Lac50042 presentatie v1

of 22/22
Het nieuwe gezicht van Van Lanschot Chabot ( en hoe we dat aan de wereld vertellen )
 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  119
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Lac50042 presentatie v1

 • 1. Het nieuwe gezicht vanVan Lanschot Chabot( en hoe we dat aan de wereld vertellen )

2. Het provisieverbod en de roep ommeer transparantie dagenons uit om beter onze toegevoegdewaarde te tonen.Aanleiding 3. StrategieOnze nieuwe propositie:van verzekeringsadvies naarrisicomanagement.Oftewel: hoogwaardige dienstverleningvoor het verkennen, voorkomen en, waar nodig,verzekeren van risicos. 4. meerwaardeeen maatwerk Risicoscanen rapportage1. OndernemersrisicosDuis porta dignissim odio vel fermentum. Nam accumsan, elit eget posuere pulvinar, nunc feliseleifend augue, vel consectetur leo ipsum nec turpis. Quisque sed leo eget nulla uam corpersodales. Praesent consequat arcu vel tortor placerat eu semper sem sodales. Aenan mattismolestie metus vitae pretium. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi ent montes,nascetur ridiculus mus.AansprakelijkheidRechtsbijstandOnze bevindingenBeschadiging, verlies van of schade veroorzaakt met land- en/of werkmaterieelDonec laoreet aliquet cursus. Nullam loremvitae erat tempor consequat. Integer sit ametlibero vitae sapien luctus iaculis nec at arcu.Class aptent taciti sociosqu ad litora torquentper conubia nostra, per inceptos himenaeos.Aliquam congue ligula ut urna tempus adipiscing. Ut placerat quam rutrum elit faucibus attempor nibh interdum. Maecenas convallis acumsan tincidunt.Ons adviesClass aptent taciti sociosqu ad litora torquentper conubia nostra, per inceptos himenaeos.Aliquam congue ligula ut urna tempus adipiscing. Ut placerat quam rutrum elit faucibusat tempor nibh interdum. Maecenas conval-lis accumsan tincidunt. Nullam in felis ut doloregestas venenatis eu nec enim. Nunc purus,bibendum a consectetur ac, accumsan a nisi.12Risico analyse voor Bedrijfsnaam Bedrijfsnaamgering risicomatig risicogroot risiconiet van toepassingGebouwengebouwenglasInhouduitrusting / inventaris / goederenapparatuur / machinesictdata / informatieBedrijfsstagnatiebedrijfsstagnatieBouwen / VerbouwenbouwenverbouwenVervoer(bedrijfs)wagenparkmotorrijwielentrekkers / opleggers / aanhangersland- en/of werkmaterieelin- en/of opzittendenwegam / wegastransportvervoerdersaansprakelijkheidluchtvaartuigenvaartuigenRisico -overzicht1. Bedrijfsrisicos2. Ondernemersrisicos 3. PersoneelsrisicosFusie / Overnamefusie / overnameBetalingsrisicosbetalingsrisicosGeld- en geldswaardenGeld- en geldswaardige papierenfraudeMilieumilieuAansprakelijkheidaansprakelijkheidrechtsbijstandrecallOveriglevende haveteeltplanBesturenbesturenGezondheidarbeidsongeschiktheidziekteongevallenoverlijdenPensioenpensioenReizenReizenCriminaliteit(be)dreiging en/of onrechtmatigevrijheidsberovingGezondheidarbeidsongeschiktheidongevallenziektewerkhervattingsregelinggedeeltelijk arbeidsongeschiktenPensioenpensioenReizenreizenexpats121416182024262830485052545658606870727476788084868890929412Risico analyse voor Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam11 5. meerwaardeeen integrale aanpakvan de bedrijfs-, personeels-en ondernemersrisicosBEDRIJFSRISICOSONDERNEMERSRISICOSPERSONEELSRISICOSBEDRIJFSRISICOSONDERNEMERSRISICOSPERSONEELSRISICOSBEDRIJFSRISICOSONDERNEMERSRISICOSPERSONEELSRISICOS 6. meerwaardepersoonlijk adviesvan branchegespecialiseerderisicomanagersMail onsBel ons (073) 692 46 92Rob de Grootrisicomanager zorgMail onsBel ons (073) 692 46 92Rob de Grootrisicomanager zorgMail onsBel ons (073) 692 46 92Rob de Grootrisicomanager zorgMail onsBel ons (073) 692 46 92Rob de Grootrisicomanager zorg 7. risicomanagersOnze nieuwe positionering 8. Onze nieuwecommunicatieaanpakIn communicatiemiddelen appellerenwe niet aan de angst voor risicosmaar aan de moed om te ondernemen,met alle risicos die daarbij horen.We dagen ondernemers uit en moedigenze aan met n krachtige oproep... 