Katern Beauty Level Basics

download Katern Beauty Level Basics

of 24

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Katern Beauty Level Basics

 • LEVELbeautyLEVEL

  AanvullingenAANVULLINGEN BIJ BEAUTY LEVEL BASICS 1Deze aanvullingen horen bij Beauty Level Basics 1. Hierin staan aanvullingen op het huidige lesboek.

  Hoe werkt deze aanvulling?Aan de linkerkant van de pagina zie je een miniatuurweergave van een pagina uit het lesboek. Hierin zie je een nummer staan. Dit nummer verwijst naar een tekst of afbeelding aan de rechterkant van de pagina. Deze tekst of afbeelding is een aanvulling op de aangegeven plaats in het lesboek.

  Waarom aanvullingen?De aanvullingen zorgen ervoor dat de methode Beauty Level volledig aansluit op het kwalificatiedossier, het servicedocument en de exameneisen van de ANBOS.

 • 2

  HOOFDSTUK 1 DE SCHOONHEIDSSPECIALISTHOOFDSTUK 2 COMMUNICATIE

  1

  1

  HOOFDSTUK 1 DE SCHOONHEIDSSPECIALIST

  2

  Tekstuele toevoeging (pagina 18):

  Sommige sociale vaardigheden lijken heel vanzelfsprekend, maar zijn onmisbaar als je een goede schoonheidsspecialiste wilt worden. Denk maar eens aan de volgende sociale vaardigheden: luisteren; belangstelling tonen; respect tonen; empathie (aanvoelen); distantie (afstand houden); acceptatie; echtheid. Tekstuele toevoeging (pagina 18):

  Mensen verschillen van elkaar door hoe ze eruit zien, maar ook door hoe ze zich gedragen. Onderzoek naar de manier waarop mensen zich gedragen, noemen we psychologie. Hieronder vallen bijvoorbeeld psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsleer en psychopathologie.

  psychodiagnostiek Psychodiagnostiek is de leer van het stellen van psychologische diagnoses. In de psychodiagnostiek kun je op twee manieren diagnoses stellen: door te observeren; door psychologische tests uit te voeren.

  ontwikkelingspsychologie De ontwikkelingspsychologie bestudeert de ontwikkeling van mensen in verschillende levensfases, zoals jongeren, volwassenen en ouderen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van gedrag en de cognitieve ontwikkeling Gedrag kan aangeboren of aangeleerd zijn. Aangeboren gedrag wordt bepaald door je genen en is erfelijk. Dit zijn eigenschappen die je van nature hebt. Aangeleerd gedrag is gedrag dat je leert door je omgeving. Het is moeilijk om te bepalen welk gedrag is aangeboren en welk gedrag is aangeleerd.

  Naast gedragsontwikkeling heb je ook de cognitieve ontwikkeling. Dit is iemands verstandelijke ontwikkeling, zoals het denken, bewustzijn, aandacht, taalontwikkeling en geheugen. Vanaf ongeveer het dertigste levensjaar begint cognitieve veroudering. Het geheugen wordt minder en het aanleren van nieuwe dingen wordt moeilijker.

  persoonlijkheidsleer De persoonlijkheidsleer bestudeert de verschillen en overeenkomsten tussen de persoonlijkheden van mensen. Het doel van de persoonlijkheidsleer is om het gedrag van mensen te kunnen voorspellen in verschillende situaties. Er zijn verschillende manieren om persoonlijkheden van mensen in te delen, bijvoorbeeld:

  2

 • 3

  persoonlijkheidstypen van Jung: Deze persoonlijkheidstypen zijn combinaties van psychische functies (denken, voelen, gewaarwording en intutie) en houdingen van mensen (introvert en extravert).

  Big five: De theorie gaat ervan uit dat er vijf persoonlijkheidstrekken zijn waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Elke persoonlijkheidstrek heeft een tegenpool. De vijf combinaties zijn: Neuroticisme tegenover interne stabiliteit, extraversie tegenover introversie, openheid tegenover geslotenheid, conscintieusheid tegenover laksheid en altrusme tegenover egosme.

  Situationisme: Deze theorie gaat ervan uit dat de situatie het gedrag bepaalt. Hetzelfde gedrag kan nooit gemeten worden in een andere situatie.

  psychopathologie De psychopathologie bestudeert psychische ziektes en de behandeling daarvan. Een voorbeeld is de stoornis van de lichaamsbeleving (body dysmorphic disorder). De stoornis van de lichaamsbeleving wordt ook wel ingebeelde lelijkheid genoemd. Iemand met deze stoornis heeft een afwijkend beeld van zijn eigen lichaam.

  Tekstuele toevoeging (pagina 24)

  Ook symbolen kunnen hulpmiddelen bij communicatie zijn.

  Tekstuele toevoeging (pagina 25)

  Paralingustische communicatie (intonatie) is belangrijk bij het interpreteren van wat iemand zegt. De toon, de hoogte en de luidheid waarop iets wordt gezegd, zegt vaak iets over wat iemand bedoelt.

  Tekstuele toevoeging (pagina 26)

  Sta je met je armen over elkaar, dan heb je een gesloten houding. Gebruik je je han-den bij het praten of laat je je armen losjes hangen, dan heb je een open houding.

  Bij lichaamshouding hoort ook de fysieke afstand die je inneemt ten opzichte van degene met wie je praat. Dit noem je de interpersoonlijke ruimte. Afhankelijk van de relatie die je hebt met je gesprekspartner houd je een bepaalde ruimte tussen jullie in. Bij een zakelijke relatie zoals met een clint houd je minimaal een meter afstand.

