Bedrijfspresentatie (NL)

of 38/38
Bedrijfspresentatie
 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Den Ouden is actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceren en vermarkten wij bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-) reststoffen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. Natuurlijk…

Transcript of Bedrijfspresentatie (NL)

 • Bedrijfspresentatie

 • Familiebedrijf Opgericht in 1948 Ca. 125 medewerkers Omzet ca. 42 miljoen

  DEN OUDEN GROEP | Organisatie

  Den Ouden Groep 2

  Drs. P.J.J.M. (Peter) Swinkels, G.C.M. (Berrie) den Ouden en Mr. A.A.M. (Louis) Deterink

  Raad van Advies

 • Visie: Sterk servicegericht familiebedrijf. Missie: Wereldwijd ontzorgend in bodemverbeteraars, biobrandstoffen & bouwstoffen. Specialismen: Het vervaardigen van bodemverbeteraars en biomassa op diverse locaties verspreid over Nederland

  (Den Ouden Groenrecycling bv).

  Ontwerp, realisatie en onderhoud van civiele en cultuurtechnische werken & bodemsaneringen

  (Den Ouden Aannemingsbedrijf bv).

  Opsporen van conventionele explosieven, vooronderzoek, risicoanalyse en advies (Bodac bv).

  Wereldwijde export van organisch-(minerale) meststoffen en substraten (Ferm O Feed bv).

  DEN OUDEN GROEP | Visie & Missie

  Den Ouden Groep 3

 • Gentegreerde contractvormen (UAV-GC) Design & Construct Turn Key projecten Onderhoudscontract (infra) Lean planning

  AANNEMING | Engineeringswerkzaamheden

  Den Ouden Groep 4

 • Civiele en cultuurtechnische werken Reconstructiewerken Herinrichting Bouw- en woonrijp maken Natuurontwikkeling

  AANNEMING | Infra

  Den Ouden Groep 5

 • Betonverhardingen - Rijbanen - Rotondes - Fietspaden - Bushaltes - Bedrijfsverhardingen - Doelgroepstroken - Rustplaatsen - Vliegveldplatforms

  Lijnconstructies - Rotondebanden - Kantopsluitingen - Voertuigkeringen

  Printbeton

  AANNEMING | Betonwegen

  Den Ouden Groep 6

 • Bodemsanering Tanksanering Grondwatersanering en -monitoring Afvoeren van verontreinigde grond Milieukundige begeleiding en advies Verzorgen van bijhorende vergunningen

  AANNEMING | Saneringen

  Den Ouden Groep 7

 • (Historisch) vooronderzoek Projectgebonden risicoanalyse Cultuurhistorie WOII Archeologie Advies en begeleiding

  BODAC | Onderzoek & Advies

  Den Ouden Groep 8

 • Digitale detectie Analoge detectie Diepte detectie Benaderwerkzaamheden Munitie scheidingsinstallatie

  BODAC | Explosieven opsporing

  Den Ouden Groep 9

 • Inname van o.a. 275.000 ton aan: snoeihout bermgras slootmaaisel bladeren boomstobben

  Ontzorgen in de bosbouw Productie van biomassa op locatie Calamiteitenplan voor gemeenten Uitgifte periodiek en onafhankelijk CO2-reductiecertificaat voor klanten

  GROENRECYCLING | Diensten

  Den Ouden Groep 10

 • Substrado Bodemverbeteraars Bomenvoeding Bodembedekkers Biobrandstoffen Granulaten

  Den Ouden Groep

  GROENRECYCLING | Producten

  11

 • Inname pluimveemest (ca. 60.000 ton) Productie van meststoffen op basis van pluimveemest (ca. 45.000 ton) Productie op maat Verpakken op maat

  FERM O FEED | Diensten

  Den Ouden Groep 12

 • Fertiplus 4-3-3-65 OM Fertiplus 8-3-3-55 OM Fertiplus 8-5-8-55 OM Fertiplus 4-2-10-55 OM Fertiplus BIO 4-10-2-55 OM Fertiplus COW 2-1-3-55 OM Fertiplus Substrates

  Den Ouden Groep 13

  FERM O FEED | Producten

 • DEN OUDEN GROEP | MVO

  Den Ouden Groep 14

  Social Return: investeren in mens en maatschappij. Cradle to Cradle: sluiten van groene kringlopen. CO2-reductie: bewustzijn creren bij klanten en leveranciers. Duurzaam bodembeheer: geef de bodem terug waar hij om vraagt. Innovatie: essentieel voor de realisatie van duurzame doelstellingen.

