Herinrichting kantorengebied Dieze-West

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Herontwikkeling

Transcript of Herinrichting kantorengebied Dieze-West

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  Herinrichting kantorengebied Dieze-West

 • Inleiding

  Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  In deze map wordt het proces van de herstruc-turering van het kantoren gebied Dieze-West behandeld. Het gebied ligt aan de noordzijde van het centrum van Zwolle. In De volgende onderdelen worden behandeld. Geschiedenis plangebied Analyse plangebied Herinrichtingsplangebied Woongebouw

  Pagina 1

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  Inhoudsopgave Pagina 2

  Pagina 1 Analyse plangebied 3 1.1 Plangebied 3 1. 2 Geschiedenis 4 1.3 Bereikbaarheid en bebouwing 5 1.4 Analyse bebouwing, groen, water en wegen 6 1.5 Fotos huidige situatie 7 1.6 Foto locaties en doorsneden 8 1.7 Structuur 9 1.8 Breuk 10 1.9 Kansen en bedreigingen 11 2. Herinrichtingsplan 12 2..1 Herstructuringsopties 13 2..2 Breuk opheffen 14 2..3 Structuurplan 15 2.4 Inrichting 17 2.5 Impressies 18 2.6 Doorsneden 19 3 Woongebouw 20 3.1 Visie 20

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  Het plangebied ligt tussen de wijk Dieze-West en het centrum van Zwolle. Binnen Dieze zijn er verschillende buurten. De buurten die aan ons plangebied grenzen zijn de schildersbuurt en de bomenbuurt. Tussen het centrum en het plangebied, ligt de singel. Met daarnaast een centrumontsluitings-weg. Deze weg is voornamelijk rond de ope-nings- en sluitingstijden van de winkelvoorzie-ningen in het centrum erg druk. Dieze-West is een rustige wijk met vl groen. Er wonen veel 50+ ers. Verder trekken er steeds meer jongeren de laatste jaren naar de-ze wijk.

  1.1 Plangebied

  1 Analyse plangebied Pagina 3

 • Oude-luchtfoto vanaf de peperbus

  Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1.2 Geschiedenis

  Oude situatie bij de Burgemeester Drijber-singel

  Oude luchtfoto van Dieze-west en het Noordereiland.

  De wijk ligt op een zandrug die vroeger in de geologisch tijdvak Weichselien is gevormd door opgewaaid zand, zogenaamd dekzand. Al in de 10e eeuw woonden er mensen op de plek waar deze wijk ligt.

  In de vroege middeleeuwen was Dieze een zelfstandige boermarke. Een boermarke is een eeuwenoude vereni-ging van een groep grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen van die grondeigenaren beheert. Het woord marke wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp of stad hoorde. Zo was Dieze een gebied buiten Zwolle en was zelfstandig, maar in 1384 werd Dieze aan Zwolle toegevoegd. Hiermee is Dieze n van de oudste wijken van Zwolle. Rond de 17e eeuw groeide Dieze uit tot een belangrijke voorstad, ook wel Nieuwstad of Nijstad genoemd. Via deze Nieuwstad kwamen veel mensen Zwolle binnen om naar de markt te gaan. Toch bestond destijds het grootste gedeelte van de huidige woonwijk uit onontgonnen gebied.

  In de tweede helft van de 19e eeuw vond er een grote uitbreiding plaats en werden er vele arbeiderswoningen neergezet. Ook werden bestaande straten verlengd en nieuwe aangelegd.

  1 Analyse plangebied Pagina 4

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1.3 Bereikbaarheid en bebou-

  1 Analyse plangebied Pagina 5

  1:25000

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1. De Branie 2. Leger des Heils 3. Kerk de Samenhof 4. JIC 5. GAK 6. Basisschool Het Wonderwoud 7. Historisch Centrum Overijssel 8. GAB 9. Belastingdienst 10. Winkelcentrum Diezepoort 11. Theater De Spiegel 12. Parkeren Noordereiland

  1 Analyse plangebied Pagina 6

  1.4 Analyse bebouwing, groen, water en wegen

  1

  2

  3 4

  6

  7

  8

  9

  11

  5

  12

  10

  N

  1:2500

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20

  1.5 Fotos huidige situatie

  1 Analyse plangebied Pagina 7

 • N

  Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  Doorsnede A-A

  Doorsnede C-C

  1.6 Foto locaties en doorsneden

  1 Analyse plangebied Pagina 8

  Doorsnede B-B

  Doorsneden schaal ..

