Grenzeloos Toegankelijk

28
in Vlaams-Brabant IDEEËN VOOR GRENZELOZE ROUTES GRENZELOOS TOEGANKELIJK

description

Toegankelijk toerisme, daar gaan wij voor. Toerisme Vaams-Brabant stelt je een aantal wandelingen en fietstochten voor die in hoge mate toegankelijk zijn. Laat ons je helpen om een keuze te maken in al het moois en lekkers dat het Hageland te bieden heeft.

Transcript of Grenzeloos Toegankelijk

Page 1: Grenzeloos Toegankelijk

in Vlaams-Brabant

IDEEËN VOOR GRENZELOZE ROUTES

GRENZELOOS TOEGANKELIJK

Page 2: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 2

Colofon: Deze brochure is een initiatief van Toerisme Vlaams - Brabant vzw mei 2012. Redactie: Stefaan Stegen | Vormgeving: Absoluut.be | Foto’s: @ Toerisme Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams - Brabant, Lander Loeckx, Harrie Spelmans | Cartografie: Elke Feusels, Provincie Vlaams-Brabant | Druk: Enschedé | Wettelijk depot: D/2012/4058/07

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | V.U.: Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, ond. nr.: 0422.667.404, T +32 (0)16-26 76 20, M [email protected], www.toerismevlaamsbrabant.be

Page 3: Grenzeloos Toegankelijk

3 I Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant Grenzeloos ToegankelijkToegankelijk toerisme, daar gaan wij voor.

Iedereen wil kunnen genieten van de pracht van het Hageland.

Genieten van wat natuur en landschap hier te bieden hebben is een echte verademing.

Open landschappen, groene valleien, oude stads- en dorpskernen vragen om ontdekt te worden.

Hoe kan je dat beter dan door een fikse wandeling of fiets-tocht te maken? Of waarom geen meerdaags verblijf in het Hageland? Toerisme Vlaams-Brabant stelt je een aan-tal wandelingen en fietstochten voor die in hoge mate toe-gankelijk zijn. Van Tienen, suikerstad, via het kunstschrijn Zoutleeuw tot in het groene Geetbets kan je nu al een he-le reeks initiatieven aantreffen die een daguitstap of een meerdaags verblijf in het Hageland mogelijk maken voor mensen die leven met een beperking.

Het is net die combinatie van routes, overnachtingsmo-gelijkheden en recreatief aanbod die de kracht uitmaakt van het Europees Interreg project Grenzeloos Toeganke-lijk. Het is die geïntegreerde aanpak waarvoor Vlaanderen in november 2011 gelauwerd werd met de World Leisure Innovation Price.

Iedereen kan in onze provincie terecht om zijn of haar vrije tijd door te brengen.