 • ISO 9001 (Kwaliteitssysteem) ISO 14001 (Milieuzorgsysteem) VCA** (Veiligheidssysteem) CO2-BEWUST niveau 3 (CO2-bewust handelen) BRL SIKB 7000 - protocol 7001 & 7003 (Uitvoeren van land- en waterbodemsanering volgens

  conventionele methode) BRL SIKB 7000 - protocol 7001 (Uitvoeren waterbodemsanering Bodac) BRL SIKB 9335 (Milieuhyginisch keurmerk grondproducten) WSCS-OCE (Opsporen conventionele explosieven) NTA 8080 (Duurzame biomassa) RHP-certificaat (Keurmerk voor substraten) Keurcompost (Productkeur voor groencompost) Control Union Certification (Biologische teelt) BRL SIKB 9335 (Keurmerk voor grondproducten)

  DEN OUDEN GROEP | Certificering

  Den Ouden Groep 15

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  16

  Afvalbrengstation Ecopark De Limes (D&C) Opdrachtgever: Gem. Alphen aan den Rijn Uitvoeringperiode: 2013 Ecopark De Limes is meer dan alleen een nieuw afvalbrengstation voor de gemeente. Met dit afvalbrengstation is een duurzame stap gezet in de afvalwereld. Ecopark De Limes wil het milieubewustzijn van de bezoekers prikkelen en gaat hierbij uit van een duurzame benadering. Door het stimuleren van een goede afvalscheiding kan afval weer als grondstof ingezet worden bij nieuwe producten. Ook wordt op het nieuwe Ecopark gebruik gemaakt van zonne- en windenergie. Een werkplaats van de Stichting Kringloop Alphen en een educatieruimte, waarbij basisschoolkinderen spelenderwijs leren over afvalstoffen, grondstoffen en een zuinig gebruik van de aarde, completeren het geheel. Dit D&C project werd uitgevoerd door aannemerscombinatie Den Ouden Aannemingsbedrijf en Nieuwenhuizen-Daandels Bouw. De bouw van dit nieuwe afvalbrengstation startte in mei 2013 en werd opgeleverd in november 2013.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  17

  Toegankelijk maken bushaltes (D&C) Opdrachtgever: Gemeente Bernheze Uitvoeringperiode: 2010-2012 Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Uitvoeringperiode: 2011-2012 Den Ouden Aannemingsbedrijf bv zorgde voor de levering van het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering (en onderhoud) ten behoeve van bovenstaande projecten inzake het toegankelijk maken van bushaltes. De bushaltes dienden toegankelijk gemaakt te worden voor ouderen en mindervaliden. Er werden o.a. verhoogde perrons (voorzien van blindegeleidetegels) en diverse meubilair aangebracht zoals een zitbank, afvalbak en fietsenrek(ken).

  De werkzaamheden per bushalte waren relatief beperkt, maar het totale project was een grote logistieke uitdaging. Belangrijk was om goed met de betrokken partijen te communiceren en te zorgen dat aan de eisen en het beoogde kwaliteitsniveau werd voldaan. Zo werden tijdens de uitvoering tijdelijke bushaltes ingericht in de directe nabijheid van de haltes. In totaal werden ruim 2.000 m aan busbanden aangebracht. Zowel de provincie, gemeentes als vervoersbedrijven zijn erg te spreken over de werkwijze en uitvoering door Den Ouden inzake het toegankelijk maken van de bushaltes. Het betrof in totaal 180 bushaltes.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  18

