Groen Succes

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De businesscase van duurzaamheid

Transcript of Groen Succes

 • GROEN SUCCES

  2

  De businesscase van duurzaamheid

 • Veel organisaties denken dat duurzaam ondernemen geld kost.

  Maar het tegendeel is waar, het levert juist op.

  Wilt u weten wat dit uw organisatie kan opleveren?

  Kijk dan op eneco.nl/duurzaamondernemen.

  Duurzaam ondernemen dat levert op

  FHV_92695_FD_168x210.indd 1 03-01-12 11:59

 • 3Onderzoek Wat doen Nederlandse bedrijven aan duurzaamheid?

  Showcase- AH puur&eerlijk- EvoSwitch - VZM Uitzendgroep

  AchtergrondDuurzaamheid maakt uw bedrijf toekomstbestendig

  Showcase- SanoRice- OVG - Van Houtum

  Klein, groter, grootstGroene winst voor alle type bedrijven

  Pionier Petra de Boer, Ecodrukkers

  4

  8

  20

  26

  38

  44

  Inhoud

  Dat duurzaamheid een randvoorwaarde is voor zakelijk succes, mag nauwelijks meer een onderwerp genoemd worden. De een doet het om omzetdoelstellingen voor de lange termijn te behalen, de volgende puur en alleen uit fatsoen, terwijl de ander simpelweg een milieuvrien-delijk product heeft ontwikkeld. Driekwart van zakelijk Nederland beseft in ieder geval dat vergroenen niet alleen chique is, maar ook businesskansen biedt. Chique is hier eigenlijk een net woord voor Goed voor je imago, wat door bijna negentig procent van de respondenten uit de Nationale Duurzaamheidsenqute wordt onderstreept (zie pagina 4).Businesskansen gaan breder dan de winst op het vlak van reputatie. Energiebesparing steekt met kop en schou-ders boven andere groene maatregelen uit. Maar er zijn ook andere argumenten om duurzaamheid te omarmen. Daarbij is opvallend dat maar liefst 74,3 procent van de on-dervraagde ondernemers en managers een idele drijfveer kent; zij zijn begaan met het milieu. Ook het behouden van de concurrentiepositie, voldoen aan de wensen van afnemers of klanten, en het beheersen van de inkoopkos-ten worden door respondenten genoemd.Maar gelukkig is groen worden niet alleen nodig of lonend. Het is vooral ook inspirerend. Dit boekje belicht daar prachtige voorbeelden van. Geniet ervan! Ewald SmitsHoofdredacteur

  Groen moet je doen

 • 4Duurzaamheid en economisch succes gaan prima samen. Maar wat kun je allemaal doen om je bedrijf te verduurzamen,

  en wat levert dat concreet op? We onderzochten het in de Nationale Duurzaamheidsenqute 2011.

  We waren benieuwd wat duurzaam ondernemen echt oplevert voor een bedrijf. In samenwerking met Eneco voerden we daarom de Nati-onale Duurzaamheidsenqute uit. Hierin legden we aan 374 managers en ondernemers - die had-den aangegeven serieus met duurzaamheid bezig te zijn - de stelling voor: Sinds ik verduurzaam, gaat het mij bedrijfseconomisch voor de wind. Om eerlijk te zijn: een kleine meerderheid van de respondenten reageerde negatief op de stelling.

  Dat wil zeggen: 58,6 procent wilde de stelling be-vestigen noch ontkennen, en de groep die het er niet mee eens was, was iets groter (23,4 procent) dan de groep die het er wel mee eens was (17,1 procent). Maar daarmee is duurzaamheid niet afgeschreven als business boost, integendeel. Ten eerste doen veel van die duurzame respondenten het niet alleen voor de knikkers. 73,5 procent van hen laat weten met duurzaamheid bezig te zijn omdat hij/zij begaan is met de natuur; in onze ogen een perfecte motivatie. Sterker nog: wie

  Waaruit bestaan de duurzaamheidsactiviteiten voornamelijk?

  energiebesparing

  milieubelasting verminderen

  duurzame producten of diensten ontwikkelen

  communicatie

  duurzaam inkopen of opwekken

  anders

  79%

  61%

  45%

  27%

  44%

  15%

  Het begint met energie besparen

  OndErzOEK

 • 5janee

  59%41%

  alleen op basis van gehoopt economisch succes aan het verduurzamen slaat, zou weleens lelijk op zijn neus kunnen vallen. Want met duurzaam ondernemen is het net als met social media: echt blijvend succes heeft niet alleen te maken met vlekkeloze uitvoering, maar ook met je intenties.Daarnaast zijn er een heleboel respondenten onder de eerdergenoemde 58,6 procent die heus economisch garen spinnen bij hun duurzame activiteiten. Zij besparen bijvoorbeeld op energie, hun mensen rijden in zuiniger autos, ze weten die mensen beter te motiveren, halen rendement uit hun afvalstroom, winnen marktaandeel en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alleen hoeft dat nog niet te betekenen dat het ze economisch voor de wind gaat - sowieso gaat het dit jaar maar weinigen economisch voor de wind.

