoboek leren makenDeze cursus volg je met z’n tweeën: jij en je (klein)kind, jij en een

vriend(in), jij en je partner, ... Jullie leren op een eenvoudige manier

een fotoboek maken. Eerst leren jullie hoe je mooie foto’s maakt met

een digitale camera. Daarna gaan jullie die foto’s naar de computer

overbrengen. Met deze foto’s maken jullie een origineel fotoboek.

Na afloop van de cursus kan je dat boek in de bibliotheek ophalen.

Zo leren jullie samen, van elkaar en met elkaar. En jullie houden er

nog een prachtig souvenir aan over: twee luxe fotoboeken. Jullie

dienen basiskennis van de computer te hebben. Breng je digitaal

fototoestel en het verbindingskabeltje mee. Van 9 tot 99 jaar.

PrakTISche InfO

data di6,wo7,do8,Vr9apr2010,09u30tot12u30

28april2010,16u00tot17u00

(terugkommoment)

code cmi24/01

prijs 50euro(inbegr.:2hardcoVer,Xl

fotoboeken,24p.)

beGeleidinG beneylenbosch

locatie bibliotheekgooik,

koekoekstraat6,1755gooik

i.s.m. bibliotheekgooik

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

ww

w.fl

ickr

.com

, Gin

ger M

e (C

reat

ive

Com

mon

s)

data ma12,di13,do15,Vr16apr2010,

09u30tot12u30

di4mei2010,17u00tot18u00(terugkommoment)

code cmi24/02

prijs 50euro(inbegr.:2hardcoVer,Xl

fotoboeken,24p.)

beGeleidinG beneylenbosch

locatie bibliotheekherne,centrum17a,1540herne

i.s.m. bibliotheekherne

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

21 VormingsgiDs

basiscursus Digitale fotografieTijdens deze workshop leer je jouw digitale fototoestel beter

kennen. Je overloopt hoe het toestel werkt en welke programma’s

en functies er allemaal zijn. Daarna kan je deze kennis gebruiken

om mooiere foto’s te maken. Er is tijd genoeg om vragen te stellen.

Aan de hand van een praktische opdracht die wordt besproken,

leer je ook nog een aantal basistechnieken uit de fotografie aan.

Een perfecte beginnerscursus voor iedereen die zijn digitale

fototoestel beter wil leren gebruiken! Breng zeker je eigen digitale

reflexcamera mee.

PrakTISche InfO

data di4,11,18en25mei2010

UUr 19u30tot22u30

code ce44/01

prijs 20euro

beGeleidinG michaeldelausnay

locatie ocmw,kerkstraat2,1670pepingen

i.s.m. gemeentepepingen

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

instapcursus Digitale fotografieHeb je een digitaal fototoestel? Wil je er graag meer uit halen?

Maak je graag foto’s maar wil je meer technieken en stijlen gebrui-

ken? Maak dan kennis met de wereld van de digitale fotografie in

deze instapcursus. Je leert de beginselen van fotografie en gaat

dieper in op compositie, kleur, licht en vorm. Daarnaast maak je

kennis met landschaps- , reportage-, portret- en stadsfotografie. Je

oefent wat je leert ook steeds in met praktijkoefeningen. Op deze

manier leer je op een eenvoudige en praktische manier meer uit

je digitale toestel te halen. Als extraatje is aan deze cursus een

vrijblijvend digitaal traject verbonden waarbij je je foto’s online

kan delen en bespreken met de andere deelnemers. Neem zeker je

eigen digitaal fototoestel mee.

PrakTISche InfO

data wo21,28apr,5,19mei,2,9,16en

23juni2010,19u30tot22u30za8en

29mei2010,14u00tot17u00

code wt35/01

prijs 45euro

beGeleidinG leenwauters

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. ccdenblank

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

Wil je leren fotograferen? Dan kan je terecht bij twee

cursussen: enerzijds een korte basiscursus voor mensen

die aan de slag willen met hun digitale reflexcamera,

en anderzijds een tiendelige instapcursus voor wie wat

dieper wil ingaan op technieken en stijlen.

digitaal leren

22 computer en techniek

Curieus

KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet. E-mailen en surfen op het internet zijn dingen die de meeste mensen wel kennen. Maar het internet is de laatste jaren erg veranderd. ‘Sociale’ websites zoals Facebook, YouTube, Kapaza en Wikipedia zijn aan een echte opmars bezig. De opzet van KLIK is simpel: Arch’educ en Curieus vzw laten jou kennismaken met dat ‘nieuwe’ internet!

23 VormingsgiDs

facebook Voor beginnersIn deze workshop maak je kennis met Facebook, de website waar ie-

dereen over spreekt. Eerst leer je een profiel aanmaken. Daarna kan

je aan de slag en ga je vrienden opzoeken. Je leert ook foto’s delen

met anderen. Wil je meer te weten komen over Facebook dan kom

je een dag later best ook naar de workshop voor gevorderden. Voor

deze workshop heb je een basiskennis computer en internet nodig.

facebook Voor geVorDerDenIn deze tweede workshop maak je verder kennis met Facebook,

de website waar iedereen over spreekt. Je gaat dieper in op de

privacyaspecten. Je leert ook evenementen, fanpagina’s en groepen

aanmaken, en leert hoe je hiervoor mensen kan uitnodigen. Voor

deze workshop heb je een basiskennis computer en internet nodig.

PrakTISche InfO

data di13apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt31/01

locatie administratiefcentrum,

tramlaan8,1861wolVertem

i.s.m. curieusVzw,

gemeenschapscentrumdemuze

data di20apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt31/02

locatie cultuurhoeVemariadal,

kouterweg2,1930nossegem

i.s.m. curieusVzw,gemeentezaVentem

data di27apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt31/03

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. curieusVzw,

ccdenblank

prijs 4euro

beGeleidinG annaVanginderen,annadomino

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data ma12apr2010

UUr 13u00tot16u00

code cmi24/01

locatie administratiefcentrum,

tramlaan8,1861wolVertem

i.s.m. curieusVzw,gemeenschapscentrumdemuze

data ma19april2010

UUr 13u00tot16u00

code wt30/02

locatie cultuurhoeVemariadal

kouterweg2,1930nossegem

i.s.m. curieusVzw,gemeentezaVentem

data ma26apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt30/03

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. curieusVzw,ccdenblank

prijs 4euro

beGeleidinG annaVanginderen,annadomino

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

24 computer en techniek

kopen en Verkopen op het internetIn deze workshop maak je kennis met Kapaza, een Belgische website

waar je meer dan 1,3 miljoen zoekertjes en tweedehands koopjes op

kan vinden. Je leert hoe je de website moet gebruiken en waar je op

moet letten als je iets aankoopt of wil verkopen via het internet. Voor

deze workshop heb je een basiskennis computer en internet nodig.

informatie zoeken op het internetIn deze workshop leer je op een efficiënte manier informatie, foto’s,

video en muziek zoeken op het internet. Je gaat filmpjes zoeken op

Youtube en gratis radioprogramma’s beluisteren. Je leert foto’s zoe-

ken op Flickr, inschrijven op nieuwsbrieven en informatie zoeken in

de grootste encyclopedie op aarde: Wikipedia. Voor deze workshop

heb je een basiskennis computer en internet nodig.