  Aanleg kruising Hovenring Eindhoven Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Uitvoeringperiode: 2010-2012 De rotonde tussen de Heerbaan in Veldhoven en de Noord-Brabantlaan in Eindhoven is verbouwd tot een kruispunt, genaamd de Hovenring. De Hovenring symboliseert de toegang van Meerhoven, Eindhoven en Veldhoven en is strategisch gelegen nabij de A2. Het knooppunt is onderdeel van het sleutelproject Westcorridor, een ontwikkelingszone die zich uitstrekt vanaf het centraal station tot aan Eindhoven Airport. De Hovenring is ontstaan omdat het verkeer de afgelopen jaren dusdanig toegenomen is dat een aanpassing noodzakelijk was. De gemeente Eindhoven wilde fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over de kruising leiden. De brug bestaat uit een 70 m hoge pyloon, 24 tuien en een cirkelvormig brugdek en is geheel van staal. Aan het brugdek is aan de binnenzijde een ballastring bevestigd met een doorsnede van 72 meter. Bodac heeft het explosievenonderzoek uitgevoerd op de locatie van de nieuwe Hovenring.

  Den Ouden Aannemingsbedrijf bv heeft in samenwerking met de BAM voor de aanleg van de Hovenring gezorgd.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  19

  BRM en WRM maken woonwijk incl. Boulevard Hoogh Waalre Opdrachtgever: Gemeente Waalre Uitvoeringperiode: 2011-2013 In een boulevard langs de plas De Meeris in Waalre zijn 57 typen elementen van zelfverdichtend beton verwerkt. Den Ouden Aannemingsbedrijf werkte met een digitaal legplan. De boulevard, een ontwerp van bureau Kragten in Herten, ligt tussen het water en de nieuwe wijk Hoogh Waalre. Den Ouden Aannemingsbedrijf legde in 2012, in drie niveaus aflopend naar het water, vier sierlijke, betonnen bandenlijnen aan van 700 meter. Het uitgevoerde werk betreft bestemmingsplan Hoogh Waalre.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  20

  Vispassage Vierlingsbeekse Molenbeek Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Uitvoeringperiode: 2012 Het uitgevoerde werk is gelegen in Vierlingsbeek in de uiterwaarden van de Maas. In totaal moeten 270 barrires voor vissen worden opgeheven. Tot 2015 pakt het waterschap 50 locaties aan. De drie grote obstakels naar de Maas zijn Spuisluis Crvecoeur, Gemaal Van Sasse en Watermolen Vierlingsbeek. De vissen in de Molenbeek in Vierlingsbeek kunnen voortaan ongehinderd verder zwemmen. Door de aanleg van een vispassage kent de beek geen hindernissen meer voor de vissen. De vispassage maakt deel uit van een project om de zijbeken van de Maas weer tot leven te wekken. Hindernissen voor vissen worden opgeruimd en beken krijgen weer hun natuurlijke loop. Daarbij is ook een historisch waterrad in oude glorie hersteld. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: grond ontgraven, vervoeren en verwerken; het aanbrengen van een de wit passage; het aanbrengen van cascades voor bekkenvistrap; bemalingswerkzaamheden; het plaatsen van damwanden.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Aanneming

  21

  Herinrichting Mariaveld Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren Uitvoeringperiode: 2012-2013 Het uitgevoerde werk is gelegen in de wijk Mariaveld te Susteren, in de gemeente Echt-Susteren. Het bestaande wegprofiel is aangepast aan de huidige normen. Daarnaast is het groen aangepakt en het huidige riool vervangen. Bij de vervanging van het riool is tevens het hemelwater afgekoppeld. De volgende werkzaamheden zijn in hoofdlijnen uitgevoerd: het verwijderen van verhardingen; het opsporen, identificeren en veiligstellen van conventionele explosieven (CE); het uitvoeren van grondwerken; het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden; het aanbrengen van funderingen; het aanbrengen van verhardingen; het uitvoeren van bijkomende werken.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac

  22

  Herinrichting Westervoortsedijk Arnhem Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Uitvoeringperiode: 2011-2013 In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporings-werkzaamheden gesaneerd. Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens van de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft. Onderstaand is een opsomming gegeven van de aangetroffen CE: 1x brisantgranaat van 5,5 inch, verschoten (UK) 1x 3 inch raketmotor (UK) 5x huls klein kaliber munitie

