Trendrapport PO en VO - Kennisnet

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Kennisnet geeft in deze uitgave een overzicht van de belangrijkste technologieën die het funderend onderwijs de komende vijf jaar zullen beïnvloeden. Waar mogelijk aangevuld met praktische tips.

Transcript of Trendrapport PO en VO - Kennisnet

 • 1 Trendrapport mbo |

  Technologien van de toekomst

  Trendrapport PO en VO

 • 2 | Trendrapport PO en VO

  3D bril te gebruiken voor voorkant

 • 3 Trendrapport PO en VO |

  Voorwoord

  De kracht van science fiction is dat het ons vergezichten

  toont van de mogelijkheden van techniek. Onze

  fantasien worden voor even gerealiseerd. Voor even?

  Vaak blijken sf-films achteraf een voorspellende gave te

  bezitten. Al in 1969 toonde Kubrick in zijn verfilming

  van Arthur C. Clarkes 2001 a Space Odessey apparaten

  die verdacht veel op de hedendaagse tablet lijken.

  In Star Trek (Beam me up, Scotty) en Star Wars zagen we

  objecten en levende wezens materialiseren alsof ze ter

  plekke werden gemaakt. In 2011 verkoopt De Bijenkorf

  tijdens de Dwaze Dagen een 3d-printer voor nog geen

  1250,-. Over twee jaar krijgen onze kinderen voor Sinterklaas een verkleinde versie hiervan. Dan kunnen ze

  hun eigen autootjes en sierraden ontwerpen en printen.

  U begrijpt dat de snelle ontwikkeling van techniek ook volop

  kansen biedt voor het onderwijs. Bij Kennisnet onderzoeken

  we deze mogelijkheden dagelijks. Niet met als doel om zoveel

  mogelijk technologie in het onderwijs te stoppen, maar om te

  ontdekken waar gebruik van ict het onderwijs beter kan maken.

  Hoe dit kan bijdragen aan themas als opbrengstgericht werken

  en talentontwikkeling. Of waar dit oplossingen kan bieden in

  periodes van krimp en bezuiniging.

  We kijken vooral vooruit, naar de zaken die gaan komen. Zodat u

  gedegen en toekomstbestendige beslissingen kunt nemen over de

  inzet van technologie binnen uw onderwijs. En dat in een tijd

  Frans SchouwenburgSectormanager PO en VO

  waarin we onze kinderen meer willen bieden met minder geld!

  Vooruitkijken is daarmee belangrijker dan ooit.

  In deze publicatie bieden wij u een overzicht van de technologische

  ontwikkelingen die op korte termijn interessant gaan worden voor

  het onderwijs. We hopen dat dit trendrapport u een goed beeld

  geeft van wat er op ons afkomt en hoe we daar ons voordeel mee

  kunnen doen. Volop inspiratie dus.

  Beam me up, Scotty

  http://innovatie.kennisnet.nl/trendrapport

 • 4 | Trendrapport PO en VO

  Inhoudsopgave

  Inleiding

  Maatschappelijke ontwikkelingen

  Uitdagingen voor het funderend onderwijs

  Belangrijkste technologien

  Meer informatie

  Cloud computing

  Social media

  Verrijkte content

  Augmented reality

  Learning analytics

  5

  6

  8

  10

  14

  18

  22

  26

  30

 • 5 Trendrapport PO en VO |

  Inleiding

  Kinderen maken in de eerste achttien jaar van hun leven

  een enorme ontwikkeling door. Het funderend (primair

  en voortgezet) onderwijs begeleidt en ondersteunt ze

  hierbij, zodat de jongeren straks goed voorbereid de

  arbeidsmarkt betreden. Maar hoe die toekomst er voor

  deze nieuwe generatie precies uit gaat zien is nog

  onzeker. Wel staat vast dat ict hierin een belangrijke rol

  speelt.

  Ict blijft zich snel ontwikkelen, nieuwe toepassingen schieten als

  paddenstoelen uit de grond. Dat heeft een grote impact op het

  onderwijs. Welke technologie moet u als manager nu inzetten?

  Waar gaat u in investeren? Wat kan ict voor uw specifieke

  onderwijssituatie betekenen? Welke trends zijn blijvend? Om u bij

  het beantwoorden van deze cruciale vragen te helpen, zetten we

  de belangrijkste trends en ontwikkelingen op een rij.

  Wij maakten een overzicht van de belangrijkste technologien die

  het funderend onderwijs de komende vijf jaar zullen benvloeden.

  Waar mogelijk komen we met praktische tips.

  Deze publicatie bestaat uit drie delen:

  Maatschappelijke ontwikkelingen: welke grote verschuivingen

  zien we in de maatschappij?

  Uitdagingen: wat zijn de uitdagingen waar het funderend

  onderwijs nu voor staat?

  Belangrijkste technologien: welke technologien zijn in

  opkomst en hoe kunnen die een bijdrage leveren aan de

  uitdagingen?

  De geselecteerde technologien hebben invloed op de inhoud

  van het onderwijs (het wat) en op de wijze waarop het onderwijs

  verzorgd en georganiseerd kan worden (het hoe). Ze roepen een

  aantal nieuwe vraagstukken op waar onderwijsorganisaties,

  leidinggevenden, onderwijsgevenden en leerlingen een antwoord

  op kunnen en moeten formuleren. Daarom geven we bij elke

  technologie niet alleen aan wat deze inhoudt, maar ook wat

  deze kan betekenen voor het funderend onderwijs. Sommige

  technologien spelen nu al een (grote) rol in de onderwijspraktijk,

  voor andere geldt dat dit wat langer zal duren.

  Dit overzicht is bedoeld als startpunt voor iedereen die met

  nieuwe technologien aan de slag wil. Het geeft een beknopt

  overzicht. Bent u genspireerd en wilt u meer te lezen, gebruik

  dan onderstaande QR code om direct naar onze website te gaan.

  Hier vindt u ook actuele voorbeelden, een online versie van het

  rapport n ervaringen van gebruikers. Wij nodigen u van harte uit

  om hier ook uw ervaringen en toepassingen te delen. Zo inspireren

  en helpen we elkaar om de technologische mogelijkheden van nu en

  straks te verkennen en te implementeren.

  http://innovatie.kennisnet.nl/trendrapport

 • 6 | Trendrapport PO en VO

  Maatschappelijke ontwikkelingen

  Door de opkomst van internet, cloud computing en social media

  staan we meer dan ooit in verbinding met elkaar en met de

  wereld. Dit verandert de sociale structuur van onze samenleving.

