Hindernis maart 2015

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Clubblad PSV Lickebaert Manege Middenhof

Transcript of Hindernis maart 2015

 • 1

  Maart 2015

 • 2

  .

  Clubbladredactie

  Wanneer u een mail wilt ontvangen, zodra het nieuwe clubblad op de website staat kunt u een

  mailtje sturen naar [email protected]

  Bijdragen voor het clubblad zijn altijd welkom. We plaatsen graag leuke wetenswaardigheden en

  ook als u iets wilt verkopen (zoals een rijbroek, rijlaarzen, rijjasje, etc.) kan dit vermeld worden in

  het clubblad.

  Het is ook mogelijk om de vereniging te sponsoren. Dit kan d.m.v een advertentie in dit blad, met

  reclameborden of bij wedstrijden. Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u naar de

  bestuursleden sponsoring (zie colofon) of stuur een mailtje naar [email protected]

  Annemieke Struijk

  Colofon Jaargang 2014

  Clubblad van

  Paardensportvereniging Lickebaert

  FNRS goedgekeurd

  Aangesloten bij KNHS

  Verenigingscomplex

  Manege Middenhof Zuidbuurt 8

  3141 EM Maassluis

  Telefoon: 0105920455 [email protected]

  www.middenhof.nl

  Beherende vennoot

  CV Manege Middenhof Rob van der Voort

  Webmaster

  Richard Bakker [email protected]

  Clubbladredactie Annemieke Struijk

  tel. 06-33852595 [email protected]

  Bestuur

  Voorzitter Geraldine van der Voort

  tel. 06-42618188 [email protected]

  Secretaris Sylvia Koets

  tel. 06-21197244 [email protected]

  Penningmeester Kees van der Eem

  tel. 010-5921934 [email protected]

  Ledenadmin./KNHS-admin. Gerda Altena

  tel. 06-20083442 Sylvia Koets

  tel. 06-21197244 [email protected]

  Lid Marcel Stam

  tel. 010-4718799

  Sponsoring

  Kees van der Eem Geraldine van der Voort

  [email protected]

  Wedstrijdsecretariaat Dressuur

  Ellie van Rossen tel. 06-10914791

  [email protected]

  Wedstrijdsecretariaat Springen

  Ellen Gog

  tel. 06-13848083 Jeroen Vogel

  [email protected]

  Instructie

  Leo van der Voort Rob van der Voort

  Jack Arts Margret Noordhoek

  Chantal Gijssenberg

  Bianca van Pelt Rowan Barto

  Correspondentieadres

  PSV Lickebaert

  Postbus 431 3140 AK Maassluis

  KVK nr: 385084

  Postgiro ING

  NL58INGB0004439248 Rabobank Maassluis

  Algemene rekening NL13RABO0340420448

  Sponsorrekening NL07RABO0340458968

  Wedstrijdrekening voor KNHS afdracht

  NL46RABO0113077947

 • 3

  .

  Clubblad maart 2015

  Bestuursmededelingen 4

  Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 7

  Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering 2015 10

  Club van 100 13

  Maatschappelijke stage 16

  Sponsoren Mr. Ed competitie 17

  FNRS Proeveninformatie 18

  Wedstrijduitslagen 21

  FNRS terugkomdagen 23

  Sponsor uitgelicht: Mr. Ed 27

  Mr. Ed Dressuurcompetitie 2015 28

  Regionale FNRS Springen 30

  Instructieles 32

  Textielinzameling 33

  Barkruk Lia van den Berg 34

  Wist u dat ... 36

  Ponykamp 37

  Evenementen- en wedstrijdkalender 2015 38

  Algemene informatie Manege Middenhof en PSV Lickebaert 39

  32

 • 4

  .

  Bestuursmededelingen

  PSV LICKEBAERT maart 2015

  Beste leden,

  Alweer de eerste editie van ons clubblad in 2015. Voor de vereniging is het jaar goed begonnen, met vele activiteiten en sportieve hoogtepunten in de eerste twee maanden.

  Traditiegetrouw hebben we het nieuwe jaar op de manege afgetrapt met de demonstraties op Nieuwjaarsdag. Onder grote belangstelling werd een hoogtesprong verreden en daarna geproost op een mooi en sportief 2015.

  In 2014 zijn er voor de jongste leden een aantal poetslessen georganiseerd voor beginnende ruiters en amazones (jong en oud). Ook in februari van dit jaar is de kennis op het gebied van verzorging en opzadelen van een pony weer bijgespijkerd. De kinderen waren ontzettend enthousiast en het was een leerzame en gezellige middag.

  Vanuit de FNRS, de Federatie van Nederlandse Rijscholen wordt een springcompetitie georganiseerd, waarvan de vierde en tevens laatste regiofinale gehouden werd op onze Manege. Er worden drie categorien verreden: S40, S70 en S90, waarbij de ruiters door twee juryleden beoordeeld worden op stijl. Tijdens deze regiofinale wonnen de dames een GOLDEN TICKET voor de halve finale tijdens het internationale en prestigieuze concours Indoor Brabant en werd de prijs voor Bestspringende ruitersportcentrum ook toegekend aan Manege Middenhof. Een prestatie van formaat! Van harte gefeliciteerd!

