Industrial 2 News

12
2 News Industrieel wegen en meten Industrial Classificatie en Kwaliteitscontrole Geautomatiseerd, snel en efficiënt Ecuador, één van de top exporteurs in de wereld met een marktaandeel van 30%, heeft geprobeerd haar bananenindustrie naar het hoogste niveau te brengen door het hele jaar doorlopend bananen te leveren aan de wereldmarkt. METTLER TOLEDO en haar partner Espinosa Páez S.A. hebben een innovatieve oplossing bedacht als antwoord op de kwaliteitseisen van de bananenproducenten en -exporteurs in Ecuador. Espinosa Páez S.A. bedient de groot- ste bananenproducenten in Ecuador met haar Bana-Scale systeem. Het Bana-Scale systeem helpt gebruikers om snel en nauwkeurig de gerela- teerde gegevens van de verschillende typen bananen te wegen, classificeren en verzamelen. Het systeem had aanvankelijk de METTLER TOLEDO JagXtreme ® termi- nal geïntegreerd met JagBasic program- mering op maat. Hoewel de JagXtreme ® terminal al die jaren zeer stabiel is geble- ken, brengt haar opvolger, de IND780 ter- minal, nog meer kracht en flexibiliteit in het systeem om te voldoen aan de voort- durende vraag van de klant naar verbe- teringen in automatisering en verhoging van de productiviteit. Halve seconde per tros voor maxi- male verwerkingssnelheid Productiviteit is van wezenlijk be- lang voor de bananenproducenten in Ecuador. Per dag passeren er ongeveer vierduizend trossen bananen met een gewicht van 140 000 kg een midden- model controlestation. De Bana-Scale wordt aangesloten op een analoog weegplateau dat de volledige oogst met trossen bananen weegt. Met de snelle A/D update rate, de geavan- ceerde filtertechnologie en multitasking processor van de IND780 terminal is het systeem in staat nauwkeurig te we- gen bij een maximale snelheid van een 0,5 seconde per tros. Dit alles draagt bij aan een maximale verwerkingssnelheid en productie.

Transcript of Industrial 2 News

Page 1: Industrial 2 News

Industrieel wegen en meten

2NewsIndustrieel wegen en meten

Industrial

Classificatie en Kwaliteitscontrole Geautomatiseerd, snel en efficiënt

Ecuador, één van de top exporteurs in de wereld met een marktaandeel van 30%,

heeft geprobeerd haar bananenindustrie naar het hoogste niveau te brengen door

het hele jaar doorlopend bananen te leveren aan de wereldmarkt. METTLER TOLEDO

en haar partner Espinosa Páez S.A. hebben een innovatieve oplossing bedacht als

antwoord op de kwaliteitseisen van de bananenproducenten en -exporteurs in Ecuador.

Espinosa Páez S.A. bedient de groot-ste bananenproducenten in Ecuador met haar Bana-Scale systeem. Het Bana-Scale systeem helpt gebruikers om snel en nauwkeurig de gerela-teerde gegevens van de verschillende typen bananen te wegen, classificeren en verzamelen.

Het systeem had aanvankelijk de METTLER TOLEDO JagXtreme® termi-nal geïntegreerd met JagBasic program-mering op maat. Hoewel de JagXtreme® terminal al die jaren zeer stabiel is geble-ken, brengt haar opvolger, de IND780 ter-minal, nog meer kracht en flexibiliteit in het systeem om te voldoen aan de voort-durende vraag van de klant naar verbe-teringen in automatisering en verhoging van de productiviteit.

Halve seconde per tros voor maxi-male verwerkingssnelheid Productiviteit is van wezenlijk be-lang voor de bananenproducenten in Ecuador. Per dag passeren er ongeveer vierduizend trossen bananen met een gewicht van 140 000 kg een midden- model controlestation.

De Bana-Scale wordt aangesloten op een analoog weegplateau dat de volledige oogst met trossen bananen weegt. Met de snelle A/D update rate, de geavan-ceerde filtertechnologie en multitasking processor van de IND780 terminal is het systeem in staat nauwkeurig te we-gen bij een maximale snelheid van een 0,5 seconde per tros. Dit alles draagt bij aan een maximale verwerkingssnelheid en productie.