PrakTISche InfO

data wo14april2010

UUr 13u00tot16u00

code wt31/01

locatie administratiefcentrum,

tramlaan8,1861wolVertem

i.s.m. curieusVzw,

gemeenschapscentrumdemuze

data wo21april2010

UUr 13u00tot16u00

code wt32/02

locatie cultuurhoeVemariadal,

kouterweg2,1930nossegem

i.s.m. curieusVzw,gemeentezaVentem

data wo28apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt32/03

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. curieusVzw,ccdenblank

prijs 4euro

beGeleidinG annaVanginderen,annadomino

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data do15apr2010

UUr 13u00tot16u00

code wt33/01

locatie administratiefcentrum,

tramlaan8,1861wolVertem

i.s.m. curieusVzw,

gemeenschapscentrumdemuze

data do22april2010

UUr 13u00tot16u00

code wt33/02

locatie cultuurhoeVemariadal,

kouterweg2,1930nossegem

i.s.m. curieusVzw,gemeentezaVentem

data do29ap2010

UUr 13u00tot16u00

code wt33/03

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. curieusVzw,ccdenblank

prijs 4euro

beGeleidinG annaVanginderen,annadomino

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

25 VormingsgiDs

26 computer en techniek

klussen in huis: elektriciteitIn deze cursus krijg je meer informatie over stroomnet, aarding, watt

en volt. Daarna gaan we aan de slag! Je leert kabels verlengen, stek-

kers aan draden monteren,... Er is voldoende ruimte voor individuele

vragen en jouw eigen projecten. Kortom: dit is een cursus met een

zekere spanning! Als je het thuis hebt liggen, mag je meebrengen:

een kniptang, een universele tang en een schroevendraaier met

geïsoleerd blad. Doe zeker geen aankopen voor de eerste les.

klussen in huis: fietsonDerhouDFietsen is ontspannend voor lichaam en geest. Tenminste, als de

techniek je niet in de steek laat. Niets is vervelender dan een rate-

lende versnelling of een loshangende ketting. Daarom is het nodig

om je fiets op regelmatige basis te onderhouden. Tijdens deze

cursus leer je een lekke band herstellen, remblokjes vervangen,

je remmen afstellen, je ketting, pedalen en trapas vervangen. Je

raakt ook bedreven in het afstellen van de versnellingen van jouw

fiets. Breng als het kan je eigen fiets mee. Aan deze cursus is een

vrijblijvend digitaal traject verbonden. We ontwierpen een speciale

website voor deze cursus. Zo kan je thuis via internet alles wat je

leerde nog eens nakijken.

PrakTISche InfO

data ma19,26apren3mei2010

UUr 19u00tot22u00

code wt20/01

prijs 25euro

beGeleidinG ewoutschreVens

locatie jeugdontmoetingscentrum,

g.gezellelaan2,1880kapelle-op-den-bos

i.s.m. gemeenschapscentrumdeoudepastorie,

gemeentekapelle-op-den-bos

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data di23,30maa,6,13en20apr2010

UUr 19u00tot22u00

code wt21/02

prijs 30euro

beGeleidinG ericbonheure

locatie fietsateliergroepintro,

jozefdegelaenstraat3-5,1501buizingen

i.s.m. groepintro

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

data wo21,28apr,5,12en19mei2010

UUr 19u00tot22u00

code wt34/01

prijs 30euro

beGeleidinG ericbonheure

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. ccdenblank

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

digitaal leren

Arch

’edu

c

27 VormingsgiDs

PrakTISche InfO

data ma3,10en17mei2010

UUr 19u00tot22u00

code wt26/01

prijs 25euro

beGeleidinG walterdelaruelle

locatie groepintro,

steenwegopaalst19,1745opwijk

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

klussen in huis: sanitairLekkende kranen, verstopte afvoeren en klaterende toiletten:

kleine problemen waar je gek van kan worden. Na deze cursus kan

je jouw mannetje staan op sanitair gebied. Je leert een lekkende

kraan herstellen, een nieuwe sifon plaatsen, de spoelbak van het

toilet monteren, een radiator ontluchten en nog veel meer. Met

deze cursus krijg je inzicht in het sanitair van je huis. Als je thuis

een universele tang en schroevendraaiers in verschillende maten

liggen hebt, mag je ze zeker meebrengen. Maar, doe zeker geen

aankopen voor deze cursus.

Aan deze cursus is een vrijblijvend digitaal traject verbonden. We

ontwierpen een speciale website voor deze cursus. Zo kan je thuis

via internet alles wat je leerde nog eens nakijken.

ww

w.s

xc.h

u, v

ivec

hugh

digitaal leren

kunst

wo 24.03 is Dat nu heDenDaagse kunst? ‘31

wo 07.04 is Dit antiek? ouDe Voorwerpen

leren analyseren naar tijD, materiaal, stijl en waarDe ‘30

wo 21.04 kunstgeschieDenis Voor beginners ‘32

wo 12.05 een nieuw paar ogen. poëzie als blikopener ‘31

kunst

30

is Dit antiek? ouDe Voorwerpen leren analyseren naar tijD, materiaal, stijl en waarDeIedereen bezit wel iets ouds: een koperen kandelaar, een porse-

leinen theeservies, de linnenkast van grootmoeder, ... Maar is dit

allemaal antiek? Hoe kom je dat te weten? Waaraan herken je een

waardevol voorwerp? Wat is echt en wat is vals? Jean-Tony Dangis

is antiekexpert en loodst je moeiteloos door de fascinerende wereld

van antiek. De expert brengt antieke stukken mee naar de les zodat

je een antiek voorwerp praktijkgericht leert herkennen. Ook jouw

eigen voorwerpen kunnen besproken worden. Op het einde van de

cursus zetten we onze kennis in de praktijk om. Dan brengen we een

bezoek aan de grote antiekmarkt van Waterloo. Vanaf de tweede

sessie mag je gerust je eigen ‘antieke’ voorwerpen meebrengen.

PrakTISche InfO

data wo7,ma19,26apr,

3,10,17mei2010,19u30tot22u30

UUr 20u00tot22u00

code ke47/01

prijs 55euro

beGeleidinG jean-tonydangis

locatie ccdenblank,begijnhof11,3090oVerijse

i.s.m. cultuurdienstoVerijse

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

Arch

’edu

c

31 VormingsgiDs

is Dat nu heDenDaagse kunst?“Is dat nu kunst?” vraag je je soms af. “Daar moet je anders naar

kijken.” is het antwoord van de kunstkenners. Precies over dat ‘an-

ders kijken’ gaat deze korte inleiding op de kunst van nu. Damien

Deceuninck legt uit dat hedendaagse kunst niet meer van de vaste

(of vaststaande) regels van de klassieke kunst vertrekt. De kunst

van nu gebruikt toeval, interactie en processen. Na deze tweedelige

lezing is denken en praten over hedendaagse kunst veel gemakkelij-

ker. De lezing vindt plaats bij de tentoonstelling van het opkomend

kunstenaarsduo Charles & Sarah. Een mooie kans om de theorie aan

de praktijk te koppelen.