Monique Swinnen, Voorzitter Toerisme Vlaams-Brabant

Page 4: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 4

P6 DOELSTELLINGEN

P8 PROVINCIEDOMEIN HET VINNE

P11 TIPS VOOR FIETSTOCHTEN EN VEILIGHEID

P12 FIETSTOCHT ZOUTLEEUW: VINNERONDE

P14 FIETSTOCHT ZOUTLEEUW: STALEN ROS ROUTE

P16 FIETSTOCHT TIENEN: GRENZELOOS FIETSEN

P18 WANDELING TIENEN: TIENEN HEEN EN WEER

P20 WANDELING: LANDELIJK LINTER

P22 WANDELING KORTENAKEN: HEERLIJK HOELEDEN

P24 WANDELING GEETBETS: WARANDEROUTE RUMMEN

P27 INFO EN LINKS TOEGANKELIJK TOERISME

INHOUD

DiestBegijnhof

AarschotHotel de Pluimpapaver

Kortenaken

Linter

TremeloDamiaan

Hoegaarden Tienen

Landen

ZoutleeuwHistorische Grote Markt

ProvinciedomeinHalve Maan

Geetbets

LEUVEN

ProvinciedomeinHet Vinne

Waranderoute

ProvinciedomeinKessel-Lo

Rotselaar

PAJOTTENLAND EN ZENNEVALLEI

BRABANTSE KOUTERS

DIJLELAND

GalmaardenHotel de Carrousel

ProvinciedomeinHuizingen

Papiermolen Herisem

Gooik

BeerselKasteel van Beersel

AsseWaalborrepark

Oud-HeverleeZoet WaterMeerdaalwoud

Overijse Bezoekerscentrum Druif

Machelen

Kortenberg

ZemstSportimonium

KampenhoutWitloofmuseum

Wezembeek Oppem

TervurenKoninklijk Museum Midden-AfrikaPark en ArboretumHof van Melijn

BoortmeerbeekHotel Kalleberg

BeverHotel Rosario

MeiseNationale

PlantentuinFalco hotel

BRUSSEL

Lustoordroute

Tuinen van Hoegaarden

Heerlijk Hoeleden

Rosberg

7 bronnen wandeling

‘t Wit gebrouw

Landelijk Linter

Abenowandeling

Grenzeloos fietsenTienen Heen en Weer

La Vignette

De Passant

HAGELAND

Toegankelijk Vlaams-Brabant

Voor meer informatie over logies, bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes, … in onze provincie kan je terecht op www.toevla.be

Page 5: Grenzeloos Toegankelijk

5 I Vlaams-Brabant

DiestBegijnhof

AarschotHotel de Pluimpapaver

Kortenaken

Linter

TremeloDamiaan

Hoegaarden Tienen

Landen

ZoutleeuwHistorische Grote Markt

ProvinciedomeinHalve Maan

Geetbets

LEUVEN

ProvinciedomeinHet Vinne

Waranderoute

ProvinciedomeinKessel-Lo

Rotselaar

PAJOTTENLAND EN ZENNEVALLEI

BRABANTSE KOUTERS

DIJLELAND

GalmaardenHotel de Carrousel

ProvinciedomeinHuizingen

Papiermolen Herisem

Gooik

BeerselKasteel van Beersel

AsseWaalborrepark

Oud-HeverleeZoet WaterMeerdaalwoud

Overijse Bezoekerscentrum Druif

Machelen

Kortenberg

ZemstSportimonium

KampenhoutWitloofmuseum

Wezembeek Oppem

TervurenKoninklijk Museum Midden-AfrikaPark en ArboretumHof van Melijn

BoortmeerbeekHotel Kalleberg

BeverHotel Rosario

MeiseNationale

PlantentuinFalco hotel

BRUSSEL

Lustoordroute

Tuinen van Hoegaarden

Heerlijk Hoeleden

Rosberg

7 bronnen wandeling

‘t Wit gebrouw

Landelijk Linter

Abenowandeling

Grenzeloos fietsenTienen Heen en Weer

La Vignette

De Passant

HAGELAND

NL

FRLU

DE

BRUSSEL

VLAAMS-BRABANT

Page 6: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 6

DoelstellingenDe afgelopen drie jaar coördineerde de provincie Vlaams-Brabant het Europese Interreg project Grenzeloos Toegankelijk in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Met dit project wordt ernaar gestreefd om personen met een beperking optimaal te laten genieten van een totaal aanbod op vlak van recreatie, educatie en toerisme.

De besturen van Geetbets, Kortenaken, Linter, Tienen en Zoutleeuw hebben inspanningen geleverd om de routes toegankelijk te maken.

Voor Vlaams-Brabant werd vooral gefocust op het Hageland, meer bepaald op de streek rond het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw.

Onderzoek wijst immers uit dat maar liefst 50 miljoen Europeanen moeilijk terechtkunnen binnen het toeristisch-recreatieve aanbod ten gevolge van de ontoegankelijkheid van de accommodaties. Dit aandeel (12% van de bevolking) zal de komende jaren nog aanzienlijk stijgen als gevolg van de toenemende vergrijzing. Door hierop in te spelen kan de toeristisch - recreatieve sector een belangrijk doelpubliek bereiken. Ook gezinnen met een gehandicapt kind zijn vragende partij voor een meer toegankelijk recreatief aanbod.

Genoeg redenen om met een aantal Vlaamse en Nederlandse partners de hoofden bij elkaar te steken. Het Interreg project ‘Grenzeloos Toegankelijk’ werd uitgevoerd onder de projectleiding van de provincie Vlaams-Brabant (VL) en in samenwerking met de projectpartners Stichting Zet (NL), Toegankelijkheidsbureau (VL), Stad Zoutleeuw (VL) en Staatsbosbeheer – regio Zuid (NL).

Page 7: Grenzeloos Toegankelijk

7 I Vlaams-Brabant

Praktische infoIn deze brochure vind je informatie over toe-gankelijke routes in het Hageland. Elke route is zodanig opgebouwd dat je een lus wandelt of fietst. Je keert telkens terug naar het startpunt. In de buurt van elk start-punt zijn aangepaste parkeerplaatsen aanwe-zig. Op elke route kan je ook ergens terecht voor een hapje en tapje of een sanitaire halte.

