Huisblad 2010, herfst

of 16 /16
herfst 2010 Nazomeren Wethouder Andela werkt aan Almelo Eerste City Jungle in Almelo Met de ijscokar de wijk in Help ons helpen Een koopwoning, iets voor u? Telefonische bereikbaarheid Beter Wonen, nog beter!

description

Huisblad Beter Wonen 2010 herfst, september 2010

Transcript of Huisblad 2010, herfst

herfst 2010

Nazomeren

Wethouder Andela werkt aan Almelo

Eerste City Junglein Almelo

Met de ijscokar de wijk in

Help ons helpen

Een koopwoning, iets voor u?

Telefonische bereikbaarheid Beter Wonen,

nog beter!

Nazomeren

Colofon

september 2010

Oplage 7.200 exemplaren Redactieadres Postbus 327, 7600 AH Almelo

E-mail: [email protected] Redactieteam P. Berkers, P. van der Hout,

mw. I. Westerhof Druk Drukkerij Roelofs Enschede

Foto’s/Illustratie Arthur Riet Fotografie, Michel Coumans - Beter Wonen, H. Meijran.

Papier Houtvrij MC Silk (T.C.F.) Concept, design en eindredactie slagbijalmelo

We kijken terug op een warme zomer met soms zelfs

tropische momenten. Fijne momenten om te genieten van

de zon en leuke dingen te ondernemen. Ook waren we

wekenlang in de ban van het wereldkampioenschap voetbal;

helaas ging de cup op het laatste moment aan ons voorbij.

In Almelo waren veel jongelui druk aan de slag met de streetsoccer­competitie in de wijken Aalderinkshoek en Kerkelanden. Gedreven streden ze om de wisselbeker! De finalewedstrijd in het Heraclesstadion was een mooie ervaring voor onze jonge stadsbewoners. Inmiddels bereiden nieuwe teams zich voor op de volgende streetsoccercompetitie. Deze vindt plaats in Ossenkoppelerhoek. Het doel is om de hele stad hierbij te betrekken. Komt u straks de jongeren in uw wijk aanmoedigen in deze gezonde strijd?

In dit nummer doen we verslag van de activiteiten die Beter Wonen in de wijken en de stad uitvoert. U leest onder andere over de ontwikkelingen in Ossenkoppelerhoek: de opening van de City Jungle en de start van het MAC. Deze wijk is volop in ontwikkeling!

De nieuwe wethouder Volkshuisvesting, de heer Johan Andela, geeft u een doorkijkje in de beleidsvisie van het gemeentebestuur rondom wonen. Met een ijscokar gingen we deze zomer het gesprek aan met u in de wijk. De foto’s hiervan vindt u in dit nummer. Ook maken we u graag deelgenoot van ontwikkelingen in de stad. We praten u bij over nieuwe en belangrijke maatschappelijke ondernemers en vertellen u wat er te beleven is de komende tijd. Ons team Markt informeert u over de mogelijkheden rond de koop van een woning. Doe er uw voordeel mee!

Ik wens u veel leesplezier en een mooie nazomer.

Peter van der HoutDirecteur bestuurder Beter Wonen

UitgebloeidDe storm erdoorBladeren dwarrelenSlierten van mistNatte kilteHerfsttij in ons leven

Dan opeensEen straal van de zonEen concert van kleurenTroost voor het oogEr is weerDoorkomen aanJ. Beumer

Almelose woningstichting Beter WonenKlimopstraat 2a7601 SH AlmeloPostbus 3277600 AH AlmeloAlle afdelingen (0546) 54 64 64Fax (0546) 54 62 02www.awsbeterwonen.nl

Openingstijden kantoor/ klantencentrumMaandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.30 uurVrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

Telefonisch melden van reparatieverzoekenVoor reparaties kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen op tel. (0546) 54 64 64.

U kunt uw verzoek ook indienen via [email protected]. Deze verzoeken worden tijdens kan­tooruren in behandeling genomen.

KlachtencommissieAls u van mening verschilt met de (team)manager van een afdeling over de afhandeling van een klacht, kunt u die klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. Een procedurebeschrijving kunt u opvragen bij ons Klantencentrum.

Klachtencommissie Beter WonenPostbus 3277600 AH Almelo

3

Organisaties denken vaak te weten wat er leeft bij de mensen. Maar hoe weten ze of hun beeld klopt? Onze ervaring is dat als bewoners zich uitspreken en zeggen wat ze daadwerkelijk denken, regelmatig blijkt dat zij toch anders tegen bepaalde zaken aankijken. Daarom trekt Beter Wonen de wijken in om met u in gesprek te komen. De mooie zomer leende zich er perfect voor om dat te doen met een ijscokar. Bovendien was dit een leuke en ontspannende manier om in contact te komen met de kinde­ren en hun ouders in de wijk.

Nadat Beter Wonen het idee van de ijscokar lanceerde, gaf het wijkteam Beeklust/ Ossen­koppelerhoek aan dat zij dit experiment wel als eerst wilden uitvoeren. Ze begonnen op de Beeklust 1 aan de J. van Campenstraat. Enige

dagen van tevoren ontvingen de bewoners een uitnodigingskaart met daarop wat vragen en een prijsvraag. De kaarten konden bij de ijscokar worden ingevuld en ingeleverd. Onder de goede inzendingen verloot Beter Wonen enkele prijsjes.

IJs & ideeënGenietend van een ijsje wisselden wijkbe­woners vervolgens van gedachten met Beter Wonen. Op een groot bord noteerden wij hun ideeën, fantasieën, wensen en op­ of aanmer­kingen. Dat nodigde uit tot discussie en verdere gesprekken. Alle ideeën zijn ook op papier genoteerd, zodat ze niet verloren gaan.

