ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de...

of 75 /75
1 www.itinerainstitute.org R eflet intégral des résultats par thème. ITINERA INSTITUTE ANALYSE 2013/02 14 | 03 | 2013 COMMUNAUTE PROTECTION PROSPERITE PIETER V AN HERCK Senior Fellow 1. L’adaptation des soins Afschaffen van numerus fixus. Het tekort aan artsen jaagt de technische onderzoeken omhoog gezien gebrek aan tijd voor anamnese en klinisch onderzoek Afwachten is een aanvaardbare optie : geen second opinion mogelijk in deze periode Als radioloog zou ik 25% van het honorarium willen van alle aangevraagde onderzoek die ik NIET doe Améliorer l’accès centralisé (et sécurisé via la carte d’ID!) aux résultats pour éviter les répétitions inutiles d’analyses Applications strictes des directives de soins par tous les hôpitaux Appliquer Evidence based medicine Appliquer les guidelines Arrêter les examens complémentaires inutiles Beperking van technische prestaties - die herhaaldelijk gebeuren Betere samenwerking tussen artsen onderling in hun specialiteit zodat patiënten niet zelf de weten- schap dienen op te volgen. ME/cvs Betere uitwisseling van medische gegevens tussen ziekenhuizen: vermijden van dubbele onderzoeken Bindende diagnostische en therapeutische algoritmen Bronchoscopie bij geïntubeerde patiënten: x2 op 5j, alleen op te lossen door cumulverbod met kunstmatige beademing Centraal systeem waarbij alle ziekenhuizen data kunnen raadplegen van patiënten ook al zijn het onderzoeken uit een ander ziekenhuis. Zo worden bij doorverwijzing onderzoeken onnodig herhaald omdat de nodige data niet werd doorgegeven. Centrale databank van medische onderzoekingen, om dubbele onderzoekingen te vermijden. Cervicovaginaal uitstrijkje: 1x om de 3 jaar bij > 30 jaar en negatieve HPV én PAP of 3x negatieve PAP; 1x/2j bij 21-30j (rem op aantal twijfelachtige resultaten die tot opvolgingsuitstrijkje nopen)

Embed Size (px)

Transcript of ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de...

Page 1: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

1

www.itinerainstitute.org

Reflet intégral des résultats par thème.

ITINERA INSTITUTE ANALYSE

2013/0214 | 03 | 2013

COMMUNAUTE

PROTECTION

PROSPERITE

Pieter Van Herck

Senior Fellow

1. L’adaptation des soins

Afschaffen van numerus fixus. Het tekort aan artsen jaagt de technische onderzoeken omhoog gezien gebrek aan tijd voor anamnese en klinisch onderzoekAfwachten is een aanvaardbare optie : geen second opinion mogelijk in deze periodeAls radioloog zou ik 25% van het honorarium willen van alle aangevraagde onderzoek die ik NIET doeAméliorer l’accès centralisé (et sécurisé via la carte d’ID!) aux résultats pour éviter les répétitions inutiles d’analysesApplications strictes des directives de soins par tous les hôpitauxAppliquer Evidence based medicineAppliquer les guidelinesArrêter les examens complémentaires inutilesBeperking van technische prestaties - die herhaaldelijk gebeurenBetere samenwerking tussen artsen onderling in hun specialiteit zodat patiënten niet zelf de weten-schap dienen op te volgen. ME/cvsBetere uitwisseling van medische gegevens tussen ziekenhuizen: vermijden van dubbele onderzoekenBindende diagnostische en therapeutische algoritmenBronchoscopie bij geïntubeerde patiënten: x2 op 5j, alleen op te lossen door cumulverbod met kunstmatige beademingCentraal systeem waarbij alle ziekenhuizen data kunnen raadplegen van patiënten ook al zijn het onderzoeken uit een ander ziekenhuis. Zo worden bij doorverwijzing onderzoeken onnodig herhaald omdat de nodige data niet werd doorgegeven.Centrale databank van medische onderzoekingen, om dubbele onderzoekingen te vermijden.Cervicovaginaal uitstrijkje: 1x om de 3 jaar bij > 30 jaar en negatieve HPV én PAP of 3x negatieve PAP; 1x/2j bij 21-30j (rem op aantal twijfelachtige resultaten die tot opvolgingsuitstrijkje nopen)

Page 2: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

2

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Colposcopie: overconsumptieCompliance verbeteren door steekproeven, toezicht maar ook ontwerp van protocollen door de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen kan opleverenConsumptiecultuur in de geneeskunde in Wallonië tegengaanCorrect gebruik spoedgevallendienst, verplicht bezoek huisarts voor specialistCorrecte triage op de afdeling spoedgevallen; niet iedereen hoeft gehospitaliseerd te wordenCumulprobleem CT/MRI en versoepeling MRI programmatieDe maatregel op spoedgevallen die het mogelijk maakt (en die een ziekenhuis bijna verplicht om het te doen om financieel rond te komen op spoedgevallen) dat elke patiënt door twee artsen wordt/ moet worden gezienDe promotie van meer gestandaardiseerde zorg (guidelines, maar ook uniformisering van materi-alen en geneesmiddelen, klinische paden in het ziekenhuis en afgesproken zorgtrajecten over de echelons heen) is noodzakelijk. De standaardisatie moet niet alleen gaan over de inhoud van de zorg, maar vooral over de manier waarop tot afspraken gekomen wordt tussen de patiënt en zijn verschillende zorgverstrekkers.De scheiding van de toegang tot de eerste en de hogere lijnszorg verder structureren, zodat het oneigenlijk gebruik van spoedgevallen afneemt.Définir en haut lieu par groupe de travail les prises en charge evidenced based pour des patholo-gies ou traitements fréquents et les imposerDiminution des prix (via un système d’appel d’offre étendu à l’instar des Pays-Bas) et du niveau de consommation. Invoeren van een formularium in woonzorgcentra.Dokters heropvoeden zodat deze geen nutteloze voorschriften schrijvenEchanges des informations informatisées systématiques pour réduire les examensEchelonering spoedgevallenEdition de recommandations validées par les comités scientifiques et officielsEen beperking van de shopping in de geneeskunde en uitvoeren van teveel technische onderzoekenEen correct negatieve test moet beschouwd worden als een fout aangevraagde testEén nationaal globaal medisch dossier per patiënt zodat dubbele onderzoeken (vooral labo) zal stoppenEfficiënter omspringen met de terugbetalingsmodaliteiten van de farmaceutische producten en bepaalde technische onderzoeken

Page 3: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

3

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Er worden veel teveel “prullen” aangeboden op Spoedgevallen waartussen veel profitariaat (geen geld bij of weet van geen huisarts... ).Spoedgevallenartsen vinden dat niet leuk, financiële zie-kenhuisdirecteurs wel). Stel een verplichte “onafhankelijke” Spoedgevallentriagepost in, met lan-delijke criteria en software, die vandaaruit (alle niet-100 aanbod) doorstuurt naar de ziekenhuis-huisartsenspoedwachtpost of naar de ziekenhuis-specialistenspoedwachtpost. Wie geboekt staat als wanbetaler of geen SIS-kaart heeft, geeft eerst zijn bankkaart/visakaart(en tekent dat de kosten mogen afgeboekt worden) vooraleer hij het zorgtraject instapt. Of hij gaat eerst naar huis de SIS-kaart of portemonnee halen ...Evidence based praktijkrichtlijnenEvidence-based medicine aanmoedigenExtreem dure medische apparatuur niet enkel als pr gebruiken bv. chirurgische robotGebruik de profielen om misbruik vast te stellen en te beperkenGeen dubbele onderzoek: overzicht van recent uitgevoerde onderzoeken in België bij een patiënt onmiddellijk zichtbaarGeen terugbetaling van oneigenlijk gebruikte preventieve onderzoeken en maatregelen (diag-nostische mammo’s en echo voor preventie, te frequente pap’s, statines enkel bij verhoogd risico SCORE enz...)Geneticatesten uitsluitend op voorschrift clinicus, dubbele aanrekening raadplegingenGebruik van spoed voor kleine interventies ontradenGestandaardiseerde aanvraag voor radiologie en klinische biologieGrondig nazicht naar overconsumptie in ziekenhuizenGrondige evaluatie van noodzaak van vele chirurgische ingrepen , eventueel gekoppeld aan mul-tidisciplinaire preoperatieve evaluatieGuidelines opstellen en beslissing laten aan radioloog onderzoeken te vervangen of te adviserenHerinvoeren van klinisch onderzoekHet beter uitwisselen (via een digitaal patiëntendossier) van onderzoeksresultaten waardoor onder andere overbodige en dure tests vermeden worden, efficiënter gecommuniceerd wordt,...Hogere bedragen ( heden 15 euro?) voor patiënten die de huisarts voorbij lopen en naar de spoedopname komen, daardoor worden de spoedopnames overbezet door patiënten die er niet thuishoren, lange wachttijden, en patiënten die de zorgen nodig hebben dienen soms te wachten ( ondanks Triage). Beter zou zijn een verplichte oprichting van een huisartsenpraktijk thv. de spoed-opname, verbonden met het ziekenhuis om daar de triage door te voerenHuisartsen beperkingen opleggen om bepaalde (vaak zéér specialistische en ook vaak dure) medisch-technische onderzoeken aan te vragen (bijv. dure beeldvorming in de oncologie).Idem radiologieIndicatie chirurgie kritisch bekijken, bv rugchirurgieInformatiecampagnes /brochures/folders/ nieuwsflash betreffende spoedindicatie

Page 4: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

4

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Invoeren profielen voorschrijfgedrag klinische biologie van huisartsen en specialisten, Is reeds ingevoerd sinds 2004 bij huisartsen, maar zuiver informatief, Men vraagt enkel een verklaring,Invoeren van maximumfrequentie klinische biologie bij ambulanten voor diverse testen op basis van EBM (bv. lipiden, hbA1C, TSH screening, vit B12, elektroforese, micro-albumine)Invoering van een ‘shared’ elektronisch dossier tussen de zorgverleners, patiënten, arbeidsgenees-heren, adviserend geneesheren etc. Elke actor kan hier de afgesproken informatie invoegen of bekijken voor de zaken waar hij/zij dit nodig heeft/competent is. Iedereen spreekt dezelfde taal omdat men gebruikt maakt van dezelfde terminologie server. Elke arts krijgt ook automatisch een link met de laatste evidence based richtlijnen. Dit alles zorgt voor het vermijden van dubbele onder-zoeken, dubbele administratie, minder medische fouten en behandelingen die achterhaald zijn.Klinische biologie: schrappen CO-Hb en met-Hb: worden automatisch meegeleverd door co-oxy-meter en worden in sommige centra standaard aangerekend bij bloedgasanalyseKlinische biologie: schrappen van 1,25-di-OH-vit D, …, sedimentatie, DHEA-S, orosomucoïde, Ook het gericht schrappen van klinische biologie in artikel 3 kan al snel 250,000 euro per jaar besparenKlinische biologie: uitgebreide, niet nuttige analyses (vooral via huisartsen) beperkenKlinische biologie: versneld afbouwen warme biochemieLimitation de l’accès aux services d’urgence; passage par le généraliste obligéMaak een soort van zorgpad per pathologie zodat duidelijk beschreven staat volgens de laatste wetenschappelijke literatuur wat de exacte en beste diagnostiek en behandeling is voor bepaalde ziektebeelden. Laat hier ook de terugbetaling van onderzoekingen van afhangen en penaliseer artsen die zich hier niet aan houden. Nog teveel denken zowel specialisten als huisartsen dat ze een verlengstuk van god zijn en de geneeskunde uitgevonden hebben zodat er dagelijks honder-den nutteloze bloedafnames, beeldvorming- en andere onderzoeken en ingrepen worden uitge-voerd. Ik wil zelfs niet berekenen hoeveel dit voor de staat uitspaart.Medicatiekost : is nu te duur. Verplicht een formularium, huisartsen doen nu toch hun zin! En ik vermoed dat er nog teveel gewonnen wordt aan medicatie, het eindproduct kan zeker goedkoper.Medische beeldvorming: schrappen terugbetaling thoracolumbale wervelkolom, Opvolging richt-lijnen Collegium RadiologicumMedische consumptie en voorschrijfgedrag aan banden leggenMedische guidelines voor de ZiekenhuispraktijkenMedisch-technische prestaties in ziekenhuizen rationaliserenMisbruik van spoedgevallendiensten effectief ontraden/tegengaanMogelijkheid om CT en MRI onderzoeken enkel door specialisten te laten aanvragenNiet te veel blijven doorgaan op steeds kortere hospitalisatiesNiet-wetenschappelijk gefundeerde therapieën niet meer terugbetalenNut van preoperatieve MRI borst wordt sterk in vraag gesteld

Page 5: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

5

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Onderzoeken welke enkel worden uitgevoerd uit het oogpunt van defensieve geneeskunde en niet omwille van kwaliteit schrappenOnnodig gebruik van spoedgevallen en “dringende raadplegingen” ontmoedigen door financiële maatregelenOnnodige onderzoeken vermijdenOnterecht gebruik spoedgevallen ontmoedigenOntmoedigen van het uitvoeren van onderzoeken/therapieën die niet nodig zijnOordeelkundig voorschrijven van geneesmiddelenOordeelkundig voorschrijven van onderzoekenOpleggen van guidelines voor beeldvorming, er is veel nutteloos onderzoek (50% of meer), rug-pijn en dergelijke meerOpstellen van optimale therapieschema’s vanuit universitaire centraOverconsumptie beeldvorming (dagelijkse RX thorax aan bed bij IZ-patiënt)Overconsumptie labo (te regelmatige INR controle bij goed geregelde antico)Overconsumptie medicatie (bv palliatieve patient die medicatie krijgt voor osteoporose)Overconsumptie tegengaan in het voordeel van het echte budget voor de gezondheidszorgOverconsumptie van technische onderzoeken tegengaan, vb. aantal echo’s bij zwangerschapsop-volging --> strengere maatregelen en remgelden optrekkenPatiënt wil afwijken van guideline = 100% zelf betalenPenalisatie van artsen die niet evidence-based werkenPenalisatie van ziekenhuizen die niet evidence-based werkenPerformante ICT met toegang tot gezondsheidsgegevens voor gezondheidswerkers over zieken-huizen heenPlicht tot gestructureerd onderzoek : klinisch en dan pas technisch, met verplicht besluitPolipectomie bij colonoscopie: sterke toename agv screening, ook voor mineure hyperplastische poliepjesPolyfarmacie aan banden leggen, sommige bewoners nemen meer dan 9 soorten medicatie?Promouvoir l’evidence based medicineRadiologen hebben recht om onderzoeken te weigerenRadiotherapie: +111% op 10j; sterk gestegen rentabiliteit van de diensten als gevolg van sterke volumetoenameRapport KCE aanbevelingen voor het gebruik van vijf oftalmologische testen in de klinische prak-tijk; overgebruik van ECT endotheelceltelling: verstrekking schrappen, dubieuze indicatieRationeler gebruik van screeningsonderzoek (PSA, baarmoederhals uitstrijkjes,...)Réduire le nombre d’examens inutilement répétés, mal indiqués, comme par ex. le CT Lombaire en faisant substantiellement contribuer le patient sauf si un dossier clinique solide l’indique.

Page 6: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

6

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Regionale verschillen bijkomend honorarium dringende technische verstrekkingen ‘s nachts, in weekend en tijdens feestdagenRegulatie indicaties voor IVF (proefbuis)Schrappen verplichte RX thorax bij opneming in RVTSlimmer werken: processen door medewerkers grondig beoordelen en overbodige handelingen verwijderenSnoeien in overbodig laboratoriumonderzoekSnoeien in terugbetaling overbodige medicatie vooral bij hoogbejaardenStaande orders (bij deze symptomen of diagnose worden ALTIJD deze maatregelen getroffen, en geen andere, TENZIJ duidelijk geargumenteerd) uitvoeren of geen (terug)betalingStoppen met prijsdalingen in de klinische biologieStrengere eisen wat betreft implantaten voor de lumbale wervelkolom waarvoor nog geen evi-dence bestaatStriktere controle op indicatiesTechnische onderzoeken beperken (EEG - RX - labo-....)Terugschroeven beeldvormingTerugschroeven labo uitgavenUniform dossier, bij verloop ziekenhuisarts dat we zien welke onderzoeken reeds gedaan zijnVerdere implementatie van informatisering van medische gegevens (onnodige dubbele onderzoeken)Veel beeldvorming gebeurd op basis van labotests, zeker door huisartsen voorgeschrevenVeel restrictievere toegang tot spoedgevallenVerbod opleggen om dure onderzoeken uit te laten voeren buiten indicatie (rol KCE)Verlagen van activiteitsvolume in medische beeldvormingVerminderen van de verplichting resultaten en metingen bij te houden die zelden geëvalueerd wordenVerplichten van patiënt, die zich zonder verwijzing op spoed aanbied, onmiddellijk remgeld te betalenVerplichten samenwerking disciplines over centrale problemen, bv. schouderpijn, aanpak verschilt te veel tussen verschillende specialismen, door gebrek aan goede guidelines? wil ?Verplichten van elke patiënt e-health te laten ondertekenen zodat alle artsen aan alle reeds gebeurde onderzoeken in heel België via de ID kaart kunnen. Geen dubbel onderzoek meerVerscherp de controle op overconsumptie van gezondheidsgeldenVertebroplastie i.p.v. kyfoplastieVrijgave van alle medische beschikbare diagnostische toolsWegwerken van overconsumptie van bepaalde gezondheidszorgen

Page 7: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

7

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Wettelijke verplichting om een antibiotica voorschrift (reserve AB) te motiveren. Zou een serieuze steun betekenen voor de ABTBG en de arts zelf verplichten om hierover na te denken.

2. Administration et IT

• Administration

1 brandweerwetgeving (en in het algemeen administratieve vereenvoudiging)Absoluut vermijden van bijkomende administratieve verplichtingen zonder zinvolle feedback

Administratie kwaliteitszorg is extra. Graag een zeer eenvoudige vorm tot opvolging

Administratie minimaliserenAdministratie tot een minimum beperken (is nog meer dan genoeg)

Administratief vereenvoudigen

Administratielast fors verlagen (KMO’s hebben papieren verplichtingen van een multinational)

Administratieve last voor artsen en verpleegkundigen wegnemen zodat zij zich alleen maar met de zorg moeten bezig houdenAdministratieve ondersteuningAdministratieve stimuli (bv 0.25 FTE/afdeling)

Administratieve vereenvoudigingAdministratieve vereenvoudigingAdministratieve vereenvoudigingAdministratieve vereenvoudiging gev

Administratieve vereenvoudiging, registraties die de kwantiteit van sommige acties weergeven zeggen niks over de kwaliteitAdministratieve vereenvoudiging, met waarschijnlijk als hoofdpunt de herziening van de nomen-clatuur, is een ander punt waaraan kan gewerkt worden. Tegelijkertijd kan de ondersteuning van het administratief werk van zorgverstrekkers en instellingen de nodige vereenvoudiging aanvaard-baarder maken.Afbouw administratieve verplichtingen Riziv (attesten e.d.)

Afschaffen mutualiteitenAfschaffen van de Bf formulieren voor terugbetaling (induceren raadplegingen en onderzoeken)Afschaffen verplichte derdebetalersregeling ambulante zorg(met alle administratie die erbij komt!)Alléger les contraintes administratives et simplifier les modes de gestion

Page 8: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

8

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Belastende registratieprocedures zoals MVG - MKG verminderen.

Beperken administratie voor minder dure geneesmiddelenBeperking administratieve belasting van de zorgverstrekkers Beperking administratief (midden)kader in ziekenhuisBeperking regelneverij op alle niveausBf formulieren 1 maal laten goedkeuren ( geen nood aan verlenging)Centraliseren van administratieve databanken om tijdsrovende administratie te beperkenCentraliseren van informatiepunten, nu bestaat er veel dubbelData die voor iedereen gelden vanuit de overheid ter beschikking stellen, in plaats van dat éénie-der moet investeren in data en personeelsleden betaald moeten worden om geneesmiddelenbe-standen/implantatenbestanden op te vullen (prijzen, RIZIV codes, notificatiecodes, ...identificatie-codes) zou dit ter electronisch ter beschikking kunnen gesteld worden. Dit zou veel goedkoper zijn voor de maatschappij en minder fouten genereren in de tarificatie. Ook het niet steeds uitvinden van nieuwe regels of uitzonderingen, zou hiertoe bijdragen.De geneeskundige, verpleegkundige sector niet te verstikken in administratie.De kwaliteit van de verpleegkundige zorg ondersteunen, inzonderheid door de administratieve last te verminderen en de ondersteunende diensten te verbeterenDiminuer les charges administratives

Diminuer les frais administratifs et de gestion des soins de santé au profit de soins concretsDiminuer personnel infirmier dans les bureaux au profit du personnel au lit du patientDiminuer/simplifier les charges administratives qui nous empêche de passer du temps avec les maladesDiminution des tracasseries administratives pour les Médecins et les hôpitauxDossieropvolging verder centraliseren bij Vlaamse administratie (niet telkens situatie eigen voorzie-ning hoeven uit te leggen)Drastische beperking papierwinkel - verzekeringen afremmen in vraag naar invullen formulieren door er een bijdrage voor te vragenDuidelijkere communicatie vanuit het RIZIV; aanstelling ombudsmanEenvoudig en verstaanbaar geformuleerdEenvoudiger registratiesystemen voor RIM (nursing gegevens) : vrij hoge kost in ziekenhuisErnstige beperking van de administratieve belasting voor artsen - attesten, verzekeringsdocumen-ten, werkongeschiktheidFunctionaliteit Riziv webaangifte + telefonische permanentie verhogen

Geen nieuwe regels uitvaardigen

Page 9: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

9

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Informatiser les demandes de remboursement mutuelle : diminuer l’administratif

Intermediaire structuren uitschakelen tussen RIZIV en ziekenhuis

Meer secretariële ondersteuning

Minder administratieMinder administratieve rompslompMinder bureaucratie door verschillende niveaus van leidinggevenden t.t.z. minder “tussenleidinggevenden”Minder papieren, administratie, checklists,.- dit neemt waardevolle tijd weg van hoofdtaakMinder papierwerk

Minder registratielast en administratieve verplichtingenMise en commun des fichiers AMI - SPFMoins d’administrateurs, plus de soignantsOndersteuning voor de administratie in de zorg (afdelingssecretaressen, logistieke ondersteuning)

Overzetting SIS-kaart naar eID, besparing 0,8 miljoen euro

Papierwinkel afschaffen of tot een minimum reducerenPlaats een secretaresse of een administratief bediende in de personeelsnormering zodat deze een groot stuk van administratie van verpleegkundig personeel kunnen overnemen

Plus de souplesse au niveau des tâches administratives (très lourd )Réduire la charge administrativeRéduire la charge administrativeRéduire les frais moins nécessaire (mutuelle, administration, ... n’apportant aucun bien être au maladeRegelgeving beperken en vereenvoudigen

Regeltjes beperken die verlammend werkenRegistratietools aanreiken voor verplichte registraties (mzg)RIZIV-financiering vereenvoudigen