De routes die opgenomen zijn in deze brochure zijn op toe-gankelijkheid nagekeken en getest door het Toegankelijk-heidsbureau vzw. Hierbij werd rekening gehouden met onder andere het vademecum ‘Toe-gankelijk Publiek Domein’.

In overleg met de steden en gemeenten werden op het ter-rein aanpassingen uitgevoerd om de route beter toegankelijk te maken.

Toegankelijkheid is een be-grip dat evolueert met de tijd. Naarmate de inzichten

over toegankelijkheid wijzigen wordt ook de regelgeving aan-gepast. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe toeganke-lijke routes, projecten, regel-geving ... bezoek dan eens de websites, vermeld op de ach-terzijde van deze brochure.

Op de websites van Toegan-kelijk Reizen en Toegankelijk Vlaanderen worden regelma-tig nieuwe toegankelijke reis-doelen en accommodaties in kaart gebracht. Je kan de-ze reisplanners raadplegen, doelgericht zoeken, en erva-ringen delen met anderen.

Toegankelijke routes ... een woordje uitleg

Page 8: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 8

ADRES

Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)11-78 18 19M [email protected]/ zoutleeuw

Bistro Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)478-78 42 44M [email protected]

ZoutleeuwProvincie-domein Het Vinne Een brok natuurgeschiedenis...

Het Vinne wordt al vermeld in 1278, in een charter van Hertog Jan I. Het ven ontstond na turfuitgravingen. Tot in de 19de eeuw stond de vier meter diepe turfkuil voortdurend onder water.

In 1841 startte de drooglegging van het meer en in 1844 werd een gebied van 100 hectare vrijgemaakt voor akkerbouw en veeteelt. Later plantte de Union Allumettière hier canadapopulieren aan voor de productie van lucifers. De toen nog unitaire provincie Brabant besliste in 1974 Het Vinne te ontwikkelen tot een domein voor natuurgerichte recreatie. Het hele gebied werd in 2004 weer onder water gezet. Natuurliefhebbers uit binnen- en buitenland benijden de provincie Vlaams-Brabant om de unieke fauna en flora in en langs het grootste natuurlijk binnenmeer van Vlaanderen.

Vlaams-Brabant I 8

Page 9: Grenzeloos Toegankelijk

9 I Vlaams-Brabant 9 I Vlaams-Brabant

Sinds enkele jaren wordt bij de uitwerking van elk project in Het Vinne de toegankelijkheid voor men-sen met een beperking als belangrijke vereiste ge-steld. De hoeveomgeving en de speeltuin zijn rol-stoeltoegankelijk en de signalisatie werd aangepast.

In het bezoekerscentrum staan reliëfplannen opge-steld waar blinden en slechtzienden zich een beeld kunnen vormen van de verschillende biotopen en de waterhuishouding in Het Vinne.

Langs het 800 meter lange zintuigenbeleefpad kan iedereen de natuur op verrassende manier ontdek-ken. Kijken door een rode bril, het ruisen van de bla-deren in de boomkruinen horen, verschillende steen- en houtsoorten betasten, enzovoort.

Je kan aangepaste fietsen (lage zitfietsen met drie wielen en rugsteun, bakfietsen, rolstoelfietsen met motor, tandems en een duofiets met motor...) huren voor tochtjes in de omgeving. Voor het moeilijkere terrein in Het Vinne zelf staat een Wombat (rolstoel voor alle terrein) ter beschikking.

De fietsen kan je best vooraf reserveren via mail of bovenstaande telefoon.

Voor de wandelingen rond het meer is er een Wom-bat (een rolstoel voor alle terreinen) beschikbaar.

Page 10: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 10

Op avontuur in de natuur: Klassen of schoolgroepen uit kleuter-, basis- en secundair onderwijs ontdekken via tal van natuur- en milieuactiviteiten het unieke biotoop van Het Vinne. De permanente interactieve tentoonstelling in het bezoekerscentrum (gratis toegankelijk) spreekt alle zintuigen aan. Bovendien zijn er steeds verrassende tijdelijke tentoonstellingen. En waarom zou je naar aanleiding van een feestje niet op ontdekkingstocht gaan in deze rijke natuuromgeving?

Alle natuur- en milieueducatieve activiteiten werden gebundeld in een afzonderlijke brochure. Aan te vragen op T +32 (0)11-78 18 19

Olympische kandidaten gezocht: Achter de Vinnehoeve loopt het Olympisch pad. Sportievelingen kunnen zich daar meten met de dieren van Het Vinne. Kan je zo ver springen als een kikker of zo goed ruiken als een mier? Test het uit. Elke maand mooie prijzen te winnen. Meer info in het bezoekerscentrum.

