KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11...

66
Inleiding Technische we tenschappen : mobilitei t 1 KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële & Logistieke Wetenschappen MKC BV Onderhoudsopleidingen Hoe motiveer ik mijn onderhoudsplan Van kostenpost naar toegevoegde waarde

Transcript of KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11...

Page 1: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

1

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Congres VPT11 oktober 2004

Ir. J.Ph.C. Wubben

KMAVakgroep Materiële & Logistieke Wetenschappen

MKC BVOnderhoudsopleidingen

Hoe motiveer ik mijn onderhoudsplan ?

Van kostenpost naar toegevoegde waarde

Page 2: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

2

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

INTRODUCTIE

Flip Wubben TUE-Bedrijfskunde3 kinderen brede spreiding (10, 22, 24)Docent Onderhoudslogistiek : Vakgroep MLW

motor(zweefvliegen) )

sportduiken/ onderwaterfotografiehobby : creatief boekhouden

Page 3: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

3

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Overzicht

1.1. Centrale vraagCentrale vraag 2. 2. Wat levert onderhoud op ?Wat levert onderhoud op ? 3. 3. Wat kost onderhoud ?Wat kost onderhoud ? 4. 4. Hoe een onderhoudsplan te budgetterenHoe een onderhoudsplan te budgetteren 5. 5. Hoe een directie te motiverenHoe een directie te motiveren 6. Conclusie6. Conclusie 7. 7. Vragen/discussieVragen/discussie

Page 4: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

4

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

1. Centrale vraag

Hoe overtuig ik het managementover de noodzaak om in onder-houd te (blijven) investeren

Alleen door : meer op televeren dan het kost !

Page 5: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

5

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

1. Vooroordelen

1. Het goedkoopste onderhoud is geen onderhoud ?2. Onderhoud is een kostenpost.3. Onderhoud levert niets op, is een noodzakelijk kwaad.

Page 6: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

6

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Wat levert onderhoud op ?

Waarom onderhoud ? Waar komt onderhoud vandaan ?

Wat is het ?

Wat levert het op ?

Wat mag het kosten ?

Page 7: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

7

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Waarom Onderhoud ?

Wie weet dat ?Hoe duur het is om arm te zijn !

Onderhoud is een investeringgeen kostenpost

Page 8: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

8

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Prestaties van de mens

•5 km per uur5 km per uur

•Eigen gewicht tillen ca. 30 secondenEigen gewicht tillen ca. 30 seconden

• 2-3 minuten2-3 minuten onder wateronder water

•1 – 1,5 sec in de luchtblijven1 – 1,5 sec in de luchtblijven•2 shaggie’s rollen per minuut2 shaggie’s rollen per minuut

Page 9: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

9

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Prestaties van de mens met hulpmiddelen (afhankelijk van trainings & ervaringsniveau)

•25 km per uur25 km per uur•50 ton tillen

•6 uur in de luchtblijven

•45000 sigaretten per uur

Page 10: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

10

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. En daar zijn dus slimme hulpmiddelen voor nodig !! : Assets

Page 11: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

11

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Assets gaan onvermijdelijk terug in conditie, daar moeten we wat aan doen !

En dat noemen we onderhoud !

Prof. Ir. W.M.J.Geraerds :Prof. Ir. W.M.J.Geraerds :

““Onderhoud van technische systemen zijn alleOnderhoud van technische systemen zijn alleactiviteiten die ten doel hebben het in deactiviteiten die ten doel hebben het in detechnische staat houden of terug te brengen,technische staat houden of terug te brengen,die nodig wordt geacht voor de door hetdie nodig wordt geacht voor de door hetsysteem te vervullen functie”.systeem te vervullen functie”.

Page 12: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

12

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Stijgend

Constant

Dalend

Preventief Onderhoud

Effect

Geen effect

Verkeerd effect

Storingsgraad

2. Effect van Preventief Onderhoud

Page 13: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

13

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIEK

an

s op

nie

t Fa

len

1

Tijd

De conditieaftakeling gaat steeds sneller naarmate de slijtage toeneemt

0

Inspanningom naarnieuwstaatterug te keren

2. Conditie-terugloop

T1 T2

Page 14: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

14

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Is dit onderhoud ?

Page 15: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

15

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Wat brandstofvoor de auto is,is de papierrolvoor de machine.

2. Antwoord

Page 16: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

16

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Asset Logistic Management

Asset

Operationelefunctie

Operationelebehoeftevraag ?

Operationelebehoefterealisatie !

