Eikenblad juni

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Infoblad van de stad Eeklo

Transcript of Eikenblad juni

 • EEKLO SOCIAAL12

  PREMIE IN DE KIJKERUw woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor heeft ook energiebesparende voordelen!

  Velen onder jullie hebben het waarschijnlijk al vernomen : het Fes-tival van de Lage Landen maakt zijn opwachting in het festivalpark van Eeklo op 11 en 12 juli. Zie je het al voor je? Frans Bauer, Rob de Nijs, Clouseau, Raymond van het Groenewoud een stralend zon-netje boven Eeklo, een massa volk, feest voor groot en klein . Het OCMW van Eeklo wil dit nog aantrekkelijker maken en ook men-sen die het nancieel moeilijk hebben de kans geven om tegen een zeer democratische prijs dit festival te kunnen bijwonen. Voor een kleine bijdrage van 5 EUR kunnen jullie er ook bij zijn! Mensen die beschikken over een lee oon, een dossier budgetbeheer hebben, of op een andere ma-nier gekend zijn bij onze diensten, kunnen zich alvast aanmelden. Ook de organisatie Khis doet een nancile bijdrage in dit hele gebeuren. Aarzel dus niet! Als je een mooie dag wil beleven, dichtbij huis, en je wil meezin-gen met Frans Bauer .

  Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij .. Kom gerust langs in de Visstraat 16 te Eeklo en vraag naar de mogelijkheden.Inschrijven kan vanaf nu, er zijn 150 dagtickets ter beschikking.

  En er is nog meer goed nieuws Op vrijdag 17 juli 2009 gaat het OCMW met een bus naar het Bellewaerde-pretpark. Om 9 uur vertrekken we met 50 personen rich-ting Ieper. Het park ligt in een groene omgeving met attracties voor het hele ge-zin. Wil je eens goed ontspannen? Genieten van een leuke dag . ? Fun voor het hele gezin? Avontuur met een grote A? Schrijf je dan in voor deze daguitstap. Wij verzorgen tevens een picknick pakket. Wij verwachten wl dat kinderen onder

  de 18 jaar vergezeld worden van hun ouders. Ook hier is de bijdrage 5 EUR. Info bij jouw maatschappelijk wer-ker. Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor het Festival van de Lage Landen: je hebt een dossier lee oon, budgetbeheer of een andere vorm van steunverlening bij het OCMW.

  Het Sociaal Huis Eeklo informeerde zich bij Eandis omtrent de nieuwe budget-meters voor aardgas die in het najaar zullen worden aangeboden aan klanten van de sociale energieleverancier Eandis. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

  Bestaat er een budgetmeter voor aardgas?Momenteel bestaat enkel een budgetmeter voor elektriciteit. Inmiddels zijn er budgetmeters voor aardgas ontwikkeld. De invoering ervan wordt momen-teel voorbereid.Tot op vandaag ontvangen afnemers die door Eandis van aardgas worden voorzien, op de klassieke manier tussentijdse facturen en via de jaarlijkse op-neming van de gewone meter een eindafrekening.

  Vanaf wanneer is de budgetmeter aardgas beschikbaar?Er loopt een studie die in principe vanaf het najaar 2009 moet leiden tot de invoering van een budgetmeter aardgas bij huishoudelijke klanten van de so-ciale leverancier Eandis.

  Waarom is nu nog geen budgetmetervoor aardgas beschikbaar?Tot op heden was de plaatsing van een budgetmeter voor aardgas niet mo-gelijk omwille van technische beperkingen en veiligheidsredenen. Inmid-dels zijn er budgetmeters voor aardgas ontwikkeld die voldoen aan alle (veiligheid)vereisten.

  Is een budgetmeter voor aardgas veilig?Veiligheid is voor Eandis altijd een belangrijke zaak. Nog meer als het over aardgas gaat. Momenteel gelden strikte veiligheidsnormen voor elke gasin-stallatie. Dat zal niet anders zijn voor de budgetmeter aardgas.

  Hoe werkt de budgetmeter voor aardgas?Ook de budgetmeter voor aardgas zal werken met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan voor het op-geladen bedrag aardgas verbruiken.

  Zal ik kunnen opladen met dezelfde kaartals voor de budgetmeter voor elektriciteit?Neen, voor de budgetmeter aardgas zal er een afzonderlijke oplaadkaart zijn.

  Waar zal ik mijn kaart voorde budgetmeter voor aardgas kunnen opladen?In het klantenkantoor van Eandis en bij het OCMW Eeklo (contactgegevens onderaan dit artikel)

  Wat als er geen tegoed meer is op mijn aardgasmeter?De oplaadkaart voorziet in een noodkrediet. De toevoer van gas wordt afge-sloten wanneer het opgeladen krediet opgebruikt is. Op dat ogenblik kun je het noodkrediet nog gebruiken maar het is duidelijk dat je op dat ogenblik onmiddellijk moet opladen, om te vermijden dat de toevoer opnieuw wordt afgesloten.Het verbruikte noodkrediet is op dat moment een openstaande schuld ten aanzien van je netbeheerder. Deze schuld zal worden vereffend met een deel van het bedrag van de volgende opladingen.

  Moet ik mijn kaart voor aardgasook opladen in de zomermaanden?Het is aan te raden om een deel van je maandbudget ook in de zomermaan-den te gebruiken om de budgetmeterkaart voor aardgas op te laden. Dat be-zorgt je een tegoed dat welkom kan zijn in het stookseizoen. Zeker in kou-de winters.