  De noodzaak om in vaste structuren te werken verdwijnt meer en

  meer. Om efficint (samen) te werken, is het niet langer nodig

  om met zijn allen op dezelfde plek te zitten of vanuit dezelfde

  organisatie te werken. Via draadloze en mobiele technologie en

  via internetapplicaties zijn mensen altijd en overal met elkaar

  verbonden. De komst van de nieuwe generatie tablets zoals de

  iPad van Apple en de Galaxy van Samsung geeft het gebruik

  van mobiele en draadloze technologie een nieuwe impuls. Steeds

  meer mensen hebben via een eigen device toegang tot netwerken:

  kennis en informatie waar en wanneer ze maar willen. De grenzen

  van tijd, ruimte en locatie zijn hiermee nagenoeg verdwenen.

  De netwerksamenleving heeft hiermee definitief haar intrede

  gedaan.

  We zien binnen de economie een verschuiving van een

  aanbodgerichte naar een vraaggestuurde markt. In een

  aanbodeconomie bepalen bedrijven wat klanten kunnen kopen.

  Zij bedenken en ontwikkelen nieuwe producten, die ze vervolgens

  bij verschillende doelgroepen proberen te verkopen. In een

  vraageconomie staat de vraag van de klant centraal. Met behulp

  van persoonlijke profielen of doordat de klant zelf via internet zijn

  eigen product samen kan stellen, weten we in toenemende mate wat

  de klant wil. Dit leidt tot andere manieren van inkopen, produceren

  en opslaan. Daar waar de klant vroeger alleen een zwarte T-Ford

  kon kopen, kan hij nu online zijn eigen auto samenstellen.

  En waarom nog een abonnement op een krant als u zelf uw

  eigen informatieaanbod kunt regelen en zo uw eigen krant kunt

  vormgeven? Ook diensten als verzekeringen worden meer en meer

  op maat geleverd. De klant kiest zelf de hoogte van het eigen risico

  en bepaalt bijvoorbeeld of hij verzekerd wil zijn voor kraamzorg.

  Kortom, steeds meer mensen willen hun producten en diensten

  persoonlijk en op maat hebben. Technologische ontwikkelingen

  maken dit mogelijk en betaalbaar.

  Netwerksamenleving Persoonlijk en op maat

  Op dit moment vindt een aantal grote ontwikkelingen plaats in onze samenleving, die de manier waarop we samen

  werken, leven en leren sterk benvloeden. De belangrijkste verschuivingen worden hier toegelicht.

 • 7 Trendrapport PO en VO |

  Nieuwe organisatie- en verdienmodellen Technologisering van het leven

  Als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen zien we dat

  veel organisaties zich herbezinnen op hun rol en toegevoegde

  waarde. Consumenten kopen geen fysieke cd meer, maar luisteren

  via Spotify of kopen muziek als een dienst. Wie een boek wil

  publiceren, zet een hoofdstuk online en bekijkt of het publiek

  bereid is om ervoor te betalen. En wie een hardloopschoen nodig

  heeft, gaat niet naar de winkel, maar bepaalt aan welke eisen

  de schoen moet voldoen en stelt aan de hand van eigen wensen

  de schoen online samen. Hierdoor verandert de rol van winkels,

  uitgevers en andere organisaties. En met de rol verandert ook de

  wijze waarop ze hun geld verdienen. De producten of diensten

  waaraan vroeger geld werd verdiend, zijn nu vaak gratis. Waar

  verdient een telecombedrijf zijn geld mee als iedereen via Skype

  belt? Waar verdient een uitgever geld mee als alle informatie

  gratis online te vinden is? Deze ontwikkelingen vragen om andere

  verdienmodellen en om nieuwe en meer persoonlijke manieren van

  organiseren.

  Technologie dringt meer en meer door in ons dagelijks leven, in

  werk en priv. Als we iets niet weten, dan googlen of bingen

  we het of we raadplegen ons sociale netwerk via Facebook of

  Hyves. Nieuws en achtergronden komen persoonlijk en op maat

  via onze favoriete device binnen. Autos bevatten intussen meer

  software dan elektronica. Niet alleen voor het rijden, maar ook

  voor het ontvangen en zenden van relevante informatie. Zo kan

  de garage op afstand constateren of er gebreken zijn en kleine

  reparaties uitvoeren. Ook andere (gebruiks)voorwerpen worden in

  toenemende mate van chips met informatie voorzien. Deze chips

  kunnen onderling en met het internet communiceren. Een chip in

  medicijnen bijvoorbeeld registreert of het medicijn daadwerkelijk

  door de patint wordt ingenomen. Zo niet, dan krijgt de huisarts

  of mantelzorger een bericht; hij kan dan contact opnemen met de

  patint. Als de medicijnen bijna op zijn, gaat er automatisch een

  seintje naar de apotheek.

 • 8 | Trendrapport PO en VO

  Uitdagingen voor het funderend onderwijsMaatschappelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op het onderwijs. De manier waarop we met elkaar werken en leven verandert. Daarmee veranderen ook de vaardigheden die leerlingen nodig hebben als ze straks zelfstandig functioneren in de samenleving. Hier ligt een belangrijke taak voor scholen. Het is aan het onderwijs de brug te slaan tussen de eisen van de samenleving en de specifieke behoeften van leerlingen. Voor de komende jaren zien wij voor het funderend onderwijs de volgende belangrijke uitdagingen:

  Het vergroten van de kwaliteit Scholen hebben de taak leerlingen op de toekomst voor te

  bereiden. Die taak wordt aangescherpt: de kwaliteit van het

  onderwijs moet omhoog. Er is veel aandacht voor het verhogen van

  het taal- en rekenniveau van leerlingen en toekomstige docenten.

  Maar ook voor bepaalde competenties die belangrijk zijn voor de

  netwerksamenleving waar leerlingen in opgroeien. Zij moeten

  bijvoorbeeld kritisch zijn, goed kunnen samenwerken, zelfstandig

  problemen op kunnen lossen, creatief en vooral ook mediawijs

  zijn. Een pittige klus voor scholen. Zeker ook omdat elke leerling

  uniek is en goed onderwijs persoonlijk is. De leerlingenpopulatie

  van het funderend onderwijs is groot en sterk heterogeen.

  Leerlingen verschillen in leeftijd, ervaring, leervoorkeur, talent,

  culturele achtergrond en sociaaleconomische klasse. Scholen staan

  voor de uitdaging maatwerk te bieden en daarbij de kwaliteit en

  professionaliteit van de school op te schroeven.

  Een professionele organisatieOm de hoge ambities te kunnen realiseren, hebben de scholen een

  lerende organisatie nodig. Een organisatie die doelgericht werkt

  en resultaten zichtbaar maakt. Transparantie is noodzakelijk om

  de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs te kunnen meten.

  Zo wordt duidelijk waar ingrepen nodig zijn. Ook kunnen scholen

  van elkaar leren door de prestaties met elkaar te vergelijken.

  Bovendien krijgen ouders, leerlingen, overheid en andere

  belanghebbenden hiermee inzicht in de onderwijsprocessen.

  Ict kan scholen ondersteunen om de kwaliteiten en resultaten

  transparant te maken.