Saneren in verplichte registraties (MKG, MVG, MPG, MUG, IZAG, Jaarlijkse statistieken,...) die FTE vragen (bv. studie Zorgnet 800FTE verpleegkundigen voor MVG) maar slechts een beperkt gebruik kennen.Schaf de mutualiteiten af, deze hebben geen functie meer en kosten ontzaglijk veel geldSchriftelijke communicatie digitaliseren en daarmee administratie beperken

Page 10: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

10

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Simplification des remboursements pour les soins hospitaliers. Doublons entre le RHM et les infor-mations spécifiques de remboursementSnellere feedback MKG en profiel individuele huisarts en specialistStel transparantere procedures op voor de aanvraag voor erkenning van extra bedden,... is zeer complexe materieStop de administratieve overlast, nutteloze registraties

Timing beslissing VIPA-dossiers opleggen (nu : wachten zonder zicht op tijdsverloop)Van de bestaande regels, waar mogelijk (en dat is heel veel), afschaffen.Veel kortere en minder zware administratieve procedures

Vereenvoudig de administratie, teveel formulieren waardoor je enkel nog dat doetVereenvoudigen van administratieve rompslomp

Vereenvoudiging administratie

Vereenvoudiging of vervanging van het systeem VG-MZG en MG-MZGVereenvoudiging regelgeving ouderenzorgVereenvoudiging van de administratieve lasten in het algemeen

Verminderen van de administratieve verplichtingen

Verminderen betuttelingVerminder administratieve belastingVerminder en vereenvoudig administratief werk

Verminderen en vereenvoudigen administratie betreffende de patiëntenVerminderen van administratieve belasting van artsen en verpleegkundigen vb attesten opmaken, MVG registratieVerminderen van de verplichting resultaten en metingen bij te houden die zelden geëvalueerd wordenVerminderen van registritis - het aandeel administratie door zorgverleners neemt onrustwekkend toe dit compromitteert de zorg zelf. Met te veel registraties (bv. MUG,MPG, MVG wordt in verhou-ding tot het geleverde werk te weinig gedaan.( Ik verwijs hiermee naar het charter i.v.m. registra-ties opgesteld door zorg net Vlaanderen)Vermindering administratieve last voor artsenVermindering rapporten schrijven en doorsturen naar overheidVerouderde regels en vermeldingen i.v.m. voorschrijven lab-analyses afschaffenVerpleegkundigen hun taak laten doen i.p.v. ze te overstelpen met papierwerk die de zorg abso-luut niet ten goede komt

Page 11: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

11

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Verplicht maken GMD, opting in/out overbodig, besparing 45 miljoen euroVerplichten GMD en eID en hierdoor schrappen papieren getuigschriften voor verzekeringsinstel-lingen, Afroming bespaarde admin kosten = 43,4 miljoen euroVluggere betalingen van publieke derdepartijen (ocmw-fedasil,...) (thesaurieoptimalisatie)Ziekenhuisrekeningen rechtstreeks regelen met RIZIVZorg dat de derdebetalersregeling papierloos mag. Nu veel werk en kost, ook voor Ziekenfonds. Betaal de Ziekenfondsen 4% ipv 6% van nationaal budget. Ze kosten méér dan alle huisartsen samen ...Zwaarwichtigheid en eindeloze voorbereidingen, discussies en procedures vermijden om tijd te hebben voor het echte werk

• IT

1 centraal elektronisch patiëntendossier met toegang voor huisarts en specialist1 overkoepelend patiëntendossier voor medische, paramedische, verpleegkundige en farma-ceutische gegevens1 systeem dossiers (informatica) voor alle ziekenhuizen- toegankelijk voor elke behandelende artsAanbieden van elektronische tool om RIZIV-financiering te berekenenAfschaffen van paperassen rond terugbetaling “speciale” medicatie. Alleen nog elektronisch medicatievoorschrift in het ambulante- en verblijfsziekenhuis, waar bij voorschrijven van een speciaal medicament online de voorwaarden voor terugbetaling worden aangekruist en waar-bij de specialist ook online ziet waar die patiënt nu staat met zijn voorwaarden, bv. verlengen van voorwaarden die door een andere collega zijn ingevuld, je moet dat kunnen inkijken en al of niet bevestigen of verwijzen naar die collega. Riziv doet steekproefsgewijs controles waarbij je via mail info wordt gevraagd (bv. beantwoorden met labo of Rx of APO uitslagen)Alle medische gegevens patiënt eenvoudig en snel digitaal bereikbaar voor alle zorgverleners die ze consulteren en zodoende vermijden dubbele onderzoekenAméliorer l’acces centralisé (et sécurisé via la carte d’ID!) aux résultats pour éviter les répétitions inutiles d’analysesAnalytique transactionnel trimestriel

Automatisatie gegevens transfer met de andere echelonsBetere uitwisseling van medische gegevens tussen ziekenhuizen: vermijden van dubbele onderzoekenBudget voor informatisering instellenCentraal medisch dossier bij de patiënt in een digitaal formaatCentraal medisch dossier gekoppeld met huisartspraktijk

Page 12: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

12

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Centraal systeem waarbij alle ziekenhuizen data kunnen raadplegen van patiënten ook al zijn het onderzoeken uit een ander ziekenhuis. Zo worden bij doorverwijzing onderzoeken onno-dig herhaald omdat de nodige data niet werd doorgegeven.Centrale databank toegankelijk voor artsen: “shoppen” van patiënten ontmoedigen en nutte-loos herhalen van onderzoeken vermijdenCentrale databank van medische onderzoekingen,, om dubbele onderzoekingen te vermijden.

Centrale dossier beheer van het dossier van een patiënt met inzage mogelijkheid door elk zie-kenhuis en medisch teamCentralisatie medische gegevensCentralisatie medische gegevens cfr aorta NL, recent initiatief in VlaanderenCentralisatie van dossierCentralisatie van patiëntgerelateerde gegevensCentraliser au niveau national les cartes de vaccins, et envoyer automatiquement au patient, par e-mail des rappels quand un rappel est indiqué.Centraliseren van alle medische data op één systeemCommunicatieConsolidation medico mutualiste des info socio economique des soinsData die voor iedereen gelden vanuit de overheid ter beschikking stellen, in plaats van dat eenieder moet investeren in data en personeelsleden betaald moeten worden om genees-middelenbestanden/implantatenbestanden op te vullen (prijzen, RIZIV codes, notificatiecodes, ...identificatiecodes) zou dit ter elektronisch ter beschikking kunnen gesteld worden. Dit zou veel goedkoper zijn voor de maatschappij en minder fouten genereren in de tarificatie. Ook het niet steeds uitvinden van nieuwe regels of uitzonderingen, zou hiertoe bijdragen.

De ganse gezondheidssector uniform informatiserenDévelopper les échanges électroniquesDigitale integratie thuiszorg en woonzorg op Vlaams niveau.Digitalisering van de zorgsectorDossier medical centre sur le patientDossier medical personnel unique et incluant le serveur personnel des resultats (RSW)Duidelijkheid over hoe een zorgdossier er moet uitzien en eventueel standaard een voorstellen Echanges des informations informatisées systématiques pour réduire les examensEén elektronisch dossierEén elektronisch medisch dossier per patiënt, beschikbaar per internet voor alle zorgverstrekkersEén medisch dossier voor alle zorgverstrekkersEén nationaal globaal medisch dossier per patiënt zodat dubbele onderzoeken (vooral labo) zal stoppen

Page 13: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

13

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Een performant EMD, met moderne software, “in the cloud” beheerd door de HA. Dit moet via eHealth ook data tonen die op andere servers bewaard worden(vaccinet, labo, beeldvor-ming...enz.) De data van de HA dienen voor zowel individuele kwaliteitsbewaking, (decision support) community care en coördinatie van proactieve zorg.Een universeel CPD met links tussen de diverse zorgsettings, eerste lijn, ROB/RVTEén WERKZAAM elektronisch medisch dossier op Vlaams niveauEhealthElektronische medische kaart (met beveiligde toegang)met alle medische voorgeschiedenis, medicatie, risicofactoren etc.Elektronisch patiëntendossier, beheerd door de patiënt, met alle resultaten, gratis mogelijk maken voor elke patiënt, die dan toegang geeft tot artsen van zijn keuzeElektronisch platform voor gegevensuitwisseling tussen artsenElektronisch voorschrijven (lab-analysen, geneesmiddelen, andere onderzoekingen) op een eenvoudige manier mogelijk maken. Probleem van elektronisch handteken oplossen.Empowerment van ouderen voor meer autonomie met aangepaste hulpmiddelen (terugbeta-ling: huur plafondtillift thuis, digitale liaison met WZC, woningaanpassing,...)Er moeten uniforme woordenboeken komen voor medische terminologie die tevens de diverse internationale coderingen bevatten.(ICPC2, ICD10...enz. Deze moeten verplicht gebruikt worden in alle geledingen. (HA, verpleging, kine, ziekenhuizen...enz.)Financiering informaticaGeautomatiseerd patiëntendossierGecentraliseerd medisch dossier om dubbele onderzoeken te vermijden

Gegevens combineren en uitwisselbaar makenGegevens mutualiteit/apotheek/Riziv linken zodat geen onnodige administratie dient te gebeu-ren voor de aanvraag van attesten en dergelijkeGemeenschappelijk digitaal plafond incentiverenGeneesheren verplicht zelf het elektronische cliëntvolgsysteem laten invullenGlobaal elektronisch patiëntendossier om nutteloze dubbele onderzoeken te vermijdenhet beter uitwisselen (via een digitaal patiëntendossier) van onderzoeksresultaten waardoor onder andere overbodige en dure tests vermeden worden, efficiënter gecommuniceerd wordt,...Homologatie van facturatieprogramma’s ziekenhuizen en ziekenfondsen: zijn zo lek als een zeef; cumulverbod wordt systematisch genegeerd zodat het dan aan de DGEC toekomt om dit occasioneel en met veel rompslomp te recupereren (bewijs: zie IP003 + http://www,riziv,be/information/nl/studies/study25/pdf/study25part02,pdf; acute dialyse + forfait, enz.,)

ICT tool voor patientflow

Page 14: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

14

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Imposer le dossier informatisé et améliorer les moyens d’échange d’information. Quand j’arrê-tera de travailler j’aurai accumulé 5.000 dossiers. Que deviendront les informations ? Comment les garder, faire en sorte qu’elles restent disponibles pour les patients, les médecins ?InformatisatieInformatisation accrue des soinsinformatisation globale et totale des hopitaux et des cabinets médicauxinformatiser sérieusement la consultation d’ONE comme l’est déjà celle de “Kind en Gezin”investissement massif dans l’informatisation universelle, stantardisée et unique des données patientsInvoering en verplicht gebruik uniek elektronisch patiëntendossierInvoering gemeenschappelijk en gedeeld elektronisch medisch dossierInvoering van een ‘shared’ elektronisch dossier tussen de zorgverleners, patiënten, arbeidsge-neesheren, adviserend geneesheren etc. Elke actor kan hier de afgesproken informatie invoe-gen of bekijken voor de zaken waar hij/zij dit nodig heeft/competent is. Iedereen spreekt dezelfde taal omdat men gebruikt maakt van dezelfde terminologie server. Elke arts krijgt ook automatisch een link met de laatste evidence based richtlijnen. Dit alles zorgt voor het vermij-den van dubbele onderzoeken, dubbele administratie, minder medische fouten en behandelin-gen die achterhaald zijn.Kankerregistratie: centraliseren van de pathologiedatabank met uniforme codering cf Nederlands PALGA

Meer en betere informatiseringNetwerk van onderzoeksresultaten van patiënten beschikbaar stellen voor alle regionale ziekenhuizenOndersteun een landelijk elektronischh Transmuraal patiëntdossier

Ondersteunen automatiseringOverlappingen vermijden tussen verschillende registraties bv. MZG en KKRPerformante ICT met toegang tot gezondheidsgegevens voor gezondheidswerkers over zieken-huizen heenPerformante informatiseringProgramma Kaiser Permanente verbetert kwaliteit en doet medische kosten afnemen met 25%Registreer alle medische prestaties op de SIS kaart, zodat patiënt geen onderzoeken opnieuw kan laten uitvoeren, zonder dat arts van de eerste op de hoogte isSchaf de ziekenfondsloketten af en werk via elektronische betalingssystemenVerdere implementatie van informatisering van medische gegevens (onnodige dubbele onderzoeken)

Page 15: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

15

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Veralgemeende kwaliteits/outcome meting van de geleverde medische zorg. Dit kan -indien maatregel 1 en 2 doorgevoerd worden- door automatische audits en feedback aan de zorg-verstrekkers. (cfr NHS)Vergoeding aan instellingen die informatiserend werkenVérification des identités sur carte identité et carte SIS pour éviter fraude carte SISVermaatschappelijken van thuiszorg via opwaardering zelfzorg en mantelzorg. Via digi-tale platforms. Via alternatieve netwerken en dienstencentra voor aanvullende/aanvullende thuiszorg.Verminderen administratieve belasting voor artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis door harmonisering van de verschillende registratie systemenVerplicht doorsturen van elk resultaat aan GMD houdende huisarts (preoperatief onderzoek, cervicovaginaal uitstrijkje, dementieraadpleging, mammoscreening, klinische biologie, rx, …) in leesbare elektronische vorm; GMD houdende huisarts via e-HealthVerplichten elektronisch patiëntendossier, e-health en medische informatie-uitwisselingVerplichten van elke patiënt e-health te laten ondertekenen zodat alle artsen aan alle reeds gebeurde onderzoeken in heel België via de ID kaart kunnen. Geen dubbel onderzoek meerVerplichting tot werken met een elektronisch zorgdossier

3. Efficience des politiques et homogénéité

• Efficience des politiques

Aanzet tot efficiëntie en controle op efficiëntie en kwaliteit is enkel mogelijk door nauwe samen-werking met de mensen in het veld - specialisten ter zake: hier zou een uitgebreid netwerk van moeten gevormd worden i.s.m. wetenschappelijke verenigingenAfbouw macht medico-mut ten voordele van meer doelstellingen-gestuurd beleidAfschaffen federale organisatie Staten-Generaal van het Gezin, besparing 0,4 miljoen euroAfschaffen van de macht van de ‘zuilen’ in BelgiëAnalyse des autres systèmes de santé

Analyse van de positieve besparingsmaatregelen in de omliggende landenAvis des structures hospitalières non universitaires (la théorie est parfois bien éloignée de la faisa-bilité sur le terrain)Baseer het beleid eerder op gezondheidsdoelstellingen die federaal, regionaal en lokaal worden ondersteundBetere lange termijnvisie met minder politieke belangen: Kortrijk Roeselare 2 nieuwe ziekenhuizen op15 km. afstandDe FOD-contracten beter uitwerken bv. in bepaalde zaken hebben wij reeds veel werk ingesto-ken, waar het volgende jaar dan uit blijkt dat de FOD hier niets mee gaat doen.

Page 16: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

16

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

De onderfinanciering laat ons niet toe het hospitaal aan te passen naar de noden van de toekomst (alles verloopt trager en moeilijker) doordat de besparingsmaatregelen prioriteit moeten behan-deld wordenDepolitisering van de gezondheidszorgDirectieleden beperkte benoemingsperiode gevenDoorbreken van de zuilen in de thuiszorg en gezondheidszorg. Verplichten om transmuraal te werken.Duidelijkere communicatie vanuit het RIZIV; aanstelling ombudsmaneen hulpvaardige overheid i.p.v. penaliserende/betuttelendeEinddoel duidelijkEviter de prendre des mesures dont on a le feedback qu’après plusieurs annéesFinanciële transparantie opleggen aan directiesHanteer een systematische aanpak, bv. conform de PDCA-cyclus. Leg in de eerste plaats zoveel mogelijk de focus op het blootleggen van problemen i.p.v. vanaf de start naar oplossingen te zoeken. Vertrek van de problemen om tot oplossingen te komen.Herziening werking technisch geneeskundige raad, niet klakkeloos elke nieuwe verstrekking in de pipeline loodsen; striktere analyse van de opgegeven kosten/investeringen; assertiever optreden vertegenwoordigers DGEC om mogelijke misbruiken a priori te ontmoedigen; sluitende libellés en toepassingsregels i.p.v. omfloerste onduidelijke terminologie of post hoc interpretatieregels; cor-recties op (opzettelijk?) onderschatte budgettenMeer beslissingsrecht naar organisatie toeMeer eenvormigheid tussen de openbare en private zorginstellingenMinisteriele posten sterk verminderenMinisters zelf een maand in de zorg -> een beeld kunnen vormenOndersteuning van de rol van de hoofdverpleegkundigen als afdelingsmanager eerder dan als afdelingssecretarisOok directies verplichten zich bij te scholen en de wet te doen opvolgen = info en controles

Que les ministres aient le courage de voir à long terme sans se laisser influencer par “de bons conseillers”.Rationaliser les structures dirigeantes: trop de “directeurs” !!!Réduire le nombre de structures decisionnellesRegelgeving en bevoegdheden dienen eenvoudiger en duidelijker nu te op diverse beleidsniveausRéorganisation et simplification des autorités compétentes en la matièreSe baser sur les avis de terrain (médecins, infirmières, personnels non médicaux...)Snoeien in niet-efficiënte overlegoverganen en werkgroepen

Page 17: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

17

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Standardiser l’échange et l’écoute des situations problèmatiques afin que le ministre puisse réaliser,les concéquences inportantes pour les institutions, de leur politique de financement et de gestion.Steeds een geneesheer benoemen als algemeen directeur van een ziekenhuis en niet een econoom.Stel directieleden persoonlijk aansprakelijk voor hun financieel wangedragStimulatie van efficiëntie en kwaliteit dient op een positieve manier te gebeuren, niet repressiefStoppen met allerlei projectoproepen en de vrijgekomen middelen inzetten op een duurzame werkingStrategisch beleid rond zorgprogramma’s: gebaseerd op feiten en noden, niet op lobbyingUniformiser les obligations en fonction des secteurs car actuellement les CPAS peuvent se per-mettre des choses interdites au privé ou reçoivent des subsides en plus que le privé. Vérifier que les subsides alloués sont bien affectés et utilisés par les hôpitaux (peu de projets abou-tissent effectivement malgré les subsides qui sont utilisés pour autre chose!!!))Voeg het RIZIV en FOD volksgezondheid samen op nationaal of gewestelijk niveau zodat financie-ring en beleid elkaar terugvindenWet op ziekteverzekering niet permanent actualiseren, maar volledig herschrijvenZorg dat technisch geneeskundige raad terug representatief is: alle specialismen moeten een stem krijgen en jongere artsen (<60jr), vrouwen, intellectuelenZwaarwichtigheid en eindeloze voorbereidingen, discussies en procedures vermijden om tijd te hebben voor het echte werkMen kan met de huidige staatshervorming 76,6 miljoen euro aan preventie-uitgaven verschuiven naar de gemeenschappen

• Homogénéité

Afstemmen van federale overheid en gemeenschappen (audits en wetgeving)Afstemming tussen federale en Vlaamse overheidAfstemming van de beleidsdomeinen gezondheid (federaal) en welzijn (regionaal) op elkaar ; zowel inhoudelijk als op financieel vlakBetere afbakening van de bevoegdhedenBetere afstemming federale en regionale regelgeving/financiering. de regelgeving / financiering van voorzieningen laten afhangen van één overheidBetere afstemming tussen federaal niveau & Vlaams niveau - defederalisering van de GZZ?Coherente bevoegdheidspakketten a.u.b.Eén beleid m.b.t. kwaliteit & patiëntveiligheid nl. FOD-contract en Vlaams kwaliteitsdecreet --> twee totaal verschillende zaken waar ziekenhuizen aan dienen te voldoen.Fédéraliser certaines compétences

Page 18: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

18

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Federalisering ziekteverzekering

Financiering van overlegstructuren op federaal en regionaal niveau op elkaar afstemmen - nu veel overlap - zeker op vlak van financiering van coördinatieFusionner certaines administrationsGarder les fonctionnaires INAMI absolument pour le futur de la régionalisationHarmonisering van de bevoegdheden. Alles Vlaams, inclusief financiering en gezondheidszorg.Komen tot een congruent beleid tussen het federaal en gewestelijk niveauMinisteriele posten sterk verminderenRassembler les compétences communautaires et provinciales (prévention, dépistage...)au niveau fédéralRegelgeving en bevoegdheden dienen eenvoudiger en duidelijker nu te op diverse beleidsniveausRegionaliseren gezondheidszorgRéorganisation et simplification des autorités compétentes en la matièreSplitsing van België

Splitsing van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid (Vlaanderen en Wallonië apart)Voeg het RIZIV en FOD volksgezondheid samen op nationaal of gewestelijk niveau zodat financie-ring en beleid elkaar terugvindenVolksgezondheid Vlaamse bevoegdheidVolledige regionalisering: 1 verantwoordelijke ministerVoorkom dat gezondheidszorg en op federaal en op regionaal niveau zit

Zorg voor een federale gezondheidsorganisatie (unipolair)-schaf gewestelijke gezondheidsminis-ters enz. af

4. Mécanismes de payement et financement des soins de santé

Aangepaste financieringAanmoedigen samenwerking transmuraal tussen de instellingen door aanpassen financieringAfhankelijk maken van financiering van kwaliteitsparametersAfschaffen initiatief provincie Luik voor testing bij 46 jarigen wegens reeds elders voorzien, bespa-ring 3,5 miljoen euroAfschaffen recyclagebijdragen voor herstructurering ziekenhuizen jaren 80 en middelen gericht herbestedenAfschaffing ereloonsupplementen en materiaalsupplementen (hervorming ziekenhuisfinanciering)Afschaffing prestatiegeneeskunde, overschakeling naar forfaitaire geneeskunde met een goede verloning van de artsen en de gezondheidswerkersAfschaffing RIZIV vergoeding per geleverde prestatie/ best forfait per pathologieAfstemmen groei gezondheidszorg op trendmatige economische groei

Page 19: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

19

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Alle financiering kwaliteitsgebondenAméliorer le financement pour les acteurs des soins de santé (personne sur le terrain en contact avec les malades)Andere zorgen laten vergoeden vb. oogdruppels, glycemiebepalingApart nummer voor eenvoudige (unilaterale) tumor-orchidectomie (ipv radicale ingreep dat nu gebruikt wordt hoewel de lymfadenectomie nog zelden in dezelfde tijd uitgevoerd wordt en vaak zelfs niet meer nodig is door het goede effect van chemo en radiotherapie (besparing 50000 euro), + controle DGEC op sterke toename aantal gevallenArrêter de payer les médecins aux bénéfices ou chiffres d’affaires générés (nombre d’actes)Artsenhonorarium beperken in eerste klaskamerAugmentation du budgetAugmenter le temps des consultations, ce qui entraîne un problème de coûtAugmenter les normes de financementBehandeling fracturen: honoraria + forfaits, herhalingenBelonen voor kwaliteit o.b.v. MZG-registratie vb. decubitusregistratieBepaalde technische prestaties afschaffen en intellectueel honorarium opdrijven (ECG, echocar-diografie, EEG, Doppler, RX thorax...)Bepaalde technische prestaties enkel terugbetalen in het ziekenhuis, niet in privé praktijken (ver-goeding voor diagnostiek dementie...)Besparingen in medisch-technische diensten moeten gepaard gaan met maatregelen in verband met afhouding in ziekenhuizenBetaalbaar maken wzcBetere financiering ziekenhuizen zodat de erelonen van de geneesheren niet worden gepluimd door de directies, wat dan weer erelonen bij sommigen doet stijgen.Betere honorering klinisch werkBetere honorering van de kleinere specialiteiten in de geneeskunde zoals pediatrie, dermatologie, ea zodoende dat men ook meer kan investeren in goede materialenBetere samenwerking tussen eerste en tweedelijnszorgen om onderzoeken en kosten te besparen - de rattrapages in het boekjaar doen om een solide balans te hebben (in plaats van onzekerheid voor verschillende jaren)Betere vergoeding voor de artsen voor eenvoudige behandelingen die effectief blijken te zijn.Betere verloning volgens prestaties riziv nomenclatuurBevriezen initiatief leeftijdsgrens extracties en wondhechting + 5j, jaarlijks mondonderzoek 65 + 2j, verhoogde tegemoetkoming passieve verbandmiddelen, reconversie ROB-RVT; besparing 25,7 miljoen euroBiometrie: de 2 ogen ineensBreak-even dagprijs