9. durf... 10. durf te ondernemen 11. durf iets nieuwste beginnen 12. durf een grenste verleggen 13. durf een risicote nemen 14. durf want metVan Lanschot Chabotzijn de risicos nooit groter dan wilt 15. interne campagnekiezenterouteandereeendurfdedingenheelanderstebekijkendurfvanuithetperspectiefvanjeklanttekijkendurfdurfZoals we gisteren in de kwartaal-bijeenkomst hebben verteld, is dathet thema waarmee wij ons vanafnu in de markt willen presenteren.Met dat ene woord moedigen weonze relaties aan om vrijuit teondernemen en de risicobeheersingaan ons toe te vertrouwen.durf is ookwat wij zelf zullenmoeten tonenWant we staan met elkaar aan het begin van een ongekend uitdagende,nieuwe fase in onze markt n in ons bedrijf. Wat dat van jou gaat vragen?Bijvoorbeeld... de durf om telkens eerst te bedenken wat je klant of colleganu eigenlijk echt nodig heeft en daar zo nodig je werkwijze op aan tepassen. En: de durf om kritisch naar jezelf te kijken. En ook: de durf om nietsals vanzelfsprekend te beschouwen, maar elke dag te bedenken of en hoehet beter kan.Met elkaar zijn wij zo in staat om onze positie in de markt te behoudenn te versterken, daar zijn we vast van overtuigd. Alvast bedankt voor jouwbetrokkenheid en inzet daarbij.Het MT,Lando, Edser, Astrid, Bart en Erwindurfte bedenken hoehet beter kanrisicomanagers 16. segment brochuresWij geloven in durf en ondernemerschap. De adviseurs van Van LanschotChabot stellen u als ondernemer of bestuurder in staat om vrijuit te onder-nemen met alle risicos die daarbij horen. Speciaal voor de kleinzakelijkemarkt ontwikkelden wij een aanpak voor de beheersing van uw verzeker-bare risicos. Een aanpak met drie aandachtsgebieden: Bedrijfsrisicos kleinzakelijk (schadeverzekeringen). Ondernemersrisicos kleinzakelijk (arbeidsongeschiktheid, pensioen,overlijden). Personeelsrisicos kleinzakelijk (verzuim, ongevallen, pensioen).Hiermee kunt u uw risicos voor elk gebied afzonderlijk in kaart brengen,of de risicos van alle drie de gebieden in n keer aanpakken. In allegevallen adviseren wij u graag over de juiste maatregelen en verzekeringen.De brochure die u nu in handen heeft, gaat specifiek in op onze aanpakvoor uw Bedrijfsrisicos kleinzakelijk.durf want metVan Lanschot Chabotzijn de risicos nooitgroter dan wiltWeet u welke risicosuw bedrijf loopt?En u als ondernemer?durfRisicoaanpakkleinzakelijk voorBedrijfsrisicosprovisieprovisieprovisievaste kosteninventarisinventarisvanaf 2013huidigcomputersaansprakelijkheidautogebouwcomputersprovisieautoaansprakelijkheidprovisiegebouwUw verzekeringenbeheren voor een vastbedrag per jaarBedrijfsrisicos kleinzakelijk omvat alles wat u nodig heeft voor het verzekerenvan uw bedrijfsrisicos.Om te zorgen dat uw verzekerbare bedrijfsrisicos nooit groter zijn dan uwilt, beheren wij uw verzekeringen. Onze adviseurs zijn dagelijksbeschikbaar voor uw vragen en bieden u jaarlijkse updates. Van LanschotChabot bedingt scherpe premies bij verschillende verzekerings-maatschappijen. Die inkoopkracht levert u premievoordeel