Logistiek supportSystem

Productie-support

Instandhoudings-support

Page 17: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

17

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Installatie-manager

Installatie-manager

HRMManagement

Productieloigistiek

Management

Project-manager

AssetmanagerAfstotings-

manager

2. Werkgebied Asset Management Control

Instandhoudingslogistiek

Management

OnderhoudsManagement

KetenLogistiek

Management

Inkooplogistiek-

Management

KAM-zorgManagement

OntwerpManagement

HRMManagement

Productielogistiek

Management

Productie

Management

Bedrijfskundig

Management

Page 18: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

18

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Wat levert onderhoud op ?

1. Veiligheid

2. Beschikbaarheid

3. Verlenging levensduur

Drie Dingen !!

Page 19: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

19

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. De Hindenburg vliegt in brand na een Atlantische oversteek, 3 mei 1937

ONVEILIG

Page 20: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

20

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Aloha Airlines

Veiligheid : gevolgschade vanuit ontwerp opgevangen

Page 21: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

21

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Hij doet het niet meer

Reparatie Focke lijn 62

Page 22: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

22

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Hij doet het weer ?

Reparatie Focke lijn 62

Hij doet het weer !!!

Beschikbaarheid

Page 23: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

23

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Levensduurverlenging

Douglas DC-4

Page 24: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

24

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

2. Levensduurverlenging

Onderhoud verlengt de gebruiksduur of levensduur ?

Lenin is ook een technisch systeem (geworden)

Page 25: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

25

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Wat kost een asset ?

HP-Inktjet printer : 118 Euro ex

5 jaar en 50000 kopieenverder : 3486Euro ex

En het onderhoud ?

Page 26: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

26

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

UITUIT ININININ

NietNietGereedGereed

GereedGereed

NETTO BEDRIJFSTIJD

Available / Mission Capable

OEE

3. MATERIEELSGEREEDHEID

Page 27: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

27

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Kosten effectiviteit3. Kosten effectiviteit

BEDRIJFSZEKERHEIDBEDRIJFSZEKERHEID ONDERHOUDBAARHEIDONDERHOUDBAARHEID

BESCHIKBAARHEIDBESCHIKBAARHEID FUNCTIONELE FUNCTIONELE EFFECTIVITEITEFFECTIVITEIT

SYSTEEM SYSTEEM EFFECTIVITEITEFFECTIVITEIT

LEVENSDUURKOSTENLEVENSDUURKOSTEN

KOSTENEFFECTIVITEITKOSTENEFFECTIVITEIT

Kosten per kilometer; per tonprodukt; per vlieguur ?

Page 28: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

28

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. onderhoudskosten

Het goedkoopste onderhoud is……………geen onderhoud of….

Het duurste onderhoud isgeen onderhoud

Page 29: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

29

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

IJ sb erg va n leve ns cy clu sk osten

Ve rwe rvings kosten

Ge bruiks kos te n k osten

Instandh oudings- A fstotings - k osten

3. Er is meer dan alleen maar de aanschaf

80-70 %

3. Levensduurkosten

Page 30: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

30

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

IJsberg van levenscycluskosten

Verwervingskosten

Gebruikskosten Afschrijving

Instand-Houdingskosten-

Afstotings- kosten

70-80 %

30-20 %

3. Er is meer dan alleen maar de aanschaf

Page 31: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

31

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Vraagstelling

Wat zijn de levensduur kosten van een auto van20.000 Euro die in tien jaar 200.000 km rijdt ?

Page 32: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

32

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

LCC Model Auto

Vaste elementen (gebruiksonafhankelijk)Aanschaf 40000 Zelf in te vullen

Wegenbelasting 2600 Keuze profielVerzekering Casco 6000Verzekering WA 3000Brandstof gemiddeldgebruik km/l 10Brandstofkosten per liter 2Eigen risico bij schade 400Vaste Onderhoudskosten per jaar 600Onderhoudskosten per 100 kilometer 9

Afschrijvingsregiem 1 1 = snel 2 = gemiddeld 3 = langzaam/waardevastRisico-profiel regelmatige bestuurder 1 1 = wild + riskant 2 = normaal 3 = voorzichtig Rijgedrag regelmatige bestuurder 1 1 = snel en sportief 2 = verantwoord 3 = behoudend

Variabele elementen (gebruiksafhankelijk)No-claim % bij start 30

Ontw. brandstof prijs in % t.o.v. startjaar excl. inflatie 0 3 -1 -3 15 4 3 6 4 1Ontwikkeling Inflatie 0 2,4 2,2 2,5 3,1 1 2,5 2,6 1 2,1Ontwikkeling inflatie cumulatief 0 2,4 4,6 7,1 10,2 11,2 13,7 16,3 17,3 19,4Aantal kilometers per jaar 20000 23000 23000 22000 30000 34000 10000 8000 9000 12000Effect van veroudering mbt onderhoud 1 2 4 10 16 21 45 68 45 40

