Eva - Lifestyle magazine

4

description

Gerard Brusse ontwerpt behalve kleding ook hoeden, die op Prinsjesdag ware blikvangers zijn. Interview: Walter Wijnhoven

Transcript of Eva - Lifestyle magazine

Page 1: Eva - Lifestyle magazine
Page 2: Eva - Lifestyle magazine

Prinses Máximadroeg de baret op Koninginned ag2oo4.Sindsdien is hi i helemaal in !

t

r -r l Tg

-}" r*-*ri

ffi

Lfryïw$

Page 3: Eva - Lifestyle magazine

--...-"

Hoeden en high teaïrakteer jezelf en je vriendinnenop een lezing met high tea, ' inhet teken van de hoed. Dat kanin het Middelburgse atel ier vanontwerpster Hanny Mallekote. Zijgeeft ook cursussen hoedenma-ken. Info: http://hoedgezien.nl of(orr8) 6zBg3o.

HoedenpionierOf het nu gaat om uitbundige feesten

en banketten of juist plechtige gele-

genheden als werk- en staatsbezoeken,

de royale keur aan hoofddeksels blijft

verbazen. Hoedenpionier Erica Terpstra

bezorgde haar omgeving op Prinsjes-

dagl977 tijdens haar eerste jaar in de

Tweede Kamer een stijve nek (van het

omkijken naar haar hoofddeksel'.). Op

de kop af30 jaar later is de hoed ook

bij de rest van de vrouwelijke politici

ingeburgerd. En in al dat deinende dons,

de wuivende veren en die wapperende

randen toont zich de hand van de maker.

Petje afTussen Paleis Noordeinde en de Ridder-

zaal vinden we de boetiek van Gérard

Brussé (65), hoedenmaker van origine

endit jaar 50 jaarinhetvak. Eenideale

locatie voor de'hoed' couture. Brussé

vertelt: ,,Eerst zat ik op de Lange Voor-

hout, naast het gelijknamige paleis; ik

draai steeds eenbeetje om de paleizen

heen.

Voor Hare Majesteit heb ikveel respect.

Zewerkt erg hard. Petje af, ofbeter

gezegd: chapeau! Op de Lange Voorhout

kwamzeeens indewinkel - zewastoen

nog prinses - enzezei:'Bent u die me-

neervan die mooie hoeden?'Ik maakte

namelijk hoeden voor haar secretaresse.

Maar ik mocht ze nooit té mooi maken.

Verschil moet er zijn!"

De z'rjde van de koninginHet favoriete materiaal vanBrussé is

Thaise zijde, die hij ook in hoeden ver-

werkt.,,Deze zijde betrek ik van de Sup-

port Foundation van koningin Sirikit

van Thailand. Haar echtgenoot, koning

Bhumibol (80), is de langst regerende

vorst ter wereld (sinds 1 946).

Ik verwerk veel Thaise zijde in pakken

en combinaties, soms handbeschilderd

in Thailand. Als motiefvoor mijn laatste

collectie koos ik de lilawadee, een bloem

die in Thailand in overvloed bloeit. oit

motief verwerk ik ook in applicaties,

bijvoorbeeld op een grote hoed."

Blauw Bloed: mis hetniet!Blauw Bloed is het royaltYPro-gramma van de publieke omroeP.Het programma geeft een echtinkijkje in het leven van de roYalsin binnen- en bui tenland. BlauwBloed is er iedere zaterdagavondom 19.3o uur oP Nederland z. Eniedere vrijdagavond op BVN nahet achtuurjournaal. De Presen-tatie is in handen van Jeroen Snel.

Page 4: Eva - Lifestyle magazine

Onder één hoedjeBrussé ontwerpt al jaren hoeden voorhooggeplaatste vrouwen als TinelceNetelenbos, f eltje van Nieuwenhoven,EIs Borst en Annemarie Jorritsma. DeHaagse couturier let erop dat mensen bi;'gelegenheden zoals de opening van deStaten Generaal niet met dezelfde hoe-

den rondlopen, zoals prinses Máximaooit bijna overkwam. Zij en prinses

Laurentien zijn vaste klant bij hoeden-maakster Fabienne Delvigne. Voor debruiloft van de Spaanse kroonprinsFelipe en Letizia Ortiz koos Máxima inde Brusselse salon van Delvigne een fraaihoofddeksel uit.Maar laat dat nu net gereserveerd zijnvoor de Belgische koningin Paola, be-doeld voor dezelfde bruiloft! De prinses

loste de delicate kwestie handig op enstelde voor: 'Laat u zich er dan maar doorinspireren.' Aldus geschiedde.

MáximaBrussé vertelt dat Máxima eens ziinwinkel binnenstapte, toen niemandnog wist wie ze was. ,,Ze kwam meteen lapje zwarte stof, en vroeg adviesomdat ze naar een feest zougaan in oosterse sfeer. lkhad net een show in hetKurhaus, en vanwegehaar uitstraling vroeg ikhaar: 'Loopt u wel eens

Ze kocht een broche, en bij het betalenontdekte ik dat ze Máxima Zorreguietaheette. lk zei: 'Wat een mooie naamheeft u', en we hebben nog even gezellig

zitten kletsen. De volgende week las ik inde krant dat Willem-Alexander naar eenfeest van de Loudons was geweest, meteneMáxima..."

TrendsGevraagd naar delaatste hoedentrendsantwoordt GérardBrussé spontaan:

,,Baretten! Dat iseen trend die hetgoed doet. Maarook grote en kleur-rijke hoeden, zoalsfuchsia. Het hoeft in dewinter echt niet altijd grijs

of zwart te zijn. Een andere tendens isdat ook jongerenweerhoeden willendragen. Dat kunnen ook baretten zijn,die vaak praktischer zijn bij frisser weer."Het is duidelijk: Brussé weet van de hoeden de rand. ..Iedereen kan een hoed dra-gen," vindt de Haagse couturier. ,,Zoals

op ieder potje een dekseltje past, zopast op ieder hoofd een hoed."

bIauu, bloed

HoedenmuseumTiny Meihuizen keek als kÍnd

'szondags in de kerk alom zichneen wte er nu weer een

nieuwe hoed ophad. lnmiddelsverzamelt ze al25iaar hoedenen heeft zezo'n2.5OO exempra-ren verzameld

in haar Hoeden-museum Cossip

and Whisper ing,Lange Nieuwstraat 99

in Utrecht. Voor openingst i jden:www.gossipandwhispering.nl of(o3o) z3r 9z 73.

I

modeshows?'.

eva 1 zl