op. Voor uwverzekeringen betaalt u de premies znder provisie.Wij zijn transparant in de advieskosten die wij in rekening brengen. U betaalteenmaal per jaar een vast bedrag, onafhankelijk van het aantal geslotenverzekeringen. Hoe meer schadeverzekeringen u afsluit, hoe groter uwvoordeel.Van provisie naar vaste kosten 17. sector updatesBehoorlijkbestuur en aan-sprakelijkheid7 belangrijke vragen voor uw technologieleverancierstrends en derisicos vooruw instellingDe zorgsector is volop in beweging.En dat heeft vaak impact op deverzekerbare risicos en continuteitvan organisaties.Zeer beperkte financile buffersin de zorg is sprake van zeer beperkte buffers om eventuelecalamiteiten op te vangen. Hoeveel risico kan uw organisatie opdit moment dragen?Grotere afhankelijkheid technologieDe forse toename van technologische mogelijkheden in de zorg(zoals zorg in de huiskamer) maakt organisaties steeds afhankelijkervan stabiliteit en kwaliteit van hun technologie. Hoeveel financileruimte hebt u als de technologie u even in de steek laat?De mondige patintuw patint of bewoner is steeds beter en makkelijker op de hoogteen geeft dat ook duidelijk aan. in hoeverre maakt u een inschattingvan de toename van klachten of aansprakelijkheidsclaims door uwpatinten of de bewoners van uw organisatie.Imago komt te voet en gaat te paardHet imago van uw organisatie is enorm belangrijk. Zeker nu de zorg(deels) geprivatiseerd is en de klant op zoek kan naar de besteaanbieder. Positieve en -vooral- negatieve ervaringen zijn in de(sociale) media onderwerp van gesprek. De transparantie vergrooten medische missers staan sinds 1 juni 2012 zelfs online. Hoe werktuw bedrijf aan het opbouwen en behouden van een goed imago?En wat doet u als het mis gaat?Bestuurders in de zorg ondereen vergrootglasSteeds vaker worden zorgbestuurders aangesproken op behoorlijkbestuur. in welke mate beheerst u de risicos rondom behoorlijk bestuur?5De laatste jaren was er vaak sprakevan ernstige incidenten. Zoals falendeartsen, brand, lekken van vertrouwe-lijke gegevens, conflicten binnen eenafdeling en onvoldoende adequaatregeren op besmettelijke bacterin.Dit soort calamiteiten hebben in toe-nemende mate consequenties voorde bestuurders. Zij zijn niet alleenverantwoordelijk voor het financileen strategische beleid, maar ooksteeds meer voor de inhoud, kwali-teit en veiligheid van de zorg en depatint. De druk neemt hierdoor toe.Persoonlijke aansprakelijkheid is ookin de zorg zeker geen latent risicomeer. VWS heeft onderzocht of ervoor de zorg een lagere aansprake-lijkheidsdrempel nodig is, maar datis niet tot stand gekomen. Duidelijkis wel dat het beleid van VWS meerneigt naar het gebruiken van deaansprakelijkheid als prikkel voorgoed en behoorlijk bestuur.Welke risicos in de zorg leiden totverhoogde aansprakelijkheidsrisicos?Hiernaast enkele voorbeelden.4 Hoe geven uw externe partijeninvulling aan het voorkomen vangrote(re) afhankelijkheden?5 Welke visie en strategie heeftu voor uw medewerkers als hetgaat om het gebruik van (nieuwe)middelen en media (bv. smart-phones, iPad, inlog op afstand,e-mail, internet, social media)?Patinten dienen een tuchtklacht integen de bestuursvoorzitter van eenziekenhuis. Deze zou klachten over eenarts onvoldoende hebben onderzocht.Technologische ontwikkelingenzorgen voor de grootste verande-ringen in de zorg. Leveranciers zijndaardoor een belangrijke partij bijrisicobeperking. Een aantal slimmevragen die u kunt bespreken metuw leverancier, zorgen ervoor datiedereen scherp blijft.1 