Het Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013 PROJECTOPROEP – As 1 –...

of 31/31
Het Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013 PROJECTOPROEP – As 1 – Uitvoeringsjaar 2012 Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013 PROJECTOPROEP – As 1 –...

 • Dia 1
 • Het Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie 2007-2013 PROJECTOPROEP As 1 Uitvoeringsjaar 2012 Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 2
 • Inhoudstafel 1) Het federaal Operationeel Programma a. Grondslagen b. Assen c. Algemene gegevens d. Criteria gemeenschappelijk voor de assen 2) Pijler Maatschappelijke Integratie As 1 a. Activerende voortrajecten b. Socio-professionele inschakelingstrajecten 3) De ontvankelijkheidscriteria van een project van as 1 4) Levenscyclus van een project/procedure 5) Financieringssysteem 6) Informaticatoepassing 7) Gidsen 8) Contacten 9) Vragen Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 3
 • 1) Het federale operationeel programma a. De grondslagen van de federale programmatie Verdrag van Rome Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds Verordening (EG) 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake de structurele Fondsen. Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de algemene verordening Beslissing van de Europese Commissie betreffende het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) van 2 oktober 2007 Beslissing van de Commissie van 18-XII-2007 betreffende het federale Operationeel Programma ESF 2007-2013 (OP) uit hoofde van de doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het Federale Belgi Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 4
 • 1) Het federale Operationeel Programma b. Het OP is samengesteld uit 3 assen: As 1: Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten bestaat uit het gedeelte Maatschappelijke integratie van de federale programmatie Activerende voortrajecten Socioprofessionele inschakelingstrajecten As 2: Loopbaanplanning en diversiteit op het werk aanmoedigen en discriminatie bestrijden legt de nadruk op de structurele acties die geconcretiseerd worden in de volgende prioriteiten: Prioriteit 1: loopbaanplanning bevorderen Prioriteit 2: diversiteit op het werk aanmoedigen Prioriteit 3: discriminatie bestrijden As 3: technische bijstand Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 5
 • 1) Het federaal Operationeel Programma c. Algemene gegevens Budget 45.064.810 33.072.855 As 1 minimaal 50 % bijdrage van de Lidstaat maximaal 50 % ESF-toelage Regionale verdeelsleutel voor de enveloppe Vlaanderen 46.2 % Walloni 40.2 % Brussel 13.2 % Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 6
 • 1) Het federaal Operationeel Programma d. De volgende gemeenschappelijke criteria worden bepaald op het niveau OP: Beschikbaarheid van medefinanciering door de overheid Overeenstemming met de administratieve en financile regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien zowel uit de Europese als uit de nationale regelgeving Coherentie met de doelstellingen en prioriteiten van het Operationeel Programma Samenwerkingsverbanden Vernieuwende karakter van de ingediende projecten Transversale integratie van de genderdimensie en gelijkheid van kansen Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 7
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Het verst verwijderd van de inschakeling Doel De afstand verkleinen tussen het doelpubliek en het SPI De integratie en de maatschappelijke stabilisering verwezenlijken Aan de achtergestelde en sociaal gesoleerde personen een ander soort, sociale en intensieve, begeleiding aanbieden Maatschappelijke en persoonlijke stabilisering Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 8
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Voorziene acties De socioprofessionele balans of equivalent middel (verplichting) Steun bij het oplossen van maatschappelijke problemen (bv.: schulden, verslaving, ) De resocialisatie via de versterking van de verworven competenties en van de belangencentra De preventie van de werkloosheidsvallen Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 9
