‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

54
erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 1 Institut royal du Patrimoine artistique • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium • Royal Institute for Cultural Heritage ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’ Erik Buelinckx Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Kunsthistorische studie en inventaris Informatie aan Zee, 16/09/2011

description

Sinds de lancering van Europeana is er een onmiskenbare druk op het erfgoedveld om minstens een deel van de eigen online collectie naar Europeana te brengen. In het kort worden de twee verschillende mogelijkheden getoond die het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft gebruikt om effectief data in Europeana te krijgen, namelijk rechtstreeks en via de aggregator Athena. Een deel van de fotografische inventaris van het KIK is nu raadpleegbaar via Europeana. Wie gebruikt dit? Wat is hoge resolutie? Wat is onze rol in het grote Europese project? Kan men gemakkelijk de objecten van het KIK vinden? Is onze instelling op zich herkenbaar of vindbaar? Zijn we zelf gebruiker? API's? Feedback? Logs? Drie redenen om naar deze presentatie te komen: Het KIK heeft wel een grote collectie, maar beperkte middelen en is dus geen instelling die vlotjes de laatste nieuwigheden kan volgen. Grote of kleine collecties, veel of weinig middelen, technische knowhow of niet, zoals vele anderen in het erfgoedveld hebben we onze grenzen. Dus hoe gaan we daarmee om ? Gebaseerd op levensechte ervaringen die nu nog niet volledig gekend zijn, zodat wat getoond en gezegd zal worden de meest recente toestand zal zijn. Maar los van al deze vragen en twijfels zullen live veel mooie prentjes worden getoond ;-)

Transcript of ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

Page 1: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 1Institut royal du Patrimoine artistique • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium • Royal Institute for Cultural Heritage

‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

Erik Buelinckx

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Kunsthistorische studie en inventaris

Informatie aan Zee, 16/09/2011

Page 2: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 2

‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

twitter: erikhalfabee

Linkedin: erikbuelinckx

Page 3: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 3

‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

• Het ging vooruit (ver vooruit)

Het ging vooruit (ver vooruit)

Het ging vooruit (ver vooruit)

Het ging verbazend goed vooruit

Page 4: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 4

‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

Ook Raymond, ja.

Page 5: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 5

‘Ik heb 27.708 records in Europeana!’

• Wat nu ?

?

Page 6: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 6

To be (Europeana) or not to be

• Externe druk (≈ negatief)

– Eigen overheden

– Europa (subsidies)

– Peer pressure

– …

• Interne druk (≈ positief)

– Valorisatie en communicatie

– Groepsgevoel

– Bijblijven

– …

Page 7: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 7

Data & metadata (Europeana context)

• Data: digitaal object

– KIK: foto (analoog of digitaal)

• Metadata: data over dat digitaal object

– KIK: gegevens over afgebeeld kunstwerk

– KIK: gegevens over foto

Page 8: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 8

Metadata

• Wat is dat: (meta)dat(a)?

– data team

– data mate

– data meat

– tame data

– words, words, words, …

– Tom Tom Club

– What are words worth?

– William Wordsworth

– …and likeness of a many a shell tossed ashore by restless waves…

– …op het strand van Oostende…

– …enzovoort tot in het ∞

Page 9: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 9

Metadata over metadata

• Metadata zijn gegevens (data) die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk

data over data. De metadata bij een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van

schrijven, het aantal pagina’s en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata

bij data in digitaal formaat waar ze betrekking op hebben, heeft als voordeel dat die data makkelijker gevonden

kunnen worden. [http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/beleidskader/bouwstenen/lexicon/#metadata]

• Alle informatie die naast de inhoud moet bewaard worden teneinde deze inhoud leesbaar, toegankelijk,

begrijpbaar en authentiek te houden. De metadata hebben betrekking op de inhoud of op de data die deze

inhoud voorstellen. [http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/

Woordenlijst.pdf]

• Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data

over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum

van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet

opslaan van metadata bij de data waar het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de data makkelijker

gevonden kan worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruik maakt van metadata bijvoorbeeld direct

zoeken naar documenten geschreven door een bepaalde auteur. Met full text-zoeken, dus zonder gebruik te

maken van metadata, is dit moeilijker doordat ieder document waarin de naam van de auteur voorkomt

gevonden wordt. Dit kunnen er veel meer zijn dan de documenten die daadwerkelijk door de persoon

geschreven zijn. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Metadata]