Page 2: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 22

Bana

Scal

e-78

0 Effectieve productie en kwaliteitsbeheersingtGedurende het productieproces worden veel verschillende soorten banen gecon-troleerd en geclassificeerd op basis van hun gewicht, kleur en kwaliteit. Het Bana-Scalesysteem stelt de operator in staat een-voudig alle benodigde informatie te verza-melen voor het classificatieproces.

Om de productie te controleren worden weegtotalen automatisch opgeteld en vastgesteld per dag, kleurcode, partij- en kabelnummers. Bovendien worden ook voor iedere individuele oogstploeg tota-len gegenereerd. Deze gegevens worden gebruikt om het loon vast te stellen voor het personeel.

Redenen voor afkeuring en weegtotalen van afgekeurde trossen worden ook vast-gelegd om zo de gebruiker te helpen de kwaliteit te analyseren en probleemgebie-den aan te pakken.

Gebruikersvriendelijke operator interfaceDe IND780 wordt geleverd met een hel-der 145mm QVGA grafisch LCD scherm als monochroom of actief TFT kleuren-scherm. Operators waarderen het heldere en intuïtieve scherm dat de voortgang van het verwerkingsproces toont. Het sy-steem heeft grote drukknoppen, helpfunc-ties en bedieningsinstructies in de locale taal. Hierdoor is enkel een minimale trai-ning vereist om het systeem foutloos te kunnen bedienen.

Programmeren op maat met volledige flexibiliteitDoor het gebruik van het nieuwe en verbe-ter-de programmeer-platform TaskExpert™ van de IND780 terminal is Espinosa Páez S.A. in staat een oplossing te ontwikkelen die is afgestemd op de behoeften van de eindgebruikers. Aanpassingen aanbren-gen in een programma is eenvoudig met het TaskExpert™ ontwikkelprogramma dat gebaseerd is op stroomschema’s.

Met behulp van de betrouwbare multitas-king architectuur kunnen TaskExpert™ programma’s gelijktijdig draaien. Het dy-namische weegproces kan op de achter-grond draaien terwijl de operator rappor-terende taken uitvoert of gegevens invoert, wat kostbare werktijd bespaart.

Efficiënt online databeheer en toegankelijkheidDe IND780 beschikt over een ingebouwde SQL CE database die zorgt voor eenvou-dige dataopslag en ontwikkelingen in het productieproces rapporteert. Verschillende datacombinaties kunnen eenvoudig wor-den gecompileerd en gerapporteerd met velden als datum, partij, kabel- en kleur-codes. Dit voordeel komt voort uit de rela-tionele database structuur.Met een 200 MB flash geheugen worden gegevens voor langere tijd opgeslagen. Ze kunnen worden opgeroepen als historische gegevens of verzameld voor een analyse.

IND 780 controleschermen met monitorbeel-den van de processtatus

UitgeverMettler-Toledo AGIndustrialHeuwinkelstrasseCH-8606 NänikonZwitserland

ProductieMarCom IndustrialCH-8606 NänikonZwitserland

Technische wijzigingen voorbehouden© 07/2008 Mettler-Toledo AGGedruckt in Zwitserland

Voor het gemak van de operator kunnen de rapporten worden gegenereerd met behulp van een printer in de buurt van de produc-tielijn. Opzichters en productiemanagers halen hun rapporten op via een PC die is aangesloten op het systeem via Ethernet TCP/IP.

Deze eenvoudige manier van databeheer en toegankelijkheid draagt bij aan een be-tere evaluatie van de operationele perfor-mance van de bananenplantage en geeft inzicht in de processen.

Page 3: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 2 3

Een belangrijke producent van gelatinecapsules vroeg METTLER

TOLEDO hun telsysteem voor capsules te optimaliseren.

