Jonge leeuwen van ING

download Jonge leeuwen van ING

of 20

Embed Size (px)

description

Jonge Leeuwen laat jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar nu al meespelen met Oranje. Op presentatie toont hoe ING bouwt aan relaties met klanten van de toekomst. Jonge Leeuwen bestaat onder meer uit interactieve video's, spelletjes en een wekelijks tv-programma en wordt gerealiseerd in samenwerking met Hyves, Disney XD, KNVB en Faas Sportmedia.

Transcript of Jonge leeuwen van ING

  • 1. Text Digital Communication ProductsProduct #3Jonge Leeuwen van INGEen crossmediaal format met een digitaal hartDATUMAUTEURApril 2011 Pim de Graaff, Lab1111

2. TextUitgangspuntBijna alle jongens -en steeds meermeisjes- dromen ervan om ooit inhet Nederlands elftal te spelen. 3. Idee - 1 TextIdeeJonge Leeuwen wordt een platform voor alle kinderentussen 6 en 12 jaar die van voetbal houden & fan zijnvan het Nederlands elftal en brengt jongens en meisjesdichter bij de belevingswereld van Oranje.PRODUCT #3Jonge Leeuwen van ING 4. Text 5. TextUitgewerkt idee - 1+10 =11Uitgewerkt ideeJonge Leeuwen van ING is een permanent crossmediaal formatmet een digitaal hart dat bestaat uit een website met interactievevoetbalvideos, spellen die je kunt spelen met Hyves-vrienden enpersoonlijke aandacht van Oranje-spelers en de bondscoach.Jonge Leeuwen is ook elke week op tv te zien op Disney XD. Alleitems uit het programma zijn ook te vinden op Youtube enwww.jongeleeuwen.nl.ING is de eerste adverteerder met een permanente integratiebinnen Hyves en die gebruik maakt van Hyves-Connect.PRODUCT #3Jonge Leeuwen van ING 6. TextUitgewerkt idee - 1+10 =11Uitgewerkt idee (2)Het Jonge Leeuwen platform maakt hiermee gebruik vanbestaande, veelgebruikte functionaliteiten van Hyves zoals wwws,delen- en respect-buttons, gadgets, pimps en de zoekresultaten.Verder maakt de integratie met Hyves het aanmelden en het delenvan Jonge Leeuwen-content zeer eenvoudig, stimuleert dit hetspelen van spellen tegen vrienden en vriendinnen en geeft dit dedoelgroep de mogelijkheid om zich op eigen proelpaginas teassociren met Oranje en het Nederlands elftal.PRODUCT #3Jonge Leeuwen van ING 7. OnderdeelInteractieve videos Text 8. OnderdeelSpellenText 9. OnderdeelTelevisieText 10. OnderdeelActivaties Text 11. ToelichtingHyves integratie Text Voorbeelden Hyves connect - Login 12. ToelichtingHyves integratie Text Voorbeelden Hyves connect - Ingelogd 13. ToelichtingHyves integratie Text Voorbeelden Hyves connect - Netwerkactiviteit 14. ToelichtingHyves integratie Text Voorbeelden Hyves connect - Delen met vriendenSophieRobert Robin Natasja Jazz Wollie Maarten Sandra 15. ToelichtingHyves integratie Text Voorbeelden Hyves connect - Pimps 16. TextBusiness case - 11+100 =111Business caseDe onderbouwing van de investering in Jonge Leeuwen isgebaseerd op heldere doelstellingen (allen gekwanticeerd enopgesteld voor 2011, 2012 en 2013):Doelstellingen- stijging van de waardering en de sponsorbekendheid van ING - het aantal Jonge Leeuwen - de hoeveelheid terugkerende bezoekers op het platform - kijkersaantallen van het tv-programma - het aantal kwalitatieve contacten via het platform - het virale effect van alle contentPRODUCT #3Jonge Leeuwen van ING 17. TextWerkende demo - 111+1000=1111Werkende demoPRODUCT #3YOUTUBEJonge Leeuwen van ING http://youtu.be/agNFjKzDu9g 18. Text 19. TenslotteText Digitale communicatieproductenDigitalCommunication Lab1111Productsinitieert, regisseert & exploiteer digitale communicatie-producten met merkadverteerders en mediabedrijven.De cijfers in de naam geven de manier van werken binnenLab1111 weer. We kennen 1 punt toe aan een idee. 10 punten aaneen uitgewerkt concept. 100 punten aan een sluitende businesscase. En 1000 punten aan een werkende prototype. Pas bij 1111punten heeft een idee commercile waarde.Jonge Leeuwen van ING is tot stand gekomen in samenwerkingmet Hyves, Disney XD, KNVB en Faas Sportmedia.PRODUCT #3URLJonge Leeuwen van ING http://www.lab1111.com/ 20. DigitalCommunicationProductsBedankt vooruw aandachtLAB1111Alle rechten voorbehouden 2011