Page 10: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 10

KIK (meta)data

– 1900: Oprichting fotografische ateliers KMKG

– 1920: Dienst voor Belgische Documentatie (KMKG)

– 1940-45: Fotografische inventaris +165.000 foto’s

– 1948: ACL: Centraal Iconografisch Archief van Nationale Kunst en Centraal

Laboratorium der Belgische Musea

– 1950: Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (Gent, Sint-Baafs)

– 1957: KIK (FWI: Federale Wetenschappelijke Instelling)

– 1962: nieuw gebouw speciaal voor interdisciplinair onderzoek

– 1966-1979: fotografische campagne kerkelijk meubilair

– Ook OCMW's, musea, gemeentelijke administraties, ministeries,

archeologische sites, scholen, privé-verzamelingen, onroerend erfgoed,

reportages, …

– Aankoop/schenkingen fotografische archieven

Page 11: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 11

KIK (meta)data: was het nu 80, 90 of 2000 ?

– 1989: start invoer databank

– 1990: kleurenfotografie

– 1999: digitale fotografie

– 1995-2009: scan z/w foto-afdrukken

– 2003-heden: digitaliseringsproject FWI’s met hoge

resolutie scans (DAMIAN i.s.m. KSB & KMMA)

– 2010: in Europeana

– 2012-?: PPS digitalisering (?)

Page 12: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 12

KIK (meta)data: over welke data ?

• Foto

– Eigen formaat

– Beperkt

• Object

– Eigen formaat

– Conversie naar XML mogelijk

• Thesauri

– Eigen thesaurus NL/FR

– AAT-Ned: http://www.aat-ned.be

• Vlaams erfgoedveld (VL)

• KIK (B)

• RKD (NL)

• Getty (USA)

Page 13: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 13

Metadata van scan van foto van kunstwerk

• Wat is (meta)dat(a) ?

– Het kunstwerk

– Analoge foto van het kunstwerk: cliché

• Negatief (vlakfilm, glas, …)

• Positief (dia, …)

– Digitale foto van het kunstwerk

– Digitale foto van analoge foto of cliché

– Digitale scan van kunstwerk, analoge foto of cliché

– Digitale scan van het cliché van een analoge foto van een

prentkaart van een kunstwerk

– …

Page 14: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 14

Hoe geraak ik in Europeana ?

Page 15: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 15

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Via aggregator

– Regionaal

– Nationaal

– Thematisch

– Soort

– …

• Rechtstreeks

– Procedure doorlopen

– Conventie tekenen met Europeana

– Voorkeur voor aggregatoren

Page 16: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 16

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Athena

– BPN: Best Practice Netwerk (eContentplus, MINERVA)

– Periode: eind 2008 - 30/04/2011

– Gericht op Europese musea

– Aanbevelingen en richtlijnen voor:

• meertaligheid

• semantiek

• metadata

• thesauri

• datastructuren

• IPR problemen

Page 17: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 17

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Athena

– Identificatie digitale content in Europese musea

– Integratie verschillende cultureel erfgoedsectoren

– Ontwikkelen technische infrastructuur voor

semantische interoperabiliteit met Europeana

– Bijdrage tot LIDO

– Breed gedragen

Page 18: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 18

Hoe geraak ik in Europeana ?

• LIDO

– Lightweight Information Describing Objects

– V1.0 (nov. 2010)

– CIDOC = Comité International pour la DOCumentation

– ICOM = International Council of Museums

– Joint effort

• CDWA

• Museumdat

• Spectrum

• CIDOC/CRM

– Event-based

– Dualistische aanpak

• Index

• Dispay

Page 19: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 19

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Athena Project Ingestion Server

Page 20: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 20

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Athena Project Ingestion Server

Page 21: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 21

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Athena Project Ingestion Server

Page 22: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 22

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Rechtstreeks

– XML-export uit KIK databank

– Eigen XSLT-transformatie naar ESE

(Europeana Semantic Elements)

– Testen via Europeana Content Checker

Page 23: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 23

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Europeana Content Checker

Page 24: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 24

Hoe geraak ik in Europeana ?

