Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW

download Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW

If you can't read please download the document

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW

 • Dia 1
 • Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW
 • Dia 2
 • Extra geld voor mbo?
 • Dia 3
 • Noodklok: Weinig les weinig begeleiding Weinig uitdaging Aan lot overgelaten weinig structuur Doe het zelf maar Dunne roosters Chaos Thuis op de bank! Waar komen we vandaan?
 • Dia 4
 • Onderwijsverslag 2011-2012: 4 op de 5 opleidingen voldoen aan basiskwaliteit; 1/5 niet Positieve ontwikkeling rendementen en vsv (8,8%); stagneert Stijging zeer zwakke opleidingen van 14 naar 22 Kwaliteitsborging bij bijna 70% niet op orde Onderwijstijd: positieve ontwikkeling; 11% nog onder de norm Kwaliteitsverbetering nodig op: kwaliteitsborging, examinering, maatwerk, intake en studieloopbaanbegeleiding, begeleiding bpv Tevredenheid studenten: 6,9 opleiding en 6,3 instelling Kwaliteitsbeeld
 • Dia 5
 • 1. Verhoging kwaliteit mbo: Meer onderwijstijd Betere examens Professionalisering Hoger niveau taal en rekenen 2. Verminderen van kwalificaties en opleidingen 3. Vereenvoudiging BVE-stelsel: Instroomeisen mbo-2 Entree-opleidingen 4. Verbeteren bedrijfsvoering Focus op Vakmanschap
 • Dia 6
 • Intensivering uren en begeleiding Verkorting van opleidingen Entree opleiding Bekostiging Wetswijziging Doelmatige Leerwegen
 • Dia 7
 • Gaat niet om uren maar om professionele begeleiding Vooral in het eerste leerjaar Actieve betrokkenheid onderwijspersoneel Volwaardig en evenwichtig onderwijsprogramma Uitdagend onderwijs Flexibiliteit over de jaren heen Flexibiliteit in theorie/praktijk Intensivering 1
 • Dia 8
 • Afwijken mag, mits: Kwaliteit op orde (zie een van de volgende sheets) Volwaardig intensief uitdagend programma Onderwijsinhoudelijke visie Aangeven hoe kwaliteit gewaarborgd wordt/blijft Instemming studentenraad Jaarlijkse verantwoording Gentegreerd Jaarverslag Intensivering 2
 • Dia 9
 • Onderwijsteam staat voor kwaliteit Multidisciplinair team, gezamenlijke verantwoordelijkheid Bevoegd docent, instructeur, studieloopbaanbegeleider, mentor, gastdocenten . Ontwerpt het onderwijsprogramma, begeleiding, werkvormen Maakt onderlinge afspraken over de te leveren kwaliteit en hoe de kwaliteit te waarborgen en te verantwoorden Geen discussie over telt dit uur mee maar leveren wij Kwaliteit Onderwijsteam
 • Dia 10
 • Kwaliteit is vertrekpunt Onderwijstijd, onderdeel van onderzoek onderwijskwaliteit Regulier onderzoek Onderzoek op basis van jaarlijkse risico- analyse, ernstige signalen Geen terugvordering meer van bekostiging wegens onvoldoende programmering/geen dubbele controle Nieuwsbrief BVE, nr. 12 (september 2013) Toezicht en handhaving
 • Dia 11
 • Tevreden afnemers/belanghebbenden Studenten, ouders, leerbedrijven, bedrijfsleven Gemeenten, vervolgonderwijs, maatschappij, politiek Studiesucces, voldoende rendementen, Voldoende examenkwaliteit Externe validering door Onafhankelijke deskundigen Onderwijsinspectie Wanneer kwaliteit ?
 • Dia 12
 • Professionalisering/hoog niveau Learning in plaats teaching Leren reflecteren op eigen handelen, kwaliteit Team verantwoordelijk voor realiseren van kwaliteit Prestaties evalueren, feedback organiseren Staf ondersteunend aan lijn/teams Meer samenwerking, kennisuitwisseling Onderwijsteam eigenaar
 • Dia 13
 • Lerarenagenda, NOA: professionalisering Kwaliteitsafspraken Transparantie MBO 15 en Kwaliteitsmanagement Facilitering OCW
 • Dia 14
 • Elke mbo-er een uitblinker! Uitdaging!