KOERSBERICHT 1 - Interviews › wp-content › uploads › Koersbericht_1_A… · Retail,...

of 4/4
Uit onderzoek onder onze klanten blijkt dat werkgevers met WSP samenwerken omdat ze graag maat- schappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze dragen onze doelgroep een warm hart toe. Daarom benaderen we werkgevers als partners om onze maatschappe- lijke doelstelling te realiseren: Meer banen voor meer mensen. In het eerste halfjaar hebben we in totaal 19.777 bezoekers op de web- site gehad. Er waren 199 directe contactaanvragen. Denk aan vacatu- replaatsingen, aanvragen voor een adviesgesprek en subsidieaanvragen. KOERSBERICHT T/M SEPTEMBER 2017 1 1. Nieuwe website 2. De doelgroepgerichte aanpak van WSP 3. Een boost per branche 4. Samenwerkende WSP’s winnen Spotlight Prijs # Nieuwe website! Inleiding Voor u ligt een terugblik op het eerste halfjaar van 2017. Alles dat we in het afgelopen halfjaar deden staat in het teken van onze aangescherpte missie: Minder werkloosheid onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het vakkundig samenbrengen van vraag en aanbod door excellente werkgeversdienstverlening. Dat bracht veel positieve veranderingen in ons werk. We zien de werkgever meer als een partner dan als opdracht- gever of klant. We willen sámen de mensen die moeilijk aan werk kunnen komen een kans geven. We moeten het hebben van de werkgevers met een warm hart. Dus die spreken we direct aan in onze nieuwe campagne. De vier grootste groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn: Jongeren, ouderen, vluchtelingen en arbeidsbeperkten. Dat zijn vanzelfsprekend ook onze doelgroepen. In deze krant leest u in welke beroepen deze mensen veel werken. En de specifieke aanpak per doel- groep én per branche. We geloven in kennisdeling en zijn vereerd dat WSP’s in andere regio’s het leerwerktraject Data Protection Officer (DPO) van ons kopiëren. Nog veel trotser zijn we op de Spotlight Prijs die we kre- gen voor een samenwerking met WSP’s uit vijf gemeen- ten. Het sterkt onze overtuiging dat wij de werkgever moeten ontzorgen. En dat we zo niet alleen de werkgever helpen, maar vooral de werkloosheid onder werkzoeken- den met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller terug- dringen. Daar doen we het ten slotte voor. In 2016 gaven 1457 werkgevers onze werkzoekenden een kans op werk. 4863 talenten vonden via WSP passend werk. Dit is het eerste Koersbericht van 2017. Wij hebben zin in de tweede helft! Selma Nijhof Directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) 1457 4863 Werkgevers gaven onze werkzoekenden een kans op werk (Cijfers 2016) Talenten vonden via WSP passend werk (Cijfers 2016) 199 19.777 Sinds 1 juni is de nieuwe website van WSP in de lucht. Wat u moet weten? Aantal bezoekers Directe contactaanvragen (Cijfers site eerste helft 2017)
 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KOERSBERICHT 1 - Interviews › wp-content › uploads › Koersbericht_1_A… · Retail,...

 • Uit onderzoek onder onze klanten blijkt dat werkgevers met WSP samenwerken omdat ze graag maat-schappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze dragen onze doelgroep een warm hart toe.

  Daarom benaderen we werkgevers als partners om onze maatschappe-

  lijke doelstelling te realiseren: Meer banen voor meer mensen.

  In het eerste halfjaar hebben we in totaal 19.777 bezoekers op de web-site gehad. Er waren 199 directe contactaanvragen. Denk aan vacatu-replaatsingen, aanvragen voor een adviesgesprek en subsidieaanvragen.

  KOERSBERICHTT/M SEPTEMBER 2017

  11. Nieuwe website2. De doelgroepgerichte aanpak van WSP 3. Een boost per branche4. Samenwerkende WSP’s winnen Spotlight Prijs

  #

  Nieuwe website!