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac

  23

  N261 Waalwijk Tilburg Opdrachtgever: BAM N261 Non Stop vof Uitvoeringperiode: 2013 Deze weg zal worden omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen en krijgt over de gehele lengte 2 maal 2 rijstroken. Naar aanleiding van een door Bodac uitgevoerd historisch vooronderzoek is besloten om een detectieonderzoek naar achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog te laten uitvoeren. Door de grote hoeveelheid CE die is gevonden was het niet mogelijk om alles in n keer te laten ontploffen. Het ging om meer dan 30 explosieven, die in twee keer onschadelijk zijn gemaakt. Deze hele weg was tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac

  24

  Wijk Den Eng in Veen Opdrachtgever: Gemeente Aalburg Uitvoeringperiode: 2011 Ten behoeve van de nieuwe wijk Den Eng in Veen heeft Bodac explosieven onderzoek uitgevoerd. Naast oppervlaktedetectie is ook dieptedetectie uitgevoerd, waarbij met behulp van een conus met een magnetometer in de grond kan worden gezocht naar grote metalen objecten tot maximaal 18 meter beneden maaiveld. In gebieden met slappe ondergrond kunnen (vliegtuig)bommen tot grotere diepte in de bodem zijn doorgedrongen. Om conventionele explosieven op deze diepte te kunnen vinden wordt gewerkt met een MDE-drive. Dit is een drukmechanisme waarbij een lange lans, met in de punt een gevoelige sonde, volgens een vooraf bepaald meetraster in de bodem wordt gedrukt (zoals bij sonderen). Dit houdt in dat tijdens het in de grond drukken van de meetsonde een (senior) OCE-deskundige realtime meekijkt. Bij een gemeten verstoring kan de OCE-deskundige het proces onmiddellijk stoppen en de meting vastleggen op tekening. Een groot onderzoeksgebied is op deze manier toch relatief snel en nauwkeurig in de diepte in kaart te brengen. Een voordeel is dat de bodemstructuur intact blijft. Tijdens de benaderwerkzaamheden werden restanten van een 60 LB SAP raket gevonden. De zoekopdracht voor dieptedetectie is naar aanleiding van deze vondst aangepast. Er zijn tevens restanten van een vliegtuigbom gevonden, zoals ook verwacht naar aanleiding van het vooronderzoek.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Bodac

  25

  Sluis Belfeld Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Maaswerken Uitvoeringperiode: 2013-2014 Naar aanleiding van een door Bodac uitgevoerd historisch vooronderzoek heeft Rijkswaterstaat Maaswerken besloten om een onderzoek naar achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog uit te laten voeren ter plaatse van de projectlocatie voorhavens Sluis Belfeld. In de toekomst zullen op de projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het verdiepen van de voorhavens van de Oostsluis. De oppervlakte van het opsporingsgebied bedroeg ca. 30.000 m. In totaal zijn er 23 verdachte verstoringen genterpreteerd. Duikers hebben de verdachte objecten benaderd om vast te stellen of het om explosieven ging. Een gedeelte van het projectgebied kon niet worden gedetecteerd en is daarom beveiligd gebaggerd en de bagger is vervolgens gezeefd.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling

  26

  Dakpark Vierhavenstrip Rotterdam Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Uitvoeringperiode: 2012-2013 Het grootste dakpark van Europa ligt bovenop winkelboulevard Bigshops Parkboulevard aan de Vierhavenstraat in Rotterdam. De inrichting van het dakpark was in handen van aannemer Mostert de Winter, onderdeel van de BAM. Het dakpark is opvallend en uniek in Nederland door de afmeting en uitvoering. Het park is 1 kilometer lang, 80 meter breed (80.000 m) en het hoogste punt is 9 meter. Het park heeft veel groen en is goed bereikbaar vanuit de wijk. Wat dit Dakpark uniek maakt is de opeenstapeling van functies op hetzelfde oppervlak. Het geheel bestaat uit een winkelboulevard, een expeditiestraat, een zeekerende dijk die Rotterdam beschermt tegen zeewater en een park op het dak van het complex om een groene impuls aan de omgeving te geven. Den Ouden heeft in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: leveren en vervoeren ca. 50.000 m Substrado (teelgrondmengsel met

  perliet); leveren en vervoeren ca. 8.000 m construct perliet. Beide producten zijn licht van gewicht en dus uitstekend geschikt als licht ophoogmateriaal. De bodem is met speciale grote vrachtwagens aangevoerd. Om het verkeer rond Rotterdam niet te veel te belasten werd ook in de avonden en 's nachts gereden.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling

