Implementatie valpreventie

of 38 /38
Implementatie van valpreventie in de huisartsenpraktijk Inge Vandenbempt Nathalie Van de Putte Laurence Viaene Marie-Katrien Wauteraerts Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers Struikelblokken bij huisartsen en bereidheid bij thuiswonende ouderen

Embed Size (px)

Transcript of Implementatie valpreventie

Page 1: Implementatie valpreventie

Implementatie van valpreventie in de huisartsenpraktijk

Inge VandenbemptNathalie Van de PutteLaurence ViaeneMarie-Katrien Wauteraerts

Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers

 

Struikelblokken bij huisartsen en bereidheid bij thuiswonende ouderen

Page 2: Implementatie valpreventie

2

Inhoud1. Algemene inleiding2. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts3. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen4. Key points5. Bronnen

http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

Page 3: Implementatie valpreventie

3

Algemene inleiding

• Cijferso 1 op 3 65-plussers valt jaarlijkso 40-60% fysiek letselo 40% van overlijden bij ouderen

• Gevolgeno Levenskwaliteit en onafhankelijkheido Psychosociale gevolgeno Kost gezondheidszorg

• Aanpako Praktijkrichtlijn Expertisecentrum Val-en

fractuurpreventie

http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

Page 4: Implementatie valpreventie

4

Algemene inleiding2 onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de struikelblokken voor de huisarts om valpreventie te implementeren in de praktijk? Hoe kunnen we dit verbeteren in de toekomst?

2. Wat is de kennis, attitude en motivatie bij thuiswonende 65-plussers omtrent valpreventie en hoe kunnen we als huisarts deze motivatie versterken?

http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

Page 5: Implementatie valpreventie

5

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsa. Inleiding

• Huisartsen op de eerste lijn bij valincidenten• Cruciale rol bij screening, sensibilisatie, educatie, motivatie

en opvolging

• Oriënterend literatuuronderzoek• Enquête huisartsen

Page 6: Implementatie valpreventie

6

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsb. Methode: oriënterend literatuuronderzoek

Drempels huisarts en richtlijnen• Praktijkrichtlijnen Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen• Praktijkrichtlijn Domus medica• Masterproef Dr. Elie Balligand

Mogelijke verbeteringen • Dr. Elie Balligand • Prof. Dr. K. Milisen • Veerle Claeys, referentiepersoon valpreventie, Roeselare

Page 7: Implementatie valpreventie

7

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsb. Methode: enquête

• Huisartsen en HAIO’s• Vlaamse huisartsenkringen• Dwarsdoorsnede onderzoek • 8 gesloten en 2 open vragen

• 3 facetten o Kennis website www.valpreventie.be o Wijze valpreventie en struikelblokkeno Mening omtrent preventief consult

Page 8: Implementatie valpreventie

8

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsc. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek

• Richtlijnen, folders, werkinstrumenteno www.valpreventie.be o www.domusmedica.be

• Praktijkrichtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen” (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen) o Grote onwetendheido Geen routinematigheid

Page 9: Implementatie valpreventie

9

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsc. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek

• Implementatie: belemmerende factoreno Tijdstekort o Onvoldoende terugbetalingsmogelijkhedeno Onvoldoende ondersteunend materiaal o Moeilijke samenwerking multidisciplinair vlako Gebrek motivatie ouderen

• Multidisciplinair o Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg GOAL, een

sociale kaart ‘Vallen’ o Valkliniek

Page 10: Implementatie valpreventie

10

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsc. Resultaten: enquête

Vraag 1: Kent U de website www.valpreventie.be?

Vraag 2: Gebruikt U de website www.valpreventie.be?

Ja 46.90

%Nee

53.10%

Ja12.20%

Nee87.80%

Page 11: Implementatie valpreventie

11

Vraag 3: Doet U zelf actief aan valpreventie?

Vraag 4: Heeft u hiervoor al multidisciplinair samengewerkt?

- Thuisverpleging- Kinesitherapeut- Ergotherapeut

Ja61.20%

Nee38.80%

Ja85.70

%

Nee 14.30

%

Page 12: Implementatie valpreventie

12

Vraag 5: Acht U het nuttig om extra tijd te besteden aan valpreventie?

Vraag 6: Acht U een preventief consult nuttig?

Ja93.90%

Nee6.10%

Ja63.30

%

Nee36.70%

Page 13: Implementatie valpreventie

13

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsc. Resultaten: enquête

Belemmerende factoren • Tijdsgebrek • Onvoldoende kennis• Nalatigheid • Geen routinematigheid • Weinig gemotiveerde patiënten

Page 14: Implementatie valpreventie

14

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsd. Discussie: bespreking van de resultaten

• Kennis en actief gebruik van Valpreventie.be• Specifiek 'Val'consult• Enkelvoudige interventies vs multiple interventies• Multidisciplinaire aanpak : betrek ergotherapeuten

Page 15: Implementatie valpreventie

15

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsd. Discussie: aanbevelingen voor de praktijk

• Gestandaardiseerde aanpak? Valdossier?• Sociale valkaart Vlaanderen? Sociaal netwerk?• LOK-vergaderingen?• E-module valpreventie?• Financiële bijstand vanuit overheid?