PrakTISche InfO

data wo24en31maart2010

UUr 20u00tot22u00

code ke46/01

prijs 10euro

beGeleidinG damiendeceuninck

locatie deoudepost,

kardinaalcardijnstraat9,1500halle

i.s.m. stadhalle

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data wo12,19en26mei2010

UUr 20u00tot22u00

code ce45/01

prijs 25euro

beGeleidinG iVoVanstrijtem

locatie cccoloma,

pastorijstraat21,1600sint-pieters-leeuw

i.s.m. cccoloma

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

een nieuw paar ogen. poëzie als blikopenerBereid je voor op een reis door de verbazingwekkende wereld

van de poëzie! De dichter Shelley beschouwde dichters als de

‘niet erkende wetgevers’ van de mensheid, hoewel ze gekweld en

machteloos zijn. Via bekende en tevens aparte of minder gelezen

gedichten uit de wereldliteratuur gaan we samen op zoek naar

deze ‘wetten’. Die wetten kunnen zowel vloeiend, veranderlijk,

onstuitbaar en eigenzinnig zijn. Ook Nederlandstalige dichters,

waarvan sommigen uit het Pajottenland, spreken een aardig

woordje mee. Je verruimt je uitzicht en verwerft op deze manier

inzicht in de poëzie, in de wereld en in jezelf. Je creëert als het

ware een nieuw paar ogen. Dichter Ivo van Strijtem neemt je mee

op poëziecafé en laat je gedichten beleven op een toegankelijke,

boeiende en originele manier.

32 kunst

kunstgeschieDenis Voor beginnersIedere periode in de kunstgeschiedenis heeft zijn eigen kenmer-

ken. In deze cursus staren we ons daar niet blind op, maar krijg

je praktische tips om kennis over kunst ook echt te gebruiken.

Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een bezoek aan een museum kan

beginnen. Naast een overzicht van oude naar nieuwe kunst, biedt

deze cursus je ook een reeks voorbeelden en beeldmateriaal

waarmee je de volgorde van stijlen leert. Zowel de schilder- als

beeldhouwkunst komen aan bod.

PrakTISche InfO

data wo21,28apr,5,12,19en26mei2010

UUr 20u00tot22u00

code ke44/01

prijs 20euro

beGeleidinG emieldebolle

locatie bibliotheekgooik,

koekoekstraat6,1755gooik

i.s.m. bibliotheekgooik,

kunstatelierrozenbroekgooik

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

www.flickr.com, Thomas Hawk (Creative Commons)

zo 25.04 workshop bloemschikken - feest ‘30

zo 25.04 workshop bloemschikken - feest ‘30

ma 26.04 schilDeren met acrylVerf Voor beginners en geVorDerDen. moDule lucht ‘34

zo 23.05 workshop bloemschikken - zomer ‘34

zo 23.05 workshop bloemschikken - zomer ‘34

wo 19.05 glazen kralen kettelen of juwelen maken met De moeDer Der parels ‘35

di 25.05 toneelspelen kan je leren ‘36

actief en creatief

actief en creatief

34

workshop bloemschikken - feestEr wordt een werkstuk gemaakt met als thema “Feest”. U brengt

enkel de volgende zaken mee: een aardappelmesje, een schaar,

een snoeischaar, een kniptang, een broodmes, een vod, een tafel-

beschermer en een vuilniszak. Het werkstukmateriaal wordt door de

lesgeefster meegebracht.

PrakTISche InfO

data zo25apr2010

UUr 9u30tot12u30

prijs 40euro(perthemales/werkstuk/persoon)

beGeleidinG clemyroelandt

locatie parochiezaalaffligem,

lombeekstraat89,1790affligem

inschrijven créyarté,0475388817,www.creyarte.be

data zo25apr2010

UUr 14u00tot17u00

prijs 40euro(perthemales/werkstuk/persoon)

beGeleidinG clemyroelandt

locatie parochiezaalaffligem,

lombeekstraat89,1790affligem

inschrijven créyarté,0475388817,www.creyarte.be

Arch’educ

schilDeren met acrylVerf Voor beginners en geVorDerDen. moDule luchtTijdens de eerste twee lessen is er vooral aandacht voor de

techniek: hoe werk je met acrylverf om het gewenste resultaat

te bekomen - dekkend, nat-in-nat, glacis, met borstel, spons, ...?

Hoe bekom je de kleuren die je wenst (kleurstudie), schakeringen,

de vorm en een harmonische compositie? Tijdens les 3 gaan we

kijken hoe dit element voelt voor ons: combinatie van techniek met

intuïtie/gevoel. Les 4 geeft je de mogelijkheid om pasta en collage

te proberen: een 3-dimensioneel effect!

PrakTISche InfO

data ma26apr,3,10en17mei2010

UUr 9u00tot11u30

prijs 40euro

beGeleidinG clemyroelandt

locatie ccdemeent,

gemeenVeldstraat34,1652beersel

inschrijven ccdemeent,023591600,www.demeent.be

35 VormingsgiDs

glazen kralen kettelen of juwelen maken met De moeDer Der parelsHet kettelen van kralen is het aaneenrijgen van kralen in glas door

middel van verbindingsstukken. Hier zijn heel veel kleurencombina-

ties mogelijk. Je kan zelf de kleuren samenstellen. Je kan er ook voor

kiezen om te rijgen met moeder parel, daar zijn ook prachtige kleu-

rencombinaties in te maken, volledig naar keuze. Dezelfde avond ga

je ook met een prachtig juweel naar huis!

workshop bloemschikken - zomerEr wordt een werkstuk gemaakt met als thema “Zomer”. U brengt

enkel de volgende zaken mee: een aardappelmesje, een schaar, een

snoeischaar, een kniptang, een broodmes, een vod, een tafelbe-

schermer en een vuilniszak. Het werkstukmateriaal wordt door de

lesgeefster meegebracht.

ww

w.fl

ckr.

com

, mg

gz

(Cre

ativ

e C

om

mo

ns)

PrakTISche InfO

data wo19mei2010

UUr 20u00tot22u00

beGeleidinG ingeVerbruggen

prijs 45euro

locatie soulmade,stationsstraat100/1,1750asse

inschrijven soulmade,023055390,

www.soulmadecreations.be

info inclusiefmateriaal:250grglazen

kralenof250grmoederparel(kleur

naarkeuze).metdezehoeVeelheidmaakje

ofweleenkortehalsketting,eenarmband

enoorbellenofeenlangekettingeneen

paaroorbellen.

PrakTISche InfO

data zo23mei2010

UUr 9u30tot12u30

prijs 40euro(perthemales/werkstuk/

persoon)

beGeleidinG clemyroelandt

locatie parochiezaalaffligem,

lombeekstraat89,1790affligem

inschrijven créyarté,0475388817,www.creyarte.be

data zo23mei2010

UUr 14u00tot17u00

prijs 40euro(perthemales/werkstuk/

persoon)

beGeleidinG clemyroelandt

locatie parochiezaalaffligem,

lombeekstraat89,1790affligem

inschrijven créyarté,0475388817,www.creyarte.be

36 actief en creatief

toneelspelen kan je lerenZou je graag toneelspelen? Zou je graag eens op een podium

staan? Tijdens deze cursus leer je bewegen, ademen, ... Samen

met anderen doe je toneeloefeningen. Je leert hoe je een rol kan

spelen en hoe je moet ademen als je op een echt podium staat. Je

speelt korte stukjes toneel voor de anderen. Zo leer je hoe je een

echte toneelspeler kan worden! We brengen ook een bezoek aan

Theater Tartaar. De acteurs spelen hun nieuwste stuk en achteraf

kan je met hen praten. Zo kom je te weten hoe een toneelstuk

gemaakt wordt en wat de acteurs allemaal doen.