  HOOFDSTUK 2 COMMUNICATIE

  3

  4

  5

  3

  4

  5

  2

 • 4

  HOOFDSTUK 2 COMMUNICATIEHOOFDSTUK 3 HYGINE, ARBO EN MILIEU

  Tekstuele toevoeging (pagina 26)

  De communicatie is niet congruent; de verbale communicatie (wat wordt verteld) past niet bij de non-verbale communicatie (de lichaamstaal die je ziet). Dit kan voor onzekerheid en wantrouwen bij de ontvanger zorgen.

  Een communicatiestoornis kan ook ontstaan door interne ruis bij een van de gesprekspartners. De boodschap wordt niet goed overgebracht of niet goed ontvangen. Oorzaken van interne ruis zijn: onvolledige informatie; vooroordelen; projectie (je eigen gedachten toekennen aan iemand anders); generaliseren (geen onderscheid maken tussen verschillende mensen); emotionele betrokkenheid; stereotypering (kenmerken van n persoon toekennen aan een hele groep); gevoelens en emoties; verdringing (wegstoppen); motivatie.

  Tekstuele toevoeging (pagina 28)

  Soms reageert een clint anders dan je verwacht had. Dit kan komen doordat een clint een gedrags- of ontwikkelingsstoornis heeft zoals autisme, ADHD, depressie of dementie. Probeer ook nu duidelijk en beschaafd te communiceren.

  Tekstuele toevoeging (pagina 28)

  Op basis van de leeftijd van de clint kun je inschatten in welke levensfase iemand zich bevindt. Zo kan een jongere in de puberteit zitten en een volwassene in de overgang of een midlifecrisis. Iemand kan daardoor kortaf reageren of emotioneel worden.

  Tekstuele wijziging (pagina 32)

  communicatie en cultuurverschillen De in deze paragraaf beschreven manier van gesprekken voeren is gebruikelijk in de Westerse cultuur. In andere culturen gelden andere normen en waarden over communicatie. Deze normen en waarden krijg je bewust of onbewust mee in de opvoeding. Dit noem je socialisatie. Zo is het in veel Islamitische landen onbeleefd een vrouw recht in haar ogen te kijken.

  Tekstuele toevoeging (pagina 39)

  Het kan soms nodig zijn om je gedrag en opvattingen aan te passen aan de salon waar je gaat werken. Dit noem je conformisme.

  6

  7

  8

  9

  10

  6

  7

  9

  10

  8

 • 5

  Tekstuele toevoeging (pagina 40)

  Leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid, hebben veel bevoegdheden, bijvoorbeeld om beslissingen te nemen en functioneren zelfstandig. Leidinggeven kan op verschillende manieren en kan per persoon of situatie verschillen. Leidinggevenden kunnen: instrueren: specifieke instructies geven en controleren van het werk; overtuigen: overtuigen van het kunnen van medewerkers en ruimte geven om

  te leren; delegeren: medewerkers verantwoordelijkheden geven; overleggen: ruimte geven voor eigen inbreng.

  HOOFDSTUK 3 HYGINE, ARBO EN MILIEU

  Tekstuele wijziging (pagina 51)

  besmetting Besmetting is het binnendringen van ziektekiemen (pathogene micro-organismen) in je lichaam. Ziektekiemen kunnen worden verspreid via de lucht, via lichamelijk contact en via het gebruik van materialen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld verkouden worden of griep, diarree of zelfs hepatitis krijgen.

  Bij een ontharingsbehandeling of behandelingen zoals het verwijderen van comedonen, milia en fibromen is er kans op besmetting. Dit komt doordat er kleine wondjes ontstaan waardoor ziekteverwekkers makkelijk terecht komen op de materialen waarmee je werkt. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je bij het ontharen een wondje veroorzaakt bij een clint met hepatitis. Dat is een ernstige leverontsteking die overgebracht kan worden via bloed. Als je hetzelfde pincet daarna bij een andere clint gebruikt, kun je de ziekte overbrengen. Dat kun je alleen voorkomen door hyginisch te werken en het pincet na gebruik te vervangen of te steriliseren.

  Niet alleen de clint kan ziektekiemen verspreiden, ook huisvuil, vochtige doeken, voedsel en zelfs water zijn belangrijke besmettingsbronnen.

  12

  11

  11

  12

 • 6

  14

  Tekstuele wijziging (pagina 52)

  Desinfectie van de huid moet altijd voorafgegaan worden door reiniging. Kies een desinfectiemiddel dat 70%-80% alcohol bevat, alcohol met chloorhexidine of een ander huiddesinfectiemiddel voorzien van een RVG-nummer. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing. Hierin staat ook de inwerktijd van het middel.

  Tekstuele toevoeging (pagina 82)

  Luchtvervuiling is slecht voor je huid. De vervuilde lucht bevat namelijk sterke oxidanten en vrije radicalen die de opperhuid aantasten. De opperhuid heeft een natuurlijke barrirefunctie. Door deze barrirefunctie is de huid in staat zichzelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De werking van deze barrirefunctie neemt echter af als de huid in contact komt met de vervuilde lucht. De huid kan zichzelf dan niet meer goed beschermen. De huid ziet er hierdoor futloos uit, voelt minder stevig aan en veroudert sneller. De toenemende luchtvervuiling en