Beter Wonen hoopt op deze manier tips, raadgevingen en adviezen van de bewoners

te ontvangen, ook vanuit de andere wijken. Aan de hand daarvan gaan we, samen met de bewoners, een nog beter woon­ en leefklimaat realiseren.

Nieuws van Beter Wonen

Met de ijscokar de wijk inBeter Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zaken aankaarten die hen bezighouden. Bijvoorbeeld over

hun woning of de veiligheid, leefbaarheid of samenhang in de buurt. Daarom gaat Beter Wonen het gesprek

aan in de wijk. Mét een ijscokar.

U komt ons zeker tegen in de wijk!

4

Sinds 29 april 2010 heeft het pand aan de Rietstraat

143 een nieuwe huurder: het MAC ‘Aktief in de

wijk’. Beter Wonen is natuurlijk nieuwsgierig wat

dit is. Tijd voor een kop koffie op dit adres!

MAC ‘Aktief in de wijk’

Samen beter wonen, leven, werken

Nee, het MAC is niet een nieuwe vestiging van de bekende fastfood keten. MAC staat voor Maatschappelijk Activerings Concept. Met het MAC zet de gemeente Almelo zich in om mensen die een uitkering krijgen en ver afstaan van de arbeidsmarkt, te helpen om actief te worden binnen hun eigen wijk.

Vanuit de nieuwe vestiging aan de Rietstraat 143 spannen medewerkers van het MAC zich in om bewoners uit de Riet en Ossenkoppelerhoek te stimuleren. Extra aandacht gaat uit naar de bewoners van Ossenkoppe­lerhoek. Het doel is om vijftig wijkbewoners actief te laten worden in de wijk. Vervolgens zullen de activiteiten worden uitgebreid naar de Riet.

ActiviteitenHet MAC ‘Aktief in de wijk’ benadert bewoners met een uitkering per­soonlijk. De interesse, motivatie en mogelijkheden van de bewoner staan bij deze aanpak centraal. Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te

zijn. Er wordt steeds gestart met een oriëntatiefase, waarbij de bewoner meehelpt bij korte activiteiten in de wijk. Bevalt dit goed en wil hij verder, dan kan de bewoner kiezen voor een zogenaamde participatieplaats. De bewoner gaat zich dan verder ontwikkelen op het gekozen gebied. Waar nodig ondersteunen de medewerkers van het MAC daarbij. Voorbeelden van participatieplaatsen zijn: optreden als taalcoach, conciërge taken op verschillende locaties, toezicht houden op speelvoor­zieningen, een oriëntatie op de zorg of werken in het groen.

Actief meedoenHeeft u interesse of wilt u meer weten over dit initiatief? Wilt u ook een steentje bijdragen aan het verbeteren van uw eigen leefomgeving? Dan bent u van harte welkom aan de Rietstraat 143. Het MAC ‘Aktief in de wijk’ is dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Het MAC is op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar: tel. (0546) 83 56 80.

5

Op 30 september 2009 gaf Beter Wonen de aftrap

voor het energiebesparingsproject in de Ossenkop-

pelerhoek. Op vrijdag 25 juni jl. werd dit succesvolle

project in deze wijk afgesloten.

Vanuit het wijkkantoor van Beter Wonen aan de J. van Ruysdaelstraat 48 startte het energieteam – onder leiding van Niek Wessels – in 2009 met de werkzaamheden. Een enthousiaste groep mensen van Soweco werd opgeleid tot energieadviseur. Zij bezochten ongeveer 1300 huishoudens in de wijk Ossenkoppelerhoek.

Tijdens deze bezoeken ontvingen de bewoners een Energiebag met daarin allerlei energiebesparende voorzieningen, zoals spaarlampen (gesponsord door de twee Almelose woningcorporaties), een waterbe­sparende douchekop, waterbegrenzers en tochtstrips. In een persoonlijk gesprek werden vragen gesteld over hoe de bewoners omgaan met energie. Ook kregen zij adviezen om energie te besparen.

Over het algemeen waren de bewoners erg enthousiast over het bezoek van de energieadviseurs. En wat blijkt? Veel mensen kunnen een aanzienlijk bedrag besparen op hun energierekening. In deze tijd van bezuinigingen is dat een welkome aanvulling op het gezinsinkomen.

VoortgangIn februari vond een tussenbijeenkomst plaats in wijkcentrum Veurbrook. Daar ontving het duizendste gezin de Energiebag en werd een gezin dat al een zeer energiezuinige huishouding voert, in het zonnetje gezet.

Op 25 juni werd het energiebesparingsproject in Ossenkoppelerhoek afgesloten. Het wordt nu voortgezet in de wijk Sluitersveld en vervolgens in de Riet. Wij vertrouwen erop dat dit project daar net zo’n succes zal worden als in Ossenkoppelerhoek.

Nieuws van Beter Wonen

Preventieplan Ossenkoppelerhoek

Afsluiting energieproject Ossenkoppelerhoek

Ossenkoppelerhoekvan iedereen

ALM1704 P_PO Ballon Ossenkoppelerhoek.indd 1 26-05-2010 17:20:47

Besparen met ledverlichting

Samen met de gemeente Almelo hebben de twee

Almelose woningcorporaties vorig jaar een Preven-

tieplan voor de Ossenkoppelerhoek ingediend bij het

Ministerie van VROM. Het ministerie stelde hiervoor

twee miljoen euro subsidie beschikbaar. Inmiddels is

het plan volop in uitvoering.

Het Preventieplan bevat voorstellen voor het opzetten van veiligheids­ en leefbaarheidsprojecten in de Ossenkoppelerhoek. De plannen richten zich op het samenwerken, verbinden en het meedoen van bewoners uit de wijk. Voorwaarde voor deze projecten is daarom dat er een beroep op de bewoners wordt gedaan. Uiteindelijk zullen zij immers profiteren van de Preventieprojecten.