Deze activiteit is bedoeld voor personen met een beperking.

Arch’educ

PrakTISche InfO

data di25,wo26,do27enVr28mei2010

UUr 09u45tot16u00

code ce43/01

prijs 40euro

beGeleidinG toonbaro,theatertartaar

locatie ccdewestrand,

kamerrijklaan,1700dilbeek

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

za 20.03 rozen en zomerbloeiers snoeien ‘38

zo 11.04 Voorjaarsbloeiers en bosbeheerwanDeling ‘39

di 20.04 cursus natuur-in-zicht ‘42

do 22.04 cursus natuur-in-zicht ‘42

do 22.04 paarDenharnassement ‘40

zo 02.05 buizingse bossenwanDeling ‘39

zo 09.05 VroegochtenDwanDeling Vogelzang ‘39

di 01.06 praktisch paarDenfluisteren ‘41

natuur en milieu

natuur en milieu

38

rozen en zomerbloeiers snoeienAls je je tuin wil sieren met welgevormde, gezonde struiken met

een weelderige bloei, dan vraagt dat om een jaarlijkse snoeibeurt.

Waarom is dat eigenlijk nodig? Hoe snoei je het best? Wanneer moet

je eraan beginnen? Leo Quintelier leert je met zijn vakkennis en

jarenlange ervaring planten observeren en begrijpen. Aan de hand

van levend materiaal in park, tuin en containers krijg je meer zicht

op wat kan, mag en wat je beter niet doet. Je maakt kennis met de

basisregels van het snoeien. Daarnaast leer je ook een snoeiplan

opstellen. We gaan dieper in op de jaarlijkse snoeibeurt van rozen

en zomerbloeiers. Je eigen concrete vragen worden zeker en vast

beantwoord. Bij slecht weer wordt er gewerkt met containerplanten,

die je na de reeks cadeau krijgt. Breng snoeischaar (indien in je

bezit) en tuinhandschoenen mee.

PrakTISche InfO

data za20en27maart2010

UUr 9u00tot12u00

code nm22/01

prijs 10euro

beGeleidinG leoQuintelier,Velt

locatie arch’educ,stationsstraat70,1730asse

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

i.s.m. Veltgroot-asse

Leo Quintelier

39 VormingsgiDs

Voorjaarsbloeiers en bosbeheerwanDelingDe voorjaarsbloeiers bepalen voor een belangrijk deel het beheer

van het Hallerbos. We genieten van de helden van de lente en kijken

hoe we ze via het beheer van het bos alle kansen blijven geven.

buizingse bossenwanDelingBuizingen is van oudsher een bosdorp geweest en gebleven. We

bewandelen het Kluisbos, de Sanatoriumbossen, het Krabos, het

Smeerhout en andere bosrelicten en hebben eveneens oog voor de

voorjaarsflora.

VroegochtenDwanDeling VogelzangIs het ’s ochtends helemaal stil in de natuur? Zeker niet. De geluiden

van de natuur zijn echter een weldaad voor de mens. Vogelzang is

een streling voor het oor. We luisteren en genieten van het ochtend-

koor onder de deskundige begeleiding van onze vogelringers. In dit

deel van de lente zijn lang niet alle soorten vogels terug van het

verre zuiden. Ideaal dus voor de beginnende vogelliefhebber om

kennis te maken met een paar vogelwijsjes. We wandelen in de

vallei van de Zuunbeek en maken kennis met de vogels van hout-

kanten, bosjes, velden en akkers. Het vroeg opstaan zeker waard!

PrakTISche InfO

data zo11apr2010

UUr 14u30

beGeleidinG pierrekestemont

locatie achtdreVen,

Vlasmarktdreefhallerbos,1500halle

inschrijven natuurgidsenzuidwestbrabant,

023775210,www.hyacint.info

PrakTISche InfO

data zo2mei2010

UUr 14u30

locatie sint-Vincentiuskerk,

kerkstraat,1501buizingen

inschrijven natuurgidsenzuidwestbrabant,

023775210,www.hyacint.info

PrakTISche InfO

data zo9mei2010

UUr 5u30

prijs 5euro(indienuwenstteontbijten

incafédraVershof)

locatie mongblok,

ninoofsesteenweg28,1674pepingen

inschrijven natuurgidsenzuidwestbrabant,

023775210,www.hyacint.info

i.s.m. natuurgidsenzuidwest-brabant,

ringgroep2halle

info nadewandelingiserdemogelijkheid

omsamenteontbijtenincafédraVershof.

zorgVooreenVerrekijkerengoede

wandelschoenen.inschrijVen(Voorhet

ontbijt)Voor5mei.

40 natuur en milieu

paarDenharnassementBij het berijden of trainen van paard of pony worden diverse hulp-

middelen gebruikt. Zadels, hoofdstellen, bitten, teugels, hulpteu-

gels, trainingssingels, ... Het is belangrijk dat je het juiste harnas-

sement kiest voor het werk dat je wil doen. In deze cursus worden

de verschillende hulpmiddelen onder de loep genomen. Ook het

correct gebruik ervan, het onderhoud en de reparatie komen aan

bod. De haflingers van de stoeterij staan paraat om de theoretische

informatie aan de praktijk te laten toetsen.

PrakTISche InfO

data do22,29apr,6en13mei2010

UUr 19u30tot22u30

code gzs12/02

prijs 64euro

beGeleidinG ruudjespronk

locatie stoeterijdespronkenhoek,

molenstraat38,1755kester

i.s.m. stoeterijdespronkenhoek

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

41 VormingsgiDs

praktisch paarDenfluisterenDe begrippen ‘paardenfluisteren’ en ‘natuurlijk ruiterschap’ ontston-

den tijdens de zoektocht naar meer begrip en inzicht in het ‘wezen’

van het paard. De nieuwe ‘paardentrainers’ doen het ons graag voor.

Maar het is één ding om paarden ‘fluisterend’ te temmen op de grote

Amerikaanse prairies, geholpen door een groep ervaren ruiters en

zonder financiële zorgen. Het staat in scherp contrast met de mo-

gelijkheden van vele gewone paardenbezitters. Deze intensieve,

interactieve en zeer praktische cursus biedt hierop een antwoord.

Je krijgt de gelegenheid om de eigen ‘handling-vaardigheden’ te

ontdekken én te vergroten. Dit doe je in een realistische omgeving

met de haflingers van de stoeterij.

