Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen...

download Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen © Boom Lemma uitgevers.

of 17

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen...

 • Dia 1
 • Initiatief Analyse Probleemstelling Strategie Netwerken Doelstelling Evaluatie Uitvoering Bijstellen Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 2
 • Doelstelling analyse fase Ontleden van de bestanddelen. Informatie selecteren. Werkbare benadering. Hulpverlening ontwerpen. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 3
 • Tijdsbesteding in deze fase Formuleren doelstellingen. Duiden van de problemen. Achterliggende problemen. Haalbaar? Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 4
 • Neem de tijd! Neiging oplossingsgericht te zijn. Clint helpen zijn eigen problemen op te lossen. Meer zicht op problemen: beter plan. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 5
 • Microniveau Micro betekent klein. Gering benvloedingsspectrum. Persoon of een kleine groep. Je werkt met een persoon of een groep. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 6
 • Hulp op microniveau Hulp bij problemen van sociale, psychologische of lichamelijke aard. Bijvoorbeeld: Een gevoel van overspannen zijn Rouwverwerking Opvoedingsproblemen Grote schulden Wonen in een leefgroep Altijd ruzie met partner Huiselijk geweld Strafbare feiten plegen en daarom geplaatst in een instelling Behandelen in instelling Bang om dood te gaan Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 7
 • Mesoniveau Meso betekent midden. Actie om op microniveau je werk te kunnen doen. Je hebt dan iets meer afstand van de clint en zijn directe omgeving. Je werkt met de clint en voor de clint door er voor te zorgen dat goede hulpverlening ook mogelijk is. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 8
 • Hulp op mesoniveau Problemen die een clint op mesoniveau kan hebben met organisaties of een wat grotere omgeving om zich heen. Bijvoorbeeld: Zich onveilig voelen in de buurt Klachten over de vorige hulpverleningsinstelling Problemen met slechte arbeidsomstandigheden Ruzie met de sociale dienst Geen toegang krijgen tot zorginstellingen Onverzekerd zijn Ruzie met een werkgever Ruzie met de woningbouwvereniging Conflicten met een uitkerende instantie Conflict met de gemeente Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 9
 • Mesoniveau en samenwerking Problemen op mesoniveau: aanleiding om contact op te nemen met een derde partij/andere organisaties. Samen met andere organisaties een clint op weg helpen zijn probleem op te lossen. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 10
 • Macroniveau Macro betekent groot; op grote afstand van de clint. Benvloedingsprocessen die de grenzen van het micro- en mesoniveau overschrijden. De kaders van het werkveld worden verruimd door andere samenlevingsverbanden dan het primair proces (micro) of door de organisatie van de vormen van hulpverlening op te nemen (meso). Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 11
 • Hulp op macroniveau Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen waarmee je de clint niet direct helpt maar waardoor je indirect de groep clinten een grote dienst bewijst. Bijvoorbeeld: Meer adhd kinderen. Geen hulporganisatie kunnen vinden door wachtlijsten. Dak en thuislozen problematiek neemt toe. Alcoholgebruik onder jeugdigen neemt toe. Plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 12
 • Criterium voor zorgvuldig hulpverlenen (v.d. Laan) Schenk op een evenwichtige manier aandacht aan de objectieve, sociale en subjectieve aspecten van de probleemsituatie van de clint. Gebruik meerdere invalshoeken om het probleem te verkennen en te ontrafelen. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 13
 • Het drie werelden model een sorteermachine die je helpt bij de analyse In bakje 1 komt alles terecht uit de objectieve wereld. In bakje 2 komt alles terecht uit de subjectieve wereld. In bakje 3 komt alles terecht uit de sociale wereld. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 14
 • Wat sorteren wij? Dat wat gezegd wordt kan worden gesorteerd. Het handelen van de clint kan ook worden gesorteerd: Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de objectieve wereld, de feiten. Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de subjectieve wereld, emotioneel. Uitspraken en handelingen die verwijzen naar de sociale wereld, moreel. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 15
 • Wanneer projectmatig werken? Het is een middel dat je in staat stelt om alle werkzaamheden in een complexe situatie meer structuur te geven, en om overzicht te krijgen en te houden. Het is geen doel op zich. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 16
 • Voordelen projectmatige aanpak Vooruitkijken, meer controle en de kans op fouten wordt minder. Inzichtelijk maken welk proces je wilt volgen. Handelen, evalueren en het proces bijstellen. Overdraagbaar. Boom Lemma uitgevers.
 • Dia 17
 • Doelen SMART formuleren SSpecifiek MMeetbaar AAcceptabel/aanwijsbaar RRealistisch TTijdsgebonden Bijvoorbeeld: Op 1 mei van dit jaar moet de schuld van Marie door bureau schuldhulpverlening zijn verminderd met 30%. Boom Lemma uitgevers.