Page 16: Implementatie valpreventie

16

Voorstel ValdossierOpgesteld obv werkfiches te vinden op valpreventie.be

Patiënt X, lft Woonsituatie: alleenstaand/samenwonend

Valanamnese :

Valgeschiedenis:

Evaluatie:1. Evenwicht/Spierkracht/Mobiliteit 2. Medicatie3. Orthostatische hypotensie4. Zicht5. Voeten + Schoeisel6. Omgeving+ Gedrag7. Valangst

Page 17: Implementatie valpreventie

17

Onderzoeksvraag 1: motivatie huisartsd. Discussie: limitaties van de studie

• Kleinschalig onderzoek: 49 artsen• Profiel niet gekend• Ongekende responsiegraad• Zelfselectie

Page 18: Implementatie valpreventie

18

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderena. Inleiding

• Oriënterend literatuuronderzoek• Enquête bij thuiswonende 65-plussers

Page 19: Implementatie valpreventie

19

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenb. Methode: oriënterend literatuuronderzoek

• Praktijkrichtlijn www.valpreventie.be, NICE en WHO richtlijnen

• Cochrane Library: ‘Falls Prevention’• Pubmed: ‘Accidental Falls’, ‘Accident Prevention’, ‘Attitude

to Health’ en ‘Aged’

Page 20: Implementatie valpreventie

20

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenb. Methode: enquête

• Richtlijnen, masterproeven dr. M. Agten en dr. E. Balligand • Kennis, attitude, incidentie, bereidheid• Open en gesloten vragen• Schriftelijk en mondeling, geen correcties• Verwerking met Excel

Page 21: Implementatie valpreventie

21

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek

• Peilen naar kennis, informeren en opleiden• Maatschappelijke sensibilisering, familie en omgeving

betrekken • Voordelen valpreventie: niet enkel risicoreductie• Interventie volgens fase gedragsverandering (Model van

Prochaska, 1994)

• Interventieplan, patiënt centraal• Zelfmanagement promoten

Page 22: Implementatie valpreventie

22

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

• 68 vragenlijsten

• Univariate, beschrijvende analyses

Page 23: Implementatie valpreventie

23

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Incidentie en attitude• Valincident > 65 jaar?• Huisarts ingelicht?

• Redenen huisarts niet ingelicht:o Beperkte verwondingeno Vrees voor opname in WZC

Page 24: Implementatie valpreventie

24

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Incidentie en attitude• Valangst en valincident > 65 jaar volgens geslacht en

leeftijd

Page 25: Implementatie valpreventie

25

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Incidentie en attitude• Spreken over valpreventie met huisarts en/of familie

Page 26: Implementatie valpreventie

27

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Kennis: Gesloten vraag met antwoordmogelijkheden• Belangrijkste oorzaken van vallen in huis?

Slecht

even

wicht

Medica

tie

Lage

BD

Slecht

zien

Voetpro

blemen

Schoe

nenAng

st

Interieur

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

70.6%

50.0% 51.5%54.4%

39.7%

60.3%

42.6%

70.6%

Page 27: Implementatie valpreventie

29

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Bereidheid• Gesloten vraag met antwoordmogelijkheden

HA aans

prek

en

Slaapmed

icatie

stopp

en

Loop

hulpmidde

len

Beweg

ingspro

gram

ma

Schoe

isel

Oogond

erzo

ek

Interieur

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

32.4%

7.4%

51.5%

39.7%

54.4%

38.2%

66.2%

Page 28: Implementatie valpreventie

30

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Bereidheid• Spreken vs niet spreken over valpreventie

Page 29: Implementatie valpreventie

31

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Bereidheid• Kwetsbare groepen

Page 30: Implementatie valpreventie

32

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderenc. Resultaten: enquête

Oefenprogramma• 22 in groep• 21 thuis• 21 bij kinesitherapeut

Page 31: Implementatie valpreventie

33

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderend. Discussie: literatuur

Hoe de patiënt motiveren? (gebaseerd op Miller en Sanchez)

1. Informeren en opleiden2. Verhogen positieve associatie3. Individuele interventie

Page 32: Implementatie valpreventie

34

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderend. Discussie: enquête

• Praten over valpreventieo Verhoogde bereidheid tot interventieso Toename valangst (?)

