Kunststof Magazine, nummer 4, mei 2016

of 4 /4
‘Ja, daar moeten we dan ook hartstikke blij mee zijn’, lacht Wietse Wissema, directeur van Alligator Plastics in Son. ‘Ook wij profiteren van de opleving, maar eigenlijk willen we niet langer speelbal zijn van de economie: we hebben ons van die afhankelijkheidspositie losgerukt. Sinds onze nieuwe aanpak groeit Alligator op eigen kracht en is de omzet in 6 jaar tijd verdrievoudigd en is het personeelsbestand van 18 me- dewerkers uitgebreid naar zo'n 50 mensen. Nog maar anderhalf jaar geleden – in september van 2014 – openden we een nieuw bedrijfspand, waarin we bouw- technisch rekening gehouden hebben met eventuele expansie in de toekomst. En nu, veel eerder dan verwacht, gaan we al gebruik maken van die voor- zorgsmaatregelen…’ GROEIVERSNELLER-- PROGRAMMA- Alligator Plastics ontstond zestig jaar geleden toen Philips- medewerker Frans van de Meulenkom voor zichzelf begon als matrijzenmaker. In de jaren ‘80 droeg hij het stokje overaan zijn schoonzoon Thijs Goossens. Begin jaren ‘90 nam Goudsmit Magnetics het bedrijf over. Wiet- se Wissema – sinds 1999 direc- teur – kocht in 2007 alle aande- len van de onderneming. ‘Twee jaar later sloeg de crisis keihard toe. In 2009 lag de productie zo- waar drie maanden stil; iets wat je met beide benen op de grond zet’, blikt Wissema terug. Mede door de dip in 2009 is Al- ligator kritisch gaan kijken naar de markt en naar de behoeften in de toekomst: waar willen we staan over 5 jaar en hoe ziet de wereld er dan uit? Vanuit die vragen is een beeld geschetst in zo breed mogelijke zin: wie wil- len we zijn, hoe passen we daar op de korte en lange termijn in en hoe kunnen we ons bescher- men tegen tegenvallers. Een intensief project, dat veel tijd en moeite heeft gekost. ‘Gelukkig hebben we dit pro- ject niet alleen hoeven doen. Bij toeval kwamen we in 2009 in contact met het programma Groeiversneller en daar hebben we ons – na een strenge selec- tie op basis van ambitie, visie en drive – bij kunnen aansluiten’, vertelt Wissema. Het programma Groeiversneller reikt ondernemers handvat- ten aan, om bedrijfsmatig en persoonlijk te excelleren. Het is een ontwikkelingstraject van het High Growth Stars Consortium. Dit is een samenwerkingsver- band van PWC, De Baak, AKD, Philips Innovation Services, het platform voor groeibedrijven Port4Growth en Ascendors. Het programma is voortgekomen uit het ministerie van Economische Zaken. De unieke combinatie van colle- ga-groeiondernemers en experts heeft haar succes na zeven jaar ruimschoots bewezen. Onder- zoek toont aan dat Groeiversnel- ler-bedrijven aanzienlijk beter presteren dan hun branchegeno- ten. De OECD – de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling – concludeert dat de Groeiver- sneller het hoogst scoort op aantoonbare omzetgroei van de deelnemende ondernemingen. ONTZORGEN-VAN-DE-KLANT ‘We hebben in het kader van het programma Groeiversneller een zeer ambitieus, gedegen onder- ALLIGATOR-PLASTICS-GEEFT- DE-TOEKOMST-VORM Crisisbestendig door een brede visie Door Peter Nilwik Over de economie is op dit moment echt een positief verhaal te vertellen. Als we de doemdenkers even vergeten en naar het grotere plaatje kijken, dan zien we dat de economische crisis voorbij is. In 2013 kromp onze economie voor het laatst. Vorig jaar noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee procentjes groei en dit jaar gaat het in kleine stapjes verder. Wie deze constatering te rooskleurig vindt, zou eens een blik moeten werpen op de ‘Conjunctuurklok’ van het CBS (cbs.nl). Deze klok geeft de stand van onze economie weer. Hoe? Door de combinatie van economische indicatoren (productie, consumptie, investeringen), de vertrouwensindicatoren (waaronder consumenten- & producentenvertrouwen) en de arbeidsmarktindicatoren (onder meer werkloosheid en vacatures). Wat zegt de klok? Bijna alle indicatoren staan in het groen; het is lente! Het consumen- tenvertrouwen stijgt, de huizenmarkt trekt aan, bedrijven investeren meer, het aantal vacatures stijgt en de werkloosheid en het aantal faillissementen dalen. ‘WE HEBBEN ONS VAN DIE AFHANKELIJKHEIDS- POSITIE LOSGERUKT’ Kunststof Magazine nummer 4, mei 2016 10 Bedrijfsreportage

