Fotoalbum Boottocht Mcg 11 September 2009 4

Click here to load reader

download Fotoalbum Boottocht Mcg 11 September 2009 4

of 76

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Fotoalbum Boottocht Mcg 11 September 2009 4

  • 1. FOTOALBUM VAN DE BOOTTOCHTOP 11 SEPTEMBER 2009 DOOR DE VERBROEDERING MCGVAN ANTWERPEN NAAR BERGEN-OP-ZOOM EN BEZOEKAAN DE GEMEENTE BERGEN-OP-ZOOMDe Verbroedering van de actieve en reserveofficieren van MCG(Movement Control Group) heeft tot doel de vriendschapsbanden onder de actieve en reserveofficieren van MCG te onderhouden en te ontwikkelen. De Verbroedering zal in 2010 haar 25 jarig bestaan vieren.

2. INHOUD VAN HET FOTOALBUM Deel I. De firma RIVERSTAR Deel II. De Verbroedering aan boord van de boot WILFORD Deel III. Eerste deel van de tocht : Doortocht door de haven van ANTWERPEN Deel IV. Tweede deel van de tocht : Langs het Schelde-Rijnkanaal naar BERGEN OP ZOOM Deel V. Bezoek aan de stad BERGEN OP ZOOMDe boot WILFORD van de firma RIVERSTAR 3. DEEL I : DE FIRMA RIVERSTARs Welkom aan boord! Rederij Riverstar biedt u met het luxe partyschip Wilford boottochten aan langs de Vlaamse waterwegen. In een uniek kader kunt u individueel of in groep uw zorgen overboord zetten. Wij varen uw koers volgens uw eigen wensen en budget. Bovendien organiseren wij allerlei vaarten waaraan u als individuele passagier kunt deelnemen. Vaar dus mee en geniet Het schip Wilford is sfeervol en comfortabel ingericht. Het salon biedt plaats aan 130 passagiers, is centraal verwarmd en beschikt over een keuken en toiletten. U hebt vanuit het salon een uitstekend zicht over de waterweg en de omgeving. Het dakterras biedtplaats aan 80 passagiers. 4. DE WILFORD AAN DE KAAI IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN 5. DE KEUKEN VAN DE WILFORD RIVERSTAR : Waar de ster staat voor kwaliteit en service, zowel op vlak van Ship als van Catering 6. KAART MET DE BOOTTOCHTEN INGERICHT DOOR RIVERSTAR 7. KAART VAN HET VOLLEDIG TRAJECT VAN N VAN DE TALRIJKE REIZEN DOOR RIVERSTAR GEORGANISEERDEN GEKOZEN DOOR DE VERBROEDERING MCG NAMELIJK :DE BOOTTOCHT KATTENDIJKDOK -BERGENOPZOOMMET BEZOEK AAN DE STAD .DATUM : 11 september 2009 8. DEEL II : DE VERBROEDERING AAN BOORD VAN DE WILFORD 9. De vroege vogels genieten van een kopje koffie vr het vertrek 10. Een ernstig gesprek 11. Een gelukkig manJa alles loopt gesmeerd Dat is wat men noemt : gezellig babbelen tussen pot en pint 12. Rustig genieten !! 13. Dat is werkelijk een aangenaam weerzien !Wij moesten nog eenprobleem bespreken 14. Wat zit er in dat pakje ? Wat staat er op dat papier ? 15. OP DEK : een fris luchtje scheppen en een sigaretje roken 16. Een babbel met de vrienden boven op het dek 17. Genieten van het zonnetje boven op het dek 18. Van hier kan men veel interessante zaken zien 19. DEEL III DOOR- TOCHTDOOR DE HAVEN Eerste deel van de boottocht (van Kattendijkdok totSchelde Rijnkanaal) 20. DOORTOCHT DOOR DE HAVENVANANTWERPENVERTREKPUNT : KATTENDIJKDOK 21. DOORTOCHTDOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN1ste DEEL 22. DOORTOCHT DOORDE HAVEN 2DE DEEL 23. Antwerpen is de tweede haven van Europa en de vierde van de wereld. De haven behandelde in 2005 meer dan 160 miljoen ton maritiem goederenverkeer. Jaarlijks leggen er 15 000 zeeschepen en nog eens ruim 64 000 binnenschepen aan. Meer dan 140 000 mensen verdienen op een of andere manier hun brood in of dankzij de Scheldehaven. 