is iCT en informatie in uworganisatie gentegreerd?Zo ja, hoe? En kan dat beter?2 Op welke manier is uworganisatie afhankelijk van iCTen controle op de informatie?3 Welke kwetsbaarheid is erten opzichte van iCT eninformatiebeheer per proces?Zeer hoge regeldichtheid:toenemend aantal normen en regelsdie niet altijd goed op elkaar zijnafgestemd, terwijl het nalaten ofschenden ervan wel tot risico leidt.Hervormingen en veel partijen:het zorgstelsel verandert vaak, er zijnvele partijen (werknemers, patinten,overheden, verzekeraars etc.), elk methun eigen belang en er komen veelnieuwe ontwikkelingen op u af. umoet steeds een afweging makentussen de diverse belangen en risicos.Wijze van financiering:u heeft te maken met de overheid dieaanstuurt op verdere bezuinigingen.En met de verzekeraar die bepaalt ofbepaalde zorg bij u wordt ingekochtof niet. Hierdoor staan inkomsten,budgetten en daarmee uw financie-ringsmogelijkheden onder druken moet u regels en belangen somstegen elkaar afwegen.Al met al wordt er veel verwacht vanzorgbestuurders. De trend is om hensteeds meer aansprakelijk te stellenvoor gemaakte keuzen. Als bestuurderstaat u voor de uitdaging om tochinvulling te blijven geven aan uwverantwoordelijkheden en tegelijk depersoonlijke aansprakelijkheid toteen minimum te beperken. Dit vraagtom een groot risicobewustzijn.Zorgbestuurder persoonlijkaansprakelijk voor wanbeleidLees meer op vanlanschotchabot.com/zorgReageer en praat mee over techniek in de zorg en andere onderwerpen.6 Hoe sluit uw iCT en informatie-beheer aan bij toekomstigeontwikkelingen? is er snel teschakelen bij veranderingen,beveiligen van gegevens of uweigen nieuwe wensen?7 Hebben uw medewerkers voldoen-de kwaliteit en kennis om met(nieuwe) technologien om te gaan?risicomanagerst (073) 692 46 57e [email protected] vanlanschotchabot.comin de zorgSectorupdate over ondernemerschapen risicomanagementdurfForse stijgingaansprakelijkheidsclaimsBelangrijke vragen voor uwtechnologieleveranciers5 trends en risicosvoor uw instellingkscann calamiteit?verlevingskracht na eenom na zon gebeurtenisr te draaien? Bijna 40%hikbaar is. De helft van desh flow te beschikken.onwetendheid. De helftt of hoogstens eenmaligeeft het gevoel te hebbenicos op orde zijn, heeftintegraal risico-overzichtbewust?g te wensen over, zo blijktwart (78%) van de onderne-hebben aan een verhogingn organisatie.uteit?bestaan steeds afhanke-en het publiek van henschouwt imagoschade alseigen bedrijfscontinuteit.juni2013management? En hoe gaathabot voerde TnS/niPOmanagers en bestuurders.sultaten vindt u hieronder. 18. online corporate filmUitnodigingvoor ondernemersen bestuurders 19. websiteRisicobeheersingen financielezekerheid voor uKennis vanuw bedrijf enuw sectorRegelmatigeupdates vanuitVLC liveSchade melden:via app, formulierof online3 stappen: verken,voorkom, verzeker 4 speciekesectoren 1 overzicht,veel nieuws 7 dagen per weekbereikbaardurf...en doe de Risicoscan,zodat u vrijuitkunt ondernemenLees hier hoe het werktintroductieMijnChabotik ben particulierservice contacthome onze aanpak voor wie VLC livewww.vanlanschotchabot.comVan Lanschot ChabotVan Lanschot Chabot 20. sales presentatiedurf...risicomanagersVan LanschotChabotZorg ICT DienstverleningDiversenParticulierenFamiliebedrijven Kleinzakelijk DiversenMaakindustrie 21. awardRisicobewust award na hetdoorlopen van de Risicoscan 22. risicomanagersdurf je mening te gevenHeb je vragen of opmerkingennaar aanleiding van deze presentatie?Laat het ons vooral [email protected]