Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

41
Grenzeloos Vertrouwen Michel van Buren Jelle Vonck

description

Presentatie gehouden op 24 september 2009 tijdens de Logistieke Dagen 2009. Het onderwerp is: verandermanagement.

Transcript of Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Page 1: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Grenzeloos Vertrouwen

Michel van BurenJelle Vonck

Page 4: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'
Page 6: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

How to manage a CHANGE?

Page 7: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

MICHEL VAN BUREN

Page 8: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'
Page 9: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

JELLE VONCK

Page 10: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

FORMEELINFORMEEL

BEDRIJFSKUNDIG

AKKOORDSYSTEEMDENKEN

COMMUNICEREN

STURING LEIDERSCHAP DISCIPLINE

VAKKENNIS

DENKEN & DOEN

GEDRAG

URGENTIE

Page 11: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Gedrag van de mens is

in hoge mate voorspelbaar

en beïnvloedbaar

HOW TO MANAGE A CHANGE?

Page 12: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'
Page 13: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

‘Het is bijzonder om te merken dat het invullen van een managementtest zoveel informatie naar boven brengt, die herkenbaar is!’

Page 16: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

sense of URGENCY

Grondregels verandermanagement

Page 17: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

STURINGLEIDERSCHAPDISCIPLINE

Grondregels verandermanagement

Operationeel overleg

VerandermanagerStuurgroep

afdelingen

STURING

LEIDERSCHAPDISCIPLINE

EXTRAVERTERDOORTASTENDGEDISCIPLINEERDCONTROLEERT CHAOS

STURINGLEIDERSCHAP

DISCIPLINE

Page 18: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

LEIDERS KENNEN HUN VAKGEBIED

Grondregels verandermanagement

Page 19: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

veranderen betekent COMMUNICEREN

Grondregels verandermanagement

Page 20: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

SYSTEEMDENKEN

Grondregels verandermanagement

Page 21: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

SYSTEEMDENKEN

TEAM

Grondregels verandermanagement

Page 22: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Grondregels verandermanagement

SYSTEEMDENKEN

GEZIN

Page 23: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

formele versusINFORMELE organisatie

Grondregels verandermanagement

Page 24: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

een BEDRIJFSKUNDIGakkoord

Grondregels verandermanagement

Page 25: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'
Page 26: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

?Reserveringsformulier: X

Visa: √

PROCES ANALYSE

Page 27: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

VOORSPELBAAR

Page 28: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

GEDRAG bepaalt succes

Page 29: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

GEDRAG bepaalt succes

Page 30: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

> Fragment ‘Kijken in de ziel’ (helaas kunnen wij dit technisch niet invoegen)> http://www.tvblik.nl/kijken-in-de-ziel

GEDRAG bepaalt succes

Page 31: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

VECHTENVLUCHTEN

VERLAMMEN

GEDRAG bepaalt succes

Page 32: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

HEBBEN MENSEN VAN NATURE GRENZELOOS VERTROUWEN?

Kernvraag

Page 33: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Gemeentelijke plan

Onderzoek Planning Uitvoering Resultaat onvoldoende

DE PRAKTIJK - vraag

Gemeentelijke organisatie

> 250.000 inwoners > 2.500 ambtenaren

Gemeentelijk Besluit

Herindeling gemeentelijke organisatie

• Contact met burger• Geen contact met burger

GEMEENTELIJK DOEL

• EFFICIENCY• INNOVATIEVER• KLANTTEVREDENHEID

Page 34: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

Gemeentelijke vragen

Waar ging het mis?

Repareren mogelijk?

REALITEIT

• ontevredenheid• onbedoeld effect• angst

DE PRAKTIJK - situatie

Page 35: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

010203040506070

Beleidsdocument(excl. Bijlagen)

PAGINA'S

PAGINA'SVERANDERMANAGEMENTPAGINA'S COMMUNICATIE

DE PRAKTIJK - analyse

Page 36: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

DENKEN en DOEN

URGENTIE

LEIDEN, STUREN, DISCIPLINE

VAKKENNIS

COMMUNICATIE

SYSTEEM-DENKEN

FORMEEL vs INFORMEEL

BEDRIJFSKUNDIG AKKOORD

DE PRAKTIJK - balans

Page 37: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

GEDRAG

Page 38: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

FORMEELINFORMEEL

BEDRIJFSKUNDIGAKKOORD

SYSTEEMDENKENCOMMUNICEREN

STURING LEIDERSCHAP

DISCIPLINE

URGENTIE

VAKKENNIS

DENKEN & DOEN

GEDRAG

Page 39: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

GEREPAREERD

Page 40: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'

HOW TO MANAGE A CHANGE?

Page 41: Presentatie BLMC 'Grenzeloos Vertrouwen'