  Het verhogen van doelmatigheidHet is bezuinigen wat de klok slaat. Dat betekent dat scholen

  de onderwijskwaliteit moeten verhogen met minder middelen.

  Efficinter en effectiever werken dus. Dat geldt ook voor het

  primair en het voortgezet onderwijs. Hoe kunnen scholen dat

  aanpakken? Door slim te organiseren, (onderwijs)processen te

  optimaliseren en meer te sturen op kwaliteit. Dat vereist een

  professionele organisatie die open staat en verbonden is met de

  omgeving.

  Het bundelen van krachtenScholen staan niet alleen voor deze zware taak. Ze krijgen

  op de eerste plaats steun van elkaar. Maar ook ouders en

  maatschappelijke organisaties voelen zich verantwoordelijk

  en kunnen bijdragen aan meer kwaliteit. En dan is er de

  intensieve samenwerking met kindvoorzieningen, zorg, cultuur

  en het bedrijfsleven. Technologische ontwikkelingen kunnen deze

  samenwerking verbeteren. Ict-toepassingen kunnen bijvoorbeeld

  de communicatie tussen scholen, kinderopvang en jeugdzorg

  effectiever en efficinter faciliteren. De brede onderwijsschool

  kan hierbij een belangrijke spin in het web worden; een lokale

  ontmoetingsplaats waar het kind centraal staat.

 • 9 Trendrapport PO en VO |

  Cloud computing

  Learning analytics Augmented reality

  Verrijkte content

  Social media

  Belangrijkste technologienIn het volgende deel beschrijven we de belangrijkste technologien die nu of in de komende vijf jaar een rol kunnen spelen in het onderwijs. Ze bieden ondersteuning aan de onderwijsprofessionals en creren nieuwe oplossingsmogelijkheden voor de beschreven uitdagingen.

 • 10 | Trendrapport PO en VO

  Cloud computingMinder zorgen om techniek, meer profijt van ict

 • 11 Trendrapport PO en VO |

  Overal en altijd uw mail lezen, rekeningen betalen, werken aan

  een presentatie of een document delen. Het maakt niet meer uit

  via welke computer, laptop, tablet of smartphone u inlogt. U kunt

  direct bij uw eigen spullen, gewoon verder gaan met waar u mee

  bezig was. Deze manier van werken neemt hand over hand toe en

  is mogelijk dankzij cloud computing.

  Cloud computing is het gebruiken van ict-diensten via internet.

  Standaarddiensten die de gebruiker (tegen betaling) zelf kan

  inrichten. De programmas en documenten staan op internet in

  plaats van op de eigen computer of server. De gebruiker heeft zo

  geen zorgen om de techniek en het onderhoud. Bovendien zijn de

  diensten overal en altijd vanaf een eigen device beschikbaar.

  Cloud computing is overigens niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan

  e-mail of telebankieren. Nieuw is wel de groeiende waaier aan

  nieuwe toepassingen. Cloud computing betekent een fundamentele

  verandering in het denken over en het gebruik van ict. U hoeft

  niet meer na te denken over middelen en pakketten, maar over wat

  u wilt bereiken. Ict wordt hiermee een dienst, in plaats van een

  product.

  Ook het onderwijs maakt volop gebruik van cloud computing.

  Er zijn bijvoorbeeld cloud oplossingen voor de elektronische

  leeromgeving, administraties, mail en tools die (digitaal)

  samenwerken ondersteunen. Een groot voordeel is dat de school

  zelf geen servers en software hoeft te kopen en te onderhouden.

  In plaats daarvan abonneert u zich op de functionaliteiten die

  de school nodig heeft. Omdat het om standaarddiensten gaat met

  veel gebruikers, blijven de kosten relatief gezien laag. Bovendien

  bewegen de kosten mee met het werkelijke gebruik. Is het gebruik

  laag, dan betaalt u minder. En omgekeerd: pieken kunt u goed

  opvangen.

  Door het gebruik van cloud diensten wordt de technische

  infrastructuur binnen de school eenvoudiger. Er is immers

  alleen toegang tot internet nodig. Daardoor hoeft er minder

  tijd (en dus geld) te worden besteed aan technisch beheer van

  de infrastructuur en verschuift de aandacht naar het functioneel

  beheer. De school moet regelen dat leerlingen, docenten en

  stafmedewerkers toegang krijgen tot de toepassingen. Anders

  gezegd: de school krijgt ruimte (tijd en geld) om aandacht te geven

  aan de toepassingsmogelijkheden van ict in het onderwijs- en

  leerproces en de organisatie.

  WAT IMPACT

 • 12 | Trendrapport PO en VO

  Cloud computing is gebaseerd op een aantal principes.

  Standaardisatie is er daar n van en dat terwijl u soms

  specifieke wensen heeft. Maatwerk betekent vaak zelfingerichte

  voorzieningen die een forse extra investering en onderhoud

  vragen. Denk hierbij aan de bekende 80/20-regel: vraag uzelf af

  wat de extra 20% maatwerk u waard is. Er ontstaan steeds meer

  mogelijkheden om maatwerk toe te passen binnen cloud diensten.

  Er bestaat overigens niet n cloud dienst die alle functionaliteiten

  biedt. In de regel zult u dus gebruikmaken van verschillende

  diensten, producten en leveranciers. Daarbij moet u er goed

  Cloud computing verandert niet zozeer de toepassing zelf als

  wel de wijze waarop ict geleverd wordt. En daar ontstaan de

  voordelen. Naast de reeds genoemde efficiencyvoordelen biedt

  cloud computing ook mogelijkheden voor flexibel onderwijs.

  Een school die gebruik maakt van cloud diensten biedt medewerkers

  en leerlingen altijd en overal toegang tot hun werk en/of

  lesmateriaal. Ze kunnen thuis in dezelfde omgeving (door)werken.

  Geen gedoe met usb-sticks of gesleep met zware boeken. Niets

  meer wat ze thuis zijn vergeten; alles wat leerlingen doen, staat

  immers online. Daarmee is het een belangrijk middel of misschien

  zelfs wel een voorwaarde van onderwijs dat onafhankelijk is van

  plaats en tijd. Dit geldt ook voor de docent. Vanuit elke plek kan hij

  communiceren of samenwerken met collegas, leerlingen en ouders.

  Bijvoorbeeld via communicatieplatforms als Google of Office

  365. Hiermee kan de docent leerlingen of groepen gebruikers op

  afstand volgen en begeleiden. Een school kan de functionaliteit

  per gebruiker inkopen. De ene toepassing voor die groep en een

  andere voor die. En het jaar daarop kan dat weer wisselen.

  AANDACHTSPUNTEN

  op letten dat er makkelijk uitwisseling van informatie kan

  plaatsvinden en dat de toegang voor gebruikers goed is geregeld.