  Indoor Brabant vindt plaats van 12 tot en met 15 maart in de Brabanthallen in Den Bosch en op zaterdagochtend zullen onze leden aan de start verschijnen. Supporters zijn natuurlijk meer dan welkom, dus zet het in uw agenda! We wensen Rachel, Bo, Jackie, Julia, Lulu, Daisy, Linda en Carianne heel veel plezier en succes!

  Op 22 februari vond een proefgerichte dressuurclinic van Jeff Heystek plaats. De diverse pensionklanten die zich hadden ingeschreven reden een dressuurproef en werden hierbij beoordeeld door Jeff, waarna hij punt voor punt tips en tricks gaf om nog beter of netter te rijden. Heel leerzaam en een mooie voorbereiding op het aanstaande outdoor seizoen.

  Het outdoorseizoen start traditiegetrouw op 1 april, en het eerste weekend van april staat dan ook in het teken van de eerste springwedstrijd op het buitenterrein van de manege. Verder zal op 25 en 26 april de Mr. Ed Dressuurcompetitie plaatsvinden, waarbij gestreden kan worden om mooie prijzen, beschikbaar gesteld door onze trouwe sponsor Mr. Ed.

  Met het voorjaar voor de deur zijn ook de voorbereidingen voor Jumping Maassluis alweer in volle gang. Zoals u weet zal de opzet van het evenement dit jaar kleinschaliger zijn dan de laatste twee jaar, waarbij de sport, de sfeer en organisatie voor elkaar n door elkaar voorop staan. De inschrijving start binnenkort, dus houd de website in de gaten!

 • 5

  .

  Bestuursmededelingen

  PSV LICKEBAERT maart 2015

  Tenslotte nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2015 in de kantine van de manege. Tijdens de vergadering zullen onder andere de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging worden besproken, daarnaast vinden er diverse bestuurswisselingen plaats.

  Na 23(!) jaar trouwe dienst als penningmeester van PSV Lickebaert zal Kees aftreden als penningmeester. Graag maak ik hierbij alvast van de gelegenheid gebruik om Kees, namens het bestuur en de leden van PSV Lickebaert te bedanken voor die vele jaren onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Jouw rol bij de vele veranderingen die de vereniging en de manege in de loop van ruim dertig jaar hebben doorgemaakt, is van groot belang geweest.

  Naast Kees zal ik zelf ook aftreden als voorzitter. In januari ben ik gestart in een nieuwe functie bij een mediabureau en tegelijkertijd ook verhuisd naar Amsterdam. Betrokkenheid en regelmatig aanwezig zijn op de manege is mijns inziens een must voor het voorzitterschap, en helaas is dat lastig te combineren met werken en wonen in Amsterdam. Ik zal, samen met Kees, betrokken blijven bij de organisatie van Jumping Maassluis en in die rol zult u ons nog regelmatig tegenkomen op de manege.

  Er zullen, na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, een aantal interne wijzigingen plaatsvinden binnen het bestuur:

  Ondergetekende treedt af als voorzitter, Annemiek Berkhout stelt zich kandidaat voor deze functie. Kees van der Eem treedt af als penningmeester, Gerda Altena stelt zich kandidaat voor deze functie.

  Sylvia Koets treedt af als secretaris en stelt zich kandidaat als algemeen lid. Liza van Essen stelt zich kandidaat als secretaris.

  U heeft als lid het recht om bezwaar te maken tegen deze mutaties, en/of u zelf kandidaat te stellen voor n van deze functies. Dit kunt u schriftelijk doen, ter attentie van het Bestuur van PSV Lickebaert, per post of per email: [email protected]

  Graag tot ziens op de Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2015.

  Geraldine van der Voort Voorzitter PSV Lickebaert

 • 6

  Advertenties

 • 7

  .

  Notulen

  Algemene Leden Vergadering 2014

  17 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en vraagt of een ieder die aanwezig is de intekenlijst heeft afgetekend. Zij geeft aan dat de notulen en de agenda op de bar liggen voor de mensen die het willen inzien. Ook geeft zij aan dat het een druk en goed verenigingsjaar is geweest, en het goed is om tijdens de ALV even terug te blikken en vooruit te kijken.

  2. Mededelingen/ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken of aangevraagde agendapunten. Voor nieuwe leden is het belangrijk te weten dat er bestuursvergadering is elke 1e maandag van de maand om 20:00 uur. Vragen kunnen uiteraard ook persoonlijk of per email gesteld worden. Zij geeft aan dat als er vragen zijn over de accommodatie, zoals stallen en rijbanen, dat deze na de vergadering stellen aan Rob of Margriet.

  3. Behandeling van de notulen van ALV 2013 Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 2013 dus hierbij zijn de notulen goedgekeurd.

  4. Verslag van de diverse commissies

  Dressuurcommissie loopt goed. Voorbereidingen voor het paasconcours zijn in volle gang. Daarnaast is het plan om tijdens de Mr. Ed competitie in september de eerste subtop dressuurwedstrijd te organiseren.

  Springsecretariaat heeft afgelopen jaar een flink aantal oefenparcoursen georganiseerd. Dit heeft een behoorlijk bedrag voor de vere