  Inleiding

  Voor u ligt een terugblik op het eerste halfjaar van 2017. Alles dat we in het afgelopen halfjaar deden staat in het teken van onze aangescherpte missie:

  Minder werkloosheid onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het vakkundig samenbrengen van vraag en aanbod door excellente werkgeversdienstverlening.

  Dat bracht veel positieve veranderingen in ons werk. We zien de werkgever meer als een partner dan als opdracht-gever of klant. We willen sámen de mensen die moeilijk aan werk kunnen komen een kans geven. We moeten het hebben van de werkgevers met een warm hart. Dus die spreken we direct aan in onze nieuwe campagne.

  De vier grootste groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn: Jongeren, ouderen, vluchtelingen en arbeidsbeperkten. Dat zijn vanzelfsprekend ook onze doelgroepen. In deze krant leest u in welke beroepen deze mensen veel werken. En de specifieke aanpak per doel-groep én per branche. We geloven in kennisdeling en zijn vereerd dat WSP’s in andere regio’s het leerwerktraject Data Protection Officer (DPO) van ons kopiëren.

  Nog veel trotser zijn we op de Spotlight Prijs die we kre-gen voor een samenwerking met WSP’s uit vijf gemeen-ten. Het sterkt onze overtuiging dat wij de werkgever moeten ontzorgen. En dat we zo niet alleen de werkgever helpen, maar vooral de werkloosheid onder werkzoeken-den met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller terug-dringen. Daar doen we het ten slotte voor.

  In 2016 gaven 1457 werkgevers onze werkzoekenden een kans op werk. 4863 talenten vonden via WSP passend werk. Dit is het eerste Koersbericht van 2017. Wij hebben zin in de tweede helft!

  Selma NijhofDirecteur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)

  1457 4863Werkgevers gaven onze werkzoekenden

  een kans op werk

  (Cijfers 2016)

  Talenten vonden via WSPpassend werk

  (Cijfers 2016)

  19919.777

  Sinds 1 juni is de nieuwe website van WSP in de lucht. Wat u moet weten?

  Aantal bezoekers Directe contactaanvragen(Cijfers site eerste helft 2017)

 • 2 | KOERSBERICHT #1 — Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam

  Jongeren vinden ook werk in de transport

  Niet heel verrassend. Jongeren werken veel in sectoren waar traditioneel veel jonge werknemers aan de slag gaan zoals de horeca en detailhandel. Maar jongeren vinden ook regelmatig werk in de transport en logistiek.

  • Via een integrale aanpak hebben we 47 niet-westerse jongeren aan een baan geholpen. Een samenwerking van jongerenadviseurs, de adviseurs van WSP en de jobhunters.

  Ouderen benutten hun levenservaring

  Ouderen zijn zelden horecatijgers, zij gaan relatief vaker aan de slag in administratieve, ‘groene’ en veiligheidsberoepen. Dit zijn beroepen die fysiek minder inspannend zijn. Ook hun werk- enlevenservaring komt goed van pas.

  • Tijdens de 50-plus-banenmarkt in Podium Mo-zaïek konden 40 bedrijven en 500 werkzoeken-den elkaar ontmoeten. Het aantal plaatsingen dat voortvloeit uit deze dag groeit nog steeds. En dat is 100% dankzij de soepele samenwer-king tussen UWV en de gemeente Amsterdam.

  • Simona Wagner nam Irene (64) in dienst als zorgcoördinator. ‘Levenswijsheid is een grote plus op een cv.’

  Arbeidsbeperkten werken ook in de horeca

  De transport en logistiek bieden vaak veel kansen voor arbeidsbeperkten. Maar ook in de horeca, administratie en (detail)handel hebben we veel succesvolle plaatsingen begeleid.