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1.7 Structuur In het huidige situatie is de structuur open. Ver-der zijn de gebouwen in het gebied er als objec-ten ingezet. Dit laatste zorgt voor een breuk tus-sen Dieze-West en het centrum van Zwolle. Het verband tussen stad en wijk is daardoor zoek geraakt. Straten houden abrupt op en gaan over in groen met utiliteitsgebouwen. Wat opvalt is dat veel structuurlijnen naar het centrum wijzen.

  N

  1:2500

  1 Analyse plangebied Pagina 9

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1.8 Breuk De kantoren in het gebied zorgen voor een breuk tussen stad en wijk. N

  1:2500

  1 Analyse plangebied Pagina 10

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  1.9 Kansen en bedreigingen

  1 Analyse plangebied Pagina 11

  In Dieze-West zijn de huurwoningen minder gewild dan koopwoningen. Dieze-West is opgedeeld in de Schildersbuurt en de Bollebieste, ook wel bomenbuurt genoemd, de eerste buurt is ongeveer 5x zo groot als de Bollebieste. In onderstaande tabel zijn duidelijk de percentages te zien van koop en huurwoningen in de beide buurten. Door deze verhouding trekt Dieze-west veelal starters en studenten van buiten Zwolle aan en trekken de huidige bewoners veelal naar andere wijken in Zwolle. Verdeling koop/huur per januari 2003 Dieze-West

  Op dit moment is er een tekort aan geschikte woningen voor ouderen. Er is echter een afname van het aantal 55-plussers, waardoor dit in de toe-komst een beperkt tekort zal worden. In het centrum zijn er vaak weinig parkeerplaatsen beschikbaar. Mensen die hier hun auto niet kwijt kunnen wijken dan vaak uit naar wijken erom-heen. In delen van Dieze-West kunnen hierdoor de bewoners hun auto niet bij huis kwijt. Dieze-West heeft vier speelplekken voor kinderen. Veel van deze speelplekken zijn verloederd of zijn niet geschikt voor de juiste leeftijdscategorie. Ook zullen enkele van deze speelplekken aangepast moeten worden aan de huidige veiligheidseisen. De huizen op de Rembrandlaan 7 t/m 9 zijn door de gemeente erkende monumenten en deze wil de gemeente graag behouden. In Zwolle zijn enkele hoofdfietsroutes. Deze fietsroutes moeten aan een aantal eisen op het gebied van comfort, vlotheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en herkenbaarheid voldoen. Hoofdfietsroutes of delen hiervan in Dieze-West zijn: de Rembrandtlaan, de Burgemeester Drijbersingel, en de Weve-linkhovenstraat. In de vooroorlogse gebieden van Dieze-West is bijna geen openbaar en priv groen te vinden. Bij de laagbouw zijn veel kleine afzonderlijke pleintjes en parkjes te vinden, maar nergens in Dieze-West zijn echte parken om te recreren.

  Wijken Koopwoningen Huurwoingen Schildersbuurt 70 30

  Bollebieste 17 83

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  Na het analyseren zijn er 3 opties naar voren gekomen om het plangebied te herstructureren. Optie 1: Het plangebied bij de stad aantrekken: Bij deze optie zal de wijk meer belast worden Optie 2: Het plangebied bij de wijk aantrekken: Deze optie is voor de wijk het meest gunstig. Optie 3: Het plangebied bij de wijk en de stad aantrekken: Deze optie is met het oog op de toekomst de beste, omdat enerzijds de wijk zo uitgebreid

  wordt richting de binnenstad, en anderzijds de stad verweven wordt in de wijk. Op deze manier bestaat er geen breuk meer tussen Dieze-West en het historische centrum.

  Optie 1 Optie 2 Optie 3

  2 Herinrichtingsplan

  2.1 Herstructuringsopties

  Pagina 12

 • Naam: Cornell de Bruin s1000928 Lars Boelens s1001583 Pim Koelma s1001692 Theo Weijs s1005875 Ton van Vilstern s247010 Klas: BTAS

  2.2 Breuk opheffen Om de breuk op te heffen, is er voor gekozen om alle niet- of semi-openbare gebouwen en de school te slopen. De Branie en het Historisch centrum Overijssel blijven staan, omdat deze wel een toegevoegde waarde voor de wijk heb-ben. De kerk en de school krijgt een herbe-stemming binnen of buiten het nieuwe plan.

  1. De Branie 2. Leger des Heils 3. Kerk de Samenhof 4. JIC 5. GAK 6. Basisschool Het Wonderwoud 7. Historisch Centrum Overijssel 8. GAB 9. Belastingdienst

  1:2500

  N

  1

  2

  3 4

  5

  6

  7

  8

  9

  Pagina 13 2 Herinrichtingsplan

 • Naam: Cornell de Bruin s10