Page 20: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

20

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Budget all inclusives pour les patients hospitalisésCardiochirurgie en interventionele cardiologie veel minder terugbetalenCorrecte financiering van ziekenhuizenCorrecte pathologiefinanciering. Reductie complicatie/revisie honorering om Q &S te stimulerenCT scanners toelaten in de privé (enigste land van EUROPA !), maak dat tarief -25%Cumulverbod arteriële katheter en anesthesieCumulverbod CABG en peroperatieve hypothermie; te vergelijken met vb subtotale oesofagectomieDe Katz-schaal verfijnder maken zodat de zorgvraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kan wordenDe loonspanning tussen diverse medische specialismen verminderen; te hoog loon is demotiverend...De onderfinanciering laat ons niet toe het hospitaal aan te passen naar de noden van de toekomst (alles verloopt trager en moeilijker) doordat de besparingsmaatregelen prioriteit moeten behan-deld wordenDe patiënt financieel sensibiliseren voor het volgen van een gezonde preventieve levensstijl.De ziekenhuisfinancieirng moet transparanter en evolueren naar een all-in pathologiefinanciering die in de mate van het mogelijke ook kwaliteit beloont.Deftige verloning = minder leegloop = betere kwaliteitDifferentiatie van financiering, fee4service voor onvoorspelbare acute zorg, all-in pathologiefinan-ciering voor geplande routinezorgDiminuer le remboursement des actes de certaines spécialités (chirurgie-cardiologie)Duale financiering ziekenhuizen vervangen door efficiënter systeemDurven aftoppen van overgewaardeerde honoraria om scheeftrekkingen recht te zetten i,p,v, steeds bijkomende middelen, Sinds jaren 90 sprake van als expliciete opdracht; nooit uitgevoerdEBM belonen door financieren van meer ziekenhuispersoneelEen betere financiering voorzien voor de zorgverleners die aangesteld worden binnen kwaliteit- en veiligheidbevorderende functies en zones in het ziekenhuis.Eliminer les prestations obsolètes ou non justifiées scientifiquementEnkel terugbetaling bij evidence-based therapie (medisch, farmaceutisch, kine, logo)Enveloppe systeem voor technische prestaties (aantal chirurgische ingrepen, dialyses..)Enveloppesysteem: vast bedrag voor arts per patiënt per pathologie. Hiermee tegengaan overconsumptie.Enveloppe maken voor opgenomen patiënten(ligdag, honoraria, pharma)Ereloon consultatie in combinatie met technisch onderzoek - gelijke waarde voor alle specialismen - 102535Ereloonhonoraria met hoge waarde (internist, psychiater, neuroloog...) maximum aantal per jaar - men kan geen 5000 consultaties van lange duur (30-60 min) doen op één jaar.

Page 21: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

21

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Evolutie financieringssystemen naar episode-based financieringFacilite de budgetFaire correspondre les niveaux de remboursement avec le coût réel des prestations (en général)Favoriser financièrement l’acte intellectuel des prestataires de soinsFinacieringsnorm personeel verhogenFinancement de la 1ère ligne à la capitationFinancement des équipementsFinancement global et non en fonction des prestationsFinancer correctement qualité et hygièneFinancer la qualitéFinanciële incentive voor multidisciplinair werkenFinanciële incentives om ouderen thuis in familieverband te houdenFinanciële incentives voor daghospitalisatie (bv. behoud van supplementen op ambulanten pres-taties behouden)Financiële ondersteuning om aan eisen overheid te kunnen voldoenFinanciering deels met vrij invulbare enveloppe i.p.v. strikte personeelsnormen die diplomagebon-den zijnFinanciering die stimuleert tot samenwerking tussen de verschillende zorgverleners (cfr. diabeteszorg)Financiering informaticaFinanciering van het medisch departement in de ziekenhuizenFinanciering ziekenhuizen: stimulans tot een betere efficiëntie door hervorming financieringForfaitair systeemForfaitarisering klinische biologie huisarts via honorariumForfaits voor bepaalde ingrepenFors terugschroeven van oncodiëtisten en oncopsychologen, gekoppeld aan MOCGebruik van kwaliteit in financiering bv. schrappen van complicaties ter verhoging van graad van severityGedifferentieerde terugbetaling/ereloon consult specialist ziekenhuis vs externe consultatiegeen onderscheid meer tussen ROB en RVT: gelijke financiering voor alle zwaar zorgbehoeven-den in de residentiële ouderenzorgGeen terugbetaling van oneigenlijk gebruikte preventieve onderzoeken en maatregelen (diag-nostische mammo’s en echo voor preventie, te frequente pap’s, statines enkel bij verhoogd risico SCORE enz...)Gelijkschakeling van ROB naar RVT financieringHerbekijken nomenclatuur van sommige prestaties (die soms erg hoog is)

Page 22: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

22

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Herevalueren klinische biologie cf Nederland alwaar klinische chemici in loonschaal 65 geho-noreerd worden voor het leiden van de klinische chemie met als resultaat de laagste kosten in klinische chemie van Europa; medische microbiologie als aparte entiteit beschouwen met artsenHerrijk de nomenclatuur in de thuisverpleging op basis van casemix (en dus praktijkregistratie) en op basis van kwaliteitsindicatorenHerrijk de uitgaven per specialisme - forse besparingen zijn mogelijk als men durft eerlijk te zijnHerrijking honorariaHerrijking honoraria diverse specialisatiesHerstellend revalidatieverblijf na heelkunde: cumulverbod met technische verstrekkingenHervorming remgeld bij specialisten richting vaste, uniforme en transparante bedragen die niet automatisch stijgen met erelonen, besparing van 43 miljoen euro (zie KCE)Hervorming van de financiering van de onafhankelijke laboratoria via forfaitarisering ipv per analyse bij ambulante patiëntenHervorming van de financiering van onafhankelijke laboratoria in de klinische biologieHervorming van de ziekenhuisfinanciering / artsenhonorariaHervorming van het financieringsmodel van ziekenhuizen leidt tot een grotere efficiëntieHerwaarderen intellectuele acten t.o.v. techniekHerwaardering door soepele beloningssystemen van zorgpersoneel dat het verschil maaktHerwaardering intellectuele prestaties van alle geneesheren die vooral klinisch werk verrichtenHerwerken gedateerde medische nomenclatuurHerziening budgettenHerziening financieringssysteem, herijking nomenclatuur en reductie kost mutualiteitenHerziening forfaits hemodialyse in ziekenhuis en honoraria in lijn met de werkelijke kost, Volgens KCE is er een marge van 1 miljoen euro per 100 patiënten, voor 4600 patiënten, besparing 46 miljoen euro. Nu reeds deels op ingegrepen naar ziekenhuizen toe, voor 10 miljoen euro, nog niet in honorariaHerziening van de huidige nomenclatuur die ronduit pervers isHomogénéiser les remboursements des actes de spécialitéHonoraires médicaux complètement libres en chambre privée, en contrepartie d’un contingente-ment strict en chambre communeHonoraria voor de geneesheer-specialisten in gynaecologie en verloskunde: paracervicale anesthesie tijdens een follikaspiratie met het oog op een in-vitrofertilisatie: incorporeren in de verstrekkingHonoraria voor de geneesheer-specialisten in oftalmologie en in stomatologie: anesthesie verricht tijdens een verstrekking: besparing op 203313-203324, Gerangschikt in een categorie gelijk aan of hoger dan N300 of K180 K27; 203335-203346 Gerangschikt in een categorie gelijk aan of hoger dan N200 of K120 en lager dan N300 of K180 K24; schrappen,

Page 23: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

23

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Huisartsen opwaarderen, en efficiënt gebruiken als doorverwijzersIn de ouderenzorg moet de mogelijkheid geboden worden met persoonsgebonden budgetten te werken. De publieke middelen moeten selectiever worden ingezet. Degenen met de grootste financiële noden moeten prioritair kunnen genieten van de overheidssteun die niet langer naar bakstenen mag gaan.In vitro fertilisatie: besparing via BFM, 3 pseudonomencaltuurcodes; forse volumetoename, over-betaald, vb follikelaspiratie door punctie onder echografische controle of door laparoscopie = 223,91 euroIncalculeren van 100 miljoen euro aan extra onderbenutting , zoals ook voor 2012 voorzienIncentives voor artsen om zich te integreren in de ziekenhuiswerking, eerder dan de huidige duale werkingIntegratie medische verstrekkingen in prospectieve ziekenhuisfinancieringIntra-muros activiteit van artsen specialisten financieel aantrekkelijker makenInvoeren van een nomenclatuurnummer voor exploratieve thoracotomieKlinische biologie: art 33 bis en 24 bis opnemen in forfaitariseringKostprijs ten alle tijden als basis van financiering houden, geen forfaitare vergoedingLier la qualité au financement hospitalierLonen dokters : nieuwe generatie dokters op pay-roll van ziekenhuizen (hoge, maar gekende en vastliggende lonen = meer transparantie, grotere voorspelbaarheid en geen ongekende kosten-drijvers (dr privatisering en commercialisering artsen)Loonmatiging artsen, hun honoraria is de laatste jaren verdubbeldLoonspanning tussen artsen beperken: bvb 4 niveaus inkomen (per uur werken): niveau huisartsen, niveau specialisten met alleen intellect acten (onco, pedi, psychia, geri, spoedarts, endocrino, dermato, ..), niveau specialisten met niet acute-technische ingrepen (meeste cardio, gastro entero, longartsen, dagelijkse chirurgie en anesthesie, ...), niveau artsen met geregeld majeure en/of acute techniciteiten (acute chirurgen, traumachirurgen, acute anesthesisten, intensivisten, acute interventionele cardiologen en radiologen, ...). Geen enkele techniciteit wordt nog apart betaald, maar elk niveau moet wel bewijzen dat hij voldoende techniciteiten behorend tot zijn niveau per maand uitvoert (anders valt ie terug op lager niveau). En wie veel uren werkt verdient meer (controleer dat met mijn “gps-horloge” dat aangeeft hoeveel uren ik op het ziekenhuis of op het privépraktijkadres doorbreng; of aan de hand van ligdagen en raadpleging/consult terugbeta-lingsbewijzen aan patiëntenLoskoppelen van ereloon arts van de onkosten voor de medische prestatie; hierdoor komen de echte kosten van ziekenhuizen naar voor en kan daar op gestuurd worden

Page 24: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

24

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Loskoppelen van forfait hemodialyse van historische verpleegdagprijs, gelijk aan basisbedrag voor iedereen (gemoduleerd ifv goedkope dialyses en transplantaties); cumulverbod acute dia-lyse; herziening trapsysteem forfaits, vereist integratie van budget forfaits in honoraria anders is er geen incentive voor arts om goedkope techniek voor te schrijven; ontelbare facturatiefouten a,g,v, dubbele nummers; opwaarderen PD-verstrekkingen + forfaits integreren in honoraria; perverse effecten van programmatieMaak een soort van zorgpad per pathologie zodat duidelijk beschreven staat volgens de laatste wetenschappelijk literatuur wat de exacte en beste diagnostiek en behandeling is voor bepaalde ziektebeelden. Laat hier ook de terugbetaling van onderzoekingen van afhangen en penaliseer artsen die zich hier niet aan houden. Nog teveel denken zowel specialisten als huisartsen dat ze een verlengstuk van god zijn en de geneeskunde uitgevonden hebben zodat er dagelijks honder-den nutteloze bloedafnames, beeldvorming- en andere onderzoeken en ingrepen worden uitge-voerd. Ik wil zelfs niet berekenen hoeveel dit voor de staat uitspaart.Maak het voorzien van preventiemaatregelen voor HA even aantrekkelijk als de curratieve behandelingenMax. honoraria voor artsen invoeren.Medische beeldvorming, klinische biologie. ,pathologie en nierdialyse meer forfaitariseren doch maken dat de ziekenhuizen zonder deze inkomsten kunnen overleven.Medisch technische prestaties onderwaarderenMedische beeldvorming ambulanten: geen 2e consultancehonorarium per voorschrift meer voor voorschriften binnen de 1 à 3 maanden (opsplitsing voorschriften)Medische beeldvorming gehospitaliseerden: verhogen forfaitariseringspercentage (30% heeft geen enkel effect in de praktijk)Medische beeldvorming: degressief honorarium bij afgeschreven toestellen, bij herhalingsonderzoekenMeer budget ter beschikkingMeer financiën voor psychosociale begeleiding van ouderenMeer financieringen voorzien voor nacht en weekendwerkMeer honorering op basis van geleverde kwaliteit / resultaatMeer middelen voor geestelijke gezondheidszorg verbonden met beter meten van resultaten GGZMeilleur financement pour les maisons de reposMet herziening financiering 1ste lijnMet herziening financiering geneeskundige zorg (herijking en prestatiefinanciering)Met herziening financiering ziekenhuiszorgMettre en place une dichotomie : honoraires pour celui qui adresse un patientMiddelen opzij zetten voor vergrijzing, en deze niet oneigenlijk gebruiken (zilverfonds)

Page 25: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

25

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

MOC: overconsumptie, herziening criteria in het bijzonder van herhalingsMOC, max 1x voor zelfde behandelingsplan; reductie MOC honoraria voor medisch oncoloog, hematoloog, radio-therapeut, chirurg met vb 25%, voor medisch-technische diensten met 50%; verplicth en beter gestructureerd verslagModifier le système de financement des hôpitaux (vers un “all-in”)Moins rembourser certains actes (cathétérisme cardiaque p. ex)Naar een all-in pathologiefinanciering in ziekenhuizenNe pas faire de distinction entre lit Mr et mrs au niveau du financementNeurochirurgie veel minder terugbetalenNierdialyse veel minder terugbetalenNieuwe financiering enveloppesysteemNog meer financiering op basis van outcome en betere outcome (verantwoorde activiteit is niet alles...).Nomenclatuur medische verstrekkingen herzien (sommige acten, bv in de cardiologie zijn overge-waardeerd, andere, bv neuro interventie radiologie ondergewaardeerd)Normes salarialeNucleaire: min x%; let wel elk % op bruto betekent een veelvoud op netto; beter degressief honora-rium bij herhalingsonderzoeken bv voor botscans (overconsumptie in routine follow up bij kanker)Onmogelijk maken van cumul genetische onderzoeken en art 33 bis; centra voor antropogenetica voeren zonder accreditering tests uit aan hogere kostprijs dan de geaccrediteerde labo’sOntkoppel in de honoraria de investeringskost van de intellectuele act vergoedingOp EBM gebaseerde zorgenveloppes per pathologie , ingreep..... , als antwoord op overcon-sumptie door vergoeding per prestatieOpdeling technische prestaties in intellectueel deel, kostendeel, exploitatiedeel en permanentiedeelOperatieve hulp: strikter toewijzen aan type ingreep, voorlopig alternatief is verhoging van de K waarde waarbij aanrekening mogelijk is (K200?); regionale verschillen van 0 tot 100% in vb stomatologie, verlossingen, verloskundige verstrekkingen) en verschillen per ziekenhuis, Totaal 35 miljoen euro per jaarOptimalisatie van subsidiesOptrekken van de financieringsnorm voor ROB beddenOrganiseer een innovatief financieel supportmodel om dit nieuwe zorgmodel te ondersteunen vanuit businessOvergewaardeerde heelkundige ingrepen: CABG, wijsheidstanden, neurochirurgie; herijking op basis van herziene standaard operatietijden; met samenhorende anesthesieOvergewaardeerde heelkundige ingrepen: cataract + hulpmiddelen; + anesthesie; sterke toe-name volumePay 4 quality (included shared decision procedures with the patients)

Page 26: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

26

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Pay for performancePay for quality systemenPerversiteiten weren uit BFMPlafoneren van artsenlonen , maar herwaarderen van artsenlonen die sterk onder het gemiddelde zittenPlus de moyen pour l’emploiPrestatiefinanciering vervangen door enveloppe en conventie financieringPrestatiegerichte financiering van het medisch handelen (nomenclatuur) hervormen zodat het han-delen niet bepaald wordt door de nomenclatuur maar door de vereiste zorg.Principe van ‘pay what you get or want’ dit bovenop een vast pakket van basiszorgPrioritair financieren van basiszorg ipv projectenPrivilégier et récompenser l’écoute des patientsPrivilégier l’acte intellectuel aux actes techniquesQuotas de malades/an et par medecin, au dela pas de remboursementRationele enveloppe financiering voor vaak voorkomende aandoeningenReanimatie commissie doorlichting nomenclatuurReductie anesthesiehonorarium bij endoscopie, epidurale bij verlossingReductie van fee for service in honorarium artsen en evolutie naar zuivere honorariaRéévaluer la nomenclature en radiothérapie à présent obsolèteReferentie bedragen systeem geft enkel ruzie tussen ziekenhuizenen zijn zorgverstrekkers, dit sys-teem kan duidelijk beterRefonte du mode de calcul des APRDRGRenforcer le remboursement des actes intellectuelsResponsabilisation des acteursRevalorisation des codes inami en fonction de la pénibilité de l’acte (il existe aujourd’hui une trop grande différence entre certaines spécialisations, certaines gagnant très bien leurs vies avec des actes sans danger alors que d’autres doivent accumuler des heures de travail et des risques pour une rentabilité ridicule)Revalorisation statut généralisteRevaloriser les professions médicales et para-médicalesRévision du mode de financement (nomenclature des soins de santé)Revoir la nomenclature INAMI en profondeurRevoir le financement de certaines disciplines (ortho, stomato ...)RIZIV voor woonzorgcentra optrekken zodat er een betere financiering komt waardoor er meer personeel kan aangeworven worden , er minder werkdruk is op de werkvloer en personeel langer aan het werk kan blijven. (minder ziekteverzuim, minder mensen die vroeg stoppen met werken)

Page 27: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

27

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

RIZIV-tarieven per pathologie en niet per prestatie.RVT EN ROB gelijkstellen voor bewoners met RVT profielSchrappen beschikbaarheidshonorarium specialistenSchrappen bijkomend honorarium voor de heelkundige bewerking onder diepe hypothermie (cen-trale temperatuur onder 33°)Schrappen dilatatie van de slokdarmSchrappen eenvoudige dopplerSchrappen EKG, (longfunctie), arteriële punctie bij gehospitaliseerden en deels terug toevoegen aan toezicht in D-bed; filosofie is om gemakkelijk te herhalen verstrekkingen te incorporeren in toezicht (om te vermijden dat de kost aan de patiënt wordt aangerekend best om de coëfficiënt op 0 te zetten); longfunctie alternatief: beperken tot 1x per opnemingSchrappen linker colonoscopie (totale ofwel rectosigmoidoscopie)Schrappen risicotransfusie ambulant: vergt geen inspanning (raadplegingshonorarium hematolo-gie werd recent fors verhoogd)Schrappen van contraproductieve regels zoals simultane prestaties tijdens 1 heelkundige ingreep, vb terugbetaling stents bij pta + heelkunde desnoods zonder honorarium (vermijden van pta in 2e tijd met heropneming, anesthesie, honorarium chirurg, forfaitaire honoraria klinische biologie, rx, permanentie, geneesmiddelen, ,,,)Schrappen van maxiforfaits en forfaitaire honoraria klinische biologie bij therapeutische epidurale inspuitingen (IP002)Schrappen van systeem van kleine outliers (vb bevalling, carotisendarterectomie)Schrappen wiegedoodmonitoring (EBM)Simplification de la tarification des soins à domicile et revalorisation financière de ceux-ciSommige prestaties zijn erg hoog gehonoreerd, vaak vanuit historische situatiesSpecialisten in loondienst met goede salariëring , pensioensvoorzieningen en onafhankelijke toetsing.Specialisten/huisartsen gedeeltelijk forfaitair betalen.Standardiser ( et diminuer ? ) les retenues prélevées sur les honoraires par les gestionnaires d’hôpitauxStop 3e betaler voor antibiotica in ambulante sectorSubsidies voor aanvullende thuiszorg, financiële haalbaarheid bevorderenSuppression de la médecine à l’acteSuppression tiers payant automatique sauf exception socialeTerugbetaling koppelen aan expertiseTerugbetaling pruiken zonder verplichte hospitalisatie voor aanvullende verzekering; zonder ver-plicht consult dermatoloog

Page 28: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

28

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Terugbetaling van heelkundige verstrekkingen niet volgens uniform percentage maar volgens type ingreep (bv lager voor bariatrische heelkunde)Terugbetaling van zorg koppelen aan resultaat van zorgTerugbetalingen meer baseren op evidence en op klinische resultaten (performantie) zorgverstrek-ker. Betalen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.Trouver un substitut aux banques pour le financement des infrastructuresTympanoscopie: verder integreren in raadplegingshonorarium ORL dat dan ook verhoogd wordtUne refonte courageuse de la nomenclatureUrgentietoeslag medische beeldvorming forfaitair of met enkele categorieën i,p,v, op basis van honorarium basisverstrekkingValue driven vergoeding: vergoeding op basis van goed gedefinieerde uitkomstenVerbied de mogelijkheid aan ziekenhuizen om tekorten binnen hun werking te verhalen op hun artsen en cfr maatregel 3.Verder doorgedreven pathologiefinanciering in de ziekenhuizenVerder doorgevoerde forfaitariseringVereenvoudiging financieringVergoeding aan instellingen die informatiserend werkenVergroot de loonspanning tussen niet-leidinggevenden en leidinggevenden zodat het zieken-huis gemotiveerde leidinggevenden kan aantrekken die mee de een efficiëntieverhogend beleid kunnen uitvoeren.Verhogen van forfait klinische biologie bij gehospitaliseerden met 10% (naar 85%), reële incentive om met medische staf de noodzaak aan voorschriften te besprekenVerhoging van RIZIV bedragen thuisverpleging dan iets meer tijd en meer efficiënt, nu financiële tijdsdruk!!Verhoog de betoelaging van de ziekenhuizen met het bedrag vrijgekomen in maatregel 3Verhoog de terugbetaling van een psycholoog of psychotherapeut in het bijzonder voor mensen die neigen depressief te worden of burn out te krijgen of die het reeds zijn.Véritablement favoriser structurellement les collaborations hospitalières plutôt que les pénaliser dans le BMFVerlaging van de groeinorm naar 1,5% ipv 2% voor 2013; 2 ipv 3% voor 2014; 400 miljoen euro besparingen (128 miljoen in 2013)Verminder het bruto-inkomen van artsen met het gemiddeld bedrag van de afdrachten naar hun ziekenhuis en maatregel 4:Vermindering honoraria klinische biologie