Embed Size (px)

description

Crisisbestendig door een brede visie, Alligator Plastics geeft de toekomst vorm

Transcript of Kunststof Magazine, nummer 4, mei 2016

 • Ja, daar moeten we dan ook

  hartstikke blij mee zijn, lacht

  Wietse Wissema, directeur van

  Alligator Plastics in Son. Ook

  wij profiteren van de opleving,

  maar eigenlijk willen we niet

  langer speelbal zijn van de

  economie: we hebben ons van

  die afhankelijkheidspositie

  losgerukt. Sinds onze nieuwe

  aanpak groeit Alligator op eigen

  kracht en is de omzet in 6 jaar

  tijd verdrievoudigd en is het

  personeelsbestand van 18 me-

  dewerkers uitgebreid naar zo'n

  50 mensen. Nog maar anderhalf

  jaar geleden in september van

  2014 openden we een nieuw

  bedrijfspand, waarin we bouw-

  technisch rekening gehouden

  hebben met eventuele expansie

  in de toekomst. En nu, veel

  eerder dan verwacht, gaan we

  al gebruik maken van die voor-

  zorgsmaatregelen

  GROEIVERSNELLER-PROGRAMMAAlligator Plastics ontstond

  zestig jaar geleden toen Philips-

  medewerker Frans van de

  Meulenkom voor zichzelf begon

  als matrijzenmaker. In de jaren

  80 droeg hij het stokje overaan

  zijn schoonzoon Thijs Goossens.

  Begin jaren 90 nam Goudsmit

  Magnetics het bedrijf over. Wiet-

  se Wissema sinds 1999 direc-

  teur kocht in 2007 alle aande-

  len van de onderneming. Twee

  jaar later sloeg de crisis keihard

  toe. In 2009 lag de productie zo-

  waar drie maanden stil; iets wat

  je met beide benen op de grond

  zet, blikt Wissema terug.

  Mede door de dip in 2009 is Al-

  ligator kritisch gaan kijken naar

  de markt en naar de behoeften

  in de toekomst: waar willen we

  staan over 5 jaar en hoe ziet de

  wereld er dan uit? Vanuit die

  vragen is een beeld geschetst in

  zo breed mogelijke zin: wie wil-

  len we zijn, hoe passen we daar

  op de korte en lange termijn in

  en hoe kunnen we ons bescher-

  men tegen tegenvallers. Een

  intensief project, dat veel tijd en

  moeite heeft gekost.

  Gelukkig hebben we dit pro-

  ject niet alleen hoeven doen.

  Bij toeval kwamen we in 2009

  in contact met het programma

  Groeiversneller en daar hebben

  we ons na een strenge selec-

  tie op basis van ambitie, visie en

  drive bij kunnen aansluiten,

  vertelt Wissema.

  Het programma Groeiversneller

  reikt ondernemers handvat-

  ten aan, om bedrijfsmatig en

  persoonlijk te excelleren. Het is

  een ontwikkelingstraject van het

  High Growth Stars Consortium.

  Dit is een samenwerkingsver-

  band van PWC, De Baak, AKD,

  Philips Innovation Services, het

  platform voor groeibedrijven

  Port4Growth en Ascendors. Het

  programma is voortgekomen uit

  het ministerie van Economische

  Zaken.

  De unieke combinatie van colle-

  ga-groeiondernemers en experts

  heeft haar succes na zeven jaar

  ruimschoots bewezen. Onder-

  zoek toont aan dat Groeiversnel-

  ler-bedrijven aanzienlijk beter

  presteren dan hun branchegeno-

  ten. De OECD de internationale

  organisatie voor economische

  samenwerking en ontwikkeling

  concludeert dat de Groeiver-

  sneller het hoogst scoort op

  aantoonbare omzetgroei van de

  deelnemende ondernemingen.