Deelnemers dienen enigszins vertrouwd te zijn met paarden.

www.flickr.com, bigmike.it (Creative Commons)

PrakTISche InfO

data di1,do3,di8,do10,di15endo17juni2010

UUr 19u30tot22u30

code gzs13/02

prijs 96euro

beGeleidinG ruudjespronk

locatie stoeterijdespronkenhoek,

molenstraat38,1755kester

i.s.m. stoeterijdespronkenhoek

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

42 natuur en milieu

cursus natuur-in-zichtDeze groene basiscursus richt zich tot iedereen die de eerste stap-

pen zet in de natuur. Natuurkennis en natuurbeleving vullen elkaar

aan tijdens lessen in een cursuslokaal en excursies in de nabije om-

geving. Een aanrader en een stevige basis om verder op te bouwen!

PrakTISche InfO

data di20,27apr,4,11en

18mei2010Van19u30tot22u45

za24apr,8,29mei,5en12juni2010

Van9u00tot12u00

prijs 60euroofopleidingscheQues

Voorwerknemers

locatie gemeenschapscentrumdebosuil,

witherendreef1,3090oVerijse

inschrijven centrumVoornatuur-enmilieueducatie

Vlaams-brabant,016353096,www.c-V-n.be

data do22,29apr,6,20en27mei2010Van19u30

tot22u45zo25apr,9mei,6,13en20juni

2010Van9u00tot12u00

prijs 60euroofopleidingscheQues

Voorwerknemers

locatie parochiecentrumdewaag,

kattestraat27,1745opwijk

inschrijven centrumVoornatuur-enmilieueducatie

Vlaams-brabant,016353096,www.c-V-n.be

ARCH’EDUC

ma 22.03 klim in je stamboom: genealogie Voor beginners ‘45

wo 21.04 De werelD ronD ierlanD ‘48

za 08.05 wanDeling in het multiculturele VilVoorDe ‘45

do 22.04 huren: De rechten en plichten Van De huurDer ‘46

do 29.04 huren: betaalbaar wonen ‘46

wo 28.04 europa in jouw leVen: lezing Van europaprof henDrik Vos ‘47

vr 04.06 europa in jouw leVen: bezoek aan het europees parlement

en wanDeling in De europese wijk ‘47

samenleVing en cultuur

samenleVing en cultuur

44

45 VormingsgiDs

klim in je stamboom: genealogie Voor beginnersWat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders?

Die zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren

je voorouders? Waar woonden ze en hoe leefden ze? Voor je het weet

verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van

hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens

deze cursus krijg je de kans om de wereld van de familiekunde (de

genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen

stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen.

Je leest oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.

Op het einde van de cursus brengen we een bezoek aan het Alge-

meen Rijksarchief in Leuven en maken we enkele praktijkoefeningen.

wanDeling in het multiculturele VilVoorDeDeze wandeling is een afwisselende mix van cultuurhistorische uit-

leg over Vilvoorde en een kennismaking met verschillende levensbe-

schouwelijke gemeenschappen. Deze keer komen de protestantse,

de sikh- en de moslimgemeenschap aan bod. De maaltijd is halal, en

we voorzien tevens een vegetarisch alternatief. De totale afstand van

de wandeling bedraagt ongeveer 5 km. Afspraak aan het station van

Vilvoorde om 9u45.

PrakTISche InfO

data ma22,29maart,12,19en26apr2010,20u00

tot22u00.za8mei2010,9u00tot12u00

(bezoekrijksarchief)

code pch19/02

prijs 30euro

beGeleidinG andréjanssens,VVfdilbeek

locatie jeugdhuisherne,centrum17b,1540herne

i.s.m. dienstcultuurherne,VVf-dilbeek(Vlaamse

VerenigingVoorfamiliekunde)

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data za8mei2010

UUr 10u00tot16u00

code ICV37/01

prijs 10euro

beGeleidinG rogerdegreef

locatie stationVilVoorde,

stationsplein9,1800VilVoorde

i.s.m. deleVensbeschouwelijkegemeenschappen

VanVilVoorde,motiefVzw

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

46 samenleVing en cultuur

huren: De rechten en plichten Van De huurDerDe huurwetgeving is een ingewikkelde kwestie. Bovendien verandert

zij regelmatig. In deze sessie bespreken we de rechten en de plichten

van de huurder en de verhuurder. Mag de huisbaas de huur zomaar

opslaan? Kan hij mij verplichten mijn huisdier naar het asiel te bren-

gen? En wat moet ik doen om in orde te zijn als huurder? We geven

een aantal handige tips. En we bekijken wat er gebeurt als huurder

en verhuurder elkaar echt niet meer begrijpen.

huren: betaalbaar wonenWonen wordt steeds duurder. Daar kunnen we jammer genoeg niet

onderuit. Toch zijn er mogelijkheden om budgetvriendelijker te hu-

ren. Misschien heb je recht op een sociale woning, maar hoe vind je

jouw weg in die papiermolen? Wat zijn sociale woningen? Wat zijn

sociale verhuurkantoren? Wie komt in aanmerking voor huursubsi-

dies? We verklaren de wetgeving rond de stijging van de huurprijs,

het aanrekenen van kosten en de regelgeving rond de huurwaarborg.

PrakTISche InfO

data do22apr2010

UUr 19u30tot21u30

code co04/01

prijs gratis

beGeleidinG dietlindeoppalfens,

huurdersbondVzwVlaams-brabant

locatie ccasse(oudgasthuis),

gemeenteplein26,1730asse

i.s.m. gemeenteasse,Vzwhuurdersbond,

opbouwwerkhaViland

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data do29apr2010

UUr 19u30tot21u30

code co05/01

prijs gratis

beGeleidinG dietlindeoppalfens,

huurdersbondVzwVlaams-brabant

locatie ccasse(oudgasthuis),

gemeenteplein26,1730asse

i.s.m. gemeenteasse,Vzwhuurdersbond,

opbouwwerkhaViland

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

www.sxc.hu, cbcs

47 VormingsgiDs

europa in jouw leVen: lezing Van europaprof henDrik VosEuropa is geen ver-van-mijn-bed-show meer. Steeds vaker zitten er

berichten in het nieuws die het hebben over Europese beslissingen.

Vlaamse of Belgische regels moeten aangepast worden aan de

Europese wetten. Andere regels worden afgeschaft want ‘het mag

niet van Europa’. Vooral als er weinig sympathieke beslissingen op

stapel staan, wordt Europa als alibi gebruikt. De invloed van Europa

is in amper twintig jaar tijd spectaculair gegroeid. Alle Europese

wetten beslaan vandaag ongeveer 100.000 bladzijden. Ieder jaar

komen er een paar duizend pagina’s bij. Tijdens deze lezing legt

professor Hendrik Vos uit hoe groot de impact van de Europese Unie

is geworden. Hij heeft het over hoe Europa werkt en welke actuele

uitdagingen er op tafel liggen. Hendrik Vos is professor aan de Uni-

versiteit Gent. In 2008 kreeg hij de Wablieftprijs voor het spreken

van klare taal en het vermijden van vakjargon over de Europese Unie.

‘europa in jouw leVen: bezoek aan het europees parlement & wanDeling in De europese wijk’Het hart van Europa ligt in Brussel. We nemen een kijkje achter de

coulissen van de Europese instellingen. Eerst bekijken we kort de

werking van de Europese instellingen. Daarna krijgen we een rond-

leiding in het Europees Parlement. Na een echte Europese maaltijd

is het tijd voor een wandeling door de Europese wijk. We bezoeken

de Europese wijk, de woonplaats van de ‘homo technocratis’. Leuke

Europese verhalen en anekdotes fleuren de wandeling op. We ne-

men de trein naar het ‘Europees station’ van Brussel-Luxemburg.

