Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie ...

of 10 /10
Energie in een Energie in een zwembad zwembad

Transcript of Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie ...

Page 1: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

Energie in een zwembadEnergie in een zwembad

Page 2: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

EnergiebronnenEnergiebronnen

Windenergie Windenergie WaterenergieWaterenergie StoomenergieStoomenergie Zonne- energieZonne- energie

WrijvingWrijving BewegingsenergieBewegingsenergie

Elektriciteit Elektriciteit GolfslagenergieGolfslagenergie

Page 3: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

OmzettenOmzetten

Page 4: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

OmzettenOmzetten

WindenergieWindenergie WaterenergieWaterenergie StoomenergieStoomenergie Zonne-energieZonne-energie WrijvingWrijving bewegingsenergiebewegingsenergie ElektriciteitElektriciteit golfslagenergiegolfslagenergie

Windmolen Windmolen StuwdammenStuwdammen D.m.v. bewegingD.m.v. beweging ZonnepaneelZonnepaneel SpoelSpoel Dynamo Dynamo -- GetijdenenergieGetijdenenergie

Page 5: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

ToepassenToepassen

WindenergieWindenergie WaterenergieWaterenergie StoomenergieStoomenergie Zonne-energieZonne-energie WrijvingWrijving bewegingsenergiebewegingsenergie ElektriciteitElektriciteit golfslagenergiegolfslagenergie

TurbinesTurbines Het zwembadHet zwembad StoombadStoombad Zonnepaneel op dakZonnepaneel op dak GlijbaanGlijbaan MensenMensen StopcontactStopcontact Eb en vloed van het Eb en vloed van het

zwembadzwembad

Page 6: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

UitwerkenUitwerken

We hebben een aantal ideeën:We hebben een aantal ideeën:1.Bij de afvoer kan een watermolen worden 1.Bij de afvoer kan een watermolen worden

geplaatst die een dynamo aandrijft geplaatst die een dynamo aandrijft 2. Zonnepanelen plaatsen op het dak van 2. Zonnepanelen plaatsen op het dak van

het zwembad en gebruiken om het water het zwembad en gebruiken om het water op te warmen. Het water in de buizen op te warmen. Het water in de buizen onder het zwembad word opgewarmd onder het zwembad word opgewarmd door het zwembad , de warmte zelf wordt door het zwembad , de warmte zelf wordt later gebruikt voor douches later gebruikt voor douches

Page 7: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

UitwerkenUitwerken

3. Door dat je van een glijbaan af gaat komt 3. Door dat je van een glijbaan af gaat komt er wrijving dat kan worden op gevangen er wrijving dat kan worden op gevangen en hergebruikt worden.en hergebruikt worden.

4. Eb en vloed van het zwembad gebruiken 4. Eb en vloed van het zwembad gebruiken als er een golfslagbad is, en zo de energie als er een golfslagbad is, en zo de energie opwekken. opwekken.

3. Doordat je van een glijbaan af gaat 3. Doordat je van een glijbaan af gaat komt er wrijving dat kan worden op komt er wrijving dat kan worden op gevangen en hergebruikt worden.gevangen en hergebruikt worden.4. Eb en vloed van het zwembad 4. Eb en vloed van het zwembad gebruiken als er een golfslagbad is, en gebruiken als er een golfslagbad is, en zo de energie opwekken.zo de energie opwekken.

UitwerkenUitwerken

Page 8: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

Het ideeHet idee

Uiteindelijk:Uiteindelijk:

Via zonnepanelen op het dak wordt elektriciteit Via zonnepanelen op het dak wordt elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit wordt gebruikt om het opgewekt. Die elektriciteit wordt gebruikt om het water te verwarmen. Er lopen ook geisoliseerde water te verwarmen. Er lopen ook geisoliseerde buizen onder het zwembad door. Die worden buizen onder het zwembad door. Die worden verwarmd door het zwembad. Het gebruikte verwarmd door het zwembad. Het gebruikte water en het water van de buizen wordt water en het water van de buizen wordt gezuiverd en gebruikt voor de douches.gezuiverd en gebruikt voor de douches.

Page 9: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

De maquetteDe maquette

IMG_9117.JPGIMG_9117.JPG

Page 10: Energie in een zwembad. Energiebronnen Windenergie Waterenergie Stoomenergie Zonne- energie Wrijving Bewegingsenergie Elektriciteit Golfslagenergie.

Gemaakt door:Gemaakt door:

Dominika VanhouweDominika VanhouweFemke De VriesFemke De Vries

Myrthe WillemarsMyrthe WillemarsKyra Van UumKyra Van Uum