  ONTZORGENVANDEKLANTWe hebben in het kader van het

  programma Groeiversneller een

  zeer ambitieus, gedegen onder-

  ALLIGATORPLASTICSGEEFTDETOEKOMSTVORM

  Crisisbestendig door een brede visie

  Door Peter Nilwik

  Over de economie is op dit moment echt een positief verhaal te vertellen. Als we de doemdenkers even vergeten en naar het grotere plaatje kijken, dan zien we dat de economische crisis voorbij is.In 2013 kromp onze economie voor het laatst. Vorig jaar noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee procentjes groei en dit jaar gaat het in kleine stapjes verder.

  Wie deze constatering te rooskleurig vindt, zou eens een blik moeten werpen op de Conjunctuurklok van het CBS (cbs.nl). Deze klok geeft de stand van onze economie weer. Hoe? Door de combinatie van economische indicatoren (productie, consumptie, investeringen), de vertrouwensindicatoren (waaronder consumenten- & producentenvertrouwen) en de arbeidsmarktindicatoren (onder meer werkloosheid en vacatures). Wat zegt de klok? Bijna alle indicatoren staan in het groen; het is lente! Het consumen-tenvertrouwen stijgt, de huizenmarkt trekt aan, bedrijven investeren meer, het aantal vacatures stijgt en de werkloosheid en het aantal faillissementen dalen.

  WE HEBBEN ONS VAN DIE AFHANKELIJKHEIDSPOSITIE LOSGERUKT

  Kunststof Magazine nummer 4, mei 201610 Bedrijfsreportage

 • zoek gedaan en een minutieus

  plan uitgeschreven over wat we

  moeten doen om onze targets te

  bereiken. Dit plan geeft sturing

  aan de dagelijkse onderneming.

  Het heeft tot gevolg dat je anders

  denkt, anders aanpakt, anders

  financiert en anders organiseert.

  Daarnaast vonden we het cru-

  ciaal om met name op techniek

  en kwaliteit te focussen, waarbij

  het ontzorgen van de klant ons

  belangrijkste doel werd, legt

  Wissema uit.

  Ontzorgen betekent vooral

  overbodigheden elimineren.

  Traditioneel gaat een opdracht-

  gever eerst naar een designer en

  dan naar een ingenieursbureau.

  Hier loopt een traject dus al ver-

  traging op. Vervolgens worden

  tekeningen opgeleverd waarmee

  de klant naar een producent

  stapt. En daar blijkt helaas heel

  vaak, dat alles wr niet opti-

  maal is. En zo gaat veel kostbare

  tijd verloren...

  In de nieuwe opzet kan de klant

  simpelweg aangeven wat hij wil,

  al is het op de achterkant van

  een sigarendoos. Dat idee kun-

  nen we zonder onnodige omwe-

  gen volledig uitwerken naar een

  productierijp concept. Om dat te

  bewerkstelligen, beschikken we

  over een groot, deskundig team

  van negen engineers, een mo-

  dern high tech machinepark en

  een crew met goed opgeleide,

  gemotiveerde medewerkers.

  De engineers zijn continu bezig

  met het uitwerken van ideen

  en het hele traject daaromheen.

  Ze zoeken tevens naar de vraag

  achter de vraag, ze willen waar-

  de toevoegen, gebruikmakend

  van de kennis van de klant, van

  zijn product, de markt en de ge-

  bruiksomstandigheden.

  ONDERSCHEIDENDBij Alligator maakt engineering

  bijna twintig procent van het to-

  tale personeelsbestand uit. Dat

  is op zn zachtst gezegd een

  stevige eenheid.

  We hebben substantieel gen-

  vesteerd in kwaliteit en enginee-

  ring. De KAM-afdeling is behoor-

  lijk uitgebreid en we implemen-

  teren constant de belangrijkste

  wijzigingen op dat gebied. We

  zijn nog onlangs opnieuw geau-

  dit voor ISO 9001. Helaas was de

  auditor nog niet geaccrediteerd

  voor ISO9001:2015, anders had-

  den we als een van de eersten

  de nieuwe norm in huis gehad,

  betreurt Wissema een beetje.