Page 25: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 25

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Europeana Office

– Validering gegevens (data en metadata)

– Validering transfer methode

• ftp

• E-mail

• OAI-PMH

• …

• Europeana Office ingests data

Page 26: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 26

Hoe geraak ik in Europeana ?

• Europeana digitaal object

– Thumbnail

• Aangemaakt door Europeana op basis van URL

– Beeld (HiRes)

• Link naar digitaal bestand zonder context

– Niet interessant voor KIK verzameling

• KIK evolutie

– Digitaal bestand zonder context

– Beeld in context

– Beeld in context

• Link naar data provider

• Uitgebreidere omschrijving op website

• KIK: zoom-mogelijkheid

Page 27: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 27

Should I stay or should I go ?

• Hoe blijf ik in Europeana ?

• Hoe geraak ik uit Europeana ?

Page 28: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 28

Hoe blijf ik in Europeana ?

• Via aggregator

– Athena-project afgelopen

– Optie: in/uit Europeana stappen

– Nieuwe projecten

• Linked Heritage (≈ opvolger Athena)

• Proposals voor ICT Policy Support Programme

– Call : CIP-ICT-PSP-2011-5

– Funding scheme : Pilot Type B - CIP-ICT-PSP-PB

– Duration : 24 months

– Activity : CIP5 - Theme 2 DigiCont - Digital content

Page 29: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 29

Hoe blijf ik in Europeana ?

• Europeana Data Exchange Agreement (draft)

– Jaarlijks contract (eindigt op 31 december)

– Automatische vernieuwing op 1 januari

Page 30: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 30

Hoe geraak ik uit Europeana ?

• Europeana Data Exchange Agreement (draft)

– Jaarlijks contract (eindigt op 31 december)

– Automatische vernieuwing op 1 januari

– Geschreven opzeg ten laatste 30 september

– Opzegging met 2 mogelijkheden:

• Metadata en previews blijven in Europeana

• Metadata en previews worden verwijderd

– op expliciete vraag van de provider

– binnen 30 dagen

Page 31: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 31

Europeana data exchange agreement (draft)

• Publiek domein: CC0 1.0 Universal / Public Domain

– Europeana voorkeur

• Musea: content vs metadata

– Metadata bevat intellectueel kapitaal

– Objecten zijn uniek >< boeken

– Verlies context

• Toeschrijving (attribution chain)

– Onduidelijkheid

– Origineel digitaal object

– Hergebruik met/zonder voorwaarden

Page 32: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 32

Europeana data exchange agreement (draft)

• Europeana

– Objectief: toegang verlenen tot Europa’s cultureel and

wetenschappelijk erfgoed;

– Taken: opnemen, indexeren, verrijken en ter beschikking stellen

van beschrijvende metadata en previews van objecten die deel

uitmaken van dit erfgoed;

– Intenties: zowel bewaarders (eigenaars/leveranciers) als het brede

publiek te laten genieten van dit erfgoed, maar niet om andere

data in deze databank te zetten dan deze metadata en previews;

– Wens: alle metadata in de databank ter beschikking te stellen van

de Data Providers en het brede publiek.

Page 33: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 33

Europeana data exchange agreement (draft)

• Data Provider

– Levert metadata en previews die geschikt zijn om deel uit te maken van

deze databank;

– Is bereid om (delen van) deze metadata en previews in deze databank

beschikbaar te stellen onder de condities van deze overeenkomst.

• Terminology

– Content: fysiek of digitaal object;

– Metadata: tekstuele informatie om content te identificeren, ontdekken,

interpreteren en beheren;

– In sommige domeinen (zoals musea) is er een onduidelijk afgelijnd

onderscheid tussen inhoud en metadata, waardoor Europeana, in het kader

van deze overeenkomst, alle data die het ontvangt als metadata beschouwt.

Page 34: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 34

CC0 1.0 Universal & Public domain vs. KIK

• CC0 1.0 Universal & Public domain

– Publiek domein werken

– Digitale versie van het werk is dus ook publiek

domein ?

