Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

of 29 /29
Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Embed Size (px)

Transcript of Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Page 1: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiele Stimulansen voor

KMO’s

Cynthia Stinckens

25 mei 2008

Page 2: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

1. Financiële Stimulansen

2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding

3. Informatie

Page 3: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

Voor wat hoort wat ?

U gaat investeren

U gaat aanwerven of opleiding volgen

U gaat innoveren

U gaat exporteren

Page 4: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren

Financiering Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties Waarborgregeling

Premie(s) Groeipremie Ecologiepremie Strategische investerings- en opleidingssteun

Fiscale maatregelen

Page 5: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren - Financiering

Achtergestelde leningen en/ of kapitaalparticipaties

Business Angels en andere VC’s Vinnof CultuurInvest Fonds Vlaanderen Internationaal NRC-fonds Winwinlening Participatiefonds

Waarborgregeling

Page 6: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)Winwinlening (vriendenlening)

Particulier verstrekt lening van max € 50.000 aan onderneming

Belastingsvermindering van 2,5 % op uitgeleend bedrag Bij slechte afloop: 30 % belastingsvermindering op definitief

verloren gedeelte.

Vaste looptijd van 8 jaar & in één keer terugbetalen

Startende ondernemingen ! (< 3 jaar) Rentevoet: tussen 3,5 % en 7 % Registratie van contract via PMV

(ParticipatieMaatschappij Vlaanderen)

Page 7: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)Participatiefonds

Verstrekt achtergestelde leningen met een verlaagde interestvoet.

Starteo: ondernemingen < 4 jaar, combinatie met banklening en eigen inbreng, max. 250.000 €

Optimeo: ondernemingen > 4 jaar, combinatie met banklening en eigen inbreng, max. 250.000 €

Startlening: werkzoekenden, VLAO=indienpunt, max. 30.000 €

BA+ lening: combinatie met business angel, max. 125.000 €

Page 8: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)Waarborgregeling

Onvoldoende waarborgen bij financieringsovereenkomst met de bank Vlaamse overheid extra borgsteller voor KMO’s

Max. 75 % van kredietbedrag & Max. 500.000 € Aanvraag via erkende kredietinstelling Eenmalige premie:

0,5 % x bedrag onder de waarborg x duurtijd van de waarborg

Geen terugbetaling van reeds bestaande schulden.

Page 9: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren

Financiering Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties Waarborgregeling

Premie(s) Groeipremie Ecologiepremie Strategische investerings- en opleidingssteun

Fiscale maatregelen

Page 10: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren – Premie(s)

Groeipremie Subsidie bij beroepsinvesteringen door KMO’s in Vlaanderen Investeringen in activa, afschrijfbaar over ten minste 3 jaar (vb:

aankoop grond, nieuwbouw, uitbreiding machinepark) Minimum investeringsbedrag

12.500 € (KMO’s < 5 jaar) 25.000 € (KMO’s > 5 jaar)

Call-systeem – wedstrijdformule: rangschikking via objectieve criteria

Aanvaarde hoofdactiviteit KO (10 %) en MO (5 %) van het subsidiabel investeringsbedrag Aanvraag vóór de start van de investering via

www.groeipremie.be

Page 11: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren – Premie(s)

Ecologiepremie Subsidie bij milieu- of energie-investeringen in Vlaanderen Technologie uit de limitatieve technologieënlijst (LTL)

Maatregelen die verder gaan dan de standaardtoepassingen

Subsidie = 20 % (KMO) en 10 % (GO) van de ecologische meerkost

Call-systeem: 3 calls per jaar Aanvraag vóór de start van de investering via

www.ecologiepremie.be

Page 12: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren – Premie(s)

Strategische investerings- en opleidingssteun Investeringsprojecten boven 8 Miljoen € Ook voor grote ondernemingen in Europese

ontwikkelingszones (geen in Vlaams-Brabant) Opleidingsprojecten boven 450.000 € Gecombineerd dossier : 8.450.000 € Beoordeling o.b.v. kwalitatief businessplan of kwalitatief

opleidingsplan Zie www.vlaanderen.be/ondernemen

Page 13: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren

Financiering Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties Waarborgregeling

Premie(s) Groeipremie Ecologiepremie Strategische investerings- en opleidingssteun

Fiscale maatregelen

Page 14: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat investeren – Fiscale maatregelen

Investeringsaftrek Investeringsreserve Notionele investeringsaftrek Belastingsvrijstelling voor bepaald hooggeschoold

personeel Belastingsvrijstelling voor bijkomend personeel in

KO

Contacteer uw boekhouder !