  Nog vragen?OCMW Eeklo: Visstraat 16, 9900 EekloVragen naar Maggie Renson: Tel. 09 376 71 77e-mail: [email protected]:elke werkdag van 9 tot 11.45 uurSociaal Huis Eeklo: Zuidmoerstraat 136/6, 9900 EekloVragen naar Barbara Dhuyvetters: Tel. 09 218 17 00e-mail: [email protected]:elke werkdag van 9 tot 12 uur en elke dinsdagavond van 18 tot 20 uurKlantenkantoor Eandis Eeklo: Molenstraat 58, 9900 Eeklo(Niet telefonisch te bereiken)Openingsuren:Maandag 8.30 tot 12 uur - 12.30 tot 16 uurDinsdag 14 tot 18 uurWoensdag 8.30 tot 12 uurDonderdag 8.30 tot 12 uur - 12.30 tot 16 uurVrijdag 8.30 tot 12 uur - 12.30 tot 16 uur

  HELP? OF HULP! DE BUDGETMETER VOOR AARDGAS

  Gehoorverlies is vandaag een be-langrijk gezondheidsprobleem. Vroeger waren het vooral ouderen die last kregen van gehoorproble-men, nu zijn het vooral jongeren tussen 13 en 30 jaar die het hoog-ste risico lopen. In onze maatschap-pij word je constant geconfron-teerd met lawaai. Denk maar aan mp3-spelers, luide machines op het werk, concerten, bioscoop echt stil is het zelden.Het grootste probleem van gehoor-beschadiging door lawaai en te lui-de muziek is dat eens je het gewaar

  wordt, het eigenlijk al te laat is. Een overdosis lawaai of luide muziek zorgt er namelijk voor dat de haarcellen van het slakkenhuis in het oor afsterven. Het zijn vooral de hoge geluiden die de haarcellen beschadigen en bescha-digde of afgestorven haarcellen kun-nen zich niet meer herstellen waar-door de gehoorschade de nitief is. Vergelijk het effect van te luide mu-ziek op uw haarcellen met het beeld van een korenveld na een heuse wind-vlaag. Het koren blijft beschadigd ach-ter; net hetzelfde met uw haarcellen.Een speci eke therapie bestaat er niet, alleen hoortoestellen kunnen hulp bieden.

  Daarom is preventie van groot be-lang. Start bijvoorbeeld met het lager draaien van de volumeknop op uw mp3-speler want als anderen kunnen meezingen met jouw muziek staat hij ongetwijfeld te luid. Of draag zeker oordopjes op concerten; bij voorkeur oordopjes op maat.

  Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LO-GO) Meetjesland vzw heeft samen met het Meetjeslands Muziekplatform, de Artevelde Hogeschool - afstudeer-richting Audiologie - n Meetjesman de campagne Hart om Horen uitge-werkt.

  Dus, ben je jongere, concertganger en/of muzikant, haal dan de informa-tieve folders op de jeugddienst van je gemeente. (aan te vullen door de ge-meente) Wil je oordopjes op maat la-ten maken, knip dan de kortingsbon uit de informatiebrochure.

  SANT Gehoorbeschadigingdoor lawaai

  Verhuur uw woning aan een erkend Sociaal Ver-huurkantoor (SVK) en kom in aanmerking voor een nieuwe premie. Eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK kunnen een subsidie aanvragen voor 100% van de door hen gemaakte kosten voor energiebesparende investeringen. Volgende in-vesteringen komen daarvoor in aanmerking:

  plaatsen van dakisolatie

  vervangen van enkel of dubbel glas en ramendoor hoogrendementsglas en -ramen

  vervangen van n of meer verwarmingstoestellendoor een condensatieketel.

  In ruil voor deze subsidie moet de eigenaar zich engageren om na uitvoering van de energiebesparende werken een huur-contract af te sluiten met het SVK voor een periode van 9 jaar. Gedurende die 9 jaar mag de huurprijs niet verhoogd worden tengevolge van de uitgevoerde werken. Deze maatregel is beperkt tot de sector van de sociale ver-huurkantoren.

  Vragen en informatie?Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzwVragen naar Nele ImpensMoeie 16A 9900 EekloTel. 09 376 71 [email protected]

  FEST

  IVAL

  t Redacteurkein het midden

  In het midden van dit Eikenblad vindt u voor de tweede keer t Redacteurke, de krant van Wijkcen-trum De Kring (Kaaistraat). Het stadsbestuur geeft op die manier de kans aan het Wijkcentrum om enkele keren per jaar hun krant aan elke Eeklonaar te laten lezen, via dit Eikenblad.

  Met t Redacteurke laten ze zien wat het wijkcentrum te bieden heeft. Ze willen mensen bewust maken van de activiteiten in en rond het wijkcentrum, want De Kring biedt zoveel op vlak van ontspanning, vorming, informatie, voor jong en oud! We wensen jullie veel leesplezier met t Redacteurke.

  gratis informatiekrant voor EekloJuni 2009

  Informatiekrant voor EekloJuni 2009

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

  College van burgemeester en schepenen,

  Industrielaan 2, Eeklo

  HOOFD- EN EINDREDACTIEKatty Van de Voorde(Communicatie- en

  informatiecordinator)

  VORMGEVING:Uitgeverij Taptoe

  energiek

  eigenzinnig

  echt

  Op 11 en 12 juli vindt het eerste Festival van de La-ge Landen plaats. Het centrum van de Nederlandsta-lige muziek ligt dat weekend aan het festivalterrein aan de sporthal. Zes Vlaamse en zes Nederlandse ar-tiesten zijn afwisselend geprogrammeerd. In dit Ei-kenblad (op pagina 7) vindt u een overzicht van on-ze Noorderburen die in dat weekend op het podium staan: Wipneus en Pim, Rob De Nijs, Ren Froger, Nick