Infobrochure 2016-2017

download Infobrochure 2016-2017

of 38

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Infobrochure 2016-2017

 • Info Atheneum Boom 2016-2017 Pagina | 1

  ATHENEUM BOOM Traditie met PIT!

  INFO 2016-2017

  J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom 03 888 05 24

  info@atheneumboom.be

  www.atheneumboom.be

  mailto:atheneumboom@g-o.be

 • Info Atheneum Boom 2016-2017 Pagina | 2

  Start schooljaar 2016-2017

  1 september 2016 3de jaren De eerste schooldag start voor alle 3de jaren om 8.25u. De schoolpoorten gaan vroeger open. Toezicht is voorzien vanaf 8.10u.

  Programma 8.25u 12.00u - Onthaal leerlingen - Verwelkoming door de directeur

  - Rondleiding in de school en administratieve verplichtingen eerste schooldag onder begeleiding van de klastitularis

  De eerste onderbreking loopt van 10.05u tot 10.20u. De lunchpauze loopt van 12.00u tot 12.50u. Voorzie een lunchpakket.

  12.50u 15.00u Teambuilding

  Voorzie gemakkelijke kledij!

  4de 5de 6de jaren De nieuwe leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden om 8.25u ontvangen. De schoolpoorten gaan vroeger open. Toezicht is voorzien vanaf 8u10. Voor de andere leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar start de eerste schooldag om 9.15u.

  Programma 8.25u 9.15u Onthaal nieuwe leerlingen 4de, 5de en 6de jaar Verwelkoming door de directeur

  Rondleiding in de school door de leerlingenraad

  9.15u 12.00u Alle leerlingen 4de, 5de en 6de jaar: administratieve verplichtingen eerste schooldag onder

  begeleiding van de klastitularis De eerste onderbreking loopt van 10.05u tot 10.20u. De lunchpauze loopt van 12.00u tot 12.50u. Vergeet je middagpasje niet!

  12.50u 15.00u Les volgens aangepast uurrooster (sportlessen worden vervangen door theorielessen)

  Voor alle leerlingen eindigt de eerste schooldag om 15u00!

  8 september 2016 van 19u00-21u00 Informatieavond voor de ouders van (nieuwe) leerlingen

  Boeken en werkschriften afhalen? na betaling schoolgeld (contant / bancontact) Voor nieuwe leerlingen kan dit vanaf 01/07/2016 volgens de regeling zomervakantie:

  van 1 tot en met 5 juli 2016 en van 16 tot en met 30 augustus 2016

  na telefonische afspraak van 1 tot en met 5 juli 2016 en van 25 tot en met 31 augustus 2016

  zonder telefonische afspraak - van 9u-12u en 18u-20u op maandag/donderdag - van 9u-12u op dinsdag/woensdag/vrijdag

  Voor de jongeren die reeds leerling zijn op Atheneum Boom wordt nog een gedetailleerde planning uitgewerkt (eerste dagen juli of laatste dagen van augustus). Deze planning zal terug te vinden zijn op Smartschool, onze website en via een brief bij het eindrapport

  Saskia Eeckman Karen Fraters Schoolteam Directeur Directeur Atheneum Boom

 • Info Atheneum Boom 2016-2017 Pagina | 3

  Inhoudstafel

  Missie en visie Atheneum Boom pagina 4 Scholen van GO! Rupel pagina 5 Studierichtingen Atheneum Boom pagina 6 Eigenheid van de school / studiegebieden pagina 7 Keuze studierichting pagina 8 Lessentabellen

  ASO 2de graad pagina 9 TSO 2de graad pagina 10

  ASO 3de graad pagina 12 TSO 3de graad pagina 13

  GWP / Onderzoekscompetenties / Keuzesporten pagina 16 Gentegreerde proef (GIP) pagina 17 Stage pagina 18 Se-n-Se Sportclub- en fitnessbegeleider pagina 19 JIEHA / Minionderneming pagina 20 Bijkomend te behalen (attesten/brevetten) / Getuigschrift Bedrijfsbeheer pagina 21 Didactische uitstappen en sportactiviteiten pagina 22 Olympiades / wedstrijden / projecten pagina 23 Studie- en schoolloopbaanbegeleiding / GOK Gelijke onderwijskansen pagina 24 Middagactiviteiten pagina 25 Verloop van de schooldag / Communicatie pagina 26 Smartschool pagina 27 Ouderraad / Leerlingenraad pagina 29 Plattegrond gebouwstructuur met legende pagina 35 Plattegrond speelplaatsen pagina 30 Aanvraag studietoelage pagina 33 Getuigschrift en attesten bij inschrijving pagina 34 Bijdrageregeling pagina 35 Wat betalen bij inschrijving / Openbaar vervoer / Abonnementen pagina 36 Wanneer inschrijven? / Afhalen boeken / Eerste schooldag pagina 37

 • J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom 03 888 05 24 fax 03 844 67 85

  info@atheneumboom.be www.atheneumboom.be

  ATHENEUM BOOM Traditie met PIT!