  Een ander belangrijk principe is dat alle gegevens op het internet

  staan bij uw cloud aanbieder. Een betrouwbare internetverbinding

  is noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om als school eigenaar

  te blijven van de gegevens, te weten wie er toegang toe hebben en

  hier verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Wat is hierbij de

  verantwoordelijkheid van de school naar minderjarige leerlingen

  en medewerkers? Welke invloed heeft de fysieke (internationale)

  locatie waar de gegevens staan op issues als toegang en privacy?

  Kunt u, als u van aanbieder wilt wisselen, uw gegevens meenemen?

  Allemaal zaken om goed uit te zoeken voordat u met een aanbieder

  in zee gaat.

  Ondanks alle zaken waar u op moet letten, zien wij de

  ontwikkeling naar cloud diensten als onomkeerbaar.

  Regelmatig wordt in dit verband de vergelijking met de

  elektriciteits- en watervoorziening gemaakt. Er is geen organisatie

  die zonder kan en toch laten de meeste organisaties deze voorziening

  met een gerust hart over aan verschillende nutsleveranciers.

  Met standaard ict gaat het snel dezelfde kant op.

  TOEPASSINGEN

 • 13 Trendrapport PO en VO |

  Een herkenbaar voorbeeld van cloud computing zijn de

  elektronische leeromgevingen die op steeds meer scholen gebruikt

  worden. Ook zijn bijna alle leerlingvolgsystemen inmiddels

  cloud diensten, zoals bijvoorbeeld Parnassys en Esis. Basisschool

  De Droomspiegel in Almere heeft dit uitgebreid met een portfolio

  in de cloud. Adjunct-directeur Kristian van den Berg: We vinden

  het belangrijk dat leerlingen zicht hebben op hun eigen leerproces

  en dat ze zowel naar hun ontwikkelpunten als talenten kijken.

  Een portfolio in de cloud heeft een groot aantal voordelen voor

  ons. Doordat het portfolio altijd en overal beschikbaar is, kunnen

  ouders, maar ook opas en omas meekijken. Deze transparantie

  verhoogt de ouderbetrokkenheid. Daarnaast kunnen leerlingen

  ook van buitenaf dingen toevoegen aan hun portfolio. Leren vindt

  immers ook buiten de school plaats.

  Mytylschool De Brug werkt mee aan het nieuwe concept

  De Cloudschool, om plaats- en tijdonafhankelijk werken in een

  virtuele school mogelijk te maken. Jan Kraaienbrink, directeur

  van de school: Een cloudschool is een soort school in de wolken

  VOORBEELDEN

  Cloudcomputing

  Learninganalytics

  Augmentedreality

  Verrijktecontent

  Socialmedia

  waar je altijd en overal naar toe kunt. De reis er naartoe gaat

  via de digitale snelweg, het internet. De Brug maakt gebruik

  van de clouddienst Google Apps Education en wordt ondersteund

  door G-Company. Ook Microsoft biedt met Sharepoint en [email protected]

  Edu soortgelijke mogelijkheden. Kraaienbrink: Iedereen kan

  eenvoudig agendas, bestanden en ook webpaginas maken en

  delen. Al snel bleek dat ook leerlingen er prima mee uit de voeten

  kunnen. Doordat we het onderhoud uitbesteden aan Google kunnen

  we weer meer tijd besteden aan het onderwijs.

  Het voortgezet onderwijs op het Hondsrug College in Emmen heeft

  een speciale absentenregistratie-app ontwikkeld. Docenten krijgen

  via hun eigen tablet toegang tot de database die in de cloud

  staat. Dankzij de app is de leerling-registratie voor docenten een

  stuk gebruiksvriendelijker. Ze krijgen per klas de fotos van de

  leerlingen te zien en met een vingerklik melden ze of een leerling

  afwezig is. De cloud maakt het ook mogelijk dat meldingen die via

  de administratie binnenkomen direct worden verwerkt. De docent

  ziet dan meteen of een afwezigheid al dan niet geoorloofd is.

 • 14 | Trendrapport PO en VO

  Social mediaIn contact met de wereld om je heen, altijd en overal

 • 15 Trendrapport PO en VO |

  Altijd en overal in contact zijn met anderen, informatie uitwisselen,

  dialoog en debat opzoeken of gezamenlijk kennis creren. En dat

  allemaal los van bestaande organisatie- of landsgrenzen, sociaal-

  economische klassen of andere indelingen. Het is mogelijk met

  social media. Toegang tot kennis en kennissen wordt niet meer

  bepaald door onze directe leefomgeving. Daarmee vergroten

  social media onze fysieke wereld en maken ze het samenwerken

  (over grenzen heen) makkelijker.

  Social media zijn online platforms waar gebruikers met elkaar

  in contact kunnen komen en zelf de inhoud bepalen en verzorgen.

  Met social media verbinden mensen zich met anderen om verhalen,

  ervaringen of informatie te delen. Deze verbindingen kunnen

  objecten (zoals fotos, videos en tekst) vertegenwoordigen of

  mensen met dezelfde interesses en/of kenmerken (zoals netwerken).

  Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het delen van uw fotos via

  Flickr, de kennis die wij gezamenlijk creren op Wikipedia of

  het uitwisselen van informatie op het zakelijke netwerkplatform

  LinkedIn. Social media zijn cloud based, dat wil zeggen dat de

  netwerken altijd en overal toegankelijk zijn.

  Social media veranderen de manier waarop wij samen leven,

  leren en werken. Het is mogelijk om onafhankelijk van tijd, plaats

  en bestaande structuren informatie en kennis te delen en te

  construeren.

  Social media faciliteren het communiceren en samenwerken in

  groepen. In het onderwijs komen deze activiteiten veelvuldig voor.

  Nu zijn deze activiteiten nog tijd- en plaatsgebonden. Leerlingen

  en docenten ontmoeten elkaar fysiek om samen te werken. Social

  media vergroten de mogelijkheden om het samen leren anders te

  faciliteren. Niet alleen in tijd, maar ook in reikwijdte. Een expert

  van buiten kan bijvoorbeeld makkelijk via social media bevraagd

  worden of meewerken aan een project.

  Een tweede aspect dat aanspreekt, is dat social media het

  makkelijker maken om met een diversiteit aan groepen te

  communiceren. Contact met bijvoorbeeld ouders of organisaties

  kan soms veel tijd en moeite kosten. Met social media wordt dat

  makkelijker, ook omdat ouders en organisaties mee kunnen doen

  wanneer het schikt. Social media brengen scholen in contact met

  hun omgeving en hebben daarom de potentie om de relatie tussen

  onderwijs en maatschappij te versterken. Groepen die altijd

  moeilijk of niet bereikbaar waren, worden nu toegankelijk.

  WAT IMPACT

 • 16 | Trendrapport PO en VO

  Social media worden zowel in het primaire als in het

  ondersteunende proces ingezet. Leerlingen kunnen online

  informatie beoordelen via social media, wat belangrijk is voor

  leerdoelen als informatieverwerving en -verwerking. In het

  secundaire proces zien we docenten die met elkaar samenwerken.