Achter de Vinnehoeve werd een kruidentuin aangelegd. Je kan er verschillende geuren en smaken van kruiden ontdekken. Haal in het bezoekerscentrum de brochure die je de verschillende soorten en hun toepassingen toelicht. Er zijn ook DAISY-spelers beschikbaar om blinden en slechtzienden van deze tuin te laten genieten.

HET VINNE vervolg

Wat zeggen je water, vuur, aarde en lucht? De vier natuur-elementen jazeker, maar ook de rode draad van de magi-sche speeltuin van Het Vinne. Luidkeels samen ravotten in de klautertunnels en kruipbuizen, muziek maken op klankstenen of schommelklokjes, enz. Magisch. En nog meer goed nieuws: heel wat speelvormen zijn aangepast aan kinderen met een beperking.

Page 11: Grenzeloos Toegankelijk

11 I Vlaams-Brabant

TIPS VOOR EEN VEILIGE FIETS- EN WANDELTOCHT

• Leef het verkeersreglement na.

• Weet waaraan je begint. Bereid je tocht goed voor met de fietskaart.

• Hou rekening met weersomstandigheden; breng gepaste kledij mee om jezelf te beschermen tegen weer en wind.

• Welke kledij je ook aantrekt: breng een fluovestje mee zodat andere weggebruikers je goed opmerken.

• Warm voldoende op voor je vertrekt, of vertrek aan een laag tempo. Zo houd je het langer vol.

• Draag je fietshelm. Hopelijk heb je hem nooit echt nodig...

• Breng wat proviand mee voor onderweg, zeker voldoende drank. Ook al kan je na de tocht wat bijtanken: tijdig drinken is noodzakelijk.

• Zorg ervoor dat je GSM-batterij goed opgeladen is voor eventuele noodgevallen.

• Is je fiets goed in orde? Goed onderhoud is onontbeerlijk om met een gerust gemoed op stap te gaan.

• Neem dat kleine setje fietsherstellingsmateriaal maar mee: je weet maar nooit...

• Noteer de adressen van fietscafés of fietsherstelpunten in de buurt van je tocht, zodat je weet waar je terecht kan als je het technisch probleem niet zelf kan oplossen.

11 I Vlaams-Brabant

Page 12: Grenzeloos Toegankelijk

TOEGANKELIJKE FIETSROUTELengte: 16,3 km Uitgebreide route: 20,4 km

STARTProvinciedomein Het Vinne

Zoutleeuw Vinneronde fietsrouteDeze route leidt je langs valleien en boomgaarden die kenmerkend zijn voor de streek. De kers op de taart is het centrum van Zoutleeuw, het kunstschrijn van Vlaams-Brabant.

Weetje

Het eeuwenoude centrum van Zoutleeuw ontsnapte aan de beeldenstorm. Hierdoor bleven heel wat kerkschatten en beelden intact. Ze stralen nog de pracht en rijkdom uit van een rijke handelsstad uit de 16de eeuw. De grote rijkdom van Zoutleeuw was mee afhankelijk van de havenactiviteiten in het centrum. De Kleine Gete was tussen de 13de en 16de eeuw één van de belangrijkste handelsroutes in het Hertogdom Brabant. Houd even halt wanneer je erlangs fietst.

Vlaams-Brabant I 12

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan je informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Cafetaria de Passant,Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)11-58 97 67M [email protected]

De Pottekaashoeve,Pottekaasstraat 7, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)494-47 58 88

+32 (0)11-58 89 85M [email protected]

Dienst Toerisme Zoutleeuw, Historisch stadhuis, Grote Markt, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)11-78 12 88M [email protected]

Page 13: Grenzeloos Toegankelijk

13 I Vlaams-Brabant

Duras

Binderveld

Gorsem

Wilderen

Halmaal

Runkelen

DormaalHalle-Booienhoven

Budingen

Helen-Bos

Melkwezer

ZOUTLEEUW

LINTER

Gra asbeek

M

elst

erb

eek

Grot

e G ete

0 km

1: 65 000

2,5 kmN

picknickbank

startpunt

zitbank

eetgelegenheid

toegankelijke site

gevaarlijke oversteek

© Toerisme Vlaams-Brabant

helling tot 4%

helling van 4 tot 6%

richting fietstocht

toegankelijke parking

Page 14: Grenzeloos Toegankelijk

TOEGANKELIJKE FIETSROUTELengte: 23,3 km

STARTProvinciedomein Het Vinne

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan je informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Dienst Toerisme Zoutleeuw, Historisch stadhuis, Grote Markt, 3440 ZoutleeuwT +32 (0)11-78 12 88M [email protected]