  • Veel grote bedrijven willen voldoen aan de Participatiewet, maar kunnen geen kandidaten vinden. Onder begeleiding van adviesbureau Accenture zijn we in gesprek met o.a. NS en KPN om zo meer vacatures in te vullen. Met succes!

  • BMW heeft zelf de weg naar WSP gevonden. BMW maakte een functie op maat voor een kandidaat. ‘Dat werkt twee kanten op,’ zegt Theuvenet. ‘Hij doet waar hij goed in is, en daar hebben wij profijt van!’

  De doelgroepgerichte aanpak van WSP V

  Statushouders werken overal

  Statushouders zien we vaak aan het werk gaan in cafés, restaurants en hotels. Van medewerker in de bediening tot zelfstandig werkend kok. Daarnaast zien we dat ook werk in de retail (bv. winkelassis-tent) en zakelijke diensten (bv. productieassistent film) kansen bieden voor deze doelgroep.

  • In het tweede kwartaal zijn er 56 statushou-ders bemiddeld naar een vaste baan. Er is grote toestroom van statushouders die op zoek zijn naar werk. Er is veel tijd besteed aan het spreken van de kandidaten, de volgende stap is de begeleiding naar werk.

  • Gert Duits van Facto Geo: ‘Ik heb enkel respect voor die jongen. Hij spreekt erg goed Neder-lands, heeft zijn rijbewijs gehaald. En ook toen hij zijn rijbewijs nog niet had stond hij elke ochtend om 7.00 uur op de bouwplaats, plekken waar je niet zomaar met openbaar vervoer kunt komen. Zo’n werknemer moet je koesteren.’

  Aan de slag! Maar waar eigenlijk?

  Iedereen verdient een gelijke kans op werk. Toch staan specifieke groepen mensen structureel aan de kant. Jongeren, 50-plussers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) en mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de belangrijkste doelgroepen van WSP. Wat hebben we het afgelopen half jaar voor deze doelgroepen gedaan? En waar komen ze uiteindelijk terecht?

  JONgEREN50-PluSSERSVluCHTElINgENARBEIDSBEPERKTEN

  Simona Wagner (SZP)

  Gert Duits (Facto Geo)

  Q2 2017:

  56 status-houdersbemiddeld naar een vaste baan.

  Soner Kardes, Ria Theuvenet (BMW)

  47Niet-westerse jongerenvinden baan

  NS, KPN en BMW vinden weg naar WSP

 • Werkgeverservicepunt Groot-Amsterdam — KOERSBERICHT #1 | 3

  Bouw, industrie en techniek

  • WSP werft bouwtimmermannen, trekkerchauf-feurs en bouwopruimers voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden. De eerste speeddate leverde 12 geschikte kandidaten op!

  • Voor verschillende werkgevers in de techniek werven we technisch personeel. Een speeddate levert voor een werkgever al snel 6 kandidaten op.

  Horeca, recreatie en catering

  • De horeca kampt met een dringend tekort aan koks. Dus WSP belde 240 WW- en bijstands-gerechtigden met ervaring in die richting. Het resultaat: 45 gesprekken en 10 kandidaten begeleid naar werk.

  • Hetzelfde is gebeurd voor medewerkers in de bediening. Het resultaat: 13 gesprekken en 7 geschikte kandidaten die op dit moment be-middeld worden.

  • In september startten de opleidingen tot kok (BBL) en horeca-assistent (niveau 1). Een intensieve samenwerking tussen het ROC Amsterdam, de afdeling Koers naar Werk en EZ Amsterdam. WSP verzorgt de begeleiding en nazorg van de kandidaten.

  Retail, groothandel en ambachten

  • WSP organiseert ook speeddates op maat voor werkgevers. Kruidvat heeft met vijf kandidaten gesproken. Alle vijf zijn door naar de volgende ronde. Uiteindelijk worden er twee aangeno-men.

  • Total tankstations heeft in juni twee speed-dates gehad, er zijn negen kandidaten aange-nomen.