Veiliger wonen Beter Wonen werkt aan diverse projecten uit het Preventieplan voor de Ossenkoppelerhoek. Zo is bij de meeste woningen van Beter Wonen achterpadverlichting aangebracht, wat de bewoners een veilig gevoel geeft. De reacties waren dan ook positief.

Momenteel zijn wij druk bezig met de trapportalen van de flats die nog niet gerenoveerd zijn. Deze trapportalen krijgen een opknapbeurt (los van het eventueel uit te voeren groot onderhoud) waarbij de draairichting van de deuren wordt aangepast: ze worden zodanig bevestigd, dat ze van binnen naar buiten opengaan. Ongewenst bezoek wordt zo buiten het trapportaal gehouden, wat eveneens de veiligheid van de bewoners verhoogt. Voordat we de draairichting van de deuren wijzigen, gaan we overigens eerst na of de betreffende flat op korte termijn gesloopt zal worden. Het moet immers wel de investering waard zijn.

City JungleEen ander onderdeel uit het Preventieplan van Beter Wonen is de City Jungle die sinds kort aan de M. Hobbemastraat staat. Verderop in dit nummer leest u hier meer over. Naast het plaatsen van dit speeltoestel beraadt Beter Wonen zich over mogelijke vervolgactiviteiten voor kin­deren uit de wijk. Hiervoor zijn plannen in ontwikkeling en er wordt over nagedacht samen met de basisscholen in de wijk.

Recentelijk heeft het buurtbeheerbedrijf een locatie betrokken aan de Rietstraat 143. Vanuit deze basis worden langdurig werklozen begeleid om langzaam maar zeker weer aan het arbeidsproces te kunnen deel­nemen. Ook hierover vindt u elders in dit nummer een uitgebreid verhaal.

Het Preventieplan loopt drie jaar.

6

Verkoop

Een koopwoning, iets voor u? Steeds meer mensen stappen over van een huur­ naar een koopwoning. Ook Beter Wonen biedt woningen te koop aan.

Wat kunnen voor u belangrijke argumenten zijn om een woning van Beter Wonen te kopen?­ U bouwt eigen vermogen op. ­ U heeft meer vrijheid om veranderingen in de woning aan

te brengen.­ U heeft belastingvoordeel doordat u de betaalde hypotheekrente

kunt aftrekken.­ Uw maandlasten zijn redelijk stabiel, terwijl de huren meestal

jaarlijks stijgen.­ Als u een garantiewoning van Beter Wonen koopt, dan heeft u

de eerstkomende jaren geen omkijken naar bijvoorbeeld het buitenschilderwerk.

GarantiewoningMet een garantiewoning van Beter Wonen profiteert u van de volgende voordelen:­ De garantie van Beter Wonen dat belangrijke onderhoudswerk­

zaamheden tot een bepaalde datum worden uitgevoerd.­ Professionele uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.­ Een aanzienlijke bijdrage aan een kwalitatief goede woon­

en leefomgeving.­ Waardebehoud van uw woning.­ U neemt het bedrag voor het onderhoud mee in uw hypotheek,

wat leidt tot fiscaal voordeel.

Een overzicht van alle koopwoningen van Beter Wonen vindt u op www.awsbeterwonen.nl. Niet alle woningen zijn garantiewoningen. Als het om een garantiewoning gaat, dan staat dit vermeld bij de betreffende woning en kunt u zien tot wanneer Beter Wonen het onderhoud garandeert.

Informatiemarkt 14 oktober 2010

Op donderdagavond 14 oktober aanstaande organiseert Beter Wonen weer een informatiemarkt voor potentiële woningkopers. Samen met notarissen, de Rabobank en onze verkoopmakelaars informeren wij u over de mogelijkheden tot het kopen van een huis. Wegens het succes van de informatiemarkt in april hebben we besloten om nogmaals een markt te organiseren. Ditmaal doen we dat in de avonduren, zodat we een nog grotere groep potentiële kopers kunnen bereiken.

U bent van harte welkom op donderdag 14 oktober van 18.00 tot 20.30 uur aan de Klimopstraat 2a. Kijk voor meer informatie op www.awsbeterwonen.nl of neem contact op met mevrouw A. Kiewiet van het team Markt: tel. (0546) 54 64 09.

Bartokstraat 1 - appartement€ 85.000 k.k.www.molsmakelaardij.nl

Hortensiastraat 67 - tussenwoning€ 113.500 k.k.www.molsmakelaardij.nl

7

Ook Beter Wonen spant zich in om het energievebruik te reduceren. In ons kantoor zijn bijvoorbeeld onlangs alle lichtspots vervangen door ledspots, wat leidt tot een energiereductie van maar liefst negentig procent.

Als corporatie dragen wij graag ons steentje bij aan energiebesparing.

Ook Beter Wonen bespaart

Het najaar komt eraan: de koude periode waarin de

lampen en de verwarming weer aangaan. De energie-

meter draait en het geld stroomt uit uw portemonnee.

BeterPeter helpt u om daar wat aan te doen.

BeterPeter

BeterPeter bespaart

Onafhankelijk en betrouwbaarPeter’s begeleiding, tips en adviezen zijn geheel gratis, onafhankelijk en betrouwbaar. De informatie komt van Milieu Centraal. Dit is een landelijke organisatie die praktische en betrouwbare milieu­informatie biedt. Peter wordt u aangeboden door Beter Wonen. Er is geen sprake van een koppeling met een energieleverancier en u hoeft dus ook nergens klant te worden. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt.