Page 29: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

29

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

vermindering van het bedrag van de miniforfait: 25 euro voor elk infuus waar ‘iets’ inzit, dus ook litican, contramal, solumedrol, bonviva, venofer, enz, Gezien de meeste routineus worden toege-diend zou hier gerust een prijsvermindering mogen gebeuren en enkel bv bij mulitgam waar wel allergie kan optreden dezelfde prijs behouden; cumul met raadpleging slechts 1x en niet bij elke toediening; raadplegingssupplement voor huisarts bij IV toediening van ijzer (besparing op dag-kliniek, besparing op epo)Verstandige forfaitariseringVerstrengen van het systeem van referentiebedragen; publiek maken van de sancties; niet alleen sanctie maar ook beloning voor minderuitgaveVisueel evoked potentialen schrappen of reduceren; +/- 400000 euro per jaarVoldoende financiering voor gezondheidssector.Voldoende financiering ziekenhuis, zodat er geen prestatiedruk heerst om uit de kosten te komenVoor al de commissies waarin geneesheren zetelen een financiële incentive opstellenVoor extra personeel terugbetalingenVooreerst zorgen voor een correcte financiering van de ziekenhuizen met criteria’s voor kwaliteitszorgWegwerken geografische verschillen in uitgaven, zoals door RIZIV gemeten bij arrondissementenWerken in ziekenhuis voor specialisten aantrekkelijker maken itt extra murosWerklastmeting van de artsen in de ZiekenhuizenWijziging van KATZ-schaal, niet meer up to dateWoon/zorgdecreet uitbreiden naar thuiszorgondersteunende diensten: “de muren van het WZC open maken” om via de dienstverlening het WZC zorg op maat te kunnen bieden THUISZORGONDERSTEUNEND. Daaruitvolgend zou de financiering moeten aangepast worden. De vergrijzing en de ‘visie’ van het ouder wordende publiek zal andere wetgeving vereisen (~fik-satiebeleid ~gesloten afdelingen~....)Sommige mensen blijven liever thuis. Andere mensen gaan liever naar een WZC, ongeacht een KATZ- score en/of dementieproblematiek.Ziekteverzuim aanpakken door een beloningsysteem van personeel die weinig afwezig zijnZorg dat correctiemaatregelen in de financiering niet als een loterij uitgevoerd wordenZorgen voor secretariaatsfuncties financiering wederom op klassieke maar ook intensieve eenhe-den, OK, , bij ons alleen via de sociale MaribelZorgtrajecten anders financieren, nu teveel geld naar artsen om niets te doen,Zorgverstrekkers in ziekenhuis bepalen in grote mate de kost van een behandeling zonder dat ze dat zelf beseffen, kostenbespraing zou eenincentive moeten zijn die beloond wordt in plaast dat hoge kosten bestraft worden zoals dat nu gebeurt metdereferentie bedragen

5. Coordination et collaboration

Afschaffen van verpleegkundige permanentie op instellingsniveau - regionaal te regelenAmélioration de la communication interhospitalière

Page 30: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

30

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Artsen in directie en raad van bestuur ziekenhuizenAugmentation des subventions coordination de soins à domicileBetere samenwerking tussen artsen onderling in hun specialiteit zodat patiënten niet zelf de weten-schap dienen op te volgen. ME/cvsBevorderingsmaatregelen (stimuleren of afdwingbaar) voor de samenwerking tussen de artsen en het ziekenhuis. Meer bepaald in de dagdagelijkse operationele werking: artsentoer, consultatie-momenten, wachttijden ...Bij ziekenhuisopname krijgt iedere patiënt één arts toegewezen die inoverleg met de huisarts bewaakt wat de eindoelen van de opname zijn en de investigaties en behandelingen coördi-neert (vermijden overbodig onderzoek en behandeling dat de “gezondheid” van de patiënt niet ondersteunt)Congestion des gardes hospitalières -médecine généraleDe dialoog met de artsen baseren op wederzijds vertrouwen ipv toenemend wantrouwenFinanciering die stimuleert tot samenwerking tussen de verschillende zorgverleners (cfr. diabeteszorg)Herwaardering artsen als centrale procesaanstuurdersHorizontale i.p.v. verticale integratieHorizontale samenwerkingsverbanden promoten - subsidiërenHuisartsen opwaarderen, en efficiënt gebruiken als doorverwijzersInterdisciplinaritéIntensievere samenwerking tussen afdelingen en organisaties bevorderen en taken meer op elkaar afstemmenMeer afstemming, samenwerking en leeroverleg tussen de verschillende WZC. Het steeds opnieuw uitvinden van procedures zoals een fixatieprocedure is niet zinvol. Het is mijn mening dat men er beter aan doet om bijvoorbeeld 1 fixatieprocedure uit te werken voor alle WZC. Zodoende hoeven er minder kwaliteitscoördinatoren ingeschakeld te worden daar deze over verschillende huizen kunnen werken.Meer inspraak van de artsen in het ziekenhuisbeheer: Corporate govenanceMeer overleg tussen directies en artsen en verpleegkundigen verplichtenMeer samenwerkenOordeelkundig verwijzing van huisarts naar het ziekenhuisOpheffen financiële en reglementaire obstakels die samenwerking tussen ziekenhuizen belemmerenPeer-review commissie voor terugbetaling zeer dure behandelingen naar analogie met Parkinson stimulatorenPerformante ICT met toegang tot gezondheidsgegevens voor gezondheidswerkers over ziekenhui-zen heenPool and sharing les compétences médicales et les services médicaux

Page 31: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

31

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Respect voor elkaarSamenwerkingSamenwerking tussen collega’sSamenwerking tussen regionale wzcSamenwerking tussen voorzieningen stimulerenSamenwerkingsverbanden tss ziekenhuizen op verschillende niveausStimuleren van samenwerkingsverbanden, fusies tussen voorzieningen met gelijke doelstellingen door voordelen te creëren bij fusie, samenwerking (financieel, extra personeel, ...)Stimuleren van samenwerkingsverbandenSuppression des médecins généraliste, remplacer par des confidents médicauxUitbouw gecoördineerde zorg in eerste lijn inclusief casemanagementVerplichten samenwerking disciplines over centrale problemen, bv. schouderpijn, aanpak verschilt te veel tussen verschillende specialismen, door gebrek aan goede guidelines? wil ?Verplichting tot transmurale samenwerking tussen zorgverlenersWederzijds RESPECT leren aanvaarden. Dus zowel van leidende uit naar stagiair en v/v

6. Fraude

Aangifte medisch onverantwoorde hospitalisatieAcute pijn: overbetaald, sterk toegenomen budget, in de praktijk geregeld uitgevoerd door ver-pleegkundige; in het bijzonder urgentietoeslag, terugvordering door DGEC hiervan alleen al was 550000 euro, plaatsing en programmering van een pijnpomp, met toezicht, voor intraveneuze toediening van een morphinomimeticum (PCIA) na een heelkundige ingreep of bij polytrauma; inclusief het gebruikte materieel, met uitsluiting van de gebruikte farmaca, maximum 4 dagen, per dag = 55,6 euro/dag voor 1x plaatsen van iv infuus dat verder door de patiënt wordt bediend; 8,5 miljoen euro/jaar -50%Afschaffen van autoprescriptie door connexistenAttesten voor werkonbekwaamheid enkel laten opstellen door de controle artsAutoprescriptie aanpakkenBerichten over verregaande misbruiken met derdebetalersregeling; simultaan inlezen van SIZ kaart of e-IDBetere opvolging van en controle op langdurig zieken door onafhankelijke artsenContrôle sur le ‘shopping’ médical. si abus, le patient devrait payer les frais en entier (irm, ct, biopsies,...)Controle thuisverpleging. Veel toiletten worden ingegeven maar worden niet effectief uitgevoerdDGEC: spoedgevallen: nagaan waar urgentistenhonorarium onterecht wordt aangerekend; nagaan waar urgentietoeslag onterecht wordt aangerekend

Page 32: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

32

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Er worden veel teveel “prullen” aangeboden op Spoedgevallen waartussen veel profitariaat (geen geld bij of weet van geen huisarts... ).Spoedgevallenartsen vinden dat niet leuk, financieel zieken-huisdirecteurs wel). Stel een verplichte “onafhankelijke” Spoedgevallentriagepost in, met landelijke criteria en software, die vandaaruit (alle niet-100 aanbod) doorstuurt naar de ziekenhuis-huisart-senspoedwachtpost of naar de ziekenhuis-specialistenspoedwachtpost waarbij. Wie geboekt staat als wanbetaler of geen SIS-kaart heeft, geeft eerst zijn bankkaart/visakaart(en tekent dat de kosten mogen afgeboekt worden)vooraleer hij het zorgtraject instapt. Of hij gaat eerst naar huis de SIS-kaart op porte-monnaie halen ...Éviter le shopping médicalFaire la chasse aux abuseurs de biens sociauxFinanciële transparantie opleggen aan directiesFraudegevoelige processen uit systeem halen, bv. thuisverpleging : niet altijd zichtbaar of inge-diende prestaties ook effectief geleverd zijn (verpleger spreekt telefonische code af met patiënt om te checken of hij/zij effectief moet langskomen. Ook als er geen prestatie wordt geleverd, wordt ze wel aangerekend. Patiënt zou elke prestatie dagelijks moeten aftekenen (als controle)Geen huisartsencentra met specialisten, gevaar digotomieInperken van het ziekteverzuim (cf voorschrijfgedrag ziekteduur huisartsen)Jejunoscopie: controle op effectieve uitvoering (jejunoscoop ter beschikking?)Loskoppelen van forfait hemodialyse van historische verpleegdagprijs, gelijk aan basisbedrag voor iedereen (gemoduleerd ifv goedkope dialyses en transplantaties); cumulverbod acute dialyse; herziening trapsysteem forfaits, vereist integratie van budget forfaits in honoraria anders is er geen incentive voor arts om goedkope techniek voor te schrijven; ontelbare facturatiefouten a,g,v, dub-bele nummersMedische beeldvorming ambulanten: geen 2e consultancehonorarium per voorschrift meer voor voorschriften binnen de 1 à 3 maanden (opsplitsing voorschriften)Meer controle bij ziekteverzuimMeer controle op geregistreerde medische en paramedische activiteit in het ziekenhuisMeer mogelijkheden voor artsen om misbruik van geneeskundige zorg tegen te gaan.Nagaan in welke mate geneesmiddelen naar ambulant werden getransfereerd om aan forfait in ziekenhuis te ontsnappenSupprimer l’intérêt d’être en congé de maladieUitbreiding forfait geneesmiddelen, en implementatie in daghospitaalVérification des identités sur carte identité et carte SIS pour éviter fraude carte SIS

Page 33: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

33

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Voorschrijfgedrag werkonbekwaamheid begrenzen

7. Egalité des soins (Accessibilité)

Arbeid meer belonen, langdurig werklozen beter begeleiden naar nieuw job en bv. verplichte opleiding naar knelpuntberoepen. desnoods deeltijds: hoe meer mensen voor hun eigen sociale zekerheid bijdragen, hoe meer financiële ruimte voor de mensen die een vervangingsinkomen echt nodig hebben (zieken, alleenstaande moeders, gepensioneerden, ...)Augmenter les petites pensions et harmoniser les pensionsBetaalbare opvang en verzorging voor de derde leeftijd buiten privéinstantiesConsolidation medico mutualiste des info socio economique des soinsDoorvoeren van de MAF voor zorg zoals was voorgesteldGedeeltelijke privatiseringGeef iedereen een basisinkomen!!Ontwikkelen van een doelgroepenbeleid (kansarmen, allochtonen, ouderen, ...)Informeren /sensibiliseren van de allochtone bevolking betreffende eerstelijnsgeneeskundeMeilleur encadrement des publics précarisés du point de vue santé, sécurité, formationRéduction des frais de santé pour les jeunesSuppression tiers payant automatique sauf exception socialeVersterken toegankelijkheid eerste lijnWie écht ziek is beter begeleiden én meer financieel helpen (bv. medicatiekosten,...)Zorgverzekering herbekijken -> extra geven aan degene die het nodig hebben

8. Qualité des soins

Aanbieden van software voor het bijhouden van een zorgdossier en de registratie van zorgindicatoren.aantoonbaar Zorgpad / lean beleid voor zorgaanbiedersAanvaard accrediteringspunten met thuisstudie, zoals in het buitenland (bv. met artikelen lezen en online vragen beantwoorden)Accréditation obligatoire des hôpitaux et contrôle par organisme extérieur pour diminuer l’insécu-rité grandissante dans les soinsAccrediteringAdministratie kwaliteitszorg is extra. Graag een zeer eenvoudige vorm tot opvolgingAdministratieve vereenvoudiging, registraties die de kwantiteit van sommige acties weergeven zeggen niks over de kwaliteitAméliorer les processus organisationelles (lean, etc.)Analyse ziekenhuizen met hoge kosten en nemen van concrete maatregelenArtsen (alle ziekenhuismedewerkers) verplichten om de basisregels van handhygiëne toe te passen

Page 34: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

34

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Audit exterieur indépendanteAugmenter la grille d’utilisation du bloc opératoire.Belang van ‘sustainability’: bouw systematisch controlepunten in (bv. audits) om op regelmatige basis de kwaliteit, veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid van zorg, e.d. te controleren en op basis daarvan te verbeteren. Laat medewerkers aan de basis zelf hun eigen processen controleren.Belonen van (aantoonbare en geobjectiveerde) geleverde kwaliteit van zorgBenchmarking van medische praktijken in de ZiekenhuizenBetere controle van de kwaliteit van de gezondheidszorg, met vooraf duidelijk omschreven out-come parametersBottom-up benadering: betrek medewerkers aan de basis bij het identificeren van problemen en het formuleren van verbetersuggesties om processen te optimaliserenCertification hospitalière-reengeneering des process de soins hospitaliersCompliance verbeteren door steekproeven, toezicht maar ook ontwerp van protocollen door de Mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen kan opleverenContinue patiententevredenheidsbevragingCritères de qualitéDe initiële en continue vorming van zorgverstrekkers moeten meer de nadruk leggen op de wer-king van het gezondheidssysteem. Het huidig accreditatiemodel voor artsen zou kunnen evolueren naar een hercertificeringsmodel, alhoewel de aanvaardbaarheid hiervan minder dan nul is.Développer des itinéraires cliniques (pour les mêmes domaines)Diepgaande analyse van profielenDuidelijke richtlijnen/kwaliteitsindicatorenEen goed geïmplementeerde leangedachte kan de schaarste op de werkvloer enigszins voor een deel opvangen maar dit invoeren vraagt in eerste instantie middelenEtre plus exigeant au niveau de la qualité des services rendus.Evaluation externe des soins mais aussi des processus de nominationExtra financiering voorzien voor ICURO aangezien zij prima werk leveren naar de ziekenhuizen toe m.b.t. kwaliteit & patiëntveiligheid, netwerking,...Focus op interne processen (administratieve-, logistieke-, zorgprocessen,...). Zorg dat deze zo effi-ciënt, effectief, veilig,... mogelijk verlopen. Hiervoor moeten niet noodzakelijk extra middelen aan-gewend worden. Focus op de verspilling in processen (cfr. Lean management) en probeer deze zoveel mogelijk weg te werken, bv.: overtollige voorraden, overproductie, onnodige processen, wachttijden, defecten,...Grotere controle op toedienen van medicatieHanteer een systematische aanpak, bv. conform de PDCA-cyclus. Leg in de eerste plaats zoveel mogelijk de focus op het blootleggen van problemen i.p.v. vanaf de start naar oplossingen te zoeken. Vertrek van de problemen om tot oplossingen te komen.

Page 35: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

35

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Het betrekken van patiënten of hun verenigingen bij het beoordelen van kwaliteit en efficiëntieHet verplicht invoeren van praktijkuitwisseling tussen ziekenhuizen en artsenImplementatie managementtechnieken vanuit productie (vertaald): Lean, six sigmaInspectie leeft mee in de voorziening en zijn deskundig inzake de specificiteit van de voorziening en de gebruikerInstaurer une accréditation (n’existe pas en Wallonie et à Bruxelles)Intensifiëring evaluatie en controle RIZIVIntroduceer productive ward NHSInvoering van kwaliteitsindicatoren in alle ziekenhuizenInvoering zorgpad-auditsInvoering zorgpadenInzetten op informatie. Er moeten meer kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld, iets waar ver-schillende Vlaamse ziekenhuiskoepels mee bezig zijn, en die moet beter aan de burgers worden gecommuniceerd. Er moet eveneens meer transparantie komen naar prijzen toe en beleidsbeslis-singen (bv: waarom wordt een bepaalde technologie terugbetaald, en een andere niet).Keten/zorgpadbenadering promoten, ketenregie uitgevoerd doorziekenhuisKleine en middelgrote ziekenhuizen meer ondersteunen bv. universitaire zh hebben al genoeg middelen voor kwaliteit & veiligheid daarom goede projecten in de ‘gewone’ ziekenhuizen ondersteunenKwaliteit is geen papieren normgeneeskundeKwaliteitscontrole van diagnostiek en behandelingKwaliteitscoordinatorKwaliteitsdoelstellingen GMD: bepalen van te behalen targets in preventie (bv. vaccinatie)KwaliteitsindicatorenL’accréditation ou certification des hôpitaux pourrait être un moyen pour faire augmenter la qualitée.Maak een soort van zorgpad per pathologie zodat duidelijk beschreven staat volgens de laatste wetenschappelijk literatuur wat de exacte en beste diagnostiek en behandeling is voor bepaalde ziektebeelden. Laat hier ook de terugbetaling van onderzoekingen van afhangen en penaliseer artsen die zich hier niet aan houden. Nog teveel denken zowel specialisten als huisartsen dat ze een verlengstuk van god zijn en de geneeskunde uitgevonden hebben zodat er dagelijks honder-den nutteloze bloedafnames, beeldvorming- en andere onderzoeken en ingrepen worden uitge-voerd. Ik wil zelfs niet berekenen hoeveel dit voor de staat uitspaart.Meer middelen voor geestelijke gezondheidszorg verbonden met beter meten van resultaten GGZMeer via protocols en klinische paden gaan werken bij opnames, ook bij raadplegingenMinder blind staren op kwaliteitscontroles door externen : kosten handenvol geld, zadelen het ziekenhuis op met een topzware administratie en het verschil in kwaliteit zal miniem zijn.Naar mediaan heropnames in ziekenhuizen, rest afdragen (32 miljoen euro besparingen)

Page 36: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

36

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Naar mediaan ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen (61,5 miljoen euro besparingen)Nadruk binnen Belgische gezondheidszorg leggen op proces en niet langer op resultaatOndersteunen van proeftuinen m.b.t. lean managementOndersteuning van lean management in de ziekenhuizenOnderwerp de diagnosecentra aan dezelfde criteria van kwaliteit als de kliniekenOntwikkelen en strikt toepassen van zorgpadenOptimalisation de l’organisation avec implication des praticiens.Organisation du travailPenalisatie van artsen die niet evidence-based werkenPerformantievereisten voor bepaalde financieringen (bv. accreditering)Plus de contrôle de qualitéPrivépraktijken en -klinieken aan dezelfde kwaliteitseisen onderwerpen als ziekenhuizenProfielencommissie meer gezag gevenPublier efficacité des médecins - des services hospitaliers : nombre interventions par nature par an, durée séjour,...Responsabiliser les prescripteursRestricties aanbod op basis van kwaliteitscriteria (onder meer volume, accreditering etc)Rol mutualiteiten; arbeidsgeneesheren; controle artsen en adviserende artsen bekijkenSlimmer werken: processen door medewerkers grondig beoordelen en overbodige handelingen verwijderenSnellere feedback op alle niveaus i.v.m. indicatoren, resultaten,... en niet pas jaren na datumSoumettre la médecine spécialisée privée aux mêmes règles de contrôle économiques que la médecine spécialisée hospitalière (financement plus ciblé selon la pathologie, sanctions montants de référence....)Stimuleren van klinische paden en zorgtrajectenStoppen met luxueuze aanpak om alles te kunnen inzetten op de nodige en kwaliteitsvolle basiszorgSystème de peer review à trois niveaux pour analyser et suivre les donnéesTransmurale zorgpadenTransparant kwaliteitsbeleidTransparantie (informatie over zorgkwaliteit ter beschikking stellen van patiënten en zorgverzekeraars)Transparantie (openbaar maken) wat betreft variabiliteit uitgaven, zorggebruik en outcome zorgverstrekkersTransparantie creëren over geleverde kwaliteit van zorgVeel strengere controles

Page 37: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

37

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Veralgemeende kwaliteits/outcome meting van de geleverde medische zorg. Dit kan -indien maat-regel 1 en 2 doorgevoerd worden- door automatische audits en feedback aan de zorgverstrek-kers. (cfr NHS)Verplicht stellen accreditatiebewijsVerplichte implementatie formularium in woonzorgcentraVervangen huidige profielencommissie door onafhankelijke audits van voorschrijf- en consumptiegedragVoer praktijkerkenning in in de huisartsgeneeskunde op basis van kwalitatieve voorwaardenWerken aan online opleiding-accreditering zoals in de USA, zo kan men stimuleren dat bepaalde belangrijke onderwerpen meer aan bod komen en beter behandeldZiekenhuizen stimuleren om internationaal kwaliteitslabel te behalen vb jciZorgpaden beter uitwerken

9. Personnel

6 mois de congé d’allaitement donné par médecin contrôle si bébé au seinAangepaste arbeidswetgeving voor de zorgsector die bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsduur en werktijden die flexibelere inzet mogelijk maaktAanpassen personeelsnormAanpassing arbeidswetgeving met toename arbeidsvolumeAanpassing normen (minder verpleegkundigen - meer orhtopedagogen) - bv nachtverpleegkundi-gen noodzaak????Aanpassing regeling o.a. KB 78Aanpassing RIZIV - financiering, andere normoplegging. Professionele hulpverlening is noodzake-lijk, maar diploma’s mogen niet overheersen in vergelijking met bekwaamheden van medewerkers met een diploma die niet altijd in aanmerking komen om mee te gaan in de ligdag financiering. Denk maar aan de 24-uurpermanentie van verpleegkundigen binnen een RVT erkenning...wanneer het aanbod klein is en de vraag is hoog...waarschijnlijk een gekend probleem Aanpassing van de FTE verpleegkundigen op de klassieke verpleegeenheden( C, D, G, ...), de intensieve zorgen afdelingen zijn goed bemand qua FTE/ bedAansturing mobiele equipes en acquity based staffingAantal artsen (specialisten) beperken.Aantal verpleegkundigen per aantal bedden per afdeling G optrekkenAantal zorgkundigen in woon zorgcentra optrekkenAfschaffen van de voor de efficiëntie nadelige verplichtingen van het openbaar ambt (de vormings-plicht, extra verlofdagen, statutaire benoeming, ...)Afschaffen van numerus fixus. Het tekort aan artsen jaagt de technische onderzoeken omhoog gezien gebrek aan tijd voor anamnese en klinisch onderzoekAfschaffen van verpleegkundige permanentie op instellingsniveau - regionaal te regelen

Page 38: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

38

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Aides à l’emploiAlles wat gezondheid en zorg thuis betreft weghalen bij interimkantoren niet hun core-businessAméliorer enseignement continu + examens + incentivesAméliorer la formation infirmièreAméliorer le financement pour les acteurs des soins de santé (personne sur le terrain en contact avec les malades)Arbeid meer belonen, langdurig werklozen beter begeleiden naar nieuw job en bvb verplichte opleiding naar knelpuntberoepen. desnoods deeltijds: hoe meer mensen voor hun eigen sociale zekerheid bijdragen, hoe meer financiële ruimte voor de mensen die een vervangingsinkomen echt nodig hebben (zieken, alleenstaande moeders, gepensioneerden, ...)Assurer la possibilité de formation permanente du personnel soignantAssurer un revenu suffisant du personnel soignantAssurer une formation adéquate des soignants Assurer une formation des soignants qui correspond aux besoins du futurs (vieillissement)Assurer une formation médicale qui correspond aux besoins du futurs (vieillissement, ..)Augmentation des quota aides familales et garde à domicileAugmenter l’autonomie infirmière en première ligneAugmenter le niveau de formation des infirmières chefsAugmenter le salaire du personnelAugmenter les normes en personnel de soins (surtout aide-soignant(e))augmenter les quotas dans certaines spécialitésAvoir du personnel nursing et paramédical en suffisance pour ne pas négliger l’humainBehoudt de personeelssubsidies maar laat de invulling veel vrijer (diploma’s)Belang van hoofdgeneesheer en verplegingsdirectie voor kliniekenBeperk de als maar toenemende tussenkaders in de patiëntenzorg. Het aantal vergaderingen en administratieve taken neemt alsmaar toe en de tijd bij de patiënt neemt alsmaar af. Zo zijn het vooral nog artsen in opleiding ,die voor de directe patiëntenzorg moeten instaan.Beperking administratief (midden)kader in ziekenhuisBespaar op het ‘middenkader’ in de ziekenhuizenBeter statuut voor vrijwilligers/nood aan VW door schaarste personeel zorgsectorBetere afstemming kwalificatievereisten personeel in de zorg zowel algemeen als in het bijzonder m.a.w. afgestemd op “reële taakinhoud”.Betere opleidingen van kandidaten in de zorg.+ LeerkrachtenBevriezen en gedeeltelijke afbouw socale akkoordenBien calculer les normes sur base d’une prise GLOBALE du patient lors des soins. Exemple: une toilette au lavabo si elle est conté à 10 minutes, si l’on veut vraiment favoriser l’autonomie de la personne, cette toilette peut durer 30minutes.