Naast hun expertise op het gebied van har-de gelatinecapsules, biedt onze klant ook een nieuw assortiment zachte gelcapsules, beschikbaar in allerlei vormen, maten en kleuren, en geschikt voor orale, plaatse-lijke of toediening in het oog.

Het produceren van dergelijke producten vereist state-of-the-art-productiefacili-teiten. Vandaar dat hun engineering-afdeling een beroep op ons deed, om een pilot-afvuloplossing te ontwerpen voor capsulezakjes.

METTLER TOLEDO heeft dit productie-bedrijf al verschillende weegstations ge-leverd. Zoals in de afbeelding hiernaast is te zien, beschikt men over weegkamers met weegplateaus, gekoppeld aan een IND690 terminal.

Deze zijn voor het afwegen van de ac-tieve componenten in recepturen voor de capsules. Elk weegstation bestaat uit 3 weegplateaus met verschillende af-metingen en weegbereiken voor kleine, middelgrote en grote hoeveelheden. Elke IND690 terminal is op zijn beurt uitge-rust met een barcodescanner en een la-belprinter, om te garanderen dat de juiste ingrediënten worden gebruikt.

Innovatie in de kern van het productieprocesIn samenwerking met de klant ontwikkel-den wij een innovatieve weegoplossing die de weegnauwkeurigheid aanzienlijk heeft verhoogd. METTLER TOLEDO’s experti-se binnen de farmaceutische-, cosmeti-sche- en voedingsadditievenindustrie – de markten die onze klant bedient – vormde een belangrijke factor voor ons succes.

Opt

imal

e te

lnau

wke

urig

heid

cap

sule

s Optimale telnauwkeurigheid capsules

Page 4: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 24

Opt

imal

e te

lnau

wke

urig

heid

cap

sule

s

IND690• Aan te sluiten op maximaal

4 weegschalen• Water and dust-proof• Wide variety of software Pacs

such as Count, Form, Com, Sum, Fill, Batch, Control, FormXP

• Broad interface range available: Ethernet, WLAN, USB, Bluetooth, Profibus® DP

• Material identification through barcode reader and RFID

Barcode reader

K-Line precisie tafelweeg- plateau: KB60s• Roestvrij stalen uitvoering, IP67• Capaciteit: 60 kg• Uitlezing 1g• Voorbeeld minimumgewicht:

80 g (bij 1% weegtolerantie)

DN vloerweegschaal: DNO 600sk • Roestvrij stalen uitvoering, IP68• Capaciteit: 600kg• Resolutie: 2× 3000e MultiRange• Uitlezing 100 g/200 g

K-Line precisie tafelweeg- plateau: KA15s• Roestvrij stalen uitvoering, IP67• Capaciteit: 15 kg• Uitlezing 0.1g• Voorbeeld minimumgewicht:

10 g (bij 1% weegtolerantie)

GA46 printer

Totale receptuurcontrole

Afvulsysteem capsulezakjes

IND690 indicator

Page 5: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 2 5

Serum Institute of India Ltd is een export-gericht bedrijf dat als officiële leveran-cier van de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd wekelijks honderdduizenden pakketten verzendt.

Hoewel Serum Institute gebruik maakte van vaste doosmaten varieerden de feite-lijke afmetingen van de pakketten zoda-nig dat het bedrijf werd geconfronteerd met bijkomende kosten van de vervoerder, omdat men geen nauwkeurige volume-gewichten voor de pakketten opgaf. Van-wege de enorme hoeveelheid zendingen bleek het handmatig meten van elke doos inefficiënt en onbetrouwbaar.

Vanwege deze torenhoge kosten besloot het bedrijf een beroep te doen op de experts van METTLER TOLEDO, die konden uitleggen hoe de grote vervoerders gebruik maken van volumegewicht voor het berekenen van de transportkosten en hoe dit kan leiden tot

onnodige backcharges. Vervolgens werd een bezoek geregeld aan de expediteur van het bedrijf en kon het topmanagement een live demonstratie bijwonen over de wijze waar-op het volumescansysteem van METTLER TOLEDO, de CS5400 BarCoded YardStick™, kan worden ingezet voor een nauwkeurige bepaling van het volumegewicht.