  Transport, logistiek en agro

  • 17 Werkzoekenden werken nu als brug- en sluiswachters bij het bedrijf City 360, 6 kan-didaten komen uit de WIA. Binnenkort gaan we in gesprek met deze werkgever voor een tweede ronde.

  • Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt organiseerden we een inspiratie-workshop boekettenmaker bij Flora Holland. Wegens succes volgen er later dit jaar nog twee inspiratieworkshops.

  Zakelijke en persoonlijke dienstverlening& overheid

  • Begin dit jaar zijn de eerste 25 kandidaten gestart met het leerwerktraject Data Protec-tion Officer (DPO). Een nauwe samenwerking met Tulser en Computrain. In zes maanden tijd krijgen de kandidaten niet alleen de theoreti-sche basis maar voeren ze ook een opdracht uit bij een organisatie. De eerste kandidaten zijn inmiddels als DPO-er uitgestroomd naar een duurzame baan. We verwachten dit jaar 40 plaatsingen te realiseren. Zo succesvol dat ook de regio’s Haaglanden, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven de aanpak overnemen.

  Zorg, welzijn en onderwijs

  • Het Schoolbureau stoomt zij-instromers klaar voor een baan in het onderwijs. Er zijn open bijeenkomsten en WW’ers worden actief bena-derd.

  • Sterk in je Werk is een coachingstraject waar-in geïnteresseerden kunnen rondkijken in de zorg. Een initiatief van werkgeversvereniging Sigra en Nieuwzorg. WSP verzorgt de (voor)selectie en organisatie.

  • Als side event van de matchingsdag 50+ hebben wij een matchingsdag speciaal voor de kinderopvang georganiseerd. 65 Werkzoeken-den spraken met de 6 aanwezige werkgevers. De eerste plaatsingen zijn inmiddels een feit.

  Een boost per brancheSpeeddates en opleidingen, elke branche zijn eigen aanpak

  Q1-Q2 2017:Bijstand satelliet Amsterdam 918

  WW Groot-Amsterdam 575

  Wajong Groot-Amsterdam 70

  WGA/WIA 27

  Overig 94

  Onbekend 118

  NUG 109

  Eindtotaal 1911

  AANTAl PlAATSINgEN EERSTE HAlF JAAR 2017

  1911PlAATSINgEN IN EERSTE HAlF JAAR 2017

  10%Bouw, industrie en techniek

  15%Horeca, recreatie en catering

  14%Retail, groothandel en ambachten

  30%Retail, groothandel en ambachten

  23%Zakelijke en persoonlijke dienst-verlening & overheid

  8%Zorg, welzijn en onderwijs

  PERCENTAgE PlAATSINgEN PER BRANCHE:

  Werken in het onderwijs is werken aan de toe-komst. Daarom helpen wij Het Schoolbureau bij het werven van toekomstige leraren voor hetprimair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.Het Schoolbureau biedt ondersteuning, bijvoor-beeld in de vorm van een Crash Course of om-

  Onderwijstalent gezocht op At5

  scholing. Hiervoor organiseerden zij een aantal informatiebijeenkomsten in het werkatelier op de Delflandlaan. AT5 maakte er op 1 juni jl. een nieuwsitem van.Terugkijken kan via deze link (op 5.42 minuten) www.at5.nl/gemist/tv/123/25769/-

 • Tijdens de derde WSP University op 15 juni jl. namen onderzoekers Aart van Bochove en Rob Manders van Bureau Blaauwberg 110 collega’s mee op een zogenoemde sociografische arbeidsmarktsafari. We hebben ontdekt welke trends en ontwikkelingen onze arbeidsmarkt ‘typisch Mokums’ maken. Interes-sant, want met kennis en inzichten kwam de zaal ook tot oplossingen. Ook de Amsterdamse Paradox werd besproken. Het gaat namelijk goed met de stad. Er zijn veel hoogopgelei-den, zeer weinig laagopgeleiden en

  er is veel werkgelegenheid. Maar Am-sterdam heeft tegelijkertijd te maken met grote maatschappelijke opgaven. Zoals een omvangrijke en hardnekki-ge armoede en een groep mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigt te missen. Gevolgen van deze paradox zijn dat Amsterdam steeds minder de emancipatiemachine is die zij lange tijd was.Juist de uitwisseling van ideeën met collega’s van UWV en de afdeling Werk van de gemeente Amsterdam zorgde voor een brede visie en meer verbinding.