Afspraak aan het NMBS-station van Dilbeek om 8.30 u. Neem wat

geld mee voor het middagmaal en voor je treinticket: beide zijn niet

inbegrepen in de prijs.

PrakTISche InfO

data wo28apr2010

UUr 19u00tot21u00

code mp42/01

prijs 5euro

beGeleidinG hendrikVos,uniVersiteitgent

locatie dentat,kalenbergstraat9,1700dilbeek

i.s.m. tatwalaVzw

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

PrakTISche InfO

data Vr4juni2010

UUr 9u45tot14u45

code mp43/01

prijs 20euro

beGeleidinG stichtingryckeVelde

locatie europeesparlement,

wiertzstraat60,1047brussel

i.s.m. stichtingryckeVeldeVzw

inschrijven arch’educ,024545401,www.archeduc.be

www.sxc.hu, cbcs

48 samenleVing en cultuur

www.flickr.com, seminarianvoitus (Creative Commons)

De werelD ronD ierlanDDe tocht door het magische eiland van de kelten start in de gezellige

hoofdstad Dublin, aan de monding van de Liffey. Het stadscentrum

wordt beheerst door classicistische gebouwen uit de 18de en begin

19de eeuw: het Saint Valentine’s Shrine, de Georgean Squares en

Leinster Square met het Ierse parlement. Er is het grootste om-

muurde stadspark in Europa, het Phaenix Park...

PrakTISche InfO

data wo21apr2010

UUr 20u00

beGeleidinG guideVerVoort

prijs 7euro(abo:5euro,-25/+60:6euro,

abo-25/+60:4euro)

locatie gcdemuzeVanmeise,

brusselsesteenweg69,1860meise

inschrijven Vtbkultuur,024663505,

www.Vtbkultuur.be

zo 28.03 filocafé ‘50

zo 25.04 filocafé ‘50

za 08.05 een filocafé organiseren en begeleiDen ‘51

zo 23.05 filocafé ‘50

zo 27.06 filocafé ‘50

zingeVing

zingeVing

50

filocaféDenken is gratis: dat is de basis van het filocafé. Iedere vierde zondag van de maand kan je komen

filosoferen over onderwerpen die je interesseren. Voor filosofie moet je niet geleerd zijn of gestudeerd

hebben. In een groepje en met een filosoof wissel je meningen, redeneringen en overtuigingen uit

rond een centrale vraag. Verwacht hier niets hoogdravends: het filocafé is filosofie op mensenmaat.

Het gaat over dingen die jij en ik begrijpen. Wat voor vragen kan je verwachten? Bijvoorbeeld:

Wanneer is naïviteit een deugd? Bestaan er slechte mensen? Wat is geluk? Het filocafé is de perfecte

zondagmiddag voor wie graag nadenkt en nieuwsgierig is naar hoe andere mensen denken. Wie

gewoon wil luisteren is ook van harte welkom. Het filocafé is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

PrakTISche InfO

data zo28maa2010

UUr 14u30tot16u30

code zf31/03

prijs gratis

beGeleidinG philippedeleu

locatie bobar,bolwerkstraat17,1800VilVoorde

i.s.m. stichtinglodewijkderaet

info arch’educ,024545401,www.archeduc.be

data zo25apr2010

UUr 14u30tot16u30

code zf31/04

prijs gratis

beGeleidinG heinhoeck

locatie bobar,bolwerkstraat17,1800VilVoorde

i.s.m. stichtinglodewijkderaet

info arch’educ,024545401,www.archeduc.be

data zo23mei2010

UUr 14u30tot16u30

code zf31/05

prijs gratis

locatie bobar,bolwerkstraat17,1800VilVoorde

i.s.m. stichtinglodewijkderaet

info arch’educ,024545401,www.archeduc.be

data zo27jun2010

UUr 14u30tot16u30

code zf31/06

prijs gratis

locatie bobar,bolwerkstraat17,1800VilVoorde

i.s.m. stichtinglodewijkderaet

info arch’educ,024545401,www.archeduc.be

VormingsgiDs 51

een filocafé organiseren en begeleiDenIn heel Vlaanderen kan je terecht in filocafés. Een filocafé wordt

begeleid door een gespreksbegeleider die het gesprek niet alleen

groepsdynamisch coördineert, maar ook en vooral het filosofisch

karakter ervan bewaakt. Na dit vormingsweekend ben je zelf in

staat een filocafé te begeleiden. Je leert waarmee je rekening

moet houden bij het organiseren van een filocafé. Wat is een

goede uitgangsvraag? Hoe kan je het gesprek focussen? Hoe ga je

om met storingen en onverwachte wendingen? Je krijgt voldoende

materiaal en achtergrondinfo mee om nadien zelf in je eigen regio

aan de slag te kunnen. Filosofische voorkennis of vorming is geen

noodzaak maar wel mooi meegenomen.

PrakTISche InfO

data za8enzo9mei2010

UUr 10u00tot17u00

beGeleidinG kristofVanrossemi.s.m.sandraaerts

locatie stichtinglodewijkderaet,

koninginmariahendrikaplein64a,

9000gent

inschrijven. stichtinglodewijkderaet,093827571,

www.de-raet.be

52

actiViteitenkalenDer

datum titel locatie organisatie contact pagina

16-03-2010Informatieavond: Leven in een nieuw samengesteld gezin

nieuwstadhuis,halle Arch'educ www.archeduc.be,024545401 12

20-03-2010Anders omgaan met spanningen en conflicten

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 14

20-03-2010 Rozen en zomerbloeiers snoeien arch'educ,asse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 38

22-03-2010Klim in je stamboom: Genealogie voor beginners

jeugdhuis,herne Arch'educ www.archeduc.be,024545401 45

23-03-2010 Klussen in huis: Fietsonderhoud groepintro,buizingen Arch'educ www.archeduc.be,024545401 26

24-03-2010 Is dat nu hedendaagse kunst? deoudepost,halle Arch'educ www.archeduc.be,024545401 31

28-03-2010 Filocafé bobar,vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be,024545401 50

5-04-2010 Kruisborrewandeling in Asse parkingboekfos,asse Pasar www.pasar.be,022463646

6-04-2010Samen op de foto! Op een eenvoudige manier een fotoboek leren maken.

bibliotheek,gooik Arch'educ www.archeduc.be,024545401 20

7-04-2010Is dit antiek? Oude voorwerpen leren analyseren naar tijd, materiaal, stijl en waarde

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 30

11-04-2010Voorjaarsbloeiers en bosbeheer-wandeling

hallerbos,halleNatuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,023775210 39

11-04-2010Natuurwandeling in het Zoniënwoud - Op zoek naar de Ijsvogel, Alcedo.

bosmuseum,hoeilaart Inverde www.inverde.be,026582494

12-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet: Facebook voor beginners

administratiefcentrum,wolvertem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 22

12-04-2010Samen op de foto! Op een eenvoudige manier een fotoboek leren maken.