Page 39: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

39

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Bij ziekte personeel minder lang moeten zelf betalenBijscholingsuren koppelen aan de uitgevoerde taken. Minder uren maar van betere kwaliteitCAO verpleegkundigen herzien. Momenteel hebben deze vaak twee jobs omdat ze binnen het ziekenhuis niet voldoende kunnen werken voor een voldoende hoog loon in verhouding tot de materiële wensen en noden.Coachingsmaatregelen inzake ziekteverzuim + preventiecampagneContracten bepaalde duur aanbieden i.p.v. interimcontractencorrecte uitstapregelingen= dus effectie iemand in de plaats (leeftijdsdagen)Créer une formation d infirmier de base en 2 ansDans les MR(S), augmentation de l’encadrement du personnel (inf-chefs, dir nursing)De bachelor opleiding voor MLT moet zijn lat veel hoger leggen en korter op de praktijk inspe-len. Ook hier blijkt uit alles dat de vorm weeral belangrijker is dan de inhoud (vb instructies voor het stageboek, aandachtspunten tijdens de opleiding (het dagboek moet iedere dag getekend worden , want zoniet ....)De initiële en continue vorming van zorgverstrekkers moeten meer de nadruk leggen op de wer-king van het gezondheidssysteem. Het huidig accreditatiemodel voor artsen zou kunnen evolueren naar een hercertificeringsmodel, alhoewel de aanvaardbaarheid hiervan minder dan nul is.De kwaliteit van de verpleegkundige zorg ondersteunen, inzonderheid door de administratieve last te verminderen en de ondersteunende diensten te verbeterenDe personeelsnormen in ROB en RVT veranderen: meer zorgkundigen en minder verpleegkundigenDe zwaarte in de zorgsector proberen aan te pakken door meer logistiek personeel in de equipe te voorzien. Nu moet teveel op de limiet gewerkt worden, metDeftige verloning = minder leegloop = betere kwaliteitDegelijkere basisopleiding verpleging zodat afgestudeerden sneller efficienter kunnen werkenDès le primaire et secondaire, moins de laxisme dans la formation des étudiantsDevelopper l’encadrement émotionnel et non uniquement infi en maison de reposDiminuer personnel infirmier dans les bureaux au profit du personnel au lit du patientDirecties moeten aan hoge uniforme eisen voldoen, hoofdgeneesheren afschaffen, dienshoofden afschaffenDonner la possibilité aux aides soignants d’élargir leurs compétences: ex:prise de paramètres, suivi basique des pansements, élargir leur connaissances,...Doorlichting werkveld met aandacht voor nieuwe opleidingenDuidelijkheid over de taken van de zorgkundige: men moet studies volgen, maar eigenlijk kan men niet veel taken overnemen van de verpleegkundige zoals bijvoorbeeld kleine wondjes Een eenvormige rechtspositieregeling voor alle OCMW-personeel en geen discriminatie van per-soneel werkzaam in het woonzorgcentrum

Page 40: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

40

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Eén huisarts per voorziening, die een bepaald loon krijgt voor zijn prestaties (dus geen 30 verschil-lende huisartsen) + die een meer inhoudelijke en algemene opdracht hebben naast de consultatie van bewonersEen rem om bewoners langer thuis te houden kan zijn door een huisarts niet meer toe te laten in het rvt voor de gezondheidsopvolging. geef deze job aan een CRA met uitbreiding van takenpakket. Een huisarts zou meer remmen en de bewoner langer thuis houdenEen richting rusthuisverpleegkundige opstarten op school, deze moet dan een heel pakket studie-punten niet halen, kan een kortere opleiding zijn en op die manier is er geen concurrentie tussen de ziekenhuizen en de wzc om verpleegkundigen weg te kapenEenheidsstatuut binnen private en openbare sectorElargir les compétences de certains profils tel que aide soignante afin de ne pas dépendre du seul profil infirmier pour des actes de base tel que insuline, pose d’un sparadraElargissement du champs de compétence des aides soignantsEnveloppefinanciering zonder specifieke personeelstastuten als IBF enzEssentieel in kwaliteit van zorg is personeelsquotum “op de vloer”Eviter l’éclatement des compétencesFavoriser le travail infirmier dans la province du Luxembourg. C’est difficil de rencontrer du person-nel, entre autre du à l’approche du GDLFinanciering deels met vrij invulbare enveloppe ipv strikte personeelsnormen die diplomagebon-den zijnFinanciering van ondersteunende/beleidsfuncties in residentiële ouderenzorgFlexibele en intelligente regelgeving qua personeelsnormeringFlexibele inzet werknemers (op functie/taak-niveau)Formation universitaire concernant les guides lines et les couts a l inamiFormations de techniciens spécialisés non médecins apes à la réalisation d’actes médicaux circons-crits sous la responsabilités de médecinsFunctiedifferentiatieGeef de betere verpleegkundigen de kans om ook op de patientenafdeling te promoveren.Veel van de beste verpleegkundigen verdwijnen nu noodgedwongen in leidinggevende administratieve taken.Géén normering van verpleegkundigen in WZC’s : werkt tekort in de hand - kwaliteitseisen zijn belangrijker o.a. bvb x% Masters, x% Bachelor, x%...

Page 41: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

41

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Geneeskunde is een continu bedrijf, 24/7. De bestaffing moet dan ook als dusdanig georgani-seerd en betaald zijn. Wij doen nu wachten en vervangingen a.h.w. gratis en het zijn nochtans die extra taken die de emmer doen overlopen, die het teveel maken, die burn-out veroorzaken. Er zijn dus meer artsen nodig die de huidige “wachten” en “vakantievervanging” invullen als hun gewone dagtaak. Bvb: ik werk in een associatie van 3 specialisten: wij zouden (zonder inkomensverlies) moeten kunnen minstens 1 collega bij in dienst nemen zodat de werkdruk altijd (!) gelijk verdeeld is over dag, nacht, weekend, vakantieperiodeGepensioneerde specialisten jonge dokters laten begeleiden ten einde op een snelle en goede manier ervaring door te geven en op te bouwenGespecialiseerde verpleegkundigen in bepaalde vakdomeinen taken van artsen laten overnemen, zgn. “specialist nurses” via terugbetalingssyteem van de mutualiteit bv. anticoagulatie regelenGrens op en stimuleren tot heroriëntering bij lange werkonbekwaamheidHerbekijken van taken van verpleging/zorgkundigeHerbekijken voorbehouden taken verpleegkundigenHervorming onderwijsHerwaardering door soepele beloningssystemen van zorgpersoneel dat het verschil maakktHerwaardering vrije beroepen waardoor minder burn outHERZIENING NORMERING PERSONEELSVEREISTENHERZIENING SOCIALE WETGEVING INZETBAARHEID MEDEWERKERSHet aantal kaderfuncties beperken:zoeken vaak soms zinloze taken waarmee ze de mensen op de werkvloer belastenhet beroep van verpleegkundige aantrekkelijk , concurrentieel houden(bijv . financieel ,werkdruk , etchet teniet doen van de maatregelen “fin de carrière” die heel belastend werken voor de organisa-tie van ons ziekenhuishet verschil tussen een privé voorziening in de zorgsector en een ocmw voorziening is dat de stad of gemeente er boven op financieel ondersteunt, met een hogere personeelsinvulling tot gevolg. In de privé kan dit niethogere loonbaremieken zodat de aantrekkelijkheid voor beroepen binnen de zorgsector groter wordtHoofdverpleegkundige apart finacierenHoofdverpleegkundige buiten de normering van de normen halenHoofdverpleegkundigen bijkomende vorming bezorgen ifv behoud, aansturen van diensten (bv Clinical leadership) en dit tegen betaalbare prijsHoofdverpleegkundigen buiten het richtkader plaatsen want deze functie is een heel cruciale factor in de keten. Nu moet deze persoon meedraaien in de dagdagelijkse werkzaamheden waardoor hij/zij zijn managementfunctie niet kan opnemenin ziekenhuis is er teveel kaderpersoneel

Page 42: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

42

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

In ouderenzorg: stoppen met strikte normen gebaseerd op diploma’sInculquer aux infirmiers la PRISE EN CHARGE GLOBAL du patient. Faire la toilette d’un patient est le moment le plus enrechisant d’information pour le soignant. Actuellement les infirmiers sont totalment réticens à le faire. Ils n’ont en tête que toute la partie technique et plus l’aspect pratique d’OBSERVATIONinhoudelijke taken verpleegkundigen verschuiven naar facilitaire diensten zodat er efficiënter gewerkt kan worden. (gezien tekort aan verpleegkundigen)inperken van de mogelijkheden van tijdskredietinperken van het ziekteverzuim (cf voorschrijfgedrag ziekteduur huisartsen)investeer in voldoende ondersteunend verplegend personeel met de juiste taalkennisInvestir dans les formation obligatoire des médecins “responsables” dans le management médical, y compris le management de la qualitéInzetten op innovatieve technieken met ernstig valorisatiepotentieel door human resources taak-specifiek in te zettenKB78 ivm technische handelingen totaal herdenken en herwerkenKine en Ergonorm laten dalen en vervangen door ongediplomeerden/vrijwilligers.Limiter la charge de travail afin d’éviter l’épuisement professionnelliste d’acteslogistieke medewerkers voorzien in het personeelsbestand ( deze zijn nu niet gefinancierd)Logistieke steun via sociale maribel financierenloon naar werkloopbaanonderbreking - tijdskrediet afschaffen -> geld in zorg stekenmaatregel voor einde loopbaan (extra vrije dagen) afschaffenmeer beperken van bepaalde specialisaties om overconsumptie tegen te gaanMeer financieringen voorzien voor nacht en weekendwerkmeer inspraak artsen in beleid ziekenhuis waardoor meer betrokkenheid en inzetmeer investeren in promotie van vrijwilligerswerk; er zijn massa’s mensen met vrije tijdMeer inzetten op flexibele inzet van personeelsledenmeer logistieke ondersteuning op alle verpleegafdelingen , voor de comfortzorgen te verhogen voor de ptn. , vb. eten geven gebeurt nu op een drafje of bij meerdere personen tegelijkertijdMEER MIDDELEN VOOR PERSONEEL EN AANMOEDIGEN OM IN ZORGSECTOR TE WERKENmeer omkaderingspersoneel om de hulp zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmenmeer ondersteuning voor personeelshulp in de praktijk zoals in Nederland het geval ismeer personeel aanwerven in rustoorden. mix van hoog-en laag gekwalificeerdmeer praktisch coördinerend personeel: projectmanangersmeer secretariele ondersteuning

Page 43: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

43

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Meer stagemogelijkheden in verschillende praktijkplaatsen dwz meer PRAKTIJKMeer taken uitbesteden aan zorgkundigen, bv wassen en eten geven van patientenmeer transparantie rond quotum tsen dat jaalijks mag starten na artsenstudiesmeer verpleegkundigen op dienstMeer verzorgenden bij de patiënten, afslanken van middenkader.meer verzorgenden om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgenmeilleur apprentissage dans le cursus universitaire de l’influence des comportements non responsablesMeilleur enseignementmeilleur salaire pour infirmieres/sMeilleure formation continuée du personnelMettre une norme spécifique pour l’animation en maison de reposMiddenkaderfuncties in ziekenhuizen afbouwen en terug investeren in verplegingmieux soutenir financièrement la formation continue du personnelMinder focussen op verpleegkundige arbeidskrachten en meer mogelijkheden bieden opdat ook alternatieve opleidingen kunnen aangeworven wordenminder middenkadersMinder middenkaders in de verpleegkunde, meer “echte” verpleegkundigen op de werkvloerminder parttime contractenMinder stricte aflijning van takenpakket naargelang het diploma vooral dan in de zorgsectorMinder verplichtingen naar animatie en anders terugbetalingmisbruik werkonbekwaamheid sanctionerenMoins d’administrateurs, plus de soignantsmotivatie van verzorgend en verplegend personeelmultidisciplinair functioneren op basis van complementariteitNaast de huidige personeelsnorm meer subsidies bezorgen voor niet verpleegkundigen, zoals logistieken, administratieve hulpNiet besparen op personeel op de werkvloer maar wel op de extralegale voordelen vanNiet teveel soorten directiefuncties geen versnipperd beleidNorm verpleging in wzc lagernormen ivm aanwezigheid van verpleegkundigen versoepelennormen ouderenzorg personeel verhogenobliger les facultés à former des gériatresondersteunende functies voor vpk en zk in gezondheidszorg (Logistiek assistenten)ondersteuning informele zorg

Page 44: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

44

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Ondersteuning van de rol van de hoofdverpleegkundigen als afdelingsmanager eerder dan als afdelings-secretarisondersteuning voor de administratie in de zorg (afdelingssecretaressen, logistieke ondersteuning)onderzoek tewerkstellingsmaatregelenopleiding verbeteren: vooral in de heelkundige disciplines: het goedkoop-slaafje-beeld van de assistent die relatief weinig geld kost maar veel vervelende taakjes opkuist zodat de chirurg vooral zijn loon kan doen aanzwellen moet er echt uit: en gelijkheid voor de 2 landsdelen a.u.b.opleiding verpleegkundigen ondersteunen en verbeterenoptimaal gebruik van de krachten: geen enkele hulpverlener werkt beneden zijn niveauOPTIMALISEREN PERSONNELS BEZETTING (minder verpleging meer verzorgden)opwaardering functie/verloning directeur wzc om kwaliteitsvolle invulling functie te garanderen en minder verlooop te krijgenOrganisatie van managementopleiding voor artsen in de ZiekenhuizenOrganiseer functieuitzuivering = verschuiven van taken van de huisarts naar de verpleegkundige en van de verpleegkundige naar de zorgkundige/verzorgendeorganiser plus d’activités(culturelles, sportives..) nécessitant la participation des citoyensorganiseren van opleidingen vanuit de overheidouderschapsverlof beperkenpartiële werkhervatting stimuleren ev. via thuiswerkpersoneelsbeleid aanpassen (vb: meer rotatie van personeel tussen diensten, ...)personeelsnorm in rusthuizen anders invullenPlaats een secretaresse of een administratief bediende in de personeelsnormering zodat deze een groot stuk van administratie van verpleegkundig personeel kunnen overnemenprivé en openbaar zelfde normen en zelfde financieringprofiel competenties vrijer in te vullen + ruimte voor minder geschooldenpromotie van duobanenreduire cout kinéRemplacer 1 infirmière en écartement par une aide soignante le temps qu’elle revienneRendre les formations des soignants plus concrètesRepousser l’âge de la retraiterespect du titre, de la charge et de la fonction du médecin spécialisteRespecter et reconnaitre réelement ainsi que valoriser le métier d’infirmièresrevaloriser le travail des infirmieres,garder une medecine humainerevoir la problématique de l’absentéisme pour maladie

Page 45: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

45

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Revoir la problématique du manque de personnel compétent pour le secteur des personnes agées sur le terrain. Sourtout dans la province du Luxembourg. C’est difficil de trouver du personnel motivé, compétentRevoir les normes de personnel à la hausse en maisons de repos et de soinsrevoir les normes d’encadrement (moins d’infirmier)RIZIV voor woonzorgcentra optrekken zodat er een betere financiering komt waardoor er meer personeel kan aangeworven worden , er minder werkdruk is op de werkvloer en personeel langer aan het werk kan blijven. (minder ziekteverzuim, minder mensen die vroeg stoppen met werken)Saneren in verplichte registraties (MKG, MVG, MPG, MUG, IZAG, Jaarlijkse statistieken,...) die FTE vragen (bv. studie Zorgnet 800FTE verpleegkundigen voor MVG) maar slechts een beperkt gebruik kennen.schaf de adv’s af, merendeel neemt de premie. Alsook tijdskrediet, merendeel werkt langere peri-ode vb 70% en doen dan 1j voltijds om te kunnen genieten van! Alsook bijzondere beroepstitel: geeft heel veel jaloezie tussen collega’s want bepaalde richtingen krijgen premie, andere richtin-gen in de verpleging niet. zelfde voor weduwepensioen: men daalt automatisch naar een 33 à 50% om van die uitkering te kunnen genieten! Een deel van de werkzoekenden, met aansturing VDAB enz ..., start en heeft niet die motivatie om deftig te presteren en zijn blij dat opnieuw zonder werken hun werkloosheidsuitkering kunnen opstrijken. Dit mag je niet negatief beschouwen maar een bepaalde groep vindt toch altijd maar die ‘achterpoortjes’slimme afbouw witte woede maatregelenslimme inzet van schaars personeel, herziening verouderde arbeidswetgevingsociale economie uitbreidingSoepelheid in arbeidsroosterssommige activiteiten laten uitvoeren door niet medici ( onder supervisie )soutien plus important à l’accueil des petits enfantsstatutaire aanstellingen stoppenStimuler la formation des spécialistes dans les disciplines nécessaires (onco, ped, G ...)stimuleren mantelzorgStop met de mogelijkheid tot aanwerven van medewerkers sociale maribel, maar geef meer ruimte voor de aanwerving van gekwalificeerde medewerkers en dit vooral in de zorg.stopzetten nieuwe maatregelen sociaal akkoordStopzetting arbeidsduurvermindering voor personeelsleden buiten ploegdiensten zoals kinesithe-rapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Deze medewerkers presteren immers geen ploeg-diensten en hun werk is minder fysisch belastend. Vermindering van de arbeidsduurvermindering voor personeelsleden binnen ploegdiensten zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, medewerkers onderhoud en keuken. Stopzetting arbeidsduurvermindering voor alle deeltijdse functies.strictere numerus claususStrikte beperking van aantal artsen volgens echte noden en niet volgens zorgvraag

Page 46: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

46

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

subsidiariteitsprincipe respecteren rond bevoegdheden zorgtaken (i.c. bv financiering van toiletzorg)taakuitzuiveringTaakuitzuivering: de juiste taak uitgevoerd door de persoon met de juiste kwalificatietaakverpleging / taakdiversentiatietaken voor logistieke hulpverleners alsook verzorgenden uit te breiden zodat zorg dragelijker wordt vr vpk en zorgkundigenThuiszorg vergt scherpe indicatiestelling professionele kennis erg belangrijktoegang tot zorgberoepen beter structurerenToename verpleegkundig personeeltransfere les toilettes de la liste des actes en soins infirmiers en soins a domicile à des aides soignantesuitbouw van ondersteunende P&O-diensten ondersteunen (personeel en organisatie)uitbreiding logistieke ondersteuning verpleegkundig departementuitbreiding personeelsnormenUniforme regels voor alle ziekenhuizen, vaste aanstellingen na 1 jaar voor personeel, verpleegkun-digen beter salariërenuurregeling aanpassen aan noden patiënten (en zo op onnodige uren personeel besparen)uurroosterregelingen en de sanktionerende voorwaarden hierbijvanuit taken analyse verzorging- verpleging naar optimale bezettingvaste arts binnen woonzorgcentra (cf Nederlands model)Verdere uitbouw van projecten ivm ouderenzorg voor verpleegkundige en zorgkundigenVereenvoudiging arbeidsrecht met responsabilisering werknemers. Stop op nieuwe regelgeving voor 10 jaar.vereenvoudiging en afstemmingvan de personeelstatutenverhogen van competentiesVerhoging budget voor cel 600 zodat meer zorgkundigen die zich al bewezen hebben op de werkvloer kunnen verder studeren voor verpleegkundige.Verhoging van de personeelsnormenVerminderen aantal middenkaderfuncties in ziekenhuizenVerpleegkundig voorschrift voor wondzorg ipv medisch voorschriftVerpleegkundige middenkaders zijn momenteel vooral bezig met het vervangen van personeel, door ziekte, ... waardoor ze geen tijd kunnen vrijmaken in de kwaliteit van zorg en de organisatie op de afdelingenverpleegkundigen taken van verpleegkundige laten doen (functiedifferentiëring) en logistieke taken overlaten aan lager geschoolden.verplichting tot vaststelling budget opleidingen & subsidiëring hiervan