De Chalet,Stationsplein 6,3350 LinterT +32 (0) 478 -70 16 26M [email protected] De Zevenslaper,Glabbeekstraat 142,3450 GeetbetsT +32 (0) 485 -78 79 50M [email protected]

Zoutleeuw - Geetbets - Linter Stalen Ros RouteDe ijzeren weg, de oude spoorzate tussen Tienen en Diest, is nu de bedding voor een prachtige fietsroute. Van 1878 tot 1957 konden treinreizigers dit landschap bewonderen, nu is het de beurt aan de fietsers en wandelaars om hun ogen en oren de kost te geven.

Vertrekkend van Het Vinne te Zoutleeuw sluit je aan op de IJzerenwegroute om via een lus Linter met Geetbets te verbinden. Een groen lappendeken van landerijen spreidt zich links en rechts uit. De vallei van de Grote Gete zet de toon met stilte, natuurgeluiden en in de verte de bedrijvigheid van een landbouwer of een bosbouwer. De seizoenen kleuren het landschap met alle tinten van groen en aardekleuren.

Keer je met blozende wangen terug naar Het Vinne, laat je dan verleiden om in de Bistro van de seizoensgebonden streekgerechten te proeven, begeleid door een heerlijk streekbier. Wedden dat je terugkomt?

Vlaams-Brabant I 14

Page 15: Grenzeloos Toegankelijk

15 I Vlaams-Brabant

Duras

Keibergstraa t

Bosstraat

Diestses tr

aat

Mannekenshaagstr.

Kasteellaan

Hulsbroek

Budingen

Helen-Bos

Neerlinter

Drieslinter

Ransberg Grazen

ZOUTLEEUW

GEETBETS

KORTENAKEN

Molenbos

Warandebos

0 km

1: 65 000

2,5 kmN

picknickbank

startpunt

Proviciedomein Het Vinne

zitbank

eetgelegenheid

verharding in slechte staat

toegankelijke site

gevaarlijke oversteek

© Toerisme Vlaams-Brabant

helling tot 4%

helling van 4 tot 6%

toegankelijke parking

route met kasseien

helling meer dan 6%

richting fietstocht

Page 16: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 16

TOEGANKELIJKE FIETSROUTELengte: 14,25 km Uitgebreide route: 22 km

STARTMuseumcafé

Tienen Grenzeloos FietsenDe fietstocht laat je alle gezichten zien van deze streek: van stadskern tot uitgestrekt platteland, van historische gebouwen tot uitgestrekte industriële complexen, van drukte tot volledige rust.

Langs het oude Begijnhof verlaat je de stad, om verderop het landelijke Wommersom (Linter) te bereiken. In Wommersom stond ooit de commanderij van de Maltezerorde (de Walsberghoeve). Zoals veel dorpen in de streek werd de bevolking gedecimeerd in de 16de eeuw door plunderingen, pest en overstromingen. Langs de Ganzendries bereik je het oude station van Oplinter, en rijd je verder tot aan de oude Kloosterhoeve. In de Kopstraat krijg je een overzicht over Tienen. Via de Viander, de Kabbeekvest en Gilainstraat rijd je Tienen opnieuw in. En wanneer je goed uitgewaaid terugkeert in het centrum lonkt daar al een lekker streekgerecht of een fris streekbier om je daguitstap smakelijk af te ronden...

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan je informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Manege De Hoefslag, Desselhagen 15, 3300 TienenT +32 (0)16-81 29 91 M [email protected]

Cafetaria Houtemveld, Sporthalstraat 1, 3300 TienenT +32 (0)16-82 32 00 M [email protected]

De Boeshoeve, Bosveldstraat 61, 3300 TienenT +32 (0)476-35 85 14 M [email protected]

Dienst Toerisme Tienen, Grote Markt 4, 3300 TienenT +32 (0)16-80 56 86 of

+32 (0)16-80 56 87 M [email protected]