Het bedrijf zag onmiddellijk de voordelen van het gebruik van de CS5400 bij hun magazijnactiviteiten voor een nauwkeu-rige bepaling van het pakketvolume en -gewicht. De CS5400 speelt nu een be-langrijke rol op de verpakkingsafdeling van het bedrijf, waardoor men in staat is om een nauwkeurig volumegewicht van de uitgaande zendingen aan de vervoer-der op te geven. Sinds het bedrijf inves-teerde in het volumescansysteem behoren backcharges tot het verleden.

www.mt.com/dimensioning

Over Serum Institute of India Ltd

Serum Institute of India Ltd werd opge-richt in 1966 en is ‚s werelds grootste producent van mazelen- en DTP-vac-cins. Naar schatting worden wereldwijd twee op drie kinderen gevaccineerd met de producten van dit bedrijf. Op dit mo-ment worden de producten van het be-drijf gebruikt in 140 landen wereldwijd en de basisfilosofie van het bedrijf is erop gericht om de vaccins voor iedereen betaalbaar te maken.

Dim

ensi

onin

g So

lutio

ns

CS5400 BarCoded YardStick™Beschrijving Meet automatisch de afmetingen van ob-jecten en verzendt de informatie snel en betrouwbaar naar uw hostcomputersy-steem. Dit helpt u bij het verbeteren van de inplanning van magazijnruimte en de procedures voor transportkostenbeheer.

Verwerkingssnelheid Tot 200 pakketten per uur

Speciaal ontwikkelde software Het softwarepakket dat METTLER TOLEDO ontwikkelde voor Serum Institute of India Ltd heeft de mogelijk-heid om afmetingen van een order op te slaan en de informatie te ge- bruiken als referentie voor het berek- enen van het volumegewicht van andere dozen met dezelfde afmetingen.

Feiten over de locatie Vaste doosmaten: 60 × 48 × 41 cm 60–70 pakketten per uur 1 sorteerlijn Statische transportband, processen worden met de hand bestuurd

Vervoerders hanteren een systeem waarbij ze er zeker van zijn dat ze voldoende worden

betaald voor de ruimte die pakketten innemen in hun vrachtwagens en vliegtuigen.

Wanneer u de vrachtkosten uitsluitend baseert op gewicht kunt u achteraf te maken krijgen

met vervelende meerkosten (backcharges). Een nauwkeurige berekening van het pakket-

volume is hét middel om uw transportkosten te beheersen.

CS5400-Meetplateau

EtiketprinterWeegplateau/ tafelweegschaal

Barcode-scanner

Industriële PC met 12“ TFT-display en toet-senbord en CSM-applicatiesoftware

Verbinding met WMS- of ERP-hostsysteem

Serum Institute of India Ltd Beheerst backcharges

Page 6: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 26

Prod

uctie

van

ond

erde

len

Het achtergrondlicht op de display van de BBA449 telweegschaal kan van kleur ver-anderen, van lichtblauw naar groen, geel of rood. De parameters voor kleurverande-ring kunnen worden ingesteld via het nu-merieke toetsenbord. De display zal veran-deren in één van de drie kleuren wanneer het vooraf ingestelde aantal onderdelen is bereikt. Gebruikers kunnen aangeven welke kleur ze willen toewijzen aan welke status. Deze mogelijkheid tot kleurveran-dering ondersteunt operators bij het toe-zicht houden op verschillende machines tegelijkertijd, omdat ze van een afstand kunnen zien welke doos vol of bijna vol is. De weegschaal kan ook communiceren met de machine via RS232 of digitale I/O. Deze functie kan worden gebruikt om de machine te vertragen of automatisch te stoppen als de doos vol is.