Page 47: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

47

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Versoepeling opleidingsvereisten, meer opleidingen op de werkvloer .Herbekijken KB 78Versoepeling van arbeidsregimes, deeltijdse arbeid, minimumcontracten, etc.Verzorgenden die momenteel niet aan de randvoorwaarden voldoen om erkend te geraken als zorgkundige de mogelijkheid geven om hun job uit te voeren. Momenteel krijgen werkwillige werkloze verzorgenden een werkloosuitkering terwijl zij zouden ingeschakeld kunnen worden in de zorg.Voldoende kwalificaties voorzien in de personeelsgroepvoldoende opgeleid personeelwat meer gezond verstand in “gezond roosteren”wedde van verpleegkundigen optrekkenWederzijds RESPECT leren aanvaarden. Dus zowel van leidende uit nr stagiair en v/vwijziging van KATZ-schaal, niet meer up to dateZeflzorg stimuleren door ondersteunde zorgprogramma’s, begeleiding gespecialiseerde verpleeg-kundige bvzorg dat de opleiding zo goed mogelijk is: beter te weinig maar zeer goed opgeleide artsen dan teveel maar middelmatige artsen: goede opleiding is de beste investering voor goede en kostenbe-heersbare/rationele geneeskundezorgberoepen aantrekkelijker maken om vacatures te kunnen invullenzorgen voor secretariaatsfuncties financiering wederom op klassieke maar ook intensieve eenhe-den, OK, , bij ons alleen via de sociale Maribel

10. Prévention

Améliorer la médecine préventiveArtsen (alle ziekenhuismedewerkers) verplichten om de basisregels van handhygiëne toe te passen

Augmenter les campagnes de préventions surtout pour l’alcool et le bruitbeleid aanpassen in de richting van preventie ipv behandelen als situatie erger wordt

Betere preventie van “welvaartsziekten” door betere educatie van jongeren in basis en secun-dair onderwijs oa: voedingsleer, meer sport, ethiek, seksuele opvoeding, psychisch welzijn en weerbaarheid,...Centraliser au niveau national les cartes de vaccins, et envoyer automatiquement au patient, par e-mail des rappels quand un rappel est indiqué.De overheid zou meer moeten investeren in preventieve geneeskunde zodat de kost van de cura-tieve geneeskunde daalt.depistage du cancer obligatoire en première ligne-sein-colonDevelopper la préventionEducatie van patienten reeds in beginstadium

Page 48: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

48

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Education des patients (utilité des examens demandés)Enseignement à l’école de rudiments médicaux et préventionGeef 1% korting op de Zoektenkostenverzekering die de patiënt betaald per belangrijk preventief onderzoek ‘ColonCT, Calciumscoring, mammografie, Echo ovariae etc ...)gezondheidsactiesGezondheidsopvoeding stimuleren (zelfredzaamheid vergroten)het ontwikkelen van een gedegen en gecoördineerd preventiebeleidinformatie en communicatie naar patienten is onvoldoende

informatiecampagnes /brochures/folders/ nieuwsflash betreffende spoedindicatieInnoverende projecten stimuleren, vooral in kader van het behouden/verhogen van de zelfredzaamheidinsister sur la prévention (obésité, tabac, diabète, cancer)Investir massivement dans les méthodes de prévention/incitants pour les maladies les plus répan-dues (cancer, maladies cardiovasculaires,...)kwaliteitsdoelstellingen GMD: bepalen van te behalen targets in preventie (bv. vaccinatie)maaltijdgebeuren kan anders: als voedingstoestand van patient beter blijft/wordt zal de gemid-delde ligduur verminderen dus minder kosten voor ziekenhuis en maatschappij.Maximale medische preventie (centraal door de overheid gestuurd) intenser promoten + fiscale maatregelen: bijv. tax op rookwaren & alkohol verhogen; suikers, vetten, fast food duurder maken ed. (zoals de (helaas reeds afgeschafte) “vet tax” in Denemarken); met die inkomsten de preventie nog meer uitbouwen.meer aandacht voor een holistische zorgvisie waardoor het inroepen van hulp mbt het psychisch welzijn niet als een luxe-probleem behandeld wordt

meer financien voor psychiosociale bgl van ouderenMeer preventie (gebaseerd op individuele geneeskunde en risicofactoren)Meer preventieprojecten zoals bv de zorgtrajecten, het diabeteszorgtraject waar er ook educatie-programma’s nodig voor de mensen met een risico op diabetes.

meilleure education des patietnsMettre l’accent sur le PREVENTIF et pas le curatif en matiere de dentisterie (!adultes)mieux financer l’éducation thérapeutique du patientMogelijkheid om meer educatie in groep te geven en dit eventueel buiten een kliniek.Mogelijkheid om ontregelde diabetespatienten zonder kliniekopname maar wel residentieel in groep educatie te geven’: zie voorbeelden bij buurlanden: educatieve weekopname met veel beweging, kookworkshops, groepseducaties, enz

Page 49: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

49

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

obesitas en diabetes aanpakken door in België de research te bevorderen = einde van het onder-tussen verouderde diabetes paradigma - diabetes en obesitas kunnen juister aangepakt worden - vooraanstaande universiteiten bestuderen dit reeds - België weinig onderzoek en geen progressie - conservatief -obesitas probleem stoppen (niet door sport stimulatie want sporters die moeten stoppen verzwaren veel sneller)oprichten centraal bevolkingsonderzoek centrum voor centrale coordinatie baarmoeder-halsscreening, borstkankerscreening en darmkankerscreening in Belgieopvoeding patienten in plaats van te nadrukken op de rechten van patiente

opvolging van diabetes verplicht makenpreventiepreventieve maatregelen: verhoog prijs tabak plots zeer veel om roken te beperkenregistratie van door patient ingenomen medicatie electronisch, met ter beschikkingstelling naar de behandelende artsenroken- alcohol en drugs bij jongeren sterker afradenSoms betere uitleg van wat wel en niet moetstop stimulatie sport activiteitenUitbouw van psycho-educatie voor patiënten voor betere therapietrouw, betere zelfzorg,...uitbreiding van de middelen voor diabeteszorg/meer middelen voor preventie/veel vroeger edu-catie voorzien binnen het ziekteverloop, maw educatie vanaf diagnosestellingvalpreventieprogramma in de thuissituatie bij bejaarden, 300 euro per persoon besparen,

voeding aanpakken - primordiaal wettelijke beperking op verkoop van geraffineerde suikers en reglementering van toevoegen gemodifieerd zetmeel - best streng te reglementeren zoals alko-holverkoop - geraffineerde suikers hebben metabool hetzelfde effekt als alkohol op lange termijn vooral bij kinderen - belangrijk voor de volksgezondheid - zie ook youtube movie : Sugar the Bitter Truth -Volop inzetten op preventieZeflzorg stimuleren door ondersteunde zorgprogramma’s, begeleiding gespecialiseerde verpleeg-kundige bvzelfstandigheid nastreven, fitheidsprogramma’saangepaste vervoersmaatschappijen aanbieden en de centra in de buurt laten samenwerken om allen van dezelfde vervoersmaatschappij gebruik te laten maken om zo de kosten te dekken.ameliorer la mobilité des patients vers la consultation à l’hôpital

Briser l’isolement

Page 50: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

50

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

echte coordinatiestructuren op lcoale schaal, niet op mastodont schaal zoals nuMiddelen vrijmaken om geïsoleerde personen met een hulpbehoefte op te sporen, hulp te organi-seren en te leverenorganiser plus d’activités(culturelles, sportives..) nécessitant la participation des citoyensstimuleren om thussituatie aan te passen aan ouderen; architectonisch/valpreventieuitbreiding en meer voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer

11. Rôle du patient

afschaffen medical shoppingafwachten is een aanvaardbare optie : geen second opinion mogelijk in deze periode

Behandeling pathologie te wijten aan risicogedrag niet meer terugbetalencentrale databank toegankelijk voor artsen: “shoppen” van patienten ontmoedigen en nutteloos herhalen van onderzoeken vermijdencivisme en solidariteit net zoals beginselen van economie op middelbaar onderwijs programma

Continue patiententevredenheidsbevraging

contrôle sur le ‘shopping’ médical. si abus, le patient devrait payer les frais en entier (irm, ct, biopsies,...)de middelen gebruiken in functie van levenstandaard: cfr. zware rokers drinkersde patiënt financieel sensibiliseren voor het volgen van een gezonde preventieve levensstijl.Derde-vierde-.... opinie niet terugbetalen tenzij op advies van specialistdrempel spoedopname in ziekenhuis verhogen; herwaardering eerste lijn; “spoedwacht huisartsen”Educatie van patienten reeds in beginstadiumEducation des patients (utilité des examens demandés)

een beperking van de shopping in de geneeskunde en uitvoeren van teveel technische onderzoekeneerste dag ziekteverlof steeds ten laste van de patientEnseignement à l’école de rudiments médicaux et préventionéviter de pousser au tiers payant, augmentation des consultations+++ par des patients non motivés mais qui ne paient pas!!! le patient doit aussi prendre en charge sa santé!Éviter le shopping médicalfaciliteiten creëren bij vroegtijdig/-er werk hervatten na/bij ziekte

facturation aux patients des soins post accidents suite à alcool et/ou droguesfacturation des frais de consultation et hospitaliers plus claire et standardisée

Page 51: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

51

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Faire contribuer l’alcool et le tabac au surcout énorme qu’ils causent en matière de soinfaire la chasse aux abuseurs de biens sociaux

Geef 1% korting op de Ziektenkostenverzekering die de patiënt betaald per belangrijk preventief onderzoek ‘ColonCT, Calciumscoring, mammografie, Echo ovariae etc ...)

geneesmiddelen (categorie A) nooit helemaal gratis maken voor de patiënt. Dit geeft geen enkele incentive voor de patiënt om met overheidsmiddelen correct om te gaan. Patiënten hebben geen enkel idee van de prijs van bepaalde geneesmiddelen en gaan er niet steeds als een goede huis-vader mee om.Gezondheidsopvoeding stimuleren (zelfredzaamheid vergroten)het betrekken van patiënten of hun verenigingen bij het beoordelen van kwaliteit en efficiëntiehogere bedragen ( heden 15 euro?) voor ptn. die de huisarts voorbij lopen en naar de spoedop-name komen, daardoor worden de spoedopnames overbezet door ptn. die er niet thuis horen, lange wachttijden, en ptn. die de zorgen nodig hebben dienen soms te wachten ( ondanks Triage). Beter zou zijn een verplichte oprichting van een huisartsen praktijk thv. de spoedopname, verbon-den met het ziekenhuis om daar de triage door te voerenincitation aux patients pour consulter en 1ère ligne leur MGindien de patiënt of zijn familie het ziekenhuis als “hotel” willen gebruiken; maak het dan mogelijk dat ze dit ook betaleninvestir dans les instances de défense de patientleggen van meer verantwoordelijkheid bij patienten (in raden van bestuur, financiële verantwoordelijkheid)limiter le paiement des allocations chômage à un an MAX et favoriser la multiplicité des petits boulots qui n’ont RIEN de dénigrant, au contraire, de ce fait les cotisations sociales seraient plus nombreuses, favorisant la création et le maintien de postes dans la fonction publique médicale.medical shopping niet terugbetalen

medical shopping ontraden

medische consumptie en voorschrijfgedrag aan banden leggen

meer betrokkenheid/responsabilisering van patiënten bij hun behandeling (roken, obesitas, bewe-ging, ...): +/- behandelingscontract met behandelend artsmeer mogelijkheden voor artsen om misbruik van geneeskundige zorg tegen te gaan.meilleur contrôle de la consommation médicalemeilleure education des patietnsmieux financer l’éducation thérapeutique du patient

Page 52: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

52

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

mieux impliques le patient dans les décisions thérapeutiquesMisbruik van spoedgevallendiensten effectief ontraden/tegengaanNe plus faire croire aux gens que la santé est gratuite et que c’est un dû. Les responsabiliseropvoeding patienten in plaats van te nadrukken op de rechten van patienteopvolging van diabetes verplicht maken

Patient preferences systematisch en structureel deel laten uitmaken van de klinische besluitvorming + patient empowerment ondersteunenpatiënt wil afwijken van guideline = 100% zelf betalen

Patiënten met risicogewoonten zelf laten betalenpatienten minder veeleisend maken (willen zelf bloedonderzoek, RX ondezoek.; zoeken arts tot deze die onderzoeken doet..)patienten plichten invoeren (ipv enkel patientenrechten)penalisatie van de patient bij shopping

Personen die risico houdende sporten beoefenen (vaak “contact” sporten) volledig dekkend laten PRIVAAT verzekeren ( individueel of in club verband) om de kosten van de behandeling van dus-danig ontstane letsels voor 100% buiten de “klassieke” gezondheidszorg te houden zodat er meer budget te her besteden valt voor chronisch zieken, oncologie, WIGW ed.premies die patiënten krijgen kunnen verantwoorden -> palliatieve - incontinentie premiepreventieve maatregelen: verhoog prijs tabak plots zeer veel om roken te beperkenprincipe van ‘pay what you get or want’ dit bovenop een vast pakket van basiszorg

Publier efficacité des médecins - des services hospitaliers : nombre interventions par nature par an, durée séjour,...Recentrer les dépenses sur le patientréduire le nombre d’examens inutilement répétés, mal indiqués, comme par ex. le CT Lombaire en faisant substantiellement contribuer le patient sauf si un dossier clinique solide l’indique.remgeld verhogenresponsabilisation de la populationResponsabiliser les fumeurs et les alcooliquesResponsabiliser les malades: pour moins d’absentéisme, éviter la gratuite des soinsresponsabilisering van de bevolking, in casu patienten,tov de kostprijs van de volksgezondheid, na educatie in maatschappelijke bewustwording al vanin het lager en middelbaar onderwijs.revoir la problématique de l’absentéisme pour maladiesanctions des patients si coût de leur prise en charge dépassés (sauf si diagnostic avéré)sesponsabilisering van de bevolking, beginnen in onderwijs ivm gezond leven (roken, drinken, bewegen) en solidariteit in familie en buurt

Page 53: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

53

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

snoeien in terugbetaling overbodige medicatie vooral bij hoogbejaardenSoms betere uitleg van wat wel en niet moetSortir les accidents sportifs (clubs, activités intensives, ..)de l’INAMI. Des assurances spécifiques devraient être souscritesSpoedconsultatie zo niet dringend en eerder gebruikt wordt als snelle consultatie bv 25 euro zelf door patiënt laten betalenstop medical shopping ( cfr Nederland)structuur doorverwijzing 1ste lijn --> 2de lijn.hiërarchie huisarts --> specialist. patiënten betalen vb. minder remgeld als ze eerst langs HA gaan. Bedoeling is beperken van ‘specialist hoppen’supplementsbijdrage patient opname/behandeling wegens alchohol/drugsSUPPRIMER L INTERET D ETRE EN CONGE DE MALADIEsupprimer la première semaine de salaire garantie des travailleurs (=7j de carence) => d’un seul coup il y aura 50 à 70% de malades en moins !!!ticket modérateur faible et proportionnel sur tous les actes techniquesToegang spoed beperken (goedkoper via huisartscircuit). Kostprijs spoed verhogen voor pt.transparantie van het derde betalingssysteem zodat de patient beseft wat hij kostverhoog remgeld patiënt voor alle medische prestaties, zodat er zowel door arts als patiënt beter nagedacht wordt vooraleer een prestatie wordt uitgevoerdvermijden van identieke onderzoeken, patient responsabiliserenvermindering terugbetalingvermindering/afschaffen remgeld bij terecht gebruik spoedgevallen, plus versterking ontrading onterecht via extra afradingsforfait van 10 euro, bovenop de 19,54 euro remgeld; en investeren uitbouw huisartsenwachtposten, globaliter 6,5 miljoen euro directe kt besparingenverplicht patiënt, die zich zonder verwijzing op spoed aanbied, onmiddellijk remgeld te betalenvoeding aanpakken - primordiaal wettelijke beperking op verkoop van geraffineerde suikers en reglementering van toevoegen gemodifieerd zetmeel - best streng te reglementeren zoals alko-holverkoop - geraffineerde suikers hebben metabool hetzelfde effekt als alkohol op lange termijn vooral bij kinderen - belangrijk voor de volksgezondheid - zie ook youtube movie : Sugar the Bitter Truth -vraag extra bijdrage patiënt i g v oneigenlijk gebruik spoedgevallenwaarden geven aan potentiele patienten in plaats van verworven consumerismehervorming remgeld bij specialisten richting vaste, uniforme en transparante bedragen die niet automatisch stijgen met erelonen, besparing van 43 miljoen euro (zie KCE)

12. Rôle des caisses d’assurance maladie

afschaffen derde betalersregelingafschaffen mutualiteiten

Page 54: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

54

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

afschaffen van de historische doch zinloos geworden mutualiteiten voor tereugbetalingAfschaffen van mutualiteiten als verzuilde uitbetalingskassen voor het Rizivafschaffen verplichte derdebetalersregel ambulante zorg(met alle admin die erbij komt!)Afschaffen ziekenfondsenafvoeren plannen derde betalende in de specialistiche geneeskundeaméliorer le rôle des mutuellesandere rol ziekenfondsenbehoud het RIZIV als enige verzekeringsinstellingBehoud van de positie van de mutualiteitenBeperking van werkingkosten van de ziekenfondsenDe ziekenfondsen moeten preferentiële contracten kunnen sluiten met zorgverstrekkers, maar de ziekenfondsen moeten dan ook 100% financiële verantwoordelijkheid dragen.Doek de mutualiteiten opdrastische beperking papierwinkel - verzekeringen afremmen in vraag naar invullen for-mulieren door er een bijdrage voor te vragenfinanciële verantwoordelijkheid ziekenfondsengereguleerde marktwerkinggrotere financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen mèt meer toolsherziening financieringssysteem, herijking nomenclatuur en reductie kost mutualiteitenimpact mutualiteiten beperkenLes assurances aux compagnies d’assurances.Les colonies de vacances, les incitations au sport... c’est pour le département de la jeu-nesse ou autreLes mutuelles doivent se recentrer sur les soins de santé et c’est tout. La CAAMI suffit.Hulpkas staat maak ziekenfondsen echt financieel verantwoordelijk op basis van verloning voor pre-ventie : bv hoeveel% doelgroep jaarlijks gevaccineerd tegen griep?macht en betutteling van de ziekenkassen beperkenmacht van mutualiteiten inperkenmaintenir un INAMi fort mais supprimer le pouvoir des mutuelles qui ne sont pas là pour faire de l’argent ni des investissements!!! limiter le budget pour le fonctionnement des mutuellesmanaged competition (stimuleren van concurrentie tussen zorginstellingen)Mutualiteiten afschaffenonderzoeken of mutualiteiten (bijna enige verzuilde organisaties) als tussenstap tussen RIZIV en bevoling kan afgeschaft worden

Page 55: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

55

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Réduire les frais moins nécessaire (mutuelle, administration, ... n’apportant aucun bien être au maladeResponbilisering van ziekenfondsenresponsabilisering ziekenfondsen inzake doelmatigheid en kwaliteit met mogelijkheid selectieve contractering op basis van onafhankelijk gevalideerde criteriaRevoir le rôle des mutuelles. Suppression transitions financières par les mutuelles pour les attestations de soinsrol mutualiteiten; arbeidsgeneesheren; controle artsen en adviserende artsen bekijkenrol van mutualiteiten herbekijken en “machtsmisbruik” aanpakkenschaf de mutualiteiten af - nutteloze tussenstations die veel geld absorberenschaf de mutualiteiten af, deze hebben geen functie meer en kosten ontzaglijk veel geldschaf de ziekenfondsloketten af en werk via electronische betalingssystemensuppression des mutuellesSuppression des mutuellesSuppression des mutuelles et centralisation dans un organisme public uniqueterugbetaling van medicatie, zorgen etc identisch voor alle mutualiteitenVervang mutualiteiten door één overheidsdienst.Ziekenhuisrekeningen rechtstreeks regelen met RIZIVZorg dat de derdebetalersregeling papierloos mag. Nu veel werk en kost, ook voor Ziekenfonds. Betaal de Ziekenfondsen 4% ipv 6% van nationaal budget. Ze kosten méér dan alle huisartsen samen ...

13. Technologie, innovation et rentabilité

1 voorschrift per jaar voor chronische medicatieAankoop geneesmiddelenAanpak van financiële verspillingen binnen medicatieverbruikAanzienlijke prijsvermindering van de beste geneesmiddelen, vaccins en medisch materiaal; tege-lijkertijd inzetten op aanpassing R&D-model (cfr WHO discussies, patenten - publieke financiering - prijsmechanismes,etc)Accès aux médications innovantes

avastine gebruik in de oftalmologie, ofwel prijsdaling Lucentis: besparing 13 miljoen euro

beperken aantal geneesmiddelen van dezelfde generische molecule maar tzt steunen van onder-zoek naar nieuwe geneesmiddelen

Page 56: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

56

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Beter nadenken over maatregelen of over de te nemen beslissingen. Vb. toen overgeschakeld werd naar het hexavalente vaccin werden tienduizenden nutteloos geworden Engerix B vaccins gewoon weggekieperd, over ophalen werd niet gesprokenblijvend aanmoedigen gebruik generiekenCesser d’accepter d’office sans discussions ni réflexions les-certains prix proposés par les firmes pharmaceutiquesclawback op kortingen op implantaten, 20 miljoen euro extra middelenDe zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen en genetisch bepaalde individuele geneeskunde gaat hoge kosten met zich meebrengen met een verhoogd risico op dualisering. De huidige terugbeta-lingsmodaliteiten werken dit in de hand. Hoe dit moet aangepakt worden (EU?, Wereld Handels Organisatie?), blijft echter voor mij heel onduidelijk.Doelmatig voorschrijven. Artsen worden aangemoedigd/verplicht om het meest doelmatige geneesmiddel voor te schrijven. Het aandeel van de nieuwste (en meestal duurste) geneesmiddelen ligt in België relatief gezien veel te hoog in vergelijking met de meeste andere Europese landen. Veel patiënten zouden echter even goed/beter kunnen behandeld worden met oudere (en meestal goedkopere) geneesmiddelen. Het vaststellen welke geneesmiddelen bij voorkeur worden voor-geschreven kan gebeuren op basis van Internationale Richtlijnen en/of consensusvergaderingen. Bij het vaststellen van de voorkeurmoleculen wordt niet alleen rekening gehouden met doeltref-fendheid en veiligheid van het geneesmiddel maar ook met de kost, toepasbaarheid en kosten-effectiviteit. Per patholgie kunnen dan beslissingsbomen worden uitgewerkt welke de artsen zullen begeleiden in hun voorschrift. Deze beslisbomen kunnen geïntegreerd worden in de software voor elektronisch voorschrift.dokters heropvoeden zodat deze geen nutteloze voorschriften schrijvenDoorgedreven prijzenpolitiek voor geneesmiddelen en materialen: openbare aanbestedingen, forfaitarisering.Efficiënter omspringen met de terugbetalingsmodaliteiten van de pharmaceutische producten en bepaalde technische onderzoekenGa naar een Europees overleg ivm kostprijs geneesmiddelen

geneesmiddelen verpakking afstemmen op de therapieduur en indien van enige klinische relevan-tie werken met ‘start’ of proef pakketten, zo zouden er minder geneesmiddelen vernietigd moeten worden. Dit idee sproot voort uit de zeer grote afvalberg die er is aan geneesmiddelen. Bovendien geeft dit ecologisch zijn negatieve effecten.goedkopere geneesmiddelen generiekengrote prijsverschil met Nederland onderzoeken en oorzaken wegwerken (monopolie verkoop pijn-stillers door apothekers ?)

