Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  316
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?

 • 1. Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?
  Erik Buelinckx
  Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
  Kunsthistorische studie en inventaris
  Informatie aan Zee, 16/09/2011

2. Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?
twitter: erikhalfabee
Linkedin: erikbuelinckx
3. Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?
Het ging vooruit (ver vooruit)Het ging vooruit (ver vooruit)Het ging vooruit (ver vooruit)Het ging verbazend goed vooruit
4. Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?
Ook Raymond, ja.
5. Ik heb 27.708 records in Europeana!
Wat nu?
?
6. To be (Europeana) ornot to be
Externe druk ( negatief)
Eigen overheden
Europa (subsidies)
Peer pressure

Interne druk ( positief)
Valorisatie en communicatie
Groepsgevoel
Bijblijven

7. Data & metadata (Europeana context)
Data: digitaal object
KIK: foto (analoog of digitaal)
Metadata: data over dat digitaal object
KIK: gegevens over afgebeeld kunstwerk
KIK: gegevens over foto
8. Metadata
Wat is dat: (meta)dat(a)?
data team
data mate
data meat
tame data
words, words, words,
Tom Tom Club
What are words worth?
William Wordsworth
and likeness of a many a shell tossed ashore by restless waves
op het strand van Oostende
enzovoort tot in het
9. Metadata over metadata
Metadata zijn gegevens (data) die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, het aantal paginas en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij data in digitaal formaat waar ze betrekking op hebben, heeft als voordeel dat die data makkelijker gevonden kunnen worden. [http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/beleidskader/bouwstenen/lexicon/#metadata]
Alle informatie die naast de inhoud moet bewaard worden teneinde deze inhoud leesbaar, toegankelijk, begrijpbaar en authentiek te houden. De metadata hebben betrekking op de inhoud of op de data die deze inhoud voorstellen. [http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woordenlijst.pdf]
Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij de data waar het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kan worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruik maakt van metadata bijvoorbeeld direct zoeken naar documenten geschreven door een bepaalde auteur. Met full text-zoeken, dus zonder gebruik te maken van metadata, is dit moeilijker doordat ieder document waarin de naam van de auteur voorkomt gevonden wordt. Dit kunnen er veel meer zijn dan de documenten die daadwerkelijk door de persoon geschreven zijn. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Metadata]
10. KIK (meta)data
1900: Oprichting fotografische ateliers KMKG
1920: Dienst voor Belgische Documentatie (KMKG)
1940-45: Fotografische inventaris +165.000 fotos
1948: ACL: Centraal Iconografisch Archief van Nationale Kunst en Centraal Laboratorium der Belgische Musea
1950: Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (Gent, Sint-Baafs)
1957: KIK(FWI: Federale Wetenschappelijke Instelling)
1962: nieuw gebouw speciaal voor interdisciplinair onderzoek
1966-1979: fotografische campagne kerkelijk meubilair
Ook OCMW's, musea, gemeentelijke administraties, ministeries, archeologische sites, scholen, priv-verzamelingen, onroerend erfgoed, reportages,
Aankoop/schenkingen fotografische archieven
11. KIK (meta)data: was het nu 80, 90 of 2000?
1989: start invoer databank
1990: kleurenfotografie
1999: digitale fotografie
1995-2009: scan z/w foto-afdrukken
2003-heden: digitaliseringsproject FWIs met hoge resolutie scans (DAMIAN i.s.m. KSB & KMMA)
2010: in Europeana
2012-?: PPS digitalisering (?)
12. KIK (meta)data: over welke data?
Foto
Eigen formaat
Beperkt
Object
Eigen formaat
Conversie naar XML mogelijk
Thesauri
Eigen thesaurus NL/FR
AAT-Ned: http://www.aat-ned.be
Vlaams erfgoedveld (VL)
KIK (B)
RKD (NL)
Getty (USA)
13. Metadata van scan van foto van kunstwerk
Wat is (meta)dat(a)?
Het kunstwerk
Analoge foto van het kunstwerk: clich
Negatief (vlakfilm, glas, )
Positief (dia, )
Digitale foto van het kunstwerk
Digitale foto van analoge foto of clich
Digitale scan van kunstwerk, analoge foto of clich
Digitale scan van het clich van een analoge foto van een prentkaart van een kunstwerk