  Ze maken nieuw lesmateriaal in wikis en delen ervaringen

  en nieuwe inzichten via communities. Zo werken ze aan hun

  professionalisering. Ook zijn er de mogelijkheden om de interactie

  tussen de school en omgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld in de

  communicatie naar ouders of organisaties.

  Gedrag in de online wereld is vaak een spiegel van gedrag in de

  fysieke wereld. Veel van de uitdagingen bij offline samenwerken

  gelden ook online. Zo zijn er zowel in de echte wereld als in de

  online wereld verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld plekken

  waar vooral wordt rondgehangen en plekken die gericht zijn op de

  eigen peergroup. Ook zijn er omgevingen die specifiek zijn gericht

  op leren en samenwerken. Het doel van zon omgeving bepaalt

  de mogelijkheden. Door hiervan op de hoogte te zijn, kunt u de

  mogelijkheden optimaal benutten en eventuele risicos inschatten.

  Een veilige omgeving is online net zo belangrijk als offline.

  Met wie wilt u werkstukken delen? Welke onderdelen van de

  discussie of het leren zijn openbaar en wanneer kiest u voor

  een besloten groep? U moet weten wat u met wie deelt en waar

  u dit het beste kunt doen. Privacy en veiligheid zijn belangrijke

  themas. Ook voor profielen geldt dat u een keuze moet maken wat

  u met wie wilt delen. Is een Twitter- of Facebookaccount priv

  of gebruikt u het voor contact met leerlingen? En wat kunnen en

  mogen ze dan zien van uw profiel? De laatste tijd bieden social

  media meer mogelijkheden om verschillende aspecten van ons

  profiel aan verschillende groepen te tonen, zoals we dat ook in het

  echte leven doen.

  Social media zullen een belangrijke rol spelen in de huidige

  netwerksamenleving. Het functioneel en mediawijs gebruikmaken

  ervan wordt steeds meer een basisvaardigheid.

  AANDACHTSPUNTENTOEPASSINGEN

 • 17 Trendrapport PO en VO |

  Social media worden onder meer gebruikt voor professionalisering

  binnen scholen. Docenten komen in contact met collegas en

  wisselen expertise uit. Zo vindt u bijvoorbeeld op de zakelijke

  netwerksite LinkedIn verschillende groepen die interessant

  zijn voor mensen die in het funderend onderwijs werken, zoals

  Onderwijs 2.0 of Onderwijs met ICT.

  Op basisschool De Kleine Beer worden social media veel gebruikt.

  In de LinkedIn groep Onderwijs 2.0 geeft Tessa van Zadelhoff

  aan dat ongeveer de helft van haar collegas gebruikt maakt van

  Twitter. Ook vertelt ze over het gebruik in de klas: Er zijn ook

  klassen met een eigen Twitteraccount. Daarnaast gebruiken we

  Twitter binnen projecten om contact te leggen met experts of met

  andere klassen. Ook binnen de klas experimenteren we hiermee

  door leerlingen via Twitter een antwoord op een vraag te laten

  geven. Of door leerlingen te vragen iets in 140 tekens of minder

  te omschrijven.

  VOORBEELDEN

  Ook andere scholen experimenteren met deze vorm van interactie

  in de klas. Ook David Pijpaert, docent Aardrijkskunde en

  procescordinator Digitaliseringen op RSG Stad + Esch, schrijft

  hierover op zijn blog. Hij laat leerlingen samenvattingen van de

  les delen door middel van Twitter en een bijbehorende hashtag.

  De samenvattingen bespreekt hij vervolgens in de les.

  Een derde toepassing zien we meer en meer bij de communicatie

  van scholen naar buiten toe. Bijvoorbeeld met ouders, maar ook

  voor bij het geven van informatie over de school en opendagen.

  Zo houdt het Corderius College in Amersfoort leerlingen in

  het voortgezet onderwijs via social media op de hoogte van

  roosterwijzigingen.

  Cloudcomputing

  Socialmedia

  Learninganalytics

  Augmentedreality

  Verrijktecontent

 • 18 | Trendrapport PO en VO

  Verrijkte contentLeren als interactieve, multimediale ervaring

 • 19 Trendrapport PO en VO |

  Meer weten over de Grand Canyon? Naast het lezen uit een boek

  kunt u de kloof nu ook ervaren zoals hij 300 jaar geleden was. Daal

  af en zoom in op de flora en fauna van het gebied. Zie hoe de

  kloof ontstaan is. Leer over de betekenis van de Grand Canyon aan

  de hand van ervaringsverhalen van indianen. Uw kennis over de

  Grand Canyon kunt u toetsen aan de hand van interactieve vragen.

  Het lezen of leren over een onderwerp wordt op deze manier een

  interactieve en sociale belevenis.

  Verrijkte content is de toepassing van verschillende technologien

  bestaande uit onder andere het semantisch web. Dit zijn

  technologien die verbanden tussen woorden in teksten kunnen

  herkennen. Het geeft betekenis aan teksten, net zoals wij mensen

  dat doen. Zo kunt u op internet makkelijker vinden wat u zoekt.

  Daarnaast bevat het GPS. Deze techniek zorgt ervoor dat er

  ingespeeld kan worden op de locatie van de gebruiker, bijvoorbeeld

  de leerling. Hierdoor wordt het gebruikte leermateriaal verrijkt

  met relevant materiaal van de betreffende locatie. Social media

  zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van de content. U

  maakt kennis met de ervaringen van andere gebruikers, doordat

  zij hun aantekeningen en commentaren aan de content toe

  kunnen voegen. Er is constante feedback mogelijk, doordat er via

  klikgedrag en toetsing een optimale set aan informatie wordt

  klaargezet. Bovendien kunt u het materiaal aanpassen en zelf naar

  keuze arrangeren.

  Met deze mogelijkheden krijgt de wereld van leermaterialen een

  nieuwe dimensie.

  Verrijkte content onderscheidt zich van het huidige leermateriaal

  op een aantal onderdelen. Het is een gentegreerde combinatie

  van tekst, beeld, geluid en film. Het is volledig interactief; u

  kiest zelf voor welke specifieke onderdelen u extra toelichting

  wilt en op welke manier. Leren kan zo een multimediale en

  verrijkte leerervaring worden. Met verrijkte content maakt u

  het leermateriaal op een eenvoudige manier betekenisvoller en

  actueler. Zo sluit u beter aan op de verschillende leerbehoeften

  en belevingswerelden van leerlingen. Het grijpt in op het soort

  onderwijsactiviteiten. Sterker nog, leerlingen kunnen ook zelf

  content aandragen en verzamelen. Hierdoor wordt het voor

  leerlingen eenvoudiger om actie en zelfstandig leermateriaal op

  maat tot zich te nemen. Ze kunnen hun eigen tempo en diepgang

  bepalen. Dit betekent dat de hele werkwijze kan veranderen

  en docenten anders en effectiever kunnen worden ingezet.