  Info Atheneum Boom 2015-2016 Pagina | 4

  Missie en Visie Atheneum Boom Missie Het is ons doel elke leerling zo te begeleiden dat die zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later. Visie Onze baseline Traditie met Pit en het logo van onze school illustreren onze waarden op perfecte wijze. De school verwijst met traditie naar het respecteren van normen en waarden binnen de schoolse- en maatschappelijke omgeving, maar ook naar de kwaliteitsvolle opleiding. Wij bieden al onze leerlingen een volwaardige vorming aan, rekening houdend met de individuele verschillen. Centraal staan het aanvaarden en het inzien van de meerwaarde van die verschillen. Bij al onze leerlingen benadrukken we daarom de individuele talenten en kwaliteiten. Onze leerlingen hebben allemaal recht op gelijkwaardige toekomstperspectieven en een volwaardige integratie in de samenleving en het beroepsleven. Daarnaast beschouwen we het als onze fundamentele taak leerlingen te leren samenleven. We streven naar een stevige basis voor het opbouwen en onderhouden van interpersoonlijke, familiale en maatschappelijke relaties. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Onze multiculturele en diverse samenleving vereist een open geest en aangepaste attitudes, zoals een correcte omgang met anderen en respect en verdraagzaamheid voor elkaars cultuur, symbolen en waarden. Bovendien zijn communicatieve vaardigheden - zoals omgaan met conflicten - belangrijk. Overleg en zoeken naar consensus vormen daarbij vanzelfsprekende democratische uitgangspunten. Met pit verwijzen we naar de betrokkenheid van alle actoren binnen het schoolleven en de ambitie om te groeien en vooruit te komen. Zoals het logo het aangeeft, staat de mens voor ons centraal, binnen een dynamische omgeving. Engagement en samenwerking zijn belangrijke sleutelbegrippen voor een brede en harmonische persoonsontwikkeling. Onze vorming richt zich dan ook op een actieve, kritische deelname aan het maatschappelijk leven. Ze mondt uit in een verdere studieloopbaan of op een vlotte intrede in het beroepsleven. Onze ambitie vertaalt zich ook in de bereidheid tot ondernemen en de wil om zich gemotiveerd in te zetten. Hierbij stimuleren we onderzoekend en innovatief denken en handelen. Bij dit alles streven we naar een harmonische ontwikkeling van de cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en motorische componenten van de persoonlijkheid. We begeleiden onze leerlingen in hun ontwikkeling van een realistisch zelfconcept. Met positieve gedrevenheid streven we naar de maximale en optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van de leerlingen. Zo helpen we hen bij het ontdekken van hun eigen talenten, in het opbouwen van hun eigen waardenkader, in het vormgeven van hun eigen levensdoelen en het opnemen van verantwoordelijkheid. Dit stimuleren van een realistisch zelfconcept laat onze leerlingen toe om geleidelijk een toekomstperspectief te verwerven. Ze leren keuzes te maken voor zichzelf, waaronder een gepaste studie- en beroepskeuze.

  mailto:atheneumboom@g-o.be

 • J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom 03 888 05 24

  info@atheneumboom.be www.atheneumboom.be

  ATHENEUM BOOM Traditie met PIT!

  Info Atheneum Boom 2016-2017 Pagina | 5

  Scholen van GO! Rupel van 2,5 tot 18+

  Basisscholen

  Boom Park t Krekeltje De Hoeksteen De Blokkendoos BSBO Groenlaar

  Secundaire scholen

  MS Den Brandt Atheneum Boom TA Den Biezerd SBSO Groenlaar

  Als scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap uit de Rupelstreek zijn wij ervan overtuigd dat wij samen aan een opvoedingsproject moeten werken. Daarom drukken wij, de basisscholen en de secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, de intentie uit om ons als n geheel te profileren, zonder daarbij de eigenheid van elke school op te geven. De scholen van GO! Rupel delen een visie en een missie: jonge mensen tussen 2,5 en 18 jaar (en meer) te vormen, op te leiden en hen de mogelijkheid te geven zichzelf te ontplooien. Daarbij gaan we ervan uit dat elk kind een VIP is, eigen talenten, interesses en onderwijsbehoeften heeft.

  Elk schoolteam werkt aan de begeleiding en ontwikkeling van de leerling die voor de school gekozen heeft en stelt zich tot doel elke leerling tot een kritische, maar positief denkende mens te vormen, door hem of haar de beste ontwikkelingskansen te bieden en door een optimale begeleiding.

  Kiezen voor de scholen van het GO! is een waarborg op de toekomst nemen. Daarom werken we als scholen samen en willen we binnen de principes en waarden van het GO! onze kinderen de garantie geven dat zij vanaf de eerste stapjes in het onderwijs tot het behalen van een diploma secundair onderwijs terecht kunnen in een van de scholen van het GO! Rupel. Elke basisschool en elke school voor secundair onderwijs legt daarbij eigen accenten binnen het onderwijsproject van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Dat Pedagogisch Project streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Het opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen, die zowel individuen als gemeenschapswezens zijn.

  Vrijdenkende mensen vormen, die open staan voor wat in de samenleving gebeurt, een eigen mening hebben en daar ook kunnen voor uitkomen, is wat wij als scholen van het GO! Rupel willen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen alle