Exploitatieoverzicht Jaar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afschrijving 16000 10000 8000 6000 0 0 0 0 0 0Belasting 2600 2662 2721 2789 2875 2904 2977 3054 3085 3150Verzekering Casco 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0Verzekering alleen WA 0 3072 3138 3213 3306 3336 3411 3489 3519 3582Brandstof 4000 4852 4763 4571 7604 7864 2342 1972 2196 2894Onderhoud 2418 2776 2879 2975 4113 4784 2166 2105 2081 2522Noclaimvergoeding -1800 -1229 -628 -964 -1322 -667 0 -349 352 0Eigenrisico 0 400 0 0 400 400 0 400 0 400Kosten rijgedrag 770 763 764 755 1172 1138 406 285 299 379Gemiddeld Aantal kilometers per jaar 19100

Exploitatiekosten per jaar 29988 23297 21639 19339 18147 19760 11302 10957 11532 12927Exploitatiekosten per jaar cumulatief 29988 53285 74923 94262 112409 132169 143471 154428 165960 178887Exploitatiekosten per kilometer in dat jaar 1,50 1,01 0,94 0,88 0,60 0,58 1,13 1,37 1,28 1,08Exploitatiekosten per kilometer cumulatief 1,50 1,24 1,14 1,07 0,95 0,87 0,89 0,91 0,93 0,94

Exploitatiekosten dat jaar + IC 1,50 0,99 0,90 0,82 0,55 0,52 0,99 1,18 1,09 0,90Exploitatiekosten cumulatief + IC 1,50 1,21 1,09 1,00 0,86 0,78 0,78 0,78 0,79 0,78

3. Voorbeeld LCC

Page 33: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

33

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Uit : Autoweek december 2000

3. Onderhoud is een investering

Page 34: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

34

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. De Renault 25 case : verwachtelevensduur : volgende APK !!

logisticprocesses

operationalneedsystem

functionality

installation perfor- mance

logisticproducts& services logistic

actors

resources

budget

54.000 km12 maanden

140 euro verzekering4000 liter brandstof400 euro belasting

1000 euro afschrijving1500 euro onderhoud

15 eurocent/km

Onderhoudsconcept : SAOTerminaal Onderhoud

Page 35: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

35

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. De Safranecase

Aanschaf : 1600 Euro

Onderhoud : 2600 Euro

Februari 2004 : 40.000 km en APK Afgekeurd ?

Onderhoudsprognose : 2000 Euro

Wat Nu ?

Page 36: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

36

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. De Saabcase

Aanschaf : 0 Euro

Verwerving : 96 Euro

Verzekering : 63 Euro

Onderhoud : ?? Euro

Page 37: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

37

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Onderhoud verlengt de levensduur :

Page 38: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

38

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. van 28 jaar tot minimaal 60 jaar

Page 39: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

39

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Hij doet het weer !

Page 40: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

40

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

3. Onvoorziene omstandigheden

Page 41: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

41

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Hoe een onderhoudsbudget op te stellen

Niet :

Budget vorig jaar – 5 % :

Wel :

Keuze onderhoudsopbrengst + financiele waardering

Vastgelegd in een prestatiecontract of SLA

salami politiek

Page 42: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

42

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Onderhoudsopbrengst

1. Veiligheid acceptabel risico

2. Beschikbaarheid

3. Levensduur

Luchtvaart TBO

Mission Capable (MC, NMC & PMC)

Levensduur wordt niet beperkt door deTechniek, maar door economie,logistiek, Milieuwetgeving & opertionele eisen

Page 43: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

43

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Wat kost onderhoud ?

Sterk afhankelijk van de gekozen strategie

Page 44: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

44

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Onderhoudsstrategie

Hij lekt, wat nu ?

Page 45: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

45

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Onderhoudsstrategie

Hij lekt, wat nu ?

?

Niets

Correctief Onderhouden

Gevolgen elimineren

Systeem elimineren

Onderhouds-Conceptbijstellen

Page 46: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

46

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. We doen niets !

1. Er komt water op de vloer

2. De vloer wordt glad door de reeds aanwezige olie

3. De operator glijdt uit.

4. Om zijn val te breken houdt hij zich vast aan de stoomklep handle

5. Onbedoeld komt oververhitte stoom binnen de tabakssilo

6. 16 ton tabak wordt in een klap onbruikbaar!

Page 47: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

47

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. We gaan de gevolgen van de storing elimineren door een proceswijziging:

1. We vangen het lekwater op in een oud bad wat we nog op de schrotplaats hadden liggen.

2. Na 4 uur is het bad vol.

3. Met de interne transportdienst wordt de afspraak gemaakt om elke 3.5 uur een heftruck langs te sturen om het bad te legen !