De colorWeight® display komt ook van pas binnen de verzendafdeling bij het hand-matig uitvoeren van meerdere bestellin-gen van gelijke grootte. Het staafdiagram

De Doos is vol!Dat is van ver te zien

Alles OK,doorgaan met vullen

Alles is nog steeds OK,maar de doos is bijna vol

De doos is vol

Overvulling

onderaan de display laat de vulstatus zien van de doelhoeveelheid. Deze geeft de ope-rator snel actuele informatie gedurende het gehele vulproces. De combinatie van colorWeight® met het staafdiagram zorgt voor snelheid in het vulproces en minder tijdrovend handmatig corrigeren van over- en ondervullingen.

Het komt vaak voor dat men aan het einde van een spuitgietmachine een telweegschaal

heeft staan. De BBA449 echter kan meer dan alleen nauwkeurig tellen.

Het helpt operators om toezicht te houden op verschillende machines.

Gebruikersvoordelen:

Kleurverandering op display als de doos bijna vol is

Kleurverandering op display als de doos vol is

Display en kleurverandering zijn zichtbaar op afstand

Communicatie met de spuitgietmachine via RS232 of digitale I/O

Snelle en eenvoudige orderafwikkeling binnen expeditie-afdeling

Page 7: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 2 7

FreeWeigh.Net® – Kwaliteitscontrole in een netwerkSteeds meer relaties eisen voor hun pro-ducten kwaliteitscontrole in een netwerk, d.w.z. centrale controle en evaluatie van de vulhoeveelheid, evenals andere be-langrijke kwaliteitskenmerken. Met het FreeWeigh.Net® statistisch kwaliteitscon-trolesysteem biedt METTLER TOLEDO een efficiënte oplossing voor deze veeleisende taak. En wanneer de IND469-terminal aan de KA3s- of KA6s-plateaus wordt ge-koppeld, biedt dit kwaliteitscontrole voor natte omgevingen.

Voor kwaliteitscontrole in omgevingen waar strikte hygiëneregels gelden, zijn speciale

meetinstrumenten nodig. Met de IND469rem-terminal en de KA3s-/KA6s-weegschalen heeft

METTLER TOLEDO het ideale netwerk-weegsysteem om aan te sluiten op de FreeWeigh.Net®

kwaliteitscontrolesoftware. Deze apparaten zijn gemaakt van roestvrijstaal en

voldoen uitstekend aan eisen met betrekking tot grote nauwkeurigheid en strikte hygiëne-eisen.

Statistical Quality Control –Highest Precision for Hygienically Sensitive Areas

Stat

istis

che

Kwal

iteits

cont

role

Maximale IP-bescherming en eenvoudige reinigingDe IND469rem-terminal is ontworpen vol-gens de nieuwste EHEDG- en NSF-hygi-ene-ontwerprichtlijnen en is daarom ide-aal voor gebruik in natte omgevingen. De terminal is zowel stof- als waterdicht con-form IP69k (DIN40050) en het zeer gladde roestvrijstalen oppervlak (Ra <0,8 µm) maakt hem eenvoudig te reinigen.

Wireless-verbinding is hygiënisch en bespaart kostenDe terminal is aangesloten op het FreeWeigh.Net®-netwerk via een etherne-tinterface of eenvoudig en goedkoop via WLAN, zonder dat kabels nodig zijn.

Eigenschappen IND469rem en KA3s/KA6s

• Geïntegreerde toepassing in netwerktoepassing met FreeWeigh.Net®

• Voor de controle van gerede verpakkingen met een netto inhoud van: 5 g–3000 g (KA3s: geijkt op 0,1 g nauwkeurig) 10 g–6000 g (KA6s: geijkt op 0,2 g nauwkeurig)

• Roestvrijstalen behuizing

• Water- en stofdicht IND469rem: conform IP69k KA3s/KA6s: conform IP66/IP67

• RS232, PS/2, ethernet- of WLAN-verbinding

Page 8: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 28

Voer

tuig

weg

ing

Om zijn verplichtingen als grootste toeleverancier na te komen, besliste

Carl Ehrlich als eigenaar van CE Grain Company LLC, om een

graanoverslag te bouwen bij de ethanolfabriek in Laddonia, Missouri

(USA). Zodoende kon hij het graan zeer efficiënt opslaan en uitleveren.