bibliotheek,herne Arch'educ www.archeduc.be,024545401 20

13-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet: Facebook voor gevorderden

administratiefcentrum,wolvertem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 23

14-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Kopen en verkopen op het internet

administratiefcentrum,wolvertem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 24

53

datum titel locatie organisatie contact pagina

15-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Informatie zoeken op het internet

administratiefcentrum,wolvertem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 25

19-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet: Facebook voor beginners

cultuurhoevemariadal,nossegem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 22

19-04-2010 Klussen in huis: Elektriciteit jeugdontmoetingscentrum,kapelle-op-den-bos Arch'educ www.archeduc.be,024545401 26

20-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe internet: Facebook voor gevorderden

cultuurhoevemariadal,nossegem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 23

20-04-2010Stress: Ontspannings- en relaxatieoefe-ningen, de invloed van leefgewoonten

baljuwhuis,galmaarden Arch'educ www.archeduc.be,024545401 14

20-04-2010 Cursus Natuur-In-Zicht Zoniën gemeenschapscentrumdebosuil,overijse

Centrum voor Natuur- en milieueducatie

www.c-v-n.be,016353096 42

20-04-2010Volg een gezondheidscursus met de didgeridoo!

cccoloma,sint-pieters-leeuw Didgedoctor www.didgedoctor.net,

0472207242

20-04-2010 Postnatale gym huisvanhetkind,oetingen Huis van het kind www.landelijkethuiszorg.be,054323953 15

21-04-2010 Instapcursus digitale fotografie ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 21

21-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Kopen en verkopen op het internet

cultuurhoevemariadal,nossegem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 24

21-04-2010 Klussen in huis: Fietsonderhoud ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 26

21-04-2010Blaas je gezond en doe de didgeridoo - beginners

jeugdhuisrondvierkant,herne Cultuurdienst Herne www.herne.be,023971170

21-04-2010Blaas je gezond en doe de didgeridoo - gevorderden

jeugdhuisrondvierkant,herne Cultuurdienst Herne www.herne.be,023971170

21-04-2010 Computerlessen "Basisverbreding" depiramide,steenokkerzeelKennisbeurs Steenok-kerzeel

pajottenland.kennisbeurs.be,027598091

21-04-2010 Kunstgeschiedenis voor beginners bibliotheek,gooik Arch'educ www.archeduc.be,024545401 32

21-04-2010 De Wereld rond Ierland gemeenschapscentrumdemuze,meise vtbKULTUUR www.vtbkultuur.be,

024663505 48

54

datum titel locatie organisatie contact pagina

22-04-2010Huren: De rechten en plichten van de huurder

cc,asse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 46

22-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Informatie zoeken op het internet

cultuurhoevemariadal,nossegem Arch'educ www.archeduc.be,024545401 25

22-04-2010 Paardenharnassement stoeterijdespronkenhoek,kester Arch'educ www.archeduc.be,024545401 40

22-04-2010 Cursus Natuur-In-Zicht Opwijk parochiecentrumdewaag,opwijk

Centrum voor Natuur- en milieueducatie

www.c-v-n.be,016353096 42

24-04-2010Beauty en Relax verwendag in Thermen Tadema

thermentadema,halleVIVA-Socialistische Vrou-wen Vereniging

www.viva-svv.be,025461414

25-04-2010 Filocafé bobar,vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be,024545401 50

25-04-2010 Workshop bloemschikken - Feest parochiezaal,affligem CréYarté www.creyarte.be,0475388817 34

25-04-2010 Workshop bloemschikken - Feest parochiezaal,affligem CréYarté www.creyarte.be,0475388817 34

26-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Facebook voor beginners

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 22

26-04-2010Schilderen met acrylverf voor beginners en gevorderden. Module Lucht

ccdemeent,beersel CC de Meent www.demeent.be,023591600 34

27-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Facebook voor gevorderden

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 23

27-04-2010 Koken met verse kruiden collegium,groot-bijgaarden KVLV Groot-Bijgaarden www.kvlv.be,024667114

28-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Kopen en verkopen op het internet

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 24

28-04-2010Europa in jouw leven: Lezing van Europa-prof Hendrik Vos

dentat,dilbeek Arch'educ www.archeduc.be,024545401 47

28-04-2010Informatieavond: Grootouder zijn na de scheiding van je kind

cc,asse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 12

29-04-2010KLIK: Aan de slag met het nieuwe inter-net: Informatie zoeken op het internet

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 25

29-04-2010 Huren: Betaalbaar wonen cc,asse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 46

2-05-2010 Buizingse bossenwandeling st-Vincentiuskerk,buizingen

Natuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,023567646 39

55

datum titel locatie organisatie contact pagina

3-05-2010 Klussen in huis: Sanitair groepintro,opwijk Arch'educ www.archeduc.be,024545401 28

3-05-2010 Lezing: Goed kiezen geeft kracht gemeenschapscentrumdezandloper,wemmel Arch'educ www.archeduc.be,024545401 15

4-05-2010 Basiscursus digitale fotografie ocmw,pepingen Arch'educ www.archeduc.be,024545401 21

4-05-2010 Wat is DCD? Oorzaken en gevolgen cc'tvondel,halle Sig www.sig-net.be,092383125

5-05-2010Mijn levenskracht en wat ze belemmert. Zelfkennis door creatieve expressie

ccdenblank,overijse Arch'educ www.archeduc.be,024545401 15

5-05-2010 Lezing: slaapproblemen bij kinderen nieuwstadhuis,halle Arch'educ www.archeduc.be,024545401 18

5-05-2010Informatieavond: palliatieve zorg, ook jouw zorg?

gemeenschapscentrumhetkoetshuis,roosdaal Arch'educ www.archeduc.be,024545401 16

6-05-2010 Infosessie osteopathie liberalemutualiteit-vlaamsgewest,asse

Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest

www.lmvlg.be,024540678 17

8-05-2010 Een filocafé organiseren en begeleiden stichtinglodewijkderaet,gent

Stichting Lodewijk de Raet

www.de-raet.be,093827571 51

8-05-2010 Wandeling in het multiculturele Vilvoorde station,vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be,024545401 45

8-05-2010 Rollebollen met je peuter huisvanhetkind,oetingen Huis van het kind www.landelijkethuiszorg.be,054323953

9-05-2010 Vroegochtendwandeling vogelzang mongblok,pepingenNatuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,023616353 39

9-05-2010Natuurwandeling in het Zoniënwoud - Grenzen in het Zoniënwoud

bosmuseum,hoeilaart Inverde www.inverde.be,026582494

12-05-2010Een nieuw paar ogen. Poëzie als blikopener

cccoloma,sint-pieters-leeuw Arch'educ www.archeduc.be,024545401 31

12-05-2010 Werken met de éénassige trekker inverde,hoeilaart Inverde www.inverde.be,026582494

13-05-2010 We gaan ... Brusselen! vormingscentrumhanenbos,beersel De Kei www.dekei.be,033664111

16-05-2010 Vierhoevenwandeling hetpaard,sint-kwintens-lennik

Natuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,0479980088

19-05-2010Informatieavond: Co-ouderschap: Leven in twee huizen

ccdewestrand,dilbeek Arch'educ www.archeduc.be,024545401 13

actiViteitenkalenDer

56

datum titel locatie organisatie contact pagina

19-05-2010 Gepersonaliseerde sierdoos/album gemeenschapscentrumdewarande,liedekerke