Page 15: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

Voor wat hoort wat ?

U gaat investeren U gaat aanwerven of opleiding volgen U gaat innoveren U gaat exporteren

Page 16: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

U gaat aanwerven of opleiding volgen Aanwerven

RSZ- maatregelen Fiscale stimuli (o.a. vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing)

Opleiding volgen BEA IBO Strategische investerings- en opleidingssteun VDAB

Page 17: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)BEA (budget economisch advies) Elektronisch betaalmiddel voor aankoop van

dienstenpakket Opleiding Advies Kennisoverdracht Mentorschap voor talentvolle ondernemers

Verleend door erkende dienstverleners Vlaamse KMO’s met aanvaardbare activiteit 35 % steun (max. 5.000 € elke twee jaar en 2.500 € per peiler)

Aanvraag vóór de start op www.beaweb.be

Page 18: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

Voor wat hoort wat ?

U gaat investeren U gaat aanwerven of opleiding volgen U gaat innoveren U gaat exporteren

Page 19: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

U gaat innoveren

IWT-steun (o.a. innovatiestudies, innovatieprojecten, …)

Fiscale stimulansen(o.a. belastingsvermindering op inkomsten uit octrooien, belastingskrediet voor O&O, innovatiepremie, …)

7de kaderprogramma

Page 20: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)

Voor wat hoort wat ?

U gaat investeren U gaat aanwerven of opleiding volgen U gaat innoveren U gaat exporteren

Page 21: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Financiële Stimulansen (1/3)U gaat exporteren

Financiële tussenkomst voor exportgerichte initiatieven.

Aanvragen via FIT (Flanders Investment & Trade) Initiatieven enkel buiten EER:

Prospectiereizen, groepszakenreizen, etc. Aankoop lastenboek, oprichting prospectiekantoor Uitnodiging van aankopers en decision makers

Initiatieven ook binnen de EER: Deelname aan buitenlandse beurzen Aanmaak productdocumentatie Prospectiereizen naar hoofdzetels en regionale zetels van

multilaterale instellingen

Page 22: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

1. Financiële Stimulansen

2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding

3. Informatie

Page 23: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3)Doelstelling VLAO

Duurzaam ondernemen stimuleren Uniek aanspreekpunt voor alle ondernemers Interface tussen Vlaamse overheid en

bedrijfsleider

Page 24: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3)Domeinen dienstverlening VLAO

Start Financiering en steunmaatregelen Vestiging en ruimtelijke ordening Milieu en energie Innovatie en design Internationaal ondernemen Werk en HR

Page 25: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3)

Antwoord op: Voor welke steunmaatregelen komt mijn onderneming in

aanmerking? Welke financieringsinstrumenten kan ik gebruiken?

Begeleiding bij: Invullen e-government toepassingen Feedback bij opstellen dossier voor risicokapitaal en

eerste introductie bij risicokapitaalmaatschappijen Opvolgen van dossiers (vb. groeipremie)

Enkele voorbeelden (steunmaatregelen en financiering)

Page 26: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

1. Financiële Stimulansen

2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding

3. Informatie

Page 27: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Informatie (3/3)Brochures Subsidieleidraad

U heeft startersplannen U investeert – KMO U investeert – GO U werkt milieu- en energiebewust U denkt innovatief U werft aan of zoekt steun voor opleidingen U heeft internationale ambities

Abonnement op “Subsidieleidraad – On line” Risicokapitaal (overzicht van de risicokapitaalverschaffers

actief in Vlaanderen)

Page 28: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Informatie (3/3)Websites

www.groeipremie.be www.ecologiepremie.be www.beaweb.be www.pmv-kmo.be www.banvlaanderen.be www.bva.be www.iwt.be www.fitagency.be www.fonds.org www.vlaanderen.be/ondernemen

Page 29: Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Informatie (3/3)

Vlaams-BrabantPhilipssite 5 - Ubicenter3001 LeuvenTel 016 31 10 50Fax 016 31 10 [email protected]

Coördinaten VLAO