• KIK

– Digitalisering van foto’s en negatieven

– Object van foto eventueel publiek domein

– Foto’s vallen onder auteursrecht

– Dus: Rights Reserved - Free Access

Page 35: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 35

CCPA & Europeana

• Council of Content Providers and Aggregators

– 5 CCPA core groups

• Legal

• Finance and sustainability

• User

• Ethical

• Legal

– Invloed op evolutie Europeana

• Vertegenwoordigd in bestuur Europeana

• Specialisten uit het veld

• White Papers

Page 36: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 36

Wat belooft Europeana ?

• Europeana Annual report & Accounts 2010

– Structuur

– Consensus opbouwen tussen data providers

– Gebruikers leren kennen

– Open technologie

– Waarde creëren voor stakeholders

– Politiek perspectief

– Vooruitblikken

Page 37: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 37

Wat met de CCPA ?

• CCPA User Group

– Studie types gebruiker: API’s, aggregators, content

providers, portaal gebruikers, offline gebruikers,

beleidsmakers, sponsors, …

– Analyse stakeholders

– Meertaligheid, crowd surfing, …

– Waarom in Europeana netwerk ?

– Waarom op europeana.eu ?

– Beschrijving

– Engagement, best practices, aanbevelingen

Page 38: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 38

Wat hebben we momenteel al ?

• Zoeken

– eenvoudig

– uitgebreid

• Delen (sociale netwerken)

• Soortgelijke inhoud

• My Europeana

• Tags

• Translate details (Google & Bing)

• Embed

• API’s

Page 39: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 39

Zoeken met Europeana

• Eenvoudig zoeken + verfijnen

Page 40: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 40

Zoeken met Europeana

• Eenvoudig zoeken + verfijnen

Page 41: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 41

Zoeken met Europeana

• Uitgebreid zoeken: kinderziektes vertaling

Toestand op 14/08/2011

Page 42: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 42

Europeana searching

• Advanced search: beperkt aantal velden

Page 43: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 43

Zoeken met Europeana

• Delen + Soortgelijke inhoud

Page 44: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 44

Zoeken met Europeana

• Actions: Een tag toevoegen & MyEuropeana

Page 45: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 45

Zoeken met Europeana

• Translate details: Google of Bing

Page 46: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 46

Zoeken met Europeana

• Translate details: Google of Bing

Page 47: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 47

‘In bed met Europeana!’

• Embed

Page 48: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 48

Europeana API’s

• Europeana Search API (Application Programming Interface) allows you

to build applications of your own: from a customised view of the

Europeana content on your websites (for instance, how much

information to be shown, where, and in what format) to creative mash-

ups and new services such as an iPhone app. The API is based on the

Open Search standard, and developers will find it easy to work with.

• Europeana Search Widget is a ready-made search box suitable for

organisations who want to enable search in Europeana collections with

the least possible effort. The widget is easily styled, configured and

quickly embedded by simply copying and pasting an HTML-snippet

into your website.

Page 49: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 49

Europeana API’s

Page 50: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 50

Europeana “beta”

• API Pilots

– CERL Thesaurus Search: Jan Van Eyck

– Jeremy Ottevanger's mashificator

– …

• API apps

– Europeana Search API component

for Joomla 1.6: Van Eyck, KIK

– Wikimedia batch upload: Images from Europeana

– Images explorer: Gent

– …

Page 51: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 51

Europeana live show !

Het KIK in Europeana

Page 52: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 52

Besluit ?

• Pro

– Veel gegevens

– Veeltaligheid aan

objecten

– Link naar object in

originele context

– EU-projecten

– Netwerken

– CC0

– …

• Contra

– Te veel gegevens

– Automatische vertalingen

ondermaats

– Hoe zichtbaarheid

verhogen

– Minder eigen middelen

– Feedback

– CC0

– …

Page 53: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 53

De kip of het ei ?

• ask not what Europeana can do for you –

ask what you can do for Europeana.

of

• ask not what you can do for Europeana –

ask what Europeana can do for you.

Page 54: ‘Ik heb tienduizend records in Europeana, wat nu?’

erik buelinckx (twitter: erikhalfabee) ~ Informatie aan Zee ~ 16/09/2011 ~ 54

Koninklijk Instituut voor het KunstpatrimoniumJubelpark 1, B-1000 Brussel

www.kikirpa.be

Erik Buelinckx

[email protected]

twitter: erikhalfabee

Linkedin: erikbuelinckx