Gemeenschapscentrum De Warande

www.liedekerke.be,053645591

19-05-2010Glazen kralen kettelen of juwelen maken met de moeder der parels

soulmade,asse Soulmade www.soulmadecreations.be,023055390 35

23-05-2010 Filocafé bobar,vilvoorde Arch'educ www.archeduc.be,024545401 50

23-05-2010 Workshop bloemschikken - Zomer parochiezaal,affligem CréYarté www.creyarte.be,0475388817 30

23-05-2010 Workshop bloemschikken - Zomer parochiezaal,affligem CréYarté www.creyarte.be,0475388817 30

25-05-2010 Toneelspelen kan je leren ccdewestrand,dilbeek Arch'educ www.archeduc.be,024545401 36

26-05-2010Als ouders van een kind met een handicap er even tussenuit willen: oppas- en opvangmogelijkheden

hetmankement,zellik Gezin en Handicap www.gezinenhandicap.be,032162990

31-05-2010 De kunst van borstvoeding huisvanhetkind,oetingen Huis van het kind www.landelijkethuiszorg.be,054323953

1-06-2010 Een eigen willetje feestzaalcafetaria,dilbeekVormingscentrum Opvoe-ding en Kinderopvang

www.vcok.be,092324736

1-06-2010 Praktisch paardenfluisteren stoeterijdespronkenhoek,kester Arch'educ www.archeduc.be,024545401 41

2-06-2010Informatieavond: Leven in een éénoudergezin

stadhuis,halle Arch'educ www.archeduc.be,024545401 13

4-06-2010Europa in jouw leven: Bezoek aan het Europees parlement en wandeling in de Europese wijk

europeesparlement,brussel Arch'educ www.archeduc.be,024545401 47

5-06-2010 Wat vertellen planten mij? bosmuseum,hoeilaart Inverde www.inverde.be,026582494

6-06-2010Natuurverkenning de oude bedevaarts-weg, van Vorst naar Halle

halleNatuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,023562478

8-06-2010 Assertief zijn gemeenschapscentrumdecam,gooik Arch'educ www.archeduc.be,024545401 17

13-06-2010 Akkervogelwandeling sasvanlembeek,halleNatuurgidsen Zuidwest-Brabant

www.hyacint.info,023567646

58

praktische info

In dit magazine vind je een overzicht van alle activiteiten van Arch’educ en

van andere organisaties die vorming organiseren in Halle-Vilvoorde. Ofwel

zoek je via de vormingsgids, die is ingedeeld in thematische rubrieken.

Een andere manier van zoeken is via de activiteitenkalender, die een chro-

nologisch en beknopt overzicht geeft van alle activiteiten in jouw buurt. De

website van Arch’educ geeft een mooi overzicht van het vormingsaanbod

in Halle-Vilvoorde. Via de website kan je ook inschrijven voor een maande-

lijkse nieuwsbrief.

inschrijVen bij arch’eDuc

Voor activiteiten van Arch’educ kan je op verschillende

manieren inschrijven:

• Bel naar 02 454 54 01

• Fax je inschrijving naar 02 454 54 02

• Schrijf je in via het online inschrijfformulier

op www.archeduc.be

• Stuur een mailtje naar [email protected]

• Vermeld de code van de activiteit bij je inschrijving

Soms is het aantal plaatsen beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in. Moeten

wij uitzonderlijk een activiteit annuleren? Dan nemen we in elk geval contact

met je op. Je deelnemingsbijdrage wordt terugbetaald.

Moet je zelf je inschrijving annuleren?

Doe dat dan in elk geval twee dagen vóór de start van de activiteit zelf. Soms

staan er mensen op een wachtlijst die graag je plaats innemen. Als je op voor-

hand annuleert, krijg je je inschrijfgeld ook terug.

inschrijVen bij anDere organisaties

Bij elke activiteit staat wie ze organiseert. Je schrijft gewoon in bij de

organisator zelf.

kostprijs

Arch’educ hanteert bewust een lage prijs voor iedereen. Is die prijs voor jou

toch een belemmering, geef ons dan een seintje.

Voor alle activiteiten van Arch’educ kan je met opleidingscheques betalen.

Activiteiten van andere organisaties komen daarvoor alleen in aanmerking als

hun opleidingen ook erkend zijn in het systeem van de opleidingscheques.

Surf voor meer informatie over opleidingscheques naar www.vdab.be/oplei-

dingscheques of bel naar het gratis nummer 0800 30 700

Digitaal leren

Bij activiteiten met dit icoontje hoort een speciale website met meer infor-

matie. We noemen dit digitaal leren. Arch’educ wil op deze manier nieuwe

leervormen stimuleren. Je gaat aan de slag met de computer om het onder-

werp op je eigen tempo verder te erkennen, oefeningen te maken, … Je vindt

er extra informatie en je kan er in contact komen met de begeleider en andere

deelnemers. Neem een kijkje op de Arch’educ-website voor meer informatie:

www.archeduc.be/digitaalleren

digitaal leren

arch’eDuc maakt je wegwijs.Arch’educ is het Vormingplus-centrum van Halle-Vilvoorde en organiseert

een brede waaier aan activiteiten: cursussen, workshops, lezingen, infor-

matieavonden, uitstappen, projecten … Daarnaast maakt Arch’educ alle

sociaal-culturele activiteiten in Halle-Vilvoorde bekend.

colofon

Dit is het driemaandelijks magazine van

Arch’educ, Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw,

Stationsstraat 70, 1730 Asse.

Het magazine is een aanvulling op de interactieve website

www.archeduc.be

T 02 454 54 01

F 02 454 54 02

E [email protected]

reDactie

Wouter Krznaric (eindredactie), Jan De Cock,

Werner Godfroid, Tim Guily, Ellen Ruys, Arjan Sohier

webreDactie

Wouter Krznaric (eindredactie), Tim Guily, Veerle Soetaert

concept, VormgeVing, VerspreiDing en Druk

www.megaluna.be

Dit magazine werd gedrukt op

coVerbeelD

Ans Brys ...in het M HKAFE te Antwerpen.

VerantwoorDelijke uitgeVer

Werner Godfroid, Broeck 22, 1547 Bever

Een deel van de informatie en aankondigingen komt rechtstreeks van de organisatoren. Arch’educ is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens noch voor de programma’s van andere organisatoren.

arch educ ‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

arch educ ‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

arch educ‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

arch educ‘‘‘‘Vormingplus Halle - Vilvoorde

wil je op de hoogte blijven van het vormingsaanbod in je buurt?

Je ontvangt alle informatie over nieuwe activiteiten in de

vernieuwde maandelijkse nieuwsbrief.

Schrijf je in op onze vernieuwde website:

www.archeduc.be

Het volgende nummer van dit magazine gratis bij je thuis?

Neem gerust contact met ons op.

arch’educ, vOlkShOgeSchOOl halle-vIlvOOrde vzwStationsstraat 70 -- 1730 Asse

T 02 454 54 01

F 02 454 54 02

E [email protected] -- www.archeduc.be