LEGENDE - · PDF file GRB - ADP - administratief perceel grens GRB - WGO - wegopdeling GRB -...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LEGENDE - · PDF file GRB - ADP - administratief perceel grens GRB - WGO - wegopdeling GRB -...

 • RUP begrensd door

  LOODSWEZENSITE

  Opgemaakt door de afdeling ruimte Antwerpen,

  Filip Smits regisseur stadsprojecten

  Liggingsplan

  Datum wijziging Schaal

  21/042016 1/1000

  Projectregisseur

  Raïssa Bratkowski

  Ontwerp Planregistratienummer

  SWECO Belgium nv RUP_11002_214_10018_00001

  Tekenaar Opmerking

  ECR/DBO Het ontwerp werd niet opgemaakt met de bedoeling bepaalde vastgestelde bouwovertredingen te regulariseren

  _VIGNET

  _LEGENDE

  MinderbroedersruiVeemarkt

  Hu iks

  tra at

  Saucierstraat

  Korte Schipperskapelstraat

  Jo rd

  ae ns

  ka ai

  Koolkaai

  Va n

  M et

  er en

  ka ai

  Sin t-P

  aul usp

  laa ts

  Sint-Paulusstraat

  Adriaan Brouwerstraat

  Sint-Pietersvliet

  G ul

  de nb

  er g

  B rouw

  ersvliet

  No se

  st ra

  at

  G is

  ts tr

  aa t

  Lange Sc hip

  per ska

  pel stra

  at

  Burchtgracht

  Kriekenstraat

  Guldenberg

  Pete rsel

  iestr aat

  Vin ge

  rlin gs

  tra at

  Kommekensstraat

  Cra uw

  ele ngang

  Veemarkt

  Ta ve

  rn ier

  ka ai

  Sint-Aldegondiskaai

  Tavernierkaai

  Houten Brug

  Vleeshouw ersstraat

  K orte Zeevaartstraat

  Schippersstraat

  Kleine Kraaiwijk Si nt

  -P au

  lu sp

  la at

  s

  Rouaa nse K

  aai

  Gr ote

  Kr aa

  iwi jk

  Koolkaai

  Go rte

  rs tra

  at

  Keistraat

  Dr ies

  Veemarkt

  Sint-Pietersvliet

  Verversrui

  Ou de

  ma ns

  str aa

  t

  D ries

  Kla pd

  or p

  Leguit

  Keistraat

  Blauwbroekstraat

  Or te

  liu sk

  aa i

  Brouwersvliet

  Lange Koepoortstraat

  B onapartedok

  Ze es

  ch el

  de

  4

  1

  3

  2

  5

  6

  7

  Pu

  Ce

  Ce

  Ce

  Ce

  Ce

  10m 1 5m 15m

  25 m

  50m

  VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Zone voor Publiek Domein (Pu)

  Artikel 2: Zone voor Centrumfuncties (Ce)

  Artikel 3: Ondergrondse Parking (overdruk)

  Artikel 4: Historisch Waardevolle Gebouwen en Constructies (overdruk)

  BASISPLAN grens RUP

  grens tussen bestemmingszones

  maatlijnen

  GRB - ADP - administratief perceel grens

  GRB - WGO - wegopdeling

  GRB - KNW - kunstwerk

  GRB - WGA - wegaanhorigheid

  GRB - GBA - gebouwaanhorigheid

  GBG - hoofdgebouw

  GBG - bijgebouw

  WTZ - watergang

  StadsontwikkelingSTAD ANTWERPEN District -

  - -

  Tekenaar

  Ontwerper

  Projectleider

  Datum wijziging

  Liggingsplan

  Opmerking

  Ruimtelijk beleid

  Katlijn Van der Veken

  Katlijn Van der Veken

  Katlijn Van der Veken

  Katlijn Van der Veken

  RUP_11002_214_10018_00001

  Het ontwerp werd niet opgemaakt met de bedoeling bepaalde vastgestelde bouwovertredingen te regulariserenECR/DBO

  SWECO

  Raïssa Bratkowski

  21/04/2016 1/1000

  Schaal

  Planregistratienummer Datum deputatie

  --/--/----

  Rob Van de Velde

  Rob Van de Velde

  Rob Van de Velde

  programmaleider generiek beleid

  Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van

  Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat dit plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van tot en met

  Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van

  Voor de stadssecretaris bij machtiging van 9 juni 2011 de bestuurscoördinator

  Voor de stadssecretaris bij machtiging van 9 juni 2011 de bestuurscoördinator

  Voor de stadssecretaris bij machtiging van 9 juni 2011 de bestuurscoördinator

  Voor de burgemeester de afgevaardigde schepen

  Voor de burgemeester de afgevaardigde schepen

  Voor de burgemeester de afgevaardigde schepen

  RUP - voorontwerp Gebiedsontwikkeling Loodswezen - - GRAFISCH PLAN

  Begrensd door:

