Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd...

13
Aalt Dijkhuizen MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?

Transcript of Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd...

Page 1: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Aalt Dijkhuizen

MVO 12-03-2015

Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal:

lokaal of mondiaal?

Page 2: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

NL Agri & Food: oprecht een topsector!

Tweede exporteur ter wereld

Stevige pijler onder de economie

● 10% v/h BNP; 10% v/d werkgelegenheid

● 25% vd exportwaarde; >50% vh exportoverschot

1e klas boeren en tuinders; sterke agribusiness

Hoog productief, efficiënt, innovatief

Lage footprint per kg product (input, uitstoot)

Kortom: wereldkampioen!

Page 3: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Want:

● Sterke toename wereldbevolking (plus 2 à 3 mrd)

● Verdere stijging welvaart (plus 3 mrd middenink.)

Betekent:

● Enorme toename vraag naar voedsel

● Verdubbeling vraag naar hoogwaardige eiwitten

(groenten, zuivel, vlees)

Er staat ons heel veel te wachten:

WWF: The next

40 years

the same amount of food has

to be produced as during the past

8,000years!!

Page 4: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

We weten allemaal wat ergebeurt, als er een tekort komtaan voedsel en/of als de prijzen

(plotseling) sterk stijgen

Page 5: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

PRODUCTIVITEIT &

EFFICIENCY KEY

‘MEER MET MINDER’

EEN ENORME UITDAGING,

MAAR OOK EEN

GEWELDIGE KANS!!

Moeder Aarde wordt niet groter, dus:

Page 6: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Minste input en laagste uitstoot per kg product

● Gangbaar wat dat betreft beter dan biologisch

Enorme verbetering in de tijd

● 50-75% minder uitstoot per kg product in laatste 50 jaar!

Meer ha’s over voor andere zaken (mens, natuur)

Kleiner verschil met vegetarisch dan vaak gedacht

CO2 eq. emissie per kg produkt

CO2-eq. emissie per kg product

Varkensvlees 4.5 Pluimveevlees 2.6 Cashew noten 2.3 Tofu 2.0

Ook meest interessant voor de footprint

Page 7: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Wat als hele wereld zo productief was als NL?

Als iedereen in de akker- en tuinbouw produceerde op NL-niveau,

hadden we maar een kwart van de hoeveelheid grond nodig.

Als de gemiddelde melkproductie per koe zou stijgen naar het NL-

gemiddelde kon je met een derde van de koeien toe.

Als de 30 landen met de grootste zeugenstapel zouden presteren op

NL-niveau had je maar de helft van de varkens nodig.

NB1. Volgens WWF zijn wereldwijd de hoogst-productieve boeren zo’n

100 keer beter dan de laagst-productieve collega’s. De 20-25% laatsten

zijn verantwoordelijk voor 50% van de milieu-impact.

NB2.. Als binnen NL iedereen zou produceren als de 10-20% beste

boeren, zou de totale productie 50% stijgen en de footprint verkleinen!

Page 8: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Plus 1% hogere productiviteit per ha in EU:

Voedt meer dan 10 mln mensen per jaar

Verhoogt welvaart met €0,5 miljard per jaar

Voorkomt voedselimporten van 1,2 mln ha’s

Voorkomt 220 mln ton CO2 uitstoot (~ Frankrijk!)

Behoudt biodiversiteit gelijk aan flora en fauna van 600 duizend ha regenwoud

Productiviteit daarom key voor duurzaamheid

Noleppa et al (2013), Humboldt University

Page 9: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

En het kan over de hele linie nog (veel) beter

Genomics - welke genen doen wat● snellere selectie van rassen / lijnen● gerichter verzorgen en uitnutten● personalized nutrition

Precisielandbouw – sensoren, robotics● meten = weten ● kunstmest preciezer te strooien● ziektes eerder te ontdekken● gerichtere acties mogelijk

Post-harvest - slimme opslag en verwerking● food technology (gezonde producten)● intelligente koeling, transport, opslag● bio-refinery (afval / bijproducten)

Cows go wireless

Mar 11th 2004

From The Economist print edition

Page 10: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Alliantie Verduurzaming Voedsel:

negen onderliggende thema’s

Page 11: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Voorbeeld van een dilemma / tegenstelling:

dierenwelzijn vs footprintC

O2-e

pe

r kg

plu

imve

evle

es

0

1

2

3

4

5

6

regular barn organic

processing

manure

energy use

feedvoer

mest

verwerking

Bron: LEI Wageningen UR, 2014

+25%

+60%

Gangbaar ‘Kip van

Morgen’

Biologisch

energie

Van links naar rechts:- dierenwelzijn: plus- footprint: dikke min!

Page 12: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Aloud economisch principe nog steeds actueel: produceer daar waar dat het meest efficient kan; geeft de laagste overall footprint.

Transport hooguit 1 à 2% van de totale footprint; belang internationale handel neemt daarom toe.

Lokale productie soja alleen logisch als productiviteit vergelijkbaar. Anders vergroting footprint.

Keuzevrijheid consument een groot goed, ook mbtzaken als gmo.

Laten we helder blijven redeneren:

Page 13: Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal?€¦ · MVO 12-03-2015 Hoe voeden we 9 mrd mensen optimaal: lokaal of mondiaal? NL Agri & Food: oprecht een topsector! ...

Samenvattend:

De vraag naar voedsel neemt toe. Productiviteit is de sleutel en

internationale handel wordt alleen maar belangrijker!

Het NL-systeem kwalificeert zich als één van de beste ter wereld.

Nieuwe kennis en technologie maken verdere verbeteringen

mogelijk

Regio, bio etc. onterecht gezien als duurzaam. Prima om voor te

kiezen, maar je maakt er de wereld niet beter mee. Integendeel!

Doe zaken met de meest productieve boeren. Zij doen wat de

wereld nodig heeft: productie voedsel met kleinste footprint!