Doet u mee?Ons advies: doe mee, spaar het milieu en uw eigen portemonnee! Wilt u euro’s besparen? Surf dan naar www.beterpeter.nl en meld u aan met uw e­mailadres. Op deze website vindt u ook meer informatie over het project. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met de BeterPeter­helpdesk: tel. 0900 ­ 20 20 125 (€ 0,10 per minuut).

Sinds vorig najaar kunt u deelnemen aan het energiebesparings­project BeterPeter. Energiebespaarcoach Peter helpt u om energie en geld te besparen. Dit zit ‘m vaak in simpele dingen. Door bijvoorbeeld korter te douchen of energiezuinige (led)lampen te gebruiken, ziet u uw energierekening al dalen.

Persoonlijk adviesBeterPeter is een interactief, online bespaarprogramma. Peter helpt u een persoonlijk actieplan voor uw energiebesparing op te stellen. Daarmee kunt u jaarlijks al snel € 150 besparen op uw energiekosten.

Besparen met Peter is uniek. Hij houdt rekening met uw woonsituatie en laat u zien hoe u kunt besparen en wat dat u oplevert. Ook geeft Peter adviezen om uw bespaardoelen te bereiken. U wordt dus persoonlijk begeleid, voorlopig één jaar lang!

Hij heeft het druk. Het wethouderschap is nieuw voor hem en de portefeuille die hij beheert is zeer breed. De heer Andela is verantwoordelijk voor Wonen, Leefomgeving, Bouw­ en woning­toezicht, Milieu, Water, Onderwijs, Personeel en organisatie, Informatisering en Facilitaire zaken. Ook is hij stadsdeelwethouder van het centrum. Op al deze gebieden moet hij zich inwerken. Hoewel hij daarvoor zes maanden heeft gepland, blijkt in de praktijk dat dat een zeer krappe periode is.

Lijnen uitzettenAndela vertelt: “De eerste stappen zijn gezet en de najaarsnota geeft de richting aan voor de komende jaren. Een terugkerend aandachts­punt zijn bezuinigingen. Zowel voor het amb­telijk apparaat als voor de gebieden Wonen, Leefomgeving, Milieu, Onderwijs, enzovoort. Bezuinigen betekent dat we heel goed moeten nadenken over hoe wij in Almelo de beschik­bare gelden willen besteden.”

Respect als basisAndela vindt dat bij die beslissingen de stem van de bewoners van Almelo en die van belan­genbehartigers effectief gehoord moet worden. Daarbij mag het volgens hem niet blijven. Alle spelers binnen de gemeente daagt hij uit om mee te doen. En meedoen betekent samen vormgeven aan, samen verantwoordelijkheid dragen voor. Verbinden is zijn grondthema. “De plek waar we wonen en leven verbindt ons met elkaar. Niet het tegen elkaar afzetten, maar juist het zoeken naar en vinden van verbindingen, leidt tot een beter Almelo, een leefbare en aantrekkelijke stad.”

Daarbij speelt respect voor elkaar een wezenlijke rol. Respect voor de persoon die iemand is. De inzet die men levert voor de samenleving, de stad, de wijk, de buurt, het gezin, de school, het werk. Het gaat niet om wereldschokkende ontwikkelingen, maar om hele kleine stapjes op weg naar… elkaar respecteren.

“Respect groeit waar begrip is. En begrip ontstaat waar juiste informatie wordt uitge­wisseld. Dat is een taak voor het College, de Raad en het ambtelijk apparaat. Maar er ligt ook een taak voor de bewoners,” meent Andela. “Ook zij dragen verantwoordelijkheid voor het kenbaar maken van hun wensen, ideeën of problemen. Pas dan kan een gemeente de juiste stappen zetten in het ontwikkelen naar een nog prettiger woon­ en leefomgeving.”

Kwaliteit boven kwantiteitOp het gebied van Wonen en Bouwen is Andela zeer uitgesproken. Hij zet zich in voor kwaliteit, ruimer bouwen met veel groen en speelvelden en meer leefruimte. Dat is volgens hem een belangrijk onder­deel van de sociale vernieuwing. Waar 100 woningen worden afgebroken, komen er altijd minder voor terug. Dat creëert ruimte! Basis voor zijn ideeën zijn de wensen van de bewoners. Uitgangspunt is de prognose van dit moment, waarbij ieder jaar 269 nieuw bouwwoningen mogen worden gerealiseerd. In dat aantal wordt rekening gehouden met 100 vervangende nieuw­bouwwoningen per jaar.

Sociale stijgingUit cijfers blijkt dat in Almelo gemiddeld veel mensen wonen met een laag inkomen. Dat is voor de sociale balans niet gunstig. Andela zet zich in om mensen met een bovenmodaal in­komen naar Almelo te halen, zodat een betere inkomensbalans ontstaat.

ToekomstIn alle steden in Nederland komt armoede voor, ook in Almelo. Mannen, vrouwen, gezinnen die al jaren een inkomen hebben op bijstands niveau en daarnaast een lage of niet afgemaakte opleiding. Kinderen vanuit een dergelijke gezinssituatie missen vaak de mogelijkheid om een betere financiële positie te veroveren. We zeggen dan dat die armoede overerfbaar is van ouder(s) op kinderen.

Andela zet zich ten volle in om deze ‘overerf­bare’ armoede een halt toe te roepen. Hij ziet dat de inzet van voor­ en naschoolse opvang daarbij wezenlijk is. Vooral de taalontwikkeling bij kinderen is van belang voor het welslagen in deze maatschappij. Dit middel gaat Andela gericht inzetten voor kinderen die dreigen de slag te missen. De resultaten van deze inspan­ning zien we niet binnen vier jaar, maar over vijftien à twintig jaar, als de jeugd van nu is opgegroeid tot jong volwassenen met een toekomst.