  Doordat kennis en basisvaardigheden via deze verrijkte content

  overgedragen kunnen worden, heeft de docent meer ruimte om

  leerlingen te begeleiden in hun individuele leerproces. Hij kan

  verdieping en reflectie bieden en meer persoonlijke en adaptieve

  hulp geven. Verrijkte content heeft de potentie de kwaliteit en de

  doelmatigheid in het onderwijs te verhogen.

  WAT IMPACT

 • 20 | Trendrapport PO en VO

  Inzet van verrijkte content kan de rol van de docent en de

  organisatie van het leren veranderen. Doordat het leermateriaal

  van boek naar software transformeert, wordt kennis van ict

  nog belangrijker. De docent staat voor een complexe opgave:

  technologische, didactische en vakinhoudelijke kennis op zon

  manier integreren dat de content optimaal aansluit bij de

  leerbehoefte van zijn leerlingen n past binnen de mogelijkheden

  die de school biedt. De school moet hierbij zorgen voor goede

  middelen en (inhoudelijke en functionele) ondersteuning.

  Daarnaast wordt de rol van begeleiding, zowel qua leerproces als

  inhoudelijk, nog belangrijker.

  Door verrijkte content verandert de relatie met methodes en

  uitgeverijen. Steeds meer methodes en lesmaterialen maken

  gebruik van de beschreven technologien. Veel uitgeverijen

  experimenteren met het laten praten van content in gesloten

  applicaties met het web. Docenten kunnen makkelijk andere content

  koppelen aan de methode of kunnen bepaalde onderdelen taggen.

  Waar we goed met elkaar op moeten letten zijn vragen als: van

  wie zijn de tags, relaties en toegevoegde content? Kan iedereen ze

  gebruiken of alleen mijn school?

  Met het gebruik van verrijkte content sluit u gemakkelijker aan op

  de belevingswereld van de leerling. U kunt leermateriaal meer in

  een betekenisvolle context plaatsen, zodat leerlingen het nut van

  de leeractiviteiten beter inzien en daardoor meer gemotiveerd

  raken. Doordat nieuwe elementen makkelijker toegevoegd

  kunnen worden, sluit u aan op de actualiteit of op de specifieke

  regionale context. Bovendien helpt het u om leerlingen meer op

  maat te bedienen en ze op een effectieve wijze zelfstandig te

  laten werken. Sommigen lezen liever een tekst, anderen bekijken

  liever een filmpje en weer anderen kunnen beter uit de voeten met

  oefeningen voordat ze zich in de theorie verdiepen. Met verrijkte

  content kunnen docenten en leerlingen zelf kiezen met welke

  vormen ze werken. Daarnaast kunnen leerlingen ook zelf materiaal

  aandragen en hun ervaringen hiermee delen.

  AANDACHTSPUNTENTOEPASSINGEN

 • 21 Trendrapport PO en VO |

  De Lentiz onderwijsgroep maakt gebruik van tablets. Serge de Beer,

  cordinator Onderwijs & ICT zette deze middelen in om leerlingen

  te ondersteunen bij het lezen in het iLove Reading project.

  Het project iLoveReading is bedoeld voor vmbo-leerlingen

  uit het leerwegondersteunend onderwijs, aldus De Beer.

  Het merendeel van hen heeft geen leesachtergrond. We werken

  met een applicatie die voorleest. Niet met een computerstem,

  maar met een menselijke stem. Tegelijkertijd wordt het woord

  dat uitgesproken wordt onderstreept. Een soort karaoke dus.

  Naar aanleiding van dit project willen ze op school de volledige

  methode Nederlands overzetten naar de voorleesapplicatie.

  De Beer: Natuurlijk is het belangrijk dat docenten

  geprofessionaliseerd worden, zodat ze kunnen werken met de

  technologie.

  De officile website van het Anne Frankhuis geeft ook een mooi

  beeld van verrijkte content. Online kunt u een rondleiding krijgen

  door het Achterhuis en ronddwalen door de ingerichte ruimtes.

  U kunt zelf uw route kiezen en bepalen wanneer u behoefte

  VOORBEELDEN

  heeft aan meer informatie. Die verschijnt vervolgens in de vorm

  van audio en beeld. U ervaart het Achterhuis bijna alsof u er

  daadwerkelijk bent.

  Het mooiste voorbeeld zien we misschien wel bij Our Choice,

  een nieuw interactief magazine van Al Gore op de iPhone, iPod

  touch en iPad. Het bevat tekst en uitleg, 250 fotos, 50 minuten

  aan documentairevideos en 30 grafieken en tabellen die

  gemanipuleerd kunnen worden. Our Choice gaat over de relatie

  tussen milieu en economie, behandelt verschillende vormen van

  schone energie en blikt terug en vooruit. Elke foto en video bij

  een tekst kunt u vastpakken en vergroten, maar ook kunt u met een

  pinch-beweging een illustratie verkleinen en verslepen.

  Cloudcomputing

  Verrijktecontent

  Socialmedia

  Learninganalytics

  Augmentedreality

 • 22 | Trendrapport PO en VO

  Augmented reality De echte wereld verrijkt met digitale informatie

 • 23 Trendrapport PO en VO |

  U loopt over de Dam in Amsterdam en krijgt tegelijkertijd

  informatie over de betekenis van het Nationaal Monument of

  beelden van de Dam rond 1900. U leert een fietsband plakken aan

  de hand van een interactieve instructie. In een oogopslag kunt u

  zien welke woningen in de buurt te koop staan en wat deze waard

  zijn. Of u bekijkt de invloed van de zon op de bouw van een wijk.

  Het is allemaal mogelijk wanneer we de wereld van Augmented

  Reality binnentreden. Augmented Reality verrijkt de wereld op

  een zelfde manier zoals wij die zien bij digitale informatie. De

  waarneming van de realiteit van de gebruiker wordt aangevuld

  met relevante informatie. Waar en wanneer hij dat nodig vindt.

  We kunnen twee toepassingen van Augmented Reality

  onderscheiden: toepassingen vanuit de PC en mobiele toepassingen.

  Bij de eerste toepassing laat de gebruiker bijvoorbeeld met een

  webcam en speciale software 3D-objecten en videofragmenten

  op de computer verschijnen. Bij de tweede toepassing maakt de

  gebruiker bijvoorbeeld met een digitale camera een opname van

  een object. Zodra de software het beeld herkent, verschijnt op

  het beeldscherm relevante informatie hierover. Denk aan tekst,

  statistieken of een foto.

  Augmented Reality legt een digitale laag over de fysieke wereld

  heen. Hierdoor gaan de werkelijkheid en de virtuele wereld in

  elkaar over.

