Gepersonaliseerd leren in het po en vo

of 44 /44
Samen leren vernieuwen Mart van der Linden

Transcript of Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Page 1: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Samen leren

vernieuwen

Mart van der Linden

Page 2: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de scholen gebruikt een tablet in de klas

Page 3: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de scholen gebruikt een tablet in de klas

Peiling Kennisnet augustus 2014

Page 4: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de gebruikte leermiddelen in het VO is digitaal

Page 5: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de gebruikte leermiddelen is digitaal in het VO

(PO: 25%, MBO: 55%)

Kennisnet Vier in Balans 2015

Page 6: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de leerkrachten ziet de motivatie onder leerlingen toenemen en dat het leerproces efficiënter gaat bij het gebruik van digitale

leermiddelen

Page 7: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

van de leerkrachten ziet de motivatie onder leerlingen toenemen en dat het leerproces efficiënter gaat bij het gebruik van digitale

leermiddelenPeiling Kennisnet augustus 2014

Page 8: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 9: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 10: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Van industriële economie…

Page 11: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

… naar kennisintensieve economie…

Page 12: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

… naar innovatie economie!

Page 13: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 14: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

EducationEducationEducationEducation doesn’tdoesn’tdoesn’tdoesn’t needneedneedneed totototo bebebebereformedreformedreformedreformed –––– it it it it needsneedsneedsneeds totototo bebebebetransformedtransformedtransformedtransformed. The . The . The . The keykeykeykey is is is is notnotnotnottotototo standardizestandardizestandardizestandardize educationeducationeducationeducation,,,,but but but but totototo personalizepersonalizepersonalizepersonalize it.it.it.it.

Page 15: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 16: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 17: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

“Neem de aantekeningen maar even over…”

Page 18: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 19: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Talenten laten bloeien

Samen leren vernieuwen

Page 20: Gepersonaliseerd leren in het po en vo
Page 21: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Wat betekent dit

als het gaat om…

…leren

en doceren?

Page 22: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 23: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Onderwijs

Hoe ziet mijn onderwijs eruit?

Hoe wil ik dat mijn onderwijs er uitziet?

Leraar-

gestuurd Leerling-

gestuurd

Page 24: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Regie over het leerproces

Leraar-

gestuurd Leerling-

gestuurd

Page 25: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Rol leerling

Rol leraar

Leraar-

gestuurd Leerling-

gestuurd

Page 26: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Waar ligt de autonomie over het leerproces?

Curriculum-gestuurd

Groeps-differentiatie

Individuele differentiatie

Gepersonali-seerd

Wat is de rol van de leraart?

Wat is de rol van de leerling?

Wat is de rol van hetschoolmanagement?

Page 27: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Waar ligt de autonomie over het leerproces?

Curriculum-gestuurd

Groeps-differentiatie

Individuele differentiatie

Gepersonali-seerd

Page 28: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11 november 2015 | Kies invoegen, Koptekst en voettekst om de titel te wijzigen

Plaatje

NEXTIN (v/h PulseOn)

Page 29: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

NEXTIN (v/h PulseOn)

Page 30: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

NEXTIN (v/h PulseOn)

Page 31: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

NEXTIN (v/h PulseOn)

Page 32: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 33: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 34: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 35: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 36: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 37: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 38: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 39: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Samen leren vernieuwen

Page 40: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 41: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Kennis en ervaring op gebied van:

- les- en contentontwerp

- contentontwikkeling

- tooling.

- leeroplossing.

Participerend ontwerpen en ontwikkelen

Page 42: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Doug Dietz

Page 43: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

11/11/2015

Page 44: Gepersonaliseerd leren in het po en vo

Samen leren

vernieuwen

Meer weten?

www.thiememeulenhoff.nl

[email protected]