  Verder is de organisatie zowat

  gekanteld. We zijn anders gaan

  communiceren en de overlegcul-

  tuur is gestroomlijnd met zoveel

  mogelijk behoud van de bedrijfs-

  cultuur. De werkvloer denkt

  mee en draagt oplossingen aan

  waar engineering niet bij heeft

  stilgestaan. We vieren de dingen

  die we goed doen en koesteren

  de verworvenheden die goed

  zijn. We hebben een sterk team

  waarin iedereen fouten durft te

  maken. De lijn van de Groeiver-

  sneller willen we op eigen kracht

  doorzetten. Aldus hebben we

  met z'n allen ondersteund door

  een extern bureau de toekomst

  voor de komende jaren uitgestip-

  peld.

  Er is hier volcontinu bedrijvig-

  heid, maar alleen overdag tus-

  sen 7 en 5 zijn er handjes aan de

  machines. Om desondanks de

  productiviteit zo hoog mogelijk

  te houden, produceren we zoveel

  mogelijk automatisch, vandaar

  dat we state-of-the-art robots

  in huis hebben. Deze apparaten

  worden zo ingesteld, dat ze tot

  de volgende ochtend blijven

  produceren. In het weekend is

  er een personeelslid dat enkele

  keren in de fabriek gaat kijken

  om de gang erin te houden. Op

  deze manier kunnen we ploe-

  gendiensten vermijden. Dat

  zorgt voor een grote tevreden-

  heid onder het personeel, een

  gezonde werkomgeving en een

  positieve sfeer waarin we samen

  de uitdagingen aangaan.

  TALVANINNOVATIESAlligators' specialisme is com-

  plex en samengesteld spuit-

  gietwerk. Het bedrijf maakt veel

  producten die op de snijlijn zit-

  ten van kunststof en materialen

  die aan bijzondere specificaties

  moeten voldoen. Zo produceert

  de spuitgieter speciale sifons,

  waarbij ze bacteriedodend

  De werkvloer denkt mee en draagt oplossingen aan waar engineering niet bij heeft stilgestaan.

  11Kunststof Magazine Bedrijfsreportage nummer 4, mei 2016

 • Wissema: Onze producten zijn

  meestal complexe onderdelen,

  maar we schuwen geen mas-

  saproductie. Onze innovaties be-

  denken we altijd in opdracht van

  de klant. Een mooi voorbeeld

  daarvan is onze samenwerking

  rond een kunststof biervat, de

  KeyKeg lightweight container.

  Naast de voet en de draag-

  ring hebben we een koppeling

  bedacht waarin een bierklep,

  luchtklep en wat andere onder-

  delen verzameld zijn. Enginee-

  ring heeft de koppeling terug-

  gebracht van 14 naar 4 compo-

  nenten, waarvan de montage

  geautomatiseerd kan worden.

  Mede door die koppeling kon het

  biervat succesvol op de markt

  gebracht worden.

  KeyKeg produceert op dit mo-

  ment miljoenen vaten per jaar

  die over de hele wereld gaan.

  Intussen maken vierhonderd

  bierbrouwers er gebruik van en

  kan de koppeling voor elke bier-

  soort ook de kleinere speciaal-

  bieren gebruikt worden.

  Mede dankzij de stapelbare voet,

  maar uiteraard ook door het veel

  kleinere gewicht, passen er 33%

  meer biervaten op een vrachtwa-

  gen. Het bier is langer houdbaar

  kunststof combineren met een

  rubberachtig materiaal voor de

  afdichtingsring.

  Wissema kan overigens een

  grote verzameling innovatieve

  producten laten zien. Van een

  hittebestendige deurklem die

  het dichtslaan van deuren ver-

  hindert voor noodhulpen als

  de brandweer tot een 2 mil-

  limeter groot filtertje bestemd

  voor geavanceerde oordoppen.

  Op de lange lijst van bijzonder-

  heden staat verder een com-

  pound met veel polyamides en

  stabilisatoren voor zuigers van

  de schokdempers van KTM-

  motoren. De zuiger moet aan

  zeer strenge eisen voldoen: om

  beschadiging van de cilinder-

  wand te voorkomen is hij tot op

  de tweehonderste millimeter

  nauwkeurig en kan ie een tem-

  peratuur van 110 C verdragen.