  Opgemaakt door de afdeling ruimtelijk beleid Antwerpen

  nr

  RUP voorontwerp

  GRAFISCH PLAN

  mei 2016

  GRAFISCH PLAN - voorontwerp

  LOODSWEZENSITE

  Koolkaai

  Peterseliestraat

  Vleeshouwersstraat

  Kleine Kraaiwijk

  Hu iks

  tra at

  Saucierstraat

  Korte Schipperskapelstraat

  Jo rd

  ae ns

  ka ai

  Sint-Paulusstraat

  Va n

  M et

  er en

  ka ai

  Sin t-P

  aul usp

  laa ts

  Adriaan Brouwerstraat

  Sint-Pietersvliet

  Burchtgracht

  Gu ld

  en be

  rg

  N os

  es tr

  aa t

  B rouw

  er svliet G is

  ts tr

  aa t

  Lan ge

  Sch ipp

  ers kap

  elst raat

  Kriekenstraat

  Guldenberg

  Vin ge

  rlin gs

  tra at

  Kommekensstraat

  Cra uw

  ele ngang

  Ta ve

  rn ier

  ka ai

  Sint-Aldegondiskaai

  Houten Brug

  Tavernierkaai

  K orte Zeevaartstraat

  Schippersstraat

  Si nt

  -P au

  lu sp

  la at

  s

  Rouaa nse K

  aai

  G ro

  te

  Kr aa

  iwi jk

  Koolkaai

  Go rte

  rs tra

  at

  Keistraat

  Dr ies

  Veemarkt

  Sint-Pietersvliet

  Verversrui

  Kl ap

  do

  rp

  Ou de

  ma ns

  str aa

  t

  D ries

  Leguit

  Keistraat

  Blauwbroekstraat

  Or te

  liu sk

  aa i

  Brouwersvliet

  B onapartedok

  Ze es

  ch el

  de

  RUP BINNENSTAD

  RUP EILANDJE

  RU P

  BI NN

  EN ST

  AD

  RU P

  EI LA

  ND JE

  47

  35

  2

  9

  17

  5

  26

  10

  1

  19

  10

  26

  17

  15

  7

  21

  3

  27

  6

  3

  34

  15

  15

  43

  6

  14

  38

  12

  41

  8

  7

  28

  18

  27

  11

  3

  22

  19

  36

  56-58

  18

  17

  6-8

  21

  9-11

  28

  12

  54

  26

  17

  1

  11

  8

  4

  11

  44

  9

  11

  29

  10

  24

  52

  4

  16

  9-11

  25

  13

  5

  5

  2

  42

  13

  34

  6

  16

  3-25

  13

  16

  15

  50

  22

  6

  11

  1

  40

  9

  13

  17

  6

  14

  29

  8

  32

  39

  2

  10

  14

  15

  25-27

  2

  19

  20

  8

  18

  11

  8

  2

  6

  33

  15

  9

  18

  2 30

  10-12

  12

  20

  37

  1

  19

  5

  20

  2

  4

  28

  7-11

  7

  3

  23C

  16

  21

  1-3

  3

  36-7901

  7

  3

  7-9

  2

  7

  7

  6-8

  5-7

  108

  6

  11A

  23C

  37-730

  11

  2

  2A-5

  122-151

  17

  23

  24

  22

  19

  22-22A

  4

  9A

  12

  9

  11-12

  3

  2

  4-4

  4-4D

  9

  30-31

  5

  5

  10-20

  19-21

  7-9

  1-3

  5B-17

  1

  8-12

  8

  1-3

  8-10F

  6

  45

  46

  6

  14_3

  3

  18-20

  9-9B

  48

  27

  3

  8

  21-23

  1-31

  15-17

  14-16

  29-31

  29

  6

  22-40

  /zn-57

  7

  5

  27_1

  2

  4

  2-6

  1-3

  10_2

  21-25

  1-3

  24

  21

  31

  3b

  4-6

  11

  3

  2B-2_4

  28-29

  1-8

  7

  26

  13L-13_4

  2

  33

  /zn-39

  1-8

  20-20I

  1

  13-15

  27

  1-4

  11

  7-9

  23

  25

  10-12

  10

  4-4A

  15

  11

  14

  1

  /zn-116

  12

  27

  8

  13

  1-4_5

  10-16

  14

  23

  2

  1-24

  14

  10

  7

  4

  1-3

  4-6

  4-5

  23-23C

  Tolhuis

  Stadswoning

  Stadswoning

  Burgerhuis Burgerhuis

  Poorttravee

  Beeldengroep Madonna

  Classicistisch burgerhuis

  Woon-, winkelhuisWoon-,

  winkelhuis

  Woon-, winkelhuis

  Stadswoning

  StadswoningStadswoning in empirestijl

  Hoekpand in Nieuwe Zakelijkheid

  Burgerhuis Burgerhuis

  Stadswoning

  Hoekhuis met Korte

  Zeevaartstraat

  Stadswoning

  Stadswoning

  Beeld Heilige Familie

  General Ship Repairing Stores, magazijn

  General Ship Repairing

  St