SamenwerkenAlle inspanning om te komen tot een beter Almelo op het gebied van wonen, werken en leven hebben alleen resultaat als iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt. Dat vraagt om samenwerken op allerlei gebieden. Samen staan we sterk! De oproep van Andela is dan ook: ‘Doe allemaal mee, pak het aan!’

Tussen een gesprek met een belangenvertegenwoordiger en een

overleg over Wonen en Woonomgeving door, maakt de Almelose

wethouder Johan Andela tijd om zich aan u voor te stellen.

Wethouder Andela werkt aan Almelo

8

9

In de Ossenkoppelerhoek is op 30 juni jl. de eerste

City Jungle van Nederland in gebruik genomen.

Beter Wonen heeft de City Jungle gerealiseerd in

het kader van het Preventieplan voor de Ossenkop-

pelerhoek. Daarbij werkten we samen met de

firma’s Bcause uit Hengelo en Erma Play uit Almelo.

Eerste City Jungle in Almelo

Ter gelegenheid van de officiële ‘opening’ van de City Jungle hielden wethouder Gerrit van den Woudenbergh en Peter van der Hout, directeur van Beter Wonen, een toespraak. Meisjes van de turnvereniging ODIN ‘92 voerden dansjes op en topturner Anthony van Assche deed voor wat je allemaal op de City Jungle kunt doen. Daarna was het de beurt aan kinderen van OBS De Compaan om de City Jungle in gebruik te nemen. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt.

Wat is een City Jungle?Een City Jungle is een speeltoestel dat kinderen van 5 tot 13 jaar uitnodigt tot spelen: klimmen, glijden, hangen, rekken, strekken, tikkertje… noem maar op. Spelen op dit toestel ontwikkelt de spieren en stimuleert de motorische ontwikkeling. Het spelelement nodigt de kinderen uit om naar buiten te gaan, weg van de televisie en computer. Buiten spelen in de City Jungle is veel gezonder!

De City Jungle is bovendien een hulpmiddel bij het leggen van sociale contacten in de wijk en het opzetten van activiteiten voor alle wijkbewoners. Naast en rondom de City Jungle worden de komende jaren allerlei activiteiten ontwikkeld waarbij de bewoners en kinderen een actieve rol zullen spelen.

Waarom Ossenkoppelerhoek?Ossenkoppelerhoek/Beeklust is een multiculturele wijk waarin veel nationaliteiten met elkaar samenleven. Buitenspelen brengt kinderen en hun ouders met elkaar in contact. In de City Jungle maken ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Waar staat de City Jungle?De City Jungle staat op de plaats van de voormalige flat aan de M. Hobbemastraat/hoek J. Steenstraat. Het is een mooie centrale plek in de wijk, waar kinderen gemakkelijk en veilig kunnen komen. Met of zonder begeleiding van hun ouders. Voor de allerkleinsten (2 tot 5 jaar) is er aan de overkant van de straat een zandbak en speeltoestel. De verwachte toekomstige woningbouw op deze locaties vormt op dit moment geen bedreiging voor de City Jungle.

Landelijk concept Het concept van de City Jungle omvat méér dan het speeltoestel. Het heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de leefbaarheid in de wijk. Het speeltoestel is de spil waaromheen allerlei andere activiteiten worden ontwikkeld voor kinderen en volwassenen uit de wijk. Een leuke en uitdagende basis om sociale contacten op te bouwen en uit te wisselen, creatief en sportief bezig te zijn en samen te werken aan de vormgeving van de wijk. Het is de bedoeling dat de komende jaren overal in Nederland City Jungles worden geplaatst door maatschappelijk betrokken organisaties.

Kijk voor meer informatie op www.cityjungle.nl

Nieuws van Beter Wonen

10

Aan het hoofd van moeders’ staan Margaret Wijering en Gerthe Doeschot: twee enthou­siaste en energieke vrouwen die hun sporen hebben verdiend in het werken met jonge moeders. De afgelopen jaren hebben zij veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een veilige en vooral open ontmoetingsplek voor jonge moeders. Aan de Bavinkstraat gaat hun wens in vervulling. Hoewel de officiële opening is gepland in oktober, is de ambu­lante/individuele begeleiding al gestart.

moeders’moeders’ is onderdeel van Stichting Zus. Dit is een jonge, dynamische, kleinschalige zor­ginstelling die jonge mensen in Twente helpt het leven te leiden dat zij willen en kunnen leiden. Stichting Zus vindt het belangrijk dat cliënten de regie over hun leven behouden en/of terugkrijgen. moeders’ denkt daar net zo over. Zij helpt jonge moeders die extra hulp in huis nodig hebben. Ze leren hen bijvoorbeeld hoe zij structuur kunnen aanbrengen in het huishouden, hun leven of de opvoeding van hun kind(eren). Ook brengen ze financiële zaken op orde en leren ze de jonge moeders om dat zelf te gaan doen.

Jonge moeders kunnen al hun vragen voor­leggen aan moeders’. Zelf geven ze aan waar­

mee ze geholpen willen worden. Gezamen lijk wordt een plan opgesteld, waarbij de jonge moeder zelf de regie heeft. Als moeders’ niet zelf de juiste hulp kan verlenen, zoekt zij de beste organisatie of persoon die dit wel kan. Heldere afspraken maken en die ook nako­men, daar houdt moeders’ van.

Contacten leggenWekelijks organiseert moeders’ een inloop­middag voor jonge moeders. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten, informatie en ervaring uitwisselen en een gezellige tijd hebben. Omdat jonge moeders een grote verantwoor­delijkheid dragen voor de opvoeding van hun kind, verliezen ze vaak het contact met leeftijdgenoten. Op deze middagen komen de kinderen mee. Ervaren begeleiders houden zich bezig met de kinderen, zodat de jonge moeders zich kunnen richten op elkaar en het onderwerp van die middag. Dat kan ook een creatieve activiteit zijn.