Page 17: Grenzeloos Toegankelijk

17 I Vlaams-Brabant

Wul

mer

som

Sint

-Mar

tens

Hak

endo

ver

Bos

t

Wan

geE

likse

m

Ove

rhes

pen

Nee

rhes

pen

Opl

inte

r

Bun

sbee

kN

eerl

inte

r

Wom

mer

som

Sint

-Mar

grie

te-

Hou

tem

TIE

NE

N

Wis

sebo

s

KORTE LUS LAN

GE L

US

0 km

1: 6

5 00

0

2,5

kmN

pick

nick

bank

star

tpun

t

zitb

ank

eetg

eleg

enhe

id

toeg

anke

lijke

site

geva

arlij

ke o

vers

teek

© T

oeri

sme

Vlaa

ms-

Bra

bant

helli

ng to

t 4%

helli

ng v

an 4

tot 6

%

toeg

anke

lijke

par

king

rout

e m

et k

asse

ien

trac

tors

luis

helli

ng m

eer

dan

6%

rich

ting

fiets

toch

t

Page 18: Grenzeloos Toegankelijk

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan u informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Manege De Hoefslag, Desselhagen 15, 3300 TienenT +32 (0)16-81 29 91M fienvanherrewegen@

hotmail.com

‘t Cijnshof, Ridderstaat 1, 3300 TienenT +32 (0)16-81 64 82 M [email protected]

Cafetaria Houtemveld, Sporthalstraat 1, 3300 TienenT +32 (0)16-82 32 00 M [email protected]

Cafetaria De Blyckaert, Reizigersstraat 81, 3300 TienenT +32 (0)16-80 48 80M [email protected]

De Boeshoeve, Bosveldstraat 61, 3300 TienenT +32 (0)476-35 85 14M [email protected]

TOEGANKELIJKE WANDELROUTELengte: 3 km

STARTMuseumcafé, Grote Markt 4, 3300 TienenT +32 (0)16-80 56 66 M [email protected] of

[email protected]

WEGBESCHRIJVING

Grote Markt - Kalkmarkt - Nieuw-straat - Hennemarkt - Beauduin-straat - Reizigersstraat - Bostsestraat - Groot Begijnhof - Bostsestraat - Moespikvest - Sint-Helenavest - Goossensvest - Rijschoolstraat - Broekstraat - Grote Markt

Tienen Heen en WeerDe wandeling leidt je door het oude gedeelte van de stad Tienen.

Je vertrekt aan het Suikermuseum, en je gaat langs de OLV-ten-Poelkerk, het beeld van Niké, zwembad Den Blyckaert, de vistrappen op de Grote Gete, het Oude Begijnhof en de Sint-Helenasluis.

Je krijgt een beeld van het aloude en nieuwe Tienen. Elk gebouw heeft zijn kleurrijk verleden en een verhaal. Voor informatie over elk van deze sites kan je je wenden tot de Dienst Toerisme op de Grote Markt (naast het Museumcafé).

Vlaams-Brabant I 18

Page 19: Grenzeloos Toegankelijk

19 I Vlaams-Brabant

WANDELROUTE TIENEN HEEN EN WEER

WC

P

WC

P

start

start

wandelrichting

helling tot 4 %

helling 4-6 %

helling > 6 %

kassei

kerk

museum

toegankelijke site

toilet

parking

eetgelegenheid

rustbank

LEGENDEstart

WC

P

Page 20: Grenzeloos Toegankelijk

TOEGANKELIJKE WANDELROUTELengte: 3 km

STARTTimelessHeidestraat 46, 3350 LinterT +32 (0)16-47 46 91M [email protected]

WEGBESCHRIJVINGHeidestraat - Kasteelstraat - Getestraat - Oude Spoorweg - Dotermontstraat - Donkelstraat - Heirbaan - Meerkensstraat - Heidestraat

Informatie & Communicatiedienst Linter:Helen Bosstraat 43, 3350 Linter T +32 (0)11-78 93 77 M [email protected]

Linter Landelijk LinterAls één van Brabants oudste Heerlijkheden (als heerlijkheid vermeld in 1146) werd Neerlinter niet gespaard van oorlogen en epidemieën. In 1914 werden er 76 woningen vernield door de Duitse bezetter. Het kasteel van Neerlinter werd meermalen verwoest.

Dit landschap ademt nog heerlijkheid, rijkdom en rust. De landerijen liggen languit langs de Grote Gete. Zelfs de IJzerenweg werd stil, staal en stoom maakten plaats voor felle fietsers, bloesemende haagkanten, en hier en daar hopelijk een salamander.

Op je wandeling kom je ook langs het station van Neerlinter. Het werd in gebruik genomen in 1894 op de lijn Tienen - Diest.