Efficiënt Wegen met een WeegbrugGeeft Grip op Laden en Lossen

De op- en overslagplaats, die in november 2006 werd geopend, heeft ruimte om op volle capaciteit meer dan 9.000 ton graan op te slaan. Tevens heeft men de mogelijkheid voor uitbreiding tot meer dan 50.000 ton. Het graan wordt tegen marktprijzen gekocht van boeren uit de omgeving en opgeslagen voor levering aan de ethanolfabriek.

Efficiëntie en nauwkeurigheid zijn twee van Carls doelstellingen bij het leiden van zijn onderneming. METTLER TOLEDO hielp om deze doelen te bereiken, door een stalen weegbrug met laad- en losfaci-liteit te leveren om alle in- en uitgaande producten te verwerken. De weegbrug is bovengronds en heeft stalen roosters over de hele breedte van het dek, waardoor het graan in de hopper eronder kan worden gestort. De graanhopper heeft een capaci-teit van 30 ton koren en het transport naar de silo’s gaat met circa 125 ton per uur.

Eén weegbrug voor in- en uitgaande productenEen efficiënt weegproces wordt als volgt bereikt: Vrachtwagens die graan komen

lossen, rijden het terrein op en plaat-sen het voertuig op de weegbrug. Nadat er een graanmonster is geanalyseerd en het bruto gewicht is vastgesteld, opent de vrachtwagenchauffeur de onderkleppen van de oplegger. Het graan wordt door het weegrooster in een hopper gestort, van waaruit het wordt overgebracht naar de silo’s. Er wordt een tweede weging gedaan van de lege vrachtwagen en een weegbrief geprint. De tijd tussen de wegingen (ge-wicht vol, lossen graan, gewicht leeg) is aanzienlijk korter dan bij andere los- en weegmethodes. Vrachtwagens die graan komen laden, volgen een soortgelijke procedure – ze rijden op de weegbrug; er wordt een leegweging gedaan; van-uit twee bunkers boven de vrachtwagen wordt de oplegger gevuld en een volge-wicht wordt vastgesteld. Beide volgordes zijn veel efficiënter dan inwegen, de vracht lossen en uitwegen.

Nauwkeurige en betrouwbare weegtechnologieNauwkeurigheid en reproduceerbaar-heid worden bereikt door toepassing van POWERCELL® MTX® load cells in de weegbrug en een JagXtreme® weegter-minal voor verzending van weeggegevens naar het lokale computersysteem. Een groot ‘scoreboard’ bestuurdersdisplay om ter plaatse de weeggegevens te zien, werd ook opgenomen.

Carl heeft de locatie zó geautomatiseerd dat hij de ladingen en de vochtigheids-graad van het graan in de silo’s op afstand kan controleren en beheersen.

De weegbrug werd aangeschaft via de regionale distributeur van METTLER TOLEDO, Hammel Scale, die ook de installatie heeft uitgevoerd. Daarnaast verlenen zij ook de service om ervoor te zorgen dat de weegbrug nauwkeurig blijft wegen.

Carl is erg tevreden over de weegbrug en de efficiëntie die het oplevert voor zijn onderneming.

Page 9: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 2 9

POWERCELL® MTX in het kort

• 25t, 45t and 90t load cell, > 1.000t weegbrug capaciteit

• 3.000e–6.000e OIML ijktoelatingen• Getest en geschikt voor langdurige

onderdompeling en hogedrukreiniging (IP68/IP69k)

• Integrale blikseminslag beveiliging• Wereldwijd meer dan 500.000 in gebruik• Directe storingsmelding• Digitale closed loop correctie van:

– Temperatuurinvloed – Nulpuntsverloop – Hysteresis / lineariteit – Loadcel-kruip – Trilling

• TraxEMT™ (Embedded Maintenance Technician) controleert: – Individuele overbelasting cell – Schok-overbelasting – Aantal cycli – Symmetrie en drift

Roosters over de hele weegbrug-breedte maken een snelle lossing van het graan mogelijk

Groot bestuurdersdisplay

Page 10: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 210

Plastkov a.s. in Liberec, Tsjechië, gebruikt als snel en doeltreffend testmiddel een zeer

nauwkeurige MonoBloc weegschaal van METTLER TOLEDO. De weegschaal wordt

gebruikt om op efficiënte wijze te controleren of modules, die uit verschillende onderdelen

bestaan en bestemd voor klanten in de automotive-industrie, compleet zijn.