De diepere motivatie van de oprichters van moeders’ is dat ze het heerlijk vinden om jonge meiden op weg te kunnen helpen. moeders’ kon worden opgericht door verschillende donaties, onder andere van Kiwanis Almelo (Nacht van Almelo).

moeders’ helpt jonge moedersAan de Bavinkstraat 1b in Almelo is deze zomer volop geklust door moeders’.

De plek is in gereedheid gebracht om er jonge moeders te kunnen ontvangen.

Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met

Margaret Wijering of Gerthe Doeschot.

Margaret Wijering

Telefoon: 06 22 97 48 93

E­mail: gerthedoeschot@stichting­zus.nl

Gerthe Doeschot

Telefoon: 06 22 97 59 05

E­mail: margaretwijering@stichting­zus.nl

Ook op www.moeders­almelo.nl vindt u meer

informatie over moeders’. Natuurlijk bent u ook

welkom aan de Bavinkstraat 1b.

11

De stichting werd in november 2008 opgericht door vier personen: Stephanie, Raphael en een bevriend stel. Zij werden geraakt door het boek ‘Alle dagen schuld’ van Mirjam Pool, waarin praktijkverhalen staan over armoede in Almelo. De initiatiefnemers van de EZRA Foundation vroegen zich af hoe het kan dat mensen zo dichtbij, in Almelo, het zo moeilijk hebben en hoe zij hen kunnen helpen.

Deze vragen legden zij voor aan Stichting De Boodschappenmand. Deze stichting heeft ruim vijftien jaar ervaring met het verspreiden van boodschappenpakketten aan inwoners van Almelo die zelf niet in hun levensonder­houd kunnen voorzien. De medewerkers van De Boodschappenmand gaven aan dat deze gezinnen vooral behoefte hebben aan kinder kleding. De eerste taak van de EZRA Foundation werd dan ook het verzamelen en uitgeven van nieuwe en goede tweedehands kleding en schoenen voor kinderen.

De gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn bekend bij zogenaamde verwijzers. Dit zijn hulpverleningsinstanties zoals Stichting de Boodschappenmand, de Voedselbank, Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Jarabee, Gemeente Almelo, Stichting Humanitas, de J.P. Van der Bent Stichting en diaconieën. Ook basisscholen, het asielzoekerscentrum en andersoortige instanties kunnen optreden als verwijzer.

Een goede startHet inzamelen en uitgeven van kleding door de EZRA Foundation liep vanaf het begin als een trein. De ruimte die de plaatselijke kerk ter beschikking had gesteld, was al snel te klein. In juli 2009 kon de stichting het huidige pand aan de Havenpassage (winkelcentrum) betrekken.

De EZRA Foundation bestaat op dit moment uit drie takken:

EZRA KinderkledingBetrokken gezinnen kunnen na verwijzing door een hulpverleningsorganisatie een uur lang winkelen. Voor de kleding vraagt de stichting een symbolische bijdrage van € 1 à € 2.

‘Help ons helpen’ is de slogan van de EZRA Foundation. Deze stichting

ondersteunt minderbedeelden, weduwnaars, weduwen en weeskinderen

in Almelo en omgeving door te voorzien in (kinder)kleding.

EZRA FashionKleding en modeaccessoires voor ouders en anderen tegen een heel schappelijke prijs. De inkomsten hieruit worden ingezet voor EZRA Kinderkleding en EZRA Helps!

EZRA Helps!Ondersteunt buitenlandse lokale projecten met geld en/of middelen.

De stichting werkt met 25 vrijwilligers. Zij staan in de winkel, nemen kleding in ontvangst, sorteren deze, regelen de uitgifte ervan en maken zelf kleding en handtassen. Ook onder ­ houden ze contact met de verwijzers en sponsoren en werken ze de administratie bij.

Het bestuur van de EZRA Foundation bestaat uit zes personen: Stephanie, Raphael, Chris, Heidy, Erik en Mijntje. Op dit moment werkt het bestuur van EZRA aan een officieel bedrijfsplan. Dat is nodig om alle zaken goed te kunnen blijven besturen.

Help ons helpenWilt u goede kleding of schoenen doneren, de EZRA Foundation financieel ondersteunen of op een andere manier helpen? Ga dan eens naar een van de open avonden: elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur aan de Havenpassage 18a. U kunt ook contact opnemen via de website www.ezrafoundation.org. Hier vindt u tevens meer informatie over deze sympathieke, creatieve en actieve stichting.

NaaicaféOok Mijntje Haakmeester is actief in het pand van de EZRA Foundation. Met het Geluksbudget van de gemeente is zij hier een ‘naaicafé’ gestart. Mijntje geeft onder andere naailessen, zodat mensen zelf kleding leren verstellen. Het is ook een plek om werkervaring op te doen, bijvoorbeeld voor leerlingen van het Noordik (stage) en mensen die via het Maatschappelijk Activerings Centrum (MAC) proberen terug te keren op de arbeidsmarkt. Op www.dekleurenkroon.nl leest u wat Mijntje nog meer te bieden heeft.

Help ons helpen

12

Wilt u uw recept terugzien in dit

magazine? Stuur hem dan nu in!