  Een andere toepassing voor de

  automotive branche is een con-

  nector in automatische trans-

  missies. De oude versie lekte

  op den duur. Alligator paste de

  vorm aan en construeerde een

  flexibele 'ring' rond de contact-

  punten. Een product met twee

  totaal verschillende soorten

  kunststof, waarmee de indus-

  trie enorm geholpen is.

  en er zijn geen (zware) kool-

  zuurflessen noodzakelijk. In het

  vat zit namelijk een zak die niet

  met koolzuur maar met lucht

  wordt leeg geperst. Gevolg: al-

  tijd een optimale bierkwaliteit.

  Doordat we alles heel simpel

  houden, is de container echt

  foolproof voor de gebruiker. Ook

  voor de verladers, die zoals

  bekend niet zachtzinnig met

  de fusten omgaan. De vaten

  zijn oersterk, kunnen volledig

  gerecycled worden en zijn veel

  duurzamer dan een metalen

  fust. Zeker als je kijkt naar de

  enorme gewichtsbesparing, het

  verbeterde laadvermogen en

  het minimaliseren van energie

  en vervuiling bij de handling en

  het schoonmaken.

  NIEUWPRODUCTWe werken op dit moment

  samen met twee multinationals

  aan een nog geheim nieuw pro-

  duct waarvan we veel verwach-

  ten, onthult Wissema voorzich-

  tig. Het is een project waarin

  een materiaal is ontwikkeld

  met eigenschappen die je nor-

  maliter niet zou toekennen aan

  kunststof. We zijn er al drie jaar

  mee bezig; binnenkort kunnen

  we een eerste 0-serie draaien.

  De wereldwijde introductie zal

  rond september plaatsvinden

  in Rusland. De mondiale uitrol

  volgt niet veel later.

  Om een tipje van de sluier te

  lichten: het gaat om een zeer

  lastig te verwerken kunststof

  een 2K-product waarbij in

  principe incompatibele kunst-

  stoffen samengevoegd worden.

  Wij hebben ons gefocust op het

  industrialiseren en klaarmaken

  van het materiaal voor de pro-

  ductie. Omdat het product valt

  onder de Good Manufacturing

  Practices (GMP-certificering

  voor onder andere farma) moe-

  ten veel machines aangepast

  worden en nog meer aandacht

  aan schoon produceren ge-

  schonken worden. De toekom-

  stige inhoud is straks bovendien

  aan bederf onderhevig, dus dat

  compliceert de zaak extra. De

  ontwikkeling verloopt evenwel

  volgens plan en we zijn vereerd

  dat de Oostenrijkse initiatief-

  nemer ons als partner heeft

  gekozen.

  Om op de hoogte te blijven van

  de laatste ontwikkelingen is

  Alligator actief binnen diverse

  netwerken en organisaties. Op

  die manier kan het bedrijf aan

  de wieg staan van nieuwe mate-

  rialen en productietechnieken.

  We werken graag samen met

  innovatieve opdrachtgevers. Op

  die manier kunnen we kruis-

  bestuiven en meeliften op de

  kennis uit andere branches`,

  meent Wissema. Het vergt

  veel van onze engineers en de

  kwaliteitsafdeling, die steeds

  opnieuw moeten bewaken of

  we aan alle normen voldoen.

  Hetzelfde geldt voor de produc-

  tieafdeling, die de machines

  flexibel inzetbaar moet houden.

  we een eerste 0-serie draaien.

  De wereldwijde introductie zal

  rond september plaatsvinden

  in Rusland. De mondiale uitrol

  Om een tipje van de sluier te

  lichten: het gaat om een zeer

  lastig te verwerken kunststof

  een 2K-product waarbij in

  principe incompatibele kunst-

  stoffen samengevoegd worden.

  Wij hebben ons gefocust op het

  industrialiseren en klaarmaken

  van het materiaal voor de pro-

  ductie. Omdat het product valt

  Good Manufacturing

  Wietse Wissema, directeur van Alligator

  Plastics: Ontzorgen betekent vooral

  overbodigheden elimineren.

  De engineering-afdeling maakt bijna twintig procent van het totale personeelsbestand uit. Daarnaast

  opereert een uitgebreide KAM-afdeling.