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Voorwaarden Collectieve start met minimum 5 deelnemers (= 1 ste uur collectieve activiteit) Wanneer? Tussen 1 januari en 30 juni wanneer het project maximaal 6 tot 12 maanden duurt Tussen 1 januari en 30 september wanneer het project maximaal 6 tot 9 maanden duurt Minimumquota uren sociale activering= 240uren /6 maanden tot 480 uren /1 jaar volledige maand en pro rata Voorbeeld: project van 7,5 maanden: 240/6*8 = 320 uren = Voorwaarde tot betoelaagbaarheid van het project Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 10
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Voorwaarden (vervolg) Sociale activering= uren collectieve sociale activering + uren individuele begeleiding Mogelijkheid uren individuele begeleiding maar mag 25 % van minimumquota van de in te voeren uren niet overschrijden 25 % van (40u*aantal volledige maanden) Vervanging max 50 % ten laste van het ESF Relevantiedrempel te bereiken voor effectieven en vervangers Voorafgaande voorwaarde: SPB of equivalent middel Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 11
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Subsidiringsregels Op basis van het goedgekeurde ESF-bedrag en van de modaliteiten van het voorgestelde project Aanmoedigingspremie = 1 per uur activiteit (collectieve maatschappelijke activering en individuele begeleiding) Betoelaagbaarheid van het project Minimumquota (40uren* aantal volledige maanden) Betoelaagbaarheid van de deelnemer Relevantiedrempel = 20 uren * aantal volledige maanden. Gevallen van vervanging = zelfde voorwaarden Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 12
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 a. De activerende voortrajecten Voorbeelden subsidiringsregels Indien een promotor voorziet in een voortraject van 8 maanden met 360 uren sociale activering en enkel 260 uren worden gegeven NIET SUBSIDIEERBAAR want 40 uren *8 = 320 uren niet bereikt. Indien een promotor voorziet in een voortraject van 6 maanden met 300 uren sociale activering, en alle uren werden gegeven, maar een deelnemer verlaat het project nadat hij 70 uren heeft gevolgd Kosten voor deze deelnemer NIET SUBSIDIEERBAAR, want 20 uren * 6 maanden = 120 uren niet bereikt. Indien een promotor voorziet in een voortraject van 6 maanden met 260 uren sociale activering, mag de individuele begeleiding 25 % van het minimumquota niet overschrijden (240u*25%=60u). Indien er voor het project (=groep) 260 uren werd ingevoerd, waarvan voor een deelnemer 80 uren individueel en 180 uren collectief Kosten voor deze deelnemer zullen beperkt worden tot 240u (want slechts 60u individueel zijn subsidieerbaar). Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 13
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 b. De socioprofessionele inschakelingstrajecten Dichtbij de inschakeling Doel De afstand verkleinen die de groep gebruikers van de OCMWs scheidt van de arbeidsmarkt De beroepservaring realiseren via een tewerkstelling met het oog op een duurzame professionele inschakeling De activering van de competenties en van de beroepsbekwaamheden Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 14
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 b. De socioprofessionele inschakelingstrajecten Voorziene acties De socioprofessionele balans of equivalent middel (verplichting) De mobilisering van de verworven competenties om de geviseerde job te bemachtigen Het gewend raken aan de zoektocht naar werk. Hulp bij het opstellen van het CV Begeleiding in het zoeken naar werk Het zoeken naar werk en contact met de werkgever Tewerkstelling Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 15
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 b. De socioprofessionele inschakelingstrajecten Voorwaarden Collectieve start met minstens 10 deelnemers (= 1 ste uur collectieve activiteit). Indien de promotor er niet in slaagt om een groep van 10 samen te stellen bij de start, mogelijkheid om 2 groepen van 5 deelnemers samen te stellen met een gemeenschappelijke opleiding van minstens 20 uren tussen de twee eerste groepen Wanneer? Tussen 1 januari en 30 juni met een duur van maximaal 12 maanden Te voorziene minimumquotum voor elke deelnemer Opleiding tussen 200 en 400 uren Begeleiding tussen 50 en 140 uren = Voorwaarde tot betoelaagbaarheid van het project Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 16