Redactie beter wonen

Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo of per

e­mail: [email protected]

Hoofdgerecht: nasi Ingrediënten1 pond rijst4 el zoute sojasaus4 el zoete ketjap1 el tomatenpuree2 bouillonblokjes (Maggi)1 tl zwarte peper2 el zonnebloemolie½ grote ui, gesnipperd3 tenen knoflook, geperst2 el selderie, fijngesneden

Aan de slagKook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe de sojasaus, ketjap, tomaten­puree, bouillonblokjes en zwarte peper in een kom en roer het tot een saus. Fruit de ui in olie tot deze licht gebakken is, voeg de knoflook toe en bak dit enkele minuten aan. Voeg de saus toe en laat het geheel één minuut op laag vuur koken, terwijl u blijft roeren. Roer de droge, afgekoelde rijst erdoor en voeg eventu­eel wat extra sojasaus en/of ketjap toe, om de rijst een egaal bruine kleur te geven. Voeg tot slot de selderie toe.

Bijgerecht: boontjes Ingrediënten2 el zonnebloemolie½ ui, gesnipperd1 pond boontjes, klein gesneden1 bouillonblokje (op kruiden­/groentebasis) ca. 300 ml waterzout

Aan de slagFruit de ui in de olie tot deze licht gebakken is. Voeg de boontjes toe, verkruimel het bouillon­blokje erboven en giet het water eroverheen. Laat zachtjes koken tot de boontjes beetgaar zijn. Naar smaak zout toevoegen.

Bijgerecht: kipfilet Ingrediënten1 pond kipfilet, in kleine stukjeskipmarinade van Conimex2 el zonnebloemolie

Aan de slagMarineer de kipfilet in de marinade, direct nadat u de rijst voor de nasi hebt opgezet. Laat de marinade even intrekken. Bak de kipfilet vervolgens in de olie. U kunt eventueel een gefruite ui meebakken.

Bijgerecht: omelet en komkommerIngrediënten4 eieren1 fijngesneden ui2 el zonnebloemolie½ komkommerazijn, suiker, peper

Aan de slagKluts de eieren in een kom en voeg een klein beetje zout toe. Fruit de ui in olie in een koekenpan tot deze licht gebakken is. Voeg de helft van het eimengsel toe en bak het ei in de vorm van een pannenkoek. Als deze omelet

klaar is, maakt u er nog een met de andere helft van het eimengsel. Snijd de omeletten in reepjes en serveer dit bij het hoofdgerecht.

Snijd de komkommer in plakjes en doe deze in een kom. Voeg azijn, suiker en peper naar smaak toe en laat dit even intrekken. Om het geheel compleet te maken, kunt u ook kroe­poek en satésaus serveren.

Het recept is voor vier personen, de bereidings­tijd is ongeveer een uur. Eet smakelijk!

Nasi LuguiLievelingsrecept

Guillaume Naipal werkt sinds 1 januari 2010 als manager Financiën en

Bedrijfsvoering bij Beter Wonen. Hij is gehuwd en vader van vijf kinde-

ren. Hij deelt met u zijn speciale familiegerecht.

Guillaume: “Van huis uit heb ik leren koken. Ik keek mee met mijn ouders en

heb daarvan veel onthouden. Ik begon al snel naar eigen smaak te koken. Ik

kook dan ook bijna nooit van papier. Toen ik mijn vrouw Ludie leerde ken-

nen, kookte ik vaak voor haar familie. Mijn zelfgemaakte nasi vonden ze altijd

heerlijk. Mijn vrouw keek naar mijn kookkunsten en nam daarvan iets over. Nu

heeft zij haar eigen recept, een variant op dat van mij. Ik heb dit recept dan

ook Nasi Lugui genoemd, afgeleid van onze voornamen Ludie en Guillaume.”

13

SudokuNasi LuguiLievelingsrecept

OplossingDe oplossing van de woordzoeker in beter wonen van juni was: duurzaamheid.

De gelukkige winnaars zijn:

1e prijs, waardebon van € 25Mevrouw G. Kambeel­ten Napel, Haagbeuk

2e prijs, waardebon van € 15De heer J. Schutte, Gagelstraat

3e prijs, waardebon van € 10R. Robinson, Sibeliusstraat

De winnaars hebben de waardebon per post ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd!

Zo lost u een sudoku op:Een sudoku is een uitdaging die met logisch nadenken en redeneren overwonnen kan worden. Ieder cijfer van 1 t/m 9 mag slechts eenmaal voorkomen in alle rijen, kolommen en blokken (3x3 vierkant). Als de sudoku goed opgelost is, vormen de cijfers uit de zilveren rij (gemiddelde moeilijkheidsgraad) en de gouden rij (een stukje lastiger) de oplossing. Succes!

De oplossing van de puzzel kunt u vóór 15 oktober a.s. sturen naar:Beter WonenRedactie beter wonenKlimopstraat 2a7601 SH ALMELO U maakt dan kans op één van de waardebonnen.

14

Eropuit18 septemberStraattheaterBinnenstad AlmeloVan 13.00 – 17.00 uur

19 septemberUit in AlmeloPresentatie van en door culturele instellingen

24 - 26 septemberAtelier- en theaterrouteOp verschillende plaatsen in Almelo www.atelierroutealmelo.nl

22 - 24 oktoberEK Korfbal (voorrondes)IISPA Almelo Stadionlaan 60

30 oktoberHalloween in het WevershuisjeKerkengang 5 www.wevershuisje.nl

6 novemberTributes NightOptredens in verschillende horecagelegenhedenwww.nightofthetributes.nl

13 november Intocht SinterklaasHaven van Almelo

Zie voor meer informatie www.evenementenalmelo.nll

Wat verandert er?• U kunt met al uw vragen terecht op één nummer:

(0546) 54 64 64.• Bij het opnemen van de telefoon vragen wij u om, door middel

van het intoetsen van één cijfer, een eerste keuze te maken uit het doorgeven van een technisch reparatieverzoek of het stellen van een vraag als woningzoekende of een meer algemene vraag.