  InvesteringshorizonWat doen ze dan, die 374 (bijna 75 procent van het totaal) managers en ondernemers die zeggen duurzaam bezig te zijn? Bij deze vraag konden respondenten meerdere antwoorden geven. Populair zijn energie besparen (78,6 procent), verminderen van de milieubelasting - zaken als CO2-reductie of afvalscheiding (61 procent), het ontwikkelen van duurzame producten of diensten (44,9 procent) en duurzaam inkopen of (energie) opwekken (43,9 procent).

  zijn de duurzaamheidsactiviteiten onderdeel van een

  uitgewerkte strategie?

  Duurzaamheid betekent voor de meeste on-dernemers en managers dus nog altijd in de eerste plaats energie besparen. En dat is niet zo vreemd, want je kunt met relatief kleine inves-teringen op korte termijn behoorlijke bedragen uitsparen (zuinige verlichting, slimme meters, apparatenbeheer) en bij grotere investeringen is precies te berekenen wanneer de aan te schaffen

  overtuigd zijn van nut en noodzaak

  overtuigd zijn van businesskansen

  overtuigd zijn van kostenbesparing

  als er vraag naar is, ga ik ermee aan de slag

  Wat is er voor nodig om in actie te komen?

  23%

  34%

  38%

  29%

 • 650%

  30%

  20%

  installaties, of de nieuwe voorzieningen aan het gebouw, op de langere termijn zijn terugverdiend. De respondenten bevestigen dit: 71,6 procent van hen is het eens met de stelling dat het energiege-bruik van elk bedrijf makkelijk met 20 procent (!) naar beneden kan. Daarnaast stelden we de vraag tot welke inves-teringshorizon onze respondenten bereid zijn op het gebied van duurzaamheid in hun bedrijf. Daarover liepen de meningen sterk uiteen: 29 procent wil binnen drie jaar uit de kosten zijn, 32,3 procent binnen vijf jaar en voor 22,6 procent van de respondenten is acht jaar snel genoeg. 16,1 procent tot slot geeft aan jaarlijks een vast bedrag voor duurzaamheid opzij te leggen. Los van die tijdsspanne laat 46 procent van de res-pondenten weten te kampen met een gebrek aan investeringsruimte. Het was al eerder gezegd: het gaat momenteel lang niet iedereen voor de wind.

  StrategieWat verder opvalt in de uitslagen, is het aantal respondenten (58,6 procent) dat aangeeft in zijn organisatie met een uitgewerkte duurzaamheids-strategie te werken. Van die strategien staat 70,8 procent op papier en er wordt in maar liefst 53 procent van de gevallen met kpis (duidelijk omschreven doelstellingen) gewerkt. Dat geeft aan dat in veel bedrijven duurzaamheid er al lang niet meer even bij wordt gedaan. Het is een volwassen onderwerp op de bedrijfsagenda, waar ftes voor worden aangesteld. Wel vinden veel bedrijven (50 procent) het moeilijk om aan de buitenwereld te laten zien wat ze met hun duur-zame activiteiten bereikt hebben. Ze zien dat als een belangrijke uitdaging. Dat is opmerkelijk: waar de buitenwacht bedrijven maar al te graag beticht van greenwashing, hebben bedrijven zelf juist het idee dat ze een marketingprobleem heb-ben. Dit laatste geldt overigens niet alleen voor de kleinere bedrijven in dit onderzoek (54,3 pro-

  cent van de respondenten werkt in een bedrijf met minder dan vijftig medewerkers), maar ook voor sommige veel grotere partijen (45,7 procent van de respondenten vertegenwoordigt een bedrijf met vijftig of meer personen).

  Kostenbesparingen Tot slot nog even terug naar de respondenten die aangaven niet duurzaam bezig te zijn. Dat waren er 129 van de in totaal 502 in dit onderzoek (ruim 25 procent). Aan hen vroegen we wat ze nodig hebben om in actie te komen. Ruim de helft (51,2 procent) antwoordde eerst overtuigd te moeten worden van de kostenbesparingen die met duur-zame maatregelen behaald kunnen worden. Voor die mensen hebben we een huiswerkopdracht: lees dit boekje.

  Waar ligt op dit moment uw grootste uitdaging wat betreft duurzaamheid?

  Cradle to cradle

  zelf duurzame producten in de markt zetten

  zichtbaarheid activiteiten

  geloofwaardigheid

  OndErzOEK

 • 7In 2007 formuleerden de nederlandse supermarkten de doelstelling om eind 2011 alleen nog duurzaam gevangen vis voorzien van het logo van de Marine Stewardship Council (MSC) in de schappen te hebben. Die doelstelling werd niet gehaald, maar met 85 procent is het duurzame visaanbod desalniettemin gexplodeerd. Wereldwijd is het MSC-aanbod 45 procent.

  Aandeel duurzaaam gevangen vis in de nederlandse supermarkt

  85%

  Cradle to cradle

  Op 5 april 2012 begint in Venlo de Floriade s werelds grootste tuinbouwtentoonstelling. De organisatie heeft bij de opzet van dit evenement gekozen om de designprincipes te hanteren van de cradle to cradle filosofie en ze omgedoopt tot de Venlo principles. Daarmee is het een wereldwijd podium voor duur-zame ontwikkeling geworden.

  Goed bezig!Nederland verduurzaamt: de stand van zaken

 • Sanne Zwinkelsbrandmanager AH puur&eerlijk

  Sanne Zwinkelsbrandmanager AH puur&eerlijk

  ShOWcASE

 • 9Tweenhalf jaar geleden zijn wij begon-nen met het duurzame huismerk AH puur&eerlijk. We