  WSP university: Typisch Mokum

  © Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

  Samenwerkende WSP’s winnen Spotlight PrijsErkenning voor uitstekende werkgeversdienstverlening

  Monique Menting (WSP Groot-Amsterdam), Ronald Mom (WSP Groot-Amsterdam) en Ivo Schrijvers(WSP Almere) ontvingen de Locus Spotlight op 16 juni 2017. ‘Wat zo ontzettend mooi is aan dezeSpotlight, is dat professionals van verschillende gemeenten en WSP’s de handen ineen hebben geslagen en met elkaar één aanspreekpunt aanstellen om zo tot een goede samenwerking te komen met dewerkgevers in dit bijzondere project.’

  Met zijn allen Vijf grote gemeenten in de buurt van Luchthaven Schiphol werken sinds enige tijd samen op het gebied van arbeidsbemiddeling en wilden graag gezamenlijk één aanspreekpunt vormen voor de werkgevers op Schiphol: Amsterdam, Zaanstad, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer. Vorig jaar kwamen zij in contact met Luchtvaart College Schiphol én met vier schoonmaakbedrijven in en rond Schiphol (ISS, Asito, Hago en Raggers).

  Samen zijn zij een pilot gestart om invulling te geven aan de Participatiewet. De vijf gemeenten wezen gezamenlijk één contactpersoon aan hier-voor: Monique Menting, achter de schermen was zij samen met Ronald Mom en Ivo Schrijvers ver-antwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening.

  Eén aanspreekpuntWerkgever Peter Vos (schoonmaakbedrijf ISS) vond het prettig om maar één aanspreekpunt te hebben:

  ‘Monique weet de weg in alle regels en mogelijk-heden. Ze bleek daarnaast ook in staat én bereid om van vaste procedures af te wijken en grenzen te verleggen; ze werkt ontzettend hard om werk-gevers hierin tegemoet te komen. Ik voel me als werkgever ontzorgd en vind het heel prettig om via Monique altijd een vast lijntje naar de WSP’s te hebben. Ook ben ik heel erg te spreken over de manier waarop ze steeds met ons in gesprek blijft over wat er gebeurt en wat onze ervaringen zijn, zodat ze helder krijgt welke succesfactoren en leerpunten er zijn.’Madelon Leliveld (Programmamanager Facilitair Inclusief bij Luchtvaart College Schiphol vult hem aan: ‘Ronald, Monique en Ivo waren echt de spin in het web en hebben ervoor gezorgd dat debedrijven zich hebben kunnen focussen op dekandidaten in plaats van de regelingen.’

  De locus Spotlight Adviesbureau Locus is gespecialiseerd in inclusief werkgeverschap. Locus-directeur Hanne Overbeek: ‘Wij hebben de Locus Spotlight prijs in het leven geroepen om te benadrukken dat de publiekeprofessionals die net dat stapje extra zetten, het verschil maken. Wat zo ontzettend mooi is aan deze Spotlight, is dat professionals van ver-schillende gemeenten en WSP’s de handen ineen hebben geslagen en met elkaar één aanspreekpunt aanstellen om zo tot een goede samenwerkingte komen met de werkgevers in dit bijzondere project. Juist vanwege die onderlinge samenwer-king kiezen we ditmaal voor het eerst voor een Spotlight, waarmee we drie professionals in de schijnwerpers zetten.’

  www.locusnetwerk.nl