Gebruikersvoordelen:

Detectie van ontbrekende onderdelen. Snel en betrouwbaar, zelfs kleine onderdelen

Pasklare oplossing: bespaart tijd en geld

Eenvoudige kalibratie en traceerbaarheid van het testinstrument volgens de normen TS 16949 en ISO 9001

Volledige documentatie van alle testresultaten

Is de geassembleerde module compleet?Zijn alle onderdelen aanwezig?

Plastkov a.s. in Liberec, Tsjechië, is Tier 1 leverancier voor de automotive industrie van plastic spuitgiet onderdelen en plastic modules die bestaan uit meerdere delen. Het bedrijf is gecertificeerd volgens ISO/TS 16949:2000. Haar klanten tolereren geen fouten. De vooraf geassembleerde modules worden direct afgeleverd bij de assembleerlijn van haar klanten zonder enige controle bij binnenkomst. Fouten op dit punt kunnen voor Plastkov en haar klanten erg kostbaar zijn. Het zou ook re-sulteren in een tijdrovende klachtenpro-

cedure, waarin de klant moet uitleggen waarom de fout heeft plaatsgevonden en welke maatregelen zijn genomen om deze in de toekomst te voorkomen.

Vandaar dat Tier 1, 2 en 3 leveranciers vaak alle onderdelen voor verzending moeten controleren. Deze kwaliteitscon-troleprocedures en testen kunnen veel mankracht vereisen. Het ontwerpen en produceren van testinstrumenten voor het uitvoeren van deze controles kost veel tijd en geld. Weegschalen van METTLER

TOLEDO zijn doeltreffende en snelle testinstrumenten. Kalibreren en docu-menteren is veel eenvoudiger voor een weegschaal dan voor een optisch of me-chanisch instrument. De gegevens van elk getest onderdeel, zoals artikel-ID, datum en tijd, kunnen worden opgeslagen om te worden afgedrukt of verstuurd naar een computersysteem. Het kalibreren van een weegschaal is terug te voeren op nationale standaards.

www.plastkov.cz

Prod

uctie

van

ond

erde

len

Plaskov is erg tevreden over de oplossingen van METTLER TOLEDO omdat ze nauwkeurig zijn, solide en eenvoudig aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.

Page 11: Industrial 2 News

METTLER TOLEDO Industrial News 2 11

IND560fill – de Weegterminal voor Slimme Afvul- en Mengtoepassingen

Met de IND560fill kunt u snel afvul- en doseertoepassingen configureren tot wel 4 componenten, zonder complexe en dure programmering. InSite™ soft-ware maakt de configuratie gemakkelijk en staat u zelfs toe om simpele configu-raties te kopiëren van de ene terminal naar de volgende.

Standaard en aangepaste afvul-/meng programma’sDe Fill-560 applicatiemodule voegt ge-avanceerde eigenschappen toe aan de standaard controlerende eigenschap-pen van de IND560 weegterminal. Dit wordt bereikt door het toevoegen van een hardware key die voorziet in nieuwe setup parameters, afloopvolgordes en I/O controle van zowel de inweeg- als uit-weegcyclus. Vul af met één soort grond-stof of doseer vier grondstoffen tijdens de inweegcyclus. Dump de gehele inhoud of doseer meerdere keren in containers tijdens de uitweegcyclus.

De IND560fill proces-weegterminal is in staat zowel eenvoudige als semi-complexe

afvul- en mengtoepassingen op te lossen. Het is mogelijke standaard en

op maat gemaakte afloopvolgordes te configureren naar uw specifieke behoeften.

