³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de...

of 16 /16

Transcript of ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de...

Page 1: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 2: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

FIRE – foto’s

Bouwkunde, een jaar na de brand

“The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken, met

bijdragen van vrijwel alle betrokken partijen.

Page 3: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

Teletekst – bezoek minister

Page 4: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

FIRE – foto’s

Page 5: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

Foto’s bezoek Julianalaan

Page 6: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 7: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 8: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 9: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 10: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 11: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

!"#$%&'%($)*+#,'"##-.%'*/*0&.12"3"*4&(56"#*

Page 12: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 13: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 14: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

!"#$%&'&()*+&",(

!"#$%&%'%(()*+%(

-./000(12(+3&((

45()*+6"47(8*9'*1+*6(200:(

!"#$%,%'%-.)*+%(

-./000(12(+3&((

45()*+6"47(5&3*1+*6(200:(

!"#$%/%'%).00.)+%(

;/000(12(+3&(!"#$%&'$%(

45()*+6"47(1*4(200<(

1$##$2%3"2%45%6789%%

:%3;;<%=$8$2#6>"?%@%?<"ABCA(

Page 15: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,
Page 16: ³(ET LIJKTPURE IRONIE DAT DE 4(%-!+).'/& +#)49 · FIRE – foto’s Bouwkunde, een jaar na de brand “The making of BK City” beschrijft proces in 13 chronologische hoofdstukken,

boek te bestellen via:

[email protected]

richtprijs 25-30 euro