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 b. De socioprofessionel inschakelingstrajecten Voorwaarden (vervolg) Min. 1 dag per deelnemer tewerkstelling via art.607 25% van de uren besteed aan de opleiding mag individueel zijn (bv: inleefstage, opleiding georganiseerd en erkend door VDAB, Bruxelles-formation of FOREM) Vervanging max 40% ten laste genomen door ESF Relevantiedrempel te bereiken voor effectieven en vervangers Voorafgaande voorwaarde: SPB of equivalent middel Minimum een maatschappelijk werker voor 10 deelnemers Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 17
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 b. Socioprofessionele inschakelingstrajecten Subsidiringsregels Op basis van het goedgekeurde ESF-bedrag en van de modaliteiten van de voorgestelde projecten Lonen art. 60 7 mogen worden gesubsidieerd voor de maximale duur ( voor de risicos op dubbele financiering) Betoelaagbaarheid van het project Minimumquota (200 uren opleiding en 50 uren begeleiding) Betoelaagbaarheid van de deelnemer Relevantiedrempel = minimum 125 uren opleiding en begeleiding. Gevallen van vervanging = zelfde voorwaarden Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 18
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 Aanbeveling 1 uur activiteit per maand Administratief werk Niet overdrijven! Dergelijke projecten zullen niet als Best Practice beschouwd kunnen worden. Getekende aanwezigheidslijsten OF prestatiestaat die, per dag, het aantal uren administratief werk oplijst, met aanduiding van de inhoud van de gepresteerde uren (aard van de activiteit). Deze prestatiestaat moet minstens 1 maal per week getekend worden door de betreffende persoon. Andere werknemers: ondertekening aanwezigheidslijsten Afwezigheden Geen valorisering van de uren van de begeleiders Valorisering van de uren van de deelnemers art. 607 (codes 1 en 10 van de Dmfa) Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 19
 • 2) Pijler maatschappelijke integratie As 1 Tabellen ter opvolging van het risico op dubbele subsidiring Ontvangen Belgische openbare cofinancieringen Te uploaden in de applicatie bij elke ophaal- en regularisatieperiode (Template ter beschikking gesteld door de beheersautoriteit) Uren begeleiding VS administratief werk Gepresteerde uren zonder deelnemer zijn automatisch administratieve uren
 • Dia 20
 • 3) De ontvankelijkheidscriteria van een project van As 1 de eindbegunstigde is: een OCMW een groepering van OCMWs die een overeenkomst sloten een vereniging HOOFDSTUK XII de deelnemers aan de projecten moeten behoren tot volgend doelpubliek: leefloners of begunstigden van gelijkwaardige maatschappelijke hulp; bovenvermelde begunstigden die tijdens het project zullen worden tewerkgesteld op basis van artikel 607 van de wet van 8 juli 1976 of die al tewerkgesteld zijn via artikel 607 van de wet van 8 juli 1976 bij de aanvang van het project Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 21
 • 3) De ontvankelijkheidscriteria van een project van As 1 Bij dit publiek wordt bijzondere aandacht besteed aan de projecten die specifiek gericht zijn op: Jongeren onder de 25 Personen ouder dan 45 jaar Eenoudergezinnen Mensen met vreemde nationaliteit/afkomst de eindbegunstigde heeft binnen de door de POD Maatschappelijke Integratie vooropgestelde deadline alle gevraagde bestanden doorgestuurd via de informaticatool die door de ESF-cel ter beschikking wordt gesteld van de kandidaat-promotoren; de budgettaire mogelijkheden; de verdeelsleutel tussen de gewesten; het verband met de sector van de sociale economie; Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 22
 • 3) De ontvankelijkheidscriteria van een project van As 1 de kwantitatieve voorwaarden voor ieder projecttype: het minimum aantal personeelsleden voorzien voor het project het voorziene minimum aantal projecturen de typologien van de geplande acties de methodologie en het pedagogische programma; de jaarbegroting voor het project en gemiddelde kostprijs per begunstigde; de eventuele evaluatieresultaten die handelen over een project neergelegd door een kandidaat-promotor tijdens een vorige programmering of tijdens een vorige oproep. Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 23