Page 57: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

57

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Het geneesmiddelenbeleid moet inzetten op generische producten (quota, aanpassen van de definitie van het goedkope voorschrift, etc.) en een deel van de gerealiseerde besparingen herin-vesteren om innovatie te belonen en nieuwe technologieën terug te betalen. Dit kan onder meer via het uitbreiden van het toepassingsgebied van ‘art. 81’ en het verder ontwikkelen van risicodelende overeenkomsten die bijvoorbeeld rekening houden met het individuele ziekteprofiel van de patiënt.

implantaten voor lage rugpijn duurder makenin de oncologie: supportieve geneesmiddelen: anti-braak, groeifactoren, enz opnemen in forfait

indien voorschrift van generieken enkel de goedkoopste laten afleveren

Invoeren van het kiwi model, niet alleen inzake geneesmidden, maar ook inzake prothesemateri-aal, labomateriaal, ziekenhuismateriaal.Invoeren van unidosissen in de farmaceutische verstrekkingenKlinische farmacie beter financieren, opdat bij elke patiënt er een medication review kan gebeuren en onnodige of suboptimale medicatie kan bijgestuurd worden.kostprijs medicijnen : meer bulkaankoop/samenaankoop om prijs voor patiënt én overheid te drukkenmedicatie beleidMedicatie degressieve terugbetaling : bvb. 1ste middel 80%, 2de middel 60%, 3de middel 40%, 4de middel 20%, vanaf 5de géén terugbetaling meer.Medicatie per pil verkopen.

medicatie via unidosismedicatiekost : is nu te duur. Verplicht een formularium, huisartsen doen nu toch hun zin! En ik vermoed dat er nog teveel gewonnen wordt aan medicatie, het eindprodukt kan zeker goedkoper.

Medische Oncologie: beperking van chemotherapie en nieuwe (maar zeer dure) medicatie die slechts een beperkte winst opleverenmeer steun en samenwerking met de farmaceutische industriemeer wetenschappelijk onderzoek en snellere opvolging van de wetenschap in het buitenland. Recentere medicatie en onderzoekenMeilleur contrôle des prix des médicamentsMesures “kiwis”Mogelijkheid tot de aankoop van medicatie per eenheid in plaats van per doos. Op heden worden er massa’s ongebruikte en vervallen medicatie weggegooid.nieuwe medicatie snel toegankelijk maken cfr Nederland( nu jaren wachten op terugbetaling)onderzoek de efficientie analyse van alle medicatie - ook de chemotherapie - onverantwoord lage efficientie tegenover zeer hoge prijzen - doe een test aankoop -

Page 58: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

58

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

onderzoek de oorzaak van de hoge kostprijs van chemotherapie - de industrie bepaalt de extreem hoge kostprijs - deze wordt eenzijdig bepaald - er is gebrek aan kritisch inzicht en toezicht -ontwikkeling medisch verantwoorde voorschrijfinstrumentenoordeelkundig voorschrijven van geneesmiddelenoperationaliseren van hoofdstuk II geneesmiddelen (volgens evidence based richtlijnen)PET: wat met niet-terugbetaalbare indicaties, niet-geprogrammeerde toestellen? Rigidere criteria voor terugbetaling, vb bij melanoom enkel vanaf T2 en dan geen andere onderzoeken (verifieer-baar); PET beperken tot wat min of meer evidence based is (is erg weinig): alleen re-pet bij cura-tieve indicaties: lymfoom (H en NH) en pre-op therapie bij soliede tumoren, nooit als standaard follow-up bij gemetastaseerde soliede tumorenPolyfarmacie aan banden leggen, sommige bewoners nemen meer dan 9 soorten medicatie?Prescription d’une durée de traitement sur une ordo plutôt qu’une boite par ordoPrijszetting “nieuwe “ medicatie kritisch bekijken (goedkope produkten worden voor nieuwe indi-caties duur verkocht.prise en compte par l’INAMI des nouvelles technologies pour leur remboursement (examens moins invasifs, plus performants, traitements plus précoces, donc moindre coût pur la collectivité)profielencommissie meer gezag gevenrationalisatie in beschikbare geneesmiddelen en implantatenRationaliseren van het volume in implantatenrationeel medicatiegebruikRéduire les marges des firmes d’implants et de matérielresponsabiliser les prescripteursstijging percentage goedkoop voorschrijven, ev koppelen aan accrediteringstimuler les investissements en imagerie non irradiante (échographie et IRM)stimuleren biosimilarsStoppen met prijsdalingen in de klinische biologiestrengere eisen wat betreft implantaten voor de lumbale wervelkolom waarvoor nog geen evi-dence bestaatstrictere controle op indicatiesterugbetaald prothesemateriaal in alle disciplines kostprijs drukkenterugbetaling farmaka op basis van ICER en Qualy - analyseUnidosis medicatie. De patiënt/bewoner de mogelijkheid geven dat medicatie per innamemoment kan gekocht worden (cfr bestaande situatie ziekenhuis)van elk ingrijpen de qualy in ogenschouw nemen; ingrepen met qualy >40000 euro zeer kritisch benaderenvereenvoudiging medicatiebeleid en generische productenVerleng patentduur van geneesmiddelen in ruil voor redelijker prijzen

Page 59: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

59

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

vermits in werking treding openbare aanbesteding aankoop geneesmiddelen en medisch materi-aal in ziekenhuizen, is er een grotere mogelijkheid tot clawback, tot 20 miljoen euro besparingen indien vb 2%Verouderde regels en vermeldingen ivm voorschrijven lab-analyses afschaffenverplichte implementatie formularium in woonzorgcentraverplichte publicatie van studies die niet het gewenste effect haddenVervangen huidige profielencommissie door onafhankelijke audits van voorschrijf- en consumptiegedrag

14. Modèle de soins et gestion de système

• betere samenwerking en coördinatie tussen de eerstelijn en de tweede lijn wat betreft wacht- en spoeddiensten en werken aan een ‘integrated medecine’. Hierbij een prioritaire aandacht naar thuiszorgondersteunende initiatieven met nadruk op samenwerking en overleg tussen zorgactoren (via zorgcircuits, netwerken, etc.)1ste lijnszorg beter organiseren4 pediaters verplichten in de ziekenhuizen is maar mogelijk als prive vestiging in de buurt van een ziekenhuis niet mogelijk is, anders kan de pediater zich privee vestigen en daar de leuke dingen doen en de wachten en nachten aan de ziekenhuispediaters overlatenafschaffen onnodig gebruik spoedgevallenafschaffen van diagnose centra die gerund worden door huisartsen, cooperatieve verenigingen met winstbejag, die een correcte en collegiale verwijzing zeer in de weg staanafschaffen van verpleegkundige permanentie op instellingsniveau - regionaal te regelenAlle religieuze verbindingen met ziekenhuizen opheffen. Privepraktijken buiten ziekenhuis afschaffen.alleen huisartsencentra met huisartsenals echelonering overwogen wordt, dan moeten de diagnosecentra voledig dicht. De diagnose centra zijn maffieus van opzet.augmenter l’autonomie infirmière en première lignebasisorganistie van de zorg:echeloneringBepaalde dure onderzoekingen niet door om het even wie laten voorschrijven, bvb. geen cardio-CT door een huisarts zonder via een specialist te passerenbepaalde pathologieën cnetraliseren zodat het onmogelijk wordt dat een bepaald ziekenhuis per jaar slechts 1x een bepaalde ingreep zou uitvoeren: met als gevolg: betere behandeling / heel-kunde , minder complicaties, lagere kostenbepaalde technische onderzoeken beperken voor 2de lijnsgeneeskundebeperking op technische verstrekkingen tijdens verblijf in Sp, excl fysio/kine (na opgewaardeerd toezicht omdat er zgn, geen technische onderzoeken gebeuren, vaak meer dan tijdens acute hos-pitalisatie, tevens frequente onnodige wijzigingen in behandeling)

Page 60: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

60

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

beperking van ziekenhuizen per regiobetere bruggen bouwen tussen thuiszorg en ziekenhuizen, nog steeds slechte communicatie van ZH naar thuiszorg !

betere samenwerking tussen eerste en tweedelijnszorgen om onderzoeken en kosten te besparen - de rattrapages in het boekjaar doen om een solide balans te hebben (in plaats van onzekerheid voor verschillende jaren)centralisatie van activiteiten regionaalcentralisatie van pathologie en ingrepencentre regionaux pour pathologies lourdes

concentratie van specialistische behandelingen in regionale centra bv. cardiochirurgie

concentratie van zeldzame pathologie in gespecialiseerde centra

concentratie van zorgConcentreren van superspecialistische zorg (en niet in ieder ziekenhuis aanbieden)Consult van tweede lijn op verwijzing van eerste lijn en niet rechtstreeksConsult bij de specialist enkel op verwijzing van de huisarts mogelijkcorrect gebruik spoedgevallendienst, verplicht bezoek huisarts voor specialist

Création de services d’ugences pédiatriques en demandant la participation de pédiatres de villeCréation d’un schéma national de soins, gradation des pôles hospitaliers en local, régional et universitaire, schéma national prédéfini de prise en charge par pathologieCreer “units of care” : kringen (type huisarts) waar 1 en 2e lijnszorg samenvallen met incentives voor geïntegreerde zorgCréer des pôles d’excellence et éviter que les hôpitaux fassent un peu de tout ( ex de Paris)créer des poles d’excellence, plus un hopital ou un service soigne une pathologie donnée, moins les̀ couts sont importants et plus la durée d’hospitalisation est courtede scheiding van de toegang tot de eerste en de hogere lijnszorgen verder structureren, zodat het oneigenlijk gebruik van spoedgevallen afneemt.décourager l’accès aux services d’urgence en stimulant le rôle du médecin de familledefiniëren van speerpunten: niet elk ziekenhuis moet alles kunnen aanbieden, het aangeboden moet van hoge kwaliteit zijndefinir les pathologies lourdes et rares les organiser en centre de référenceDésignation de centres de référence de pointe pour la prise en charge de personnes atteintes par des maladies complexes (Parkinson,...)duidelijke echelonering waardoor zware apparatuur en kennis ingezet worden voor de juiste pathologie

Page 61: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

61

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

duidelijke organisatie van de gezondheidszorg in primaire, secundaire en tertiaire centra, met specifiek toegewezen pathologiedure therapien enkel na second opnion of peer collegeecheloneringechelonering

echelonering spoedgevallenéchelonnement

echolonnering zorgeen grondige visie aangaande welzijn en gezondheid, het verschil tussen beide en een correctere verdeling van de budgetten tussen beide;een meer gerichte (super)specialisatie per kliniek of hospitaal, op regionaal of nationaal vlak (en niet noodzakelijk universitair): vb 1 of 2 instellingen “gesuperspecialiseerd” in oncologie, in bijzon-der hart, of abdominale chirugische pathogieën en waar de “betere” specialisten in dit bepaald domein in team samen werken. En dit om tijd , energie etc te besparen met nutteloze stappen in minder gespecialiseerde instellingen.Dit zou dan ook dure apparatuur meer kunnen concentreren in sommige ziekenhuizen(een beetje als in de USA bijvoorbeeld voor het Wills Eye hospitalElke erkende HA kring/ zone krijgt een betaalde coördinatiestructuur die minstens volgende zaken overkoepelt: wachtpost, ondersteuning kwaliteitszorg, ontwikkeling transmurale zorg.encourager les filières de soins par pathologie, en les finançant correctementenkel terugbetaling prestaties in de tweede en derde lijn enkel na verwijzing (uitzonderigen mogelijk)Er worden veel teveel “prullen”aangeboden op Spoedgevallen waartussen veel profitariaat (geen geld bij of weet van geen huisarts... ).Spoedgevallenartsen vinden dat niet leuk, financieel zieken-huisdirecteurs wel). Stel een verplichte “onafhankelijke” Spoedgevallentriagepost in, met landelijke criteria en software, die vandaaruit (alle niet-100 aanbod) doorstuurt naar de ziekenhuis-huisart-senspoedwachtpost of naar de ziekenhuis-specialistenspoedwachtpostwaarbij. Wie geboekt staat als wanbetaler of geen siskaart heeft, geeft eerst zijn bankaart/visakaart(en tekent dat de kosten mogen afgeboekt worden)vooraleer hij het zorgtraject instapt. Of hij gaat eerst naar huis de sis-kaart op porte-monnaie halen ...faciliteiten die niet productief zijn groeperen of sluiten en het geld gebruiken voor doeltreffende alternatieven. Vb.: referentie centra voor CVSfavoriser le passage par le medecin traitant en premier lieufunctie van huisarts als gatekeeper financieel aanmoedigenFusies van woonzorgcentra in openbare sector + verzelfstandiging beheergecoördineerd op beleidsniveau opdat eindgebruiker éénduidige instructie krijgtgeen huisartsencentra met specialisten, gevaar digotomiegeneesheer specialisten werken in ziekenhuizen ;oftalmo,pediatrie enz.

Page 62: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

62

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

gespecialiseerde onderzoektechnieken voorbehouden aan specialistengestructureerde huisartsen wachtposten door de week, maar ook tijdens weekendsHerorganisatie van de eerste lijn richting een model zoals in Nederland, wat betreft praktijkorganisatie.Hervorming (afschaffing) van de mutualiteiten wat betreft uitbetalingenhet oprichten van expertisecentra (om kennis te bundelen, tijd te winnen, verspilling te vermijden, ...)Hooggespecialiseerde zorg beperken tot een aantal ZH in een provinciehorizontale samenwerkingsverbanden promoten - subisidiëren

Huisartsen beperkingen opleggen om bepaalde (vaak zéér specialistische en ook vaak dure) medicotechnische onderzoeken aan te vragen (bijv. dure beeldvorming in de oncologie).Huisartsen verplichten zich te groeperen en te werken met secretariaten en praktijkassistentie.incitation aux patients pour consulter en 1ère ligne leur MGinschrijving voor iedere verzekerde bij een vaste huisarts met poortwachtersfunctie

Intermediair zorgcircuit creerenintesievere samenwerking tussen afdelingen en organisaties bevorderen en taken meer op elkaar afstemmenInvesteren in wijkgezondheidscentraInzetten op eerstelijnsgezondheidszorg: gratis (toegankelijkheid) en echeloneringketenzorg (semi-ambulant) organiseren voor personen met een chronische ziekte om residentiële zorg zo lang mogelijk uit te stellenklinische biologie: ‘exotische tests’ alleen in referentielabo’s in onderlinge afspraak in de sector; PCR- resultaten laten veel te lang op zich wachten omdat men stalen wil verzamelenlimitation de l’acces aux services d’urgence; passage par le généraliste obligélimiter le nombre de centre d’oncologie agréés pour concentrer les compétencesLimiter les services hospitaliés spécialisés : transplantation, neurochirurgie,...maken van referentiecentra voor bepaalde pathologieenmanier vinden om wachtlijsten op elkaar af te stemmen in heel de sectormeer beperken van bepaalde specialisaties om overconsumptie tegen te gaanmeer creëren van dagdagelijkse huisartswachtpostenmeer eerste lijnsgeneeskunde met meer beperking doorstroming naar de tweede lijn zoals in Nederlandmeer samenwerking afdwingen tussen verschillende zuilen in de thuiszorgMeer werken per orgaan: zieknhuizen zo indelen ook: bv digestieve aandoeningen: alles met dit onderwerp in 1 paviljoen bv zodat men meer zich met zijn eigen specialisme kan bezig houden

Page 63: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

63

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

mettre en pratique la réglementation concernant les centres d’oncologieMi is het eerst raadplegen van de huisarts om meer terugbetaald te krijgen een extra kost. De mensen komen meestal via de huisarts ook voordien.Mogelijkheid om meer educatie in groep te geven en dit eventueel buiten een kliniek.nauwere samenwerking thuiszorg- RVT zoals binnen ZP3- projectenNe pas réserver le DMG aux généralistes. D’autres médecins sont actifs au 1er échelon (pédiatres surtout, mais aussi gynécologues....)nieuwe hervorming aantal ziekenhuisbedden om los verblijfsduur naar Europees gemiddelde te brengenonderscheid maken tussen verschillende ziekenhuizen regionale/universitaireontschotting binnen overheden en zorgsectorenontzuiling van de zorgoprichten trauma centraOptimiser les hopitaux : attribuer à chaque hopital une responsabilité de garde 1 ou 2 semaine par mois par discipline, prendre en charge patients avec cancers, neurochirurgie, chirurgie vascu-laire, ... dans un nombre plus restreint de centres.Organiseer consensus rond nieuw zorgmodel voor chronische ziekenorganiser un secteur des urgences spécifique pour les patients gériatriquesPathologie centraliseren.PôleS de competance géographiquement répartispool and sharing les compétences médicales et les services médicauxpoortfunctie huisartsprivé-praktijken en -klinieken aan dezelfde kwaliteitseisen onderwerpen als ziekenhuizenprivépraktijken inperkenpromotie van superspecialisatie in bepaalde centraRadicaal verplichten erg gespecialiseerde zorg te concentreren in competentie centra, ongeacht taal / politieke kleur / affiliatie / provincie / ...Radiotherapie: stopzetten van satellietenREGIONALE SAMENWERKING TUSSEN ZIEKENHUIZEN STIMULERENregionale verantwoordelijkheid van zorgverstrekkersreorganisations des soinssamenwerking en taakafspraken optimaliseren tussen 1ste, 2de en 3de lijn, inclusief welzijnszorg, met formulering o.a. (gezondheids)doelstellingensamenwerking tussen regionale centra opdringensamenwerking tussen regionale wzcsoft echelonnering

Page 64: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

64

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

specialisten alleen functionerend in ziekenhuis, geen privéSpecialisten enkel in het ziekenhuis zich laten vestigenstimulansen voor integratie van tweede en eerste lijn: indicatoren, financiële prikkelsStimuler la médecine générale à s’organiser (groupes, cabinets communs ...)stimuleren van samenwerkingsverbandenStructuration du secteur hospitalier au niveau régionalstructuur doorverwijzing 1ste lijn --> 2de lijn.hiërarchie huisarts --> specialist. patiënten betalen vb. minder remgeld als ze eerst langs HA gaan. Bedoeling is beperken van ‘specialist hoppen’supression des médecins généralste, remplacer par des confidents médicauxTerritorialisation des services et équipementsToewijzing van specialistische/specifieke zorgen aan hiervoor gekwalificeerde dienstenTransversalitéuitbouw gecoordineerde zorg in eerste lijn inclusief casemanagementuitbreiding systeem van soft echelonnering (bij GMD één maal reductie eigen bijdrage sommige specialismen indien verwezen door huisarts)ultraspeciallistische diensten (neonatologiediensten NICU...) verminderen en verspreidenvastleggen zorgregio’s met beperking aanbod per regioVermaatschappelijken van thuiszorg via opwaardering zelfzorg en mantelzorg. Via digitale plat-forms. Via alternatieve netwerken en dienstencentra voor aanvullende/aanvullende thuiszorg.verpichte aanmelding op spoed met doorverwijzingsbriefje huisartsVerpleegkundig voorschrift voor wondzorg ipv medisch voorschriftverplicht echelonnering en wijs alle patienten toe aan een huisartsverplicht samenwerken en onderscheid door specialisatie ipv concurrentieverplichte inschrijving bij huisartsVerplichte passage via de eerste lijn voordat toegang naar de tweede of derde lijn mogelijk is.verplichting tot transmurale samenwerking tussen zorgverlenersverplichting van elke belgische bewoner om eerst eerstelijnsgeneeskunde te consulterenversterken toegankelijkheid eerste lijnverwijzingspolitiek concreet doorvoeren van huisarts naar specialist, niet direct nr specialistvrije keuze van arts geen echelonneringwachtlijsten centraliseren binnen gemeentelijke bevoegdheidwettelijke bescherming voor intensivisten om patienten op I.Z. te weigerenwijkzorg ivm organisatiegerichte zorg (één dienst thuisverpleging per wijk; idem dienst voor gezinszorg ...)Ziekenhuizen echeloneren qua pathologieziekenhuizen kunnen niet in ‘alles’ goed zijn: expliciete beleidskeuzes maken

Page 65: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

65

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

zorgregio bepalen en verplichtenzorgtrajecten verder uitbreiden en uitwerken om optimale follow up te voorzien en acute opnames door te late verwijzing (via spoedgevallen, nodeloze extra onderzoeken...)te kunnen vermijden

augmenter le nombre de lits aigus de gériatrie dans les hôpitaux

Augmenter le nombre de lits Maison de repos et de Soins (MRS)Behoefte-analyse per regio : niet de zorgaanbieders maar de overheid moet de kerncijfers verga-ren en gebruiken voor beleid (aanbodsbeperking waar nodig).

beperking op aanschaffing zware apparatuur-regionaal af te spreken.beperking van ziekenhuizen per regio

betaalbare opvang en verzorging voor de derde leeftijd buiten privéinstantiesbetere programmering zware apparatuurbouwen van woon en zorgcentracentraliseren van gezondheidszorg: grote huisartsenpraktijken en fusie van kleine ziekenhuizen

centre regionaux pour pathologies lourdesCentres experts pour IRM ou autres examens couteux pour éviter de refaire les examenscréer des poles d’excellence, plus un hopital ou un service soigne une pathologie donnée, moins les̀ couts sont importants et plus la durée d’hospitalisation est courtedécourager l’accès aux services d’urgence en stimulant le rôle du médecin de famille

definir les pathologies lourdes et rares les organiser en centre de référenceDiensten anatomopathologie reduceren tot enkele centra (ong. 4) per provincie.

echolonnering zorgeen meer gerichte (super)specialisatie per kliniek of hospitaal, op regionaal of nationaal vlak (en niet noodzakelijk universitair): vb 1 of 2 instellingen “gesuperspecialiseerd” in oncologie, in bijzon-der hart, of abdominale chirugische pathogieën en waar de “betere” specialisten in dit bepaald domein in team samen werken. En dit om tijd , energie etc te besparen met nutteloze stappen in minder gespecialiseerde instellingen.Dit zou dan ook dure apparatuur meer kunnen concentreren in sommige ziekenhuizen(een beetje als in de USA bijvoorbeeld voor het Wills Eye hospital

een rationaal zorgaanbod

empêcher le développement de l’échographie chez les non radiologueserkenning van referentiecentra voor specifieke behandelingen en operatieve ingrepenfaciliteiten die niet productief zijn groeperen of sluiten en het geld gebruiken voor doeltreffende alternatieven. Vb.: referentie centra voor CVS

Page 66: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

66

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

faire l’inventaire des services de proximité dans les communes et mieux coordonner et supprimer les doublonsfuseren van ziekenhuizen tot minimum 400 bedden met extra fuseren van ondersteunende discipli-nes binnen grotere regio’sfusie van ziekenhuizen verplichtenFusies van woonzorgcentra in openbare sector + verzelfstandiging beheerFusion obligatoire des hôpitaux par pôles régionauxgedwongen fusie van regionale ziekenhuizen binnen zelfde stad of kleine regioGéén programmatie van ouderenzorgvoorzieningen (nu wachten ouderen in dure ZH bedden, ook géén sociale opnames meer in ZH)het oprichten van expertisecentra (om kennis te bundelen, tijd te winnen, verspilling te vermijden, ...)Kleinere voorzieningen ontmoedigen