  Augmented Reality kan een directe koppeling maken tussen

  leermateriaal en praktijk. Informatie wordt just-in-time en in de

  context aangeboden, waardoor het zinvoller en betekenisvoller

  wordt. Dit draagt bij aan een dieper begrip van de inhoud door

  de leerling. Augmented Reality heeft de potentie om onderwijs

  buiten de muren van de school te brengen en het beter te

  integreren met de echte wereld. Doordat vrijwel elke mobiele

  telefoon tegenwoordig de mogelijkheden van Augmented Reality

  ondersteunt, is deze technologie binnen handbereik.

  WAT IMPACT

 • 24 | Trendrapport PO en VO

  Augmented Reality is te gebruiken op devices als smartphones,

  tablets en laptops. Mobiele toepassingen hebben wel een camera,

  een locatiebepaling (GPS) en een goede internetverbinding nodig

  om toegang te krijgen tot het materiaal. Voor het gebruik van

  Augmented Reality op laptops en computers geldt vaak hetzelfde

  als voor de mobiele apparaten. Het merendeel van de huidige

  computers is krachtig genoeg om zonder moeite Augmented Reality

  te kunnen gebruiken.

  Augmented Reality heeft veel potentie, maar zal in de toekomst

  voor het onderwijs rendement op gaan leveren als er echt

  relevante toepassingen worden ontwikkeld. Toepassingen voor het

  onderwijs zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling. Buiten

  het onderwijs zien we al de nodige interessante toepassingen.

  Omdat zelf ontwikkelen duur is, is het verstandig om op een

  creatieve wijze te experimenteren met de toepassingen uit andere

  sectoren.

  Augmented Reality wordt veel gebruikt om locatiespecifieke

  informatie weer te geven. In ervaringsgericht onderwijs kan dat

  veel voordeel opleveren. Zo koppelt u bijvoorbeeld lesmateriaal

  aan de dagelijkse praktijk of werkelijkheid. Natuuronderwijs kan

  daadwerkelijk buiten gegeven worden. Geschiedenis komt weer tot

  leven door deze te koppelen aan de huidige situatie. Het beeld van

  de natuur, de geschiedenis of het lichaam wordt met Augmented

  Reality verrijkt met de informatie uit de tekstboeken. Zo koppelt u

  lesmateriaal en opdrachten aan de praktijk. Bovendien kunnen de

  ervaringen van eerdere leerlingen eraan worden toegevoegd.

  Aan de andere kant kan Augmented Reality ook de inhoud van

  het tekstboek verrijken. Veel techniek of praktijkmateriaal is te

  specifiek of te duur voor een school. Door het scannen met een

  webcam van een marker in een lesboek, kunnen bijvoorbeeld

  3D-modellen in beeld komen. Door het bewegen van de marker

  kan een leerling het 3D-model vanuit alle hoeken bekijken.

  Machines, planten, autos en gebouwen zijn door de leerlingen zo

  beter te bestuderen. Naast het gebruik van 3D-modellen kunnen

  bijvoorbeeld ook links worden geplaatst naar filmpjes, websites

  en wikis.

  AANDACHTSPUNTENTOEPASSINGEN

 • 25 Trendrapport PO en VO |

  Augmented Reality maakt het mogelijk om voorwerpen en

  ontwerpen van alle kanten te bekijken door ze als 3D-model in

  beeld te brengen. Basisschool de Achthoek in Amsterdam maakt

  hier gebruik van. Met het project Wat je ook bedenkt, het kan

  gingen leerlingen aan de slag met Google SketchUp. De opdracht

  was: iets maken wat in de omgeving van de school past. Tijdens

  de les kunnen leerlingen hun eigen ontwerp en dat van anderen

  bekijken met behulp van Augmented Reality op hun PC of Netbook

  en in de klas op het Digibord. Vervolgens deelt de leerkracht met

  behulp van ARSights en 3Dvia de ontwerpen met bijvoorbeeld de

  ouders of andere scholen.

  Prinsentuin Oudenbosch is een vmbo-school die Augmented

  Reality heeft opgenomen in het lespakket. Op de groenschool zijn

  twee helofytenfilters in de tuin aangelegd. Deze filters zuiveren

  riool- en afvalwater met behulp van planten. Voor de vmbo-

  leerlingen is een innovatief lespakket ontwikkeld. Leerlingen

  maken gebruik van een tablet. Op verschillende punten in de vijver

  VOORBEELDEN

  Cloudcomputing

  Verrijktecontent

  Augmentedreality

  Socialmedia

  Learninganalytics

  zijn informatielagen (layers) geplaatst. Leerlingen kunnen die ter

  plaatse met een tablet opvragen. De layer brengt het betreffende

  onderdeel groot in beeld en legt een link met relevante websites,

  foto- en filmmateriaal, opdrachten en informatie uit een wiki.

 • 26 | Trendrapport PO en VO

  Learning analyticsStudieadvies op basis van intelligente data-analyse

 • 27 Trendrapport PO en VO |

  Hoe kunt u op basis van grote hoeveelheden informatie

  gefundeerde voorspellingen doen over het leerproces van een

  leerling? Waar kan hij versnellen, waar is behoefte aan meer

  verdieping? Waar voorziet u problemen en welke oplossingen

  zijn het meest effectief voor deze leerling? Met learning analytics

  kunt u alle gegevens die beschikbaar zijn over en van leerlingen

  vakkundig inzetten. Dit helpt u om het leerproces te bevorderen.

  Learning analytics maken het mogelijk om van de grote hoeveelheden

  informatie die in verschillende databases verzameld worden

  intelligente analyses te maken. Ze combineren en visualiseren

  grote hoeveelheden data en vereenvoudigen de analyse daarvan.

  Learning analytics voegt aan leerlingvolgsystemen meer informatie

  toe, doordat het data uit verschillende omgevingen combineert.

  Daarnaast koppelt learning analytics dezelfde informatie van

  andere scholen en gelijke leerprocessen aan de beschikbare data.

  U krijgt direct inzicht in welke leeractiviteiten welke resultaten

  opleveren.

  In een tijd waarin veel activiteiten van leerlingen digitaal en

  online gebeuren, helpt deze technologie u om de informatie zinvol

  en betekenisvol in te zetten bij het vormgeven van uw onderwijs.

  Met learning analytics krijgt u gemakkelijker grip op de

  leerprocessen en leeropbrengsten waardoor uitdagingen als het

  vergroten van de kwaliteit en het verhogen van de doelmatigheid

  haalbaar worden. Learning analytics maakt het niet alleen mogelijk

  om analyses te maken voor en van individuele leerlingen, maar ook

  op het niveau van de leerkracht, de opleiding of de school. U wordt

  bewuster van de impact van bepaalde onderwijsinterventies en

  kunt kritischer de keuze maken voor bepaalde investeringen en het

  rendement hiervan. Leerlingen kunnen zichzelf beter monitoren

  en docenten kunnen de leerlingen beter begeleiden. U maakt

  gebruik van een zeer compleet dashboard van de resultaten van

  uw team. Dit levert waardevolle sturingsinformatie op en maakt

  het gemakkelijker om aan uw verantwoordingsplicht te voldoen.