14. Hoe geraak ik in Europeana?
15. Hoe geraak ik in Europeana?
Via aggregator
Regionaal
Nationaal
Thematisch
Soort

Rechtstreeks
Procedure doorlopen
Conventie tekenen met Europeana
Voorkeur voor aggregatoren
16. Hoe geraak ik in Europeana?
Athena
BPN: Best Practice Netwerk (eContentplus, MINERVA)
Periode: eind 2008 - 30/04/2011
Gericht op Europese musea
Aanbevelingen en richtlijnen voor:
meertaligheid
semantiek
metadata
thesauri
datastructuren
IPR problemen
17. Hoe geraak ik in Europeana?
Athena
Identificatie digitale content in Europese musea
Integratie verschillende cultureel erfgoedsectoren
Ontwikkelen technische infrastructuur voor semantische interoperabiliteit met Europeana
Bijdrage tot LIDO
Breed gedragen
18. Hoe geraak ik in Europeana?
LIDO
Lightweight Information Describing Objects
V1.0 (nov. 2010)
CIDOC = Comit International pour la DOCumentation
ICOM = International Council of Museums
Joint effort
CDWA
Museumdat
Spectrum
CIDOC/CRM
Event-based
Dualistische aanpak
Index
Dispay
19. Hoe geraak ik in Europeana?
Athena Project Ingestion Server
20. Hoe geraak ik in Europeana?
Athena Project Ingestion Server
21. Hoe geraak ik in Europeana?
Athena Project Ingestion Server
22. Hoe geraak ik in Europeana?
Rechtstreeks
XML-export uit KIK databank
Eigen XSLT-transformatie naar ESE(Europeana Semantic Elements)
Testen via Europeana Content Checker
23. Hoe geraak ik in Europeana?
Europeana Content Checker
24. Hoe geraak ik in Europeana?
25. Hoe geraak ik in Europeana?
Europeana Office
Validering gegevens (data en metadata)
Validering transfer methode
ftp
E-mail
OAI-PMH

Europeana Office ingests data
26. Hoe geraak ik in Europeana?
Europeana digitaal object
Thumbnail
Aangemaakt door Europeana op basis van URL
Beeld (HiRes)
Link naar digitaal bestand zonder context
Niet interessant voor KIK verzameling
KIK evolutie
Digitaal bestand zonder context
Beeld in context
Beeld in context
Link naar data provider
Uitgebreidere omschrijving op website
KIK: zoom-mogelijkheid
27. Should I stay or should I go?
Hoe blijf ik in Europeana?
Hoe geraak ik uit Europeana?
28. Hoe blijf ik in Europeana?
Via aggregator
Athena-project afgelopen
Optie: in/uit Europeana stappen
Nieuwe projecten
Linked Heritage ( opvolger Athena)
Proposals voor ICT Policy Support Programme
Call : CIP-ICT-PSP-2011-5
Funding scheme : Pilot Type B - CIP-ICT-PSP-PB
Duration : 24 months
Activity : CIP5 - Theme 2 DigiCont - Digital content
29. Hoe blijf ik in Europeana?
Europeana Data Exchange Agreement (draft)
Jaarlijks contract (eindigt op 31 december)
Automatische vernieuwing op 1 januari
30. Hoe geraak ik uit Europeana?
Europeana Data Exchange Agreement (draft)
Jaarlijks contract (eindigt op 31 december)
Automatische vernieuwing op 1 januari
Geschreven opzeg ten laatste 30 september
Opzegging met 2 mogelijkheden:
Metadata en previews blijven in Europeana
Metadata en previews worden verwijderd
op expliciete vraag van de provider
binnen 30 dagen
31. Europeana data exchange agreement (draft)
Publiek domein: CC0 1.0 Universal / Public Domain
Europeana voorkeur
Musea: content vs metadata
Metadata bevat intellectueel kapitaal
Objecten zijn uniek >< boeken
Verlies context
Toeschrijving (attribution chain)
Onduidelijkheid
Origineel digitaal object
Hergebruik met/zonder voorwaarden
32. Europeana data exchange agreement (draft)
Europeana
Objectief: toegang verlenen tot Europas cultureel and wetenschappelijk erfgoed;
Taken: opnemen, indexeren, verrijken en ter beschikking stellen van beschrijvende metadata en previews van objecten die deel uitmaken van dit erfgoed;
Intenties: zowel bewaarders (eigenaars/leveranciers) als het brede publiek te laten genieten van dit erfgoed, maar niet om andere data in deze databank te zetten dan deze metadata en previews;
Wens: alle metadata in de databank ter beschikking te stellen van de Data Providers en het brede publiek.
33. Europeana data exchange agreement (draft)
Data Provider
Levert metadata en previews die geschikt zijn om deel uit te maken van deze databank;
Is bereid om (delen van) deze metadata en previews in deze databank beschikbaar te stellen onder de condities van deze overeenkomst.
Terminology