LIMITER LE NOMBRE D EXAMENS REMBOURSES/ AN COMME PR LE FROTTI DE COL (uitstrijkje)

limiter le nombre de centre d’oncologie agréés pour concentrer les compétencesLimiter les services hospitaliés spécialisés : transplantation, neurochirurgie,...

maken van referentiecentra voor bepaalde pathologieen

manier vinden om wachtlijsten op elkaar af te stemmen in heel de sectormeer voorzieingen voor andersvaliden die nu jammergenoeg in wzc terecht komen

meer vrijheid geven aan aanbieders (momenteel max capaciteit = 120 = te weinig)meilleur financement pour les maisons de repos

mettre en pratique la réglementation concernant les centres d’oncologiemieux répartir la programmation des lits pour répondre aux besoins des personnes âgées

minimum aantal patiënten per huisarts in WZCniet te veel blijven doorgaan op steeds kortere hospitalisaties.Ophouden met grote fusies te vereisen voor zorg, deze werken niet. Een ziekenhuisfusie boven 750 bedden is inefficiëntoprichten trauma centraOptimiser les hopitaux : attribuer à chaque hopital une responsabilité de garde 1 ou 2 semaine par mois par discipline, prendre en charge patients avec cancers, neurochirurgie, chirurgie vascu-laire, ... dans un nombre plus restreint de centres.ouverture de lits MR MRS

Page 67: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

67

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

PôleS de competance géographiquement répartis

Programmation stricte des services et équipements

Radicaal verplichten erg gespecialiseerde zorg te concentreren in competentie centra, ongeacht taal / politieke kleur / affiliatie / provincie / ...rationaliser les centres de prise en charge de pathologies lourdes (ex cardiaque)réduction du nombre de jours d’hospitalisation et le reste en ambulatoireRegionale organisatie ziekenhuisfusies niet politiek laten verkwanselen

REGIONALE SAMENWERKING TUSSEN ZIEKENHUIZEN STIMULEREN

regrouper les hopitaux proches les uns des autres pour diminuer les coutssamenvoegen van specialistische diensten per regioSamenwerking logistiek- aankoop beleid tussen woonzorgcentra regionaalsamenwerkingsverbanden tss ziekenhuizen op verschillende niveaussoutien plus important à l’accueil des petits enfantsstimuleren van samenwerkingsverbanden, fusies tussen voorzieningen met gelijke doelstellingen door voordelen te creëren bij fusie, samenwerking (financieel, extra personeel, ...)stop de verdere verspreiding van radiotherapietoestellen, concentreer deze juistTegengaan van supply-sensitive care door beteugelen van ongedisciplineerde groei en uitgavenun hôpital par régionune politique d’aide pour les petites maisons de repos familliale et à taille humaineVerbieden van privé-laboratoriaVerbieden van ziekenhuisfusies met > 500 beddenvéritablement favoriser structurellement les collaborations hospitalières plutôt que les pénaliser dans le BMFverplichte fusie van naburige ziekenhuizen

vrijgeving MRI-toestellen (medische beeldvorming) voor alle ziekenhuizenwegwerken wachtlijsten CGGwijkzorg ivm organisatiegerichte zorg (één dienst thuisverpleging per wijk; idem dienst voor gezinszorg ...)ziekenhuisbedden afbouwen

15. Glissement des soins

Huisartsen opwaarderen, en efficiënt gebruiken als doorverwijzers

Page 68: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

68

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

betere samenwerking en coördinatie tussen de eerstelijn en de tweede lijn wat betreft wacht- en spoeddiensten en werken aan een ‘integrated medecine’. Hierbij een prioritaire aandacht naar thuiszorgondersteunende initiatieven met nadruk op samenwerking en overleg tussen zorgactoren (via zorgcircuits, netwerken, etc.)conversie van de acute diensten naar revalidatie- en hersteldiensten; dit zal een betere opvolging mogelijk maken dankzij een betere aangepaste zorg, minder heropnames en meer nabije zorgadapter le logement pour maintenir les seniors à domicile avec incitants fiscauxAlles inzetten op zo lang mogelijk kwalitatief thuis wonen. Via systematische, transmurale, inte-grale trajectbegeleiding van oudere en familie.Ambulante en semi-ambulante bejaardenzorgassouplir les regles des residences services qui jouxte une maison de repos , essentiellement pour la region wallonne qui demande plus de contrainte mais qui ne favorise pas l exploitation et son coutaugmentation des subventions coordination de soins à domicileAugmenter potentiel maisons de repos (hospitalisations inutiles)Bevorderen van de ambulante geneeskunde ( véél goedkoper)bijkomende res voorzieningen dringend: rustoorden, sf , ass woningen, dagopvang, kortverblijf...dag en nacht opvang voor bejaarden optimaliserenDe promotie van meer gestandaardiseerde zorg (guidelines, maar ook uniformisering van materi-alen en geneesmiddelen, klinische paden in het ziekenhuis en afgesproeken zorgtrajecten over de echelons heen) is noodzakelijk. De standaardisatie moet niet alleen gaan over de inhoud van de zorg, maar vooral over de manier waarop tot afspraken gekomen wordt tussen de patiënt en zijn verschillende zorgverstrekkers.Développement de l’offre de soins à domicile vu le vieillissement de la population (hospitalisation au domicile,...)développer des soins de convalescence pour diminuer le séjour hospitalier.développer des soins d’hospitalisation de jourdonner une indemnité forfaitaire pour les personnes âgées de plus de 80 ans qui restent à domi-cile et ne vont pas dans une maison de reposdrempel spoedopname in ziekenhuis verhogen; herwaardering eerste lijn; “spoedwacht huisartsen”een rem om bewoners langer thuis te houden kan zijn door een huisarts niet meer toe te laten in het rvt voor de gezondheidsopvolging. geef deze job aan een CRA met uitbreiding van takenpak-ket. Een huisarts zou meer remmen en de bewoner langer thuis houdeneerstelijn opwaarderen, zowel overdag als tijdens wachtdienstefficiëntere werking in de thuiszorgEmpowerment van ouderen voor meer autonomie met aangepaste hulpmiddelen (terugbetaling : huur plafondtillift thuis, digitale liaison met WZC, woningaanpassing,...)

Page 69: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

69

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

encadrer les hospitalisations à partir des maisons de repos et MRSencourager la médecine généraleFavoriser le maintien et l’accueil des ainés au sein des famillesfinanciele ondersteuning bij creatie van kangoeroewoningenherziening lijst verstrekkingen in daghospitaal (verschuiving naar raadpleging)horizontale samenwerkingsverbanden promoten - subisidiërenIndicering van ouderen voor WZC-opname door lokale professionele commissie(cfr. Nederland)intensifiëren eerstelijns gezondheidszorginvesteren in thuiszorgMaatschappelijk te dure zorgvormen heel selectief inzetten: bvb nachtzorgMaintenir des soins de proximitéMeer aandacht besteden aan organisatie vanthuiszorgmeer ambulante zorgmeer investeren in efficiënte thuiszorg en nog sneller ontslaan uit ziekenhuismeer middelen voor geestelijke gezondheidszorg verbonden met beter meten van resultaten GGZmet versterkte rol huisarts ipv spoed kan 40% van de pediatrische spoed worden voorkomenmogelijkheden mantelzorg thuis uitbreiden in oa. Geriatrie om ziekenhuis- en rusthuisopnames te beperkenMogelijkheid om diabetes bij alle groepen meer bij patient thuis te begeleiden(beter zicht op leef-wereld ) ook minder therapie opstart via hospitalisatie, maar meer ambulante opstart stimuleren of verplichten!nauwere samenwerking thuiszorg- RVT zoals binnen ZP3- projectennog meer stimuleren, promotie van de thuiszorg en dagverzorgingscentraOpheven van de rigide opplitsing van residentiële zorg en dienstencentra (beide voorzieningen dienen nu een fysische afzonderlijke eenheid vormen in het gebouw : dit in strijd met de ontschot-ting van de zorg)oprichting goedkopere centra voor revaliderend herstelverblijf na Spopvoeren daghospitalisatieopwaardering van een reeks heelkundige verstrekkingen in daghospitaal en simultaan verlagen in klassieke hospitalisatieRéduction de durées de séjours hospitalières avec mise en place d’hospitalisation à domicileRond WZC zone creeeren met meer zorgmogelijkheden, toegankelijkheidsamenvoegen van thuis- en residentiële ouderenzorg in 1 organisatie. Verplichting om niet RVT-profielen door thuiszorgluik te laten begeleiden.stimulatie thuiszorg door betere uitbouw thuisverpleegkundige dienstenstimuleer de ouderenzorg thuis (bvb oudergeld in analogie met kindergeld)

Page 70: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

70

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Stimuler la médecine générale à s’organiser (groupes, cabinets communs ...)stimuler les prises en charge de soins à domicilestimuleren dagbehandelingenstimuleren nieuwe zorgvormen (herstelverblijf, revaliderend kortverblijf...)om duurdere (acute) zorg te vermijdenstimuleren om thussituatie aan te passen aan ouderen; architectonisch/valpreventiethuiszorg uitbreidingthuiszorg zoveel mogelijk stimulerenUitbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorgVermaatschappelijken van thuiszorg via opwaardering zelfzorg en mantelzorg. Via digitale plat-forms. Via alternatieve netwerken en dienstencentra voor aanvullende/aanvullende thuiszorg.versterking van de eerste lijnVrijgekomen middelen verschuiven van cure naar care (ziekenhuizen naar residentiële ouderenzorg)Woon/zorgdecreet uitbreiden naar thuiszorgondersteunende diensten: “de muren van het WZC open maken” om via de dienstverlening het WZC zorg op maat te kunnen bieden THUISZORGONDERSTEUNEND. Daaruitvolgend zou de financiëring moeten aangepast worden.De vergrijzing en de ‘visie’ van het ouder wordende publiek zal andere wetgeving vereisen (~fik-satiebeleid ~gesloten afdelingen~....)Sommige mensen blijven liever thuis.Andere mensen gaan liever naar een WZC, ongeacht een KATZ- score en/of dementieproblematiek.Woonzorgcentra ondersteunen om mensen op wachtlijst te begeleiden naar langer in eigen huis te laten wonenZorg voor terugbetaling van herstelverblijven via riziv, op die manier wordt de kloof gedicht tussen ziekenhuis en thuiszorgen voor snellere doorstroming van ziekenhuis naar RVT’s, plaatsgebrek +++++

16. Autres

aanpassing verpakking aan voorgeschreven behandelingsduurAccès à secours rapides (hélicoptère ou ambulances rapides)afschaffen functie CRA + vergoedingafschaffen kankerplanafschaffen onnodig gebruik spoedgevallenafschaffen van autoprescriptie door connexistenAfschaffen van bezoeken van medische afgevaardigdenAfschaffen van de macht van de ‘zuilen’ in BelgiëAfschaffen van Vipa subsidiëring voor ziekenhuizen en rusthuizenafvoeren artikel 107 2a, urgentiepsychiatrie hoort thuis op Spoed en is een medische aktiviti

Page 71: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

71

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

améliorer l’offre de garde de médecin généralisteassurer la possibilté d’une équitable concurrence entre les établissementsaugmenter a grille d’utilisation du bloc opératoire.Augmenter le financement de la recherche médicale ET améliorer les méthodes d’évaluation de celle-ciautomédicationBELAC accreditatie afschaffen voor moleculaire diagnostiek; volkomen zinloos, en schiet zijn doel voorbij, meer nog ondermijnt zijn doel, namelijk een correcte patiënt diagnose. Er wordt thans veel te veel aandacht aan de vorm gegeven , zodat voor de inhoud geen tijd meer is. Kwaliteit moet er absoluut zijn, maar deze moet op een aanvaardbaardere wijze tot stand komen.Beperking van bepaalde ingrepen en medicatie bij hoogbejaardenbeperking van de kosten van gezondheidszorg waar geen prestaties voor geleverd worden (nacht-tarief radiologie - microbiologie)besef van wat exact de kost van bepaald onderzoek is ontbreekt bij ons, de artsbesparing op de huisartswachtposten; forfaitarisering van de kosten voor vervoer; logistiek, infor-matica; zodat er nieuwe posten kunnen bijkomenbesparing op lokale multidisciplinaire netwerken gezien te veel vetbevallingen organiseren in afzonderlijke geboortehuizen (zie Nederland)Centrale landelijke inkoop van medisch materiaal en geneesmiddelen.Zeer strenge controle door de rekenkamer.Centrales d’achatCentraliser au niveau national les cartes de vaccins, et envoyer automatiquement au patient, par e-mail des rappels quand un rappel est indiqué.charta met verplichtingen voor zelfstandige ziekenhuisartsenConcurentiëler maken van de wet op de openbare aanbesteding, zodat er beter kan onderhan-deld worden en betere prijzen kunnen bedongen wordenConfier la gestion des stocks de vaccins gratuits aux pharmaciens. Mes stocks sont trop imporr-tants pour certains vaccins, trop faibles pour d’autres, et régulièrement je jette des vaccins péri-més, et une fois mon frigo est tombé en panne et j’ai dû tout jeter.connexisme afschaffen: geen rx en echo meer terugbetaald voor huisartsen //andere nomencla-tuurnummers niet-radiologenconnexisme verbiedenConnexisten en dichotomie aanpakken (vermindering terugbetaling)convergence medicale sur la consommationcorrecte triage op de afdeling spoedgevallen; niet iedereen hoeft gehospitaliseerd te wordencréer plus de structures adaptées aux personnes âgées désorientées

Page 72: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

72

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

De bestaande toewijding bij zorgverleners maximaal bewaken; bij elke wijziging een ‘TER’= toe-wijdings-effectenrapport opstellendéveloppement de structures privéesDIMINUTION DE LA TVAdiminution des prix (via un système d’appel d’offre étendu à l’instar des Pays-Bas) et du niveau de consommation. Invoeren van een formularium in woonzorgcentra.Donner aux maisons de repos une image positiveDonner un agrément spécifique pour service spécifique avec subsides à la clefDoorbreken van de zuilen in de thuiszorg en gezondheidszorg. Verplichten om transmuraal te werken.Doorgedreven prijzenpolitiek voor geneesmiddelen en materialen: openbare aanbestedingen, forfaitarisering.drempel spoedopname in ziekenhuis verhogen; herwaardering eerste lijn; “spoedwacht huisartsen”drempels voor sociaal statuutecht ziekenhuismanagementeen grondig bloedonderzoek bij elke boorling waardoor later optredende ziektes of afwijkingen kunne worden vermedenefficiëntie van de arts ondergeschikt maken aan de efficiëntie van de organisatieEncourager les postes de médecine générale d’urgence (coût < services d’urgence pr les “petites maladies”)energie maatregelenev spontane daling van consumptie moet worden meegerekend in de besparingsinspanning (2011 onderbenutting van 19,1 miljoen euro)éviter de pousser au tiers payant, augmentation des consultations+++ par des patients non motivés mais qui ne paient pas!!! le patient doit aussi prendre en charge sa santé!Eviter la “mondialisation”eviter les doubles emploisfavoriser congres et rencontre sans contraintefavoriser les cotisations de retraite/pension vers des fonds privés sous control étatique afin de sou-lager l’état de cette charge financière tout en gardant un visuel sur la bonne gestion de ces fonds.fermer hopital 1 semaine/an pour ventiler contre nosocomialfinanciering universitaire bedden in niet universitaire ziekenhuizen afschaffenflexibele en intelligente regelgeving qua normering voor materiële omgevingforfaitariseren herconditioneringswerken en groot onderhoudgeen kosten voor verblijf in rusthuis door te werken met verzekeringssysteem

Page 73: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

73

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

geen onzinnige en onnodige medische onderzoeken en prestaties op het einde van het leven (bij zeer oude mensen). Geen levensverlenging indien er geen wezenlijke verbetering en garantie op meer kwaliteit kan geboden worden. Mensen vragen niet om koste wat kost in leven gehouden te wordengemeenschappelijke aankoopgestion rationelle de la fin de vie, énormément d’examen sont réalisés pour un gain minime en longévité et nul en qualité de viegroepsaankopen door clusters van ziekenhuizengroter aandeel grotere verpakkingen voor chronische zorghernieuwen sommige voorschriften zoals steunzolen ook mogelijk door huisartshet huidige systeem zoveel mogelijk behoudenhulpmiddelen in thuiszorg via renting systeemIn meer dan de de helft van de mug-oproepen ben ik als arts overbodiginschrijving op naaminvoeren minimaal toegelaten verblijfsdurenklinische biologie, medische beeldvorming: vermelden van RIZIV kostprijs en aandeel patiënt op elk protocolkost van het circuit voor oorlogsinvaliden en NMBS, integratie in ZIVkostprijs medicijnen : meer bulkaankoop/samenaankoop om prijs voor patiënt én overheid te drukkenles médecins devraient être à titre d’employé dans les hôpitaux et non comme indépendantLiberalisering van het aantal MRI toestellen (wel te verstaan: enkel vrijgave BINNEN de ziekenhuis-sector, zo niet ontploft het budget Radiologie onmiddellijk!) met als hoofddoel: door substitutie van CT scan onderzoeken naar MRI onderzoeken onze gemiddelde stralingsdosis als Belg (snel) te doen dalen).limite d’âge pour certaines interventionslimiter drastiquement la connexite,qui favorise la surconsommationLimiter la pression médico-légale sur les soignantslimiter le paiement des allocations chômage à un an MAX et favoriser la multiplicité des petits boulots qui n’ont RIEN de dénigrant, au contraire, de ce fait les cotisations sociales seraient plus nombreuses, favorisant la création et le maintien de postes dans la fonction publique médicale.maaltijdgebeuren kan anders: als voedingstoestand van patient beter blijft/wordt zal de gemid-delde ligduur verminderen dus minder kosten voor ziekenhuis en maatschappij.manier vinden om wachtlijsten op elkaar af te stemmen in heel de sectormedische beeldvorming zoveel mogelijk door radiologen laten gebeuren, tegengaan autopres-criptie van connexe beeldvormersMeer beredeneerde zorg voor pasgeborenen, inlassen van een tussenniveau tussen N* en NIC

Page 74: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

74

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

meilleure organisation du dispatching lors d’une urgencenotie hebben van het soort zorgen die gebeuren binnen de thuisverplegingObjectieve beoordeling en certifiering voor frequente pathologieenonderwerp de diagnosecentra aan dezelfde criteria van kwaliteit als de kliniekenonderzoeken die samen kunnen gebeuren, samen laten doorgaan. Vb.: Een MRI van de hersenen en de hypofyse kunnen na mekaar worden genomen, dit is voor de patiënt gemakkelijker. Hij moet zich dan maar een maal verplaatsen en het toestel waar het onderzoek gebeurd is toch hetzelfde.opvang echtparen op een éénpersoonskamer (cfr PROF -consortium) los van de erkenning - voordeel hiervan is dat je aan gezinshereniging doet, en dat woningen vrij komen (schaarste huisvesting)opvoeren daghospitalisatieorganisation du travailpatient mag zz ziek melden.apart controleartsen beoordelen dit : niet de behandelende artsen ( cfr Nederland)persoonlijke kamers voor alle patientenplafoneren KankerplanPoortwacht ziekenhuis afschaffenprivatiser le secteur des maisons de reposRepousser l’âge de la retraiterestreindre fortement le connexismeRevenir à davantage de matériel réutilisable plutôt que le “ single” userevoir les reductions sur l’emploie pour que la PME (KMO) en profite pas seulement les asblSamenaankopen organiseren over de verscheidene WZC heen. Meubilair,voeding, kosten electriciteit/gas/water...sécurité juridique beaucoup d’examen sont réalisé pour se “couvrir” pénalementsnellere afhandeling dossiers vluchelingensoutien plus important à l’accueil des petits enfantsstimuleren dagbehandelingenStop rechtsreekse gebouwensubsidies, subsidier de zorgvrager gerichtSysteem derde betalende ambulante zorg enkel voor de sociaal zwakkerensystematische toepassing RAI (screener of volledig instrument) in de diverse sectorenterugschroeven terugbetaling bandagistThuiszorgdiensten aanzetten om af te wijken van het werken in blokken van 4 uur.toestaan ingrepen met hogere k-waarden buiten het operatie kwartier te laten doen. Dit bespaart onnodige opnames op dagkliniek en onnodig gebruik van het OK.uniformiser les obligations en fonction des secteurs car actuellement les cpas peuvent se permettre des choses interdites au prive ou recoive des subside en plus que le prive

Page 75: ITINERA INSTITUTE ANALYSE · de mensen van de werkvloer waardoor ze meer het nut van de afspraken/protocollen inzien. Hierdoor minder fouten en onnodig rework wat grote besparingen

75

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Pour une croissance économique et une protection sociale durables

vastleggen van een gerechtelijk kader ivm klachten waardoor defensieve onderzoeken verdwijnenverantwoordelijkheden leggen waar ze horen te liggenverbied medische vertegenwoordigers en stuur onafhankelijke artsenbezoekers in plaatsVerminderen overheidsapparaat,bv provincies afschaffenVerminderen werkloosheidsuitkeringenverpichte aanmelding op spoed met doorverwijzingsbriefje huisartsverplicht arts niet om ‘rechter’ te spelen over al of niet ziek zijn ( cfr Nederland!!)verplicht NMR-aanbod in elk ZH en beperking van aantal CT via kadaster met dalende terugbeta-ling van bepaalde leeftijd apparatuur. Verplichte dosimetrie en publicatie van stralingsrisico. Plus le carnet radiologique voor elke verzekerde.Verplichte aanvullende ziekteverzekering voor alle Belgenverplichte geriartische evaluatie alvorens bepaalde ingrepen terug te betalen boven bepaalde leeftijd (CABG >80, start dialyse > 80, vaatingrepen...)verplichtte OP-Planning met regelmatigere uitlastingVerstrengen immigratieregelsvipa : minder stricte normen: efficienter bouwenVIPA-subsidies afschaffen en herinvesteren in de zorgvolledige tussenkomst in dure behandelingenWat betreft de medico-technische diensten (Labo, Radiologie, functieproeven ed.): om blijven te investeren in nieuwe apparatuur de vergoeding voor de prestatie koppelen aan de leeftijd van het toestel : hoe ouder het toestel, hoe minder wordt vergoed. Deze praktijk zou al in sommige buur-landen toepasselijk zijn (bijv. in Frankrijk wat betreft toestellen in de medische beeldvorming). Zo voorkom je dat oude aftandse apparaten die nog nauwelijks aan de normering voldoen en vaak fiscaal al lang zijn afgeschreven nog de volle prestatie krijgen.ziekenhuisapothekers ook betrekken in opnamebeleid van patienten: bv. medicatielijsten bij opname en ontslag, communicatie met de thuisapotheekZiekenhuizen toelaten zelf initiatieven te ontplooien voor bijkomende inkomsten. Bijvoorbeeld hotel functie voor familieleden met enige winstmarge die werking ziekenhuis kan bevorderen. Uitbaten winkel in ziekenhuis, of verhuur van ruimte hiervoor.zorgvragers die van kortverblijf nr kortverblijf moeten wegens termijnoverschrijding en te laag zorgprofiel