  27

  Duurzame verwerking gemeentelijk groenafval (Drechtsteden) Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Uitvoeringperiode: 2010-2014 incl. verlenging Samen met Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en het Sportbedrijf heeft de gemeente Dordrecht een vierjarig contract afgesloten met Den Ouden. Sinds 1 oktober 2010 verzorgen wij de verwerking van het groenafval van de vijf gemeenten en het Sportbedrijf in Dordrecht. Een deel van het groenafval levert duurzame energie op voor 770 huishoudens. De opdracht omvat het kostenefficint en op duurzame wijze transporteren en verwerken van gemeentelijk groenafval van vijf gemeenten. De gemeenten willen een deel van hun groenafvalstromen meer milieuvriendelijk afvoeren en laten verwerken. Er is een projectgroep opgericht om aan dit traject gezamenlijke invulling te geven. Naast de milieuwinst door duurzame energie en minder CO2-uitstoot, heeft het nieuwe contract ook nog eens een flinke kostenbesparing opgeleverd voor de gemeenten en het Sportbedrijf. De gemeenten besparen door de toename van de volumestroom samen ruim 40%.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling

  28

  Getijdeherstel Rammegors St. Philipsland Opdrachtgever: Kuipers Infra voor Rijkswaterstaat Uitvoeringperiode: 2013-2014 Rijkswaterstaat gaat een doorlaatmiddel aanleggen in de Krabbenkreekdam om het Rammegors in verbinding te stellen met de Oosterschelde. Het natuurgebied zal dan onder water komen te staan. Deze verzilting moet leiden tot het ontstaan van waardevolle slikken en schorren. Eind augustus 2013 is begonnen met het verwijderen van 63 ha. bomen en struiken. Daarna wordt een geul gegraven, zodat het water uit de Oosterschelde straks gemakkelijk het natuurgebied in kan stromen. De (verwilderde) bomen en struiken worden verwijderd en door Den Ouden gechipt (verkleind). De hout-chips worden daarna afgevoerd naar verschillende biomassacentrales in de omgeving.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Referenties Groenrecycling

  29

  Leveren biomassa t.b.v. duurzame energie Biomassa is organisch materiaal dat wordt ingezet als biobrandstof en vervanging van fossiele brandstoffen. Geschikte stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. Het snoeihout wordt gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt het snoeihout gechipt of verkleind in de fractie naar wens van de klant. Wij leveren biomassa in de vorm van Shreds (20-100 tot 20-300) en Chips (snoeichips, bos-chips) De voordelen van biomassa zijn een milieuverantwoorde verwerkingsmethode, homogene kwaliteit, het is continu leverbaar en het levert een bijdrage aan CO2-reductie. Biomassa wordt veelal toegepast in elektriciteitscentrales, bedrijfskachels en houtkachels.

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Hoofdkantoor Schijndel

  30

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Helmond

  31

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Schijndel

  32

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Haps

  33

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Zegge

  34

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Rosmalen

  35

 • Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Muiderberg

  36

 • Bezoekadres Hermalen 7, 5481 XX SCHIJNDEL Postadres Postbus 12, 5480 AA SCHIJNDEL

  Den Ouden Groep

  DEN OUDEN GROEP | Contact

  37

  Den Ouden locatie Vlagheide Vlagheide 6C 5482 NM SCHIJNDEL Den Ouden locatie Land van Cuijk Beijersbos 2 5443 PL HAPS Den Ouden locatie West-Brabant Rijksweg Noord 8 4735 TX ZEGGE Den Ouden locatie t Gooi Naarderstraatweg 6 1399 VR MUIDERBERG Den Ouden locatie Maasland Vliertwijksestraat 45A 5244 NH ROSMALEN Den Ouden locatie De Peel / ROC / FOF Gerstdijk 6 5704 RG HELMOND

  v.l.n.r. operationeel directeur H.W.A.M. (Harm) den Ouden, commercieel directeur R.M.H.F. (Rob) den Ouden en directievoorzitter drs. J.J.P. (Jochem) Langenhuijzen RC

  Tel. 073 - 543 10 00 [email protected] www.denoudengroep.com

 • april 2014, Den Ouden Groep

  Natuurlijk...