Wat verder zie je de nieuwe Salamanderhut bij de Grote Gete, een plaats waar natuur, recreatie en ontdekking hand in hand gaan.

Vlaams-Brabant I 20

Page 21: Grenzeloos Toegankelijk

21 I Vlaams-Brabant

start

WC

P

WANDELROUTE LANDELIJK LINTER

© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA

start

wandelrichting

helling tot 4 %

helling 4-6 %

helling > 6 %

kerk

kasteel

kassei

LEGENDE

start

toegankelijke site

toilet

parking

eetgelegenheid

picknicktafel

P

WC

Page 22: Grenzeloos Toegankelijk

TOEGANKELIJKE WANDELROUTELengte: 3 km

STARTKerkplein, 3471 Kortenaken

WEGBESCHRIJVINGKerkplein, Hoeledensebaan. Achter het Jacobinahof nog even de Hoe-ledensebaan volgen. Kort daarna sla je links een klein verhard pad in. Aan het kruispunt met de Groot-veldstraat ga je rechts, dan dadelijk links de veldweg op. Aan het einde van deze veldweg ga je naar links, de Ruekenbosstraat in. Volg deze tot aan het kruispunt met de Neer-lintersesteenweg. Hier ga je links. Volg de Neerlintersesteenweg tot aan de Hoeledensebaan, volg deze naar links tot aan het Kerkplein.

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan je informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Jacobinahoeve,Zuurbemdensteenweg 2, 3471 KortenakenT + 32 (0)16-77 98 33M [email protected]

Toeristische dienst Kortenaken,Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken T +32 (0)11-58 62 61 M [email protected]

Kortenaken Heerlijk HoeledenVan onderhorige heerlijkheid tot heerlijk land: Hoeleden, deelgemeente van Kortenaken, heeft een hele weg afgelegd. Wie Hoeleden bezoekt, kan niet vermoeden dat dit dorp, als heerlijkheid van de familie van Bierbeek met naam vermeld in de 12de eeuw, zulk een bewogen verleden heeft.

Van dat verleden getuigen nog de vierkantshoeven (Jacobinahoeve, Panishoeve). Eind 16de eeuw werd de streek geteisterd door de Spaanse bezetter en door een pestepidemie. Hoeleden telde toen nog amper 170 inwoners.

De Heerlijk Hoeleden route leidt je van aan de Sint-Amandskerk (met 16de eeuws laatgotisch koor) tussen de landerijen naar de vallei van de Grote Gete. De rijke bodem legt de basis voor uitgestrekte landbouwpercelen en fruitteelt. In de vallei van de Grote Gete maken deze plaats voor uitgestrekte weiden, omrand met populieren.

Vlaams-Brabant I 22

Page 23: Grenzeloos Toegankelijk

23 I Vlaams-Brabant

WC P

© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA

WANDELROUTE HEERLIJK HOELEDEN

star

t

start

wandelrichting

helling tot 4 %

helling 4-6 %

helling > 6 %

kerk

toegankelijke site

toilet

parking

picknicktafel

rustbank

LEGENDE

start

P

WC

Page 24: Grenzeloos Toegankelijk

TOEGANKELIJKE WANDELROUTELengte: 3,40 km

STARTSporthal De Warande, Ketelstraat 54, 3450 RummenT +32 (0)11-88 87 35

WEGBESCHRIJVINGKetelstraat (Sporthal De Warande) - Pastorijweg - Persoonstraat - Ke-telstraat - Plein - Kapelstraat - Gro-te Baan - Oppenstraat - Warande - Ketelstraat ( Sporthal De Warande)

Op de website van Toegankelijk Vlaanderen (www.toevla.be) kan je informatie vinden over de volgende bezienswaardigheden in de buurt:

Warande Rob’s sportcafé,Ketelstraat 50, 3450 GeetbetsT +32 (0)499-60 71 01M [email protected]

De Zevenslaper,Glabbeekstraat 142, 3450 GeetbetsT +32 (0) 485-78 79 50M [email protected]

Toeristische dienst Geetbets,Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets T +32 (0)11-58 65 45 M [email protected]

Geetbets Waranderoute RummenVolgens sommige bronnen waren in Rummen in de tijd van de Romeinen reeds legerkampen gebouwd om de Galliërs uit de streek het hoofd te bieden. Vanaf 1078 vinden we een vermelding van een dorp met een kerk.

