kinderen van Rwanda - Fracarita Belgium... · Misschien maakt hij zijn droom ... De families wonen...

of 2/2
Ezira woonde in het kleine huisje van zijn ouders. Ezira had maar één been. Hij zat vroeger overdag alleen thuis. Met zijn ene been en zijn stompje kon hij niet ver stappen. Hij kon niet naar school, want die lag enkele heuvels verder. Ezira werd naar Gatagara gebracht. De dokter onder- zocht er zijn stompje. Er werd een kunstbeen op maat gemaakt. Daardoor kan hij leren lopen. Ezira gaat nu naar de school in Gatagara. Hij leert voor het eerst lezen, schrijven en rekenen! Ezira Dit is Jacqueline voor het hutje waarin ze met haar moe- der leefde. Er is slechts één kamer. Het hutje staat in de bananenplantage waarin de moeder werkt. Jacqueline kon niet helpen in de plantage, omdat ze blind is. Ze ver- veelde zich rot. Jacqueline vond een plaatsje op de school te Rwamagana. Daar werden haar ogen grondig onderzocht en kreeg ze een blindenstok. Nu leert ze er lezen en schrijven met een braillemachine. Dat is een typmachine voor blinden. Jacqueline vindt dit geweldig. Voor haar gaat een nieuwe wereld open! Jacqueline kinderen van Rwanda kinderen van Rwanda Ezira en Jacqueline gaan naar school in Rwanda. Ze dromen van een mooie toekomst. Ezira wil dokter worden. Jacqueline wil verzorgster worden. Tot voor kort was dit onmogelijk. Ezira heeft maar één been en Jacqueline is blind. Daardoor konden zij niet naar school. De ouders namen contact op met Floriode en Jean-Pierre. Die brachten de kinderen naar het HVP. Dat is een grote instelling in Rwanda met scholen voor kinderen en jongeren met een handicap. Daar worden kinderen geholpen die een arm of een been missen, blind zijn of doof. Ezira kreeg een kunstbeen. Nu leert hij ijverig lopen. Daardoor kan hij nu ook naar school. Later kan Ezira verder studeren. Misschien maakt hij zijn droom waar en wordt hij dokter! Jacqueline werd naar een speciale school voor blinden gebracht. Jacqueline krijgt er op een aan- gepaste manier onderwijs. Ze is vastbesloten om ooit als verzorgster anderen te helpen. Zo maken Ezira en Jacqueline - dankzij het HVP - hun dromen waar. Zij zullen later niet bedelen om te overleven. Want ze willen een betere toekomst. Dat kan… als wij hun scholen steunen! FOLDER klein:Opmaak 1 12-01-2011 15:44 Pagina 1
 • date post

  05-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of kinderen van Rwanda - Fracarita Belgium... · Misschien maakt hij zijn droom ... De families wonen...

 • Ezira woonde in hetkleine huisje van zijn ouders. Ezira had

  maar n been. Hij zat vroeger overdag alleen thuis.

  Met zijn ene been en zijn stompje kon hij niet ver

  stappen. Hij kon niet naar school, want die lag enkele

  heuvels verder. Ezira werd naar Gatagara gebracht. De dokter onder-

  zocht er zijn stompje. Er werd een kunstbeen op maat

  gemaakt. Daardoor kan hij leren lopen. Ezira gaat nu

  naar de school in Gatagara. Hij leert voor het eerst

  lezen, schrijven en rekenen!

  Ezira

  Dit is Jacqueline voor hethutje waarin ze met h

  aar moe-

  der leefde. Er is slechts n

  kamer. Het hutje staat in de

  bananenplantage waarin de

  moeder werkt. Jacqueline kon

  niet helpen in de plantage,

  omdat ze blind is. Ze ver-

  veelde zich rot.

  Jacqueline vond een plaatsje

  op de school te Rwamagana. Daar werden

  haar ogen grondig onderzocht en kreeg ze

  een blindenstok. Nu leert ze er lezen en

  schrijven met een braillemachine. Dat is

  een typmachine voor blinden. Jacqueline

  vindt dit geweldig. Voor haar gaat een

  nieuwe wereld open!

  Jacqueline

  kinderen van Rwandakinderen van Rwanda

  Ezira en Jacqueline gaan naarschool in Rwanda. Ze dromen van een mooie toekomst. Ezira wil dokter worden. Jacqueline wil verzorgster worden. Tot voor kort was dit onmogelijk. Ezira heeft maar n beenen Jacqueline is blind. Daardoor konden zij niet naar school.