De feiten van InSite™ configuratiesoftware tool• Online configuratie: bekijk en/of verander de configuratie

van de aangesloten terminal via een PC op afstand• Offline configuratie: voert configuratiewerk uit voor

installatie van hardware • Bewaart configuratie-informatie op locale PC voor

toekomstig gebruik • Leest een opgeslagen configuratiebestand in op

andere terminals• Herstelt de configuratie in een bekende toestand voor

service doeleinden• Eén hulpprogramma voor meerdere modellen: ondersteunt

IND130, IND135, IND560, IND560x, IND780 weegterminals

Uw voordelen:• Accuraat en snel afvullen in industriële omgevingen (IP69k)• Eenvoudige configuratie van standaard en maatwerk

afvul/doseerprogramma’s• directe controle op kleppen en vultrechters maken PLC overbodig• Eenvoudig te installeren, aan te sluiten en te bedienen• brede range aan sensoren – 8 load cells of plateaus vanaf

< 0.1g tot tonnen

Bespaar geld met geavanceerde controleKleppen en vultrechters kunnen direct worden aangestuurd vanaf de IND560fill, zodat een dure PLC niet meer nodig is. Be-schermde Input geeft controle over afloop-volgordes vanaf locaties dichtbij of op af-stand. De SmartTrac™ grafische display toont het streefgewicht en toleranties.

Snel afvullen: 366 updates / secAfvul- en mengapplicaties hebben snel-heid nodig. De extreem hoge A/D conver-siesnelheid van 366 waarden per seconde wordt gecombineerd met de betrouwbare werking van de TraxDSP™ filtering zo-dat u wordt voorzien van snelle, accurate gewichtsinformatie om streefgewichten te vergelijken. TraxDSP™ is een gepaten-teerd filteringsysteem dat in- en externe trillingen vrijwel geheel, onderdrukt wat, leidt tot stabiele weegresultaten. Het snelle update-tempo houdt gelijke tred met uw processnelheid wat ideaal is voor mix-, schud- of dynamische processen.

Inwegen/uitwegen Volgordes

• Afvullen• Afvullen/Legen • Afvullen/Doseren• Doseren• Mengen• Afvullen/Legen • Mengen/Doseren

Mengen/DoserenAfvullen/Legen

Page 12: Industrial 2 News

www.mt.com

Industrieel wegen en meten

Voor meer informatieUw METTLER TOLEDO contact:

NederlandMettler-Toledo B.V.Franklinstraat 54004 JK TielTel. + 31 344 63 83 63Fax + 31 344 63 83 [email protected]

NederlandMettler-Toledo PI B.V.Het Sterrenbeeld 485215 ML’s-HertogenboschTel. + 31 735 48 11 88Fax + 31 735 48 11 [email protected]

BelgiumN.V. Mettler-Toledo S.A.Leuvensesteenweg 3841932 ZaventemTel. + 32 2 334 02 11Fax + 32 2 334 03 [email protected]

Industrieel wegen en meten

Een breed assortiment oplossingen voor het verbeteren van processen

Deel onze kennisLeer van onze specialisten – onze kennis en ervaring staan tot uw

beschikking op papier of online.

Lees meer over al onze oplossingen voor de branche voor bulkvoedsel op onze website. U vindt er informatie over ma-nieren om uw processen te verbeteren,

zoals casestudy’s, artikelen over toepas-singen, rekentabellen voor rentabiliteit en alle productinformatie voor een wel-overwogen beslissing.

1. Waterdichte netto inhoudscontrole: IND469rem / KA3s2. Weegbruggen en load cells3. Vloerweegschalen voor stoffige en vochtige omgevingen: PFA5754. In-line pH- en dichtheidssensoren

3

1

4

2

Brochures/Catalogi:1. Brochure: Proceswegen2. Brochure: Voorspellend Onderhoud3. Catalogus Weegcomponenten 20084. Catalogus Industrieel Wegen 2008

1 432

Keep your process upand running – all the time

Pred

ictiv

e M

aint

enan

ce