De term ‘warande’ duidt op de aanwezigheid in vroegere tijden van een jachtgebied waarop mensen met bepaalde voorrechten op bepaalde soorten wild mochten jagen.

Het Warandebos van Rummen (Geetbets) wordt nu beheerd door Natuurpunt.

Ooit zag deze plek er heel anders uit: waar nu de natuur kansen krijgt stond ooit een machtig kasteel van de laatste graaf van Loon, Arnold van Rummen. Rummen was toen een welvarende plaats.

De aanhoudende strijd tussen de Hertogen van Brabant en de prins-bisschoppen van Luik hebben het lot doen keren. Rummen lag te midden van het strijdtoneel en werd vaak geplunderd. Het domein werd in de 14de eeuw totaal verwoest door de prins-bisschoppen van Luik. Het puin van de vernielde burcht ligt nog altijd verborgen in het bos.

Vlaams-Brabant I 24

Page 25: Grenzeloos Toegankelijk

25 I Vlaams-Brabant

© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA

Rummen

WCP

WARANDEROUTE RUMMEN

P start

LEGENDE

start

wandelrichting

kerk

toegankelijke site

toilet

parking

eetgelegenheid

picknicktafel

rustbank

start

P

WC

Page 26: Grenzeloos Toegankelijk

Vlaams-Brabant I 26

Page 27: Grenzeloos Toegankelijk

LINKS MET BETREKKING TOT TOERISMEEN TOEGANKELIJKHEID

www.toerismevlaamsbrabant.be Toerisme Vlaams-Brabant: jouw wegwijzer bij de ontdekking van jouw provincie

www.toegankelijkvlaanderen.be of www.toevla.be Informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehui-zen, scholen, hotels, musea, culturele centra, sportcentra,… maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen.

www.toegankelijkreizen.be Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap. Opdracht van het Infopunt is de ontbrekende informatie over reizen met een handicap aanvullen.

www.enter.be Enter vzw: het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

www.toegankelijkheidsbureau.be Toegankelijkheidsbureau vzw: technisch adviesbureau toegankelijkheid Limburg, Vlaams Brabant en Brussel

www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/ voor-organisaties-en-professionelen/toegankelijkheid/ Provinciaal steunpunt Toegankelijkheid Vlaams-Brabant

www.odav.be Overleg Diensten voor Aangepast Vervoer

www.inclusie.be Site van Intro vzw met informatie over toegankelijke evenementen

27 I Vlaams-Brabant

MET DE BEGELEIDERSPAS OP PAD

Misschien wil je tijdens jouw wandeling wel even een om-metje maken langs het zwembad? Of heb je nog energie om ‘s avonds een toneelvoorstelling mee te pikken? Neem dan zeker een begeleiderspas mee. Als je een handicap hebt, kan jouw begeleider met dat pasje namelijk gratis mee gaan spor-ten, naar een concert, tentoonstelling, theatervoorstelling, of sportwedstrijd. Bij elke organisatie waar je dit logo ziet han-gen, volstaat het om je pasje voor te leggen. Heb je nog geen pasje, vraag er dan één aan bij de provincie Vlaams-Brabant, op het nummer T. +32 (0)16-26 73 20 (kantooruren) of neem een kijkje op www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas. Je vindt er ook de volledige lijst van deelnemende organisaties.

Page 28: Grenzeloos Toegankelijk

Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven www.vlaamsbrabant.be

Toegankelijkheidsbureau, Belgiëplein 1, 3510 Kermt/Hasselt www.toegankelijkheids bureau.be

Stad Zoutleeuw, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw www.zoutleeuw.be

Stichting Zet, Spoorlaan 460, 5038 CH Tilburg www.zet-brabant.nl

Staatsbosbeheer Regio Zuid, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg www.staatsbosbeheer.nl

Het project werd goedgekeurd in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland IV A-programma, dat financiële steun vanuit Europa verleent aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

OP STAP IN VLAAMS-BRABANT, WAT VIND JIJ ERVAN?Toerisme Vlaams-Brabant wil graag weten hoe je je verblijf of uitstap in Vlaams-Brabant hebt ervaren. Heb je ervan genoten of denk je aan concrete verbeterpunten? Deel ons je bevindingen en/of tips mee via: www.toerismevlaamsbrabant.be/peiling.

De online enquête neemt slechts 5 minuten van je tijd in beslag en bovendien maak je maandelijks kans op een cadeaubon t.w.v. 150 euro voor een verblijf in Vlaams-Brabant.

Doe mee en win een overnachting ter waarde van 150 euro!