Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

of 18 /18
Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1

Embed Size (px)

Transcript of Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

Page 1: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

Feest om de komst van de Heilige GeestPinksteren

1

Page 2: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

Doel van de les

Voor wat betreft het Christelijke Pinksterfeest maak je o.a. kennis met :• De achtergronden• De pinksterervaring• De symboliek• De betekenis

2

Page 3: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

Gezegde: in vuur en vlam staan = enthousiast zijnVuur staat symbool voor verandering.

3

Page 4: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

4

Pinksteren herinnert aan …

1. Geboortemoment van de kerk2. Petrus houdt zijn eerste toespraak3. Velen hebben een zogeheten Pinksterervaring, iets

ontvangen van “Boven”, de Heilige Geest.

Page 5: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

5

Miraclemaker

De belofte

Watzei

Johannes?Wat zei Jesus?

Page 6: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

6

De eerste “Pinkster-ervaring”

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

(Genesis 2:7)

In het scheppingsverhaal staat het

volgende:

Page 8: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

8

“Pinkstervaring”Hoe weet je dat er suiker in

het water zit?

Page 9: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

9

“Pinkstervaring”

Aslan, blaast met zijn adem bevroren wezens tot leven

Page 10: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

10

Kenmerken van de Pinksterervaring

Een voorbeeld

Mark Bowden1. Maak een goede woordspin2. Omschrijf kort het moment van de Pinksterervaring?3. Wat herken je van voorgaande?

Page 11: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

11

Kenmerken van de Pinksterervaring

De herstelde relatie

De aanraking door de Heilige Geest …….Het ervaren van de Heilige Geest …… (Denk aan Mark Bowden)…. Blijdschap …. Rust … vrede. Bron van Inspiratie, voor ‘n goede karaktergroei. Dat wat ooit was geweest, in het begin van de Schepping, is er weer.

Page 12: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

12

Kenmerken van de Pinksterervaring

1. Een sterk gevoel dat er een innige(re) band is ontstaan met God.

2. Men ervaart Gods aanwezigheid “van binnen” en wordt daar vredig en blij van.

3. Het inspireert en voedt het karakter met Liefde

Page 13: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

13

Groeien doorBlijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

(Uit Johannes 2)

Inspiratie

Page 14: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

14

Groeien door

14

Bronnen van inspiratie

Page 15: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

15

Bronnen van inspiratie

1. Waar kunnen deze bronnen toe aanzetten, (positief en negatief)?

2. Wat herken je van voorgaande?3. Welke bronnen zijn bij jou van toepassing?

Page 16: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

16

Symbolen

Vlammen (Mozes - brandende braamstruik), Duif (Noach), Wind

Page 17: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

17

De eerste Pinksterervaringen Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ (Uit Handelingen 1)

1. Bedenk vijf openvragen bij deze tekst. 2. Beantwoord deze. 3. Welke indruk blijft bij je achter? 4. Huiswerk: zoek de tekst en 2 passende afb.

Page 18: Feest om de komst van de Heilige Geest Pinksteren 1.

18

Extra: Karaktergroei?

Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, gevloek, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein. (Uit Marcus 7: 21 e.v.)

Waarin zouden mensen willen groeien? Waarom? Jijzelf?