• Door het rechtstreeks doorschakelen krijgt u sneller de juiste persoon aan de lijn.

Bijgevoegd treft u een stickervel met het enige telefoonnummer dat er voor u toe doet. Sla het op in uw telefoon, plak het in de telefoonklapper en in de meterkast zodat u het steeds bij de hand heeft.

Telefonische bereikbaarheid Beter Wonen nog beter!Met ingang van 1 oktober 2010 neemt Beter Wonen een nieuwe telefooncentrale in

gebruik. Deze is helemaal afgestemd op de eisen van dit moment.

15

Jubileum SHBW 2000 - 2010De SHBW, het officiële overlegorgaan van de huurders van Beter Wonen, bestaat dit jaar tien jaar. Bij dit bijzondere jubileum betrekken we ook de bewoners­ en huurderscommissies. Alle leden van deze commissies zijn uitgenodigd het jubileum te komen vieren, samen met de directie, het Algemeen Bestuur van de SHBW, de manager Wonen/Klant/Markt en het toegewezen lid van de Raad van Commissarissen van Beter Wonen.

Op zondag 31 oktober 2010 vanaf 14.00 uur is er een feestelijke ont­vangst in het Theaterhotel te Almelo. Vanaf 15.00 uur kan het gezelschap genieten van de theatervoorstelling ‘Ode aan de Wierdense Revue’. Met een gezellig samenzijn in bestuurlijke kring wordt het tienjarig jubileum afgesloten.

Uw belangAls huurder van Beter Wonen bent u ervan verzekerd dat de SHBW ook de volgende tien jaar uw belangen vertegenwoordigt. De komende tijd zal de SHBW standpunten innemen over zaken waarbij het belang van de huurders centraal staat. Denk hierbij aan de uitgangspunten van het huurbeleid, de totstandkoming van de streefhuren en de nadere uitwer­king van de verkoopstrategie. Ook de discussie over het energiebeleid bij Beter Wonen is in volle gang.

Over deze en andere zaken denkt en spreekt de SHBW mee en advi­seren wij de directie van Beter Wonen. Daarnaast voert het Dagelijks Bestuur jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissenover een breed scala aan onderwerpen. Ook is de SHBW aanwezig bij activiteiten in Almelo, zoals recentelijk het Rembrandt Fiësta en de opening van de City Jungle in Ossenkoppelerhoek.

Wilt u, als lid van een bewoners­ of huurderscommissie of als individueel huurder van Beter Wonen, meedenken met de SHBW? Of voelt u zich betrokken bij de ontwikkeling van Almelo en de leefbaarheid in wijken en buurten? Laat het ons weten. Wij maken graag gebruik van uw kennis en energie.

Vergaderingen Algemeen BestuurDe openbare vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden gehouden in de kantine van Beter Wonen (bereikbaar via de zij­ingang) en beginnen om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit deze vergaderingen bij te wonen. De eerstvolgende vergaderingen zijn op de maandagen 27 september, 25 oktober, 22 november en 13 december.

De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine. Bewoners­ en huurderscommissies ontvangen op verzoek de vergaderstukken minimaal zeven dagen voor de vergadering. Wie de stukken tot op heden niet ontvangt, maar daar wel prijs op stelt, verzoeken wij contact op te nemen met de tweede secretaris, de heer L. de Groot, tel. (0546) 81 18 81.

De aanwezigen op de publieke tribune hebben inspreekrecht. Ook kunnen vooraf schriftelijke vragen worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur.

Spreekuur Elke maand is er een spreekuur voor huurders en leden van bewoners­ en huurderscommissies is ons kantoor aan de Deldensestraat 39. U bent welkom van 15.00 tot 16.00 uur op de volgende data: 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december.

Kijk voor meer informatie over de SHBW op www.shbwzijnwij.nl.

Nieuws van de SHBWdoor vice-voorzitter H. Westerik

Tips&Trucs

Een huiselijke herfstsfeer

In de herfst kunt u uw woonkamer aankleden met allerlei gekleurde materialen uit de tuin en de natuur. Met behulp van een stukje oase maakt u bijvoorbeeld gemakkelijk een bloemstuk dat een tafel of kast mooi opfleurt. Als u aan die tafel ook nog samen geniet van een lekkere maaltijd, is de gezelligheid zo binnenskamers. De maaltijd hoeft daarvoor echt niet exclusief te zijn; als de tafel sfeervol is aange­kleed, heeft u de helft al gewonnen.

Een sfeervolle tafelBekleed de tafel met een mooi tafelkleed en zet de borden netjes neer aan de rand. Leg het bestek er zorgvuldig naast, met het snijvlak van het mes naar het bord toe. Kleed de

tafel verder aan met glazen waarin u water of een andere drank schenkt. Door alles op dezelfde manier neer te zet­ten, creëert u rust en een verfijnde uitstraling. Kaarsen en bijzonder gevouwen servetten verhogen de sfeer. Ook een losse (herfst)bloem naast ieder bord is heel feestelijk.U kunt de tafel aankleden in gedekte of juist felle kleuren. In plaats van een tafelkleed kunt u ook leuke placemats of een aantal tafellopers gebruiken. Heeft u gasten uitgenodigd? Dan maakt een zelfgemaakte menukaart uw tafel helemaal af. Als u van tevoren de tafel dekt en de voorbereidingen in de keuken heeft gedaan, kunt u daarna gezellig en ontspannen meetafelen. Een gezellige herfstavond gewenst!

Tijdens de laatste warme dagen kunnen we nog lekker buiten

nazomeren. Daarna zoeken we de warmte en gezelligheid

weer binnenshuis. Die gezelligheid begint natuurlijk met de

mensen om u heen. Maar ook de aankleding van uw huis

draagt eraan bij.