24. Er bestaat een sleepbootdienst voor de Schelde en een voor de haven zelf. De rivierloods gaat aan boord vanaf Vlissingen. De havenloods gaat aan boord bij binnenvaren v.d. Haven (aan de sluizen) Zicht op de talrijke activiteiten de plaats grijpen langs de kaden in de haven : aanvoer, opslag, uitvoer enz 25. Kerkschip Het uniekste schip in de haven dat u kan bezoeken, is wellicht het kerkschip. Het kerkschip vaart niet uit, maar is een godsdienstige en sociale ankerplaats voor de varende gemeenschap. Het is de parochiekerk en -zaal van de binnenscheepvaart in Antwerpen. Buiten de zondagdienst (om 10u.30 op zon- en feestdagen) vinden er ook doopvieringen, en huwelijken plaats. .. 26. DE LILLOBRUG De Lillobrug is een brug in het Antwerpse havengebied op de rechteroever van de Schelde. De brug loopt over het Kanaaldok, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. De Lillobrug bestaat uit 2 vaste vakwerkbruggen met in het midden 2 basculebruggen van het Strausstype. Aan de uitersten, over de oever ligt telkens nog een betonnen brug. Aan de oostzijde van het Kanaaldok gaat deze betonnen brug over de Noorderlaan en een parallelstraat en over de dubbelsporige spoorlijn 226. Lillobrug is in hoofdzaak een spoorwegbrug voor de dubbelsporige spoorlijn 223. Als er geen treinen rijden, kunnen ook fietsers gebruik maken van de brug om het Kanaaldok over te steken. De doorvaartbreedte in het midden bedraagt 80 meter. De doorvaarthoogte van de vaste delen is 9 meter.Doordat de scheepvaart op het Kanaaldok prioriteit heeft, staat de brug meestal open voor het scheepvaartverkeer, en wordt de brug enkel gesloten voor treinverkeer. Fietsers moeten rekening houden met lange wachttijden. Tijdens de werken aan de Antwerpse Ring werd een oude lijnbus omgebouwd tot fietsersbus, om zo de fietsers op een veilige manier doorheen de Tijsmanstunnel te loodsen. Meer fietsers onderweg betekende minder auto's in de file. De brug werd genoemd naar het polderdorp Lillo dat vlakbij aan de Schelde ligt.We naderen de Lillobrug 27. DE LILLOBRUG - VERVOLG 28. GROENE ENERGIE LANGS DE WATERKANT 29. Er grijpen veel activiteiten plaats in de haven. Hier zien we de overslag van stukgoederen uitreusachtige silos naar een binnenschip. Deze goederen werden vooraf aangevoerd perzeeschip van overzee. 30. Platform voor bodemonderzoek Platform, gebouwd in Belgi en bestemd voor bodemonderzoek in zeen en rivieren. Zeer nuttig bij het baggeren en het bouwen van waterbouwkundige werken. Vele van dergelijke platformen worden uitgevoerd naar het buitenland. 31. Schelde-Rijnkanaal Het Schelde-Rijnkanaal verbindt de Schelde bij Antwerpen met Rotterdam en de DEEL IV :grote Nederlandse rivieren Maas, Rijn en Waal. Door dit getijde-loze kanaal kunnen schepen gemakkelijk en snel van Antwerpen naar Rotterdam varen.TWEEDE DEEL Loop Het kanaal begint in de Antwerpse haven bij Zandvliet. Het kruist de Hals van Zuid- Beveland. Via de Kreekraksluizen, ten oosten van Rilland, vervolgt de vaarweg via VAN DE het Zoommeer, met een aftakking naar de haven van Bergen op Zoom. Op het Zoommeer wordt het kanaal begrensd door de Oesterdam aan de westkant en de BOOTTOCHT Markiezaatskade aan de oostkant. Vervolgens volgt het de loop van de Eendracht;(Schelde-Rijnkanaal) voor de kanalisering was dat de rivier tussen Tholen en Noord-Brabant. Na Sint Philipsland eindigt het kanaal in het