• Valincident niet melden: vrees voor opname in WZC• Populairste interventies: interieuraanpassingen, schoeisel,

loophulpmiddelen

Page 33: Implementatie valpreventie

35

Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderend. Discussie: limitaties van de studie

• Beperkte steekproef• Selectiebias• Informatiebias

Page 34: Implementatie valpreventie

36

Key points• Breng valpreventie ter sprake• Vraag valincidenten na• Vallen ≠ onvermijdbaar• Behoud van zelfstandigheid• Lichamelijke fitheid• Interventieplan samen opstellen, op maat van de patiënt• Samenwerking met paramedici• Opgepast met slaapmedicatie

Page 35: Implementatie valpreventie

37

Bedankt voor jullie aandacht.Zijn er nog vragen?

Page 36: Implementatie valpreventie

38

Bronnen• Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen: Praktijkrichtlijn '

Valpreventie bij thuiswonende ouderen’. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via http://www.valpreventie.be/Zorgverlener/Valpreventiebijthuiswonendeouderen/Praktijkrichtlijn.aspx.

• World Health Organization: WHO global report on falls prevention in older age. Chapter IV: Challenges for prevention of falls in older age. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf.

• Prevention, O.F., Panel, O.S. (2001). Guideline for the prevention of falls in older persons. Journal of the American Geriatrics Society, 49(5), 664-672.

• Close, J.C., Lord, S.R. (2011). Fall assessment in older people. BMJ,343(d5153).• Yardley, L., Bishop, F.L., Beyer, N., Hauer, K., Kempen, G.I., Piot-Ziegler, C., et al.

(2006). Older people's views of falls-prevention interventions in six European countries. The Gerontologist, 46(5), 650-660.

• Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Valproblematiek. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Zorgverlener/Valproblematiek/Gevolgen.aspx.

• Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen: Praktijkrichtlijn “Algemene gezondheidspromotie met oog op valpreventie”. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/thuis/EVV_PR_thuis_Deel_1.pdf

Page 37: Implementatie valpreventie

39

Bronnen• Wertelaers, A., Govaerts, F., Van, A. (2001). Preventie van letsels ten gevolge van vallen

bij 65-plussers. Huisarts Nu.,30, 434-52.• Balligand, E., Milisen, K., & Dejaeger, E. (2011-2012). Bereidheid van thuiswonende 55-

plussers tot deelname aan valpreventie. KU Leuven, Leuven, België.• Leysens, G., Baecke, C., Vandamme S., Vlaeyen, E., Geeraerts, A., Senden, C., et al.

(2015). Het toepassen van valpreventiemaatregelen in de thuiszorg: een survey in Vlaanderen. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/thuis/2015_EVV_Rapport_Survey_Thuissetting.pdf

• Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg GOAL: Sociale kaart Vallen. Geraadpleegd op 31 mei, 2016 via http://www.selgoal.be/samenwerking/valpreventie-3/sociale-kaart-vallen/

• Campbell, A. J., Robertson, M. C. (2007). Rethinking individual and community fall prevention strategies: a meta-regression comparing single and multifactorial interventions. Age and ageing, 36(6), 656-662.

• Afbeelding overcoming obstacles. Geraadpleegd op 12 juni, 2016 via http://www.cartoonmotivators.com/blog/overcoming-obstacles/

Page 38: Implementatie valpreventie

40

Bronnen• Nationale Institute for Health and Care Excellence: Falls in older people: assessing risk

and prevention. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via https://www.nice.org.uk/guidance/cg161/chapter/1-Recommendations.

• Agten, M., Milisen, K., & Aertgeerts, B. (2013-2014). Bereidheid van thuiswonende 55-plussers tot deelname aan valpreventie: een survey onderzoek in Vlaanderen. KU Leuven, Leuven, België.

• Yardley, L., Beyer, N., Hauer, K., McKee, K., Ballinger, C., Todd, C. (2007). Recommendations for promoting the engagement of older people in activities to prevent falls. Quality and Safety in Health Care, 16(3), 230-234.

• McInnes, E., Askie, L. (2004). Evidence review on older people's views and experiences of falls prevention strategies. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 1(1), 20-37.

• Liekens S (2016). Motivatie tot gedragsverandering. Terugkomavond Valnet project dd 27/04/2016: “Vallen: multidisciplinair aangepakt” UZ Leuven.

• Child, S., Goodwin, V., Garside, R., Jones-Hughes, T., Boddy, K., Stein, K. (2012). Factors influencing the implementation of fall-prevention programmes: a systematic review and synthesis of qualitative studies. Implement Sci, 7(91), 1-14.

• Gillespie, L.D., Robertson, M.C., Gillespie, W.J., Lamb, S.E., Gates, S., Cumming, R.G., et al. (2009). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev,2(CD007146).