  De ouders namen con

  tact op met Floriode en

  Jean-Pierre. Die brachten de kin

  deren naar het

  HVP. Dat is een grote

  instelling in Rwanda

  met

  scholen voor kinderen

  en jongeren met een h

  andicap.

  Daar worden kindere

  n geholpen die een ar

  m of een

  been missen, blind zijn

  of doof.

  Ezira kreeg een kunstb

  een. Nu leert hij ijverig

  lopen.

  Daardoor kan hij nu o

  ok naar school. Later k

  an Ezira

  verder studeren. Miss

  chien maakt hij zijn d

  room

  waar en wordt hij do

  kter!

  Jacqueline werd naar

  een speciale school v

  oor

  blinden gebracht. Jac

  queline krijgt er op ee

  n aan-

  gepaste manier onde

  rwijs. Ze is vastbeslot

  en om

  ooit als verzorgster an

  deren te helpen. Zo m

  aken

  Ezira en Jacqueline - d

  ankzij het HVP - hun dr

  omen

  waar. Zij zullen later n

  iet bedelen om te ove

  rleven.

  Want ze willen een be

  tere toekomst.

  Dat kan als wij hun s

  cholen steunen!

  FOLDER klein:Opmaak 1 12-01-2011 15:44 Pagina 1

 • Dit is Rwanda. Het is eenprachtig land in Centraal-Afrika. Omdat het zo heu-velachtig is, noemt menRwanda ook wel het landvan de duizend heuvels.Rwanda is even groot alsBelgi en er leven 10 mil-joen mensen.Veel Rwandezen zijn erg arm. De meeste men-

  sen moeten overleven met minder dan 2 per dag. Dat isheel weinig. Op de heuvels leven de bewoners van land-bouw. De families wonen in huisjes van zongedroogdelemen blokken. De allerarmsten wonen in hutjes gemaaktvan twijgen. Die bekleden ze met leem.Voor kinderen en jongeren met een handicap inRwanda is het leven extra moeilijk. Amper 2% van henkan naar school. De meesten sterven voor ze 20 jaar worden. In een arm land zoals Rwanda waar mensenoverleven van de landbouw, moet iedereen helpen op hetveld. Wie een handicap heeft, kan dat niet en is voor defamilie een last. Deze kinderen kunnen geen voedsel helpen verbouwen zoals hun broers en zussen dat doen,maar moeten wel eten om te overleven. En omdat ze ookniet naar school kunnen, maken ze geen kans op een andere toekomst. Sommigen overleven eenzaam in hunhutje. Anderen moeten bedelen in de steden.Het leven van kinderen en jongeren in Rwanda met eenhandicap is geen pretje. Toch dromen ook zij van een betere toekomst. Gelukkig zijn er Floriode en Jean-Pierre.Zij zoeken deze kinderen op en helpen hen. Je leest er meer over in deze folder.Sla maar open!

  kinderen van Rwandakinderen van Rwanda

  ZUIDACTIE CARAES (Broeders van Liefde)(Broeders van Liefde)

  Caraes -NGO voor ontwikkelingssamenwerking(Broeders van Liefde)

  Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent09-216.35.05

  zuidactie @ fracarita.org / www.caraes.org

  Caraes Broeders van LiefdeCaraes steunt projecten in he

  t Zuiden. In 17 ontwikke-

  lingslanden zijn we werkzaam. We helpen scholen in

  landen waar weinig onderwijs is. Kinderen en jonge-

  ren met een handicap krijgen van ons aangepaste

  hulp. Mensen die psychisch ziek zijn of lijden, worden

  verzorgd.Caraes steunt hulpbehoevend

  e mensen via meer dan

  100 projecten. Help je ons daarbij?

  Steun onze projecten in Rwanda!Want ook kinderen en jongere

  n met een handicap

  verdienen er een goede zorg en een betere toekomst.

  rekeningnummer:

  IBAN: BE51 4459 6281 2162

  BIC: KREDBEBB

  van Caraes, Stropstraat 119, 9000 Gent

  mededeling Zuidactie Abana Rwanda

  (vanaf 40 op jaarbasis fiscaal attest)

  Meer info?

  FOLDER klein:Opmaak 1 12-01-2011 15:47 Pagina 2