Volkerak. Na passage van de Volkeraksluizen kunnen via het Hollandsch Diep en de Dordtse Kil Rotterdam en de grote rivieren worden bereikt. Zoet/zout In de Oesterdam is net ten zuiden van Tholen de Bergse Diepsluis opgenomen, die toegang verschaft tot de Oosterschelde. De sluis is voorzien van een scheidingssysteem tussen het zoete van het Zoommeer enerzijds en het zoute water van de Oosterschelde en het zoute deel van het kanaal ten zuiden van de Kreekraksluizen. Het systeem is gebaseerd op het feit dat zoet water lichter is dan zout. In de sluizen wordt het zwaardere zoute water onder het zoete gebracht; vervolgens wordt het zoete water weggehaald. Zodoende kan een sluis vol met schepen in zoet water worden omgezet in een kolk met dezelfde schepen in zout water. Voor schepen van de andere kant wordt het omgekeerde proces gevolgd. Het resultaat is dat bij elke schutting het water binnen het 'eigen milieu' blijft. De Kreekraksluizen kregen in de beroepsvaart 70.544 vaartuigen te verwerken en in de recreatievaart 6.904. De sluis heeft twee kolken ven elk 310 meter lang en 24 meter breed. Doordat de verbinding vooral van Vlaamse zijde werd verlangd, heeft de Belgische regering aanzienlijk bijgedragen in de kosten van het kanaal op Nederlandse bodem 32. TRAJECT SCHELDE RIJNKANAAL VAN DE HAVEN TOT BERGEN OP ZOOM 33. GEVOLGDE VAARWEG : DE SCHELDE RIJN VERBINDING VAN DE HAVEN TOT BOZ VIA DE KREEKRAK- SLUIZEN 34. TRAJECT VAN KREEKRAK SLUIZEN TOT BOZ 35. HET SCHELDE-RIJNKANAAL IS EEN DRUK BEVAREN WATERWEG Het kanaal kreeg in de beroepsvaart 70.544 vaartuigen te verwerken en in de recreatievaart 6.904. 36. Het Schelde-Rijnkanaal is een zeer druk bevaren : Rijnaken, duw- en trekkonvooien, 37. Windenergie is een eigen, binnenlandse energiebron zonder politieke, economische en milieutechnische nadelen van olie en gas. Windenergie, aanvankelijk sceptisch bekeken als alternatieve energie zet inmiddels wel degelijk zoden aan de dijk. Windenergie is technisch volwassen en op afzienbare tijd economisch rendabel, ook zonder subsidies. 38. De 26 windturbines die sinds 1995 rondom dekreekraksluizen staan, zijn aan vervanging toe. Omdat de windenergie steedsnoodzakelijker wordt, is het logisch dit windpark niet alleen te vervangen, maar ookuit te breiden. De turbines worden danhoger en zullen ook ten zuiden van A58geplaatst worden 39. LAATSTEDEEL VAN DE BOOTTOCHTTRAJECT : KREEKRAK- SLUIZEN BERGEN OP ZOOM 40. DE KREEKKRAK SLUIZEN 41. DE KREEKRAKSLUIZEN Luchtfoto van de Sluizen tijdens het versassen van enkele binnenschepen waaronder een rijnaak geladen met containers 42. IN HET ZICHT VAN DE HAVENKanaal naar BoZ en de aanlegkade 43. LUCHTFOTO VAN HET ALLERLAATSTE DEEL VAN DE BOOTTOCHT 44. DEEL V : BEZOEK AAN DE STADBERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom Bedrijvenstad "Waar Brabant Zeeland kust", ligt Bergen op Zoom. Een sfeervolle vestingsplaats met wereldhavens op korte afstand. De reistijd tot de kust bedraagt maar 40 minuten. Rotterdam, Antwerpen en Brussel zijn binnen respectievelijk 45, 25 en 50 minuten aan te rijden. Het is geen toeval dat grote multinationals maar ookhonderden kleinere bedrijven zich in Bergen op Zoom hebben gevestigd. Bergen op Zoom is prettig om te wonen en te werken. Het historische centrum van de stad biedt een keur aan winkels: van bekende winkelketens tot kleine winkeltjes met een bijzonder assortiment of s