Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

15
Best Value Telecom & ICT Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 1

Transcript of Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Page 1: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 1

Best Value Telecom & ICT

Page 2: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 2

Inkoop van ICT is helaas actueel…

Gezondheidszorg staat

voor IT revolutie

Huidige businessmodellen Zorg onhoudbaar EC stopt € 1 mio in Zorg op Afstand

Pijnlijke Cloud missers

Beantwoording Kamervragen

over efficiënte toepassing

aanbestedingsregels

ICT overheid kan 5 miljard goedkoper Overheid kan veel

geld besparen bij ICT-projecten

Automatisering slokt miljarden opICT projecten mislukken vaak

Page 3: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 3

Resultaatgerichte inkoop, advies enprestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT

• De expert vinden voor de vraag, • Concreet uitvoerbare adviezen, • Meten en managen van performance.

Resultaatgericht, Onafhankelijk, Deskundig

Page 4: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 4

Onze Visie – Best Value Methodiek• Succesvolle inkoop van Telecom/ICT is van strategisch belang voor het

behalen van de organisatiedoelstellingen.• Dikke rapporten en lijvige specificaties vergroten de risico’s en

verkleinen de samenwerking en draagvlak.• De leverancier moet de expert zijn.• Inkoop houdt niet op na ‘de handtekening’.• Best Value werkt!

GECERTIFICEERD

Page 5: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 5

IT van steeds groter belang Belangrijkste ICT thema’s:

• Cloud Computing• Social Networks• Mobile Devices• Internet of things / Big Data• Domotica en e-health

Aandachtspunten:• Druk op kostenverlaging: wijze van financiering en businesscases• Van techniek naar functionaliteit• Goede basisinfrastructuur• Noodscenario’s bij uitval van techniek• Beveiliging van informatie

Page 6: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 6

Dienstverlening BEST VALUE PRESTATIEMANAGEMENT

• Welke contracten en condities hebben we eigenlijk ?• Zijn de contracten nog in overeenstemming met de businessdoelstellingen? • Zijn de tarieven nog marktconform?• Wij hebben tijdelijk een projectmanager nodig.• Wij hebben tijdelijk een interim professional nodig.• Onze sales mist Best Value kennis, kunnen jullie deze trainen?• Onze inkoop wil Best Value starten, kunnen jullie ons ondersteunen?• Wij hebben als leverancier een Best Value aanbesteding ontvangen: kunnen jullie

met de beantwoording ‘meekijken’?• Best Value Workshop.

ADVIES

Page 7: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 7

Dienstverlening

• Benchmarking• Interim Management• Best Value Workshop

BEST VALUE PRESTATIEMANAGEMENTADVIES

Page 8: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 8

Dienstverlening

• Kunnen jullie onze inkoop en/of ICT afdeling ondersteunen met een aanbesteding voor mobiel, LAN/WiFi/WAN, PBX, SFB, infrastructuur, Datacenter, Outsourcing werkplekken, Contact Center, Applicatie, Domotica, Zorgalarmering, …etc.

• Kunnen jullie ondersteunen in de her-contractering van bestaande Telecom/Cloud/ICT dienstverlening?

PRESTATIEMANAGEMENTADVIES BEST VALUE

Page 9: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 9

Dienstverlening

• Benchmarking• Interim Management• Best Value Workshop

• Best Value - Prestatie inkoop methodiekKenmerken: Hoge betrokkenheid medewerkers Hoge betrokkenheid leverancier Maximaal gebruik maken van expertise Hoogste ‘waarde’ voor laagste prijs Transparantie en reductie van risico’s Reductie van controle en management

PRESTATIEMANAGEMENTADVIES BEST VALUE

Page 10: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 10

Dienstverlening

• Kunnen jullie onze Telecom/ICT verbruik reduceren?• Kunnen jullie onze Telecom/ICT kosten inzichtelijk maken op

afdelingsniveaus?• Kunnen jullie het gebruik van nieuwe dienstverlening door

eindgebruikers (meetbaar) bevorderen?• Kunnen jullie onze licenties managen?• Kunnen jullie de performance van onze IT leverancier verbeteren?• Kunnen jullie de hoeveelheid van contracten bewaken op noodzaak,

performance en kosten?

ADVIES BEST VALUE PRESTATIEMANAGEMENT

Page 11: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 11

Dienstverlening

• Adaptie management• Contract management• Kosten beheer• Project management• SLA management

• Benchmarking• Interim Management• Best Value Workshop

• Best Value - Prestatie inkoop methodiekKenmerken: Hoge betrokkenheid medewerkers Hoge betrokkenheid leverancier Maximaal gebruik maken van expertise Hoogste ‘waarde’ voor laagste prijs Transparantie en reductie van risico’s Reductie van controle en management

ADVIES BEST VALUE PRESTATIEMANAGEMENT

Page 12: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 12

Gezamenlijk doelstellingen realiseren

Huidig Doelstellingen Gewenst Selecteren & Contracteren

Presteren

Analyse:- Installed base- Leveranciers- Benchmark- Kraljic

- Kernteam- Projectdoelen- Knelpunten- Functioneel- Horizon

- Functioneel- Financieel- Planning- Draagvlak

- Shortlist- Wegingsfactoren- Kick Off- Interviews- Risico’s- Concretisering

- Adaptie- Projectmanagement- Kosten management- SLA management- Contractmanagement

ADVIES

BEST VALUE

PRESTATIEMANAGEMENT

Page 13: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 13

If I had an hour toSolve a problem and my

life depended on it, I would use the

first 55 minutesdetermining the

Proper questions to ask

Page 14: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 14

Ervaringen die we met u willen delen..

St. Diabeter Stater Driestroom Randstad Zorg combi. Noorderboog

4PS Flynth WZC Buyers United VECOZOHet Maanderzand

Page 15: Fortado Resultancy Bedrijfspresentatie

Resultaat gerichte inkoop, advies en prestatiemanagement van Telecom, Cloud en ICT diensten 15

Fortado ResultancyMercurion 3, 6903PX ZevenaarTel. 088 23 77 277

[email protected]

www.fortado-resultancy.nl