  Kunststof Magazine nummer 4, mei 201612 Bedrijfsreportage

 • Onder de streep is het echter

  voor alle partijen uitdagend en

  winstgevend

  GERICHTOPDUURZAAMHEIDOfschoon Alligator in het al-

  gemeen innovaties bedenkt in

  opdracht van de klant, loopt er

  toch een aantal zelfstandige

  projecten in samenwerking

  met TNO en Avans Hogeschool.

  Die zijn vooral gericht op duur-

  zaamheid, zoals trajecten met

  thermoplastische technieken en

  flexibele kunststoffen voor zon-

  necellen.

  Verantwoord ondernemen is

  voor ons een absolute must,

  benadrukt Wissema. Intern

  streven we naar minimalisatie

  Tip 1: Richt je op een brede markt. Zo blijf je onafhankelijk en

  minder kwetsbaar. Wij bedienen opdrachtgevers in de branches

  automotive, food, medisch & hygine, bouw, techniek en zelfs in het

  consumenten/lifestyle segment.

  Tip 2: Denk bij alles wat je doet vooral goed na over de toekomst

  en maak daar een dichtgetimmerd plan van. Doe het niet alleen,

  schakel deskundigen in. Het geeft richting aan het bedrijf.

  Tip 3: Geef je voornemens structuur binnen de organisatie. Laat ze

  landen en neem daar de tijd voor!

  DE TIPS VAN WIETSE WISSEMA:

  van onze ecologische foot-

  print, maar daarnaast leggen

  we binnen de keten steeds de

  nadruk op het gebruik van mi-

  lieuvriendelijke producten en

  productieprocessen. Sowieso

  is ketentransparantie in alles

  wat met automotive, voeding en

  medische zorg te maken heeft,

  wettelijk geregeld. Hier zijn

  herkomst en materialen volle-

  dig traceerbaar! Wij juichen het

  toe, als die transparantie voor

  alle sectoren zou gelden. Los

  daarvan behalen we veel voor-

  deel omdat we door de unieke

  eigenschappen van kunststof

  veel duurzamer kunnen werken

  dan met de traditionele mate-

  rialen als staal, aluminium, an-

  dere metalen of hout. Kijk maar

  naar zoiets als de biervaten,

  daarmee genereer je op allerlei

  terreinen substantile milieu-

  winst. En uiteraard zijn vrijwel

  al onze plastics recyclebaar,

  afgezien van de heel technische

  producten, waar kwaliteit en le-

  vensduur belangrijker zijn dan

  circulariteit.

  Bioplastics zijn voor ons zeker

  interessant. We hebben alle

  kennis in huis en er dankzij tal-

  loze experimenten veel ervaring

  mee opgedaan. We zijn ook

  bezig met biologisch afbreek-

  bare kleurstoffen, maar helaas

  wordt er in onze markt nauwe-

  lijks naar gevraagd.

  De laatste tijd klinkt regel-

  matig dat de lage olieprijs

  duurzaamheid in de wielen

  rijdt, omdat de aanmaak van

  virgin materialen goedkoper

  zou zijn dan van gerecyclede

  grondstoffen.

  Daar merken wij niets van.

  We geloven dat hier andere

  krachten een rol spelen,

  denkt Wissema. Ik vind het

  gek, dat de grondstofprijzen

  vorig jaar aanvankelijk sterk

  daalden, maar dat er sinds-

  dien 'toevallig' veel plants uit

  productie genomen zijn voor

  onderhoud. Met andere woor-

  den: er is krapte gecreerd in

  een markt waarin veel vraag

  is. Dat riekt naar manipulatie,

  maar je kunt dat jammer ge-

  noeg niet echt hard maken.

  We maken ons er niet druk

  om, wij gaan gewoon door

  naar de toekomst, dr met

  verbeteren en ontwikkelen. We

  maken plannen, we bespreken

  ze en iedereen weet waar we

  naar toe gaan. We zijn niet

  voor niets de afgelopen jaren

  flink gegroeid in personeel,

  techniek en gebouwen. Dat

  betekent dat we op de goede

  weg zitten!

  In samenwerking met Alligator Plastics ontwik-

  kelde KeyKeg Light Weight Containers.

  Om zonder natte voeten golfballen uit het water te kunnen halen, werd deze golfbalretriever ontworpen. Alligator Plastics heeft dit idee uitgewerkt nadat een uitgebreid assortiment materialen de revue gepasseerd was.

  13Kunststof Magazine Bedrijfsreportage nummer 4, mei 2016