 • 4) Levenscyclus van een project/procedure De dossiers die als ontvankelijk worden beschouwd zijn voorwerp van een dubbele analyse : op de inhoud van de projecten ; op de gelijkvormigheid van de aanvraag t.o.v. de administratieve en financile regels van toepassing op de federale programmatie en voortvloeiend uit zowel de Europese als de nationale regelgeving De resultaten van deze dubbele analyse worden opgenomen in een samenvattende technische fiche voor elk project De beoordelingen gehanteerd door de federale Cel FSE zijn de volgende : A : het project is aanvaard B : het budgettaire aspect van het project moet worden herzien C : de inhoud van het project moet worden veranderd om te voldoen aan het geheel van ontvankelijkheidscriteria D : het project is geweigerd Deze beoordelingen zullen worden voorgelegd aan het Selectiecomit Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 24
 • 4) Levenscyclus van een project/procedure Samengesteld selectiecomit Bijzonderheid: aanwezigheid van de gewestelijke diensten voor tewerkstelling Beroepsprocedure mogelijk 10 dagen na overhandiging van het betekende advies bij de federale cel ESF Ophaling van de gegevens van het project op kwartaalbasis Preventief bezoek van de beheersautoriteit van het ESF Controle van de ophalingen door de beheersautoriteit van het ESF Bij de controle van de afgelopen kwartalen, regularisatieperiode aanvullen + jaarlijks uitvoeringsverslag uploaden via de informaticatoepassing Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 25
 • 5) Financieringssysteem Opstart van het project = 20 % betaald Uw uiteindelijke werkelijke uitgaven per kwartaal B.A. betaalt max. 20 % terug Uw bewijsstukken ter beschikking van de B.A. uitgezonderd facturen en samenwerkingsovereenkomsten Aanwezigheidslijsten! Saldo uitgekeerd na ontvangst, van de EC, van het bedrag dat overeenkomt met het saldo Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 26
 • 6) Informaticatoepassing De voordelen van de toepassing: Gentegreerde toepassing Alle actoren van de programmatie werken op eenzelfde toepassing Vereenvoudiging voor de promotoren Automatische antwoorden bij fout / 10 % indirecte kosten / link met Dmfa Niet duur Gratis ter beschikking gesteld Toegang tot internet Usergroup van promotoren opgericht Indien jullie deel uitmaken van een Cluster of van een vereniging hoofdstuk XII, neem zo snel mogelijk contact op met uw veilgheidsconsulent Service Public de Programmation Int gration Sociale, avec le soutien de l Union Europ enne Le Fonds Social Europ en investit dans votre avenir
 • Dia 27
 • Verbetering van de audit: Historiek van het project is bewaard Verbetering van de opvolging: Stagiaires Statistieken Verbetering van de controles: Automatische controles in de aanvraag Beheersautoriteit verbetert onmiddellijk Versnelling van de financile voorleggingen: Per kwartaal 6) Informaticatoepassing Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 28
 • Wie contacteren? 1. Uw adviseur 2. De SmalS - Helpdesk OCMW [email protected] 02/787.58.28 3. De veiligheidsadviseur van het POD MI Gilles KEMPGENS [email protected] 02/508.86.80 6) Informaticatoepassing Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 29
 • 7) Gidsen en FAQ De praktische gidsen en een reeks FAQ beschikbaar op de site www.mi-is.be:www.mi-is.be Beschrijvende gids OP ESF 2007-2013 Boekhoudkundige gids Gids informaticabeheer Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 30
 • 8) Contacten bij de POD Maatschappelijke Integratie Franstalig E-mail: [email protected]@mi-is.be Tel : 02/508.85.86 Nederlandstalig E-mail : [email protected]@mi-is.be Tel : 02/508 85 85 Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst
 • Dia 31
 • 9) Vragen ? Dank voor jullie aandacht en veel succes! Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, met de steun van het Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst