Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

of 36 /36
Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger

Embed Size (px)

Transcript of Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Page 1: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Karel Doormanplein

Herinrichting openbare ruimte

12 oktober 2011 Raymond Zwanziger

Page 2: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Introductie

• Raymond Zwanziger

– Projectleider openbare ruimte

• Sturen van het project op basis van:

- Tijd

- Geld

- Kwaliteit

- Organisatie

- Informatie

Page 3: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Inhoud

• Aanleiding

• Tijd

• Geld

• Organisatie

• Informatie

• Kwaliteit

• Tot slot

Page 4: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

AANLEIDING

Page 5: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Aanleiding

• Centrum van de Landlustbuurt

• Sociale hart van de buurt

• Drie grote voorzieningen:- Narcis Querido basisschool- New Society- De MansveltschoolDe huidige inrichting van het plein sluit niet goed aan bij de voorzieningen.

Page 6: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Aanleiding

• Begroting van 2006 – groener, meer recreatie en in samenspraak met bewoners

• Weinig functie als uitnodigende verblijf- en ontmoetingsruimte.

• Conclusie

Het Karel Doormanplein is een sociaal project (verbeterde leefbaarheid en een beter voorzieningenniveau) en een fysiek project (meer groen en recreatie).

Page 7: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

TIJD

Page 8: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Tijd

• Projectplanning

• Ontwerpfase - Oktober 2011 – April 2012

Besluitvorming

• Voorbereidingsfase - April 2012 – Juli 2013

14 Maanden

Page 9: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Tijd

Page 10: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

GELD

Page 11: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Geld

• Budget: ca. € 400.000,-

• Exclusief BTW

• Inclusief alle risico’s

Page 12: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

ORGANISATIE

Page 13: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Organisatie

• Intern projectteam

• Externe betrokkenen

Page 14: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.
Page 15: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Organisatie

• Bewonersoverleg

• Ontwerpgroep

Page 16: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

INFORMATIE

Page 17: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Informatie

• Informatie en communicatiemiddelen

– Participatie

– Bewonersoverleg

– Website

– Bewonersbrief

Page 18: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

KWALITEIT

Page 19: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Doelstelling Karel Doormanplein

- Sociaal hart in de buurt, - goed aansluit op de omliggende voorzieningen en- verschillende doelgroepen laagdrempelig gebruik.

- Netjes opgeknapt met een groenere uitstraling,- plezierig verblijven, - recreatief gebruiken en- elkaar ontmoeten.

- Plein van de buurtbewoners en- gevoel veiligheid is toegenomen.

Page 20: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Projectgrenzen

Het Karel Doormanplein wordt ingesloten door de Karel Doormanstraat, Jan de Haenstraat, Tjerk Hiddes de Vriesstraat en de Gerard Callenburgstraat.

Het oppervlak van het plein, begrenst door de voetpaden van bovenstaande straten, bedraagt ca 5350 m2.

Page 21: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

Page 22: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Programma van eisen

• Landelijk geldende wetten en richtlijnen

• Beleidsdocumenten, zoals

– Kadernota Openbare Ruimte "Buitengewoon Bos en Lommer"

– Notitie Werkwijze buurtgericht werken en bewonersinitiatieven in West

Page 23: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Andere documenten, bijvoorbeeld

– Handtekeningen actie verwijderen skatebaan

– Advies Bewonersoverleg Landlust, februari 2011

• Stedenbouwkundige uitgangspunten

Page 24: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Ontwerpuitgangspunten

• Thema

– Groen

– Spelen

– Recreatie en activiteiten (ook in winter)

Page 25: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Inrichting

– Kwaliteitsniveau “Basis”

– Niet te veel veranderen, functioneert goed

– Verwijderen Skate-ramp

– Ontmoetingsplek, zitgelegenheid/ picknick

– Voetbalkooi evt. nieuw Krajicekveld/ Cruijffcourt

– Basketbalveld (in combi met voetbal?)

Page 26: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Groen

– Meer (uitnodigend) groen

– In stand houden, ontwikkelen en uitbreiden van bomenstructuur op en rond het plein

– Kappen van bomen enkel om redenen van boomkwaliteit

– Nadruk op recreatief gebruik van het plein

Page 27: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Spelen

– Een speelplek voor alle leeftijdsgroepen tot 18 jaar (0-6, 6-12,6-18)

– Fysieke of ruimtelijke scheiding tussen de plekken voor de verschillende leeftijdscategorieën maken

– Speelvoorziening voor 0 – 6 koppelen aan school

Page 28: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Verkeer en parkeren

– Alle omliggende straten zijn erftoegangswegen (30 km zone)

– Geen parkeren op het plein

– Voorziening voor laden en lossen

– Voldoende fietsparkeren

Page 29: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Toegankelijkheid

– Het plein moet open en toegankelijk zijn

– Looplijnen over het plein weergeven

– Toegankelijkheid van nood- en hulpdiensten moet gewaarborgd zijn

– Toegankelijkheid voor de mindervalide en oudere waarborgen

Page 30: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Beheer

– Rekening houden met toekomstig beheer

– Duurzame en kwalitatieve materialen voor verharding, beplanting en meubilair

– Materialen zijn eenvoudig te reinigen en hebben betaalbare onderhoud- en beheerkosten

– Vandalisme bestendige materialen

Page 31: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Milieu en veiligheid

– Milieuvoorkeurslijst – bv geen ongecertificeerd tropisch hardhout

– Waarborgen (sociale) veiligheid o.a. door goede verlichting en een open en overzichtelijk plein

– Overlast voor omgeving beperken door inrichtingsmaatregelen te nemen (materiaalkeuze, groene inrichting e.d.)

Page 32: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• Ondergrondse infrastructuur

– Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat grote voorzieningen met betrekking tot kabels en leidingen verlegd moeten worden omwille van het ontwerp.

Page 33: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Kwaliteit

• En natuurlijk...

– De wensen en ideëen uit de Landlustbuurt!

Page 34: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

TOT SLOT

Page 35: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Hoe verder?

• Wensen en ideëen

• Ontwerpgroep

Page 36: Karel Doormanplein Herinrichting openbare ruimte 12 oktober 2011 Raymond Zwanziger.

Vragen?

• Opmerkingen?

• Denkrichtingen (Hans Timmer)