Page 48: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

48

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. We gaan de gevolgen elimineren dooreen proceswijziging:

1. We vangen het lekwater op in een vat

2. het vat moet elke 16 uur geleegd wor- den.

3. Na 16 uur is er niemand in de fabriek

4. Er wordt een tweede vat neer gezet,

waarbij het eerste vat van een electro- pneumatische niveauregeling wordt

voorzien.

Page 49: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

49

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. We gaan de gevolgen elimineren door een systeemmodificatie:

1. We schuiven een stuk fietsband over de leiding

2. We borgen de fietsband met twee tieraps.

Page 50: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

50

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. We gaan de storing verhelpen door onderhoud:

1. We vervangen de pakking of

2. We lassen de leiding dicht of

3. We vervangen de leiding of

4. We vervangen de complete installatie

Page 51: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

51

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Onderhoudsplan & Onderhoudsbudget

Onderhoudsplan gebaseerd op TAO & GAOAlleen objecten met stijgende storingsgraad en/of SVG

Onderhoudskosten berekenen over restlevensduur :Kosten preventief obv onderhoudsplanKosten correctief obv risico-analyse mbv risico-matrix

Rekening houden met de fase van “terminaal onderhoud”

Page 52: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

52

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Toepassing Risico-Matrix

HOOGHOOG

LAAGLAAGMIDDENMIDDEN

FaalkansFaalkans

GevolgGevolgAA BB CC DD EE

55

44

33

22

11

lekkende pakkinglekkende pakkingolie-kerringolie-kerring

lekkendelekkendegasklepgasklep

Page 53: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

53

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Gevolgen binnen het ontwerp reduceren dan wel elimineren

Landen op de ski’s

met de propellor horizontaal

Just a damnedsmall spring !!

Page 54: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

54

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

4. Onderhoudsbudget

Onderhoudskosten berekenen over restlevensduurterug vertalen in de tijd

Onderhoudsbudget fluctueert !Opvangen door reserveringen en rood staan

Waken voor :

Hoe duur het is om arm te zijn !

Page 55: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

55

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

5. Hoe motiveer je het management

Maak gebruik van de achilleshiel van de manager :

Managers zien graag resultaten van zichzelf !

Confronteer hen niet met oplopende budgetten enBudgetoverschrijdingen, maar !

Presenteer verbeterde veiligheids PI’s !

Presenteer verbeterde beschikbaarheids PI’s !

Presenteer verbeterde conditie PI’s !

Stabiele onderhoudskosten per productie-eenheid

Page 56: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

56

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

5. Hoe vertel je het aan de manager?

Simpel in taal

Page 57: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

57

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

5. Activeer het leerproces van de manager

Onbewust

Bewust

Onbewust

Bewust

Onbekwaam

Onbekwaam

Bekwaam

Bekwaam

Page 58: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

58

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

De sesamstraat-methode

HerhalenHerhalen

HerhalenHerhalen

HerhalenHerhalen

HerhalenHerhalen

5. Leermethode ?

Page 59: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

59

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

5. Laat ze het waarom zien :

Waarom blijft ditin balans ?

Page 60: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

60

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

5. Laat ze het waarom zien :

Waarom hebben we 20 %meer uitgegevenaan onderhoud dan vorig jaar ?

We hebben geinvesteerd in onderhoud ?

Onze OEE is met 9 % toegenomen ?

Stijging was voorzien in 5-jarenplan ?

Page 61: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

61

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

6. Conclusie Compas Onderzoek :

Bedrijven met prestatiecontractenpresteren beter dan budget georienteerdebedrijven ?

Page 62: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

62

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

6. Conclusie

En Wubben !!Wat mag dat onderhoudwel niet kosten ?

Manager

Veel geldmeneer !

Page 63: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

63

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

6. Conclusie

Maar het levert ook veel meer

op

LevensduurBeschikbaarheidVeiligheid

Van kostenpost naartoegevoegde waarde

Page 64: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

64

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

6. Conclusie

Wubben d’r uit !!

En nog bedankt hè

Manager

Tot ziens !meneer !

Managementteam

Hamer

Hamerstuk

Page 65: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

65

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

“Vliegen is een hinderlijke onderbreking van het onderhoudsproces “

6. Waarschuwing !!

Dit alles mag natuurlijk niet leiden tot dominantie van het onderhoud

Page 66: KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit1 Congres VPT 11 oktober 2004 Ir. J.Ph.C. Wubben KMA Vakgroep Materiële &

Inleiding Technische wetenschappen : mobiliteit

66

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Succes ! Succes !

Vragen ?Vragen ?

Tips :•Databank NVDO•VDM, Haarman & Delehay•World Class Mainte- Nance Wireman