  Resultaten worden transparanter en interventies inzichtelijker.

  WAT IMPACT

 • 28 | Trendrapport PO en VO

  Learning analytics hebben de potentie om zich tot een krachtig

  hulpmiddel voor het leren te ontwikkelen. Daarbij is wel belangrijk

  dat ze op de juiste manier worden ingezet. Martin Weller, van

  International Conference on Learning Analytics & Knowledge,

  maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen analytics voor leerlingen

  en analytics van leerlingen. Het eerste betekent dat de data ten

  dienste staan van de student, zeg maar een soort persoonlijke

  leerassistent voor de student. In de tweede situatie worden de

  data vooral gebruikt als sturingsmechanisme van de instelling.

  De functie dient vooraf helder te zijn voor alle betrokkenen.

  En net als bij cloud computing geldt ook hier de vraag: van wie

  zijn de gegevens en hoe kunnen of mogen ze worden gebruikt?

  Een goed antwoord is nodig voordat u met learning analytics aan

  de slag gaat.

  Learning analytics kunnen op verschillende schaal worden

  toegepast. U hoeft niet meteen flink te investeren of complete

  analyseafdelingen op te bouwen. Ook eenvoudige toepassingen

  kunnen al de nodige rijke informatie opleveren. Daarbij is wel van

  belang dat u van tevoren goed bedenkt wat voor informatie u zoekt.

  Een andere succesfactor is de vaardigheid om de analyseresultaten

  te kunnen vertalen in uitvoerbare acties.

  Uw eigen interpretatie blijft natuurlijk essentieel. Learning

  analytics is een informatiehulpmiddel. U kunt het zien als

  suggesties, maar u blijft de controle hebben over de keuze van deze

  suggesties. Net als bij het rijden van een auto: u zit achter het

  stuur en bepaalt de richting. Gaat het lampje van de benzinetank

  branden, dan bepaalt u zelf of u bij een tankstation stopt.

  Praktisch gezien bieden learning analytics nieuwe informatie en

  inzichten. U kunt daardoor leermateriaal op maat aanbieden, maar

  u krijgt tegelijkertijd meer inzicht in het rendement van bepaalde

  leeractiviteiten. Het wordt inzichtelijk wat goed werkt voor

  iedereen en wat goed werkt in specifieke gevallen, waar leerlingen

  zich in hun leerroute bevinden en wie er extra ondersteuning

  of verdieping nodig heeft. Ook krijgt u concrete adviezen over

  vervolgactiviteiten. Denkt u bijvoorbeeld aan de techniek die een

  bedrijf als Amazon gebruikt wanneer u online een boek bestelt.

  Automatisch ontvangt u suggesties voor boeken die lezers van

  uw gekozen boek ook waardeerden. Zo wordt het makkelijker

  leerlingen met specifieke leervragen en leerbehoeften te helpen.

  Een andere toepassing is het voorspellen en uiteindelijk bestrijden

  van schooluitval. Door consequent de voortgang van leerlingen

  te registreren en die te vergelijken met andere leerlingen die

  hetzelfde gedrag vertonen, kunt u een goede voorspelling doen van

  uitval. Dit maakt het mogelijk tijdig in te grijpen.

  AANDACHTSPUNTENTOEPASSINGEN

 • 29 Trendrapport PO en VO |

  Learning analytics bevinden zich nog grotendeels in de concept-

  en pilotfase. Hier en daar duiken wel al (delen van) eerste

  toepassingen op. In veel elektronische leeromgevingen wordt een

  lichte vorm van learning analytics toegepast om grip te houden op

  de voortgang van leerlingen. Bijvoorbeeld in een docentenmonitor

  het klikgedrag en de gemaakte oefeningen analyseren en de

  uitkomsten relateren aan de cijfers van de toets. U ziet wanneer

  het tijd is om over te stappen naar het volgende onderdeel, of

  een leerling veel meer tijd nodig heeft en achterloopt of wat de

  beste vervolgactiviteit is. Het gaat hierbij dus vooralsnog om de

  analytics van leerlingen.

  De Rekentuin is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam

  (UvA) om de rekenontwikkeling van kinderen gedetailleerd in kaart

  te brengen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een nieuwe

  manier van computer adaptief testen, zodat elk kind sommen

  aan krijgt geboden op zijn eigen niveau. Dit maakt de Rekentuin

  uitdagend voor zowel zwakke als (zeer) goede rekenaars, ongeacht

  VOORBEELDEN

  hun leeftijd. De oefeningen worden automatisch geanalyseerd en

  teruggekoppeld aan de docent.

  Een ander voorbeeld zien we buiten de onderwijscontext, maar

  illustreert wel goed wat er mogelijk is. De app Runkeeper is

  ontwikkeld voor hardlopers. Hij registreert niet alleen hoe lang,

  ver en snel iemand loopt, maar onthoudt ook de gelopen route,

  de verbruikte calorien en de intensiteit gedurende de training

  door de hartslag te monitoren. Bovendien geeft hij nieuwe

  routes en suggesties voor trainingsgenoten in de buurt die een

  soortgelijk trainingsprogramma aanhouden. Met al deze data is de

  app in staat een trainingsprogramma op maat te adviseren voor

  bijvoorbeeld het lopen van een marathon.

  Cloudcomputing

  Verrijktecontent

  Augmentedreality

  Socialmedia

  Learninganalytics

 • 30 | Trendrapport PO en VO

  Meer informatieMet deze publicatie schetsen we op een beknopte wijze

  de ict-ontwikkelingen die volgens ons de komende jaren

  invloed zullen hebben op het onderwijs. Voor meer

  informatie, actuele voorbeelden, een online versie van het

  rapport n ervaringen van gebruikers verwijzen wij u naar

  de volgende omgeving:

  http://innovatie.kennisnet.nl/trendrapport

 • 31 Trendrapport PO en VO |

  Colofon

  Tekst

  Stephanie Ottenheijm

  Wilfred Rubens

  Suzanne Schut

  Pieter Vorstenbosch

  Vormgeving

  The Public Group

  Druk

  OBT bv, Den Haag

  November 2011

  Sommige rechten voorbehouden

  Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s),

  redacteur(s) en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

  Creative commons

  Naamsvermelding 3.0 Nederland (CC BY 3.0)

  De gebruiker mag:

  Het werk kopiren, verspreiden en doorgeven Remixen - afgeleide werken maken

  Onder de volgende voorwaarde:

  Naamsvermelding - De gebruiker dient bij het werk de naam van Kennisnet te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemt met uw werk of uw gebruik

  van het werk).

  ISBN: 978-90-77647-50-9

 • Stichting KennisnetPaletsingel 322718 NT ZoetermeerPostbus 7782700 AT ZoetermeerT 0800 - 32 12 233I kennisnet.nl

  Kennisnet. Leren vernieuwen.